ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İB - 204
İLLER BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI VE TEKNİK UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI
13 EYLÜL 2014 – Cumartesi 10.00
BİRİNCİ OTURUM
TEST GRUBUNUZ
A
CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.
ADAYIN
SOYADI : .................................................................................................................................................
ADI : ........................................................................................................................................................
TC KİMLİK NUMARASI : ........................................................................................................................
SINAV SALON NO: ....................................................... SIRA NO: .....................................................
Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.
GENEL AÇIKLAMA
1.
Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Testin Adı
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Soru
Sayısı
30
50
Sayfa
No
2
10
Sınav süresi 100 dakikadır.
Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen
seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
cümlelerin
hangisinde
3. Aşağıdaki
“kesilmek” sözcüğü “durmak, dinmek”
anlamında kullanılmıştır?
1. (I) Geçtiğimiz günlerde Necdet Yaşar’la, Niyazi
Sayın’ın
seksenli
yılların
başında
gerçekleştirdiği kayıtları yayımlandı. (II) İki
büyük ustanın yaptıkları işe saygıları, her türlü
övgünün ötesini hak ediyor. (III) Kayıtlar,
geleneğin damıtılarak kristalize olmuş hali olan
klasiği tadımlık bir miktarda beğenimize
sunuyor. (IV) Klasik müziğe onlarla başlamadık
ama bunaldığımız her aşamada ustalarımızı
dinleyerek ses, zaman ve mekândaki
konumumuzu
yeni
baştan saptayabilir,
kendimizi düzeltip, doğrultabiliriz. (V) Necdet
Yaşar’ın tamburundan billur damlalarla
ferahlayabilir, Niyazi Sayın’ın neyinden göksel
nağmelerle kanatlanabiliriz.
A) Rüzgâr da birden kesilince sıcaktan iyice
bunaldık.
B) Derdimiz yokmuş gibi bir de şu başımıza
aslan kesildi.
C) Ne yazık ki kazadan sonra bacağı kesildi.
D) Taze diye aldığım süt kaynayınca kesildi.
E) Zavallı çocuk üzüntüsünden yiyip içmeden
kesildi.
Yukarıdaki
parçada
numaralandırılmış
cümlelerin
hangilerinde
yorum
yapılmamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
III ve V
II, IV ve V
4. Trafik çok yoğun olduğu için ……………... .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A)
B)
C)
D)
E)
toplantıya mutlaka katılması gerekiyor.
işe geç kaldım.
yürümeyi tercih ediyorum.
okula tramvayla gidiyorum.
sabahki sınavı kaçırdım.
cümlelerin
hangisinde
5. Aşağıdaki
“gerçekleşmek
üzereyken
son anda
gerçekleşmeyen” bir durum anlatılmıştır?
A) Yazları sık sık bize gelirdi.
B) Biz onu akıllı uslu biri zannederdik, meğer
delinin biriymiş.
C) Yolun çok kötü olmasına karşın, arabayla
ilerlemeye çalıştık.
rıhtım
boyunca
kimseye
D) Limanda,
rastlamadım.
E) Önüne
baksana,
az
kalsın
bana
çarpıyordun!
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin
yazımı yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Akşamki davete katılamadım.
Şuna inan ki başaracaksın.
Kasadaki parayı iyi say ki sorun çıkmasın.
Evdeki ışıkların hepsini söndürdüm.
Niçin sizinle gelecekmişki?
2
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
6. Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanının halk
tarafından seçilmesine olanak tanıyan
anayasa değişikliği ile ilgili referandum kaç
yılında yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
8. TBMM’nin bilgi edinme ve denetim
yollarından hangisi başbakan ve bakanların
görevleri sırasında ve görevleriyle ilgili
cezai
sorumluluklarının
araştırılması
amacıyla TBMM üye tam sayısının en az
onda birinin önergesiyle istenebilir?
1961
1982
1988
2007
2010
A)
B)
C)
D)
E)
9. Türkiye’nin tütün kontrolünde dünyanın en
ileri ülkesi olarak nitelendirildiği ve diğer
ülkelere örnek gösterildiği 2013 Küresel
Tütün
Kontrol
Raporu
aşağıdaki
uluslararası örgütlerden hangisi tarafından
yayınlanmıştır?
7. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne
üye olmadığı halde Birliğin ortak para
birimi olan Euro’yu kullanan ülkelerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Soru
Meclis araştırması
Gensoru
Meclis soruşturması
Genel görüşme
A) Gıda ve Tarım Örgütü
B) Dünya Sağlık Örgütü
Andorra
Monako
Lihtenştayn
San Marino
Vatikan
C) Uluslararası Af Örgütü
D) Uluslararası Çalışma Örgütü
E) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
3
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
10. Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı
görevini 1 Ocak 2014’de, altı ay süreyle
devralan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
13. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hane Halkı
İşgücü İstatistikleri verilerine göre, 2014
Mayıs döneminde, ekonomik faaliyete göre
istihdam edilenlerde en fazla artışın
yaşandığı
sektör
aşağıdakilerden
hangisidir?
Hırvatistan
Finlandiya
Yunanistan
Macaristan
Çek Cumhuriyeti
A)
B)
C)
D)
E)
finansal
sistemle
ilgili
11. Uluslararası
konularda görüş alışverişinde bulunmak
amacıyla toplanan G-20 Zirvesine 2014
yılında
ev
sahipliği
yapan
ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
14. 12 Haziran-13 Temmuz 2014 tarihleri
arasında Brezilya’da düzenlenen Dünya
Futbol
Şampiyonasını
hangi
ülke
kazanmıştır?
Güney Kore
Avustralya
ABD
Meksika
Kanada
A)
B)
C)
D)
E)
12. Türkiye’de ilk kez 2016 yılında Antalya’da
düzenlenmesi planlanan, dünyanın en
büyük uluslararası organizasyonlarından
biri olarak kabul edilen EXPO’nun konusu
nedir?
A)
B)
C)
D)
Sağlık
Tarım
Sanayi
Eğitim
Hizmet
Brezilya
Arjantin
Kosta Rika
Almanya
Hollanda
15. Aşağıdakilerden hangisi 2014 yılında
UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne
alınan Türkiye’deki yerleşim yerlerinden
biridir?
Denizcilik
Botanik
Turizm
A)
B)
C)
D)
E)
İnşaat
E) Sivil Toplum
4
Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları
Mardin Kültürel Peyzaj Alanı
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı
Niğde’nin Tarihi Anıtları
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
17. Perşembe günü staja gitme olasılığı olan
kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?
16 - 18. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİYE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
A)
B)
C)
D)
E)
K, L, M, N, P ve S adlı kişiler haftanın farklı
günlerinde bir fabrikada staja gitmektedirler. Bu
kişilerin staj programları ile ilgili bilinenler
şunlardır:




K ve S
K ve L
M ve P
M ve S
P ve S
Pazar günü fabrika kapalıdır.
N, staja cuma günü gitmektedir.
K’nın staj günü, M’nin staj gününden
bir gün sonradır.
P’nin staj günü, L’nin staj gününden
bir gün öncedir.
bilgilere
göre
aşağıdaki
18. Yukarıdaki
ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
16. Staja gittiği gün kesinlikle bilinen kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
S’nin stajı cumartesi günüdür.
L’nin stajı çarşamba günüdür.
M’nin stajı pazartesi günüdür.
K’nın stajı, L’nin stajından daha önceki bir
gündür.
E) L’nin stajı, M’nin stajından daha sonraki bir
gündür.
A)
B)
C)
D)
K
L
M
P
S
5
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
20. X ve Y ürünlerinin beş aylık satış miktarları
toplamı kaçtır?
19 - 21. SORULARI AŞAĞIDAKİ GRAFİĞE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdaki grafikte X ve Y ürünlerinin aylara
göre satış miktarı verilmiştir.
Adet
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
250
200
150
100
X
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
0
Ekim
50
Aylar
Y
miktarlarıyla
ilgili
21. Satış
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X ürününün satış miktarının en düşük olduğu
ay Ağustos ayıdır.
B) Temmuz ve Ağustos aylarında Y ürününün
satış miktarları aynıdır.
C) X ürününün Temmuz ayı satış miktarı, Y
ürününün Eylül ayı satış miktarına eşittir.
D) X ürününün Ekim ayı satış miktarı Temmuz
ayı satış miktarının 2 katıdır.
E) Ağustos ayında, Y ürününün satış miktarı X
ürününün satış miktarının 4 katıdır.
19. X ve Y ürünlerinin toplam satış miktarının
en düşük olduğu ay aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
aşağıdaki
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
6
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
22. 100 sorunun yer aldığı bir sınavda her
doğru cevap için 1 puan kazanılıyor. Her
yanlış cevap için 0,25 puan kaybediliyor.
Boş bırakılan sorular için herhangi bir
işlem yapılmıyor. 20 soruyu boş bırakan bir
kişinin doğru cevaplandırdığı soru sayısı
yanlış cevaplandırdığı soru sayısının dört
katı ise, bu kişi sınavdan kaç puan almıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
25.
12
20
?
30
Yukarıdaki şekiller ve içlerindeki
arasında belirli bir ilişki vardır.
sayılar
Buna göre, son şekilde "?" yerine aşağıdaki
sayılardan hangisi gelmelidir?
56
60
64
68
72
A)
B)
C)
D)
E)
36
40
42
44
48
23. %15 kârla satılıyorken, %25 kârla satılmaya
başlanan bir malda bu fark nedeniyle 50 Türk
Lirası daha fazla kazanılıyor.
Buna göre, bu malın alış fiyatı kaç Türk
Lirasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
500
525
550
575
625
24. Bir fabrikada çalışan tüm işçiler mesai
saati sonunda 12 servis aracına eşit sayıda
biniyor. 3 servis aracı arızalanınca bu
araçlara
binen işçiler diğer servis
araçlarına eşit olarak dağıtılıyor. Her servis
aracındaki işçi sayısı 10 kişi arttığına göre,
bu fabrikada toplam kaç işçi çalışmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
26. Aşağıdaki sayı dizisi belirli bir kurala göre
oluşturulmuştur.
16, 23, 28, 38, 49, 62, ?
Buna göre, "?" yerine aşağıdaki sayılardan
hangisi gelmelidir?
300
320
360
380
400
A)
B)
C)
D)
E)
7
70
72
73
74
77
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
28.
27.
5
2
18
4
4
19
7
7
?
6
6
26
8
3
23
5
9
Yukarıdaki tabloda sayılar arasında belirli
bir ilişki vardır. Buna göre, "?" yerine
aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
20
21
22
24
25
Yukarıda açınımı verilmiş olan küpün kapalı
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
8
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
30.
29.
Başlangıç
1. Adım
2. Adım
3. Adım
Yukarıdaki şekilde başlangıçta bir kare
çizilmiştir. 1. adımda başlangıçta çizilmiş olan
kare dörde bölünerek dört tane yeni kare elde
edilmiştir. Sağ üst ve sol alttaki kareler atılarak
kalan iki kare taranmıştır. Her adımda taranmış
olan her kareye tek tek aynı kural sonsuz kere
uygulanmıştır.
?
Buna göre, 9. adımda taranmış toplam birim
kare sayısı kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
256
384
448
512
636
Yukarıdaki şekil matrisinde "?" yerine
aşağıdaki şekillerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
9
İzleyen sayfaya geçiniz.
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
1. Bir alçak gerilim dağıtım şebekesinde
reaktif güç kompanzasyonu yapılarak güç
faktörü cos φ 1 = 0,8 iken kompanzasyon
sonucunda cos φ 2 = 0,9 değerine
yükseltilmesi durumunda hattan taşınan
görünür güçteki değişimi aşağıdakilerden
hangisi ifade eder?
A)
B)
C)
D)
E)
5.
1
20 km
20 km
3
% 11,11 oranında artar.
% 11,11 oranında azalır.
% 21,21 oranında artar.
% 21,21 oranında azalır.
Taşınan güç değişmez.
Yukarıdaki şekilde üç baradan oluşan
sistemde
hattın
empedans
değeri
j0.05ohm/km’dir. Bu sisteme ait bara
admitans matrisi (Ybus) aşağıdakilerden
hangisidir?
A)   j 60
  j 40

  j 20
B)   j 30
  j 20

  j10
C)   j 60
  j 40

  j 20
2. I(ωt)=120sin(ωt0.55)+20sin(5ωt+0.49)+10sin(7ωt2.65)+7sin(11ωt+0.55) Amper
V(ωt)=330sin(ωt)+10sin(5ωt-1.16)+20sin(7ωt2.65)+37sin(11ωt-1.55) Volt
Lineer olmayan bir yüke ilişkin akım ve
gerilim harmonik analiz verileri verilmiştir.
Bu yüke ait 7. harmoniğe ilişkin aktif gücün
değeri ve yönü aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
2
40 km
D)   j 60
  j 40

  j 20
E)   j 30
  j 20

  j10
7.91 W, Şebekeden yüke doğru
15.82 W, Şebekeden yüke doğru
15.82 W, Yükten şebekeye doğru
100 W, Yükten şebekeye doğru
100 W, Şebekeden yüke doğru
 j 40  j 20 
 j 60  j 20 
 j 20  j 40 
 j 20  j10 
 j30  j10 
 j10  j 20 
 j 40  j 20 
 j 60  j 20 
 j 20  j 40 
 j 40  j 20 
 j 60  j 20 
 j 20  j 40 
 j 20  j10 
 j 30  j10 
 j10  j 20 
3. CMOS’ların (complementary metal oxide
semiconductor – tümleyen metal oksit yarı
iletken) diğer sistemlere göre daha yaygın
kullanılma
sebebi
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Daha yüksek hızda çalışmaları
B) Yüksek frekanslarda daha kararlı çalışmaları
olarak
kullanıldıklarında
C) Yükseltici
kazançlarının daha yüksek olması
D) Daha az güçle çalışmaları
E) Daha düşük giriş direncine sahip olmaları
4. Doğru Akım makinasında kollektör ve
fırçaların
görevi
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
6. Sayıcının modunu ifade eden
aşağıdakilerden hangisidir?
Gerilimi doğrultur.
Salınımı engeller.
Makinanın gücünü arttırır.
Makinanın gürültüsüz çalışmasını sağlar.
Yalıtım görevi görür.
A)
B)
C)
D)
E)
10
kavram
Bir sayıcının sayabildiği sayma adedidir.
Sayıcının sayma yönüdür.
Sayıcının sayma frekansıdır.
Sayıcıda kullanılan kare dalganın genliğidir.
Sayıcı entegresindeki pin(bacak) sayısıdır.
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
7. I. A = C = 1
II. D = 0
III. C = 0
10. Bir multiplekserin bilgi giriş hatları 4 bitlik
ise çıkış datası kaç bitliktir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kısa iletim hatlarının A, B, C, D sabitleri
cinsinden gösteriminde, yukarıdakilerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
1
2
4
8
16
11. Transistörlü yükseltici bir devrede bypass
kapasitörünün
görevi
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
8. On altılık tabanda (hexadecimal) 3000 –
3FFF adres aralığı ile 8 bitlik hafıza
(memory) bloğunda kaç byte’lık alan
adreslenir?
A)
B)
C)
D)
E)
Giriş sinyalini bağlamak
Doğru akımın akmasını sağlamak
Alternatif akım topraklaması sağlamak
Güç depolamak
Filtrelemek
256 byte
512 byte
1024 byte
2048 byte
4096 byte
12. xy düzleminde bulunan ve saat yönü
tersinde I = 10 mA akım taşıyan dairesel bir
iletkenin merkezindeki manyetik alanla
ilgili
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
9.
Sıfırdır.
xy düzlemindedir.
r yönünedir.
 yönündedir.
+z yönündedir.
13. Bant geçiren bir filtrenin merkez frekansı
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Devrede
sönük
durumdaki
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
-3 dB frekanslarının geometrik ortalamasına
Bant genişliğine
-3 dB frekanslarının farkına
Bant genişliğinin kalite faktörüne olan
oranına
E) Bant genişliğinin kalite faktörünün karekök
oranına
A)
B)
C)
D)
lamba
Yalnız L-1
Yalnız L-4
L-2 ve L-3
L-1, L-2 ve L-3
L-1, L-2, L-3 ve L-4
11
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
17. Bir kısa iletim hattında per-unit (pu)
empedans değeri j0.09’dur. İletim hattındaki
yük(1+j0.9) ve alıcı tarafındaki gerilim
14.
değeri 10 pu’dır. İletim hattı üzerindeki
ortalama reaktif güç nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
1 pu
0.82 pu
-1.22 pu
-j0.82 pu
1.22 pu
Yukarıdaki devrede, R2 direnci 1,5 kΩ’a
ayarlandığı zaman köprünün dengede
kalması için R1 direnci ne seçilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
6.899 Ω
12.32 Ω
267.8 Ω
560 Ω
672.8 Ω
15. 6 adet hafıza birimini kontrol edebilmek
için kaç giriş ve çıkışlı bir kod çözücüye
ihtiyaç vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
3x6
3x8
6x1
6x6
6x12
18.
16.
Yukarıdaki mikroişlemci 16 bit (A0-A15)
adres portuna sahiptir, buna göre şekildeki
çip seçme (CS) sinyali on altılık tabanda
(hexadecimal) hangi adres aralığında sıfır
değerini verir?
Yukarıdaki devrede RY yükü 24 kΩ (kilo
ohm) ise, çıkış yük voltajı VY kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
5V
10 V
15 V
16 V
18 V
A)
B)
C)
D)
E)
12
0000 – 1110
0000 – E000
EFFF – FFFF
E000 – E7FF
D000 – DFFF
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
19. Bir sisteme ait girdi / çıktı formülasyonu
dy(t)
+ 2y  t  = x(t) şeklindedir. Söz konusu
dt
sistemin dürtü yanıtı (impulse response)
aşağıdakilerden hangisidir?
A) e
22. Pozitif birim elektrik yükünü elektrostatik
alan içinde iki nokta arasında hareket
ettirirken yapılan işle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İki nokta arasındaki potansiyel farkıdır.
B) Her zaman sıfırdır.
C) İki nokta arasındaki yola bağlıdır.
ut
t/2
B) e2tu  t 
D) Her zaman pozitiftir.
E) Her zaman negatiftir.
C)   t   e t/2u  t 
D)
E)
20.
1 e  u  t 
2t
d
  t     t   e2tu  t 
dt
23. I.
II.
III.
IV.
1
 δ  t - 1 - δ  t +1  Sinyalinin 0.25
2
Hz’deki bileşen değeri kaçtır?
x t =
A)
B)
C)
D)
E)
Radyo dalgaları
Güneş ışınları
Askeri radar sistemleri
Ses dalgaları
Yukarıdakilerden hangisi elektromanyetik
alan veya dalga ile ilgili değildir?
-π
j
1
π
-j
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız IV
II ve III
II ve IV
21.
24. A ve B generatöründen oluşan bir santralin
toplam çıkış gücü 640MW’dır. A ve B
generatörlerinin yakıt maliyet fonksiyonları şu
şekildedir.
A = 0.003PA +1.80 TL / MW
B = 0.005PB +1.64 TL / MW
Yukarıdaki devrede eğer g = 0.5, C = 0.125 F
ve iS°(t) = 3 2 cos(4 t) A ise, v x(t) için
zorlanmış voltaj yanıtı (forced response)
nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Toplam çıkış gücü en ekonomik şekilde
paylaştırıldığında B genetörünün çıkış gücü
kaç MW olur?
2 cos(4t-45˚)
2 cos(4t+135˚)
3 cos(4t+225˚)
6 cos(4t-135˚)
6 cos(4t+45˚)
A)
B)
C)
D)
E)
13
260
280
300
320
340
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
25. Bir analog ses sinyali 40 kHz örnekleme
frekansı ile örnekleniyor, ardından her
örnek 200 seviye nicemleyici (quantizer) ile
sayısallaştırılıyor. Ortaya çıkan dijital sinyal
1
ise H(z)  (1  z-1) filtresi ile filtreleniyor.
2
Sonuç sinyalin dijital bit hızı (bitrate) kaç
kilobit/saniye’dir (kb/s)?
A)
B)
C)
D)
E)
H(j)
29.
2

-6
-4
-2
2
4
6
Yukarıda spektral yanıt grafiği verilen
filtreye
x(t)=cos5t-8sin7t
sinyali
girildiğinde, filtre çıktısındaki sinyalin
ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
40 kb/s
128 kb/s
256 kb/s
320 kb/s
400 kb/s
A)
B)
C)
D)
E)
cos5t - 8 sin7t
2 cos5t
8 sin7t
cos5t
(cos5t - 8 sin7t)e 2jt
26. I. y(t)  u(t  1)
II. y(t)  tu(t)
III. y(t)  (u(t))2
u(t) ve y(t), t anındaki girdi ve çıktıyı ifade
etmek
üzere
girdi
çıktı ilişkisi
yukarıdakilerden hangisinde doğrusal ve
nedenseldir?
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
AC
motor
30. Aşağıdakilerden
sürücüsünün
iki
converter
arasında
bulunan
enerji
depolama
ünitesinin
fonksiyonlarından biri değildir?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I, II ve III
27. Aşağıdakilerden hangisi
avantajlarından biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Motor yavaşlarken enerji depolamak
DC gerilimi düzeltmek
DC akımı düzeltmek
DC enerji depolamak
Frenleme anında enerji tüketmek
analog işlemin
A) Devreler gürültüden daha az etkilenir.
istendiği
gibi
kolayca
B) Operasyon
programlanabilir.
C) Sinyaller, kesintisiz istenen değerleri alabilir.
D) Bilgi saklanması kolaydır.
E) Bilginin işlenmesi kolaydır.
31.
x t =
1

∞
∑ n=-∞
 2 δ  t - nT   

Fourier
dönüşümü
hangisidir?
İfadesinin
aşağıdakilerden
A) 1 ∞
 δ  ω - n / T   ∑
2 n=-∞
B) π ∞
 δ  2ω - πn / T  ∑
T n=-∞
28. Havada frekansı 100 MHz olan bir düzlem
dalganın dalga boyuna () en yakın olan
dalga boyu () aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
C) 2π ∞
∑n=-∞  δ  ω - 2πn / T T
3 mm
3 cm
3m
30 m
300 m
D)
π
∑ ∞  δ  ω - πn / 2T 2T n=-∞
E) π ∞
 δ  ω - 2πn / T  ∑
T n=-∞
14
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
35. Kısa iletim hatlarının analizinde ihmal
edilebilen aşağıdakilerden hangisidir?
32. 8 adet kare dalga sinyali çoklayabilmek için
çoklayıcı sisteminde giriş, çıkış ve seçme
uçları sayısı aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru verilmiştir?
A) I2 R kayıplar
B) Şönt admitans
C) Seri empedans
D) Seri direnç
E) Parallel empedans
A) 8 adet data ucu, 3 adet seçme ucu ve 8 adet
çıkış ucu olmalıdır.
B) 8 adet data ucu, 3 adet seçme ucu ve 1 adet
çıkış ucu olmalıdır.
C) 1 adet data ucu, 1 adet seçme ucu ve 16
adet çıkış ucu olmalıdır.
D) 1 adet data ucu, 2 adet seçme ucu ve 16
adet çıkış ucu olmalıdır.
E) 1 adet data ucu, 3 adet seçme ucu ve 8 adet
çıkış ucu olmalıdır.
33.
+
36. Bir ortamdaki elektrostatik potansiyel
ifadesi V (x,y,z) = y-10 Volt ise bu ortamdaki
elektrostatik alan ifadesi aşağıdakilerden
hangisidir?
+
x[n]
y[n]
A)
B)
C)
D)
E)
z-1
+
-2
4
z-1
E= - ̂ y
E= -10 ̂ y
E= - ̂ z
E= - ̂ x
E= 10 ̂ x
1
Yukarıdaki şekilde gösterilen kesikli zaman
doğrusal ve zamandan bağımsız (DT, LTI)
sistemin girdi (x[n]) ve çıktısı (y[n])
arasındaki fark denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
y[n] = 4 y[n-1] + x[n] – 2 x[n-1] + x[n-2]
y[n] = 2 y[n-1] - y[n-2] + x[n] + 4 x[n-2]
y[n] = -2 y[n-1] - y[n-2] + x[n] + 4 x[n-2]
y[n] = 4 y[n-1] + x[n] + 2 x[n-1] - x[n-2]
y[n] = -2 y[n-1] + y[n-2] + x[n] + 4 x[n-2]
37.
-2.5 0 0 0 
 1


 
0
dx(t)  0 -3 0 0 

x(t)    u(t)



0
0 -2 0
0
dt


 
0 0 -5 
 0
 1
 1 0 1 0
y(t)  
 x(t)
0 0 0 0 
34. Aşağıdakilerden
terminalidir?
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
bir
BJT
Yukarıda durum uzay denklemi verilen
sistemin gözlenebilir ve denetlenebilir
modu aşağıdakilerden hangisidir?
Kaynak (source)
Drain
Kapı (gate)
Kolektör
Kanal
A)
B)
C)
D)
E)
15
Yalnız -3
Yalnız -2,5
Yalnız -2
-5 ve -3
-2.5 ve -2
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
38. U(s)
41. Dinamik frenleme nasıl gerçekleştirilir?
C(s)
G1(s)
+
+
G2(s)
+
+
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki şekilde G1(s), G2(s) herhangi
doğrusal ve zaman içinde değişmez
sistemin
transfer
fonksiyonlarını
göstermektedir. Sistemin U’dan C’ye
C(s)
transfer fonksiyonu
aşağıdakilerden
U(s)
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
42.
G1(s)G2 (s)  G1(s)  1
G1(s)G2 (s)  G2 (s)  1
G1(s)G2 (s)  G2 (s)  1
G1(s)G2(s)  1
G1(s)G2 (s)  G1(s)
Mekanik balatalar kullanılarak
Stator sargılarıma doğru akım uygulayarak
Elektromekanik balatalar kullanılarak
Rotor sargılarına doğru gerilim uygulayarak
Motora ters yönde gerilim uygulayarak
1 
 0
0 
x(k +1) = 
0 
 x(k) +  1 u(k)
-0.4
-1.3
x(0) =  


 
0 
y(k) = 1 1 x(k)
Yukarıda fark denklemleri ve başlangıç
0 , k  0
durumu verilen sisteme, u(k)  
1 , k  1
şeklinde
birim
basamak
girdisi
uygulandığında y(2)’nin değeri ne olur?
A)
B)
C)
D)
E)
39. dx(t)  a 2 
1

 x(t)    u(t)
dt
3 b
1
0
0.7
1
1.3
1.7
y(t)   0 1 x(t)
43. I.
II.
III.
IV.
Denklemleriyle
tanımlanan
sistemin
asimptotik kararlı olabilmesi için (a, b) çifti
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
(-3,4)
(3,-4)
(-3,-4)
(-2,-2)
(3,-2)
Yukarıdakilerden
hangisi
programının
hesapladığı
biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
40. x(t)  3x(t)  u(t) Denklemiyle tanımlanan
sisteme u(t)  kx(t) şeklinde statik geri
beslemesi uygulayarak asimptotik kararlı
hale
getiren
değeri
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bara gerilim genliği
Baradan akan reaktif güç
Bara gerilim frekansı
Baradan akan aktif güç
güç
akışı
sonuçlardan
I ve II
I ve IV
I, II ve III
I, II ve IV
II, III ve IV
hangisi
işlemsel
44. Aşağıdakilerden
yükselteçlerin (op-amps) özelliklerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
k=-4
k=-2
k=0
k=2
k=4
16
Kazancı çok küçüktür.
Giriş empedansı çok yüksektir.
Çıkış empedansı sıfıra yakındır.
Bant genişliği fazladır.
Girişe 0 volt uygulandığında çıkışta yaklaşık
0 volt elde edilir.
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 204-A
hangisi
komütasyon
48. Aşağıdakilerden
diyodunun fonksiyonlarından biri değildir?
45.
A) Yük geriliminin yönünün değişmesini
önlemek
B) Yük akımının doğrultucudan akışını kesmek
C) Yük akımının yönünü sabit tutmak
D) Yük geriliminin yönünü değiştirmek
E) Yük akımının devamlılığını sağlamak
Yukarıdaki devrede R2 direnci üzerinden
geçen akım değeri kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
16.6 mA
23.7 mA
33.7 mA
36 mA
50 mA
46. Uzun düz bir telden sabit I akımı
geçmektedir. Bu telden d uzaklığındaki
manyetik alan şiddeti aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
49. 154 kV iletim hattının şönt admitans değeri
j15x10 -3ohm’dur. Baz değeri 100 MVA
seçildiğinde, iletim hattının per-unit (pu)
empedans değeri ne olur?
μ0I
2πd
A)
B)
C)
D)
E)
0I
2πd2
C)
I
4π 0d2
D) 2πμ0
dxI
μ0I
E)
0.0025 pu
0.0375 pu
0.005 pu
0.00625 pu
0.0075 pu
4πd2
47. Bir npn transistörünün yükselteç olarak
çalışması için aşağıdaki koşullardan
hangisi sağlanmalıdır?
hangisi
çoklayıcı
50. Aşağıdakilerden
devrelerin,
elektronik
sistemlerinde
kullanım amaçlarından biri değildir?
A) Baz/Emiter kavşağını geri yönde (reverse);
baz/kolektör kavşağını ileri yönde (forward)
bias edilmeli
B) n-tipi malzemeye pozitif gerilim; p-tipi
malzemeye negatif gerilim uygulanmalı
C) Baz terminaline yüksek gerilim uygulanmalı
D) Baz/Emiter kavşağını ileri yönde (forward);
baz/kolektör kavşağını geri yönde (reverse)
bias edilmeli
terminalinden
düşük
akım
E) Kolektör
geçmesini sağlanmalı
A) İstenen çıkışın seçilmesi
B) Girişteki verinin kontrol girişlerine bağlı
olarak uygun çıkışa yönlendirilmesi
C) İstenen bilginin anahtarlama ile çok sayıda
çıkışa aktarılması
D) Çıkışların kontrol edilebilmesi
E) İstenen girişin seçilmesi
17
TEST BİTTİ.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili
kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptalini gerektirir.
2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav
tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını
tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını
izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir aday sınava alınmaz.
5. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olup olmadığını kontrol
ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha
sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı ve test grubunuzu
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
6. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru
kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun
numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
7. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
8. Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan
dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
9. Sınav sırasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır.
10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak alfabetik tuş takımı (a, b, c, …. v, y, z) olan,
üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren EXE, STORE, RUN
gibi tuşları bulunan hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür
davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
11. Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını
bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak
üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılır.
12. Cevapların tümü cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler
kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.
13. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları
okumadan ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
Download

24 Mart 2015 Salı.cdr - Ödemiş Kent Gazetesi