Filo Yönetim Sistemi
1.16.00.0 Sürüm Özellikleri
Ekim 2014
1
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
Değerli Müşterimiz,
Mobiliz Filo Yönetim Sistemi’nin yeni sürümleri ile sisteminize eklenen özellikler aşağıda sıralanmıştır.
1. Filo Takip Menü Düzenleme
Giriş sayfasında gösterilen “Bunları Biliyor Muydunuz?” bilgileri içerideki sayfalara ikon olarak eklendi.
2. Filo Takip Filtreler Son x gün mesaj göndermemiş araçlar
Filo Takip ve kullanıcıya göre düzenlenebilen Filo Takip sayfasındaki filtre alanında “son 3 gün mesaj
göndermemiş araçlar” alanı mevcuttu. Bu filtreleme yapıldığında en son 3 gün önce mesaj göndermiş ve
ondan sonra mesaj göndermemiş araçların listelenmesi sağlanıyordu. “3” gün olarak sabit gösterilen
değer, veri tabanında yeni bir tablo eklenerek sunucu bazında parametrik olarak düzenlendi.
3. Filo Takip İhlal pop up için sorguya zaman parametresi eklenmesi
Filo takip sayfasında çıkan ihlal pop up’ larında sunucu saatine göre kontrol yapılıyordu. Bu tasarımda
ihlal pop up larının daha kullanışlı olabilmesi için pop up’ ların kullanıcının bilgisayarının saatine göre
gösterilmesi sağlandı.
4. TDF_892 Römork Takip ve Gösterim Değişiklikleri
1- Römork Bazlı Araç Raporuna da römork plakası kolunu eklendi.
2
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
2- Araç Bazlı Römork raporu
“Araç Bazlı Römork Raporu” tasarımı yapıldı. Kullanıcının seçtiği araçlarda, seçtiği tarih aralığında
araçların bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
3- Aktivite detaydan erişilen haritaya geçmiş detay ekranına römork bilgisinin eklenmesi
Aktivite detaydan erişilen haritada yer alan geçmiş detay ekranına römork bilgisi gösterilmiyordu. Bu
durum fix edildi. Böylelikle ilgili mesaj içerisinde araca ait bir römork bilgisi var ise bu bilgi geçmiş detay
ekranında gösterilecektir.
5. TDF_895 Filo Takip Sayfasında Okunmamış Mesaj Gösterimi
Bir araca ait okunmamış “Garmin” ya da “MDT” mesajı varsa, filo takip sayfasındaki işlemler kolonun da
bir zarf ikonu çıkmakta ve üzerine tıklandığında mesajlaşma sayfası açılmaktadır. Mesaj okunduktan
sonra filo takip sayfasındaki bu mektup ikonu otomatik olarak yok olmaktadır.
3
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
6. TDF_896 Sayısal giriş aktivite raporuna sürücü bilgisinin eklenmesi
Sayısal giriş aktivite raporuna sürücü bilgisi eklendi. Böylelikle giriş aktivitesi hangi sürücü kullanımı
sırasında oluşturulmuş rapordan izlenebilecektir.
7. TDF_898 Trafiğe göre rota bulma özelliğinin eklenmesi
eMap “Rota işlemleri” sekmesine “trafiğe göre rota bulma” opsiyonu eklendi. Bu seçenek seçildiğinde
en kısa mesafeye göre değil trafik durumuna göre en uygun rota bulunmaktadır.
4
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
8. TDF_900 Mesai İçi ve Dışı Özet Raporu Format Değişikliği
"Mesai içi ve dışı aktivite özet raporu" nun yeni rapor formatına dönüşümü sağlandı. Ayrıca excel
formatında kullanıcının filtrelemeyi kolay yapabilmesi adına bazı düzenlemeler yapıldı.
 Bir aracın zamana göre bilgilerinin plakaya göre sıralı olarak listelenmesi sağlandı
 Bir aracın aynı güne ait hem sürücülü hem sürücüsüz hareketi var ise ilgili plaka için aynı güne ait iki
satır olarak gösterilmesi sağlandı.
 Mesai içi/dışı zaman ifadesi mesai içi/dışı süre olarak dakika cinsinden gösterilmesi sağlandı.
 “km” biriminin başlık alanında gösterilmesi sağlandı.
 Alınan rapora genel toplam bilgisi eklendi.
9. TDF_899 Mesafe Raporu Düzenlemeleri
Mesafe raporunda belirtilen aralıkta araçtan hiç kontak açık bilgisi içeren mesaj gelmemiş olsa dahi ya da
sadece kontrol mesajı gelmiş dahi olsa raporda listelenecek şekilde değişiklik yapıldı.
10.
TDF_901 Hareket Raporu Düzenleme
Hareket raporunun performans artırımı ve yeni rapor formatı düzenlemesi yapıldı. Böylelikle hareket
raporu içinde “rapor mail programlama” sı yapılabilmektedir. Hareket raporunun içerisinde yer alan her
satıra (raporda her kontak açık kapalı arası bir satırda gösterilmektedir) üzerine tıklandığında o aralığın
aktivite detay raporunun açılacağı bir “aktivite detay” linki eklendi. Hareket raporunun içerisinde yer
alan
5
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
her satıra (raporda her kontak açık kapalı arası bir satırda gösterilmektedir) üzerine tıklandığında o aralığa
ait animasyonun açılacağı bir “animasyon” linki eklendi.
11.
TDF_905 Abone Yönetim Sistemi Tanımlanamayan Abone için Eksik Bilgi Girişinin
Sağlanması
Organizasyon ya da filo sayfasında cari kod alanında Abone yönetim sistemi üzerinde abone için atanmış
cari kod bilgisi yer almaktadır. Tanımlanamayan müşteri için cari kod alanı "x-unknown" olarak
atanmıştır. Bu abonelere ait bilgilere erişebilmek için ilgili organizasyon ve filoya yetkili tüm kullanıcılar
sisteme giriş yapmaya çalıştığında aşağıda yer alan adımlar izlenmektedir. Bu özellik sunucu bazında
parametrik olarak yönetilmektedir:
-Kullanıcıya firma bilgi giriş ekranı/formu açılması sağlandı.
-Kullanıcı bir kereliğine karşısına çıkacak olan formu doldurulduğunda cari kod alanı otomatik olarak xsent olarak değiştirilmekte ve böylelikle kullanıcının sürekli aynı formu doldurması önlenmektedir.
-Form bilgileri veri tabanında yer alan ilgili abone yönetimi mailine iletilmektedir.
-Abone yönetim sistemi tarafından ilgili abone için bilgiler netleştirildikten sonra uygulama üzerinde
doğru cari kodu ataması yapılır.
-Bu işlem sonrasında ilgili organizasyon ve filoya yetkili tüm kullanıcılar sorunsuz olarak sisteme giriş
yapabilir.
6
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
-Sistem yetkilisinin ilgili filonun ya da organizasyonun cari kodunu değiştirmeden ilgili kullanıcılar
sisteme giriş yapamayacaklardır.
12.
TDF_904 Abone Yönetim Sistemi, Abone eMove Sistem Erişiminin Kısıtlanması
“YönetimOrganizasyon ve filo alanındaki güncelleme bölümüne üst düzey sistem yöneticilerinin
görebileceği “ödeme yapıldı” kontrolü eklendi. Bu sayede borcu olan/pasif firmalara ait kullanıcıların
sisteme girişi engellendi. Borcu olmayan yani aktif olan organizasyon kullanıcıları ise sisteme eskisi gibi
giriş yapabilecekler. Aynı kontrol filo bazında da bulunmaktadır. Böylelikle filo pasif ise o filoyu görmeye
yetkisi olan kullanıcılar sisteme giriş yapamayacaklardır. Bu durumdaki kullanıcılar için giriş sayfasına
uyarı mesajı eklendi. Bu düzenlemeden üst düzey sistem yönetici ve kısıtlı üst düzey sistem yöneticisi
hesapları etkilenmemektedir.
7
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
13.
eMap programlama sayfası düzenlemeleri
eMap programlama sayfası performans düzenlemesi yapıldı.
Aynı zamanda sayfa yerleşiminde de düzenlemeler yapıldı:
1- eMap programlama sayfası görsel değişikliği yapılarak sayfa sekmeli bir yapıya alındı. Böylelikle
bildirim seçenekleri ile ihlal seçenekleri ayrı sekmelere alınarak kullanımı daha anlaşılır hale getirildi.
8
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
2- Aynı alan aynı araç ve çakışan zaman aralığı (gün tarih ve saat) ve aynı alan için birden fazla eMap ihlali
(içi ve dışı) programlaması yapılması önlendi. Kullanıcı yapmaya çalıştığında karşısına bir uyarı mesajı
çıkartılmaktadır.
3- Aynı araç için birden fazla alan çakışan zaman aralığında alan/rota dışı ihlali programlamasına izin
verilmemektedir. Kullanıcı yapmaya çalıştığında karşısına bir uyarı mesajı çıkartılmaktadır.
9
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
14.
eMap alan güncellemesinde programlama isimlerinin de güncellenmesi
eMap programlaması yapılmış rota ve alanların isimleri haritadan güncellendiğinde programlamada da
güncellenmesi sağlandı.
15.
eMap Alan aktivite raporu plakaya göre sıralama
eMap alan raporu birden fazla araç için alınınca, tüm plakalar karışık, zamana göre sıralama yapılıyordu.
Plaka göre sıralı olarak gelmesi düzenlendi.
16.
Programlama Sayfası Kapı Açık/Kapalı İhlali Değerlendirilmesi
Programlama sayfası sensör sekmesi altında yer alan kapı açık/kapalı ihlali (alan dışında) eski alanlar için
çalışıyordu. Tasarım değiştirilerek eMap programlaması olan yeni alanlar için kapı ihlalinin atılması
sağlandı.
17.
Aktivite Detay Raporu Mesaj Aralığı Filtresi
Aktivite detay raporu kriter ekranında yer alan “mesaj aralığı filtreleme” özelliği önceki sürümlerimizde
tüm mesajlar için geçerliydi. Raporda yer alan tüm mesajlar girilen filtre değerine göre örneğin 1
dakikaya göre filtreleniyordu. Bu sürüm ile beraber tüm mesajlar değil sadece periyodik mesaj ve mesafe
bilgisi mesajları filtreleniyor olacak. Böylece tüm ihlaller, kontak açık ya da kontak kapalı gibi önemli
mesajlar filtreye takılmadığından dolayı raporda görüntülenir durumda olacaktır.
10
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
18.
İhlal Özet Raporu format düzenleme
İhlal özet raporu plaka ve sürücü ayrı kolonlarda olacak şekilde değişiklik yapıldı. Böylece kullanıcı excel
formatı ile rapor aldığında sürücüyü ve plakayı ayrı sütunlarda gördüğünden dolayı kolayca filtreleme ve
hesaplama yapabilecektir.
19.
Sürücü Bazlı Araç Raporu Düzenleme
“Sürücü bazlı araç raporu” yeni rapor format düzenlemesi ve performans artırımı sağlandı. Böylece eMail
ile otomatik rapor olarak gönderimi de sağlanmış oldu.
20.
Sürücü Aktivite Özet Raporu Düzenleme
Sürücü aktivite özet raporu yeni rapor format düzenlemesi ve performans artırımı sağlandı. Böylece
eMail ile otomatik rapor olarak gönderimi de sağlanmış oldu.
11
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
21.
Son 10 konum ve sürücü aktivite özet raporunda performans artırımı
Son 10 konum ve sürücü aktivite özet raporunda performans artırım çalışmaları yapıldı.
22.
Araç sürücü atamada kaydetme sorunu
"Programlama--> Sürücü eşleştirme" altından "aksesuarsız sürücü atama" ve "araca sürücü
yetkilendirme" alanlarında kaydetme sorunu düzeltildi.
23.
Mesajlaşma İçin Geçerli Karakter Kullanımı
Araç üzerinde yer alan mesajlaşma için kullanılan terminale bazı karakterlerin gitmesini önlemek için
yapısal bir değişiklik yapıldı. Gönderilen mesajlarda izin verilen karakterler aşağıdaki gibidir:
“0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzğĞüÜşŞöÖçÇİ!^+%&/()=?_
£#${[]}\\|@~.:,;<>|”
Geçerli olmayan bir karakter girildiğinde kullanıcıya uyarı verilecek şekilde tasarım yapıldı.
12
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
24.
Batarya Bilgisi Gösterimi
Haritada “geçmiş detay ekranında/son 10 konumda” gösterilen batarya seviyesi performans artırımı
sebebiyle kaldırıldı. Bu sürüm ile beraber gelen son batarya mesajı bilgisi “araç kartında” ve “araç
etiketinde” gösterilecektir. Bunun için “harita  ayarlar  araç kartı seçenekleri ve/veya araç etiketi
seçenekleri” altından “batarya seviyesi “ seçilerek ayar kaydedildiğinde batarya seviyesi yüzde (%x)
olarak görünür olacaktır.
13
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
25.
UR_1010 Araç Mesai Tanımlamada Toplu Güncelleme Sorunu
Araç mesai tanımlama sayfasında toplu güncelleme işlemindeki sorun düzeltildi.
26.
UR_1013 Haftasonu Çalışma İhlali Sorunu
Mesai ihlallerinin oluşması için aşağıdaki mesajların gelmesi beklenmektedir. Diğer mesaj tiplerinde
mesai ihlal kontrolü yapılmamaktadır.
Kontak acık
Kontak kapalı
Periyodik mesaj
Rölanti başlangıcı
Rölanti bitişi
Açı mesajı
Periyodik mesafe mesajı
Yol bilgisayarı mesajı
27.
UR_1014 Mesai Dışı Sms'lerinin her mesajda gönderilmesi sorunu
Araç mesai tanımlama sayfasında işe başlama geç, haftasonu, mesai dışı ihlalleri seçildiğinde sadece sms
işaretlendiği an ihlal kutucuğunun da otomatik olarak seçilmesi sağlandı. Böylelikle sadece SMS seçilen
programlamalar için sürekli SMS gönderilmesi engellendi.
14
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
28.
Sayısal giriş aktivite detay ve özet raporu sorgu değişikliği (UR_1015)
Bir günden fazla günü kapsayan sayısal giriş aktivitelerinde (örneğin 2 gün sonra kapatılmış bir giriş A
gibi) bitişi bir kaç gün sonraya sarkan durumlarda bir günlük rapor alındığında aktivite rapora
yansımıyordu. Başlangıcı ya da bitişi rapor zaman aralığı içinde olan tüm sayısal giriş aktiviteleri raporda
şekilde bir düzenleme yapıldı.
15
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
Download

Araç Takip Sistemleri - Filo Yönetim Sistemi