Filo Yönetim Sistemi
1.24.01.0 Sürüm Özellikleri
Aralık 2015
1
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
Değerli Müşterimiz,
Mobiliz Filo Yönetim Sistemi’nin yeni sürümleri ile sisteminize eklenen özellikler aşağıda sıralanmıştır.
1. “Mesai içi aktivite detay” ve “Mesai dışı aktivite detay” raporlarının rapor mail programlamasının
düzeltilmesi
Mesai içi aktivite detay ve mesai dışı aktivite detay raporları için rapor mail programlaması yapıldığında
otomatik mailleri alınamıyordu. Bu sorun düzeltildi.
2. Harita araç etiketinde yer alan “hız/durma süresi “ bilgisinin gösteriminde performans iyileştirme
çalışması
Harita araç etiketinde yer alan “hız/durma süresi” gösteriminde performans iyileştirme çalışması
yapılmıştır.
3. Organizasyonu olmayan KUDSY ve UDSY tipindeki kullanıcıların güncellemesindeki hatanın
düzeltilmesi
Organizasyonu olmayan KUDSY ve UDSY tipindeki kullanıcıların güncellemesinde yer alan hata giderildi.
(NULL POINTER hatası)
4. Bakiye bilgisi gösterimi (Borç bilgisi)
CRM’den webservis ile organizasyonun/filonun borç bilgisi otomatik olarak alınmakta ve arayüzde (eski
ve yeni/NG arayüzde) gösterilmektedir. Borç/bakiye gösterimi sadece bilgi amaçlıdır. Bu gösterim
organizasyonun ya da filonun kapatılması/kilitlenmesi anlamına gelmemektedir.
CRM no su olan organizasyonun ya da filonun CRM no bilgisi eMOVE servislerine aktarılmaktadır.
Böylelikle kullanıcı sisteme giriş yaptıgında arayüzde pop up ekran ile borç bilgisini ve borcun
ödenebileceği hesap numaralarını görebilecektir. Ayrıca bu bilgiler çıkış butonunun yanında da
görüntülenmeye devam edecektir.
Organizasyona ait filoların ayrı ayrı borçları var ise şirket sistem yöneticisi olan kullanıcılar tüm filoların
borçlarını toplam oalrak göreceklerdir. Sadece filoları görmeye yetkisi olan kullanıcılar ise sadece kendi
filolalarının borçlarını göreceklerdir.
UDSY ve KUDSY tipindeki kullanıcılar için herhangi bir bakiye/borç gösterimi yapılmayacaktır. Diğer tüm
kullanıcı tipleri için bakiye bilgisi gösterimi yapılacaktır. (Servis raporu konuk kullanıcının kendisi için
borcu olmamasına rağmen kullandığı servis firmasının borcu var ise görecektir. )
2
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
5. Hareket raporundaki küsuratlardan dolayı toplam km gösterimindeki sorunun düzeltilmesi
Hareket raporunda yer alan “km” bilgisinde virgülden sonra tek rakam/digit gösterilmesi sağlandı.
Böylelikke küsuratlardan dolayı rapordaki toplam km hesabının diğer raporlar ile tutması sorunu
giderilmiştir.
6. Filotakip sayfasında yer alan ihlal pop up için performans iyileştirme çalışması
Filotakip sayfasında yer alan ihlal pop up için performans iyileştirme çalışması yapıldı.
7. İhlal detay raporu için performans iyileştirme çalışması
İhlal detay raporu için performans iyileştirme çalışması yapıldı.
3
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
8. Sayısal giriş aktivite toplam özet raporu
Sayısal giriş aktivie toplam özet raporu geliştirildi. Bu raporda kullanıcı rapor aralığında sayısal girişinin
ne kadar üsre aktif olduğunu ilk ne zaman açıp son kez ne zaman kapattığı gibi bilgileri görebilecektir.
Sayısal giriş aktivite özet raporunda kullanıcı her bir gün için ayrı ayrı sayısal girişleri
görüntüleyebiliyordu. Toplam özet raporunda farklı olarak, kullanıcı her bir giriş tek bir satır
görüntüleyecektir.
9. Durma raporu sorununun giderilmesi
Raporun alındıgı tarih aralığında araçtan programlama komutu mesajı gelmiş ise rapor hata atıyordu. Bu
sorun giderildi.
10.
Firma alanları ve rotaları katmanının sürekli açık gelmesinin sağlanması
PARAMS tablosundaki “ADDRESS_LAYER_VISIBILITY” değeri “true” ise firma alanı ve firma rotaları
katmanları otomatik oalcak seçili/açık gelecektir. Değer “false” ise mevcutta olduğu gibi ilgili katmanlar
kapalı gelecektir.
11.
Sürücü aktivite günlük özet raporu
“Sürücü aktivite günlük özet raporu” eklendi. Bu raporda, sürücünün rapor tarihi aralığındaki “toplam
çalışma süresi”, “toplam süresi”, “ani hızlanma ani yavaşlama ihlalleri sayısı” ve “aşırı hız ihlal sayısı” gibi
benzeri detay bilgiler yer almaktadır. (Detay bilgi aşağıdaki görselden görülebilir.)
Raporda ek olarak gün bazında “ortalama çalışma süresi”, “en yüksek çalışma süresi”, “ortalama toplam
süre” ve “en yüksek toplam süre” bilgileri de ayrı bir tablo da görüntülenecektir.
Rapor excel ve PDF formatında laınabildiği gibi otomatik mail programlaması da yapılabilmektedir.
4
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
5
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: [email protected]
Download

Araç Takip Sistemleri - Filo Yönetim Sistemi