OSNOVNE MERE ZA HITNU
EVAKUACIJU POVREĐENIH
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
IZVLAČENJE - EVAKUACIJA
U okviru prve pomoći povređeni se ne pomera sa mesta
na kom se povreda desila i iz zatečenog položaja do dolaska
hitne medicinske službe.
Izvlačenje povređenih sa mesta nesreće je opravdano:
• ako mesto nesreće i položaj ugožavaju povređenog,
• da bi se povređeni i spasilac zaštitili od pretećih
opasnosti: utapanja, požara, opasnosti od eksplozije, ako
preti urušavanje, opasnost od gasova ili dima,
• da bi se obezbedili potrebni i povoljni uslovi za pružanje
prve pomoći
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
IZVLAČENJE - EVAKUACIJA
Ukoliko je opasnost prisutna, pacijent se prvo izvlači na sigurno mesto, a
zatim se vrši procena stanja pacijenta i odgovarajuće zbrinjavanje. Svaki
nepromišljen i nesmotren postupak može da dovede do pogoršanja povrede
i/ili stanja povređenog.
Evakuacija povređenih osoba se može sprovesi na više načina sa ili bez
pomoćnih ili priručnih sredstava.
1. Ako raspolažemo ćebetom, povređenog položoti na njega i vući ga po tlu.
2. Od pomoći može biti i omča napravljena od konopca ili kaiša, koja se stavi
povređenom preko grudi i provuče ispod pazuha. Na ovaj način se
najlakše izvlači po travi, pesku ili snegu.
3. Izvlačenje svesne osobe se može izvesti i tako što spasilac hoda
četvoronoške dok se povređeni čvrsto drži rukama oko njegovog vrata.
4. Spasilac može da prihvati povređenog s leđa, sa rukama ispod pazuha i
izvlači ga hodom unazad
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
IZVLAČENJE - EVAKUACIJA
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
IZVLAČENJE POVREĐENIH
- RAUTEKOV HVAT -
Postupak hitne evakuacije povređenog koji sedi u vozilu.
- Prići povređenom koji sedi u vozilu sa strane, uz
sedište.
- Provući ruke ispod pazuha povređene osobe, uhvatiti je
za jednu podlakticu u blizini ručnog zgloba i lakta.
- Čvrsto prisloniti podlakticu povređenog uz telo.
- Spasilac zauzima stabilan položaj tela sa širokim
raskorakom.
- Izvlači povređenu osobu iz vozila oslanjajući je na sebe.
- Vuče povređenu osobu za sobom hodajući unazad.
- Drži glavu i vrat povređenog u neutralnom položaju
koliko je to moguće.
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
IZVLAČENJE POVREĐENOG
- RAUTEKOV HVAT KOD SEDEĆEG
POLOŽAJA POVREĐENOG -
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
IZVLAČENJE POVREĐENIH
- RAUTEKOV HVAT Postupak hitne evakuacije povređenog koji leži na tlu.
- Povređenom koji leži prići iza glave.
- Jednu ruku podvući ispod vrata i glave održavajući ih u neutralnom
položaju, drugu ruku podvući između lopatica.
- Trup povređenog polako podizati do sedećeg položaja, svo vreme
ga oslanjajući na sebe.
- Nakon postavljanja u sedeći položaj provući ruke ispod pazuha
povređenog i uhvatiti ga za jednu podlakticu u blizini ručnog zgloba
i
lakta.
- Čvrsto prisloniti podlakticu povređenog uz telo.
- Spasilac zauzima stabilan položaj tela, klečeći.
- Iz klečećeg položaja preći u čučanj, potom ustati i podići žrtvu.
- Vući povređenu osobu za sobom hodajući unazad.
- Držati glavu i vrat povređenog u neutralnom položaju, koliko je to
moguće.
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
IZVLAČENJE POVREĐENIH
- RAUTEKOV HVAT Postupak hitne evakuacije povređenog koji leži na tlu.
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
POLOŽAJI
POVREĐENIH U TOKU TRANSPORTU
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
ZNAČAJ PRAVILNOG POLOŽAJA
Značaj pravilnog položaja:
• Umanjuje se bol.
• Smanjuje se opasnost od sekundarnog krvarenja.
• Olakšava se rad srca i krvnih sudova.
• Sprečava se opstrukcija disajnih puteva kod osoba bez svesti.
• Sprečava se naknadna pomeranje polomljenih delova kostiju.
Položaj povređenog pri transportu može biti:
• aktivan- povređeni zauzima položaj koji mu odgovara,
• pasivan- povređeni zauzima položaj u koji je postavljen i nije
sposoban da ga promeni.
• prinudan- povređeni je u položaju koji određuju povrede koje je
zadobio:
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
LEŽEĆI POLOŽAJ NA LEĐIMA
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
LEŽEĆI POLOŽAJ NA LEĐIMA SA BLAGO
PODIGNUTOM GLAVOM
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
POLUSEDEĆI - FOVLEROV POLOŽAJ
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
POLUSEDEĆI POLOŽAJ SA SAVIJENIM
NOGAMA
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
KOMA POLOŽAJ
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
KOMA POLOŽAJ
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
POLOŽAJ AUTOTRANSFUZIJE
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
SEDEĆI POLOŽAJ
© 2012. Intellectual Property Office. All rights reserved
Download

8. osnovne mere za hitnu evakuaciju povređenih