PRIJEPIS TONSKOG ZAPISA NASTAVKA
7. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
GRADA SPLITA
Održana 3. prosinca 2013. godine
S A D R Ž A J
DNEVNI RED:
Stranica
38. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća
Etnografskog muzeja u Splitu
4
39. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća
Muzeja Grada Splita
22
40. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća
Prirodoslovnog muzeja i ZOO vrta
30
41. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća
Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu
31
42. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća
Galerije umjetnina u Splitu
33
43. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Marka Marulića
36
44. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Marka Marulića
38
45. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća
Multimedijalnog kulturnog centra Split
45
46. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća
Multimedijalnog kulturnog centra Split
45
47. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje
djelatnosti na pomorskom dobru
55
48. Prijedlog odluke o naknadi članovima upravnih vijeća ustanova
u kulturi, kazališnih vijeća i vijeća u kulturi Grada Splita
57
2
PRIJEPIS TONSKOG ZAPISA NASTAVKA
7. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
GRADA SPLITA
održana 3. prosinca 2013. godine
u zgradi Grada Splita
Obala kneza Branimira 17/II
Predsjedatelj: mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur., predsjedatelj Gradskoga
vijeća Grada Splita
Početak sjednice u 9,10 sati.
PREDSJEDATELJ
Dobro jutro drage gradske vijećnice i gradski vijećnici. Sve vas skupa
pozdravljam, gospodina gradonačelnika, zajedno sa svojim zamjenicima i ovdje prisutne
medije. Danas će mo nastaviti 7. sjednicu i s obzirom na to koje su točke dnevnog reda, eto
dozvolite mi da ja citiram jedan članak Poslovnika prije nego što službeno otvorim sjednicu.
To je članak 92. stavak 4., gdje se navodi naša obveza, a to je da vodimo računa o zaštiti
dostojanstva fizičkih ili pravnih osoba. Dakle, možemo se slagati sa određenim imenom ili
prezimenom, moramo štiti njegovo dostojanstvo, a pitanje prelagativa jasno pitanje je
osobnog stava i pitanje rasprave. Ujedno evo da vam kažem da smo još dobili ovaj
narančasti kartončić, tako da se nadam da neće više biti od strane predsjednika zabuna u
pogledu dvojbi da li se netko javlja za raspravu ili se netko javlja za repliku. Evo, sada u 9,10
otvaram nastavak 7. sjednice Gradskog vijeća (jeste li vi zapisali kako su se redom javljali),
od 35 vijećnika na sjednici je nazočno 29 vijećnika, dakle, nazočna je većina vijećnika i
možemo danas pravovaljano odlučivati. Pozive ste dobili, oni koji nisu bili prisutni pisane, a
oni koji su bili prisutni znali su za to. I sada krećemo sa točkom 38. na kojoj je sjednica i
prekinuta na zahtjev predsjednika kluba vijećnika SDP, HNS, SU, gospodina Blaževskoga i
obzirom da se on prvi javio za riječ, a i obzirom da je sjednica bila prekinuta na njegov
zahtjev, ja mu dajem riječ ujedno kao i predlagatelju. Izvolite. A vi ste zapisali kako se tko
javio, jel'te. Zahvaljuje. Evo, replika jedna.
LUKA PODRUG
Ja moram iskoristiti prije svega, jer sam mislio čekat … da dezinformirate, kad je
sjednica prekinuta radi nedostatka kvoruma. Nemojmo neistine govoriti u fonogram. I ja vas
molim da prije početka rasprave date mogućnost da se očitujemo i prije otvaranja rasprave,
ako može, ja vjerujem poslovnički, ja sam mislio da je to rasprava, ovako replika, dajte
mogućnost. Vi ste na početku pročitali jedan članak Statuta, ja sam se iskreno kao vijećnik
ponada da ćete pročitat članak Statuta kojim obrazlažete zašto smo materijale dobili sada na
klupu. I zadnji put ste vi dali riječ gospodine predsjedniče na moj prijedlog da se to više nikad
ne ponovi, da dobijemo u roku, prođe 8 dana, mi nismo dobili iz pristojnosti niti jučer, da ne
kažem da smo mogli dobiti u petak. Dobijemo na klupu materijale koje nismo niti pročitali, o
njima sad trebamo raspravljat, a vi čitate članak Statuta kojim inzistirate da se ne spominju
imena. Stoga vam ja predlažem da na početku dajete, sami sebi dodijelite opomenu, ako
vam je neugodno da trenutak date svom zamjeniku da sjedne na vaše mjesto, da vam
dodijeli opomenu, drugo, da se nama vijećnicima ispričate, treće, da nam objasnite razloge
zašto se ovako rugate sa Gradskim vijećem, pa da tek onda započnemo radom.
PREDSJEDATELJ
Dakle, replika se odnosila na moje ponašanje, pa ću ja i odgovoriti, ne treba mi za
to potpredsjednik. Ja nisam rekao da sjednica nije prekinuta. Točno je da je prekinuta zbog
nedostatka kvoruma. Ali prije nego što je utvrđen nedostatak kvoruma, predsjednik Kluba
3
vijećnika je zatražio 10-to minutnu pauzu koju sam ja i odobrio. Nakon toga nakon što su se
vratili, utvrđeno je da nema kvoruma. To je jedna stvar. Druga stvar, jučer su bili predsjednici
kluba na koordinaciji i nitko se nije suprostavio da danas dođu na ovakav način, novi
prijedlozi. S druge pak strane, Poslovnik omogućava predlagatelju da do zaključenja
rasprave daje amandmane uključujući na vlastiti prijedlog. Ja mislim da to nije ništa sporno.
Prema tome, nastavljamo ondje gdje smo stali, a to je da će predlagatelj nastojati obrazložiti
ove izmjene i dopune. Na vama je kao gradskim vijećnicima da to odbijete, a ovo što sam ja
rekao da to neće se događati više i neće se, osim ako vi kao vijećnici ne odlučite da će nešto
ići po hitnom postupku, a da bi se to odlučilo ja ću zatražit od vas i dopuštenje, odnosno da
glasujete o jednom takvom prijedlogu. Prema tome, ja ovdje ne vidim ništa sporno, a
najmanje da se sporimo oko ovih po meni nebitnih stvari, jer ćete moći sada i u raspravi, pa i
podizanjem ruke za ili protiv, iskazati svoje stvarno uvjerenje, namjeru i ono što mislite o
prijedlozima. Evo i gospodin Škorić ima jednu repliku. Izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo, vezano za vaš istup da su predsjednici klubova bili konzultirani,
da nisu imali primjedbe, istine radi i da javnost također zna, mi smo dobili mailom dakle
obavijest o sjednici gdje je stajalo da su u popisu i radni materijali. Dakle, to smo dobili jučer
tek navečer kad smo otvorili svoje pretince pošte, zaključili smo da u radnim materijalima
uopće nisu zakačeni niti životopisi,niti obrazloženje, ni bilo što. Dakle, i na taj način smo
izigrani, je li to slučajno ili namjerno, evo sami procijenite. U svakom slučaju mi smo se
upravo na ovoj sjednici suočili sa materijalima za današnju sjednicu. Prema tome, nismo
mogli jutros u ovih 5 minuta pročitati ni izmjene ni dopune niti koliko ste uvažili od onih
prijedloga zbog čega je prošlo Vijeće ostalo bez kvoruma, prema tome, evo, dakle, u svakom
slučaju smatramo da je na ovaj način izigrana mogućnost da vijećnici budu upoznati s onim
što se danas nalazi na dnevnom redu. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo o čemu se radi. Sad mi je ovdje stručna služba Gradskog
vijeća, odnosno gospođa Blaženka rekla. Jučer je poslano nakon što je završena sjednica
matičnog tijela i nakon što ste vi bili kao predsjednici klubova prisutni na toj koordinaciji.
Međutim, nažalost, desila se jedna greška. Sad je stvar hoćete li povjerovati da li se stvarno
desila greška a da nije bila namjera nikakvog izigravanja, dakle, otišla je poruka, ali bez
attachmenta, to je taj jedan veliki problem. No vi u svakom slučaju možete kao vijećnici nešto
prihvatiti ili nešto odbiti. Ja vas usrdno molim i predlažem da mi s obzirom na to da ste dobili
danas te životopise, da te životopisi barem oni koji se mijenjaju nisu toliko obimni,
sveobuhvatni da se ne bi mogli u par minuta pročitati ili isčitati, da mi nastavimo ovo tim prije
što bi se ja pozvao na članak, stavak 76., a to je da predlagatelj akta može davati
amandmane na svoj prijedlog sve do zaključenja rasprave. Prema tome, javili ste se redom
za raspravu i ja dajem riječ gospodinu Blaževskom.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, na 10. sjednici održanoj 21.
studenoga Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je Prijedlog rješenja za imenovanje članova
Upravnog vijeća Etnografskog muzeja u Splitu, dok je na 13. sjednici održanoj jučer, 2.
prosinca 2013. utvrdilo izmjene već ranije utvrđenih prijedloga rješenja. Sukladno članku 81.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita izmjene su sastavni dio konačnog prijedloga akta i
u njemu se odvojeno ne glasuje. Za upravno vijeće Etnografskog muzeja u Splitu predlažu
se umjesto Nediljka Jurčevića – dr. Boris Škvorc, Dragan Tomić, i umjesto Lovre Rumore –
Vladimir Sabolić. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Čuli ste prijedlog predlagatelja. Imate i odgovarajuće pred sobom prijedloge, ja
bih otvorio raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Točka 38. Za raspravu su se javili sljedećim
4
redoslijedom: prvi gospodin Tomislav Gojo, drugi gospodin Podrug Luka, i treća gospođa
Marijana Puljak. Izvolite.
TOMISLAV GOJO
Dobro. Ja sam se javio već dakle prije na vašu povredu Poslovnika, vi ste već ušli
praktički u dnevni red. Znači javio sam se i prije nego što je ovu točku dnevnog reda. Znači,
mislim da ću se još jednom vratiti na ono što je Luka rekao. Poslovnik je dakle apsolutno
jasan. Dakle, dostava materijala mora biti sedam dana prije sjednice, osim u slučaju hitnosti.
Ovdje je činjenica i uz obrazloženje hitnosti. Dakle, ovdje nema apsolutno nikakve hitnosti niti
obrazloženja. S druge strane mi imamo redovnu sjednicu za 15 dana i sve ove točke
dnevnog reda mogle su biti na toj sjednici, dakle, ja ne vidim niti jedan razlog da mi danas u
biti brzamo i ja vas još jednom pozivam da povučete ove točke dnevnog reda gdje smo
materijale danas dobili na stol. Evo vi imate dakle materijale koje smo imali doma i ovdje
druga hrpa materijala koju smo dobili danas. Dakle, ovi materijali su, dakle, ta hrpa je veća
nego ono što mi dakle imamo. Ako je to vama predsjedniče normalno, tu se već ponavlja
gotovo svaku dakle sjednicu i ja bi vas u biti molio da vi sami sebi izrečete opomenu jer kršite
Poslovnik. I da se drugi put ne bi ponavljalo. Ja ću još jednom ponoviti, sjednica redovna je
za 15 dana i ne vidim niti jedan razlog da ove točke dnevnog reda ne budu na toj sjednici.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ja mislim da se na ovaj način ne krši Poslovnik. Vi ste izrekli svoje
primjedbe. Ja smatram da na ovaj način, nije, ne, ne, nije bitno, molim vas bez upadica, ne
krši se Poslovnik. Prema tome gospodine Luka Podrug izvolite.
LUKA PODRUG
Hvala. Obzirom da sam došao na red prije nego što sam očekivao, ja ne čitam
brzo kao većina vas, znate onu, pišem ti polako jer znam da čitaš sporo, pa sam pročita
samo prvi životopis i mislim da se radi o kompetentnoj osobi, makar ne znam, al sam sta na
Tomiću, a kako sam ja uvjeren da se radi a nisam stiga pročitat, vjerojatno vi ste skloni
greškama, da to nije Dragan nego Ante Tomić, ja ću svesrdno podržat ako se radi o
poznatom kulturnom djelatniku Anti Tomiću, a ako ne, ako već tako improviziramo danas,
evo ja uzimam sebi za pravo ako se vama nije potkrala pogreška, evo ja kao gradski vijećnik
koristim svoju poslovničku mogućnost, ja predlažem da pod 2. bude Ante Tomić, životopis je
nepotreban jer to je kulturni djelatnik koji svakodnevno nas pljuje preko javnoga medija i to je
sasvim dovoljna karakteristika da on može biti član ovoga vijeća, ima sve potrebne
karakteristike, ja ću molit da se o mom amandmanu glasuje.
PREDSJEDATELJ
Gospođa Marijana Puljak. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Pa evo jedna generalna primjedba s naše strane na isto cijelu skupinu ovih
točaka koje se odnose na upravna vijeća. Dakle, nakon što smo pročitali materijale, evo došli
smo malo ranije pa smo pročitali ovo što nas je dočekalo na stolu i ove nove prijedloge za
članove upravnih vijeća ustanova u kulturi, vidimo kako među novo predloženim članovima
ima dakle ljudi sa odgovarajućim referencama, dakle, vidi se jedan napredak u odnosu na
prošlu sjednicu, međutim, i dalje niti jedno upravno vijeće ne zadovoljava u potpunosti
kriterije propisane zakonom. Znači, ovih svih sljedećih, ne znam koliko ih ima, šest točaka,
niti jedno kompletno, znači sve tri osobe ne, odnosno svaka pojedinačno, znači, među sve tri
uvijek imate barem jednoga koji ne udovoljava zakonskim uvjetima. Znači ne možemo
prihvatiti argument kako u Splitu nema dovoljno kulturnih, ovdje smo čuli prošli put, kako
nema dovoljno kulturnih djelatnika koji su spremni sudjelovati u radu upravnih vijeća. Evo mi
smo, naš klub je u jedno poslijepodne uspio animirati 15-etak ljudi koji odgovaraju zakonskim
uvjetima i voljni su preuzeti odgovornost za rad u navedenim vijećima. Svoje smo prijedloge
na vrijeme poslali i Odboru i žao mi je što nisu prihvaćeni ili barem uzeti u obzir, jel, pri
5
izboru, jer se radi redom o uvaženim kulturno umjetničkim djelatnicima. Stoga evo
pridružujemo se još jedanput predlažemo da se ove točke dnevnog reda odgode. Objavi
javni poziv, i na taj način uključi šira kulturna javnost u proces izbora za članove upravnih
vijeća. Uvjereni smo kako bi velikom broju kulturnih djelatnika bila čast da ih se pozove u
upravljanju kulturnim ustanovama Grada Splita.
PREDSJEDATELJ
Replika. Izvolite gospođo Ljubice.
LJUBICA VRDOLJAK
Ja bi samo zamolila gospođu Puljak da kaže konkretno, recimo umjesto ovoga
ovaj, da ne govorimo mi imamo 15 djelatnika kulturnih. Ja recimo u kulturi poznajem 50-etak
kulturnih djelatnika, ali konkretizirajmo stvari, umjesto ovog – predlažemo ovog, pa će mo
onda glasovat o tom amandmanu izmjenama koje se ovdje dogode, da ne govorimo
općenito. Općenito ne znači ništa.
MARIJANA PULJAK
Ne znam je li to prilika ovdje na taj način o tome govorit. Odbor za imenovanja
donosi prijedlog o kojemu glasujemo. Je li ovdje Gradsko vijeće pojedinačnim ljudima može
govorit? Onda tražimo pauzu.
LJUBICA VRDOLJAK
Gradsko vijeće može izmijenit sve ove ljude, prema tome, ovo je prijedlog
Odbora. Mi ga ovdje možemo prihvatiti ili ne prihvatit, evo kolega Podrug je imao jedan
amandman, o tome će mo poslije toga glasovat, isto tako i vi kao gradska vijećnica možete
predložit o čemu će mo isto tako glasovat, prema tome, Gradsko vijeće donosi odluku, a ne
Odbor. Odbor predlaže. Mi možemo prihvatiti ili ne prihvatit.
PREDSJEDATELJ
Samo jednu rečenicu. Radno tijelo Gradskog vijeća ma koje ono bilo i kako se
ono zvalo, daje svoj prijedlog, a Gradsko vijeće, ovo što kaže Ljubica Vrdoljak, može u
svakom trenutku glasovat sasvim različito od toga. Evo javio se za riječ i gospodin
gradonačelnik. Izvolite.
GRADONAČELNIK
Hvala lipa. Dobro jutro. Ja bi vam da par odgovora, odnosno par objašnjenja.
Dakle, kolegama iz oporbe, gospodinu Luki, Tomi, gospodinu Škoriću, jasno mi je što radite i
to je vaše pravo i to radite dobro. Ponavljam. Međutim, to je ipak čista politika, niste se dirali
u ljude i ja vam zahvaljujem na tome, samo ste paušalno rekli, i to je isto tako stoji. Htio bih
vam samo napomenit da je ovo 7. sjednica, a u biti je 9. Dakle, u manje od 6. mjeseci imali
smo 9 sjednica od kojega su, jedna je bila recimo bila ona početna konstituirajuća, pa su
zatim bile 4 radne koje su se pretvorile u 6 radnih i dvi tematske. Dakle, u 6, pardon 5, e,
tako da u biti, ovo vam je 9. sjednica, deveti put da se sastajemo u manje od 6 mjeseci. Sam
ritam sjednica vam govori koliko je opterećenje, računajući 35 vijećnika u odnosu na prijašnji
broj. Dakle, samo to vam govori koliko je opterećenje na gradsku službu, odnosno na
gradske službe da pripreme te sjednice. Ja vam se zaista ispričavam što smo kasno dobili
materijale, međutim nismo htjeli stavljat ove materijale na sljedeću sjednicu koja mislim da je
ipak od najvažnijih, ako ne i najvažnija sjednica u toku rada Gradskoga vijeća jedne godine.
To je bio jedini razlog. Nije bio nikakav razlog da vas se ponižava niti da se vrijeđa, dapače,
htjeli smo ovo riješiti, jer ne smatramo da je ovo toliko bitno koliko je sljedeća sjednica bitna
na kojoj će se razgovarat o proračunu. Proračun je bitan, to će sigurno trajat, i trajat i trajat, i
naravno da nismo to htjeli riješit, htjeli smo završit ovu sjednicu. Vi imate pravo rušit kvorum i
izać vani, to je vaše demokratsko pravo, međutim, ja vam kažem, na taj način odgađamo
cijeli niz odluka i usporavamo rad ne samo Gradskoga vijeća, ne samo gradske
administracije, nego usporava rad i cijelog niza ustanova o kojima ovdje govorimo. Pa bi vas
6
ja molio za malo razumijevanja. Postigli ste svoj cilj po meni s ovim što ste napravili i
nemojmo sad dalje odugovlačit oko toga radi toga šta, računajmo zato da u ovoj situaciji
ustanove bi trebale normalno funkcionirat. A sad odgovor vezano na ljude koji su tamo ili koji
nisu tamo. Ja mislim da svaka grupa ljudi u Splitu će dat svoje mišljenje i svoj način
razmišljanja ko bi tamo trebao sjedit, na koji način bi trebao sjedit, kako bi trebao upravljat i
tako dalje. Ja vam samo napominjem da mi kao oni koji su dobili mogućnost da upravljaju
ovim gradom privremeno, imaju pravo donijet neke svoje odluke, kao što su prije nas imali i
kao što su prije toga imali i kao što će bit neki u buduće. Pa poštujte i to pravo da imamo
pravo predložit neke ljude za koje mi mislimo da bi možda bili dobri. Vidit će mo u toku
vremena. Vi ne možete biti sigurni da li ljudi koje smo mi predložili ili koje ste vi predložili će
bit dobri. Vidit će mo tek u toku rada tih istih ljudi. A ovdje smo tili kombinirat jedan cijeli niz
ljudi, struke i osobito mladih ljudi. Svi mladi ljudi nakon prošle sjednice su se povukli osim
jednoga. Sami su zatražili. Rekli su – ne želimo biti smetnja. A ja sam ih molio da dođu, da
nam pomognu, radi toga što svi govorimo – mladi, mladi,mladi, kad dođe do toga onda
mladih nema, nego vam dođu svi ljudi moje dobi, a ja više baš i nisam mlad. Namjera je bila
da uvedemo jedan dio ljudi od struke,dakle, u određenoj životnoj dobi, plus da im dodamo
nekoga mladoga, ili da se uči od njih ili da uz njih surađuje. Oni su se sami povukli jer ne žele
biti smetnja. I to je jedini razlog. Mi nismo promijenili svoj način razmišljanja i odluke,
međutim, oni su sami odustali, jer ne žele biti smetnja. To vam je razlog. Dakle, molim vas i
malo za razumijevanje, s jedne strane radi toga šta ta upravna vijeća bez obzira što se zovu
upravna vijeća, samo u jednom segmentu zakonskome odgovaraju za ono što rade. U
drugome ne. U drugome ipak je ravnatelj, odnosno direktor odgovoran. Ovo je moje političko
objašnjenje. A sad možemo razgovarat o pojedinim ljudima, možemo govorit je li dobar, nije
loš, ali vas molim da zadržimo i dignitet i prema nama i prema tim ljudima ukoliko će mo
pojedinačno govorit. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu gradonačelniku. Za repliku na njegovo izlaganje redom su
se javili gospodin Marušić, gospođa Puljak i gospodin Škorić.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pozdrav svima. Gospodine gradonačelniče,
uz dužno štovanje, niste pogodili što je naš cilj. Dakle, naš cilj nije nikako opstrukcija, naš cilj
nije nikako produživanje sjednica Gradskog vijeća u nedogled. Naš cilj nije to da se vijeća ne
formiraju, naš cilj je upravo suprotno da se vijeća formiraju što prije, što bolje i sa što
kvalitetnijim ljudima. Tu je problem. Tu je ajmo reć naš sukob mišljenja, gdje, vi predlažete
ljude za koje mi smatramo da nisu dovoljno kompetentni ne pozivajući se sad na vašu
zamolbu na pojedince, ali ako dođe do toga morat će mo i to, koji nisu dovoljno kompetentni
da obavljaju ovu dužnost. Prigovaramo na proceduru. Neki ljudi su u sukobu interesa ovdje
šta će se kroz raspravu pokazat. Jednostavno niste pogodili bit. Dakle, nama stvarno nije
opstrukcija, nama je cilj staviti što kvalitetnije ljude. I apsolutno vam nitko ne spori pravo da vi
kao gradonačelnik Splita i vodeća koalicija trenutno možete postavljat svoje pod navodnike,
svoje ljude, ali isto tako je naše pravo tvrditi odgovorno da određeni ljudi od ovih nisu
kompetentni. Eto. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Marijana Puljak. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Dakle, rekli smo evo i prošli put i ovaj ponavljamo, dakle, nije stvar o tome da se
ljudi koji su predloženi nisu kompetentni u svojim područjima, mislim, svatko od njih je
kvalitetna osoba za neki svoj posao kojega obavlja, kojega radi trenutno i tako dalje,
međutim, ne ispunjavaju zakonski uvjet. Zakon je vrlo jasan ovdje i ne može ga se tumačiti
ovako i onako. Znači, po zakonu dužni smo kao predstavničko tijelo, dužni smo izabrati
osobe koji su ugledni, kulturni umjetnički djelatnici. To se ne može čitati ovako i onako i
7
tumačiti ovako i onako. Znači, među svakom od ovih vijeća nać ćete najmanje jednu osobu
koja ne zadovoljava zakonski uvjet i mi, evo pozivam vas, dakle, mi kao predstavničko tijelo
ne možemo donijeti nekakvu odluku koja je u suprotnosti sa zakonom. Isto tako, podsjećam
ovdje upravna vijeća, dakle, upravno vijeće upravlja ustanovama, više je rangirano od
ravnatelja i svog stručnog kadra, provodi izbor ravnatelja, utvrđuje programe ustanova,
planira strategije, odgovara pred zakonom za njeno financijsko poslovanje. Znači, imajmo i to
na umu kad biramo osobe. Ništa. Samo kažem, ukoliko ostanemo dakle pri ovom prijedlogu
mi će mo morat napustit sjednicu, nećemo sudjelovati u ovim nezakonitim radnjama, ukoliko
možemo predložiti neke druge osobe, tražimo pauzu.
PREDSJEDATELJ
Vrijeme, gospođo Marijana.
MARIJANA PULJAK
Evo, gotova sam.
PREDSJEDATELJ
Evo gospodin gradonačelnik traži odgovor. Izvolite.
GRADONAČELNIK
Gospodinu Marušiću hvala lipa. U biti se slažem s vama. Vaše pravo je predlagat
ili kritizirat predloženo, ali ste u suštini u pravu. Gospođo Marijana niste u pravu. Ovo je
zakonito provedeno. Tražili smo mišljenje. Dobili smo mišljenje od pravne službe, pokazali su
nam dopis Ministarstva iz 2010. godine na isti upit, na isto tumačenje, Ministarstvo je
odgovorilo u pozitivnom smislu da nema nikakvoga protuzakonitog djelovanja ukoliko osoba
nije baš zaposlenik ili stručno u kulturi ili umjetnosti, već obavlja nešto što u ime Grada se
smatra obavljanje u kulturi ili umjetnosti. Dakle, imamo mišljenje pravne službe i mi će mo se
toga držati. A sad, šta u pravo, možemo ići na, na Ustavni sud pa vidit. Ali po pravnoj službi
Grada Splita vi niste u pravu.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Petar Škorić, izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala vam lijepa. Evo ja sam, repliciram gospodinu gradonačelniku vezano za
mišljenje i stav oko toga da je glomazno Gradsko vijeće, da se na ovaj način prolongira
donošenje odluka, da se radi šteta Gradu i tako dalje, ovdje u biti, ovo nije riječ o stvarima
koje se trebaju donositi po žurnom postupku, riječ je o promjeni upravnih vijeća. Postoje
upravna vijeća koja funkcioniraju. Ovdje je riječ isključivo o zamjeni dosadašnjih članova.
Dakle, nikakva šteta se ne radi. Mi smo vam prošli put evo pružili mogućnost napuštanja
Gradskoga vijeća da se predloženi promijene, da se popravi stanje, da pošaljemo kvalitetnije
i stručnije ljude u ta upravna vijeća koja će pomoći tim ustanovama, a ne koja će raditi štetu.
Nadali smo se da će te na taj popravni ispit iskoristiti, međutim vidimo danas da niste.
Što se tiče rada i stručnih službi, vi ste ovdje dali primjedbu da stručne službe ne
mogu tako brzo pripremati, pa evo, vi doista rješavate gomilanjem i daljnjim bujanjem
gradske administracije, prema tome, ako 500 zaposlenih u Gradu Splitu ne može opservirati i
PREDSJEDATELJ
Gospodine Škoriću držite se teme.
PETAR ŠKORIĆ
rad ovog Gradskog vijeća, onda ne znamo u biti koja je njegova svrha. Mi, samo
želim kazati, da i broj dosadašnjih sjednica Gradskoga vijeća može doprinositi samo kvaliteti
rada, a ne šteti mu. I tri puta što smo rušili kvorum, rušili smo da zaštitimo interese Grada. U
prvom redu da se onemogući odluka o zabrani vezivanja u zapadnoj obali, u
8
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
PETAR ŠKORIĆ
Sve u redu. Samo govorim, nije povreda nikakvog Poslovnika, samo želim kazati
da su dosadašnje odluke koje su bile, bile u svrhu zaštite gradske imovine i javnog interesa
građana grada Splita. Prema tome ….
PREDSJEDATELJ
Gospodine Škoriću vrijeme, ja bi vas molio da završite. Zahvaljujem. Nema se
pravo replicirati na odgovor gradonačelnika na datu repliku. Prema tome nemojte se ljutiti, ne
mogu vam dati riječ. Ne može, ne, ne, ne može. Na koga je replika Luka? Izvolite.
LUKA PODRUG
Predsjedniče, ne, ja bi zaista želio da to utvrdimo radi budućnosti, ne radi ove
točke. Naime, gradonačelnik je predlagatelj, on se može javiti u svakom trenutku, i do sad je
bar bio običaj, na njegovo svako izlaganje može ići replika. Mislim da je to dobro utvrditi radi
budućnosti. On nije u poziciji nas vijećnika da odgovara na repliku, on je predlagatelj i svaki
put kad se javi, dopuštena je replika na njegovo izlaganje.
PREDSJEDATELJ
Ajmo reć, to bi bilo jako nategnuto razmišljanje. Međutim, suština je, suština je u
tome da se ipak ne može, dakle, postoji Poslovnik i Poslovnik je glasno i jasno rekao i replika
ide sve do onog trenutka dok oni koga ćete replicirati ne završi sa svojom raspravom. A
gospođa Deša se javila nakon što je gradonačelnik završio. Ja zahvaljujem gospodinu Luki
kao svom, molim vas, ja se ispričavam gospođi Deši, molim vas tiše, Daši, e, čujte ne mogu,
pazite, jako je teško biti koncentriran, i ponekad imam osjećaj da mi s desne strane sidi onaj
fini gospodin iz Njemačke sa onim lijepim prezimenom, jako mi je teško koncentrirano paziti
na vas što ko želi u datom trenutku. Zato me ispričajte, ja bi vas molio samo bez upadica, pa
će onda ići svojim putem. Evo, sad da vidimo gospodin Jure Šundov se javio za raspravu.
Gospodin Sučić, gospodin Jure Šundov i gospodin Tonči Blažević. Izvolite.
JURE ŠUNDOV
Poštovani gospodine predsjedniče
PREDSJEDATELJ
….da ne bi pomislili da idemo u revoluciju. U redu je, malo šale. A ja bi sad dao
riječ gospodinu Juri Šundovu. Izvolite.
JURE ŠUNDOV
Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani vijećnici i vijećnice, gospodine
gradonačelniče, zamjenici, evo ja ću se javiti za raspravu i to u ime Kluba Hrvatske
građanske stranke. Neću govoriti o imenima koja su danas ovdje pred nama vezana za
upravna vijeća, ali ću govoriti o jednom načelu ponašanja koji je bio u prošloj, prošlom sazivu
ovoga najvišeg tijela Grada Splita i onome koje je danas ovdje. Dakle, prošli put na gradskim
vijećima u sazivu gradonačelnika Željka Keruma kvorum se rušio kad god je komu to palo na
pamet. I teško je bilo uopće prezentirati javnosti kako se rušenjem kvoruma zapravo nanosi
šteta ovome Gradu. Ja osobno smatram da se može raspravljati do besvijesti, bez obzira na
koju temu i da svi predstavnici ovog predstavničkog tijela, vijećnici i vijećnice, imaju pravo
iznositi svoje primjedbe, svoje prijedloge i svi ovdje u vijećnici su dužni slušati svakog
vijećnika ili vijećnicu sa maksimalnim uvažavanjem. Čini mi se da zaboravljamo jedno,
građani grada Splita su na izborima većinom potvrdili tko će biti gradonačelnik u sljedećem
mandatu. Taj gradonačelnik je predlagatelj i onim svojim predlaganjem preuzima
odgovornost, dakle, mi smo imali jedan nonsens kojeg ću ja spomenuti u prošlom sazivu
ovoga predstavničkog tijela, kad je Gradsko vijeće Grada Splita dalo pravo Udruzi „Naš
9
"Hajduk"“, čiji sam ja član, dakle, ja sam član te Udruge, ali ipak je bio nonsens kad je
Gradsko vijeće oduzelo gradonačelniku pravo da odabere i predloži članove Nadzornog
odbora u Hajduka, a taj isti gradonačelnik je snosio posljedice. Dakle, to je apsolutno
nevjerojatno. Dakle, s jedne strane nemaš pravo upravljati, netko ti je oduzeo to pravo, ali se
istovremeno nameće odgovornost da ti to radiš. Dakle, što se mene osobno tiče, ja sam
siguran kao bivši zamjenik gradonačelnika, da su stručne službe Grada Splita i ove
prijedloge dobro pregledale i odradile, na stranu je li nečiji životopis trebao imati jednu
stranicu, tri ili pet, ali sasvim sigurno kad je zakonitost u pitanju, nije riječ o protuzakonitim
prijedlozima. Dakle, ja sam svjedok, u četiri godine, iz prve ruke, da nikad Grad Split i
njegove stručne službe nisu dopustile da idu protuzakoniti prijedlozi na raspravu na Gradsko
vijeće. Prema tome, mogu se svi dignuti i otić i niti jedna sjednica ne mora završit, dakle, nije
to poslanje ni uloga gradskoga vijećnika. Gradski vijećnik prima naknadu za rad u Gradskom
vijeću. Gradski vijećnik je dužan proučiti Statut i Poslovnik. Gradski vijećnik treba čitati
„Službeni glasnik Grada Splita“, gradski vijećnik se treba svakodnevno educirati. Dakle, ne
može padati s marsa kad dođe ovdje. Dakle, nije zadaća gradskog vijećnika da vrijeđa druge
gradske vijećnike, niti da vrijeđa gradonačelnika, niti predsjednika Gradskog vijeća. Dakle,
dužan je gradski vijećnik obavljati svoj posao sukladno Poslovniku i Statutu Gradskoga
vijeća. I u tom smislu mi imamo pravo dignuti ruku za ili protiv. Ako nešto ne prođe – stvar je
jasna. Ako je prošla, bilo je dovoljno ruku za. Isto tako imamo mogućnost i u prošlom sazivu,
i ovome, i valda će i u budućnosti ako nešto mislimo da dođemo do gradonačelnika kao
predlagatelja i do stručnih radnih tijela da iznesemo svoje mišljenje. Nama su vrata kao
vijećnicima u Gradskoj upravi otvorena 24 sata. I nitko ne može zaustaviti gradskoga
vijećnika da dođe, pita, traži, i tako dalje. To je njegovo pravo. I da ne dužim dalje, dakle,
mislim da bi trebalo doista dat gradonačelniku pravo da preuzme odgovornost. A ukoliko on
sa svojim prijedlozima, a pokaže se u budućnosti, je imao krive prijedloge koji su nanijeli
štetu ovome Gradu, onda će on ovome predstavničkom tijelu podnijeti račun. Na koncu ovom
predstavničkom tijelu i građanima koji su ga predložili. To je smisao demokracije kako je ja
razumijem. Možda sam ja u krivu, ako netko misli drukčije neka izvoli to objasniti. Evo hvala
lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Juri Šundovu koji je svoje izložio u ime HGS-a, Kluba
HGS-a, i odmah da znate, svaki predsjednik Kluba vijećnika ima pravo po Poslovniku na 10
minuta. Prema tome, vidite kako sam ja danas dobro raspoložen, ja nikome ne dajem
opomene, a posebno ne na upadice sa strane. No idemo dalje. Za repliku na izlaganje
gospodina Jure Šundova, javili su se redom: gospodin Petar Škorić, gospodin Gojo,
gospodin Grubišić, gospodin Prljević i gospođa Marijana Puljak. Izvolite, i molim vas držite se
dvije minute repliciranja. Hvala.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo, u većem dijelu oko uloge vijećnika i
Gradskog vijeća slažem se sa onim što je kazao gospodin Jure Šundov, međutim repliciram
u onom dijelu gdje iznosi primjedbe na rušenje kvoruma kako se time radi šteta. Ja u ime
kluba, evo koalicije Hrvatskog zajedništva mogu kazati da nikada nećemo rušiti kvorum
samo radi rušenja, i u dosadašnjim odlukama spriječili smo štetne odluke, donošenje štetnih
odluka u gradu Splitu. U prvom redu vezano za zabranu vezivanja u zapadnoj obali, u
drugom dijelu smanjuje se broj službi u Gradskom vijeću i na posljednjoj sjednici spriječili su
se nekompetentni i nestručni kadrovi da uđu u upravna vijeća u kulturi. Prema tome, to je
naše trajno opredjeljenje i time štitimo i jačamo interes građana grada Splita. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Tomislav Gojo.
10
TOMISLAV GOJO
Hvala. Ja ću imat dvije kratke replike. Evo gospodin Jure Šundov je rekao da je
protiv rušenja kvoruma. Dakle, zadnji put je on bio jedan od tih koji je u biti srušio kvorum, pa
mi to jedno s drugim baš i ne ide. I kad ja slušam njega koja je uloga vijećnika, onda dolazim
do zaključka da je uloga vijećnika da sjedi, sluša i raspravlja i da na kraju postupi onako kako
kaže gradonačelnik. Mislim da to nije uloga vijećnika samo to. Dakle, osim toga je uloga
vijećnika da upozore i gradonačelnika kad je nešto loše, nezakonito, kad se krši Poslovnik i
mi samo to danas radimo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Jure Šundov ima odgovor na repliku.
JURE ŠUNDOV
Nikad ja nisam rekao da treba netko sjedit ovdje i na kraju učinit onako kako kaže
gradonačelnik. Kad je osnovno pravo svakoga vijećnika da glasuje za i protiv. Dakle, ako ja
glasujem protiv, a ovdje sam na ovoj sjednici, onda sam omogućio da ovo predstavničko
tijelo radi, a nisam se usuglasio sa predlagateljem ili nekim drugim. Dakle, nikad nisam rekao
da neko treba sjediti ovdje da bi glasovao onako kako kaže gradonačelnik.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Grubišić.
IVAN GRUBIŠIĆ
Ja se slažem s gospodinom Šundovom da gradonačelnik predlaže i općinske
službe, a da vijećnici odlučuju. Ne bi bilo dobro rušiti svaki prijedlog, izmišljati razloge, jer
smo u situaciji da ljudi vrlo teško prihvaćaju dužnosti i odgovornosti ako nema financijske
nadoknade. Ja sam uvjeren da bi politička scena bila manje bogata i manje obilna kad ne bi
bilo određenih financijskih potreba ili financijskih davanja. Zato se slažem s izlaganjem.
Mislim da je ovo prijedlog da se prihvati, da se prihvati dnevni red, da glasamo po savjesti
kako kome odgovara, ali opstruirati na način da su svi koji su predloženi nekompetentni, a da
stojimo iza toga da ima kompetentnih ali da ne izlazimo sa imenima, ili će mo čekati do
podne da se izađe, ja za takav prijedlog ne bi bio. Dakle, ja sam za to da se prihvati ovo jer
je situacija u narodu puna pesimizma i ogorčenja i ovo Vijeće bi trebalo raditi, znači da treba
se izglasati što u proračunu, u dnevnom redu piše, ali sa sjednicom bi trebalo nastaviti. Hvala
lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Grubišiću. Na redu je gospođa Marijana Puljak. Replika.
MARIJANA PULJAK
Na, par stvari. Prvo, stručne službe su pripremile, sve je u skladu sa zakonom. Ja
ću opet ko ono, ponovit rečenicu iz zakona, pa pročitajte životopise koji su ovdje i vidjet ćete
da barem jedan životopis po vijeću ne odgovara zakonu. Ne znam, stručne službe su ovdje
pogriješile, znači, barem po jedan predloženi čovjek nije ugledni kulturni, umjetnički djelatnik.
U svakome od ovih vijeća. Prema tome, nismo, ugledni, još će mo se oko toga raspravljati,
ali čak niti kulturni djelatnik. Tako da ne možemo zapravo prihvatit dakle da o nečem
nezakonito ovdje odlučujemo. Ovdje, pravo je gradonačelnika, pravo je gradonačelnika da
predloži, međutim u ovome slučaju predstavničko tijelo
PREDSJEDATELJ
Gospođo Marijana oprostite, vi ste dali repliku na izlaganje gospodina Šundova.
11
JURE ŠUNDOV
Da. On kaže – pravo je gradonačelnika, slažem se, da on predlaže, ali o ovome
odlučuje ovo predstavničko tijelo a ne gradonačelnik. Gradsko vijeće postavlja ove ljude u
upravna vijeća. A mislim ono, vrime, vrime, a, ne znam.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas, bez upadica, gospođo Marijana jeste li završili?
MARIJANA PULJAK
A evo kažem, gradonačelnik je dakle izvršno tijelo, Gradsko vijeće je
nalogodavac. U ovome slučaju zakon je jasan, predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće
postavlja ove ljude. Razmislimo jesu li u skladu sa zakonom. Po nama nisu. Opet ponavljam.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ujedno da vas obavijestim ako niste znali. Najtočniji sat u pogledu
sekunda to je moj sat. Nemojte se ljutiti. Ja pazim na vrijeme i zaista opominjem onda kada
neko prijeđe. Ali smo se dogovorili da za 5 ili 10 sekundi neću sjeć čovjeka. Sada se za
repliku javila Danira Matošić Matičević. Izvolite.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Htjela bi se osvrnuti na ovo da su pravne službe dale, odnosno nama dale na uvid
ovo mišljenje iz 2010. godine. Mislim da pravni osnov za donošenje ove odluke ne može biti
mišljenje iz 2010. godine jer je ono dano za konkretan slučaj. I to mišljenje je dano zapravo
na Zakon o kazalištu, a ne na Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ovim smo iscrpili sve replike na izlaganje gospodina Šundova. Sad
se za raspravu javio gospodin Sučić i gospodin Blažević.
GORAN SUČIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Htio sam se uključiti, možda i nešto ponudim od
prošlog puta. Naime, bilo je tu čak i nekih prijedloga da idemo konkretnije i učinkovitije sa
prijedlozima konkretnije i da se o njima glasamo i tako će mo svi zajedno korak naprijed
učiniti. Naime, došli smo opet u poziciju da ovdje unaprijed sudimo o nekomu da ne znamo
hoće li udovoljiti tim zahtjevima. Ja mislim ako upadnemo u takav proces da dokazujemo
kulturni, manje kulturni, nekulturni djelatnik, javni, manje javni, tajni, djelatni, da će mo
izgubiti vrijeme, a to je skoro nedokazivo. Moje iskustvo i znanjem koje imam, i ako sam bio,
a bio sam u nekim tim kulturnim vijećima, ustanovama, bez obzira na moje godine i iskustvo,
nisam bio vješt pročitati neke bruto bilance i tako dalje, ekonomske naravi i tako dalje, kao
neki vješti ekonomista. Zato mislim da gubimo vrijeme da se u kulturnim ustanovama, a
možemo provjeriti to i pitat ljude iz kulture, potrebni su svi profili ljudi, i ekonomisti, pravnici,
sociolozi, i tako dalje, i tako dalje, da definicija kulturnog javnog djelatnika je veoma široka i
mislim da ne trebamo ponižavati ljudi koji mogu biti korisni, osim nadzora koje vrši tu upravno
vijeće nad poslovanjem, oni imaju ulogu da budu korisni i izvan tog sustava i da ovaj,
međutim, upadamo u još jednu zamku da mi, govorimo o tuđoj kompetentnosti, a jel možemo
mi ocjenjivati njih tu kompetentnost. Postoji sustav, kada će oni nakon pola godine ili godinu
dana podnijet izvješće u ovom istom Vijeću, pa će mo govoriti o njihovom radu, učinkovitosti,
pa će mo mijenjati ako ne bude zadovoljavajuće rezultate. Evo toliko. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodine Sučiću. Njemu će replicirati gospodin Podrug i gospođa
Daša Dragnić. Izvolite gospodine Podrug.
12
LUKA PODRUG
Poštovani kolega, mislim da niste u pravu sa načelnom tvrdnjom. Naime, evo, ja
prvi, a vidim svi smo do sad poštivali onu neku sugestiju gradonačelnika, mi uopće o nekim
konkretnim imenima ne govorimo, i ovdje nitko ne osporava nikog. Mi smo na formalnoj
razini. Znači, zakon kaže – ugledni, kulturni i umjetnički djelatnici. I mi se sporimo oko
definicije. Niko ne kaže nekom pravniku, ekonomisti, inžinjeru, da on nije ni ugledan, ni
kulturan, ali moje tumačenje, valda kad je neko želio da u vijeće za kulturu budu ugledni
kulturni i umjetnički djelatnici, da bi to trebali bit ljudi iz te struke. I ako hoćete, moj bi
prijedlog bio, ja mislim točno koji gospođa Marjana, vi u svakom od ovih prijedloga, evo
recimo u ovom prvom imate dva koja ta formalno uvjeta zadovoljavaju, jedan koji ne
zadovoljava. I ja bi molio, ako je to moguće poslovnički, da nam službe kažu, da mi
glasujemo pojedinačno, pa da oko nespornih se uopće ne sporimo. Ovako zbog paketa
često će mo biti protiv. Ili moramo glasovat za cijeli prijedlog. Moj bi prijedlog bio da za svaku
pojedinačnu osobu mi glasujemo, jer zaista ne želeći uopće osporiti ni jednoj jedinoj osobi,
čak i tamo di imam saznanja, a naravno da mi nemamo saznanja, ja čitam samo nečiji
životopis, i nemam pojma šta se iza krije. Ali mislim da bi se oko toga morali pokušat složit, a
ne samo prepirat. Da li ova definicija, ugledni, kulturni i umjetnički djelatnik, je dovoljno da je
čovik završio fakultet, to je svak, ili je dovoljno, ili je potrebno da ne čitamo zakon, da je to
neko iz tih redova koji će donositi te projekte, programe, projekcije, smjernice i slično, i tako
smo svi shvatili, ali zaista u svakom od ovih vijeća više-manje imate većinu koji sada
udovoljavaju za razliku od onoga prošli put, ja sam u tom smislu kao vijećnik zadovoljan, bez
obzira što se ja slaga ili ne slaga, imate pravo i formalni uvjeti kod većine zadovoljavaju. Ali
imate ipak još jedan značaj dio onih koji te uvjete ne zadovoljavaju. Moj prijedlog kao
vijećnika da kod svakoga vijeća glasujemo pojedinačno o svakoj osobi.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo što znači dugogodišnje iskustvo u Vijeću. Točno 2 minute i 1
sekunda. Gospođa. Molim? Može.
GORAN SUČIĆ
Dakako, i prošli put sam rekao kad je u pitanju kultura i sport koliko ja imam
iskustva, da razina i vrsta stručne spreme nije bitna. Po mom mišljenju. Možda ne i drugima,
ali to ne znam. Vrhunski sportaši, vrhunski umjetnici i tako dalje, kako mogu upravljati i
ustanovama u sportu i u kulturi. To nije sporno. Međutim, evo gospodine Podrug, vi ste išli
dobrim prijedlogom da ste predložili na način, to ….. ne prihvaćam. Vi ste protiv ovog
prijedloga, ….., o tome se glasa, i tako smo svi skupa učinkovitiji. Evo. A dokazivati taj
aspekt ko je više kulturan više-manje, bojim se da će mo upast u zamku, a nismo ni mi
kompetentni da to procjenjujemo. Evo. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Daša Dragnić. Izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle, ovo uvjeravanje …… (kraj 1A kazete) …. subjektivni ovaj kriterij. Međutim,
ono o čemu mi govorimo je da ako u zakonu se kaže da moraju biti kulturnjaci, onda to ne
znači, slažem se, kulturni ni sportski ne moraju završit škole, ali se moraju time bavit. Dakle,
ili je jedno ili drugo, ili je oboje zajedno. Dodatno, mi se slažemo, čak bi se i složili da u
upravna vijeća generalno bi trebalo razmišljat, uvoditi i ekonomiste, i pravnike, jer treba
upravljat nečim, što ne znači da netko tko je umjetnik ili sportski radnik, zna upravljat. Dakle,
bilo bi dobro da postoje ekonomisti, ali se mora promijenit zakon. Dakle, ajmo s prijedlogom
da se zakon promijeni koji će to dozvoljavat. Trenutno, zakon kakav je, to ne dozvoljava,
nego traži kulturne i umjetničke djelatnike. I to je to. I onda ne trebamo mi, tu opće nije
sporno možemo li procijeniti. Možemo. Ko nema tu u životopisu ili da po školi ili da je to
radio, onda on to nije. To uopće nije komplicirano. Možemo raspravljati ono ko je manje ili
više ugledan, ali ko je kulturni ili umjetnički radnik, uopće nije problem dokazati. Odnosno nije
13
nevidljivo, jel. Dakle, mi cijelo vrijeme govorimo je li zakonito ili ne, a ne o tome je li tko
ugledniji ili nije ugledan.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas. Vijećnici s lijeve i desne bande, malo. Gospon Čepo.
Zahvaljujem gospođi Daši Dragnić, evo ima odgovor na repliku gospodin Sučić. Molim vas
malo tiše.
GORAN SUČIĆ
Evo, dakle, stvari nisu toliko jednostavne da bi crno bijelom tehnikom pojašnjavali
stvari. Kolegica Dragnić je poznata ekonomistica i poznaje, u znanosti postoji menadžment u
kulturi, menadžment u obrazovanju, menadžment u sportu. To su discipline i znanosti koje
daju odgovor na sva moguća pitanja u ovom segmentu. Dakle, radi se o procesu upravljana,
a ne samo kulturološkom fenomenu. Evo ja ne bi tio više duže, možemo, kažem, i ona je
upozorila da možemo u beskrajno vrijeme, mislim da nema smisla, da privodimo kraju.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Sučiću, i zadnji koji se prijavio za raspravu gospodin
Tonči Blažević.
TONČI BLAŽEVIĆ
Zahvaljujem predsjedniče. Pozdrav svim prisutnima. Jedan komentar prije svega.
Vidi se šta se dogodi pravašu kad sidi kod liberala. Morat će te premjestit, Luka odoše ti
glasovi. Evo ovako. Bio bih licemjer pa da ne bi komentirao jučerašnju sjednicu Odbora na
kojoj sam ja predložio ljude da se glasuje za njih, a 15 minuta prije sam donio biografije,
koliko god bili poznati. Tako da tu, e, to je činjenica. Dobili smo ujutro mailom, ja sam se
složio s time, predložio sam, i tako dalje, i kolege nisu prigovarale. Tako da bi bio licemjer
kad bih rekao da je kašnjenje materijala. Druga stvar, ja sve skupa ovo, pomišali su moji iz
HSLS-a s ovim ovdje listićem, ja ovo sve skupa ne gledam tako crno. Ja mislim da smo mi
svi u ovo Vijeće ušli, ušli da pokušamo neke stvari minjat, možda neko sa figom u džepu je to
rekao i tako dalje, ali činjenica je da smo pokazali mi svi kao vijećnici, i gospodin
gradonačelnik i njegovi zamjenici, da smo neke stvari ipak uspjeli promijenit. Rušili smo
kvorum, sami ste spomenuli, rušili smo kvorume po pitanju zapadne obale, bože moj,
gradonačelnik je raspravljao, popustio, odlučio se dogovorit i tako dalje, za to mu svaka čast.
Ja ovo gledam kao neki, onaj prvi, prošlu sjednicu, kao prvi krug priče, ovo je drugi krug priče
koja je išla prema boljemu. Činjenica je da je išla prema boljemu. Ja sam jučer, evo, u
Etnografskom muzeju o kojemu raspravljamo, dr. Boris Škvorc, ja bi glasao za njega. Zato mi
se sviđa Lukin prijedlog u odnosu na onoga koji je bio prije, zato mi se sviđa Lukin prijedlog
da glasamo pojedinačno. Želim kazat, prvo, želim još jedanput čestitat tim ljudima koji su
jučera dopustili da se predlože njihova imena, znači kolegica Puljak i njena lista su ih
predložili, ovdje nije lako staviti glavu na panj, ali s druge strane, oni su javni djelatnici isto ko
i gradski vijećnici su javni djelatnici, i zato im čestitam, ali čestitam i nama na trudu našemu.
Ovo sam još htio kazat. Još jednu stvar ne smijem zaboraviti. Slažem se sa
gradonačelnikom da nije ugodno govorit direktno ljudima na samoj sjednici, zato ću poslije,
prepostavljam da će mo imat jednu pauzu, da se probamo dogovoriti, imamo još jedan
potencijalni sukob interesa, pa ne bi javno govorio, pogotovo zato što osobu poznam, pa da
vidimo jesam li u pravu, ili nisam, jesam li informaciju koju sam dobio točna. Znači, za još
jedno upravno vijeće imamo osobu koja ne bi zbog sukoba interesa trebala sudjelovati. Moj
prijedlog je da napravimo pauzu, da se sjedne, da se pokuša još par dobrih imena uključit,
pa da možda svi skupa izglasamo sve ovo skupa. Eto toliko. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Replika gospodina Podruga.
14
LUKA PODRUG
Bez obzira na prijedlog, posebno što je kolega posljednji, ja sam samo želio reć,
ako je to poslovnički moguće, da se to pojasni. Meni je savršeno jasno da ovdje postoji jedna
procedura predlaganja, ja znam da i vijećnici mogu predložiti i osobno zaista stojim kod
prijedloga, ali ne inzistiram, ja bi volio da se ovdje ili dogovaramo ili preglasavamo, što se
odlučimo. Ako se mi dogovaramo, onda se možemo dogovarat oko kriterija. Mi ne moramo
biti suglasni oko imena. Onaj koji je predložio, mi će mo biti protiv, vi za. Evo ja slično kao
kolega kažem kad bi pojedinačno glasovali za dvije osobe koje po mom kriteriju ispunjavaju
uvjete, ja ću glasovat, za jednu neću glasovat. Jel mi možemo tako pojedinačno, nevezano
za to što je prijedlog Odbora u paketu i kompletu, da to formalno i načelno rasčistimo ako je
to moguće, ja mislim da bi to bio dobar prijedlog i čini mi se po onom što smo svi ovdje
raspravljali da bi, a ništa ne znači ako vijeće, primjer, od tri člana, ovog časa budu izabrani
dva, zašto on mora biti u kompletu izabran, a naknadno eventualno jedno ako ne ispunjava
uvjete. Naime, da ne ponavljam već spomenutu raniju argumentaciju, ja isto ulogu vijećnika
vidim u tome da mi ukažemo na neke nelogičnosti. Mi jednoga trena, ja zaista ne želim se
vraćati natrag i ponavljat jel se meni ili nekom drugom neko sviđa. Da se razumijemo, onaj
moj početni prijedlog je bio jedna mala vrsta provokacije, na nepročitane materijale, ja od
njega odustajem, jer ja sam se igra s jednim imenom za koje nemam ovlasti. Ali ja kao
vijećnik imam nekoliko imena, osoba, čak neću zloupotrebljavat ovdje, koje su me molile baš
zbog ovoga što nas gledaju, sjednica je javna, meni se je jedna osoba javila koja radi u
jednom muzeju, poznata osoba, i molila da predložim njeno ime, neću reći kao provokaciju,
pa da vidimo jel ovdje se rezonira stručno ili politički. Završit ću. Ne želim zloupotrijebit ničije
ime, ja ne želim tu osobu dovest u poziciju kad znam da neće proć. Ali bi volio, znači da se
dogovorimo oko kriterija. Možemo li pojedinačno glasovati bez obzira što je ovo jedinstveni
prijedlog Odbora. Ako možemo, ja predlažem da na taj način iziđemo iz ove pat pozicije.
PREDSJEDATELJ
Skoro pa da sam prihvatio onaj vaš prvi amandman. Šalim se. Dakle, ovdje je
predlagatelj. Čuo je vaše izlaganje. Izvolite.
GRADONAČELNIK
Hvala lipa. Ma ja mislim da je gospodin Blažević pogodio ono što smo tili
napraviti. Mi smo do sad u radnim sjednicama bez obzira na prekide koje se, pa onda oduži
se to sve skupa, cijeli niz vaših prijedloga, i oporbe, a i mojih kolega sam prihvatio. Ovdje se
zahvaljujem svima onima kojima sam ja predložio da uđu u ta vijeća, pa su sami odustali kad
su vidili da će biti problema. Međutim, ostaje jedan dio ljudi koji ako će mo strogu definiciju
gledat, moguće. Ja mislim da je sve u skladu sa zakonom, ali čisto stroga definicija, ko radi u
kulturi, to je zaista problem. To onda nije. Međutim, iz moga iskustva isto tako smo tili tu baš
napraviti i nešto dodatno, prvenstveno mlade ljude uvest. Ako obratite pažnju, znam na što
mislite, nećemo spominjati imena, ali svi ste baš za to da ne budu oni koji imaju 30 godina.
Interesantno, ali istinito. I to mi zaista smeta. Ja tvrdim i dalje da je sve u skladu sa zakonom.
Vi imate opservacije na one koje smo tili uvest, a radi se zaista o mladim ljudima, i to imaju
visoku naobrazbu, imaju struku određene, i tako dalje. Mislim da mogu maksimalno pomoć
svojim radom. U ovom slučaju ne mogu se složit s kolegom Podrugom da sad glasamo radi
toga što će se to ponovo otegnit na još jedno vijeće, na još jedno vijeće. U krajnjem slučaju,
vidit će mo kako funkcionira sve to skupa. Ukoliko bude problema, vratit će se sve to skupa u
ovu vijećnicu, i raspravljat će mo ponovno. Prvi koji će reagirat ću ja reagirat, jer mi sigurno
ne odgovara da imamo nered ili probleme u određenoj ustanovi o kojima govorimo, a u
krajnjem slučaju i vi ćete to svi skupa znat i mediji će znat i svi će znat. Prema tome, nije to
baš tako da smo sad zaključili, s ovim će mo sad sve zaključit, više na to se nećemo vraćat.
Vraćat će mo se. I u vremenu, i na temelju izvještaja, a i na temelju eventualnih mogućih
problema. Prema tome, ja vas molim samo da ovo je bitna stvar, ali ne u tolikoj mjeri bitna da
bi sad još produžili na još jednu sjednicu, pa na još jednu sjednicu. Mislim da zaista imamo
važnijih stvari raspravljat. To je sigurno proračun, problemi oko proračuna i tako dalje, i tako
dalje. Sada mislim, ja ću vam na neka imena i odgovorit, ali se ne slažem da sada ponovno
15
mijenjamo i da ponovno mijenjamo. Ja jesam za kompromise i dogovore, ali mislim da koji
put treba ipak negdje se zaustavit.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem se gospodinu gradonačelniku. Evo imamo jednu repliku od gospođe
Marijane Puljak.
MARIJANA PULJAK
Samo sam htjela komentirat ovo da evo slučajno su ispali ovi protiv kojih se
bunimo da su oni mladi, ispod 30. Nije nam to bio kriterij za bunu. Zaista opet ponavljam,
ponavljat ću se bezbroj puta, jedini kriterij je usklađenost sa zakonom. Ti mladi nažalost
nemaju, nisu kulturni djelatnici, nemaju iskustva u kulturi, nažalost zakon je takav. A mislim
je, zakon je takav, piše u zakonu – ugledni, kulturni i umjetnički djelatnici. Jedan je čak ovdje,
kako je rekao i gospodin Blažević, u sukobu interesa, mlad je, radi, ali radi u jednoj udruzi
koja koristi prostor čiji bi trebao bit, čiji bi trebao biti u upravnom vijeću.
PREDSJEDATELJ
Molim vas bez upadica dok gospođa vijećnica govori.
MARIJANA PULJAK
Dakle, držimo se rečenice u Zakonu. Pogledajmo životopise, i evo iskreno kažite
po životopisima, jesu li ti ljudi, od jednog do drugog vijeća, jesu li svi u skladu sa zakonskim
uvjetom. Evo. Ništa drugo ne tražimo, ne gledamo godine, ne gledamo završenu školu, je li
elektrotehničar pa sad možda nešto radi u kulturi, i tako dalje, dakle, samo je li u skladu sa
zakonom.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. I gospodin Petar Škorić koji se javio za raspravu.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo da kroz svoju raspravu previše ne dužim i ne opserviran ono što
su iznosili prethodnici, svima nama je interes da u ovim upravnim vijećima budu što
kvalitetniji ljudi koji će zbilja biti od pomoći u radu, koji će poboljšati rad, omogućiti dakle
upravi da na jedan kvalitetniji način izvršava svoju funkciju, jer s time će mo i mi kao Gradsko
vijeće i Grad biti zadovoljni ukoliko to postignemo. Međutim, u dobrom dijelu, dakle,
poboljšala se kvaliteta predloženih ljudi, ali evo u gotovo u svakom od ovih prijedloga,
gledajući pojedinačno ima pojedina osoba koja je zalutala. Dakle, ovo mi isto sliči da se uz
one kvalitetne omogućuje osobama koje ne bi tu trebala biti da se provuku. Mislim da to nije
intencija, i nikome nije cilj da takve osobe uđu, zato predlažem evo u ime Kluba našega ako
je moguće da glasujemo o svakom pojedinačnom prijedlogu, odnosno da evo napravi se
pauza od desetak minuta i da se nastoji oko tih spornih postići konsenzus i vidjeti koje osobe
mogu, možemo prihvatiti, a za koje bi pronašli alternativno rješenje i da evo danas usvojimo.
Dakle, to je naš prijedlog, jer nema smisla izlagati sve ove osobe koje su predložene ovdje,
sada raspravljati o njima, ali ako se to ne prihvati, mi će mo biti o svakoj osobi pojedinačno
dakle raspravljati i na neki način raspravljati o kompetencijama za obnašanje dužnosti u
članstvu u upravnom vijeću. Evo. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imam jednu repliku na izlaganje gospodina Škorića. Gospodin
Čepo, i gospodin Igor Boraska. Rasprava? Je.
GOJKO ČEPO
Hvala predsjedniče. Evo prvo da kažem da uopće nemam nikakvu dilemu da je
ono zbog čega se javljate već nekoliko puta zapravo interes ustanova u kulturi, nema to
nikakve veze s politikom. Ali moja replika je više išla zbog toga, postavljanje pitanje
16
kompetentnosti ljudi koji su predloženi. Pa moram reći da smo mi unutar kluba razmatrali
neke akvizicije koje su vama bliske i vaše stranke, a neupitno su dokazani ljubitelji kulture.
Naime, radi se o gospodinu Sanaderu i gospodinu Vidoševiću, al nažalost bili su nedostupni
ovih dana, pa nisu mogli poslat životopise.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas. Gospodin Boraska izvolite. Gospodine Luka! Gospodine
Podrug! Gospodine Čepo! Ja ću vam dati mogućnost da se udaljite i da to raspravite van.
Evo sad se za repliku javio, odnosno, je li rasprava ili je replika? Gospodin Igor Boraska.
IGOR BORASKA
…………………(nije uključen mikrofon)
PREDSJEDATELJ
Odustali ste. U redu je. Imamo li kakvu repliku, još što. Odgovor na repliku
gospodin Škorić izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Pa evo sam nastup gospodina Čepe dovoljno govori o kulturi, dakle, vraćat se,
prebacivat se, i raspravljati o stvarima koji nemaju veze danas sa HDZ-om, spominjati neke
osobe koje nisu članovi HDZ-a, potpuno je neprimjereno ako će mo otvarati te teme i
prebacivat se na nacionalnu razinu, možemo mi i te kako raspravljati o aktualnim ministrima i
premijeru Hrvatske vlade i o njihovoj kulturi i ignoriranju volje građana i slanju razno raznih
odgovora
PREDSJEDATELJ
Sad ću zaista morat intervenirat, nemojte se ljutit gospodine Škorić
PETAR ŠKORIĆ
Intervenirajte gospodine predsjedniče, ali onda spriječite vaše vijećnike da se
kulturno ponašaju i
PREDSJEDATELJ
Nisam mogao, nisam znao šta će on to reći, međutim, ja bi vas zaista molio,
molim vas, usredotočimo se samo na točku dnevnoga reda i ono što je vezano. Nemojte
molim vas. Samo polako. Da li je netko u ime kluba zatražio pauzu od 10 minuta? Dobro.
Gospodine Boraska što ste vi htjeli? Izvolite.
IGOR BORASKA
Ja sam samo želio reć da vjerovatno gospodin Čepo kad je spomenuo gospodu
Sanadera i ovoga Vidoševića, mislio kako oni zapravu se može za njih reć da su, slobodna
interpretacija, da su kulturni djelatnici, da bi oni u tom smislu mogli proć
PREDSJEDATELJ
Nemojte molim vas. Ajte, nemojmo, vratimo se
IGOR BORASKA
Kulturni djelatnici je jedno vrlo rastezljivo tumačenje.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Prljević izvolite. Rasprava.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Mogu li ja predložit gospodina Jovanovića u koji Odbor
17
PREDSJEDATELJ
Sad zaista, molim vas, molim vas. Sada je zbilja dosta. Gospodine Škoriću, da li
ste vi zatražili u ime vašeg kluba desetominutnu pauzu?
PETAR ŠKORIĆ
Jesam.
PREDSJEDATELJ
Izvolite. Imate 10 minuta. Nastavljamo u 10,20.
Pauza
PREDSJEDATELJ
…… prijedlog gospodina Luke Podruga što predlagatelj kaže na račun toga? A tiče se
da prijedloge raspravljamo pojedinačno o, da glasujemo, odnosno da glasujemo, skužajte,
da glasujemo, neka se predlagatelj očituje na taj prijedlog koji je po meni
___________________
Koliko je meni poznato gospodine predsjedniče, sukladno Poslovniku imamo, ja bi
vas molio da citirate točan članak, 81. stavak 1. to kaže naš Poslovnik, suglasan, mislim, to
Poslovnik kaže
PREDSJEDATELJ
„Ako vijećnik zatraži da se o pojedinačnom amandmanu iz stavka 1. ovog članka
posebno izjašnjava o tom amandmanu o tom amandmanu se glasuje odvojeno“. Dakle, mi
možemo, ja bi vas molio da podizanjem ruku iskažemo svoj stav s obzirom na ovaj prijedlog.
Tko je za to da se glasuje pojedinačno o svakoj osobi? (Ne, ja sam to volio). Dakle,
ima li tko protiv? Suzdržan? Nema. Dakle, gospodin Grubišić, dakle, jednoglasno, uz jedan
glas suzdržan. Zahvaljujem. Gospodine Blažaveski kao predlagatelj izvolite pročitajte.
LUKA PODRUG
U ime našeg zajedničkog kluba zajedno sa kolegicom Marijanom, mi imamo neke
nove prijedloge. Tako da bi molio da se ravnopravno uvrste i ti prijedlozi koristeći statutarnu i
poslovničku ovlast, da osim Odbora, 1/3 vijećnika može predložiti. Mi će mo, evo, konkretno
u ovom radnom tijelu, pa bi ja molio da date riječ ako je moguće gospođi Marijani, ona u ime
nas će kazat o kojem se radi imenu, predložiti umjesto jednog imena drugo ime, i da se
ravnopravno glasuje. Tako je.
PREDSJEDATELJ
Evo samo jedna replika, pa ću ja onda. Meni je jasno, međutim, ….., dobro, gospodin
Čepo je zatražio repliku. Izvolite.
GOJKO ČEPO
Ja bi samo zamolio, dakle, mi imamo u Poslovniku isto tako postojanje klubova
vijećnika. Gospodin Luka Podrug koliko znam nije predsjednik ni jednog kluba, a ovdje se
poziva da će neko govoriti u ime dva kluba. Pa samo da to rasčistimo, dakle, rečeno je da će
gospođa Marijana Puljak govoriti u ime koalicije Hrvatskog zajedništva i Nezavisne liste
Marijane Puljak, ako sam dobro razumio.
PREDSJEDATELJ
Samo trenutak. Evo gospodin, može gospodin gradonačelnik, ali se javio prvi
gospodin Podrug. Izvolite.
LUKA PODRUG
Kolega Čepo, ja sam samo želio reć u tehničkom smislu. Kolegica Marijana će reć o
kojem imenu. Prije nego pristupimo glasovanju, kad smo odlučili da pojedinačno glasujemo,
18
da se najprije odluči temeljem Statuta, da ne napravimo propust. Ovdje imamo legitimni
prijedlog Odbora i on je takav kakav je. Bez obzira što će mo pojedinačno glasovat. Trećina
vijećnika nas predlaže još neko ime. Da se to isto ime uvrsti prije nego što se uopće krene
glasovat. Znači mi za ovaj Odbor predlažemo umjesto xy toga i toga što će reći kolegica
Marijana, i onda idemo ravnopravno glasovat o svoj sedmorici imena, a mi delegiramo troje.
PREDSJEDATELJ
Sve je jasno. Izvolite gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Uz dužno poštovanje, ali ja vam se s tim ne slažem. Baš zato što ste vi počeli ovu
sjednicu rekavši da ste dobili materijale na stol, odnosno sinoć. Sad bi vi nama stavili imena
o kojima najvjerojatnije ja ne znam ništa. Ili netko drugi ne zna ništa. Prema tome, oprostite,
vi ste dobili materijale sinoć, imali ste i sada, imali ste, dobili ste materijale sve. Vi ste bar
nešto dobili, ja nisam dobio ništa. Prema tome, ja vam kažem, ja predlažem sljedeće - da mi
glasamo po imenice, onaj tko bude izglasan – bude izglasan, onaj tko ne bude izglasan
idemo na sljedeće Vijeće sa prijedlozima vašim i našim.
PREDSJEDATELJ
Ovako. Na izlaganje gospodina gradonačelnika javili su se redom za repliku gospodin
Šundov, zatim Škorić, gospođa Marijana Puljak, Tonči Blažević. Ajte molim vas. Izvolite.
JURE ŠUNDOV
Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam se javio na početku izlaganja gospodina
gradonačelnika, makar je on na kraju rekao nešto što je meni skroz prihvatljivo, dakle, da se
oni koji ne prođu, onda na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća pridoda njima imena ova druga.
Inače ovo što je predlaga kolega Luka Podrug to može ići, ali po Poslovniku kao amandman.
Dakle, oni imaju pravo predložiti amandman, ali onda se o tom amandmanu može glasovat
prije same točke. Ako je amandman usvojen, onda se može glasovat, ako padne onda se
glasuje o ovome drugome. To je Poslovnik. A ovaj vaš prijedlog gradonačelniče je dobar, jer
stavlja u istu poziciju one koje ne prođu sa ovima koji će imati šansu. Ima vremena da
proučimo njihove životopise.
PREDSJEDATELJ
Idemo dalje s replikama. Gospodin Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Ma evo replika vezano za životopise i dostave radnih materijala. Dakle,
nije potrebno uopće spominjati da smo jutros dobili i životopise i te radne materijale. Ovdje
nije riječ o predlaganju ljudi o kojima nije već Odbor za imenovanje raspravljao, imao priliku i
vidjeti njihove životopise i materijale, prema tome, u jednakoj smo situaciji što se tiče uvida u
kvalitetu tih ljudi i njihove biografije, kao što smo mi čuli maloprije, tako ćete i vi čuti, a Odbor
je imao priliku kažem raspravljati o tim ljudima. Riječ je o čisto, evo, poslovničkoj mogućnosti
da se umjesto jedne osobe predloži druga i mislim da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema
jer je riječ o osobama koje su se natjecale, koje su dale suglasnost da budu u ovim kandidati
za vijeće.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Marijana Puljak. Replika.
MARIJANA PULJAK
Ma samo sam htjela reći, dakle, isto, jutros su nas na početku sjednice dočekali
životopisi novih osoba, pogledali smo ih ovdje 5 minuta prije sjednice. Ove životopise, ljude
koje predlažemo, poslali smo jučer na Odbor, dva sata prije sastanka Odbora. Ako se
složimo, ako sad već glasujemo čovjeka po čovjeka, možemo, životopise imamo, možemo ih
19
isprintati, možemo uzeti pauzu da stručne službe to isprintaju i dostave nam. Imamo iste
uvjete kao i svi ostali vijećnici koji su ih imali danas na sjednici. Znači, dobili smo 5 minuta
prije sjednice smo dobili nove životopise, pogledali, sada o njima glasujemo. Ajmo evo iste
uvjete ispunit i za ove s kojima se ne slažemo i pogledat svi zajedno životopise, vidjet je li
odgovaraju zakonskim uvjetima.
MILAN BLAŽEVSKI
Ja se ispričavam. Samo radi činjenice. Dakle, jučer je bio Odbor za izbor i
imenovanja, imao je svoju 13. sjednicu. Imali smo dva prijedloga. Jedan ovaj koji je ispred
vas, i imali smo drugi prijedlog. Ja ne znam da li je to, jer nisam vidio ovaj sadašnji vaš
prijedlog, al pretpostavljam obzirom da se spominju mailovi od jučer, da je to taj prijedlog i taj
je prijedlog dakle na Odboru išao na glasovanje i nije dobio potporu. Dakle, većinom glasova,
većinom glasova je prijedlog koji je ispred vas koji ste dobili jutros, tako da je Odbor imao
prijedloge jučer ispred sebe, Odbor za izbor i imenovanje je imao kontra prijedlog, kolega
Blažević je predložio i ti prijedlozi nisu prošli. Dakle, mi smo raspravljali o njima na Odboru.
Čisto dakle što ne znači da se sukladno Poslovniku ne može direktno na Vijeću mimo
Odbora, slažem se, formalno, ali dakle mi imamo odluku Odbora jučer koji je od dva
prijedloga izabrao jedan. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Evo još jedna replika. Gospodin Tomislav Prljević izvolite.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Isto ću ponoviti, onaj, stvar da smo mi materijale danas dobili znači neposredno prije
sjednice, pa ako gradonačelnik smatra da će biti zbunjen našim prijedlogom, najbolje bi bilo
možda da mi ove sve točke odgodimo za sljedeću sjednicu Vijeća, pa će mo sve imati na
jednom mjestu. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Evo jedna replika.
DRAGO DAVIDOVIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Znači, predlažem da glasamo pojedinačno, za
kandidata koji ne prođe možemo razmotrit eventualno o preglasavanju o nekome drugome
članu, ali idemo na glasanje, nećemo ovako nikad završit.
PREDSJEDATELJ
Evo gospodin Gojo. Izvolite.
TOMISLAV GOJO
Pravo svakog vijećnika je da amandman da na bilo koji prijedlog i o amandmanu se, i
o amandmanu se glasa prije. Znači, prije se glasa o amandmanu, a onda ako amandman ne
prođe, onda ide na ovaj prijedlog.
PREDSJEDATELJ
Dakle, evo ga, molim vas, sad smo konačno rasčistili situaciju, imamo amandman,
mislim gospodina Luke Podruga, dakle, da se, da se za ovu točku dnevnog reda glasuje
hoćemo li i raspravljati o novim imenima i prezimenima ispred koalicije vaše i Nezavisne liste
gospođe Marijane Puljak. Izvolite. Jesam li dobro ja to?
LUKA PODRUG
Ali da bi potpuno poštivali proceduru, ja vas molim, kad smo izglasovali da će mo
glasovat pojedinačno, da vi sad date gospođi Marijani riječ, da ona predloži ime, da o tom
imenu mi glasujemo, da se uopće o njemu raspravlja. Jedna trećina vijećnika mora dat
zeleno svjetlo da, a onda ako, tako je, a onda je to ravnopravan prijedlog kao i svi drugi, i mi
20
će mo umjesto tri kandidata imat četri i glasovat će mo o sva četri. I oni ko prođe proša je, ko
ne prođe nije. Eto.
PREDSJEDATELJ
Pa dobro. To je u redu. Evo sad smo pojasnili situaciju. Dakle, tko je za ovaj
amandman? Molim vas, molim vas.
LUKA PODRUG
…. Ne samo apstraktno, nego …. mi predlažemo da se umjesto gospodina Dragana
Tomića, predloži ….. (nije uključen mikrofon)
PREDSJEDATELJ
Dogovoreno. Evo. Molim vas. Molim vas. Evo ovako, izvolite, predložite ime i
prezime.
MARIJANA PULJAK
Dakle, umjesto Draga Tomića u ovom Upravnom vijeću za Etnografski muzej,
predlažemo Sandi Bulimbašić. Ona je po struci konzervatorica i odgovara zakonskim
uvjetima za izbor u upravno vijeće.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Kad bi mi još napisali pojedini vijećnici šta ja da sad napravim, ja bi im
bio strašno zahvalan. Dakle, molim vas, bez ikakvih upadica, jer ću ja sad prekinut sjednicu,
pa vam je neću do 31. 12. zakazat! Pa ne možemo ovako više! Molim vas! Pa valda znam
svoj posal! Mogu falit malo, ali neću krucijalno i neću ući u sve nezakonitosti. Ostavimo se
toga.
Tko je za prijedlog gospođe Marijane Puljak? – 11. Konstatiram da ovaj prijedlog nije
usvojen.
Sada idemo gospodine predlagatelju idemo rekli smo pojedinačno. Izvolite. Prvo ime i
prezime.
MILAN BLAŽEVSKI
Upravno vijeće Etnografskog muzeja u Splitu kao predstavnici Grada Splita predlažu
se: 1. dr. Boris Škvorc.
PREDSJEDATELJ
Tko je za ovaj prijedlog? – Konstatiram da je ovaj prijedlog usvojen sa 22 glasa „za“.
Tko je protiv? Tko je protiv? Molim vas dignite. – 4 protiv.
Tko je suzdržan? – 3.
Molim vas ponovite mi koliko je bilo „za“ ?- 22 jel tako? 22. Dakle, konstatiram da je
gospodin, ponovite ga gospodine Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Dr. Boris Škvorc.
PREDSJEDATELJ
Izabran u Upravno vijeće Etnografskog muzeja u Splitu sa 22 glasa „za“, 4 protiv, i 3
suzdržana. Molim vas drugo ime i prezime.
MILAN BLAŽEVSKI
Redni broj 2. Dragan Tomić.
PREDSJEDATELJ
Tko je „za“? Molim vas bez upadica.
Tko je protiv?
Tko je suzdržan? Nitko.
21
Konstatiram da je gospodin, molim ime i prezime, Dragan Tomić izabran u upravno
vijeće Etnografskog muzeja u Splitu sa 19 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“.
I treće ime i prezime.
MILAN BLAŽEVSKI
Gospodin Vladimir Sabolić.
PREDSJEDATELJ
Tko je za?
Tko je protiv?
Suzdržan? 3.
Konstatiram da je gospodin Vladimir Sabolić izabran u Upravno vijeće Etnografskog
muzeja u Splitu sa 22 glasa „za“, 5 „protiv“ i 3 suzdržana.
Ovim smo zaključili točku 38. Prelazimo na točku 39.
Ad 39. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada
Splita
Molim izvjestitelja gospodina Blaževskog.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, Odbor za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Splita na svojoj 10. sjednici održanoj 21. studenoga utvrdio je
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Grada Splita, Muzeja Grada Splita,
te vam ga dostavlja na raspravu i odlučivanje. Radi se o sljedećim predloženim imenima:
Tajma Rizmondo Čalo, Stiven Vladislavić, Toma Uroda. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Prva se javila gospođa Marijana Puljak. Izvolite. Gospodin Tomislav Gojo.
MARIJANA PULJAK
Ma evo kako vidimo da se zapravo ovo glasovanje, preglasavanje, i ne znam kako to
nazvat, odvija u krivom smjeru zapravo da sudjelujemo u nekakvim radnjama koje smatramo
da su nezakonite, evo izabiremo ljude koji ne odgovaraju zakonskim uvjetima, mi će mo se
povuć od ovih točaka, ne želimo sudjelovat u ovome, ne želimo sudjelovat u onome što
smatramo da nije u skladu sa zakonom. Dakle, dali smo šansu, pokušali smo evo, sat, dva
smo razgovarali, pregovarali, pokušavali se dogovorit, dokazat da neke stvari nisu u skladu
sa zakonom, da nađemo nekakav zajednički jezik u interesu svih ovih upravnih vijeća, mi
jednostavno, naš Klub vijećnika ne želi u ovome sudjelovat i povlačimo se od ovih točaka
dnevnog reda i vraćamo se kasnije. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Evo imamo dvije replike. Jedna od gospodina Čepe i druga je od gospodina Damira.
GOJKO ČEPO
Gospođo Puljak ako bi me saslušali samo 30 sekundi. A nastavno na vašu
konstataciju da napuštate sjednicu zbog toga jer se izglasava nešto što nije u skladu sa
zakonom. Do prije dvije minute sjedili ste u vijećnici i dizali ruku i davali prijedlog, i napuštate
sjednicu u trenutku kad ste shvatili da zajedno u koaliciji sa HDZ-om, HČSP-om nemate
većinu u ovoj gradskoj vijećnici, i zbog toga napuštate sjednicu, a ne zbog toga jer vi mislite
ovo ili ono o toj točki. Dakle, vi ste raspravljali o ovoj točci, glasali o ovoj točci, i kad ste
preglasani, onda ste kao uvrijeđena mlada odlučili napustiti sjednicu.
PREDSJEDATELJ
Evo imate pravo na odgovor. Izvolite.
22
MARIJANA PULJAK
Evo sjest ću dok odgovorim. Dakle ovo nije uvrijeđena mlada, nije u pitanju jesu li
vaši, naši ljudi, koji god. Rekli smo na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća u komunikaciji sa
gradonačelnikom, dogradonačelnicima, sa Odborom, stalno smo ponavljali, izvolite staviti
svoje ljude koje god hoćete, SDP-ovce, HNS-ovce, koje god hoćete ljude, da odgovaraju
zakonskim uvjetima. Dali smo ovdje šansu, pokušavali razgovarat, diskutirat, raspravljat,
replicirat, nismo, i na kraju konkretni neki prijedlog dat, dakle osobe koje čak, nisu ovo, dakle,
prijedlozi koje smo dali, dakle, nisu to naši članovi, ne znam čiji, to su kulturni djelatnici koji
odgovaraju zakonskim uvjetima. Govorili smo i vama nekoliko puta, kažem vam, i u
komunikaciji ovih sedam dana, pokušavali nać načina da zadovoljimo zakonski uvjet. Sada
se dovodimo u situaciju evo, ne odustajete od svojih ljudi koji ne odgovaraju zakonskim
uvjetima, doveli smo se u situaciju da Gradsko vijeće izglasava nešto što nije u skladu sa
zakonom. Jednostavno u tome ne želimo sudjelovat.
GOJKO ČEPO
Ali sudjelovali ste, vi ste …., problem je što ste preglasani.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas, gospodine Čepo, s ovim smo završili, samo časkon, za repliku
u se nadalje javili gospodin Damir Ćosić, gospodin Luka Podrug, gospodin Grubišić i Sučić.
DAMIR ĆOSIĆ
Dakle, gospođa Marijana Puljak se cijelo jutro poziva na zakon, a sad se ja pozivam
na Statut, odnosno Poslovnik. Ona je maloprije u prošloj točki predložila osobu, dakle, ja kao
vijećnik nisam dobio životopis te osobe, prema tome, ja smatram da ona nije imala pravo
predlagat na ovaj način, trebali smo dobiti životopis osobe koja je predložena i ne slažem se
s njom, osim toga ne slažem se s njom i ne želim prihvatit njene prijedloge zbog toga što je
na referendumu glasala protiv obitelji.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
A ja ću kolegi Čepi vezano za koalicije. Dobro. Ja ću kolegici Marijani vezano za
koaliciju prebacivat činjenicu da smo se mi dogovorili oko toga da oćemo stručne ljude na
činjenicu da se radi o koaliciji, a s druge strane imate nevjerojatnu koaliciju koja je moguća
samo u Splitu. Don Ivan Grubišić i Kerum se sude i zajedno za vas glasuju. Baldasar iza
izbora kaže riješili smo se Keruma, a on vam danas drži većinu. Gospođa Anđelka kaže sa
svakim sam, samo ne s Kerumom, a oni zajedno. Ovo što vi u Splitu imate, to nema nigdje
na svijetu.
PREDSJEDATELJ
Koalicija nije čitanje točke dnevnoga reda. Idemo dalje. Gospodin Grubišić. Izvolite.
Samo čas, samo čas. Molim vas. Gospodo, gospodo, ja imam osjećaj, vi se ljutili ili ne ljutite,
ali vama je danas do komedije ovdje. Dijelite meni na početku lekcije, packe, ovo i ono. Ako
je nešto nezakonito, svaka odluka, to vam moram ponoviti, prolazi nadležna ministarstva.
Uostalom, svatko od vijećnika ima pravo pokreniti inicijativu ocjenu ustavnosti i zakonitosti
bilo koje odluke na ovom Gradskom vijeću, pa evo izvolite poslužite se i tim. Molim vas. Ide
sada, e sad sam se izgubio sada, doša je oni gospodin iz Njemačke, gospon Alzheimer,
jelte, Luka, sada je gospodin Grubišić. Izvolite.
IVAN GRUBIŠIĆ
Ja bi dvije stvari naglasio kao repliku. Prvo da osim stručne spremnosti, fakulteta,
profesionalne spremnosti, potrebna je jedna normalna, zdrava i etička osoba. Koliko se može
u nju vjerovati da će obnašati dužnost vijećnika u određenoj ustanovi. Drugo, mi ovdje sebi
23
dajemo previše pravo da određujemo uvjete. Ja sam uvjeren da je Odbor razmišljao o tome i
imam dobru vjeru da su išli prema nekim kriterijima da zadovolje propise na koje se Marijana
poziva.
Drugo, što se tiče gospodina Luke Podruga, mene zanima samo kako je on u prošlom
sazivu
PREDSJEDATELJ
Gospodine Grubišić, ajte molim vas, to će mo ostavit za
IVAN GRUBIŠIĆ
…..
PREDSJEDATELJ
Nemojte, moramo se držati Poslovnika. Ajte pomozite meni molim vas, da ne
primjenjujem prisilne mjere. Znam ja, al nemojmo tako. Sada ide gospodin Sučić. Replika na
koga?
GORAN SUČIĆ
Na gospođu Marijanu Puljak.
PREDSJEDATELJ
Recite na što. Ajte, izvolite, molim vas.
GORAN SUČIĆ
Hvala vam najljepša. Ovdje se operira sa jednim optužbama prema Vijeću, već
izglasanoj točci, većinom normalno, da ovo Vijeće radi nezakonitu radnju. Ja se neugodno
osjećam na takvu optužbu od kolegice Puljak, pa bi zatražio od nje, od osobe koja to tvrdi, da
dokaže da mi radimo nezakonitu radnju. Znate, mi smo optuženi. Ja želim skinit tu optužbu
na način da neko dokaže da mi radimo nezakonitu radnju ili da se ispriča cijelom Vijeću. Mi
smo dovedeni u takvu situaciju, ja bi volio zaštitu svake naravi.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Mene interesira gospođo Puljak jeste li vi u odlasku ili ste prisutni i
dalje?
MARIJANA PULJAK
Čekala sam replike na ovo moje izlaganje.
JURE ŠUNDOV
Evo ja isto imam repliku na kolegicu Marijanu. Mi se često konzultiramo ovdje, jer
smo susjedi, naravno vrlo uljudno, i tako će biti u buduće. Vi ste rekli gospodine
predsjedniče, a to treba ponovno ponovit. Ako je nešto kontra zakona, onda netko tko je u
sustavu, a taj je iznad nas, on naprosto neće dopustit da nezakonita odluka se oživotvori.
Odnosno, ukoliko se ona oživotvori, ona će biti poništena i netko će snositi odgovornost. To
je jedna stvar. A druga stvar ovo što kaže kolegica Marijana. Nije prošao njen prijedlog, jer
nije bilo dovoljno ruku za. I onda će se onda dignit i ide iz vijećnice. Pa znači svi oni koji daju
prijedlog, a ne prođe njihov prijedlog, oni se mogu dignit i otić iz ove vijećnice. Nije to ono o
čemu smo mi govorili i o čemu sam ja govorio maloprije. To je demokracija. U demokraciji
imaš pravo. Imaš „za“ i protiv. Dakle, vaš prijedlog nije prošao kolegice Marijana. Kad on
prođe, netko drugi će se osjećat isto tako ugrožen, pa će dignit se i napustit sjednicu.
Nećemo nikad završit Vijeće. Dakle, nije odgovorno napuštati sjednicu u trenutku kad vaš
prijedlog nije prošao. Naprosto nije imao većinu i to je demokracija.
24
PREDSJEDATELJ
Gospodo tiše, molim vas. Evo gospođo Marijana imate sad prava replicirati,odnosno
odgovoriti.
MARIJANA PULJAK
Evo sad ću odgovoriti, pa valda više nema replika, pa mogu napustit. Dakle, ja sam
bila i ranije govorila u medijima, dakle, ne znam šta bi me natjeralo da napustim sjednicu i ne
sudjelujem u radu. Ali ovo je, dakle, prilika, ne prilika nego uvjeti dakle u kojima se ovo radi,
uvjetima u kojima se izglasavaju dakle nezakonite odluke. Ovo kad ste rekli – dokažite da je
ovo nezakonito – tražit će mo ocjenu nezakonitosti svih ovih odluka. Dakle, pokrenut će mo
postupak da se ocijeni zakonitost svih ovih odluka, pa će mo dobit, dobit će mo odluku, dobit
će mo mišljenje. Znači, kad, mislim kad Gradsko vijeće sudjeluje dakle u radu, donosi neke
odluke koje nisu u skladu sa zakonom, jednostavno u tome ne želimo sudjelovati. Evo,
ponavljam. Eto. Hvala svima.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem, zahvaljujem. Evo ga, sad idemo dalje. Za raspravu su se javili gospodin
Tomislav Gojo, gospodin Gjurković, gospodin Hrvoje Marušić i gospodin Luka Podrug.
TOMISLAV GOJO
Ja ću se dakle vratiti na točku dnevnoga reda. Mislim da ovaj vaš dakle prijedlog za
vašeg stranačkog kolegu gospodina Stivena Vladislavićeva, idealan primjer, kad se osoba
koja ima izuzetne kompetencije za nešto drugo, predloži za nešto za što nema ama baš
nikakve kompetencije. Kad gledate životopis osobe, čovjek je bio šef u policiji, pa je bio šef u
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, pa je šef Carine, i kad pročitate šta je sve radio,
onda je logično da ste ga predložili recimo u Stožer civilne zaštite ili Stožer zaštite i
spašavanja, on je stvarno za to idealan, ali za Muzej grada, prema ovom životopisu čovjek
sa kulturnom nema nikakve veze.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Na redu je gospodin Gjurković. Izvolite.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Hvala. Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, ja mislim da napokon ćete vi počet
vodit sjednicu, a ne gospođa Puljak i svi sa upadicama šta i na koji način. I sami ste rekli da
tražite pomoć, jel. Dakle, imamo proceduru i apsolutno se ne slažem sa ovakvim načinom
sada prozivanja i čitanja životopisa ljudi koji su predloženi, jer to definitivno ulazi u dignitet
ljudi. Niti sam ja kompetentan da raspravljam, niti iko ovdje o osobnim kvalifikacijama prema
životopisu, znanjima ili vještinama određenih kandidata vezanih za kulturna vijeća. I to
apsolutno nije primjereno. U startu je rečeno da o tome nećemo raspravljat, da nećemo
doticati imena i prezimena na takav način i mislim da bi se svi mogli, ili trebali dogovorit da
ne idemo prozivat ljude čitajući životopise, jer u tim životopisima na kraju krajeva ne piše sve
i sve aktivnosti kojima se ljudi bave. Ovdje imamo predlaganje kandidata, imamo
amandmane, ako se netko ne slaže da je u skladu sa zakonom, ima procedura, pa se ima
pravo ne slagat, ima pravo i izać van ako smatra da je to način na koji će opstrukcijom Vijeća
svojim biračima ukazivati na određene svoje stavove smatrajući da je nešto nepravilno.
Držimo se procedure, Statuta, ali nemojmo prozivat ovdje javno ljude na način da im čitamo
životopise i smatrajući da oni nisu adekvatni za nešto. O čemu oni nisu adekvatni za nešto,
gradonačelnik i Odbor za izbor i imenovanje su dali određene prijedloge, vi iz opozicije imate
pravo dat svoje prijedloge, oni mogu i ne moraju proći i nemojmo razvlačiti ljude na
nepotreban način jer isto tako onda oni imaju pravo razvlačiti one koje razvlače njih, kao isto
javne osobe i gradske vijećnike i način na koji se rade. Prema tome, osobni nivo treba spustit
na jednu kulturu, a to znači ne ić na osobe osobno. Ovdje postoje politike, ovdje postoje
ideologije, ovdje postoje određeni stavovi, projekti, ljudi u koje gradonačelnik ima ili koalicija
25
određen stav, smatraju da će određene projekte ili politike sprovest, a ne raspravljat o
njihovim kvalifikacijama temeljem nečega šta piše ili ne piše u životopisima.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imamo i niz replika, s tim što ću ja samo jednu napomenu dat. Ja
nisam tražio pomoć u smislu poslovničkog vođenja sjednice, ja to vrlo dobro znam radit, ja
sam tražio pomoć u održavanju discipline, reda i uzajamnog poštovanja. A treća stvar
…..(kraj 1B kazete) …..će prihvatiti činjenicu da svaki od nas po bilo kojoj točki dnevnog reda
ima pravo govoriti 5 minuta, ima pravo na repliku 2 minute, i pravo odgovora, to je sve skupa
9 minuta. Pa vi gospodo izvolite. Ako vam se to ne sviđa idemo na izmjenu Poslovnika, pa
nećemo ili uopće govoriti ili će mo govoriti jednu minutu. Sad su se za repliku javili redom
gospodin Tomislav Gojo, gospodin Škorić, gospodin Podrug. Izvolite.
TOMISLAV GOJO
Kolega vi ste rekli – niste kompetentni da raspravljate o imenima. Po čemu ste onda
kompetentni onda da o njima glasate? Dakle, ja bi vas onda stvarno molio da prilikom
glasanja ostanete suzdržani jer ste rekli da niste kompetentni da prosuđujete o ovim
imenima.
PREDSJEDATELJ
Odgovor na repliku. Ima, ima.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Dakle, ja sam reko, da ja nisam dovoljno kompetentan, a smatram da nitko od nas
nije dovoljno kompetentan da raspravlja temeljem životopisa o kompetencijama, vještinama i
znanjima određenih ljudi koji su ovdje proziva kao što se sad prozivalo. I to će te se svi složiti
sa mnom. Ja smatram da gradonačelnik ima pravo predložit ljude i da prema životopisu
okvirno to spada u okvir onoga što zadovoljava, a detaljne kompetencije o njegovom znanju
nitko ovdje ne može znat osim gradonačelnika koji iza tih ljudi stoji. Imamo povjerenje u
gradonačelnika, dobija je mandat da to predlaže.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo gospodinu Gjurkoviću repliciram u ovom dijelu također vezano za
životopise. Vijećnici u ovom Gradskom vijeću trebaju imati nekakve kriterije po kome će
donositi ocjene i odlučivati o kandidatima. Naravno da su životopisi osnovni dio i da bi uz
životopise svaki kandidat trebao svoja postignuća i sve ono istaknuti. Ukoliko netko nije
kvalitetno napravio životopis i ne zna se izraziti, evo vidim vi mu u tome pomažete, kažete da
imaju neke dodatne kompetencije, da neki nisu naveli sve što imaju u životopisima. Pa ako
se ne znaju izraziti za što su sposobni, ne trebaju se ni natjecati. A što se tiče ovog drugog
dijela, smatram da apsolutno smo ovdje mi vijećnici, možemo o tome raspravljati, ne idemo s
imenima u smislu da raspravljamo o njihovim kompetencijama, govorimo o tome tko
ispunjava uvjete, tko ne ispunjava uvjete i nudimo zamjenske kandidate. Dakle, ne želimo
nikoga izlagati bilo čemu, ali dopustite i to da mi kao vijećnici imamo nekakva dodatna
saznanja o kandidatima koja su prešućena u životopisu i koja ….
PREDSJEDATELJ
Vrijeme, vrijeme. Evo ima odgovor gospodin Gjurković jer je replika bila na njegovo
izlaganje.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Dakle, vi ste se u HDZ-u po pitanju dodatnih informacija inače bavite time. Dakle, vi
ste ovdje, vaš kolega je dotaknuo gospodina Vladislavića i počeo je čitati njegov životopise i
26
na određen način vrijeđat kolegu koji obavlja određene odgovorne funkcije, a ne ulazeći, niti
ne znajući o njegovim znanjima i vještinama vezani za kulturu. Prema tome to je pokušaj
diskvalifikacije osobe.
PREDSJEDATELJ
Predlagatelju dajem riječ.
GRADONAČELNIK
Ma ja ću zaista kratko. Ako smo se već dogovorili da se ide pojedinačno glasanje, pa
onda stavite vi vaš prijedlog, glasajmo, inače, očito ako vam je taktika ponovno iscrpljivanje
do 6 sati ili 7 sati, ovoga puta bi vas molio da to ne napravimo, jer nas čeka zaista sljedeća
sjednica koja će više nego iscrpljujuća bit jer se radi o proračunu. Ja bi vas zaista molio da
ovo skratimo i da idemo na glasanje kao što smo se dogovorili. A ne da sad ponovno
raspravljamo o čemu ste već svi raspravili. Ja vam ne osporavam pravo da imate pravo
razgovarati. Naravno. Ali mislim, sve smo raspravili, sve znamo, radije dajte svoje prijedloge,
glasajmo.
PREDSJEDATELJ
Evo imamo još jednu repliku. Gospodin Podrug. (zato što se niste javili dok je govorio
gospodin Gjurković)
LUKA PODRUG
Kolega vijećniče, mislim da bi najbolje bilo primijenit Statut, Poslovnik i ukinit oporbu.
To što ste vi rekli važi za vladajući dio. Imate kvote, morate glasat, znate kako ćete glasat.
Za razliku od vas SDP je bar pošten, oni stave svoga dopredsjednika, mi ovdje moramo sad
gatat koji je don Ivanov, koji je Kerumov, koji je Anđelkin. Pa dajte nam pošteno recite i recite
nemojte vi o njima raspravljat. Upravo je sve obratno od onoga što ste vi rekli. Zahvaljujuć,
pa ako hoćete apelu gradonačelnika jutros. Evo mi smo se suzdržali danas, nitko nikoga nije
komentira, ali ako mi ne možemo komentirat nečiji životopis, ako ja ne mogu reć da je ovo
dopredsjednik SDP-a, a da on nije kvalificiran, pa to niti je vrijeđanje, to su konstatacije.
Konkretni životopis, ne da je potrebno komentirat, nego je naprosto je posao mene kao
vijećnika. I stoga vas zaista molim da to kad se obraćate nama radite unutar vlastitog kruga.
Rečete svi smo zadovoljeni, dobija je Lovro Rumora jednoga, zeleni su dobili, svi koji su nam
davali podršku u izborima, svagdi smo nekoga stavili i mi nemamo što nego šutit. Ali pustite
nas da mi ipak govorimo o vašem izboru. Ja moram reć da izbor je neusporedivo bolji nego
prošli put. Ali mi ne možete kao vijećniku oduzet mogućnost da komentiram da li netko
ispunjava i formalne i stvarne uvjete i da komentiram i njegov životopis i političku pripadnost.
Ako nam to oduzimate za pravo, onda ne da ne treba otić, treba otić ko Marijana, nego ne
trebamo ni dolaziti. Mi smo suvišni. Mi vas samo živciramo. Valda zbog nas malo kasnite,
ovo je sve skupa po protokolu trebalo biti u 5 minuta gotovo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jel vi želite odgovor? Izvolite.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Poštovani kolega, ja sam samo želio kako je počelo sa gospodinom Stivenom, pa se
nastavljam s time, da se ne cijepe ljudi po životopisu na način na koji se radi. Znači u
negativnim kontekstima, neznanjima, u smislu mogućnosti sudjelovanja u kulturi. Dakle, svak
ima pravo predložit, smatra da je netko adekvatniji, manje ili više, ali ulaženje u životopis na
način kako se započelo, nije primjereno, nije dostojanstveno čovjeka.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo sad su se za raspravu, iscrpili smo replike, javili gospodin Marušić,
gospođa Ljubica Vrdoljak. Izvolite.
27
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Apsolutno sam za to i na stajalištu sam, na
stajalištu sam toga da se o svakom životopisu, svakom imenu može razgovarat
argumentirano, naravno bez vrijeđanja, ja vrijeđanje nigdje nisam čuo. Ako se kaže da je
automehaničar sposoban popravljat automobile, ali nije operirat ljude, onda to nije vrijeđanje,
nego je to činjenica. Dakle, ne vidim nikakvog razloga zašto se o svakome ovdje od nas, o
bilo kome tko je predložen ovdje raspravljalo javno. Dakle, naša dobra volja je da ne
raspravljamo ili raspravljamo. Ako se kolega Gojo odlučio na raspravu, onda je ona
legitimna. Prema tome, nikakvih uvreda nije bilo. To je broj jedan.
Broj dva. U cijeloj raspravi ovoj mi je vrlo interesantno šta je kolega Podrug pokrenuo
jednu vrlo interesantnu križaljku, reć isto tako da evo HGS kao koalicijski partner SDP tako
zdušno podržava smjenjivanje vlastitih kadrova. To je meni nevjerovatno. Dakle, ljudi koji su
oni imenovali u prošlom mandatu, sad svesrdno priznaju da ti ljudi nisu dobro radili svoj
posao i prepuštaju SDP-u i koaliciji da stave svoje ljude. To je u demokratskom sustavu vrlo
čudna pojava. Ja bi bar bio suzdržan, ali ne bi tako svesrdno javno priznavao da smo toliko
podložni SDP-u da prihvaćamo kako naši kadrovi nisu vrijedili. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Repliku je zatražio gospodin Šundov. Izvolite.
JURE ŠUNDOV
Ja se zahvaljujem uvaženom vijećniku Hrvoju Marušiću što on brani naše kadrove, ali
on govori po prilici po logici, kao, pa eto ja sam bio zamjenik gradonačelnika. Pa što će sad
ovi izbori koji su izabrali novog gradonačelnika Baldasara i njegove zamjenike. Pa ja sam
najbolji zamjenik, zašto ja nisam ovdje osta u Banovini. Dakle, pa prošlo je vrijeme našeg
mandata. Dakle, to je naprosto jedna nova politička stvarnost, jedan novi mandat i novi
gradonačelnik ima to pravo. Ne zalažem se ja za Baldasara, nego za njegovo pravo kao što
smo imali mi pravo, kao što će imat pravo i bilo koji drugi gradonačelnik kad dođe. Tako evo
ja bi vas molio da vi ne branite interese Hrvatske građanske stranke, ako ja to budem loše
radio, mene će moji u Hrvatskoj građanskoj stranci smijeniti. A to jesmo li mi u koalicijama ili
nismo. Ja vam ponovno govorim, mi smo na razini Županije potpisali koaliciju sa HDZ-om. U
Gradu Splitu nema koalicije. Ako je bude, mi će mo je potpisat, a ako je ne bude, a sad je
nema, onda je nema. A to kako će mo mi glasovat, pa to je naše pravo. Mi imamo kao i vi,
imate pravo za ili protiv. To je vaše pravo i vi to možete raditi kad god hoćete i kako hoćete.
Nitko vam ga ne može i ne smije otuđiti. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Ljubica Vrdoljak, pa gospodin Luka Podrug.
LJUBICA VRDOLJAK
Mene smeta što je ovako traju dugo ove rasprave, ali ako već će mo raspravljat, bilo
bi dobro da argumentima raspravljamo. Ono o čemu gradski vijećnici moraju i mogu
raspravljat su životopisi. Životopis je onaj koji ga je pisao, onaj koji se kandidirao. I
najnormalnije da o tome, ne ulazeći u cijepljenje nečega ili nekoga, ali najnormalnije da se
raspravlja o životopisima. O čemu bi to drugome raspravljali, jer postoje određene norme
koje su zadane i u zakonu, koje su zadane u našem Poslovniku, našem Statutu, prema
tome, te norme se moraju poštovati. Jesu li one u redu, možda, ne želim u to uopće ulaziti.
Ovaj, moram, iako možda nije, replika na repliku ne ide, ali moram kazat da ni Ljubica
Vrdoljak u prošlom sazivu nije potpisala nikakvu koaliciju sa HGS-om i da sam do kraja
podržavala ovo. Prema tome, nemojte se gospodine Šundov već dva puta vadit u Gradskom
vijeću, podržali ste sve političke odluke, i vi jeste nepotpisana stvarna koalicija SDP-u.
PREDSJEDATELJ
Evo replika gospodina Šundova.
28
JURE ŠUNDOV
Ja se zahvaljujem uvaženoj vijećnici gospođi Ljubici Vrdoljak na doista dosljednom od
početka do kraja mandatu u prošlom sazivu Gradskoga vijeća. Međutim njen i moj status
onda i danas u ovom Gradskom vijeću nisu isti. A to će mo ona i ja raspraviti na samo izvan
ovoga Gradskoga vijeća. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo gospodin Sučić repliku na izlaganje gospođe Vrdoljak.
GORAN SUČIĆ
Replika na izlaganje gospođe Vrdoljak. Naime, ovdje se isto spominje da se treba
raspravljat na bazi životopisa. Pa to upravo radimo stalno. Ako ste vi glasovali, predložili
nekog drugog, ili ja ili bilo tko drugi, predložili smo na bazi životopisa, nije to sporno. Vama
niko to nije zabranio, meni da glasam za nekog ko ima bolji životopis i bolje reference. Dakle,
kao da smo mi protiv da se glasa o životopis. Životopis je referenca, polazna točka odakle
možemo počet. Vi ste predlagali drugu osobu, nije prošla, idemo dalje. Mislim, evo,
predložite.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Nije lako pogodit o kojoj točci uopće govorimo, ali pokušat ću nepromašit. Čini mi se
da se radi o muzejima, je li tako. O Muzeju grada. Tri kandidata. Dva ispunjavaju potpuno
uvjete, treći kandidat potpredsjednik SDP-a. Pošteno. U prošlom sazivu bila je supruga.
Povukla se. Isto tako korektno, pošteno. Niko nije pravio pritisak, ljudi progledaju, neki prije,
neki kasnije. Ja sam uz malo ovog sarkazma, ja sam više nego zadovoljan što je prošli put
onom našom intervencijom, gradonačelnik i vladajuća većina prihvatili većinu prijedloga, to
jest da tu ima vrlo nekompetentnih osoba, i bez da ikoga vrijeđamo, praktički su nadopunili,
ostaje onaj jedan dio politički. E to je ono što me priznajem malo muči. U ovom gradu kao da
je sramota biti na vlasti. Svi nešto biže i kažu mi nismo. Svugdi na svijetu ljudi se natječu i
žele biti na vlasti i baš zato idu na izbore. Evo vidite, meni je maloprije kolega Grubišić
spomenuo koaliciju sa Kerumom, ja to ističem ponosno, istina i točno, podržava Keruma
cijelo vrijeme i drago mi je. Kad bi pobijedio, opet bi ga podržavao, mislim da je bio puno bolji
gradonačelnik od mnogih drugih, bez obzira što on nije ima prava ovih koji sada imaju.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Luka vratite se točci dnevnog reda.
LUKA PODRUG
Baš sam na točci dnevnog reda. Govorim o kriterijima za predlaganje ovih članova. I
želim vas pohvalit posebno SDP. Stavljate dopredsjednika. A ja kad sam vidio onog časa
kad se odbio onaj prijedlog, i zašto je kolegica Marijana otišla da se ne poštuje struka nego
politička podjela plijena, što je legitimno i to se radi svugdje na svijetu, pa i kod nas, ja bi
samo htio da mi se ovdje pošteno reče, koji je od ovih kandidata s liste don Ivana, koji se
gospođe Visković, koji je Keruma, da igramo otvorenih karata i pošteno. I vi kažete mi smo
pobijedili, mi smo na vlasti, stavit će mo svoje, imamo ih pravo staviti, vi iz oporbe ako nas
malo više ili manje živcirate, to je vaš problem, mi bi volili da vi što prije odete, da što prije
prođe. A vidite što bi ja volio. Ja bi volio da sad neko sa evo Kerumove, don Ivanove ili
Anđelkine liste slučajno mora negdi otić za 15, 20 minuta ili pola ure, a oni nisu u vlasti,
zanimljivo, neće moć otić, a mi možemo otić kad hod hoćemo. Ma karikiram stvar. Pa ljudi
imajte vlast, i to je vaše pravo, ali zašto se vi skoro vrijeđate kad vam rečete da ste u nekoj
nevjerojatnoj i čudovišnoj koaliciji u gradu Splitu. Svi mrzite jedan drugog, tužite jedan
drugog, govorite jedan protiv drugoga, a svi zajedno se uhvatili jednog te istog
29
PREDSJEDATELJ
Gospodine Podrug morat ću vas prekiniti, nije točka dnevnog reda političko koaliranje,
nego točka 39., tri životopisa. Molim vas, vratite se na točku dnevnog reda. Imate još minutu.
LUKA PODRUG
Evo vraćam se na točku dnevnog reda. Stiven Vladislavić, SDP. Recite mi Tajma
Rizmondo koja je stranka? Toma Uroda koja stranka? Rečete li pošteno, javno obećajem
vama i građanima grada Splita, dižem ruku i glasam za savez čudnovati, čudnovati savez
grada Splita u kome se skupilo sve što niko nikog ne voli, niko s nikim ne priča, ali zajedno
vladaju gradom Splitom. Glasat ću za, recite mi čiji su.
PREDSJEDATELJ
Evo ga. Zahvaljujem. Pošto nema više prijavljenih, ja bi po onom istom uzorku prešao
na glasovanje. Gospodine Blaževski izvolite, prvo ime i prezime.
MILAN BLAŽEVSKI
Upravno vijeće Muzeja grada Splita, kao predstavnici Grada Splita, ispričavam se,
predlažu se: Tajma Rismondo Čalo.
PREDSJEDATELJ
Tko je za?
Tko je protiv?
Suzdržan? – Konstatiram da je gospođa Tajma Rismondo izabrana u Upravno vijeće
Muzeja grada Splita sa 18 glasova „za“ i 7 „protiv“. 8 ili 7? Dobro.
Broj 2?
MILAN BLAŽEVSKI
Redni broj 2. - Stiven Vladislavić.
PREDSJEDATELJ
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan? – Nitko. Konstatiram da je gospodin Stiven Vladislavić izabran u Upravno
vijeće Muzeja grada Splita sa 18 glasova „za“ i 7 „protiv“.
I treće ime i prezime.
MILAN BLAŽEVSKI
Redni broj 3. – Toma Uroda.
PREDSJEDATELJ
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan? – Nitko. Konstatiram da je gospodin Tomislav Uroda izabran u Upravno
vijeće Muzeja grada Splita sa 18 glasova „za“ i 7 „protiv“.
Prelazimo na točku dnevnog reda
40. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Prirodoslovnog
muzeja i zoo vrta
Izvolite gospodine Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Povlači se.
30
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Zahvaljujem. Povlači se. Je, je. Molim vas, konstatiram da je
LUKA PODRUG
… oprostite, jel ono što smo mislili reć na ovoj točci možemo prebacit na sljedeću …
PREDSJEDATELJ
Nemojmo se zafrkavat. Molim vas. U skladu je sa Poslovnikom, dakle, može u
svakom trenutku povući. Konstatiram da je predlagatelj gospodin Blaževski u ime Odbora za
izbor i imenovanje povukao točku 40. dnevnog reda – Prijedlog rješenja o imenovanju
članova Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja i zoo vrta.
Idemo na točku 41.
Ad 41. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog
pomorskog muzeja u Splitu
Izvjestitelj gospodin Milan Blaževski. Izvolite.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Na 11. sjednici Odbora za izbor i imenovanja održanoj
5. studenoga, utvrđen je Prijedlog rješenja za imenovanje članova Upravnog vijeća
Hrvatskog pomorskog muzeja, a na 13. sjednici održanoj jučer, 2. prosinca Odbor za izbor i
imenovanja utvrdio je izmjene ranije utvrđenog prijedloga i to: umjesto Nikole Dudaka, dr.sc.
Maja Krčum pod redni 1. Pod redni broj 2. Đani Krstičević, nepromijenjeno. I redni broj 3.
Piero Baranović. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima jedan prijavljeni.
Gospodin Podrug. Izvolite.
LUKA PODRUG
Prije svega moram zahvaliti na onoj prošloj točci, makar ste mi odnili puno onog što
sam htio reć, pa mi je malo ža. Ali imate pravo povuć. Isto tako zahvaljujem što se uvažio
argument sa prošle sjednice, pa su se isto makli nekompetentni ljudi, makar mi je drago da
su oni to radili sami po svojoj savjesti, puno bi ih bilo bolje upozoriti da ne mogu to bit. Ono
što upada u oči, evo, u životopisu za Upravno vijeće Hrvatskog pomorskog muzeja, ja
vjerujem da će se otkriti čije se stranke, samo zato pitam, sad me više ništa ne zanima,
samo da znam ko je čiji. Prema tome, znam da će svi proć, znam da ćete svi glasat, znam
da vas ima dovoljno. Ali nekako mi je gušt znat tko je čiji, pa dok ja to govorim, oni što nas
sluša ipak znaju ko je koga stavio. Da ne bude ovih nevinih iz koalicije, SDP na otvoreno
igrate pošteno, i ljudi svaka vam čast. Ako me izbace ih HČSP-a, za vas ću glasovat. Ovaj,
Piero Baranović, jel tako? Čovik je rođen '76. Uz sve druge kvalifikacije koje, čak i nesporne,
kaže da je član Zajednice antifašističkih boraca antifašista Splitsko-dalmatinske županije. Pa
ja sam malo ustrašen, 15-etak godina sam radio na Mirovinskom, pa znam da ima ovih
partizanskih mirovina, onih šta se nisu tada ni rodili. Pa me je zbog toga malo strah, da je on
'76., kad završi ovaj mandat, prima partizansku mirovinu. Recite mi molim vas samo čije je
stranke član i ništa drugo.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Luka molim vas. Molim vas. Lijepo je iskoristiti Gradsko vijeće i medije za
promociju, ali nemojmo pretjerivati. Gospodine Sučiću šta? U redu. Repliku. U redu, ajde,
izvoli, replika gospodin Sučić na izlaganje gospodina Podruga.
GORAN SUČIĆ
Ja ću repliku sa kontra pitanjem. Zar je sramotno bit član bilo koje udruge građana?
31
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo, odgovor na repliku.
LUKA PODRUG
Ništa nije sramotno, ali je potpuno neprimjereno u ovom, mogu li ja govoriti, pa vi
recite šta god hoćete, u slobodnom svijetu je sve slobodno. I može netko tko nema dva
osnovne i doć u bolnicu i reć ja sam kirurg, hoću operirat. Prema tome, to je demokracija. Ali
ja samo želim ukazat na ova politička kadroviranja i nekako sam cilo vrime tio otkrit nekoga
od moje desne strane, ali čini mi se obzirom da se javljate i da je ipak vaš, i zar je
nelegitimno pitat ako već postavljate stranačke kadrove, zašto se bojite reć koje je stranke
član. Pa znam da nije vaš, HNS-ovac je 100%.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ja mislim da je zajednički nazivnik da smo mi svi svoji i da nema što.
evo gospodin Tomislav Gojo rasprava. Naknadno se prijavio. Molim vas, dokle god traje,
dokle god traje. Molim vas. Gospodine Gojo samo čas da mu ja kažem. Pa dobro, jel vi
mislite da sam ja zbilja retardiran da ja ne znam vodit ovu sjednicu i šta kaže Poslovnik?
Izvolite.
TOMISLAV GOJO
Evo ja ću samo dat odgovor gospodinu Luki Podrugu. Evo čak u životopisu piše da je
član Hrvatske narodne stranke, tako da je i on otvoreno rekao čiji je član.
PREDSJEDATELJ
Ima li još prijavljenih za raspravu? Nema. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog
reda. Gospodin Blaževski pročitajte molim vs prvo ime i prezime.
MILAN BLAŽEVSKI
Maja Krčum. Doktor znanosti Maja Krčum.
PREDSJEDATELJ
Tko je za?
Tko je protiv? – 6. Konstatiram da je gospođa. Suzdržan? Skužajte? Dakle,
konstatiram da je dr.sc. Maja Krčum izabrana za članicu Upravnog vijeća Hrvatskog
pomorskog muzeja u Splitu sa 18 glasova „za“, 6 „protiv“ i 2 uzdržana.
Sljedeće ime.
MILAN BLAŽEVSKI
Đani Krstičević.
PREDSJEDATELJ
Tko je za? – 19.
Tko je protiv? – 7.
Tko je suzdržan? – Nitko. Konstatiram da je Đani Krstičević izabran u Upravno vijeće
Hrvatskog pomorskog muzeja sa 19 glasova „za“ i 7 protiv.
I treće ime i prezime.
MILAN BLAŽEVSKI
Piero Baranović.
PREDSJEDATELJ
Tko je za? –
Protiv? – 8.
Suzdržan? – Nitko. Konstatiram da je Piero Baranović izabran u Upravno vijeće
Hrvatskog pomorskog muzeja sa 19 „za“ i 8 „protiv“.
32
Prelazimo na točku dnevnog reda
Ad 42. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Galerije
umjetnina u Splitu
Izvjestitelj gospodin Milan Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala. Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 10. sjednici održanoj dana 21.
studenoga 2013. godine utvrdio je Prijedlog rješenja o imenovanju sljedećih članova
Upravnog vijeća Galerije umjetnina u Splitu: 1. Siniša Kuko, 2. Ivana Mihovilović Krce, 3.
Ivan Burazin. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem vama. Otvaram raspravu. Gospodin Luka Podrug izvolite.
LUKA PODRUG
Ovdje SDP je opet dosljedan. Stavlja svoga člana. To je u redu. Ali Ivan, dobro, ja vas
namjerno hvalim zato da vam to škodi a ne koristi, pa nisam vam mislio pomoć. Ovaj, ali,
Ivan Burazin, student, član HSS-a, mislim, to do danas nisam znam da i HSS je u koaliciji.
Momak ističe: dopredsjednik HSS-a, dopredsjednik, predsjednik i tako dalje, ali, rođen '89.
student, i ovo spada u onu početnu priču od prošle sjednice. Vjerojatno neki koalicioni
partner iz nekoga razloga što ste im dužni se želili povuć, ali mislim da je ovo nedosljedno
onome što ste rekli, i gospodin gradonačelnik i predlagatelj, da ste ipak uvažili činjenicu da
ovdje budu stručne, kompetentne, obrazovane osobe sa iskustvom, znanjem, i tako dalje,
studenog od '89. godine rođen, član HSS-a, iz razloga što nekome nešto treba vratit, dat i
učinit, treba napraviti kroz neki drugi vid, a ne kroz ovo Vijeće. Ja zaista vjerujem, evo
predlažem gospodine gradonačelniče, obzirom da ste povukli jednu točku koja je bila sporna,
obzirom da ste povukli mnoge kandidati koji su bili sporni, obzirom mi glasovali za ili protiv,
da ste ipak podigli neki kriterij, u ovom slučaju taj kriterij niste držali, da zaista ovog trećeg
člana povučete.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Nema. Zaključujem raspravu po ovoj
točci dnevnog reda i molim gospodina izvjestitelja da prvo ime i prezime objavi.
GRADONAČELNIK
………..
PREDSJEDATELJ
Slobodno. Izvolite.
GRADONAČELNIK
Mogu, ali ne mogu vam prihvatiti. Pa rekao sam vam na početku. Svugdi smo
pokušali uvest nekoga od mladih ljudi. Mislim, možemo opet raspravljati od početka. Ja ne
mogu povuć ovo, žao mi je.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite.
LUKA PODRUG
Gospodine gradonačelniče. Ja upravo držeć se vaših riječi, vaših kriterija, pokušavam
od vas kao vijećnik u ime svoje, u ime Vijeća, u ime javnosti koja nas sluša i gleda, dobit
suvisno obrazloženje koje su kompetencije gospodina Ivana Burazina studenta, da bi bio
član Upravnoga vijeća Galerije umjetnina u Splitu. Da ne ponavljam svu onu argumentaciju
koju smo prije govorili, ugledni, obrazovani, i tako dalje, kulturni i slično, i tako dalje. Može taj
33
mladi čovjek bit bolji od svih nas, ali on ovog časa ne ispunjava formalne uvjete i osobno ste
vi predlagatelj i bez obzira što vi kažete - mi smo ih zamolili, neki su se povukli, neki nisu. Vi
ste bez ikakvih problema, to jest vaš predsjednik malopriije, jednu točku koja je bila sporna
naprosto povukao. Ja vam predlažem prije glasovanja da vi ovu točku povučete, da sljedeći
put to nadopunite, i da naprosto držimo kriterij za koji se vi zalažete. Ništa se neće dogodit i
vi imate većinu, vi ćete izglasovat, ali ja ne znam zašto se kolege ovako, zašto kolege ovako
iritira ako se neko javi na repliku. Ja cilo vrime govorim s namjerom da se netko od vas javi.
Ja se upravo sijećam Čepe u prošlom mandatu kad je sjedio s ove strane i govorio onima na
ovoj strani – pa zašto se ne javljate. Pa ja bi volio gospon savjetniče, natsavjetniče, gospodo
savjetnici, da se javljate malo …..
PREDSJEDATELJ
Gospodine Luka držite se točke dnevnog reda.
LUKA PODRUG
Držim se, ali, gospodine predsjedniče, onda vas molim da malo disciplinirate svoje
članove, kolega digne znak da želi replicirat, a oni mu viču – nemoj, nemoj, nemoj.
PREDSJEDATELJ
Zaista ste nepristojni. Ja vas, molim vas, molim vas, molim vas. Evo može gospodin
gradonačelnik.
GRADONAČELNIK
Ponavljam. Ne mogu povuć točku. Hvala lipa.
PREDSJEDATELJ
Evo rasprava gospodin Sučić. A javio se, bože moj, ima, čekaj, čekaj. Je li odustaješ
ili ne odustaješ? Molim? Samo da vam kažem. Ljudi moji ne može se na ovakav način
sjednica vodit. Ne može se. Jer vi između sebe komunicirate, a ne držite se osnovne
odredbe Poslovnika da ja dajem i oduzimam riječ. Ako vam se to ne sviđa, maknite me,
nađite 18 ruku i maknite me, bogamu nemojmo tako više.
GORAN SUČIĆ
Gospodine predsjedniče ja sam htio reći sljedeće i zaštiti studentsku populaciju koja
je veoma značajna, ne dozvolite da se studentska populacija stavlja u kontekst negativnosti i
nesposobnosti. Samo toliko.
PREDSJEDATELJ
Gospon Prljević. Hvala. Replika na, idemo.
LUKA PODRUG
Kolega vijećniče, niko ovdje ne omalovažava studentsku generaciju. Mi govorimo o
političkom kadroviranju. Do sad jasno piše HSS, pa SDP, pa HNS. Ja čekam da napokon
vidim i nekoga od ovih što za vas dižu ruke.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Tomislav Prljević rasprava plodonosna.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Hvala predsjedniče. Ja osobno poznajem tu osobu, onaj, i znači, što se tiče osobe,
znači, nemam ništa protiv, onaj, ali stvarno ako osoba ne ispunjava uvjete koji su zadani,
možda bi najbolje bilo da povučemo ovu točku. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Bilo je kratko. Izvolite gospodine Marušić.
34
HRVOJE MARUŠIĆ
Ma dakle nakon ovoliko rasprave i prepucavanja ovo je ipak definitivno jasno da se
ovdje ne radi o skupu kompetentnih, nego o skupu političkih ljudi koji su na politički način
došli na političku funkciju. I ovo što je Luka reko ako su to političke funkcije, onda se, onda ih
kao takve ajmo tretirat, ali onda cijeli životopisi i sve ovo skupa u biti nema nikakve veze,
osim da se vidi stvarno iz koje je stranke. Jer imamo studente iz HSS-a, imamo ove druge iz
SDP-a, znači ima, Split ima 24000 studenata, a baš je izvučen potpredsjednik HSS-a. To je
lutrija, sreća valda ili posebne kompetencije. Valda je tome tako. Ali znači da se ovdje
rasprava odvija u krivom smjeru, da se pokušava nametnuti vijećnicima da se ne govori o
životopisima, da se ne bi javno raspravljalo o tome da se radi o političkom kadroviranju,
zadovoljavanje političkih potreba, a ne uistinu o onome o čemu smo mi ovdje htjeli
raspravljat. Hvala lipa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Replika gospođe Ljubice Vrdoljak.
LJUBICA VRDOLJAK
Evo moram gospodinu Marušiću replicirat. Sasvim je prirodno da se politički
kadrovira, ali ono što nije prirodno da se kadroviraju ljudi koji nemaju nikakvog iskustva, koji
apsolutno nigdi nisu dokazivali, dokazali svoje kompetencije, i to je problem. Nije problem
političko kadroviranje, meni barem, jer je svaka politika koja je dolazila, kadrovirala svoje
ljude. Neka manje-više, neka manje uspješno, ali ono što mora biti osnovno to je da to budu
kompetentni ljudi i normalno da budu iz te političke opcije. Kažem, to mi ne bi smetalo. Ali mi
smeta da su to ljudi bez ikakvog iskustva, jer i ja sam imala studente u kući,prema tome
znam kakva su njihova teoretska, a da ne kažem operativna i druga znanja.
PREDSJEDATELJ
Evo gospodin Marušić ima odgovor na vašu repliku.
HRVOJE MARUŠIĆ
Odgovor kolegici Ljubici Vrdoljak. Dakle, ja znam da svaka politika kadrovira i slažem
se s njom potpuno da politika ima pravo kadrovirat, ali politika se ne može baviti samom
sobom, već jednostavno politika mora uzet širi spektar ljudi kako bi mogli napraviti što bolju
bazu iz koje bi mogli probrat dobre ljude. Nisu samo stranački ljudi podobni i pogodni da
vode određena vijeća. Treba zagrabiti malo u širinu, međutim, ova vladajuća koalicija očito
nije spremna na to. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ako nema, zaključujem raspravu po
ovoj točci dnevnoga reda i molim da pređemo na glasovanje. Izvolite gospodine Blaževski.
Prvo ime i prezime.
MILAN BLAŽEVSKI
Redni broj 1. Siniša Kuko.
PREDSJEDATELJ
Tko je za?
Protiv?
Molim vas. Hvala. Dakle, konstatiram da je gospodin Siniša Kuko izabran u Upravno
vijeće Galerije umjetnina u Splitu sa 19 glasova „za“, 7 „protiv“. Sljedeće ime.
MILAN BLAŽEVSKI
Redni broj 2. Ivana Mihovilović Krce.
35
PREDSJEDATELJ
Tko je za?
Protiv? – 7. Konstatiram da je gospođa Ivana Mihovilović Krce izabrana u Upravno
vijeće Galerije umjetnina u Splitu sa 19 glasova „za“ i 7 „protiv“. I treće prezime.
MILAN BLAŽEVSKI
Redni broj 3. Ivan Burazin.
PREDSJEDATELJ
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan? – Nitko. Dakle, konstatiram da je gospodin Ivan Burazin izabran u
Upravno vijeće Galerije umjetnina u Splitu sa 19 glasova „za“ i 8 „protiv“.
Prelazimo na točku 43. dnevnoga reda.
Ad 43. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Gradske
knjižnice Marka Marulića
Molim izvjestitelja gospodina Blaževskog.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Na 10. sjednici održanoj 21. studenoga 2013.
godine Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je Prijedlog rješenja o razrješenju članova
Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića zbog isteka mandata. Prijedlog rješenja
se dostavlja ovome Vijeću na raspravu i odlučivanje. Radi se o Ivani Viđak Bjedov, Željku
Kovačeviću, Sanji Quien, Vedrani Borozan.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Prvo ime. Izvolite raspravu. Otvaram raspravu.
LUKA PODRUG
Formalno pravno pitanje. Zašto samo u ovom Odboru imamo razrješenje zbog isteka
mandata, a u svim drugim slučajevima nemamo razrješenje. Mislim, ako istekne mandat, ne
znam čemu uopće to. Volio bi zaista pravno objašnjenje. Ako se nekog smjenjuje prije isteka,
onda treba odluka, ako mu je istekao mandat, želim pitati koja je razlika ovoga upravnoga
vijeća i svih drugih upravnih vijeća, jer u svim drugim upravnim vijećima isto biramo druge jer
ovima ispred je istekao mandat.
PREDSJEDATELJ
Molimo predlagatelja da dade odgovor.
MILAN BLAŽEVSKI
U obrazloženju piše. Sukladno aktima Ustanove, dakle, obzirom na datum njihovog
izbora prošao je taj četverogodišnji mandat.
LUKA PODRUG
To nije odgovor na moje pitanje. Ja uopće ne sporim da je istako mandat i da će mo
izabrat druge. To je uopće legitimno. Ali govorim da smo do sada, 5, 6 upravnih vijeća u
raznim institucijama birali upravo iz istog razloga što je onima prije isteka mandat. I ja želim
pitat koji je pravni osnov ovdje da smo ovdje u ovom slučaju razrješujemo ljude kojima je i
onako isteka mandat. Ne očekujem ja da vi morate, to je posa za Odbor, statut, ili za tajnicu,
prema tome, ne želim ovdje nikoga ispitivat, samo logično pitam, ima li neko posebni razlog,
neko pravno obrazloženje. A ne da mi kažete isteka je mandat. Ko da ja ne vidim da je isteka
mandat. Svima je isteka mandat, a samo smo u ovom slučaju razrješavali. Zašto u svim
drugim slučajevima nismo razrješavali.
36
PREDSJEDATELJ
Evo pozvana je gospođa Maja Munivrana, pa će onda dati odgovor. Dakle gospođo
Majo, pitanje gospodina Podruga – zašto je u vezi Multimedijalnog centra prvo razrješenje,
samo za njih, pa imenovanje, a kod svih ostalih nije bilo razrješenja, nego su samo bila
imenovanja?
MAJA MUNIVRANA, pročelnica Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Pretpostavljam da još nije doša istek mandata, da su se zato razrješavali. Sad bi
točno trebala izvaditi datume, nisam očekivala ovo pitanje. Pretpostavljam da nije. Službeno
ne pripremam ovu točku, nego
PREDSJEDATELJ
Evo gospodin Luka Podrug izvolite.
LUKA PODRUG
Ne. Ovo je logičan odgovor i suvisan. Ali nam treba otvorno i jasno reć – ovim ljudima
nije isteka mandat i njih se smjenjuje, da znamo da je to to. Mislim, zaista mi kao vijećnici,
nije ista činjenica je li primamo na znanje, da neko se formalno razrješuje, ili ih iz nekih
razloga razrješujemo. Ja zaista mislim da bi ovu točku trebali povuć i pripremit nam je
korektno da znamo da li ljude razrješujemo ili ne, a ako ih razrješujemo, a ok, dajte makar
usmeno obrazloženje, ako ih razrješujete, zašto ih razrješujete. Jer ja se moram sad uhvatit
onog dijela šta je maloprije kolega Marušić pita kolegu Šundova. Zašto smjenjujete vlastite
ljude? Jure je sasvim logično odgovorio - isteka je mandat i ako neki kad im istekne mandat
ne daju se izbaciti iz Sabora i nekih drugih mjesta, ali svejedno, ovdje kod nas ako je isteka
mandat, onda je jedna situacija, a ako članove smjenjujemo mora biti razlog. Ili loše rade ili
su krive političke opcije. Ako su krive političke opcije, recite i to, ima ko ih nadopuniti. Ima
mjesta u startnoj poziciji koliko vam srce želi za uskočiti.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodin Luka. Evo dobili smo jedno odgovarajuće i zadovoljavajuće
rješenje pa će ga gospođa
BLAŽENKA TOLIĆ
Tajnica Odbora mi je pročitala, njima ističe mandat 18. prosinca, zbog toga ih se
mora razriješit, a u situacijama gdje ne, e, nije im isteka mandat, zbog toga ide rješenje o
razrješenju. A tamo gdje im je istekao mandat, oni su imenovani u 10. mjesecu, znači nije
trebalo donijet rješenje o razrješenju. Eto. Ne piše u obrazloženju.
LUKA PODRUG
Hvala na odgovoru. To je naravno trebalo pisati u materijalu. Vrlo je logično. Ali
zaključak je – mi ove ljude ipak smjenjujemo. Znači sljedeća sjednica je negdi oko 20.-etog, i
radi KK „Split“ i radi proračuna i sasvim logično se moglo na toj sjednici bez ikakve smjene
ljude imenovat. Bez obzira jel se radi o 15 ili 20 dana, neka javnost zna, mi ove ljude
smjenjujemo jer treba oslobodit mista za neke druge ljude.
PREDSJEDATELJ
U redu. Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ako nema, ja bih prešao, ja
bih prešao, zaključujem raspravu po ovom pitanju i prešao bi na glasovanje. Gospodine
Sučiću prvo ime i prezime. Pošto je razrješenje, ja pretpostavljam da ćete se složiti da ide u
paketu.
Tko je za to da razriješe članovi Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marko Marulić, i
to – Ivana Viđak Bjedov, Željko Kovačević, Sanja Quien i Vedrana Borozan, s obzirom da im
ističe mandat tijekom 12. mjeseca.
Tko je za?
Tko je protiv? – 7.
37
Suzdržan? Nema suzdržanih. Dakle, konstatiram da je Upravno vijeće Gradske
knjižnice Marko Marulić razriješeno sa 17 glasova „za“ i 7 protiv. Idemo na točku 44.
dnevnoga reda:
Ad 44.Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske
knjižnice Marka Marulića
Molim izvjestitelja gospodina Gorana Sučića.
GORAN SUČIĆ
Hvala predsjedniče. Poštovani vijećnice i vijećnici, dozvolite mi kao zamjenik Odbora
za izbor i imenovanje nastavimo sa ovim točkama dnevnog reda. Naime, u materijalima smo
vidjeli prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marko Marulić, kao predstavnici Grada
Splita imenuju se tri člana i to: Ana Đeldum, Miran Podržaj, pardon, Sanda Ivančić i Mislav
Gulin. Predlažem Vijeću na usvajanje.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Javio se prvi gospodin Tomislav Gojo, gospođa
Ljubica Vrdoljak i gospodin Luka Podrug.
TOMISLAV GOJO
Evo dakle ovdje ovaj, ovdje dakle ste predložili zadnji put i ovaj put ljude koji imaju
problema sa zakonom. Dakle, kolega kojeg ste povukli Miran Podržaj, on je u svom
životopisu dakle kao član stranke recimo priznao da je bio predsjednik biračkog odbora za
parlamentarnim izborima i na izborima za EU referendum. Dakle, čovjek je u svom životopisu
priznao da je kršio zakon. Članak dakle 69. Zakona o izborima, članak 36. Zakona o izborima
za EU Parlament. Zakon izričito dakle kaže da predsjednik biračkog odbora ne smije biti član
stranke. Znam da je prijedlog povučen, ali bi molio kolege iz SDP-a da svoje mlade ne uče
da krše zakon. Samo malo.
PREDSJEDATELJ
Ma molim vas, molim vas.
TOMISLAV GOJO
Umjesto Mirana Podržaja predložili ste Sandru Ivančić. Nakon što je taj prijedlog
sinoć izišao na jednome portalu, mene su zvali roditelji dakle učenika kojima ona dakle
predaje i obavijestili da gospođa ima prijavu dječjoj pravobraniteljici, dakle, roditelji dva
razreda srednje škole u kojoj ona predaje su je prijavili za maltretiranje i ponižavanje
učenika. Tako da mislim da se dok se ne rasčisti ta situacija, mislim da bi bilo dobro da se to
dakle provjeri, jer nema smisla da predlažemo ovakvog kandiata.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Dalje se za raspravu javila gospođa Ljubica Vrdoljak. Izvolite.
LJUBICA VRDOLJAK
Ja moram kazat da imam istu poruku, da se radi o ženi koja ima prekršajnu prijavu i
mislim da bi bilo dobro da mi ne ispitujemo i ne utvrđujemo što je ona radila, da to utvrđuju
nadležna tijela, ali da ovdje pronađemo nekoga ko takvu prijavu nema, protiv koga se ne vodi
nikakav postupak. I mislim da je to najmanje što ovdje možemo napraviti. I ja vas molim da
ne, ja ne znam što je žena radila, ali bilo bi dobro, pošto imate tu infromaciju ovdje, da onda
ovo stavimo van snage da mi ne ispitujemo da puno o tome ne polemiriziramo, ali ima ljudi
koji u ovom dijelu mogu raditi. Evo zato vas molim samo taj dio.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Luka Podrug.
38
LUKA PODRUG
A ja ću ostat dosljedan onome što govorim od kad smo imali onu pauzu. Gospođa
Ana Đeldum – SDP, Mislav Gulin – dopredsjednik HSS-a. Začuđujuća je činjenica da HSS je
prezastupljen. Puno je više zastupljen nego lista don Ivana Grubišića, nego Kerumova, nego
gospođe Anđelke. To je neka nevjerojatna koalicija. Tajna. Evo kolegi Čepi malo oko ovih
principijelnih koalicija, da se zna tko u stvari vlada. Vlada li netko iz sjene ovim gradom.
Mislim Gulin je dopredsjednik HSS-a. A nije čak u Vijeću, on nije čak u Vijeću, a vi ga
predlažete. Ne, ne, dobro, ja nisam svjestan svih vaših mogućnosti na koje vi sve načine
možete ljude kontrolirat, nadzirat, kupovat, trgovat, davat, uzimat i imati. Ja ipak tu
mogućnost nemam. Ali ovo mi je jasno. Za ovo se ne bi uopće javio. Ja bi molio, eto radi
neke korektnosti, vi ne morate, do sad se predlagatelj oglušava cilo vrime, al obzirom da ste
gospodine zamjeniče sad vi, ja bi volio da meni kao vijećniku zadovoljite malo moju
znatiželju, da mi samo rečete čije stranke je član Sandra Ivančić. Znači, imamo SDP, HSS.
Da mi rečete samo čije je stranke član ako želite. Ako ne želite, ja ću skromno to poslušat,
glasovat ću skromno protiv, isto kao što će vaši ovi koji za vas nisu glasovat za, i svi će mo
biti zadovoljni.
PREDSJEDATELJ
Evo gospodin Grubišić repliku. Pa je onda repliku imao Drago i gospodin Škorić.
IVAN GRUBIŠIĆ
Jel se ovdje traži neki krivac ili ne znam kako bi rekao, ja i Savez za građansku i
etičku Hrvatsku, smo protiv bilo kakvog koaliranja s političkim strankama, bilo kakvog
koaliranja, ali smo za suradnju sa svim strankama ako procijenimo da se radi o …….. (kraj
2A kazete)….. da se ljuti, a ja mu tu ne mogu pomoć.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo gospodin Luka ima odgovor. Izvolite.
LUKA PODRUG
Ko gubi ima se pravo ljutit. Evo ja ću se sad ljutit. A ljutim se zbog licemjerja i
dvoličnosti. Oni koji samo u politici govore o moralu, a ovdje vrlo dvolično i licemjerno i
neiskreno kažu nismo u koaliciji. A pogledajte članove upravnih vijeća, nadzornih odbora
PREDSJEDATELJ
Gospodine Luka, ja moram ponovno ponoviti. Ovdje je točka dnevnog reda životopisi
i prijedlozi. Nisu koalicije. Dajte molim vas, molim vas
LUKA PODRUG
Gospodine predsjedniče ja odgovaram na repliku gdje mi je rečeno da ja prozivam
jednu ovdje grupaciju di smo svi ravnopravni. Ovdje stalno netko priča da se on ne bavi
politikom. Mi smo ovdje svi vijećnici. Ja samo konstatiram ko je dio vlasti, ko je dio oporbe.
Ako je to u Splitu zabranjeno reć, vi meni slobodno zabranite, ali nisu baš građani toliko glupi
da ne znaju zbrojit tko diže ruku za, a tko protiv, i zašto netko diže za, a zašto netko diže
protiv. Ništa nije loše, ali zašto se s time
PREDSJEDATELJ
Nemojte, evo, dakle, ovo je ono što treba izbjeć. Nastajmo se usredotočiti na ono što
je bitno. Evo ovako, gospodin Davidović. Izvolite.
DRAGO DAVIDOVIĆ
Hvala gospodine predsjedniče.
LUKA PODRUG
……………..
39
PREDSJEDATELJ
Molim vas, nemojte, evo vidite, gospodine Podrug, rekli ste da građani nisu glupi.
Slažem se da nisu, ali, je li ih malo maltretiramo s ovim prepucavanjem izvan dnevnoga
reda, izvan davanja riječi vijećnicima. Dajte molim vas još se malo skoncentrirajte, idemo
dalje. Gospodine Davidović izvolite.
DRAGO DAVIDOVIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Samo ispravak netočnog navoda kolege Podruga.
Kolega Podrug vama, znači, vaša konstatacija je u stvari dezinformiranje javnosti, da je Ana
Đeldum član SDP što nije točno. Ana Đeldum je nestranačka osoba. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Odgovor na repliku. Ajte.
LUKA PODRUG
Ne. Ja se osobno ispričavam gospođici Đeldum. To stvarni nisam zna. Ali znam da je
prva suradnica kolege, gospodina gradonačelnika, i ja tu principijelnost poštujem. On stvarno
otvoreno kaže kao i za vas, to su moji najbliži suradnici i u njih imam povjerenja, i njih
stavljam. To da nije formalno član, nisam zna, u tom smislu se ispričavam. Onda ću malo
preformulirat – osoba od povjerenja ili vanjski suradnik SDP, može li tako?
DRAGO DAVIDOVIĆ
Osoba od povjerenja.
LUKA PODRUG
E. Dobro.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Škorić replika.
PETAR ŠKORIĆ
Evo replika gospodinu Luki Podrugu vezano za nevidljivu vlast i ulogu HSS-a i zbog
čega im se otvaram ovdje prostor, dakle, činjenica je da je HSS bio u koaliciji sa Hrvatskom
građanskom strankom i dakle, to je rezultat njihovih kadrova dolaska na Gradsko vijeće, pa
evo javnost to ima pravo znati dakle da kao dio koalicijskih partnera, odnosno neformalne
koalicije da podržavaju rad ovog Gradskog vijeća. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo ga, sad su mnoge stvari jasnije, jel'te. Gospodine Blažević izvolite.
TONČI BLAŽEVIĆ
Hvala predsjedniče. Ja bi volio, vidim da tu sjedi dogradonačelnik Kovačević, je, do
sad je doša gradonačelnik, da se izjasne o osobi pod broj 2. Znači da kao predlagatelji kažu
da li povlače Sandru Ivančić zbog onoga što smo sad maloprije čuli. To je pod a). A pod b)
evo preduhitrio me kolega Davidović, ja sam ušao unutra upravo zbog toga što ću dignit ruku
za gospođicu Anu Đeldum, zato što mislim da je ona pravi pokazatelj kakva bi ova vlast
trebala biti, ali nije u svemu, jer kao jedna tolerantna osoba koja shvaća sve vijećnike kao
vijećnike, ali ne i kao neprijatelje. Zato ću samo za nju dignit ruku. „Za“.
PREDSJEDATELJ
Nisam pratio. Vi ste završili gospodine Blažević?
TONČI BLAŽEVIĆ
Jesam, jesam. Znači da mi se očituju o osobi pod brojem dva i ovaj drugi komentar.
40
PREDSJEDATELJ
U redu. Zahvaljujem. Za raspravu se dalje javio gospodin Škorić, jel'te.
PETAR ŠKORIĆ
Evo hvala vam vijeća. Evo ja sam uoči sjednice Gradskog vijeća dobio informacije o
određenim osobama. Ovdje su iznesene dakle neke činjenice o podnošenju prijave
pravobraniteljici za djecu protiv jedne osobe. Činjenica dakle da evo vijećnici imaju tu
informaciju i spoznaje, o tome su i mediji pisali i mislim da bi bilo neodgovorno zatvarati pred
tim činjenicama, dakle, mi ne govorimo je li osoba odgovorna, nije odgovorna i tako dalje, ali
ako je nešto pokrenuta procedura mislim da je neprimjereno da takvu osobu prihvaćamo
ovdje. Mi će mo ponuditi zamjensku osobu, dakle, koju nudimo da uđe u sastav ovoga
Upravnog vijeća.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li što izvjestitelj na ove upite?
GORAN SUČIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Htio sam odgovoriti gospodinu, Podrug je meni
postavio pitanje da ja referiram ko je koje stranke. Prva stvar je da ne znam ko je koje
stranke, nisam opterećen stranačkom pripadnošću, ni bilo kojom drugom pripadnošću. Ako vi
konstatirate da su neki druge stranke, pa meni je to čudno, to samo govori da predlagač nije
bio opterećen s tim da predlaže ljude koji su imenovani za obavljanje neke funkcije. Ovdje je
bilo operirano i sa imenima predloženih osoba. Ja neću upotrebljavat svoje znanje radnog
mjesta koje sam ranije radio, ovaj, poznajem osobu Ivančić slučajno, iako nisam bio
predlagač klasično ja, ona je profesorica glazbene kulture i umjetnosti, i županijski je voditelj
na razini četiri županije. To znači, nadređena je za četri županije da vodi procese razvoja
umjetnosti i kulture i glazbe na području četiri županije. Ona nije kažnjena osoba i ona
udovoljava svim potrebama. Dakle, informacije dalje ne mogu davat zato što posa koji sam
prije obavljao nije uputno i ona će zaštiti sama sebe potvrdom o nekažnjavanju ako je
potrebno. Dakle, ona nije kažnjena niti je ikakav proces vođen protiv nje.
PREDSJEDATELJ
Evo imamo jednu repliku na ovo. Gospodin Tomislav Gojo. I za raspravu se prijavio
gospodin Tomislav Prljević.
TOMISLAV GOJO
Evo ja isto kao i kolega znam gospođu osobno i neću zloupotrebljavati ono što znam
osobno, ali iznosim ono što je dakle činjenica. Znači, prijavu nije podnio jedan roditelj, jer
uvijek za jednog roditelja možete reć da je nezadovoljan ocjenom ili ne znam čime. Dakle,
prijave su podnijeli roditelji dva razreda učenika. A prijava se odnosi doslovno na
maltretiranje i ponižavanje djece. Ne kažem da je to istina, samo prenosim ono što je
činjenica i nekako mi se čini stvarno sporno, ovo nije političko, nego čisto nekako ljudsko,
ipak predlažemo nekoga u ustanovu koja prvenstveno radi s djecom.
GORAN SUČIĆ
Svaki dan postoje tisuće prijava i takvih stvari. Dakle, ja sam čitao izvješće nadzora
gdje …. odgovornost te dotične osobe. Evo, mislim, ja
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda. Davidović.
DRAGO DAVIDOVIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da o gospođi Ivančić mi ovdje će mo sad i
trebali bi raspravljat da li je kompetentna za predloženu funkciju ili ne. Gospođa nije
kažnjena, dozvoljavamo mogućnost da je prijava objektivna, a dozvoljavamo i mogućnosti da
41
nije. Znači, o tome što će se desiti u budućnosti ja mislim da nije ni mjesto ni vrijeme da mi
raspravljamo. Onoga momenta ako gospođa, ako gospođa bude, tako je, kažem,
dozvoljavam da oni imaju informaciju koje mi nemamo. Ako se desi da ona bude
pravomoćno osuđena, ovo će Vijeće raspravljati o njoj da li je njoj, da li je ona prikladna
osoba za članstvo upravnog vijeća ili ne, ali u ovom momentu ona je za nas pravi kandidat i
naš prijedlog. I ja predlažem da mi o njoj glasamo sada.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Dalje se za raspravu prijavio gospodin Tomislav Prljević. Izvolite
gospodine Prljević.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Hvala predsjedniče. Ovdje nitko ne želi ispast onaj, i ne želi biti, onaj, zločest, znači
aludirajući da vi sve morate znat. Naravno nitko ne može ulaziti u nečiji, onaj, čak i
profesionalni život, privatni život, ali neke stvari, prema nekim članovima moramo biti i
oprezni. Znači, ja apeliram ako mogu uopće, da ova točka može sačekat. Možemo zamijenit
osobu. Pa ako se utvrdi poslije da su ove optužbe neutemeljene, znači, kad završi proces, mi
možemo poslije zamjenit. Znači, mislim da je glupo da je dovedemo, da se dovedemo u
situaciju, znači, da možda poslije protiv te osobe budu donesena nekakva i presuda znači za
to zlostavljanje, a da bismo mi nju i postavili na ovu funkciju. Evo.
PREDSJEDATELJ
Evo gospodin Čepo ima jednu repliku na gospodina Prljevića. Molim vas, molim vas,
nemojte se preko stola prepucavat.
GOJKO ČEPO
Samo radi istine. Nekoliko puta se spomenulo ako bude presuda ovakva, onakva.
Protiv ove osobe se ne vodi nikakav proces. Ne. Dakle, ne vodi se nikakav proces pred
hrvatskim sudovima protiv ove osobe, tako da ne može postojat, postojat, ni nikakva indicija
da može presuda biti ovakva, onakva, dakle, nema nikakvog procesa. Nešto u prosvjetnoj
inspekciji možda da. Ali na hrvatskim sudovima ne.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Nećemo o tome. Evo gospodin Hrvoje Marušić se dalje javio za raspravu.
HRVOJE MARUŠIĆ
Nisam ima se namjeru javit jer sam očekiva da će predlagatelj ovu osobu povuć. Ne
zato opet kažem da bi prejudicirali bilo šta, već jednostavno šta takva jedna konstatacija da
su dva razreda roditelja podnijeli prijavu za zlostavljanje djece. Mislim da samim time onda
potpuno ignorirate i te roditelje, dajete za pravo znači da imate spoznaju o tako nečemu, a da
prelazite preko toga. To mi apsolutno neprihvatljivo i nije mi jasno da se možete oglušiti na
tako nešto. Di ima dima, ima vatre. Uvijek se pokazalo da je otprilike na tragu toga. I stvarno
mogu shvatiti da niste imali spoznaju. Ako je to objavljeno i u medijima i ako to nitko nije
demantirao, i ako je to činjenično tako, onda mi stvarno nije jasno da svjesno idete u jednu
proceduru i puštate da uđe osoba koja iza sebe ima jedan takav možebitni grijeh. Ukoliko ta
osoba ponovi nešto tako na ovom mjestu, nije, neće biti dovoljna odgovornost vladajuće
koalicije, već onda to spada u nekakvo suučesništvo u tome svemu. Ovo zvuči vrlo ružno i
nevjerovatno da nakon ovakve spoznaje vi ustrajte na kandidatu. Stvarno mi je nevjerovatno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Repliku ima gospođa Vrdoljak.
LJUBICA VRDOLJAK
Čudno da ja Hrvoju stalno repliciram, ali mene ovo podsjeća malo na lex Perković.
Ma nema veze što vi u Vijeću govorite, mi će mo stati iza toga, pa bez obzira koja cijena bila.
42
Pa vas zato molimo i da je neprovjereno, već nekoliko vijećnika iznosi pa i sumnju, zar zaista
u Splitu nemamo nekoga ko može zamijeniti ovu gospođu ili je ona zaista nezamjenjiva. Ako
je nezamjenjiva, onda dignite ruku i vi ste sve riješili. Posebno oni koji su moralne vertikale u
ovom Vijeću, neka dignu za ovakve ruku.
PREDSJEDATELJ
Evo zahvaljuje. Ima li šta predlagatelj na sve ove
GORAN SUČIĆ
Opet smo došli u poziciju da sudimo a nismo suci bez provjerenih ovaj argumenata.
Idemo dalje u dubinu secirati osobu koja stvarno odgovara kriterijima. Mogu još dodatno reći
da se radi od tisuću primjera u Hrvatskoj i svugdje u svijetu da su roditelji bili nezadovoljni,
odnosno učenici nezadovoljni ocjenom i da se tu rodio, ako je to uopće konflikt, autonomnost
svakog profesora je da da ocjenu po svojoj savjesti i …. Ne, ne, maltretiranje je ocjena u
stvari tako i, svaki semestar mene studenti ocjenjuju po svojoj …. prije nego što ……
PREDSJEDATELJ
Predlagatelj gospodin gradonačelnik ima riječ. Izvolite.
GRADONAČELNIK
Moje pravo je. Ja ću povuć ovaj prijedlog. Ne, ne, dozvolite, dozvolite kolege. Na ovaj
način štetimo gospođi Ivančić. Nemjerljivo joj štetimo. Nije nam namjera bila. Mi nismo znali,
vi ste nas upozorili, imate na to pravo, kolege isto tako brane nešto, jer tko nije osuđen taj je
u pravu. Dakle, samo, nevin je. Međutim s ovim raspravama nanosimo nemjerljivu štetu
vjerojatno i djeci i gospođi Ivančić. Zato ću povuć. Vidit će mo o čemu se radi, pa će mo
raspraviti drugi put. Ali sada ovoga momenta povlačim.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine Luka.
LUKA PODRUG
Osobno zahvaljujem gradonačelniku na razumijevanju. Samo sam se javio, ne bi
trebalo raspravljat kad je povučeno, na tu konstataciju nemjerljivu štetu. Ja mislim da nije.
Naprosto Vijeće izražava neku sumnju, ima neke informacije, i da je vrijeme da se provjeri.
Zašto bi bilo šteta, puno je odgovornije od nas nešto provjerit i na sljedećoj sjednici to
realizirat nego danas na prečac napraviti. Stoga samo se s tom konstatacijom ne slažem.
Mislim da se o bilo kojem radi, da se nikome ne čini nikakva šteta zato što se zbog određene
sumnje ste pokazali razumijevanje i povukli točku. Ja vam u tom smislu zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
U redu. Još će gospodin gradonačelnik.
GRADONAČELNIK
Kolega Luka, nemjerljivo znači - ne znamo kakvu joj štetu nanosimo, u tom smislu
sam mislio, nomotehnički nemjerljivo, zaista ne znamo, ali nemojmo dalje raspravljat, molim
vas. Povlačim. Nemojmo dalje raspravljat ako vas mogu zamolit.
PREDSJEDATELJ
Dakle, ostajemo kod ova dva imena i prezimena. Gospodine Sučiću recite mi prvo
ime i prezime.
GORAN SUČIĆ
Evo predlažemo u Upravno vijeće Gradsko knjižnice Marko Marulić kao predstavnik
Grada Splita imenuje se članica Ana Đeldum.
43
PREDSJEDATELJ
Stavljam na glasovanje. Tko je „za“?
Protiv?
Suzdržan?
Gospodine Gojo, jeste li vi suzdržani ili protiv? Aha. Jedan, dva. 25 „za“. Konstatiram
da je gospođa Ana Đeldum izabrana u Upravno vijeće Gradske knjižnice Marko Marulić sa
25 glasova „za“ i 2 „protiv“. Treće ime.
GORAN SUČIĆ
Treće ime je: Mislav Gulin.
PREDSJEDATELJ
Tko je „za“?
Protiv?
Suzdržan? – 2. Konstatiram da je gospodin Mislav Gulin izabran u Upravno vijeće
Gradske knjižnice Marka Marulića sa 18 glasova „za“, 7 „protiv“ i 2 „suzdržana“.
Prelazimo na točku 45. dnevnoga reda.
Ad 45. Prijedlog rješenja
PETAR ŠKORIĆ
Može li prijedlog osobe treće da se završi
PREDSJEDATELJ
Može. To smo već i dogovorili takav princip. Izvolite. Recite.
PETAR ŠKORIĆ
Pa evo jučer, nije s naše strane stigao prijedlog, ali stigle su prijedlog za više osoba.
Jučer na Komisiji je o njima bilo riječ, to je Sanja Brbora, rođena '68. u Dubrovniku, radi u
knjižnici dakle, diplomirani knjižničar, dosta istaknuta u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Ima
dugogodišnje iskustvo u radu.
PREDSJEDATELJ
Na ovaj prijedlog ima gospodin predlagatelj gradonačelnik.
GRADONAČELNIK
Prošlu smo povukli da vidimo o čemu se radi i da vratimo na sljedeće Vijeće, pa bi
vas ja molio da pričekamo do sljedećega Vijeća, da li će mo mi ponovit zahtjev i vi ćete dat
svoj zahtjev. Ovoga momenta ako prihvatim vaš prijedlog, automatski sam stavio gospođu
Ivančić u nemoguću poziciju. Pa bi vas molio da ne idemo dalje. Ovu smo točku završili.
Idemo dalje sa sljedećom točkom, dakle, odgodili smo biranje treće osobe. Vi ćete imat
ponovno priliku na sljedećem Vijeću predložit vašu osobu
PREDSJEDATELJ
I na Odboru ukoliko ste suglasni gospodine Petre.
PETAR ŠKORIĆ
U redu. Suglasan sam.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem na razumijevanju.
PETAR ŠKORIĆ
Nek se ova osoba isto uvrsti pa nek se Odbor raspravi.
44
PREDSJEDATELJ
Bez brige, bez brige. Zahvaljujem.
Idemo na točku 45. dnevnog reda:
Ad 45. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog
kulturnog centra Split
Izvjestitelj gospodin Goran Sučić. Izvolite.
GORAN SUČIĆ
Evo, hvala vam gospodine predsjedniče. Kao i u prethodnoj točci, radi se o
razrješenju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog centra u Splitu. Dužnosti članova
Upravnog vijeća Multimedijalnog centra, kulturnog centra u Splitu, razrješuju se: Romana
Škrabić, Franko Barčot, Kažimir Stazić i Marijana Maksimović. Kao što smo maloprije to
radili, u cjelini, možemo i ovoga puta.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Evo gospodin Luka Podrug. Izvolite.
LUKA PODRUG
Ja sam mislio da će te obzirom na onu prethodnu točku dati isto obrazloženje – da li
se radi o istom slučaju, da li je u ovom slučaju isto prije isteka mandata i zato je razrješenje.
GORAN SUČIĆ
Piše u obrazloženju.
LUKA PODRUG
Piše?
PREDSJEDATELJ
Isto je gospodine Podrug. Isto je.
LUKA PODRUG
Hvala.
PREDSJEDATELJ
Ima li dalje prijavljenih za raspravu? Konstatiram da nema. Zaključujem raspravu po
ovoj točci dnevnog reda i stavljam Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća
Multimedijalnog kulturnog centra Split na glasovanje.
Tko je za to da se razriješe?
Tko je protiv?
Suzdržan? 4, jel'te. Konstatiram da je dosadašnje Upravno vijeće Multimedijalnog
kulturnog centra Split razriješeno sa 17 glasova „za“, 4 „protiv“ i 4 suzdržana.
Prelazimo na točku dnevnog reda 46.
Ad 46. Prijedlog rješenja o
Multimedijalnog kulturnog centra Split
imenovanju
članova
Upravnog
vijeća
Izvjestitelj Goran Sučić. Izvolite.
GORAN SUČIĆ
Hvala vam najljepša. Odbor za izbor i imenovanje za članove Upravnog vijeća
Multimedijalnog kulturnog centra Split kao predstavnici grada Splita predlažu tri člana i to:
Damir Barbir, Josip Perić i Slobodan Jokić.
45
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Konstatiram da nema,
evo izvolite gospodin Petar Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Evo poštovani predsjedniče, s obzirom na potencijalni sukob interesa drugog
kandidata Josipa Perića u. Mi predlažemo zamjenskog kandidata uglednog fotografa
Valentina Bilića-Prcića.
PREDSJEDATELJ
Hoćete li molim vas pojasniti taj sukob interesa gospodine Škorić. Molim vas tiše
malo.
PETAR ŠKORIĆ
Gospodin Josip Perić po mojim spoznajama dakle koristi se upravo prostorom
ustanove za svoja aktivnosti koje provodi i smatramo da je s time u sukobu interesa. Dakle,
on koristi prostor Doma mladih za provođenje aktivnosti kojima se bavi.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imamo dvije replike na vaše izlaganje. Gospodin Davidović i
gospodin Čepo.
DRAGO DAVIDOVIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Znači, prema mojim saznanjima a zbog tih istih
informacija koje ste vi sad iznijeli, koje sam ja dobio sinoć, mi smo, ja sam se raspitao
vezano za Josipa Perića i to nije istina. Znači, Josip Perić je volonter u udruzi, radi kao
volonter, napominjem još jedan put, i kao takav nije u sukobu interesa, znači, nije vlasnik,
nije član, nije osnova, isključivo radi sa djecom jer se bavi nekada u svojoj mladosti sa
plesom, koreografijom i ostalim. Ne vidim razloga zbog čega bi bio u sukobu interesa. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo gospodin Čepo.
GOJKO ČEPO
Ma otprilike na istom tragu – kako provodi prostor za aktivnosti kojima se on bavi. Ja
znam o kojoj osobi je riječ, i zadnji put kad smo razgovarali o Multimedijalnom kulturnom
centru, mislim da većina ljudi sa alternativne nekakve scene u Splitu, poznajemo nekoliko
najistaknutijih, najistaknutijih plesača splitskih kroz zadnjih 15-etak godina koji su osnivali
nekoliko klubova, konkretno ovdje se radilo o Stayl Forcu uz DNF vjerojatno najpoznatiji
plesni klub u Splitu koji je postoja zadnjih 15-etak godina kad se radi o nekim, kad se radi o
nešto modernijim plesovima. On je isto tako potpredsjednik na državnoj razini Plesačkog
saveza, a zapravo se radi o tome da je on već 10, 12 godina, on je zaposlen na drugom
mistu, to je čovik koji je 10, 12 godina radi mahom sa djecom. Dakle, poučava volonterski
djecu ples. I sad mislim, ako je on u sukobu interesa zbog toga jer u prostoru Multimedijalnog
kulturnog centra u kojem djeca plešu on dolazi kao trener raditi volonterski, onda stvarno je.
IGOR MLADINIĆ, potpredsjednik Gradskoga vijeća
Gospodin Marušić replika. Odgovor na repliku.
PETAR ŠKORIĆ
Evo gospodinu Čepi odgovorio bih vezano na ovo, volontiranje je također rad. Na
ovaj način Udruga u kojoj on djeluje, stavljena je u povoljniji položaj u odnosu na sve ostale
udruge. Tko nama jamči da on kao član Upravnog vijeća neće zloupotrebljavati taj položaj i
omogućavati udruzi u kojoj volontira povoljniji položaj nego što to imaju sve ostale Udruge
"Naš Hajduk".
46
IGOR MLADINIĆ, potpredsjednik Gradskoga vijeća
Marušić replika.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala. Dakle ovdje niko nikoga ne optužuje i gospodin je dobar u tome što radi, vodi
dobro klub, lipo pleše, sve stoji i to stvarno nije sporno. Niko ne ide osobno ovdje definitivno
na grijeh tog čovjeka, dapače, on grijeha ovdje nema. Grijeh imate vi, ne on. On je u redu i
on radi svoj posao izuzetno. Grijeh imate vi koji ste preložili čovjeka u Upravno vijeće, a dio
je tog prostora. Dakle, ovo što je Petar rekao to je eklatantni primjer sukoba interesa. Da li
neko dobiva naknadu, ne dobiva naknadu, to nije tema. On sutra može se izglasat u
njegovom klubu da dobije naknadu. Šta onda? Dakle, ipak ostaje činjenica, priznali ste je
sami, da on kao korisnik tog prostora ne može nadzirati sam sebe. Prema tome, tu se o tome
radi, dakle, to što je on stručnjak u svom poslu, to nije sporno. Ovdje je vaša greška gdje ste
predložili čovjeka koji će sutra odlučivati o korištenju tog prostora i sigurno će njegov klub,
htio ili ne, imat prednost. Hvala lijepo.
IGOR MLADINIĆ, potpredsjednik Gradskoga vijeća
Davidović. Gospodin Davidović repliku.
……………
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospon Gojo. Izvolite kome će te replicirat.
TOMISLAV GOJO
Svom ću predsjedniku stranke replicirat.
GOJKO ČEPO
(nije uključen mikrofon) dajte držimo se Poslovnika. Za repliku se može javiti dok
izvorni govornik govori, kad je presta govorit ne možete kasnije dizat za replike.
PREDSJEDATELJ
Ovo je potpuno točno i u skladu sa Poslovnikom. Gospodine Gojo, e, ne može.
TOMISLAV GOJO
Mogu. Javio sam se dok je govorio.
GOJKO ČEPO
Nisi se javio.
PREDSJEDATELJ
Zapisan je ovdje. Žao mi je. Izvolite gospodine Gojo.
TOMISLAV GOJO
Ja ću samo reć da pojam volonterstva širok dakle pojam. Mi se svi, Statutom Grada je
definiramo da mi svoju vijećničku dužnost obavljamo kao volonteri, ali isto za svoj rad
primamo naknadu. Tako da to kad je neko volonter ne znači da ne prima nekakvu naknadu.
……………..
Ali to nije tema ovdje, pa čak i nije tema. Prima naknadu ili ne.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Dobro. Evo dalje se za raspravu javio gospodin Marušić izvolite. A ovdje ste
mi upisani. Ili ste već bili? Znači iskoristili ste svoje. Evo gospodin Luka Podrug i Čepo.
47
LUKA PODRUG
Prije svega evo moram pohvalit kolegu Čepu – u pravu je radi onoga potpuno, i ja bi
isto volio da se toga držimo dok neko govori, samo tog trena da se neko javi. A drugo, većina
je rečeno, pa neću ponovit. Sadržajni je sukob interesa, a ne formalne prirode, nego
sadržajni. Znači, vi možete bit volonter, primat plaću, ne primat plaću, ovdje je upitno hoćete
li s pozicije koji jeste doći u poziciju da možete eventualno pogodovat toj instituciji, klubu,
ustanovi ili nema veze koja tamo trenira. A ja ću vam sad reći jednu informaciju koju sam ja
dobio kao vijećnik, ona je neprovjerena, ali je vrlo znakovita, da upravo ta Udruga u kojoj se
nalazi gospodin Perić bez ugovora i bez naknade već sada koristi taj prostor, ne daj bože šta
će biti kad on bude u Upravnom vijeću.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Čepo repliku. Šta je bilo? Rasprava. Izvolite.
GOJKO ČEPO
Hvala predsjedniče. Meni je žao da svaki put, ali svaki put na ovome Gradskome
vijeću kad se dotaknemo bilo kojeg dijela alternativne scene u gradu Splitu, Multimedijalnog
kulturnog centra, odnosno Doma mladih, se svaki put podižu određene tenzije i uvijek je
nešto problematično. Kad su se predlagala vijeća u kulturi onda je nekome bio plus
kvalifikacija da je on iz neke, iz ustanove. Kad se predlagalo neke ljude koji imaju sve
kvalifikacije, ali bilo bi bolje da oni imaju neke veze i sa, e sad, kad imamo situaciju da u
Multimedijalni kulturni centar, u Upravno vijeće predlažemo mladog čovjeka, dugogodišnjeg
volontera, sa visokom stručnom spremom, koji apsolutno poznaje taj dio alternativne scene,
koji godinama u tome sudjeluje, korisnici prostora su sve neprofitne udruge, i mi sad
govorimo o mogućnosti pogodovanja. Kako možete pogodovat neprofitnoj udruzi koja su u
Splitu 12 ili 15 godina bavi plesom. Sve što njima treba je prostor, prostor u kome mogu
trenirat ples. I dakle, prostor Multimedijalnog kulturnog centra je velik. Koristi ga niz udruga i
teško da će te naći osobu koja je povezana sa alternativnom scenom da ćete je postaviti
tamo, a da neko neće, a da neko neće postavljat pitanje sukoba interesa. To ste isto govorili
ovdje kad su predlagani članovi vijeća u kulturi kako je 5 udruga ili 6, 8 se umrežilo pa svi
predlažu jedni druge. Ma naravno, to je splitska alternativna scena. Desetak udruga je
najaktivnijih, i logično je da među tih 10 udruga su najjeftiniji i najkvalitetniji ljudi i da predlažu
jedni druge. Dakle, zaista se radi o Domu mladih, pa dajmo, pustimo to više na miru, Grad
ovaj je toliko osta dužan kroz sve godine tom Domu mladih, tom Multimedijalnom kulturnom
centru. Pa dajmo nemojmo bar raditi probleme kad volonteri iz tih udruga jednom trebaju biti
imenovani da upravljaju tim centrom.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Čepo je izazvao četri replike, pa ću ja pročitati kojim redom:
gospodin Marušić, gospodin Prljević, gospodin Podrug i gospođa Vrdoljak. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa. Ma ja ne vjerujem da gospodin Čepo ne razumije o čemu mi pričamo, on
ne razumi jako dobro, ali pokušava objasniti javnosti nešto što se objasniti ne da. Prema
tome opet spušta na razinu osobnu, dakle, nema ovdje uopće osobne razine, ovdje ima stvar
gola činjenica. Notorna činjenica što mi reka jedan naš ministar bivši u zatvoru, a to je da, da
čovjek se predlaže u upravno vijeće čija udruga koristi taj prostor. I tu je problem. Nije
problem u alternativnoj sceni, nije problem u toj osobi, nije problem u, ma samo malo molim
vas, nije problem u toj udruzi, klubu, ničemu tu nije problem, tu je sve odlično, i alternativnu
scenu podržavam maksimalno i želim im sve najbolje. Ali da dotični koristi prostor u nekoj
drugoj dvorani, onda nikakvih sporova i prigovora i primjedbi ne bi bilo. Ljudi moji, jasno vam
je potpuno, pokušavate branit nešto što se branit ne da, da ne može netko odlučivati o tome
hoće li njegov klub bit u tom prostoru. Ima još puno klubova u Splitu koji ne mogu doći do tog
prostora. Ne mogu doć do tog prostora svi klubovi. Dakle, oni koji mogu – mogu, i neka su
unutra, ali on će biti u povlaštenom položaju u ime svog kluba. To je greška. Opet kažem,
48
nije greška niti alternativne scene niti dotičnog gospodina. Već je greška vaša, to je vaša
politička greška da pokušavate staviti jednog mladog čovjeka, sposobnog i pametnog na
mjesto kojemu zakonski ne pripada. Stavite ga negdje drugo. Ma ne, jer je u sukobu
interesa. Dakle, stavite ga na neko drugo mjesto i ja ću ga podržati. Ja ga podržavam 100%.
Eto.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jel odgovor treba gospodine Čepo? Izvolite.
GOJKO ČEPO
A ni sam nisam na čisto treba li gospodinu Marušiću odgovarat, ovaj, vi isto tako kako
ste meni rekli da vrlo dobro znam o čemu govorim, tako i vi znate o čemu se radi, znate što
je sukob interesa i znate da ovo nije sukob interesa.
HRVOJE MARUŠIĆ
Je.
GOJKO ČEPO
Ali pazite, dopustite
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas, bez dijaloga
GOJKO ČEPO
Gospodine Marušiću, ne bi li tom logikom, bi li svi mi vijećnici u ovoj gradskoj vijećnici
u sukobu interesa, jer donosimo odluke koje su vezane uz grad i tiče nas se sviju. Ne bi li vi
kao predstavnik Udruge poslodavaca bili u sukobu interesa u nizu stvari o kojima
razgovaramo, jednog dana na Vijeću, a sutra vi nastupate u ime Udruge o istoj temi u
medijima. Na neki način ako želimo možemo svakoga povezat da je u nekakvom sukobu
interesa. Ja tvrdim da ovdje, ne radi se o predsjedniku Udruge, niti o nekome ko vodi
Udrugu. Radi se o volonteru koji dolazi djecu, radi se odvjetniku mladom koji je ostavio 15etak godina života u plesu i dan danas volonterski u nekom klubu dolazi podučavat djecu
plesom. Meni je nevjerojatno da takvog čovjeka netko pokušava povezat i dovest u kontekst
sukoba interesa na bilo koji način.
HRVOJE MARUŠIĆ
Vi ste ga doveli u taj sukob, ne mi.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Marušić, imali ste priliku, rekli ste svoje, svi smo čuli. Gospodin Tomislav
Prljević, izvolite.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Znači vi uporno nama govorite da mi imamo nešto protiv toga čovjeka. Mi apsolutno
znači nemamo ništa protiv, ali imamo protiv znači protiv načina na koji vi radite i
funkcionirate. Znači, ovdje je riječ o čistom sukobu interesa. To što je nešto volonterski, to ne
znači da je besplatno. Znači, volonterski rad se i te kako zna naplaćivat, ali čak ni to nije ni
bitno, nije nama bitno da li čovjek podučava volonterski ples pa naplaćuje tamo nešto, nego
je nama poanta što on ulazi znači u rukovodeće tijelo neke ustanove u kojem je, čiji je on
član te udruge i koristi čitav prostor. To je čisti sukob interesa. Znači, ne moraju se tu vrtit
neki milijoni, ne mogu se, ali ne može se to branit da nije sukob interesa. To je činjenica.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Luka Podrug.
49
LUKA PODRUG
Kolega Čepo vrlo onako demagoški bacio lopticu na alternativnu scenu, nešto o čemu
mi ovdje uopće ne pričamo, mi govorimo zaista samo o sukobu interesa. Ja sam vrlo jasno
kazao i na to se ni vi ni nitko ne želi očitovat da postoji informacija da besplatno i bez
ugovora koristi prostor. Postoji, meni je potrebna informacija, pa mi je vi dajte ako znate, ako
već neko nekoga trenira, ili te sve što trenira, trenira besplatno, ili oni možda plaćaju kakvu
članarinu. Jel se tu, dobro, nemojte samo tako reć, premalo ja znam ljudi da ne kažem da ih
skoro uopće ne znam koji nešto baš rade besplatno. Jer ti volonterski i besplatni najčešće
budu i najskuplji. Ali na kraju vas moram podržat, u jednoj će mo se stvari ipak složit, dotični
gospodin po ovom što smo danas ovdje čuli, ako je sve ovo točno, zaista nije u sukobu
interesa iz prostog razloga što on nema nikakav ugovor, on formalno ništa i ne radi. A to je
upravo najveći sukob interesa. Puno bi manji sukob interesa da ima formalni ugovor, da se
zna po kojoj cijeni, kojem roku od kada do kada može. On sada dolazi u vijeće ustanove u
kojem to već radi bez ugovora i, apsolutno, evo ja stojim iza toga što sam kazao, pa prema
tome umjesto da govorite sad o alternativnoj sceni, objasnite meni, vijećnicima, javnosti,
svima prije nego glasujemo, da li čovjek kojeg mi biramo u vijeće jedne ustanove već sad
koristi prostor te iste ustanove bez ugovora i bez naknade.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Ljubica Vrdoljak.
LJUBICA VRDOLJAK
Evo, ja vjerujem da će po stručnim službama provjerit, ja vas lijepo molim, ja vjerujem
da će stručne službe provjeriti postoji li, ne taj gospodin, nego institucija u kojoj on djeluje,
ima li ugovor ili nema ugovor. To se može brzo provjerit, mislim da informatika tako snažno
da to nije problem, a ja bi samo htjela na konstataciju gospodina Čepe kako Grad duguje
Multimedijalnom centru – Grad je u Multimedijalni centar ulagao jako puno u sve vrijeme dok
sam ja vijećnik, a dugo sam vijećnik, prema tome ne duguje Grad Split ništa posebno
Multimedijalnom centru, a kako se ponašaju određene udruge koje gore koriste prostor, to
znam i iz svog profesionalnog iskustva, bolje da o tome ne otvaramo temu. Bilo bi dobro da
postoji obostrani interes. Interes Grada da tamo ulaže, ali interes onih koji koriste te prostore
da ih koriste kako treba, a da ne rade ono što sada trenutno jedan dio njih radi.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ako želite, onda dignite plavu tu za
odgovor. Izvolite gospodine Čepo.
GOJKO ČEPO
Neću šest minuta, otkinit ću odma dvije minute, jer kolegu Prljevića ništa nisam
razumio, pa mu neću ni odgovarat. Sa kolegom Podrugom se jednim dijelom, većim dijelom
slažem, jednim dijelom ne slažem. Jer ako je, ako vi kažete da imate saznanja da već duže
vremena oni borave bez ugovora i sami ste maloprije u jednoj raspravi rekli da ste ponosni
što ste sudjelovali u prošloj vlasti. Ja prepostavljam da smo mi imali ta saznanja i tada, ja da
sam ima takvo saznanje, ja bi uputio ravnateljici Multimedijalnog kulturnog centra kao
vijećnik jedan upit i pitao bi je. Ukoliko je to tako, to treba što hitnije ispravit. Ja vjerujem da
će to ispravit između ostaloga i novo izabrani članovi upravnog vijeća. A nastavno na repliku
kolegice Vrdoljak kad sam rekao da je Grad Split dužan Multimedijalnom kulturnom centru,
nisam mislio na ustanovu Multimedijalni kulturni centar, mislio sam na to da je Grad Split '79.
godine počeo sa izgradnjom Doma mladih, a da mladi u Splitu dan danas nemaju taj dom,
odnosno nemaju ga izgrađen na adekvatan način. I svaka gradska vlast prije dolaska na
vlast je obećavala i stavljala Dom mladih u barem, ako ne u 5, onda u 10 prioriteta. Ja znam
da smo mi u predizbornoj kampanji nastojali kad je god se postavilo pitanje Doma mladih,
rekli, dajte ajmo, ajmo ne razgovarat o Domu mladih, pred prije svake kampanje se o njemu
razgovaralo. U tom smislu sam mislio da postoji dug Grada prema mladima i prema Domu
mladih, ne prema MKC-u kao ustanovi.
50
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Dalje se za raspravu javio gospodin Blažević.
TONČI BLAŽEVIĆ
Nisam se predsjedniče mislio javiti, nisu ovo jednostavne stvari, sad ću vam kazat,
evo ovako. Ja gospodina Josipa Perića poznam, prijatelji smo na fejsu, i tako dalje, i baš
sam se mislio nekako suzdržat, ali nisam moga izdržat. Sad sam posla poruku svome bratu
koliko tvoj Roko plaća za ples tamo. I on je odgovorio 200 kuna. E sad Josipe tebi poruka –
molim te da Roko nema problema po tom pitanju. Ja sam gradski vijećnik i ja moram
reagirat. Dakle, plaća se Udruzi 200 kuna, plaća se, i ok, nek se plaća, i apsolutno se slažem
sa kolegom Marušićem i uopće nije bio demagog. I čak smo kad smo raspravljali mislili smo
kolegu Perića predložiti u jedno drugo upravno vijeće, jer čovjek je u biti ok. Eto. I to su te
nezgodne situacije koje nas u to dovode, ali zato smo se i kandidirali da uđemo i u nezgodne
situacije. Eto, brate izvini.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Za raspravu se dalje javio gospodin Tomislav Prljević.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Samo sam htio reć da gospodin Čepo, on nikad, raspravljam, ….,
PREDSJEDATELJ
Ček, ček, ček, polako, polako, zaboravio sam svoj kišobran, pa vas ne mogu sve
zaštiti, molim vas gospodine Čepo, dobro je, dakle, ovo je potpuno opravdano, ali dao sam
AIDA BATARELO
Čisto radi, da riješimo neku situaciju. Evo sad smo saznali da grupa plaća ples 200
kuna. Mi razgovaramo o čovjeku, ne razgovaramo niti koja je to udruga, je li ona registrirana,
ako je ona službeno registrirana, ona može imati prihod od tih 200 kuna. To nema veze s
ovom pričom. Dakle, pitanje glasi – je li registrirana udruga legalno u tim prostorima? Ako je
– ima li neke dokumente za to. Ali to nije točka dnevnog reda. Vi cijelo vrijeme raspravljamo
je li uopće taj čovjek kompetentan za to, je li u sukobu interesa, je li ispred udruge, je li sam.
Mislim da smo otišli daleko u priču, da razvlačimo čovjeka sa temom koja nije uopće predmet
ove točke. Evo samo toliko. Dakle, tih 200 kuna u ovom slučaju nema veze s ovom pričom
jer je pitanje da li zapravo udruga postoji u registru. Ja bi sad volila da idemo u registar
udruga pa da vidimo koja je, pa da vidimo je li ona legalna, pa je li objavljuje financijska
izvješća, i tako dalje. Nemojmo tako. Izglasajte ili nemojte izglasat. Ili ga prihvatite, ili ga ne
nemojte prihvatite. Ali nemojte dalje ići širit temu koja s točkom nema veze.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Prljević, morat ćete malo sačekat jer imamo dvije replike na izlaganje
gospođe zamjenice gradonačelnika Aide Batarelo. Gospodin Hrvoje Marušić i gospodin
Podrug.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa. Evo ovako, sa gospođom Aidom se potpuno slažem. Dakle, ona je sve
rekla. Tako je. Rekla je sve što sam ja rekao prije 15 minuta, 20 minuta, koliko već pričamo.
Dakle, nije tema je li udruga profitna, nije tema je li se ples plaća, nije tema ni dotični
gospodin koji je u redu. Ovdje je tema da stranka predlaže čovjeka koji je u sukobu interesa.
Ne zbog svojih ne kvaliteta, nekompetencija, već upravo suprotno, zbog toga što je dobar u
onome što radi, ali njegov klub je u prostorima čija ustanova bi trebala biti nadgledana od tog
istog čovjeka. E to je sukob interesa. I točka.
51
PREDSJEDATELJ
Molim vas, bez ubacivanja. Gospodo, gospodo, bi li htjeli sutra nastaviti sjednicu ili
prekosutra? Dajte molim vas polako. Gospodin Podrug se javio za repliku. Ne mogu dati na
glasovanje jer moram se držati Poslovnika. Gospodine Podrug izvolite repliku.
LUKA PODRUG
Gospođi zamjenici, uz vaš apel da se ne bavimo nekim drugim temama, ja mislim da
smo svi ostali u okvirima apsolutno samo sukoba interesa ne. Ali u početku je apsolutno bilo
naglašeno da se radi o volonterstvu, to se čak naglašavalo volonterstvo, pa na kraju
volonterstvo ispalo 200 kuna po djetetu. Pa sam ja ukaza na činjenicu da nema ugovora,
roka i plaćanja, i mi zaista govorimo isključivo i samo o sukobu interesa. I stoga ja molim
razumijevanje predlagatelja, ako vi sad govorite u ime predlagatelja, kao što smo se u većini
drugih slučajeva složili, da i ovaj slučaj isto tako dok se ne provjeri, povučete, i da ga
raspravimo, tj, da odlučimo na sljedećoj sjednici, jer po onome što sam ja čuo, argumentaciji
koja je ovdje danas izišla, niko od vas nije demantirao, bez obzira nit ko konkretno osobu
neko ga od vas poznaje, neko ga ne poznaje, nitko ne osporava njegovu stručnost, kvalitetu,
rad i slično, mi govorimo o samo jednom detalju, o sukobu interesa. Ja sve što sam čuo
ovdje, sam uvjeren da je ovo školski primjer sukoba interesa. I ja bi zbog toga volio da ovo
nam ne stavljate na glasovanje, da ne moramo glasovat za nešto što je protivno onoj prisegi
koju smo dali u trenutku kad smo postali vijećnici.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas, molim vas, samo čas, molim vas. Ovo zaista više nema svrhe,
čuli smo za, i čuli smo i protiv. Molim vas lijepo. Ja ću zaključiti raspravu po ovoj. Ma! Ja bi
zaključio, nema zaista smisla, dobro, u redu. U redu, kad nema smisla. Evo ovako. Gospođa
Aida ima pravo na odgovor. Izvolite gospođo Aida.
AIDA BATARELO
Ja ću se ponovno vratit na izlaganje kolege vijećnika, cijenjenog vijećnika Podruga.
Naime, čovjek može volontirat, a udruga može naplaćivat. Jer je to njegov odnos sa
udrugom. Evo samo, ja govorim samo o činjenicama. A uopće ne znam što se tamo događa.
Dakle, može. I nemojte čovjeka razvlačit sa 200 kuna, a nemate činjenica. Vi možete raditi u
firmi, besplatno, nudit svoje usluge, rad, pamet, a firma može plaćat, naplaćivat usluge od
drugih ljudi u kojoj vi volontirate. Tako može naročito u udruzi. Nemojte čovjeka razvlačiti radi
te priče. I ja predlažem da se stavi prijedlog na glasovanje.
PREDSJEDATELJ
Samo čas. Ček, ček, ovo je bio odgovor na repliku. Eto ga. Sad gospodin Čepo imate
odgovor, pa onda još ima gospodina Prljevića i …..
GOJKO ČEPO
Ja ne znam zbog čega stalno sa te strane stola dolazi otpor prema građanskim
udrugama. Većina nas ovdje smo, …, predsjedniče hoćete li malo reda uvest, …
PREDSJEDATELJ
Vidite, vidite, ajte molim vas, samo čas, trenutak, dakle, ja znam što po Poslovniku
mogu. Mogu reći da nešto što bilo tko od vas iznosi nije u skladu sa točkom dnevnog reda,
prekinit vas i tako dalje. To ne želim. Jer čovjek kad-tad uđe u subjektivne vode i onda će biti
problema i onda će mo se morat na jedan drugi način ovdje kontreštavat i šta bi ja htio
izbjeć. Budimo molim vas uviđavni. Svatko ima i dobit će pravo na riječ, na repliku i odgovor.
Ajte molim vas završite gospodine Čepo.
GOJKO ČEPO
Hvala. Dakle, većina nas koji sjedimo ovdje sa bilo koje strane stola, članovi smo niza
različitih građanskih udruga, od dobrovoljnih, vatrogasnih društava, društava za dobrovoljno
52
darivanje krvi, hrvatske udruge poslodavaca ili čega god ….(kraj 2B kazete)…. stranaka koje
koriste gradske prostore po povlaštenim cijenama i mi će mo na ovom Gradskom vijeću
donosit odluke kolike će te cijene bit. Tom logikom smo svi u sukobu interesa. U
Multimedijalnom kulturnom centru postoji niz udruga, niz klubova koji tamo, koji se tamo
nalaze godinama. Nije točno ako neko dijete plaća 200 kuna udruzi mjesečno za neke sate
plesa, to ne znači da onaj tko dolazi u udrugu kao ispomoć i kao volonter koji se bavi nekim
drugim poslom, ne radi volonterski. I mislim da je dobro da u strukture Multimedijalnog
kulturnog centra u upravno vijeće uđu ljudi koji su proveli godine u Multimedijalnom
kulturnom centru i poznaju problematiku tog centra. I ne znam zbog čega stalno inzistiramo
na sukobu interesa ako se radi o građanskoj udruzi. Ne može on biti u sukobu interesa, on
ne vodi, on nema pravo zastupanja te udruge. Član može biti, možete se i vi učlanit u Style
Force udrugu bez problema.
PREDSJEDATELJ
Idemo dalje. Gospođo Perak vi ste se javili? Odustali ste. Sad se za diskusiju javio
gospodin Prljević i gospodin Marušić. Izvolite.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Udruga, hvala predsjedniče, udruga koja koristi prostor, gradski prostor, koja ga
ekonomski iskorištava, znači, koja naplaćuje, znači ne pojedinac, znači udruga koja
naplaćuje korisnicima, znači, tečajeva, čega već, znači, naplaćuje, znači, ima određenu i
korist od tog prostora. Samim tim ljudi koji idu u upravno vijeće, same te iste ustanove koja
skrbi o tom prostoru su u sukobu interesa. To što nečiji prijatelj se bavi tim poslom, što
volontira, to nije naš problem. To što ga on osobno poznaje, što ga sad brani i pravi se
blesav kao da ne zna o čemu je riječ, to nije naš problem. Znači ovdje je riječ o čistom
sukobu interesa i to je neobranjivo. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Marušić.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle ja ću samo još jedan put ponovit, rezimirat da
se zna i da uđe u zapisnik, jer ovo će još biti tema, vjerujte mi, dakle, ovo je definitivno po
svemu što smo mi rekli sukob interesa, povuć jednu paralelu da možda nekima bude jasnije.
Ako sam ja volonter i savjetnik u nekoj firmi koja uzme u gradskoj tvrtci „Promet“ prostor
poslovni u najam - bi li ja mogao bit u nadzornom odboru Prometa? Ogovorite mi. Po Čepi
da. A da je to postavit pitanje službenom ovom Gradskom vijeću, onda bi rekli da ja nisam
normalan. Naravno da ne. A ista je situacija. Ne govorimo o profitu, ne profitu. Govorimo da
ne može nadzirat sam sebe. Na svim instancama društva.
PREDSJEDATELJ
Molim vas. Evo ovako. Molim vas. Pa nemojte to raditi, prepucavati se tako preko
stola. Nije ni korektno ni u redu. Slažem se. Vama je, meni nije. Ja bi, ako nema više
prijavljenih za raspravu, ja bi zaključio raspravu po ovom pitanju. Imali smo još jedan
prijedlog od gospodina Petra Škorića. Izvolite. Recite.
PETAR ŠKORIĆ
Evo, hvala lijepa. Budući smo vodili jednu široku raspravu oko osobe, oko čijih
kompetencija nitko ne spori, doprinosa, angažmana, već samo oko sukoba interesa, imamo
mi drugi prijedlog, također za osobu koja je prepoznatljiva i na alternativnoj sceni i koja
sudjeluje dakle, već 30-etak godina u životu našeg grada, uz to riječ je i o invalidnoj osobi,
dakle, o fotografu Valentinu Biliću Prciću, koji je imao 30-etak samostalnih, skupnih izložbi u
našem gradu, kojeg dakle poznaje kompletna scena i mislim da je njegovim izborom, da
bismo poslali jednu poruku da evo skrbimo i želimo da i invalidne osobe budu uključena u
ova upravna vijeća, i na ovaj način riješili bismo ovaj prijepor oko toga, da li je osoba koja je
53
predložena u sukobu interesa ili nije. Prema tome, ja dajem prijedlog da se gospodin
Valentino Bilić Prcić imenuje, mislim da ga svi poznajete, tako da
PREDSJEDATELJ
To je vaš amandman?
PETAR ŠKORIĆ
Da.
PREDSJEDATELJ
Tko je za?
Konstatiram da amandman nije prošao. Sada idemo glasovati o ovoj točci dnevnog
reda. Recite prvo ime i prezime.
GORAN SUČIĆ
Prvi kandidat je za u upravno vijeće Multimedijalnog kulturnog centra Split, gospodin
Damir Barbir.
PREDSJEDATELJ
Tko je za?
Ima li protiv? – 6. Konstatiram da je gospodin Damir Barbir izabran u Upravno vijeće
Multimedijalnog kulturnog centra Splita sa 17 glasova „za“ i 6 „protiv.2.
Drugo ime i prezime.
GORAN SUČIĆ
Drugi kandidat je gospodin Josip Perić.
PREDSJEDATELJ
Tko je za? –
Protiv?
Suzdržan? – Konstatiram da je gospodin Josip Perić izabran u Upravno vijeće MKC
sa 17 glasova „za“ i 5 „protiv“.
I treće ime i prezime.
GORAN SUČIĆ
Treći kandidat je gospodin Slobodan Jokić.
PREDSJEDATELJ
Tko je za?
Ima li protiv?
Suzdržan? – 1. Dakle, konstatiram da je gospodin Slobodan Jokić izabran sa 17
glasova „za“, 5 „protiv“ i 1 suzdržan u MKC u Upravno vijeće.
Ovim smo završili i 46. točku dnevnoga reda i ja sad predlažem jednu pauzu do 13,30
minuta. Dakle, 45 minuta. Čekaju nas sendviči. Molim vas, molim vas polako. Ako ste vi
mene malo maltretirali, mogu i ja malo vas. Hvala.
pauza
PREDSJEDATELJ
… pa bih ja nastavio sa sjednicom uz poklik – blažena Dalmacija, nikad nam nije
priša. Neće se to, Hrvoje neće se meni to omaknit. To mi se neće omaknit. Vaše da Vijeko.
Evo, ovako, štovane vijećnice i vijećnici, sada bi prešli na točku 46. dnevnoga reda:
54
Ad 47. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za davanje
koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru
Izvjestitelj je gospodin Milan Blaževski. Izvolite Milane.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, Odbor za izbor i imenovanje
Gradskog vijeća Grada Splita na svojoj 12. sjednici održanoj 25. studenoga 2013. godine
utvrdio je Prijedlog rješenja o imenovanu predsjednika i članova Vijeća za davanje
koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, te vam ga dostavlja
na raspravu i odlučivanje. Predlažu se slijedeći članovi: Goran Kovačević, predstavnik Grada
Splita, za predsjednika; Aida Batarela, predstavnica Grada Splita za člana, Jure Šundov,
predstavnik Grada Splita za člana, Damir Ćosić, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo i
turizam Splitsko-dalmatinske županije za člana i Ivica Vuletić, predstavnik Lučke kapetanije
Split za člana. U obrazloženju je vidljivo temeljem čega se osim predstavnika Grada
sukladno posebnom propisu, točnije Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru, kako se imenuju ova druga dva člana, dakle, predstavnik Upravnog
odjela nadležnog za poslove pomorstva, odnosno nadležna Lučke kapetanije. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem izvjestitelju. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Za raspravu
se prvi javio gospodin Tomislav Gojo. Izvolite gospodine Gojo.
TOMISLAV GOJO
Pa evo u biti mene bi zanimalo da gradonačelnik objasni zbog čega ovako jak sastav
ovoga odbora, to su dva aktualna zamjenika gradonačelnika, i jedan bivši. Ja ću iznijet dakle
svoje viđenje. Ovo Vijeće radi po Uredbi Vlade i Planom upravljanja pomorskim dobrom.
Dakle, ovo Vijeće je čisto jedno administrativno tijelo. Vijeće praktički pregleda
dokumentaciju koje je podnio neki podnositelj zahtjeva i ako je u skladu sa Uredbom i
Planom da odobrenje, a ako nije dokumentacija u skladu s tim onda ne da odobrenje. Dakle,
nekako mi se čini da dva zamjenika gradonačelnika da obavljaju čisto administrativne dakle
postupke jer je riječ o upravnom postupku, ne vidim tu nekakvog smisla. Čini mi se da se
ovdje očito misli da će ovo Vijeće rješavati pitanje koncesija za dakle Žnjan ili nešto slično, a
to ovo Vijeće nema u svojoj nadležnosti. Vijeće vam radi, evo primjerice, kolega Hrvoje je
dakle imao brod i ako želite vaš brod dat u charter vi podnosite Vijeću zahtjev, ako
ispunjavate uvjete Vijeće kaže može, a ako ne, ne može. Dakle, nema tu dakle zapravo
velike odluke osim administrativnih radnji. Osim toga Vijeće odlučuje o još par štekata na
dakle Žnjanu i stvarno mi se čini da je prejak sastav Vijeća s obzirom na ulogu koju ima, a
drugi motiv koji je mogao bit to je dakle naknada koju imaju ti članovi Vijeća. međutim, ta
naknada ovim sadašnjim novim članovima Vijeća će biti negdje 10-etak puta manja nego što
je bila dakle onima prije. Donešena je dakle nova Uredba Vlade po kojem će Vijeće imati 10
puta manje predmeta, jer do sada je većina ovih predmeta su bili zahtjevi vlasnika brodova
kojih je bilo oko 800 godišnje. Sada kada nam je pametnija, pod navodnike kažem pametni
Linić tu obvezu dakle ukinuo, on je ostavio Grad bez 4 milijuna kuna godišnjeg prihoda.
Mislim da je to jedna, da je to u biti na neki način ono što me dakle brine, a vezano je za ovu
točku dnevnoga reda, za ovu naknadu članovima ovoga Vijeća, to je već više-manje, ali
činjenica je da Vlada dakle konstantno gradu nameće nove obaveze, nameće nam dakle
ceste, nameće nam uređenje plaža, a s druge strane nam uzima dakle prihode koji su za tu
namjenu. Dakle, evo, zanima me pogled gradonačelnika na sastav Vijeća i na ovu odluku
Vlade.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo izvolite gospodine gradonačelniče ako smatrate da ima potrebe.
55
GRADONAČELNIK
Naravno. Hvala lipa na pitanju. Sa dobrim dijelom vašega izlaganja se moram složit.
Nije ni nama jednostavno, i mi smo shvatili da smo promjenom zakona izgubili negdje blizu 4
milijuna kuna, 3,6 milijuna kuna smo izgubili ovih koji smo do sada imali. Isto tako ste u pravu
kad ste rekli da je određivanje osoba koje će radit tamo nije više motivirano nikakvim
financijskih efektom, gotova ga i nema, dakle, ljudi koji će tamo radit će bavit se određenim
zaista poslom, ne bi ga nazvao administrativnim, nego bi ga nazvao izuzetno važnim za grad
Split. I to je razlog zbog čega smo stavili 2 zamjenika i kolegu Šundova, bivšeg zamjenika,
koji je isto tako i prije bio u ovoj komisiji, zato što se radi o pomorskom dobru i koncesijama
na pomorskom dobru i bez obzira na to kako to izgledalo, administrativni posao, ja mislim za
pomorski grad da je izuzetno važno da ima kontrolu nad svim tim što se izdaje kod
pomorskih koncesija, uključujući i eventualno davanje koncesije za charter, za djelatnost
chartera. Tako da u tom smislu, jasno mi je da isto tako nemaju ingerencije na Žnjan. Na
Žnjanu više i ne znamo tko ima ingerencije obzirom da Žnjan u formalno pravnom smislu ne
postoji. Tamo je more ucrtano, bez obzira što se tamo znamo prošetat. Prema tome, ovako
jaki sastav je zbog toga da bi se imala kompletna kontrola nad pomorskim koncesijama nad
pomorskim dobrom, čak i na onome dijelu nad kojim nemamo ingerenciju ali imamo
informaciju i mislim da je to za budućnost grada izuzetno bitno.
Što se tiče ovoga drugoga, Vlada ili ne Vlada, svi znamo u kakvoj smo situaciji. Grad
se pokušava organizirat i pokrpat ono što može pokrpat, jer nažalost nije to samo pitanje da
li nam je ova Vlada uzela 4 milijuna kuna na ovome, izgubili smo još i u kulturi smo izgubili 4
milijuna kuna zbog uvođenja PDV-a i to retroaktivno. A odgovor u tome leži u cijelome nizu
godina koje su prethodile današnjoj godini, možda čak u cijelih 20 godina koje su dovele nas
svi skupa u ovu situaciju, i sad ne bi tio prijeć u politiku, nego ću vam samo reć da svi smo
svjesni u kakvoj smo situaciji, teškoj situaciji gospodarskoj, nalazimo. Ali ne bi sad razglabao
u političkom smislu, tko je kriv, tko nije kriv, mi će mo kao Split pokušat napravit ono što
možemo, koliko sam vidio, bez obzirom na političke …, mislim da se većina nas slaže da je
ipak prioritet i jedini pravi prioritet je gospodarstvo, odnosno nezaposleni. I vidjeli smo zadnji
puta, možemo raspravljati o nekim prostornim planovima i prostornim rješenjima, i GUP-u i
DPU, ali se na konačnici svi slažemo da moramo zaista maksimalno pomoć poduzetnicima
da se organiziraju i da pokušaju napravit. U tom smislu i ovo, može bit da će se pojavit
poduzetnici koji će imat druge ideje vezano za pomorske koncesije. I zbog toga i jesu
predloženi sastav. Eto.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gradonačelniku na objašnjenju. Gospodin Tomislav Gojo ima repliku.
Izvolite.
TOMISLAV GOJO
Ja ću samo ponovit ono što sam rekao – Vijeće ne odlučuje o koncesijama na
pomorskom dobru. Dakle, ovo Vijeće nema nikakvih dodirnih točaka sa koncesijama na
pomorskom dobru. Ono odlučuje o koncesijskim odobrenjima. To je nešto sasvim drugo.
Praktički vi ćete, odnosno vaša dva zamjenika gradonačelnika će odlučivati da li će na nekoj
plaži nekome dat da ima pedalinu ili sandolinu, da li će dat da ima ležaljku ili nema. Čini mi
se da to, da ne bi trebalo biti u nadležnosti zamjenika gradonačelnika. Mislim da ih
podcjenjujete s time.
GRADONAČELNIK
Pa naravno da smo ih tamo stavili u dogovoru s njima i naravno da ih, ne pada mi
napamet podcjenjivat niti kolegu Šundova, niti kolegu Ćosića prisutnoga ovdje. Cilj je bio da
se što bolje informira, jer kroz te sandoline i sve skupa, vam se daje slika grada Splita. Ako
ništa drugo, onda u turističkom smislu. I nije nam sve jedno da li će se na Kašunima ponovo
događat nešto što nije primjereno ili će se na Žnjanu događat nešto što nije primjereno, ili će
se tamo kontrolirat šta se dešava, jer mi u krajnjem slučaju živimo od turizma. Plaže su nam
bitne, događanja na plaži, od sandolina, pedolina i svega skupa po meni su bitno vezano za
56
turizam od kojega, koji jedina prava, jedina gospodarska grada koja nas vuče. A osim toga,
oni su pristali da budu tu i željeli da budu tu, jer upravo zbog toga šta svi skupa želimo da
imamo pregled nad cijelom obalnom crtom, i oni što se događa na obalnoj crti grada Splita.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li dalje prijavljenih za raspravu? Ukoliko nema, zaključujem
raspravu po ovoj točci dnevnoga reda i stavljam na glasovanje Prijedlog rješenja o
imenovanju predsjednika i članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje
djelatnosti na pomorskom dobru.
Tko je za? –
Tko je protiv?
Suzdržan? Dakle, konstatiram da je sa 23 glasa „za“, 2 „protiv“ i 3 „suzdržana“
izabrano Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom
dobru u skladu sa prijedlogom predlagatelja. Ovim smo završili 47. točku dnevnog reda.
Idemo na našu ukupnu sreću na zadnju točku dnevnog reda, to je 48.:
Ad 48. Prijedlog odluke o naknadi članovima upravnih vijeća ustanova u kulturi,
kazališnih vijeća i vijeća u kulturi Grada Splita
Izvjestitelj je također Milan Blaževski. Jel meni? Aha. Ima jedna replika.
LUKA PODRUG
Mislim da se dobro sjećate, gospodin gradonačelnik je prihvatio kod utvrđivanja
dnevnog reda moj prijedlog da se kroz ovu točku raspravi i ono što je bio zaključak one
prethodne, dakle, imate jednu točku dnevnog reda gdje će mo raspraviti o naknadama
vijećnika u upravnim vijećima, nadzornih odbora i tako dalje. Ja sam je bio formulira, mi istina
nismo do kraja precizirali, ali mislim da je to u fonografskom i zapisničkom dijelu jasno i
evidentno, da će mo kroz ovu točku raspraviti. Znači ona bi se trebala nazvati u najmanju
ruku, izmijenit – naknada članovima upravnih vijeća, nadzornih odbora. Upravnih vijeća i
nadzornih. Molim? E. Upravnih vijeća i nadzornih odbora. Tako da kroz ovu točku raspravimo
sve. I vijeće u kulturi, i upravna druga vijeća, i sve nadzorne odbore. I to je gradonačelnik
prihvatio i kao takva je ona sastavni dio ovog.
PREDSJEDATELJ
Evo već su dva oprečna mišljenja. Ja također smatram da možemo samo o ovoj točci
dnevnog reda raspravljati, ali, odnosno glasovati, ali isto tako raspravljati o prijedlogu
gospodina Luke.
LUKA PODRUG
Ali, ja se ispričavam, gradonačelnik ……, je prihvatio
GRADONAČELNIK
Prihvatio sam na raspravu, u pravu je gospodin Luka, mi smo razgovarali o tome i
prihvatili smo da se na ovo nadoda još i „nadzornih odbora“. Upravnih vijeća i nadzornih
odbora. Zašto ne, zašto, pa možemo raspravljat. E sad jedino, i meni je ostalo nejasno,
glasat će mo za ovaj prijedlog, a nismo dodali još prijedlog vezano za nadzorne odbore. Ali
možemo raspravljati. Ko nam brani.
LUKA PODRUG
Ja se ispričavam. Ja moram priznati. I vi i ja i svi smo možda bili malo neoprezni pa
nismo detaljno formulirali, ali ja sam kazao ovo što sada, vi ste upravo to isto ponovili i rekli
ste prihvaćamo i kroz tu točku će mo raspraviti. Meni je logično da se izmijeni, to se u
fonogramu lako može provjeriti, da se ona zove Prijedlog odluke o naknadi članovima
upravnih vijeća i nadzornih odbora i kroz to donesemo zajedničku odluku. Kao što će ovdje
biti vaš prijedlog od 500 kuna, isto tako će se iz rasprave kakvi prijedlog iziđe, takav će biti
57
zaključak, ja ništa ne prejudiciram, ali mi smo imali neke prijedloge, o nespojivosti, o jednoj
naknadi i ne znam tako drugo. Vi ste gospodine gradonačelniče, ja se ispričavam, vi ste već
jednim svojim aktom javno kazali, ne znam, ograničili na 1900, na 500 i tako dalje, i ovo je
sad plod rasprave, ja ne prejudiciram nikakav zaključak. Iz rasprave može proizići bilo koji
zaključak koje ovo Vijeće usvoji, on će biti legitiman.
PREDSJEDATELJ
Dakle, nema razloga ako gradski vijećnici prihvate, odnosno ovo smo već prihvatili,
predlagatelj prihvaća da ovu točku dnevnog reda ne proširimo i sa ovim prijedlogom, prema
tome da raspravljamo i odlučujemo u krajnjem sveobuhvatno, a možemo ukoliko, možda ima
razloga da to bude dio šta ste vi Luka predložili, da to bude, da to bude, ja znam da je ovo
bilo ovako, sad se prisjećam, dogovoreno je tako. Ništa. Amo mi otvoriti raspravu po ovoj
točci dnevnoga reda, pa će mo vidjeti što i kako. U krajnjem nam ostaje za ovaj prijedlog
gospodina Podruga da ovo bude prvo čitanje, a na drugom da i odlučimo ukoliko se ne
budemo, e, ali gradonačelnik se izjasnio, ja bih to rado tako i napravio. Izvolite gospodine
gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Ja sam sebi upisao ovdje da smo nadodali i nadzorne odbore trgovačkih društava u
pretežitom vlasništvu Grada Splita. Prema tome, raspravljajmo, moj prijedlog je bazičan,
ovdje imate 500 kuna za sva upravna vijeća, bez obzira, čim se zovu upravna vijeća – 500
kuna, za sve nadzorne odbore 1900 kuna – linearno svima. Onima o kojima odlučuje Grad
Split. Dakle, ovdje ne govorimo o onima u kojima Grad Split samo participira, jer tamo nema
pravo odluke. I oni se računaju po drugoj, nije osnivač, i samo participira, dakle, samo je
suvlasnik i tamo ne može odlučivat, to vam je Lučka uprava Split, to vam je Aerodrom Split,
to vam je, nije Des, Eko Kkaštelanski zaljev – posebnim zakonima, tako je. I Regionalna
veletržnica, ti se isključuju iz ovih mogućnosti. To je moj prijedlog. Dakle, 500 kuna za sva
upravna vijeća uključujući i Javnu ustanovu Javna vatrogasna postrojba.
PREDSJEDATELJ
Evo čuli smo prijedlog gradonačelnika, on je na tragu, dobro, dobro, stavit će mo,to je
najmanji problem, dakle, koliko ja vidim ovo je na tragu ušteda, na tragu smanjivanja
određenih naknada, a sve poštujući trenutak i društveni i ekonomski u kojem se nalazimo i
kao grad i kao zemlja. Evo. Izvolite. Gospodin Luka rasprava.
LUKA PODRUG
Evo u duhu onoga što smo mi govorili nešto kroz vijećnička pitanja, neko kroz neke
inicijative, čini mi se, ne znam kroz koju točku, mislim prije svega da je ovo korektan prijedlog
gradonačelnika da se ujednače ova primanja i u nadzornim i upravnim vijećima. S druge
strane, postoje neke nijanse, ja ću ih samo iznijeti kao dvojbe, kao dileme, pa možda mi kao
vijećnici možda možemo nešto i promijeniti, ima nekih javnih ustanova čije sudjelovanje u
upravnom vijeću puno zahtjevnije nego u nadzorni odbor. Mislim, i tu, ja samo kao dvojbu
postavljam pred nas vijećnike jer često nadzorni odbor ima neusporedivo manju čak i ako
hoćete odgovornost i posla nego u nekoj ozbiljnoj, velikoj ustanovi. Ne dijelim ja sad
ustanove na velike i na male, ali negdje ima puno više. Ja slučajno radim u jednoj
županijskoj ustanovi i tu upravna vijeća danas imaju neusporedivo veće i dužnosti i ovlasti,
ako hoćete čak i odgovornosti. Bez obzira što u nadzornom postoji i osobna odgovornost za
pogrešno djelovanje i slično, ali upravno vijeće, ne znam, donosi sve akte, donosi i proračun,
odgovara, i tako dalje, i u tom smislu sam mislio, teoretski recimo Javna ustanova za
športski, ovaj, Športski objekti, kako se zove točno, čini mi se da ona traži dosta jedan malo
ozbiljniji rad. Ovo više kao jedna sugestija. U načelu ja ovo apsolutno podržavam i mislim da
ovaj prijedlog oko ujednačavanja potpuno ispravan i ja mislim da bi bio red da se on prenese
kao jedan zaključak Gradskog vijeća, gradske ustanove i firme su ga dužne i provodit, slično
kao što smo rekli ove ustanove za kulturu, u ovom radnom prijedlogu da je 500 kuna, a da
djelatnici iznutra koji su imaju dvostruko manji iznos. Mislim da bi i to bilo isto tako korektno i
58
fer, neki djelatnik koji već radi u nekom poduzeću ili nekoj ustanovi, a koji je samim time i
član uz svoju plaću da prima polovicu ove naknade. Ja isto mislim da bi to bilo korektno.
Govorim kao prijedlog. A još jedna je nijansa oko ovoga što se mene osobno tiče se lako
možemo složiti, ali naš prijedlog je isto tako bio, ja ga sad ističem svim vijećnicima na
razmišljanje, raspravljanje, da ovom odlukom i ograničimo broj naknada koje svaki
pojedinačni vijećnik može primat. Da jednostavno kažemo, takav je bio prijedlog, on može
biti najrestriktivniji da ne može primati vijećnik ništa osim jedne naknade tj. ovu vijećničku, ili
eventualno ovo kao što u radnim tijelima može, ja ne kažem, može ta odluka biti da bude
jedna naknada i tako dalje, ali je cilj bio spriječiti to gomilanje koje smo bili tu svjedoci bez
obzira što se ja uzdam da je to jedan prolazni i prelazni period. Činjenica da mi imamo u
ovom Vijeću još uvijek zaista i taj jedan problem, ja ga sad neću otvarat, ali smo ga sto puta
već, samo ga govorim u ovom kontekstu, a to je i vijećnika i savjetnika ili projekt menadžera
koji se isto dupliraju, ja smatram, ja čak i ne znam, evo ja vam iskreno, sjedim ovdje, znam
da neki naše kolege koji su saborski zastupnici, oni uopće ne primaju naknadu iz ovoga, jer
po tom zakonu sa državne razine im to se priječi, znači, troje kolega vijećnika koji su
saborski zastupnici ne primaju naknadu, ja mislim da osobe koje su savjetnici isto ne bi
smjeli primati naknadu, naprosto se ne smije dogoditi to kumuliranje i to dupliranje. Ali da tu
temu ne otvaram, ja sam se javio s namjerom da ovo oko čega je zajedničko otvorimo još
neke druge dvojbe koje postoje i zaključit ću sa svojim osobnim prijedlogom, a naravno da ću
uvažit sve argumentaciju svih drugih koji ima bolji i drukčiji prijedlog. Mislim da bi uz ovo
financijsko ograničavanje, ujednačavanje, odluku da ti zaposlenici primaju pola ovoga
određenoga iznosa, trebala stati i odredba o ograničavanju broja naknada koje svaki vijećnik
može imat. Ili je to izbor jedne naknade, pa koja mu je najpovoljnija, koju god želi, ili je to ovo
navedeno da je to samo, ne znam, samo Gradsko vijeće, a da i svi drugi budu naprosto
zastupnici nas vlasnika Grada Splita i u komunalnim poduzećima i drugim ustanovama, jer
mislim da ovakav zakon o kojem mi sad govorimo, ovo je neko naše interno, ali ovakav
zakon postoji na državnoj razini. Državni dužnosnici mogu biti u 10 nadzornih odbora,
upravnih vijeća, ali uvijek bez naknade. Znači, oni to rade da bi štitili interes države, interes
vlasnika. U interesu Gradskog vijeća je da naše kolege vijećnici negdje trebaju biti i da to
rade bez naknade, a inače da to budu oni vanjski članovi. Eto toliko. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još dalje za raspravu? Gospodin Škorić. Izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Evo, hvala lijepa. Evo ja također apsolutno prihvaćam da se regulira naknada u
upravnim vijećima, kazališnim kućama, kazališnim vijećima, vijećima u kulturi i upravnim i
nadzornim odborima. Da se to ujednači i da skupa djelujemo u duhu smanjenja troškova i
pojedinih ušteda. Nadovezat ću se na ovo što je kolega Podrug govorio vezano dakle oko
toga da se upravo vijećnicima onemogući gomilanje više naknada, bilo dakle iz gradskog
proračuna, ili proračuna firmi koje su u vlasništvu Grada Splita. Naime, evo mi smo svjedoci
da imamo ovdje ljudi u razno raznim tijelima, različitim komisijama, nadzornim odborima,
savjetničkim i tako dalje, gdje se njihovi prihodi na temelju tih naknada penju do nekakvih
cifri, iznosa, mislim da je to nepošteno, nekorektno, i da bi takvu praksu trebalo prekinuti.
Dakle, naš prijedlog i razmišljanje je bilo dakle da se odabere ili najpovoljnija naknada koju
takva osoba primi, ili da se odabere jedna ili da se odredi nekakav limit novčani koji može
osoba primati za angažman u tim različitim tijelima iz gradske uprave. Ovako imamo situaciju
da imamo ljudi koji primaju i više desetaka tisuća kuna po tom osnovu i mislim da apsolutno,
dakle, zahvaljujem gradonačelniku što je prihvatio da raspravimo o tom prijedlogu, ali evo, i
preduvjet da bi tu mogli i donijet nekakve odluke i kvalificirano raspravljati radi javnosti, mi
smo bili zatražili izvješće o tome koliko sadašnji saziv Gradskog vijeća, pa i prethodni, koliko
ljudi primaju na temelju članstava u tim tijelima. Tako da mislim da je to javnosti zanimljivo i
da te podatke nema razloga da skrivamo. Kažem, bilo je razgovora da to bude i vijeća od
ranije, nas ne smeta dakle, može se to prenijeti na sve ljudi koji su bili vijećnici u kojem
razdoblju, u svakom slučaju, to je isto tako trebalo biti pripremljeno na, izvijestiti nas kao
59
vijećnike o tome kako bi kvalitetnije raspravili i logičnije donijeli ovaj zaključak. Jer nekome
se čini nelogičan ovaj možda zaključak zato što ga predlaže oporba jer se smatra da je
oporba vlast kada ne bi to predlagala. Mi bi smo i tada to predlagali jer želimo spriječiti dakle
mogućnost da neko ko se bavi politikom da ostvaruje ogromne prihode na teret poreznih
obveznika i smatram da je to pitanje potrebno regulirati. Dakle, evo mi kao politička stranka u
tom smislu smo i donijeli nekakve odluke da našim vijećnicima onemogućimo uopće članstvo
u tim nadzornim odborima i time želimo se solidarizirat sa stanjem u društvu i omogućiti
većem broju ljudi da sudjeluje i u političkom djelovanju i radu. Evo. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Ima li dalje prijavljenih? Gospođa Marijana Puljak.
MARIJANA PULJAK
Jedno pitanje je ovdje, vidim ovdje u materijalima, dakle, razlika je u naknadama ova
500 kuna, 250 kuna. Znači, ako su članovi iz reda stručnog osoblja ili redova radnika imaju
250 kuna naknadu, a ako su članovi ovi koji predlažu Gradsko vijeće je 500 kuna. Ne znam
je li postoji nekakva razlika u odgovornosti i ako ne, može li se to ujednačit, nać neka srednja
vrijednost, da svi imaju jednaku naknadu?
GRADONAČELNIK
Odgovor je zato što se vijeća održavaju u tijeku radnog vremena. To je jedna razlog.
U toku radnog vremena se smatra da čovjek radi u vijeću di prima određenu naknadu i
istovremeno prima zbog toga što je tu zaposlen. To je jedan dio. A drugi dio je vrlo, vrlo
ovako pragmatičan. Ja sam naime naslijedio to. Dakle, mi taj dio nismo promijenili, samo
smo ga naslijedili, a drugi je bio da ne bi izazvalo među radnicima polemike, sukobe do kojih
je prijašnjih godina dolazilo kad su ti iznosi bili znatno veći. Ovako minimalni iznosi 250 kuna,
odnosno 300 kuna do sada, a sada 250 su baš zbog toga da ne bi došlo do razmirica između
zaposlenika. Malo pragmatično.
PREDSJEDATELJ
Evo dobili smo i potvrdu od Odjela za pravno normativne poslove vezano za naknade
članovima nadzornih odbora, to je moguće raspravljati, donijeti odgovarajuću odluku na
ovom Gradskom vijeću iz jednostavnog razloga što je tad gradonačelnik predsjednik
skupštine i ima većinski paket u skupštini i tada on odlučuje. Međutim, ovdje gdje je Grad
suvlasnik, a nema većinski paket, mi ne možemo donijeti takvu bez, odluku bez da se
mijenja Statut, znači uz privolu svih suvlasnika. Hvala. Izvolite gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Drugim riječima, ja mogu sam odlučiti obzirom da sam kao gradonačelnik, isto tako
skupština, međutim, naravno da ću poslušati odluku Gradskoga vijeća u ovom slučaju, jer se
radi ipak o malo svjetlijim stvarima. I druga stvar, slažem se ovdje da se dogovorimo da se
ograniči broj, dakle, funkcija na koje, plaćenih funkcija, na koje vijećnici mogu bit. Dakle,
mogu bit na 30 funkcija, ali 29 recimo ne može biti plaćeno. Može biti volonterski. Jedno da
se plati. Ako se slažete ili dvije da se plati ili da ograničimo financijski, na sve moguće
načine, ja se slažem apsolutno da se ograniči mogućnost da vijećnik zarađuje direktno
putem imenovanja i kako sam vam rekao, kolegi o kojima ste govorili, će bit, sad i onako,
znate svi da završavamo sa ovim javnim natječajima, vidjet će mo kako će to proć, vidjet će
mo još cijeli niz stvari, ali praktički od 01. 01. će mo promijeniti cijeli niz stvari. Vezano i za
vijećnike, njihove angažmane u nadzornim odborima, upravnim vijećima, općenito njihov
angažman u status i financije.
PREDSJEDATELJ
Izvolite. Evo jedna replika gospodin Luka Podrug.
60
LUKA PODRUG
Želio sam samo donekle formulirat onako kako ja mislim, a nastavit ću se na ono što
je gospodin gradonačelnik kazao. Cijelu ovu po meni dvojbu bi mogli riješiti jednom
rečenicom uz prihvaćanje ovoga prijedloga koji je već tu u pisanom obliku, da Gradsko vijeće
donosi zaključak da svi gradski vijećnici temeljem svih naknada koji proizlaze iz statusa
gradskog vijećnika u upravnim i nadzornim vijećima, Gradskom vijeću i tako dalje, mogu
primat samo jednu naknadu. Sve riješeno. Pa neka bira. Ja nemam ništa protiv da savjetnik
prima savjetničku, ali je zaista nenormalno da prima i vijećničku i savjetničku. To je naprosto
neprirodno. A isto da ne kažem u tri, četri nadzorna odbora i upravna vijeća.
GRADONAČELNIK
Moj prijedlog je da, dakle, kod ovoga imamo savjetnika koji su na ugovoru o djelu. I tu
postoji određena razlika. I moj prijedlog je da vijećnik pored vijećničke naknade može primati
još jednu naknadu temeljem rada bilo u upravnom vijeću, bilo nadzornom odboru. Tako je.
Radna tijela ….
PREDSJEDATELJ
Evo gospodin Blaževski se javio za raspravu.
MILAN BLAŽEVSKI
Osim naknade ako možemo to tako na tragu ovoga što je kolega Podrug rekao, osim
naknade iz osnova, iz vijećničkih, ne aktivnosti, tako je, dakle, formulacija koja će naše
članstvo u Gradskom vijeću i ono što smo u nekakvim komisijama ili odborima ovoga
Gradskoga vijeća. Znači, iz osnova što su članovi Gradskog vijeća Grada Splita, a onda se
može nadodati ovo upravna vijeća, odnosno nadzorni odbori. Tako je. Kad se kaže iz osnove
statusa vijećnika misli se da bude nedvosmisleno jasno da se misli na status vijećnika i ono
što ide uz to obveza i pravo da budemo članovi nekih odbora. Znači to nam je i obaveza na
neki način, biti barem u jednom, odnosno pokušati participirati što je moguće više, jel. Hvala
lijepo.
PREDSJEDATELJ
Idemo dalje. Dobro, to bi bilo izuzeto koliko sam ja shvatio, s obzirom na članstvo u
radnim tijelima Gradskog vijeća. evo gospodin Jure Šundov se javio za raspravu. Izvolite.
JURE ŠUNDOV
Nisam bio cilo vrime ovdje ali mislim da je gradonačelnik prilično dobro to formulira.
Vijećnička naknada ide po zakonu, izbornom zakonu, i mislim da tu naknadu ne treba miješat
sa ovim drugim naknadama. Ako sam ja vas dobro razumio, dakle, ta vijećnička naknada
kao takva ostaje. I tako moramo mi bit članovi komisija, odbora i tako dalje, to je naprosto
samo po sebi i to treba stavit sa strane, ali može se staviti zaključak da se ne može biti u
upravnom vijeću više od jednome ili nadzornom odboru više od jednome. Znači, vijećnički i
tako ti pripada naknada, u odboru to je radno tijelo Gradskog vijeća i možeš biti u još jednom,
u još jednom nadzornom odboru ili upravnom vijeću. A vezano za ove naknade koje vi
spominjete kao naknade nisu naknade za mjesto savjetnika. To je nešto sasvim drugo. Tu ili
si na ugovoru o djelu ili si zaposlen kao zaposlenik Grada. Dakle, nije to naknada. To je
nešto što je regulirano nekim drugim zakonima. Znači jedina naknada je, odnosno dvije su
naknade – u upravnim vijećima i nadzornim odborima. I ako je zaključak ovog Gradskoga
vijeća da se može biti u jednom ili nadzornom odboru ili upravnom vijeću, onda je to ok.
Naravno uz naknadu. Da, da, ja sam vas tako razumio. Može neko biti u 5, ali prima samo
jednu naknadu. I to je ja mislim ok. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Šundovu. Repliku ima gospodin Marušić. Izvolite.
61
HRVOJE MARUŠIĆ
Iz ovoga svega izlaganje šta sam razumija i pomno slušam, čini mi se da mi ovdje
nećemo riješit ništa. Jer ovdje smo donili nekakve prijedloge koji neće rezultirat onim što bi
javnost od nas htjela čut, a to je da smo ponovno, vijećnička naknada je vijećnička naknada.
To sporno nije. Imamo komisije, odbore i tako dalje, par sto kuna, par sto kuna, i to idemo
pribrojit, i ove ugovore o savjetnicima, ni oni nisu u toj, na toj kupi, a to je po 5, 6, 7, 10-etak
tisuća kuna, a onda o čemu pričamo. Od 1900 kuna nadzornoga odbora, neko u jedan ili
dva, a ovdje prolazi 15-etak tisuća kuna, a mi raspravljamo o 1900 kuna da li će biti puta
jedan ili puta dva. Dakle, potpuno promašena tema ili prima jednu naknadu i još jednu, ili ne
prima ni jednu. Bilo kakva naknada koja izlazi iz gradskoga proračuna je naknada. Ne
možemo reći da savjetnici ne primaju naknadu nego su volonteri koji imaju ugovor o djelu
koji iznosi određenih 10-etak tisuća kuna. Pa i to je naknada. To ide iz gradskog proračuna.
To ne ide iz proračuna Narodne Republike Kine.
GOJKO ČEPO
(nije uključen mikrofon) jel može uvest tko nije vijećnik?
HRVOJE MARUŠIĆ
Može tko god hoće, ali mi govorimo sad o vijećnicima, dakle, govorimo da će vijećnici
neki ipak primat 15.000 kuna. Konkretno da pretvorim u brojeve. To je činjenica. A znači
samo ne može biti u dva nadzorna odbora, odnosno može, ali neće dobiti naknadu, može biti
vijećnik, može biti u dvije komisije i može biti savjetnik. To je 15.000 kuna. Eto. Hvala lipa.
PREDSJEDATELJ
Evo gospodin gradonačelnik.
GRADONAČELNIK
Matematika nije baš takva. Nažalost nije. Ako ste sami rekli da odvojite ugovor o djelu
i ugovor o djelu eventualno za savjetnike. Dozvolite, on je isto kao i zaposlenik. I to stavimo
sa strane. Ako idemo po ovome, vijećnička naknada je danas 1.900 kuna, jel, 2000 – za
lakše računat. Možete biti u još jednom nadzornom odboru, to je 2000, to je 4. Neka ste u 5
komisija Gradskoga vijeća, iznos ne može preći 1000 kuna mjesečno. To je 5200 i tu
završava priča. Ako se dogovorimo o tome da vijećnik može primati i jednu naknadu, dakle,
u jednom od nadzornih odbora, može biti u 5, ali prima samo jednu. I tu sve završava. I
matematika vam je takva, a sad.
PREDSJEDATELJ
Evo, dobro, odgovor na, je, odgovor, odgovor. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Prihvaćam argumentaciju gradonačelnika sa svim što je rekao se slažem potpuno do
one razine gdje dolazimo do savjetnika. Činjenica da naknada savjetnika ide iz proračuna
Grada Splita. I zašto je stavljamo van ovoga konteksta, naročito kad imamo savjetnike koji su
i vijećnici. Što je po meni malo neshvatljivo, ali i da nisu, znači, opet se prima više od onoga
što se želi ovdje sad prikazat. Samo se o tome radi. Znači, hoćemo li te savjetničke naknade
pisat kao naknadu ili će mo se pravit da ih nema i da ih mi isplaćujemo iz nekog drugog
proračuna, a ne proračuna Grada Splita.
PREDSJEDATELJ
Imate li potrebu gospodine gradonačelniče?
GRADONAČELNIK
Dakle, savjetnik ili zaposlenik prima plaću, u ovom slučaju honorar preciznije rečeno.
Ugovor o djelu je honorar za svoj rad koji ga obavlja temeljem aktivnosti dodjeljenih od
strane Grada, gradonačelnika ili kako smo se već dogovorili. Zaposlenik prima plaću. To su
62
dvije odvojene stvari. Vijećnik koji radi u vijeću prima svoju naknadu temeljem zakona i to
smo smanjili i temeljem rada u komisijama, prima isto tako onu smanjenu naknadu isto o
kojoj smo govorili. I tu bi se zaustavio jedan trenutak, a ovo što smo danas, ova točka
dnevnoga reda je rasprava o tome da li nakon ove priče vijećnik može primat u nadzorni
odbor i upravnim vijećima jednu, dvi, tri, četri, pet naknada. Moj prijedlog je da se vijećnicima
ograniči, da mogu biti u koliko god treba bit nadzornih odbora, jer ima tu nekih koji su i u
upravnom vijeću i nadzornom odboru, ali da može primati jednu naknadu i ne više od toga.
To je moj prijedlog. Vi predložite svoje, mislim. Moj prijedlog je takav.
PREDSJEDATELJ
Evo za redom će replicirati gospodinu gradonačelniku gospodin Prljević, gospodin
Blažević, gospodin Podrug i ima li još tko, i javila se gospođa Daša za raspravu.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Hvala predsjedniče. Gradonačelniče, u tom i je problem. Mi od početka, uporno vam
govorimo da zaposlenik, a to ste vi sad maloprije rekli, a ne ja, znači, ne može biti vijećnik.
Znači, vi ne možete vijećnika zaposlit, ne može istodobno obavljati dužnost vijećnika u Gradu
i biti djelatna osoba u Gradu Splitu. Vi ste i sami maloprije rekli. Znači da vijećnik prima po
osnovi svog vijećničkog mandata znači naknadu za svoj rad u Gradskom vijeću, a samim tim
onda ne bi smio primati ni naknadu iz gradske blagajne za svoj rad. Znači mi osporavamo
znači ničije ime, znači ne osporavamo ničiji rad, zvanje, kompetencije, znači, vi stavite za
svoje savjetnike osobe koje god želite, ali pod uvjetom da nisu vijećnici u gradu. Tu smo u
koliziji sa zakonom. Hvala.
GRADONAČELNIK
Nismo u koliziji sa zakonom ukoliko se radi o ugovoru o djelu i honoraru. U koliziji
smo sa zakonom ukoliko se radi o zaposleniku. I kao što sam reko – onaj koji se zaposli u
Gradu a trenutačno je na ugovoru o djelu, taj će prestat biti vijećnik, al ne obratno.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Blažević replika.
TONČI BLAŽEVIĆ
Moja replika je bila na kolegu Šundova, ali dok dođeš na red već se sve riješi. Tako
da vrlo kratko, onda na tragu onoga što je gradonačelnik reka, ja ipak očekujem da iza prvog
miseca netko tko je savjetnik gradonačelnika, znači netko tko donosi odluke, predlaže i tako
dalje, ne može on sjediti u ovom Gradskom vijeću bio projekt menadžer ili bilo tko drugi.
Netko od koga dobivamo mailove kao gradski vijećnici koji nam daju naputke što će mo raditi
i tako dalje, ne može sjediti u Gradskom vijeću i bit savjetnik plaćeni ili zaposleni ili onaj
vanka. Dakle, to ne može. To jednostavno, dakle, uopće nije bitan novac, bitan je sukus
stvari, evo određene kolege šalju dokumente, određuju, pripređuju, vode, rukovode i sve je
ok, ne može nam doć i na Gradskom vijeću opet glasat o tome. Imali smo to, reka sam na
prvoj sjednici Gradskog vijeća kad su moje kolege i kolege iz SDP-a bili poglavari i vijećnici.
Bižimo od toga. To nam više ne treba. I nek ljudi sami odluče o tome jer nije u redu – kadija
te tuži, kadija te sudi. Eto ga.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Replika gospodin Podrug na gradonačelnika pretpostavljam.
LUKA PODRUG
Je. Vrlo je slično onom što su kolege prije mene kazali, znači sve drugo bi vam ja
osobno podrža i ja bi pokuša dat nekakav konstruktivan prijedlog, da mi kažemo slično što je
sad Tonči kaza da 01. 01. da kroz ovih misec dana se to redi, i od 01. 01. gradski vijećnik
može primat naknadu iz vijećničkog mandata, pripadajućih komisija. Ja nemam ništa protiv
da bude vaš prijedlog i još najviše jedan ili upravni ili nadzorni odbor. I točka. I da tu svakako,
63
da tu izričito mi ovdje se dogovorimo da to uđe u fonogram, da tu svakako se obuhvate i
savjetnici. Ne smijete na taj način, nemate pravo na taj način gospodine gradonačelniče
najdobronamjernije, to ni jedan grad ne radi osim Grada Splita, nemate pravo vijećnika
tretirati kao projekt menadžera, savjetnika i slično, pa ga plaćat. Taj vijećnik ako to želi može
zaista bit vaš savjetnik, profesionalac ako treba, bilo šta, ali ne može onda biti vijećnik, ili to
treba raditi bez naknade. Znači, pojednostavljeno rečeno, kroz ovu repliku sam reka sve ono
što sam htio reć, a to može biti i zaključak. Prihvaćam …..(kraj 3A kazete) ….odgovorni i
prema onima koji nas gledaju i koji nas biraju. Ovako, što je kazao Hrvoje, štedit će mo na
500 kuna jednog ili dva upravna vijeća, a dajemo ugovore na djelu vijećnicima na desetak,
12000 kuna, što je vrlo nekorektno.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Ćosiću nemate pravo na repliku jer. Rasprava? Onda ste treći. Dakle,
gospođa Daša Dragnić izvolite.
DAMIR ĆOSIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Molim?
PREDSJEDATELJ
Gospođa Daša Dragnić, gospodin Mario Sičić i gospodin Damir Ćosić.
DAŠA DRAGNIĆ
Definitivno podržavamo zapravo ovakav tijek razgovora odnosno diskusije da se
ograničava broj, ako ne angažmana, onda barem naknada koje proizlaze iz toga. Međutim,
ja bi volila ako ne danas, to ne mora biti danas, pogotovo ne odluka, ali zapravo za
razmišljanje je da ne razgovaramo samo o vijećnicima, zapravo mi razgovaramo o
upravljanju gradskim proračunom. Dakle, upravljamo sa svim sredstvima koja izlaze iz njega
jer su to naša zajednička, jer su to naša zajednička sredstva i ono što bi možda trebalo
razmisliti i na koji način, je da bilo ko nekakvoj javnoj funkciji obavlja jednu više, dakle, sad
ne govorim samo o vijećnicima, nego bilo ko, zapravo ko obavlja funkcije koje se plaćaju iz
proračuna, a do njih dolazi po funkciji zato šta je u javnom sektoru odnosno ili po političkom
djelovanju, da se na sličan način razmisli o ograničavanju ili broja funkcija ili primanja dakle
financiranja. Jer to je u krajnjoj liniji sve ide, dakle, moramo razmisliti da sve ide iz proračuna,
a drugo da su ljudi obzirom da su javni sektor je kod nas dosta pod uplivom politike, da onda
to može praktički biti vrlo sličan princip, ako vas je zapravo po političkoj liniji dobivaš više
funkcija, možeš ih obavljat, ali ne možeš biti plaćen ne znam na beskonačan broj, jel. Dakle,
za razmišljat, ne kažem da to treba danas razmišljat, ali ne bi razgovarala samo o
vijećnicima. Definitivno, molim? O svima koji rade u javnom sektoru, primaju plaću i onda
dobivaju još dodatne funkcije ili obaveze ili prava, ili kako god, u bilo kojim upravnim,
nadzornim, bilo šta. Sve to ide iz proračuna. Ne znam zašto bi zapravo oni bili u drukčijoj
nekakvoj poziciji od nas, jel.
PREDSJEDATELJ
Evo imamo dvije replike na izlaganje gospođe Daše Dragnić. Prvi se javio gospodin
Blaževski, a zatim gospodin Podrug.
MILAN BLAŽEVSKI
Jednu rečenicu, ovaj, radi se o materiji, dakle o zakonima. Znamo tko donosi zakone
u ovoj zemlji. Simpatičan prijedlog, ali nismo mi nadležni kao Gradsko vijeće odlučivati o
tome. Dakle, možemo dati neku inicijativu ili ne znam što, ali zadire u čitav niz zakona ovo
što vi sad govorite. Dakle, tiče se sigurno 4, 5 zakona koji propisuju tu materiju, a nije
definitivno u nadležnosti Grada. Po našem matičnom zakonu. Dakle, definitivno nije. Hvala
lijepo.
64
PREDSJEDATELJ
Gospodin Podrug. Samo trenutak gospodine Podrug. Odgovor gospođe Daše.
DAŠA DRAGNIĆ
Mogu li ….
PREDSJEDATELJ
Može, može. Racionalno. Izvolite gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
Ja sam kolegici želio samo reć, u ovom slučaju moram stat u obranu gradonačelnika.
Po hrvatskom zakonodavstvu, daleko u najlošijoj poziciji je gradonačelnik. Gradonačelnik
kao dužnosnik i kao najodgovornija osoba koja vodi grad, praktički jedini nema nikakvih od
ovih prava koje mi imamo. On ne može biti član ni jednoga nadzornoga, upravnog vijeća, ni
jednog tijela, nigdje primat. ….. (više glasova) … dobro, ja govorim o gradonačelniku kao
funkciji, ja sad ne govorim o gradonačelniku kao osobi, ja govorim o gradonačelniku kao
funkciji da mi vijećnici imamo mogućnost bit u 10 nadzornih odbora, a gradonačelnik ne
može biti u ni jednom, i s te strane mislim da nekad prečesto i mi vijećnici podilazimo javnosti
kad raspravljamo o statusu gradonačelnika. Ja mislim da status gradonačelnika drugog
hrvatskog grada u financijskom, i u smislu plaće i u svakom treba biti dvostruko bolji i jači
nego što je danas, i da se riješimo tog socijalističkog pristupa. Nije ovo sad vama izravno,
nego ovo je naprosto moje stajalište da gradonačelnika treba pošteno platit da pošteno radi.
Ovako se dogodi da puno više savjetnika i vijećnika ima puno veće naknade od
gradonačelnika, oprostite, što je neprimjereno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo odgovor gospođe Daše. Molim vas, sačujmo
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle definitivno nisam niti u primisli imala, ne znam gdje tamo uopće funkciju
gradonačelnika i njegovu plaću, sad ću reći majke mi, svi koji, dakle, može biti djelatnik javni,
jel, koji onda prima po bilo kojoj drugoj osnovi isto iz proračuna naknadu. O tome sam
govorila, nisam uopće govorila o gospodinu, o funkciji gradonačelnika uopće. A odgovor je, a
odgovor, meni je jasno da to nije u nadležnosti što se tiče zakona i slično, ali obzirom da
govorimo, ovdje smo govorili ili ograničavat broj funkcija ili ograničavat naknade ili nešto,
onda ako imamo takvu nekakvu volju, onda se može zapravo ograničiti ono drugo, jer, mi
smo tili, jer gradonačelnik je taj koji imenuje ili smo mi ti koji imenujemo, pa se onda možemo
pridržavati onda prvog ograničenja ako ne drugog, jer nam to zakonski ne odgovara. Al sam
rekla da je to stvar za razmišljanje, jer mislim da se može razmisliti i pronać rješenje.
PREDSJEDATELJ
Gospodin MariJo Sičić izvolite.
MARIJO SIČIĆ
Ja se isto zahvaljujem na riječi. Ma evo, rasprava ide, i opet rasprava stane na riječi
savjetnik, pa bi molio gradonačelnika ili pravnu službu Grada da mi, da nam odgovori
usmeno, pismeno, nije bitno, da li gradski vijećnik može bit savjetnik, da li su te spojive
funkcije, ako jesu po kojem članu, a ako nisu po kojem članu, i da možda za vjeke vjekova
stavimo točku na tu tezu da li može da li ne može. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Evo izvolite gospodine gradonačelniče.
65
GRADONAČELNIK
Mogu ja odgovoriti jer smo to već odgovorili. To i usmeno i pismeno, ili pisanim
putem. Dakle, ukoliko je savjetnik gradonačelnika zaposlenik Gradske uprave – ne može biti
vijećnik. Ukoliko je savjetnik na ugovoru o djelu i prima honorar koliki je da je – može biti po
zakonu vijećnik. To je razlika. Vi se većina vas se referira na to bez obzira po kojoj osnovi on
bio savjetnik da ne bi trebao biti vijećnik. Ja vam samo kažem da po zakonu mi nismo
prekršili zakon. Ovdje su neki ljudi koji imaju ugovor o djelu kao savjetnici ili projekt
menadžeri, pa imaju honorar, a vijećnici su, i vi se referirate na to i želite da to prestane, da
bilo tko tko je u funkciji savjetnika, bilo zaposlenik, bilo na ugovor o djelu, honorar, da ne
može bit više vijećnik. To je ono što oporba traži. Toliko koliko sam ja shvatio.
Što se tiče gospođe Daše, gospođo Dašo samo problem, javni sektor je vrlo širok
pojam. To bi značilo da bilo tko ovdje tko radi u javnom sektoru, a ima vas dosta koji radite u
javnom sektoru, ne mogu bit vijećnici ili ne mogu primat vijećničku naknadu. U koliziji su dva
zakona. Dakle, to jednostavno nije moguće. Pet zakona. Nije moguće. Javni sektor je vrlo
širok pojam. To znači uključuje recimo sve one koji rade recimo u županiji, ili sve one koji
rade u bolnici, sve one koji rade na sveučilištu, to je sve javni sektor koji se plaća iz
proračuna. Otprilike samo oni koji rade u privatnim tvrtkama, oni bi mogli u tom slučaju biti
vijećnici. To je apsolutna …. Nažalost bila bi neustavna kaktegorija i diskriminacija. Prema
tome, nažalost ne možemo to. A sad ajmo se vratit na ovo što vi kažete, dakle, savjetnik
honorar, ili zaposlenik. Kod zaposlenika je jasno i to sam vam rekao. Onaj koji se zaposli u
Gradu neće biti vijećnik i ne može biti po zakonu, tako je. Dakle, ja još uvijek smatram da
vijećnik koji je na ugovor o djelu da može biti vijećnik.
PREDSJEDATELJ
Evo imamo dvije replike na izlaganje gradonačelnika. Ja bi samo napomenuo da
razlikujete ugovor o djelu kao klasični ugovor obveznog prava i da imate u vidu njegovu
pravnu narav. Ne ulazim u moralne dvojbe ili dileme koji svaki od vijećnika može eventualno
imati. Izvolite gospodine Petre, pa će gospodin Hrvoje Marušić.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo ja bi replicirao gospodinu gradonačelniku vezano za spojivost
odnosno nespojivost uloge savjetnika honorarca u Gradskom vijeću Grada Splita. Mi jesmo
dobili tumačenje od Ministarstva, ali isto tako dobili smo uputu da se za odlučivanje o
potencijalnom sukobu interesa obratimo Povjerenstvu za sukob interes koje se nalazi u
okviru istog Ministarstva, tako da mi je malo čudno da je ministar uprave se praktički dostavio
nam je jedan nemušt odgovor gdje se ograđuje oko svega i prebacuje rješavanje tog pitanja
u Povjerenstvo za sukob interesa. Mi smo naravno uputili zahtjev za očitovanje i
Povjerenstvu za sukob interesa Ministarstva uprave i očekujemo od njih odgovor jer sigurno
da to nije ni moralno ni dolično da vijećnik u Gradskom vijeću može biti i ujedno savjetnik
gradonačelnika. Prema tome, mi očekujemo tu pozitivan odgovor. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Marušić.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Ma upravo na ovo što ste vi rekli ću se malo
nadovezat, po Zakonu o radu, ako će mo govoriti o Zakonu o radu, ugovor o djelu se može
sklopiti samo za povremene poslove koji traju onoliko koliko trebaju trajat. Dakle, ugovor na
četri godine ne može biti ugovor o djelu. Prema tome ugovor o djelu se sklapa na određeno
vrijeme dok se ne sklopi određeni posao, a savjetnik gradonačelnika je na četri godine.
Prema tome, e, sad mi te ugovore nemamo na uvid. Ja bi molio, ja osobno nisam, ne znam
gdje mi je završio, ispričavam se ako ste poslali, ja vam stvarno kažem da ih ja vidio, ok,
potražit ću ga. Ugovor o djelu dakle može biti na određeno vrijeme i ne može se u
kontinuitetu ponavljati jer je to izbjegavanje Zakona o radu i to podliježe sankcijama. To
možete na Inspektorat u Splitu otić i vidit da se jedan posao ako se u kontinuitetu ponavlja
66
smatra radnim odnosnom, bez obzira što ga vi vodite pod ugovor o djelu. I radnik u
poduzeću, javnoj ustanovi ili gradu, stiče sva prava koja proizlaze iz radnog odnosa. Prema
tome, u ovom slučaju ovaj ugovor o djelu Inspekcija rada bi tretirala kao ugovor o stalnom
zapošljavanju. Ne vidim razloga zašto ga mi kao vijećnici onda ne bi isto tretirali tako i onda
iz samog toga proizlazi da je to sukob interesa. Prema tome, ugovor o djelu može trajat
određeno vrijeme i ne može se ponavljat.
PREDSJEDATELJ
U redu. Zahvaljujem. Dobro. Ovdje morate samo reć da u Zakonu o radu ne tretira
radno pravni status zaposlenika u Gradskoj upravi nego Zakon o lokalnim službenicima i
državnim namještenicima, a ovo što se tiče Zakona tu ste potpuno u pravu. Izvolite
gospodine gradonačelniče. Imate li potrebu za što ili?
GRADONAČELNIK
Nemam šta odgovorit. Ugovori ne traju 4 godine. Ja ću vam pokazat ugovor. U
krajnjem slučaju možete doć, ne znam jeste li dobili ugovor, dakle, nisu na 4 godine i radi se
o, dakle, možemo govoriti o imenima, ja bi volio pričekat, dobro, onda ako nije imena, onda
imate kolegu koji radi na određenom i jasno definiranom projektu i dvoje koji jesu savjetnici
ali vidjet će mo njihov status, njihov status će mo uskoro vidit. Prema tome, s tim će se
razriješiti sve sljedećih mjesec dana će mo sve razrješit i ja se slažem dobrim dijelom s
vama, ali drugim dijelom pričekajmo, pa će mo vidjet. Neće se ništa desit za mjesec dana.
PREDSJEDATELJ
Evo gospodin Luka izvolite.
LUKA PODRUG
Na ovo zadnje što je kaza gospodin gradonačelnik – ja predlažem, ma ja sam bio
reka 01. 01., ma ako treba dva mjeseca, 60 dana, nije uopće bitno, uzmite vi neki rok i
recimo da je to dva, tri mjeseca dok ćete vi riješiti te odnose kako riješite. Ali moramo shvatit,
ja uopće ne želim ponavljat ono što je Hrvoje govorio i govorite o zakonodavnoj i svakoj
drugoj proceduri. Mi ovdje smo Gradsko vijeće, mi ne donosimo zakon. Mi donosimo jednu
odluku, jedan zaključak, jednu preporuku di kažemo svim kolegama vijećnicima obzirom na
stanje društva u kojem živimo i tako dalje, naknada, odbori i plus još jedno članstvo u
upravnom ili nadzornom odboru. I točka. I tu se svakako obuhvaća i savjetnička i svaka
druga funkcija. Ko god želi biti savjetnik, projekt menadžer sretno mu, izaberite ga, dajte mu
platite ga, ali nemojte na taj način, uzmite rok koji vi želite. Za prilagodbu ja predlažem da u
tom smislu uz ovi zaključak koji imamo ovaj drugi zaključak da je to članstvo naknada iz
vijećničkog i ovih pripadajućih komisija, odbora i tako dalje, plus jedno plaćeno mjesto u
nadzornom, upravnom vijeću i točka. A da se sve to ima realizirat vezano uključujući i ovo
vezano za savjetnicima, u nekom roku od mjesec, dva, tri dana, koliko vama treba da to
regulirate, ali da nam se ne dogodi da za 6 mjeseci opet iznova imamo vijećnike savjetnike.
Oni mogu bit ali isključivo honorarno, besplatno, volonterski. Otprilike kao oni danas što smo
ih govorili gori, ali nemojte naplaćivat po onih 200 kuna.
PREDSJEDATELJ
Evo, u redu je.
GRADONAČELNIK
Kolega Podrug, slažem se s vama u ovom slučaju, u potpunosti. I rok stavimo 01. 02.
Ako se vi slažete, nek bude 01. 02. Do tada će mo zbog mogućih žalbi, pritužbi,
kombiniranja, i tako dalje, 01. 02. Dakle, vijećnik može primati jednu naknadu temeljem
zaposlenja, honorara ili naknade, komisija i plus jedan nadzorni odbor ili upravno vijeće. Jel
to vam odgovara?
67
PREDSJEDATELJ
Gospodin Škorić. Skužajte gospodine Škorić, evo gospodin Ćosić se javio za
raspravu pa, sad ste taman na redu.
DAMIR ĆOSIĆ
Ja ću se ipak vratit na točku dnevnog reda i naslonit ću se na prijedlog
gradonačelnika i mogu odmah reći da se ne slažem ni sa gradonačelnikom ni sa Lukom
Podrugom. A sad ću vam pokušat obrazložit zašto. Dakle gradonačelnik predlaže: vijećnik
može biti u više nadzornih odbora ili upravnim vijećima a primati samo jednu naknadu. To je
bio prijedlog onaj prvi. I sad se događa situacija da ta upražnjena mjesta ako je vijećnik imao
priliku biti dva ili u tri više tih upravnih vijeća, na ta mjesta dolazi neko drugi. Znači, nismo
ništa uštedili na taj način.
PREDSJEDATELJ
Molim vas saslušajmo vijećnika što ima za reći.
DAMIR ĆOSIĆ
Znači na taj način nismo ništa uštedili, samo smo otvorili prostor drugima da budu na
tim upražnjenim mjestima, onda će opet doći situacija da će mo gledat ko je po stranačkoj
pripadnosti postavljen i tako dalje. Dakle, ja predlažem, prihvaćam prijedlog gradonačelnika
da vijećnik može biti plaćen samo za jedan nadzorni odbor, odnosno upravno vijeće, a da u
drugom mora biti obavezno volonterski. Tako je. Znači u dva.
LUKA PODRUG
Ma može biti u pet.
DAMIR ĆOSIĆ
Ne može, nego mora. Ja predlažem da mora bit.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas.
GRADONAČELNIK
Kolega Ćosić, rekli ste isto što i mi. Potpuno.
DAMIR ĆOSIĆ
Mogu li ja završit? Još nisam završio. Dakle, mene živo zanima ovdje ovih vijećnika,
nas koliko ima, koji je taj koji će biti u jednom plaćenom, a u sljedećem drugom, trećem,
četvrtom koji će raditi volonterski. Evo ko je taj neka digne ruku. Evo. Neka digne ruku.
PREDSJEDATELJ
Ja bi lagano ovo privodio kraju. Dakle, molim vas, molim vas. Ljevica na stolu molim
vas. Ja bi lagano ovo privodio kraju, nadam se na opće zadovoljstvo. Dakle, amo prvo ovu
odluku donijeti uz onaj amandman gradonačelnika, a to je Prijedlog odluke o naknadi
članova upravnih vijeća ustanova u kulturi, kazališnim vijećima i vijeće u kulturi Grada Splita i
nadzornim odborima jasno gdje je Grad većinski vlasnik ili ima većinski paket, odnosno
poslovne udjele, na način da je najveća naknada za upravna vijeća 500 kuna, a za nadzorne
odbore do 1900 kuna. I skupštine, je, je, u pravu ste. Dakle, nadzorne odbore i skupštine.
Hvala gospođo Vrdoljak. Osim za ove zaposlenike u skladu sa odlukom i obrazloženjem koje
ste dobili, da im je naknada 250 kuna. Dakle, tko je za, dakle, Gradsko vijeće može na
ovakav način u skladu sa Statutom i Poslovnikom odlučit. Do. Do. Do 1900. Amo vakatio
legis poštivat od 8 dana i gotovo. E, eto ga. Eto ga. Dakle, dozvolite.
MARIJANA PULJAK
Samo jedno pitanje – koliko je za skupštine naknada? Je li isto 1900?
68
PREDSJEDATELJ
Je, je. Dakle, to je maksimalna granica. Dakle, ono što sam rekao onaj prijedlog plus
vakatio legis – kad?
BLAŽENKA TOLIĆ
01. siječnja 2014.
PREDSJEDATELJ
Da će ova odluka koju mi sad izglasamo stupiti na snagu, primjenjivat će se, nema
primjena i stupanje na snagu, to je nešto sasvim drugo, e, to je zabranjeno, nemoguće više
tako.
Tko je za?
Izvolite.
DAMIR ĆOSIĆ
Samo me zanima, jeste li regulirali, da li predsjednik upravnog vijeća i nadzornog
odbora i član imaju istu naknadu? To je bitno pitanje.
PREDSJEDATELJ
Istu, istu, istu.
Tko je za? (oćete li vidit pada li kiša vanka? Sunce) Oćete mi reć koliko jednoglasno?
Dakle ima li tko protiv? Suzdržan? Nema. Dakle, konstatiram da je točka 28. sa svim
ovim nadopunama, izglasana jednoglasno sa 26 glasova „za“, niti jednim protiv, i niti jednim
suzdržanim. Čestitam vam. I sada idemo po zaključak b). Tko će ga formulirat? Evo
gospodin gradonačelnik a vi pazite jel u redu.
GRADONAČELNIK
Vezano za naknade, hvala lipa gospodin Škorić, nemam oćale, ma pročitajte vi,
svejedno. Skužajte.
PETAR ŠKORIĆ
Evo hvala lijepo. U ovom prijedlogu ja sam nastojao obuhvatit ono što je proizišlo evo
iz rasprava i stava gradonačelnika, pa evo zamolio bi da poslušate pa ako imate primjedbi
iznesete. „Vijećnicima Gradskog vijeća Splita, Grada Splita, pored naknade vijećnika i
članstva u stručnim odborima Gradskog vijeća, mogu primati maksimalno još jednu naknadu
za rad u Gradu Splitu, poduzećima ili ustanovama kojima je Grad Split vlasnik ili suvlasnik. U
zagrade – za savjetničke usluge, članstvo u upravnim vijećima, nadzornim odborima i
skupštinama.
…………….(čuje se više glasova– nerazgovjetno)
MILAN BLAŽEVSKI
Na tragu ovoga što nas je upozorio kolega Šundov, dakle, onaj dio koji se tiče,
ispričavam se, iz prava koji mu, iz vijećničke naknade i naknade za rad u radnim tijelima,
kako ste formulirali. Taj dio treba izbacit, to se podrazumijeva. To je zakonom definirano.
Znači samo zarez, tako je, to ne treba spominjat, znači za vijećnike Gradskog vijeća Grada
Splita, dakle, i onda ovaj nastavak što ste rekli bitno, dakle,
______________
Naknadu u tijelima Gradskog vijeća.
LUKA PODRUG
To je samo utvrđenje. Naknada Gradskog vijeća i tijela Gradskog vijeća.
MILAN BLAŽEVSKI
69
To se podrazumijeva. Po posebnom zakonu je to regulirano gospodo. Nema potrebe,
ali dobro, ok.
LUKA PODRUG
(Ostala ti je formulacija po ovome da može i dalje biti savjetnik i vijećnik. Tu si zeznio.
On je izričito reka da će od 01. 02. savjetnike isključit, a ti si stavio sve u isti koš i onda
ispadne da savjetnike može. E. Rič „savjetnik“, ja ću mu reć, čekaj) Ma mislim da je proizišlo
iz duha onoga što smo govorili i što je konkretno gradonačelnik kaza. Ova utvrđenja mogu
biti, ne mogu, nije bitno. Jedna plaćena naknada iz statusa članstva ako će mo biti precizni
onda navedimo upravnih vijeća, nadzornih odbora i članstva u skupštini. Ako bi teoretski bilo.
A što se tiče savjetnika, tu je gradonačelnik bio skroz pošten i korektan i konkretan i ja bi
molio da se navede i taj datum, ako treba neka bude treća točka, do 01. 02. Od 01. 02. 2014.
da je nespojiva isto tako plaćena savjetnička dužnost sa vijećničkom dužnošću. Vrlo jasno.
… tako je, ja govorim o novčanoj. Mi govorimo samo o novčanoj. O savjetničkoj naknadi.
HRVOJE MARUŠIĆ
Luka, ponovno će mo se vratit na početak priče. Dakle, opet će mo doći na ono da
savjetnik ne može bit vijećnik. I zakonodavac je za to predvidija da savjetnik ne može biti
vijećnik upravo da ne dolazimo u ovu situaciju u kojoj smo mi sada. I nigdje u Republici
Hrvatskoj to nema nego u Splitu, jer savjetnička uloga je nespojiva sa ulogom vijećnika.
Neka izabere dotični šta želi. Ja nemam ništa protiv da bude vijećnik, da bude savjetnik, da
bude astronaut, ali mora izabrati što želi. Šta mu se više isplati, šta mu je draže, neka to
izabere, ali ne može bit jedno i drugo. Nije to, naravno da je regulirano zakonom, zato i
kažem, po zakonu, samo malo, ponovo ću ponovit, samo malo molim vas. Po Zakonu o radu
ugovor o djelu ne može trajati četri godine. A onda ne može biti savjetnik na četri godine i ne
može biti vijećnik i savjetnik. E pa dobro (ne čuje se kome se obraća) 01. 02. će mo vidit. A
od tada onda imamo problem.
PREDSJEDATELJ
Ja ću pročitati, ja ću pročitati dva prijedloga koja je gospođa Blaženka sastavila, pa će
mo vidjeti je li to na tragu ovih naših razmišljanja. Dakle, prvi bi zaključak bio: „vijećnik u
Gradskom vijeću Grada Splita može primiti još samo jednu naknadu s osnova članstva u
upravnim vijećima, nadzornim odborima i skupštinama društava u vlasništvu i sluvlasništvu
Grada Splita“. Je li to u redu? „Ovaj zaključak primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine“.
Da, da. U suvlasništvu ili većinskom vlasništvu. U redu, u redu.
BLAŽENKA TOLIĆ
Ili smo vlasnici, ili suvlasnici. Nema većinskog.
PREDSJEDATELJ
Tko je za ovaj prijedlog kako sam ga pročitao a koji je ušao u tonski zapis?
Ima li tko protiv?
Suzdržan?
Konstatiram da je ovaj zaključak jednoglasno prihvaćen sa 26 glasova „za“. Ni jednim
protiv i ni jednim suzdržanim.
I treći zaključak: „Savjetnici koji su ujedno i vijećnici mogu primati naknadu po
ugovoru o djelu zaključno sa 01. veljače 2014. godine.“ Je li to gospodine gradonačelniče na
tragu? Savjetnik gradonačelnika, na njih se misli, da, da. Dakle, savjetnici gradonačelnika
koji su ujedno i, molim vas, molim vas, da ne ispadne sutra opet zbrka, tonski zapis da bude
jasan: „Savjetnici gradonačelnika koji su ujedno i vijećnici, mogu primati naknadu po ugovoru
o djelu najduže do 01. veljače 2014. godine, a nakon toga bez naknade“.
BLAŽENKA TOLIĆ
Nemaju naknadu, nego su samo vijećnici. Bez tog nastavka.
70
PREDSJEDATELJ
Dobro. U redu. U redu.
Tko je za ovaj zaključak? Samo čas, samo čas. Evo samo čas, samo čas. Gospodin
Šundov ima jednu repliku, izvolite.
JURE ŠUNDOV
Ja ne znam je li ovo replika ili nije replika
PREDSJEDATELJ
Ma intervencija. Molim vas.
JURE ŠUNDOV
Meni se čini da smo ušli na jedan vrlo sklizak teren. Dakle, nije Gradsko vijeće na niti
jednoj svojoj sjednici donijelo odluku o savjetnicima, o naknadama i tako dalje. To je u
ingerencijama gradonačelnika. Ja mislim da ovo Gradsko vijeće ne može glasovat, mislim da
je to čisto poslovnički, o odluci gradonačelnika, jer ovo niti nije u niti jednom smislu formalno
pravno formalizirano da je ovo pitanje o kojem raspravlja Gradsko vijeće. Tako ja mislim da
mi donosimo odluku na koju apsolutno nemamo zakonsko pravo. Druga stvar je da li će
gradonačelnik, rekao je ovdje, moralno prihvatit, iz nekih razloga, preporuku Gradskoga
vijeća i učiniti to i to od dana toga i toga. Ali mislim da mi o ovome glasujemo, apsolutno to
nema formalno pravno smisla.
PREDSJEDATELJ
Evo gospodin gradonačelnik odgovor.
GRADONAČELNIK
Hvala kolega Šundov. Slažem se upravo s vama. Ja prihvaćam vašu preporuku u
smislu, dakle, da ukoliko netko želi biti vijećnik ne može biti savjetnik u ni jednoj formi, onoj
zakonskoj, ni ovoj drugoj koja nije u protivno zakonu ali ne može od 01. 02. Je li to, to je
poanta. Dobro. Ok. Glasajmo onda za to, mislim. Ja prihvaćam to.
LUKA PODRUG
To što ste vi rekli je ono što želimo, ali nije zapisano u zaključku. Ja sam da
glasujemo za ovaj zaključak gradonačelnika.
PREDSJEDATELJ
Gospodine gradonačelniče samo lipo smireno da vidimo kako će mo ovo formulirat.
Malo se još strpite dok gradonačelnik i ja pokušavamo sastavit ovo.
Treća rečenica, evo ovako, ovo je prijedlog, pa će mo vidjet jesmo li točno pogodili
razmišljanja gradonačelnika i vijećnika. Dakle, „Gradski vijećnik od 01. veljače 2014. ne
može biti savjetnik gradonačelnika niti po ugovoru o djelu.“
GRADONAČELNIK
Ja imam jedno pitanje mimo ovoga. Projekt menadžer – da ili ne?
LUKA PODRUG
Ne. Samo vijećnik, vijećnik.
GRADONAČELNIK
Nije savjetnik, dakle ovdje imate specifikum dvoje ljudi ili jednog ovdje. ……. (više
glasova se čuje – nerazumljivo)…..
PREDSJEDATELJ
Polako, molim vas, molim vas. Ne, ne, nema potrebe više.
71
GRADONAČELNIK
…… čekaj, čekaj, ovdje malo je sporno. Imat će mo cijeli niz projekata o kojima
možemo …..
PREDSJEDATELJ
Samo čas. Amo kad smo ovoliko napora unijeli, dajte, amo samo još ….
GRADONAČELNIK
…. ovdje ima par ljudi koji su vrhunske struke i ja bi zamolio u budućnosti da mogu
njih angažirati mjesec dana, dva mjeseca, tri mjeseca. Usko specificirano za posao da ga
odrade u ime i za račun. Honorar može biti i 100 kuna, s ovim isključujemo tu mogućnost. Za
savjetnike, generalno za savjetnike, se apsolutno slažem. Ovoga momenta ja imam samo,
ovdje govorim, da se ne igramo sa, imamo gospođu Visković, imamo Dragu Davidovića.
Generalni savjetnici. Gojko Čepo nije savjetnik generalni, on …… (isključen mikrofon) ….
LUKA PODRUG
….. suprotno je sa pozicijom vijećnika da to radi i Luka i Vijeko i Gojko, to je suprotno
s logikom sa dužnošću vijećnika. Ako je dobar projekt menadžer, lipo zamrzne mandat, čak
ga može i na 6 mjeseci po novom zakonu, iz osobnih potreba, odradi posa i vrati nam se
opet u Vijeće i mi mu svi zaplješćemo.
PREDSJEDATELJ
Evo ovako. Ovo sad ne tretiran ni kao
GRADONAČELNIK
Ako mogu ja završit ovo što sam govorio, ovdje mi ostaje još malu rezervu za
razmislit ovaj dio vezano za generalnog savjetnika se slažem 100%, a ovdje mi dajte da još
malo razmislim, za ovo. Ne, ne, ovo da. Ne, u redu je ovo, ovo se slažem. Generalni
savjetnik ne može biti po ni jednoj osnovi, a za ovo vezano za projekt menadžere, dajte da
malo razmislim, ionako smo rekli da imamo do 01. 02. da imamo vremena.
PREDSJEDATELJ
Evo još jedan mali napor kad smo došli do tu od gospodina Marušića da vidimo.
HRVOJE MARUŠIĆ
Ovo jedno s drugim u biti po meni nema veze. Dakle, vijećnik ne može biti savjetnik.
Ne vidim razloga zašto vijećnik ne bi bio projekt menadžer ili kako ćete ga god zvat, ali
volonterski. Molim? Samo malo, molim vas. Čim dobije naknadu iz Grada on više nije
nepristran. On može biti Čepo, ja, bilo ko, možemo se staviti na raspolaganje
gradonačelniku, ali kao vijećnik nemam za to pravo dobit naknadu, jer kao vijećnik sam za to
plaćen da radim u interesu Grada. Bio to mali projekt, veliki projekt. Kao vijećnik sam na
sebe prihvatio obavezu da radim za ovaj Grad. Prema tome, hoće li meni sutra, Čepi ili bilo
kome ovdje, gradonačelnik dat malo više posla, neka prihvati ako hoće, ali ne može za to biti
ekstra plaćen. I može ga nazivati menadžerom, prijateljem, radnikom, kako god hoće. Eto.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, ajmo još samo malo, molim vas, tiše, tiše. Evo ovako će mo. Gospodin
Jure Šundov, gospodin Čepo, gospodin Tomislav Alujević Grgas. Amo još dajmo malo
napora molim vas.
JURE ŠUNDOV
Ovo je replika uvaženom vijećniku, ovo je replika uvaženom vijećniku Hrvoju
Marušiću. Dakle, naknada nije plaća. Mi ne radimo u Gradskom vijeću svaki dan po 8 sati, ne
radimo 40 radnih sati tjedno. A taj netko tko će biti projekt menadžer ili ovo ili ono, on će u
određenom vremenu raditi puno radno vrijeme, čak i više za određeni iznos, dakle, nije to
72
naknada, to je plaća. Dakle, ako bilo tko od nas želi svoju naknadu podijelit siromašnima,
potrebitima, udrugama, ovome, onome, ili je naprosto ne uzet, mi to možemo napravit. Ali
nemojmo prodavat ovakvu demagogiju. Zašto bi netko radio ono što najbolje zna mukte. Pa
gdje to ima? Pa jel idemo u Europu koja to ima, ili nema. Zašto mi ne bi onda ovdje po toj
logici izglasovali da se u Europskom parlamentu ne plaća ništa, nego da oni rade mukte. Jel
mi idemo u Europu ili se vraćamo natrag u neka druga društvena uređenja? Prema tome,
pustite, nemojte ničiji rad omalovažavati. Dakle, ako će netko svoje stručno znanje, svoje
vrijeme prodati to je njegova stvar, ako će naći kupca za svoje sposobnosti. To je njegova
stvar, to je njegovo pravo. Mislim da smo opet došli na jedan skliski teren. Ja vjerujem da je
Hrvoje ovo govorio iz dobre namjere, iz koristi za ovaj Grad, ali mislim da smo na skliskom
terenu i da on zalazi u nešto što apsolutno nije mjesto da mi ovdje o tome raspravljamo.
Mislim da ima drugih institucija koje o ovome treba raspravljat.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Molim vas, samo jednu napomenu. Svi ćete dobiti riječ. Molim vas,
Čepo. Gospodine Čepo nemojte.
Ja sam zaključak pročita. Nemojmo se sad vraćati na klasične odredbe Poslovnika,
replika, ovo, ono. Dajmo, dajmo, nemojmo replicirat, ja vam dajem riječ da kažete nešto, ali
nemojte replicirat, dakle, pomozite u diskusiji i oblikovanju zaključka na …, evo izvolite
gospodine Marušić.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine Šundov. Ja ne prodajem
demagogiju nego sam doša u Gradsko vijeće odraditi za korist Grada. Ja za to dobivam
naknadu, s tim sam zadovoljan i ne treba mi ništa više. Ukoliko bilo koja gradska služba od
mene bude trebala bilo kakve dodatne usluge, ja to Gradu naplatit neću, jer sam došao u
Gradsko vijeće raditi u interesu Grada, a ne vlastitog džepa. Koliko se to god vama činilo
demagoški, ali ja dolazim iz takvom svijeta i svjetonazora. Imam pravo radit za ovaj Grad ono
što mislim da treba. Zato meni naknada ne treba, jer sam se stavio na raspolaganje Gradu.
Sukob interesa je gospodine Šundov ako neko vas kao vijećnika angažira da odradite
dodatni posao za Grad. Kad bi bio zločest čovjek moga bi vam reć da se na taj način
financijski otvoreno kupuju glasovi i ruka u Vijeću. I zato je to sukob interesa i zato vijećnik
ne može bit i savjetnik i ne znam što drugo za financijsku naknadu. Može biti savjetnik zato
jer to zna, jer pozna to područje i zato jer se želi stavit na raspolaganje Gradu. Ne može se
mandat platit. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Imate, imate, imate svi pravo.
JURE ŠUNDOV
Ne sumnjam ja u iskrene namjere Hrvoja Marušića, to sam ja i rekao, samo on to nije
čuo. Nisu svi u istoj prilici kao što je Hrvoje Marušić. Dakle, većina od nas ovdje na neki
način osiguravamo sebi egzistenciju. Pa nema toga ko može živit od 2000 kuna naknade
vijećničke, vijećničke naknade. Pa valda ljudi rade negdje. Ako rade u nekom poduzeću, evo
Daša radi na fakultetu, Danira ne znam gdje ili Marijana, svejedno je, ali ne mogu raditi
istovremeno tamo gdje osiguravaju sebi egzistenciju i radit za Grad Split. Prema tome,
plemenite su te namjere, ali nismo svi u istoj poziciji ko Hrvoje Marušić. On ima vremena
čovik, ima novaca, svi to ne mogu. Ja vas razumin. I vi možete, dajem vam za pravo da vi
radite besplatno. Vi to možete raditi, ko vam smeta to. Ali nemojte obvezivati druge da to
rade kad oni to ne mogu.
HRVOJE MARUŠIĆ
(nije uključen mikrofon) A onda nek ne rade, al ne mogu radit za ……
73
PREDSJEDATELJ
Evo ja bi sad, samo časkon, dat ću riječ gradonačelniku kao predlagatelju, pa će mo
vidjeti dalje. Izvolite. Ma nema svrhe više raspravu
GRADONAČELNIK
Dakle, drage kolegice i kolege izglasali smo dvije točke smo izglasali koje su bile
sporne od početka ovoga Vijeća. Možemo vjerojatno bit zadovoljni. Treća točka je ova di ja
još uvijek imam neke dileme, pa bi vas molio da izglasamo točno ovako kako smo formulirali
uz ogradu da će mo do 01. 02. isto tako imati dva Vijeća, ne možda ne na ovu, ali na onu u
prvi misec će mo staviti ponovno raspravu vezano za to, da meni je ostala još jedna
nedoumica, teza, da ne može se primat naknada ili da se može primat naknada po ugovoru
o djelu za specifični posao kojega se ugovori sa Gradom. Gledajte, to, …., onda nema
uopće, to može preformulirat, to vijećnik ne može raditi ništa drugo, jel, mislim. Ne može ni
volonterski u tom slučaju radit. Ne, ne može. Ne može, ista je, ista je, svrha je ista, cilj ni u
tom slučaju nije isti, nema volonterizma u tome.
PREDSJEDATELJ
Nećemo, evo, evo, molim vas
(više glasova se čuje)
Ja se slažem, molim vas, gospodine Marušić. Ja se sa svima slažem. Obzirom da je
gospodin Tomislav Alujević Grgas je već zatražio davno riječ i ne bi htio biti nekorektan
prema njemu i nedemokratičan, ja bi samo zamolio bez ikakvih više replika ili odgovora,
samo da čujemo što je htio reć. Dajte molim vas budimo još toliko susretljivi. Izvolite
gospodin Tomislav.
TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS
…. Dakle, apsolutno se slažem. Tko oće radit besplatno, mukte, može, imali smo
šansu izglasat i besplatno naknade za vijećnike. Dakle, moguće je raditi besplatno. Ono što
mene ovdje interesira, s obzirom da se spominje sukob interesa, volio bi da se ustanovi da li
je to sukob interesa, jer ako vi kažete neko može biti vijećnik i radit s Gradom ali bez
naknade, to ne znači da je izbjegnut sukob interesa ako postoji. Dakle, ja bi volio prvo da se
razjasni da li je to sukob interesa. Ako je sukob interesa onda smo sve riješili. Ako nije sukob
interesa, onda je stvar odluke koju ćete vi predložiti na sljedeće Gradsko vijeće.
GRADONAČELNIK
To je upravo dilema koju ja imam. I zbog toga vas molim da izglasamo ovo ovdje.
Ovdje se radi o generalnom savjetovanju do 01. 02. Nakon 01. 02. više ne može biti
generalni savjetnik, a ovo što ste kolega Grgas i što je kolega Luka govorio, upravo tu je
dilema. Ajmo izglasajmo ovo pa će mo nastaviti sljedeći put o ovome, pitat će mo još i
pravne stručnjake, razmislit će mo i odlučit će mo. Eto. Stavi na glasanje.
PREDSJEDATELJ
Amo, evo ovako, konačno ću pročitati, nadam se, još samo minutu. Pročitat ću
prijedlog zaključka s kojim se gradonačelnik usuglasio na temelju vaših rasprava. „Gradski
vijećnik od 01. veljače 2014. godine ne može biti savjetnik gradonačelnika niti po ugovoru o
djelu.“
Tko je za?
Tko je protiv?
Suzdržan? – dakle, konstatiram da je ovaj zaključak onako kako sam ga pročitao
usvojen sa 23 glasa „za“ i dva suzdržana.
U točno 15,01 zaključujem 7. sjednicu Gradskog vijeća. zahvaljujem. I sretan put.
Sjednica završila s radom u 15,01 sati.
74
Sa kazeta reproducirala:
Marina Trogrlić
75
Download

7. sjednica - 3. 12. 2013.