SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ"
VITEZ
Poslovni centar Vitez 96-2 , Vitez
Rektorat; Poslovni centar Vitez 96-2, Vitez
Menadžment; Školska 23, 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina,
Studentska služba i Nastavna služba; Školska 23 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina,
www.unvi.edu.ba
Sveučilište/Univerzitet 'Vitez' Vitez
Fakultet pravnih nauka
Nastavno-naučno vijeće
Travnik, 04.03.2013.
ZAPISNIK SA XXXI (31) ELEKTRONSKE SJEDNICE NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA
FAKULTETA PRAVNIH NAUKA
Na XXXI elektronskoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta pravnih nauka održanoj
04.03.2013. godine izravno su sudjelovali:
- prof. dr. Miloš Trifković, dekan fakulteta; prof.dr. Mile Račić; prof.dr. Slobodan Ćamilović;
doc. dr Samir Zuparević, viši asistent mr Senad Hasanspahić i viši asistent mr Dragan
Sokanović, sekretar NNV i zapisničar.
Temeljem napomene iz dostavljenog Poziva za sjednicu smatra se da su članovi NNV-a koji nisu
dostavili odgovore suglasni sa svim tačkama iz Dnevnog reda.
Sjednica je otvorena elektronskom dostavom pismena u ponedjeljak 27.02.2013. godine.
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa XXX. sjednice
2. Izbori u akademska zvanja
2.1.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije o izboru u nastavno naučna i suradnička
zvanja
2.1.1.Prof.dr Mila Jovanović, za izbor u zvanje redovnog profesora, na oblast Teorija i istorija prava,
države i društva, (Komisija u sastavu: prof. dr Nikola Mojović, prof. dr Srđan Šarkić, prof.dr Milorad
Živanović, prof.dr Miloš Trifković).
2.1.2.Dr Kata Senjak, za izbor u zvanje docenta, na oblasti: Državno pravne nauke, Građansko pravne
nauke, (Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, docent Purišević
dr. Fuad).
2.1.3.Dr Samir Zuparević, za izbor u zvanje docenta, na oblasti: Građansko pravne nauke, Državno
pravne nauke,Međunarodno pravo, Europsko pravo-Pravo EU, (Komisija u sastavu: prof. Račić dr.
Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Ajvaz dr. Slađan).
2.1.4.Dr Vladimir Simović, za izbor u zvanje docenta, na oblast Krivično pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Matijević dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Pranjić dr. Stjepo).
2.1.5. Dr Goran Šimić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Krivično pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Matijević dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Pranjić dr. Stjepo).
2.1.6. Dr Ivo Miro Jović, za izbor u zvanje docenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i društva,
(Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Ajvaz dr. Slađan).
2.1.7. Dr Suadin Strašević, za izbor u zvanje docenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i
društva, (Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. Slađan,doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.8. Dr Hajrudin Šahić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i društva,
(Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. Slađan,doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.9. Dr. Dževad Drino, za izbor u zvanje docenta na Teorija i istorija prava, države i društva,
(Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.10. Dr. Lada Sadiković, za izbor u zvanje vanrednog profesora na oblasti Međunarodno pravo i
Europsko pravo – pravo EU, (Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Račić dr. Mile, prof.
Ćamilović dr. Slobodan).
2.1.11. Mr Aida Mulalić, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Poslovno pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr.
Fuad).
2.1.12.Mr Elmida Burina, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i
društva, (Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. Slađan, doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.13.Mr Ajla Škrbić, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Međunarodno pravo, (Komisija u
sastavu: prof. Račić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. Slađan, doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.14. Selma Fetahović, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Građansko pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr. Fuad).
2.1.15.Enida Brkić, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Državno pravne nauke, (Komisija u sastavu:
prof. Račić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. Slađan, doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.16. Ajla Bečirović, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Građansko pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr. Fuad).
2.1.17. Denis Martini, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Građansko pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr. Fuad).
2.1.18. Selma Otuzbir, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Krivično pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Matijević dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Pranjić dr. Stjepo).
2.1.19.Đenita Kurbegović Huseinspahić, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Međunarodno pravo,
(Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.20.Zlatan Omerspahić, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Radno i socijalno pravo, (Komisija u
sastavu: prof. Ćamilović dr. Slobodan, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Purišević dr. Fuad).
2.1.21.Irhad Bilić, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Državno pravne nauke, (Komisija u sastavu:
prof. Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.22.Lana Šabani, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Europsko pravo-Pravo EU, (Komisija u
sastavu: prof. Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.23.Azra Huseinagić, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Europsko pravo-Pravo EU, (Komisija u
sastavu: prof. Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.24.Mr Emir Salihović, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Poslovno pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr.
Fuad).
2.1.25.Mr. Tica Alma, za izbor u zvanje višeg asistenta na oblast Radno i socijalno pravo, (Komisija u
sastavu: doc. prof. Ćamilović dr. Slobodan, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Purišević dr. Fuad).
3. Magistarski studij
3.1. Formiranje komisije za ocjenu znanstvenog magistarskog rada;
3.1.1. Milenko Krčum - Tema: „Realizacija načela upravnog prava EU u administrativnim
natjecateljskim postupcima u Bosni i Hercegovni“.
Prijedlog komisije:
2
1. doc.dr Fuad Purišević , predsjednik
2. prof.dr Mile Račić, član
3. doc.dr Slađan Ajvaz, član
3.1.2.
Adnan Pirić - Tema: “Kriminološko - kriminalistički aspekti otkrivanja i
razjašnjavanja razbojnišatva i razbojničkih krađa „
Prijedlog komisije:
1. prof.dr Miodrag Simović, predsjednik
2. doc.dr Mile Matijević, član
3. doc.dr Fuad Purišević, član
3.2. Usvajanja izvještaja o podobnosti kandidata i pogodnosti teme;
3.2.1. Rusmira Brkić-Čerkez - Tema: „Višak zaposlenih u radnom pravu bih“
Prijedlog komisije:
1. prof. dr Miloš Trifković, predsjednik
2. prof. dr Slobodan Ćamilović, član
3. doc. dr dr Fuad Purišević, član
3.3. Razmatrenje prijave teme znanstvenog magistarskog rada i formiranje komisije za
izvještaj o podobnosti kandidata i pogodnosti teme;
3.3.1. Mirza Čaušević - Tema: „Uloga diplomatije i diplomatskog prava pri rješavanju
oružanih sukoba“
Prijedlog komisije:
1. prof.dr Miodrag Simović
2. prof.dr Mile Račić
3. doc.dr Fuad Purišević
3.3.2. Alen Maksumić - Tema: Pravni aspekti carinske politike bosne i hercegovine i
komparacija sa zemljama evropske unije i okruženja“
Prijedlog komisije: 1. prof.dr Miloš Trifković
2. prof.dr Milorad Bejatović
3. prof.dr Mile Račić
4. Izvještaji i analiza provedenih anketa studenata za zimski semestar ciklus I i II.
5. Razno
Angažovanje nastavnika FPN u istraživačkom projektu.
REZULTATI GLASANJA
I. Tačka – Usvajanje Zapisnika
Članovi NNV-a razmotrili su i usvojili Zapisnik s XXX. Sjednice NNV.
3
II. Tačka - Izbori u akademska zvanja
2.1. Razmatrani su i usvojeni Izvještaji komisija o izboru u nastavno-naučna i suradnička zvanja, te
su temeljem Izvještaja izabrani kandidati prema slijedećem redoslijedu:
2.1.1.Prof.dr Mila Jovanović, izabrana u zvanje redovnog profesora, na oblast Teorija i istorija
prava, države i društva, (Komisija u sastavu: prof. dr Nikola Mojović, prof. dr Srđan Šarkić, prof.dr
Milorad Živanović, prof.dr Miloš Trifković).
2.1.2.Dr Kata Senjak, izabrana u zvanje docenta, na oblasti: Državno pravne nauke, Građansko
pravne nauke, (Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, docent
Purišević dr. Fuad).
2.1.3.Dr Samir Zuparević, izabran u zvanje docenta, na oblasti: Građansko pravne nauke,
Državno pravne nauke,Međunarodno pravo, Europsko pravo-Pravo EU, (Komisija u sastavu: prof.
Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Ajvaz dr. Slađan).
2.1.4.Dr Vladimir Simović, izabran u zvanje docenta, na oblast Krivično pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Matijević dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Pranjić dr. Stjepo).
2.1.5. Dr Goran Šimić, izabran u zvanje docenta, na oblast Krivično pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Matijević dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Pranjić dr. Stjepo).
2.1.6. Dr Ivo Miro Jović, izabran u zvanje docenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i
društva, (Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Ajvaz dr. Slađan).
2.1.7. Dr Suadin Strašević, izabran u zvanje docenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i
društva, (Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. Slađan,doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.8. Dr Hajrudin Šahić, izabran u zvanje docenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i
društva, (Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. Slađan,doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.9. Dr. Dževad Drino, izabran u zvanje docenta na Teorija i istorija prava, države i društva,
(Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.10. Kandidatkinja Dr. Lada Sadiković, nije izabrana u zvanje vanrednog profesora na
oblasti Međunarodno pravo i Europsko pravo – pravo EU, (Komisija u sastavu: prof. Trifković dr.
Miloš, prof. Račić dr. Mile, prof. Ćamilović dr. Slobodan) jer je prethodno odustala od daljnje
procedure
2.1.11. Mr Aida Mulalić, izabrana u zvanje višeg asistenta, na oblast Poslovno pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr.
Fuad).
2.1.12.Mr Elmida Burina, izabrana u zvanje višeg asistenta, na oblast Teorija i istorija prava,
države i društva, (Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. Slađan, doc. Zuparević dr.
Samir).
2.1.13.Mr Ajla Škrbić, izabrana u zvanje višeg asistenta, na oblast Međunarodno pravo,
(Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. Slađan, doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.14. Selma Fetahović, izabrana u zvanje asistenta, na oblast Građansko pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr. Fuad).
2.1.15.Kandidatkinja Enida Brkić, nije izabrana u zvanje asistenta, na oblast Državno pravne
nauke, (Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. Slađan, doc. Zuparević dr. Samir), jer
je prethodno odustala od daljnje procedure.
2.1.16. Ajla Bečirović, izabrana u zvanje asistenta, na oblast Građansko pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr. Fuad).
2.1.17. Denis Martini, izabran u zvanje asistenta, na oblast Građansko pravne nauke, (Komisija
u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr. Fuad).
2.1.18. Kandidatkinja Selma Otuzbir, nije izabrana u zvanje asistenta, na oblast Krivično
pravne nauke, (Komisija u sastavu: prof. Matijević dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Pranjić dr.
Stjepo), jer nije dostavila potrebnu dokumentaciju.
2.1.19.Đenita Kurbegović Huseinspahić, izabrana u zvanje asistenta, na oblast Međunarodno
pravo, (Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
4
2.1.20.Zlatan Omerspahić, izabran u zvanje asistenta, na oblast Radno i socijalno pravo,
(Komisija u sastavu: prof. Ćamilović dr. Slobodan, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Purišević dr. Fuad).
2.1.21.Irhad Bilić, izabran u zvanje asistenta, na oblast Državno pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.22.Lana Šabani, izabrana u zvanje asistenta, na oblast Europsko pravo-Pravo EU,
(Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
2.1.23. Kandidatkinja Azra Huseinagić, nije izabrana u zvanje asistenta, na oblast Europsko
pravo-Pravo EU, (Komisija u sastavu: prof. Račić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević
dr. Samir), jer je prethodno odustala od dalje procedure.
2.1.24.Mr Emir Salihović, izabran u zvanje višeg asistenta, na oblast Poslovno pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr.
Fuad).
2.1.25. Kandidatkinja Mr. Tica Alma, nije izabrana u zvanje višeg asistenta na oblast Radno i
socijalno pravo,( Komisija u sastavu: doc. prof. Ćamilović dr. Slobodan, prof. Trifković dr. Miloš,
doc. Purišević dr. Fuad), jer nije dostavila potrebnu dokumentaciju.
III. Tačka - Magistarski studij
3.1. Formiranje Komisije za ocjenu znanstvenog magistarskog rada
3.1.1. Usvojen je prijedlog Komisije za ocjenu znanstvenog magistarskog rada za kandidata
Milenka Krčuma. Tema rada je: Realizacija načela upravnog prava EU u administrativnim
natjecateljskim postupcima u Bosni i Hercegovni.
Izabrana je komisija u sastavu:
1. doc.dr Fuad Purišević , predsjednik
2. prof.dr Mile Račić, član
3. Doc.dr Slađan Ajvaz, član
3.1.2. Usvojen je prijedlog Komisije za ocjenu znanstvenog magistarskog rada za kandidata
Adnana Pirića. Tema rada je: Kriminološko - kriminalistički aspekti otkrivanja i razjašnjavanja
razbojništva i razbojničkih krađa. Izabrana je komisija u sastavu
1. prof.dr Miodrag Simović, predsjednik
2. doc.dr Mile Matijević, član
3. doc.dr Fuad Purišević, član
3.2. Usvojen je Izvještaj o podobnosti kandidata i pogodnosti teme za kandidatkinju Rusmiru BrkićČerkez. Tema rada je: Višak zaposlenih u radnom pravu BiH. Izvještaj je podnijela Komisija u
sastavu:
1. Prof. dr Miloš Trifković, predsjednik
2. Prof. dr Slobodan Ćamilović, član
3. Doc. dr dr Fuad Purišević, član
3.3. Razmotrene su prijave tema znanstvenog magistarskog rada i usvojeni prijedlozi Komisija za
izvještaj o podobnosti kandidata i pogodnosti teme;
3.3.1. za kandidata Mirzu Čauševića, usvojena je tema rada: 'Uloga diplomacije i
diplomatskog prava pri rješavanju oružanih sukoba', te usvojen prijedlog Komisije u sastavu:
1. Prof.dr Miodrag Simović
2. Prof.dr Mile Račić
5
3. Doc.dr Fuad Purišević
3.3.2. za kandidata Alena Maksumića usvojena je tema rada: 'Pravni aspekti carinske politike
bosne i hercegovine i komparacija sa zemljama evropske unije i okruženja', te usvojen prijedlog
Komisije u sastavu:
1. Prof.dr Miloš Trifković
2. Prof.dr Milorad Bejatović
3. Prof.dr Mile Račić
IV. Tačka – Analiza izvještaja provedenih anketa
U okviru ove tačke Dnevnog reda članovi NNV-a razmatrali su i usvojili Izvještaje i analize
provedenih anketa studenata Sveučilišta za zimski semestar – cilkus I. i II.
V. Tačka – Razno
Angažovanje nastavnika FPN u istraživačkom projektu.
U okviru ove tačke članovi NNV-a Fakulteta su dali odobrenje da nastavnici ovog Fakulteta budu
angažovani u istraživačkom projektu „ Rešavanje problema nezaposlenosti na teritoriji AP
Vojvodine — odgovor na socijalna raslojavanja uzrokovana novom globalnom recesijom „ čiji je
nosilac Univerzitet Privredna akademija iz Novog Sada , R. Srbija., preko svoga Pravnog fakulteta za
privredu i pravosuđe , Novi Sad, 21000, Geri Karolja br.1
Odobrenje se daje za
1. Prof. Trifković dr. Miloša, , akademika, radi učestovovanja u projektu u svojstvu mentora i
2. Prof. Ćamilović dr. Slobodana, radi u učestvovanja u projektu u svojstvu istraživača
Sjednica je zatvorena elektronskom dostavom glasova.
Predsjednik NNV
-------------------------------------Prof. dr. Miloš Trifković, dekan
Sekretar NNV
---------------------------------------mr Dragan Sokanović, viši asistent
6
Download

Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Travnik