PRIJEPIS TONSKOG ZAPISA
16. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
GRADA SPLITA
Održana 25. kolovoza 2014. godine
1
S A D R Ž A J
Dnevni red
stranica
1. Vijećnička pitanja i odgovori …………………………………………………………………..10
2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice
Gradskoga vijeća Grada Splita ………………………………………………………………..27
3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na
Plan operativnog i financijskog restrukturiranja
„Tenis kluba Split“ ………………………………………………………………………………28
4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnim
tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita ……………………………………………………....33
5. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu
sjeverno od kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat P21 ………………………….34
6. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa
za čest. zgr. 962/1/3 Z.U. 1536 K.O. Split,
kuća dvor i magazin u Splitu, Teutina 7 ……………………………………………………46
7. Prijedlog Zaključka o prava prvokupa za
dio čest.zgr. 2642 Z.U. 1692 K.O. Split, u naravi
stan površine 67,78 m² na I. katu zgrade u
Splitu na adresi Obala HNP 12………………………………………………………………...47
Prijedlog rješenja o određivanju imena ulice
na predjelu Mejaši u Splitu - p o v u č e n o
8. Prijedlog odluke o donošenju ciljane Izmjene i
dopune Generalnog urbanističkog plana Splita
za područje Trsteničke uvale (jugoistočni dio) ………………………………………………48
9. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik – Radoševac …………………48
10. Informacija u svezi hospicija i Turističke palače ……………………………………………….
2
PRIJEPIS TONSKOG ZAPISA
16. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
GRADA SPLITA
održana 25.kolovoza 2014. godine
u zgradi Grada Splita
Obala kneza Branimira 17/II
Predsjedatelj: mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur., predsjedatelj Gradskoga vijeća
Grada Splita
Početak sjednice u 9,10 sati.
PREDSJEDATELJ
Poštovani skupe, drage vijećnice i vijećnici, gospodine gradonačelniče sa vašim
suradnicima, sredstva informiranja, dragi građani diljem Dalmacije i lijepe naše koji nas
gledaju i slušaju, primite jedan pozdrav iz sunčanog Splita i u 9 sati i 10 minuta otvaram 16.
sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita. Na sjednici je danas prisutno 27 od ukupno 35
vijećnika. Opravdali su se gospodin Boraska meni osobno, Gojo, na žalost imao je smrtni
slučaj u obitelji, gospodin Kerum, Mladineo, gospodin Tomislav Prljević, gospodin Marijo
Sičić, gospodin Duje Sučić. Ja sam u ime Gradskog vijeća, i svoje osobno povodom smrti
oca od našeg vijećnika Tomislava Goje uputio izraze iskrene sućuti što evo i ovom prilikom
koristim da našem vijećniku ponovno u vaše i svoje osobno ime i u ime gradonačelnika
izrazim sućut. Svaki gubitak svakog čovjeka posebno oca ili majke je nadasve bolan.
Zahvaljujem.
Utvrđujem da je dovoljan broj vijećnika i vijećnica da možemo danas raspravljati.
Znači, sad ukupno imamo 28 da možemo raspravljati kvalificirano i isto tako donositi odluke.
Započinjem ovu 16. sjednicu uz napomenu da ste 21. kolovoza dobili dopunu dnevnog reda
sa 2 prijedloga. U skladu sa člankom 89. stavku 4. Poslovnika Gradsko vijeće odlučuje bez
rasprave da li će se navedene točke unijeti u dnevni red. Dakle, dopunu dnevnog reda ste
dobili, ja tu dopunu dnevnog reda, šta će mo, raspravu će mo po, molim, ali ide bez
rasprave. Šta će mo dakle?
LUKA PODRUG
… po Statutu i Poslovniku, …, izvan dnevnog reda treba obrazloženje žurnosti. Ne
moramo mi raspravu, ali nam fali obrazloženje temeljeno na Statutu i Poslovniku. Ako ima
razlog žurnosti, onda se stavlja na dnevni red, a ako nema da
PREDSJEDATELJ
Dakle, vi tražite, dobro, u samome je dopunskom materijalu je vidljivo što se želi i
samim tim što je došlo je žurno. No u svakom slučaju je, ne bi se stavilo da nije žurno, no u
svakom slučaju će mo zamoliti izvjestitelja da obrazloži zašto je zatražena dopuna dnevnoga
reda na ovakav način.
LUKA PODRUG
……..radi žurnosti da je bitno je li ova ili ona sjednica. Nije to nešto znate moramo
danas ili će mo zakasniti ili će mo upast u nekakav rok. Mi idemo u jednu proceduru, nije
prošlo čak ni temeljne odbore i tako dalje, a to je jedna dugotrajna procedura, tako da ja već
unaprijed tvrdim da nema zakonskog uvjeta za izvanredno ….
3
PREDSJEDATELJ
To je u redu, jer na koncu konca je zadužena ispred Komisije za urbanizam i
predsjednica da iznese stav i mišljenje Komisije koje je bio. Prema tome, idemo na ovakav
način. Gospođo Ružice, evo ja bi vas molio u ime gradonačelnika da dadete obrazloženje.
Samo časkon, doći ćete na red, evo ide prvo obrazloženje. Da dadete obrazloženje dopune
dnevnoga reda sa ovom točkom dnevnoga reda, dakle, zona Radoševac – Trstenik, zašto je
to išlo na ovakav način, a način na koji sam ja prihvatio i stavio tu točku dnevnog reda da se
danas o njoj raspravlja kao dopuni. Izvolite.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Hvala lijepa. Lijepi pozdrav svima. Pa ovo je išlo kao dopuna, ustvari zašto je išlo
kasnije – iz razloga što na plan smo mi morali skupiti suglasnosti od svih tijela koja sudjeluju
u izradi Plana. Obzirom da je to bila zajednička odluka o izradi izmjena i dopuna GUP-a
Splita i izradi izmjene i dopune Detaljnog plana Trstenik – Radoševac, znači mijenjala su se
dva plana. Na kraju je trebalo dobiti na konačni prijedlog je trebalo ishoditi suglasnost
Županijskog zavoda, suglasnost župana na Izmjenu i dopunu Detaljnog plana i suglasnost
Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva na izmjenu GUP-a. kako smo mi dobili 21.
tek suglasnost Ministarstva, upućeno je jednostavno sa zakašnjenjem. Vrijeme je godišnjih
odmora i potrošili smo dosta vremena, ljudi su na godišnjim odmorima, a razlog zato što je
ovo Vijeće je prihvatilo inicijativu firme Dioklecijan d.o.o. još prošle godine, mislim da je bilo
negdje u ovo vrijeme, 2. sjednica Gradskog vijeća, kad je prihvaćena inicijativa. Znači, prošla
je godina dana dok smo mi, dok je donesena odluka o provedena kompletna procedura.
Jednostavno iz tog razloga, ništa drugo. Samo da ne bi čekali mjesec dana, odnosno do
sljedećeg Vijeća, jer su se ispunili svi uvjeti da bi Vijeće moglo raspravljat o toj točki. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. evo ja bi zamolio gospođu Daniru da ona u ime Komisije dade
obrazloženje stava Komisije. Izvolite.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Dobro jutro. Znači, ova točka je došla kao dopuna dnevnog reda također i na
sjednicu Komisije za urbanizam koja je bila u četvrtak u 10 sati ujutro. Mi smo na isti način
kao što sad glasujemo o dopuni dnevnog reda, glasovali i na Komisiji da li će točka uopće
doć i da li će mo o njoj raspravljat na samoj sjednici i na sjednici smo odlučili da se o točci ne
raspravlja. Uz obrazloženje da materijali su nam došli, znači, mi smo sjedili u sali i čekali
materijale da nam se iskopiraju, da naprosto nije profesionalno, na taj način raspravljat o
materijalima koji su zapravo materijali za donošenje plana. Plan sadrži, on je vrlo opsežan i
tekstualan i grafički dio, i mislim da zbilja nije korektno da se raspravlja nepripremljeno o bilo
kakvoj urbanističkoj temi. Stoga Komisija nije raspravljala o ovoj točci. A na Gradskom vijeću
sad je da izglasa da li će se o njoj raspravljati ili ne, danas.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospodine Podrug neću dozvoliti raspravu po ovom pitanju. Dakle, čuli
smo stav Komisije, čuli smo stav predstavnice gradonačelnika, jedino ukoliko gradonačelnik
ima još kakvu. Glasovat će mo. Mogu dopustiti, ali samo predsjednicima klubova vijećnika da
oni kažu ako nešto imaju i to vrlo kratko. Izvolite gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Ja bi vas samo htio zamoliti da ostavimo ovu točku, raspravljamo o toj točci na
današnjem Gradskom vijeću, možemo glasati i protiv, možemo glasat ne, možemo se na sve
moguće načine dogovorit, međutim, molim vas da ostavimo to u proceduri radi toga što se
radi jednom od investitora koji je molio da se to stavi zbog toga što već čeka određeno
vrijeme i moj strah je u stvari bio je to da ne odustane. Ja ću vam najiskrenije reć, mislim,
netko je ovdje za, netko je protiv, neko može bit ovako, ali red je da raspravimo, pa makar se
4
složili da nije dovoljno pripremljeno, pa da idemo za mjesec dana. Ali se ja bojim da
poduzetnik investitor, znate o kome se radi, da jednostavno ne odustane. Danas nije lako
imat poduzetnika koji je prošao cijelu ovu proceduru, došao je do kraja, međutim, i vrijeme je
novac, tako da u tom smislu ja samo pokušavam zadržat vrlo vrijednoga investitora da ne
odustane. A neka onda Vijeće izglasa ili ne ili može Vijeće izglasat da nije dovoljno
pripremljeno, pa da će mo onda u 9.mjesec ponovno raspravljat.
PREDSJEDATELJ
Evo ovako će mo. Molim vas, bez obzira, bez obzira, bio sam u pravu, Poslovnik je
tu više nego jasan, ali ću dozvoliti, molim vas ne više od dvije minute. Izvolite gospođo.
MARIJANA PULJAK
Rekli ste u ime kluba, pa evo u ime kluba kažem
PREDSJEDATELJ
Je, je, u ime kluba, ali molim vas, radim iznimku, dakle, nema 10 minuta, nego
samo dvije minute. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Dvi sekunde ako hoćete. Znači evo Danira kao i predsjednica Komisije, rekla je
Komisija o ovome nije raspravljala, znači, nije bilo tema Komisije za urbanizam. Mi smo u
jednom od svojih zaključaka rekli da će svaka urbanistička tema koja dođe na sjednicu
Gradskog vijeća proći preko Komisije za urbanizam. To je Zaključak ovog Gradskog vijeća.
Pošto ova točka nije došla uopće na Komisiju za urbanizam, prema tome ne može biti tema
ove sjednice Gradskog vijeća. neće investitor pobjeć, ako treba sjednica Vijeća nek bude za
15 dana, i nek prođe preko Komisije za urbanizam, Komisija nek da svoje mišljenje ovako,
onakvo, i na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća ovo može biti regularna točka. Ali kako nije
prošla Komisiju, ne može biti točka dnevnog reda.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem, uz jednu ispravku, dakle, materijal je došao na Komisiju, ali je Komisija
odbila raspravljati o njemu zbog razloga koje je gospođa Danira iznijela. Izvolite gospodine
Škoriću.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo ja sam isto bio, član sam te Komisije, dakle, i svjedočim da smo
materijale dobili na samoj Komisiji, međutim, evo ljudi i stručnjaci naši vanjski nisu dakle
imali mogućnost uć u sadržaj, pregledat, izanalizirat, to je razlog zbog čega je Komisija
odbila uopće raspravljat na taj način o tome. Mi ovdje u biti dovodimo u pitanje uopće
potrebu postojanja takve Komisije i proceduru, ako idemo nešto praktički na silu stavljati na
dnevni red. Mi što se tiče konkretnog projekta ovdje, ovo Vijeće je usvojilo da to ide u
proceduru, da se investicija ne koči, da se omogući radovi i početak evo jedne velike
investicije u gradu Splitu, međutim, evo i javnost nas prati, i svi trebamo biti zainteresirani da
sve ono što se odrađuje prođe kompletnu proceduru. Prema tome, isto sam na stavu da
trebamo se u svemu držati propisa i zakona i onih dogovora koje smo usvojili na ovom
Vijeću, prema tome, kroz jednu redovnu proceduru, mislim da ne bi trebalo biti problem da
se to usvoji.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još tko u ime klubova vijećnika? Ukoliko nema, ja bi zamolio
predlagače još jedan osvrt pa će mo onda glasovat.
5
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Samo jedna opaska. Znači, Komisija za urbanizam je raspravljala o ovome planu na
Nacrt konačnog prijedloga prije javnog uvida i javne rasprave. Raspravljali su, dali svoje
primjedbe, prijedlog je ispravljen na temelju primjedba Komisije za urbanizam, i takav
prijedlog je i konačan prijedlog, znači nije se mijenjalo apsolutno ništa. Ono što je bilo na
javnom uvidu i na javnoj raspravi je ostalo isto, a činjenica je da je predsjednica Komisije
rekla da nakon toga Komisija nije raspravljala. Samo napominjem znači da se već o nečem o
čemu se raspravljalo sad je isti prijedlog.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. mislim da smo s ovime iscrpili sve. Što smo iscrpili, iscrpili smo. Dakle,
sada ovu dopunu dnevnoga reda, i to prvu, na glasovanje stavljam Prijedlog odluke o
donošenju ciljane izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Splita za područje
Trsteničke uvale (jugoistočni dio) kao dopunu dnevnog reda na glasovanje.
Tko je za dopunu? 15 od 28. Dakle, ova točka dnevnog reda je prošla.
Tko je protiv? 12 i 1 je suzdržani, makar suzdržanih nema.
Stavljam na glasovanje drugu dopunu dnevnog reda: Prijedlog odluke o donošenju
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik – Radoševac.
Tko je za?
Tko je protiv? 13.
Utvrđujem da je i ova druga dopuna dnevnoga reda prošla.
Sada predlažem dnevni red uz dopunu koji je dostavljen u pozivu za 16. sjednicu
Gradskoga vijeća. O čemu se radi?
PETAR ŠKORIĆ
Evo imam dopunu također na dnevni red.
PREDSJEDATELJ
Izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Zapravo želio bih u ime našeg kluba Koalicije hrvatskog zajedništva, predložiti da se
skine zadnja točka dnevnog reda. Promjena naziva ulica iz jednog jednostavnog razloga što
nije poštivana zakonska procedura, dakle, prekršen je Zakon o naseljima gdje članak 9. kaže
da ime naselje ulica, trga, određuje skupština općine iz pribavljeno mišljenje mjesnih
zajednica, gradskih kotareva, na čijem se području nalazi naselje ulice odnosno trg. O tome
je jučer reagirao Gradski kotar Mejaši. Također prekršeno je i uvriježeno načelo donošenja
odluka konsenzusom što je obilježilo rad svih dosadašnjih prethodnih komisija u svim
mandatima prethodnih vlasti. Točka je dakle i bila nepripremljena i sam prijedlog Društva
antifašista u ovakvom pripremljenom obliku predstavlja jednu krivotvorinu i otvara prostor na
nepotrebna i ideološke podjele, dakle, da se razumijemo, jesmo za davanje pijeteta i
poštovanje prema svima što je istaknuo i sam gradonačelnik i na tom tragu bi svi trebali
pripremiti i usuglasit prijedlog. Dakle, u tome trebamo pronać mjeru i konsenzus, a evo i
najnovije u petak je i koordinacija braniteljskih udruga javno pozvala predlagatelja i sve
gradske vijećnike, svi smo dobili na svoj mail da ovaj prijedlog o imenovanju, dakle, da se
povuče s dnevnog reda. Dakle, evo nakon svega što se dogodilo svjedoci smo u nekim
drugim područjima, pa evo i oko nasilnog postavljanja spomen ploča u Vukovaru, suludo i
nenormalno da se u ovom obliku, dakle, ova točka, zato tražimo da se povuče s dnevnog
reda i da se vrati Komisiji na redovno razmatranje, jer nam je svima skupa cilj pronaći
rješenje oslobođeno bilo kakvih ideoloških primjesa koje bi konsenzusom usvojili najprije na
Komisiji, a zatim i na ovom Vijeću. Evo hvala lijepa.
6
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. dopustite samo da kažem. Dakle, ja bih htio da i dalje atmosfera
ostane dobra, uljuđena, građanska, bez obzira na moguće razlike, prijepore, koji će se javiti i
tako dalje. Zato bi vas molio, nemojte mi suflirati što i kako ću voditi sjednicu. Nekada, a
upravo je i sada takva situacija zahtjeva malo više pažnje, malo više obzira i da se malo više
slušamo kako bismo upravo izbjegli to, no kako ste vi sada rekli i referirali ste se na ono, ja bi
morao dopustiti i gospodinu Sučiću kao predsjedniku Komisije, kao predlagaču, dozvolite,
par samo riječi, a onda gradonačelniku pa da vidimo kako će mo i što će mo dalje. Jer zna
se postupak povlačenja točke dnevnog reda. Hvala.
GORAN SUČIĆ
Hvala gospodine predsjedniče meni dati priliku da kažem
PREDSJEDATELJ
Gospodine Sučiću samo, mene su upozorili, vaše skidanje izlaganja je
najproblematičnije, zato bi vas molio malo približite, ima puno točkica u vašem izlaganju, jer
se ne zna šta ste htjeli reći.
GORAN SUČIĆ
Hvala na upozorenju. Sad ću biti, nastojat ću biti točan i precizan. Naime, evo, kao
predsjednik Komisije bih htio reći i obrazložiti neke činjenične, mišljenje drugačije nego što je
izrekao gospodin Škorić. To sam rekao i medijima, isto tako reagirao sam, jer Komisija za
izbor i imenovanje ulica i spomenika, sazvana je legitimno, legalno i demokratska rasprava je
bila sa većinom članova od 15/12. To je prva stvar.
Druga stvar, jer nakon rasprave je bilo glasovanje da je usvojeno sa većinom
glasova prijedlog i upućen je ovom Gradskom vijeću na usvajanje. Dakle, što se tiče
brzopletosti i tako dalje hitnog postupka, on uopće nije bio jer zahtjev postoji desetke godina
otprilike pa i više, a kad govorimo o hitnosti, davanje pijeteta poginulim '41. godine, to 70
godina bar to čekamo. Dakle, i to nije hitnost. Nadalje, što se tiče kotara Mejaši. Oni su baš
neposredno poslije Komisije zamoljeni da nam daju odgovor odnosno svoje mišljenje o istoj
temi i koliko ja imam informaciju svježu, oni se nisu uspili nažalost sastati, bez obzira što su
dali u medijima mišljenje tog kotara, odnosno ne znam u čije ime. Dakle, ja ne mogu i nisam
hrabar toliko da povlačim kao predsjednik Komisije tu točku iz razloga što nemam mandat da
u ime ljudi, tamo 15 ljudi, odnosno bez obzira koliko je bilo, bilo je 12, da u njihovo ime ja
povlačim neku točku jer su ljudi ozbiljno radili svoj posao i namjeravaju ozbiljno radit svoj
posao nadalje. Hvala vam najljepša.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. nema ovdje replika, ovo je samo iznošenje određenih stavova u vezi
utvrđivanja dnevnoga reda. Izvolite gospodine Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
U ime Kluba SDP-a, HNS-a, HSU, bi zatražio 10-minutnu pauzu radi konzultacija.
Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Dopušta se. 10.
LUKA PODRUG
…….. ja imam prijedlog nadopune dnevnog reda
PREDSJEDATELJ
Slažem se, pa će mo nastavit gospodine Podrug. Pomalo će mo. Evo, pomalo će
mo, sve će doć na svoje mjesto i na svoj red i svak će moć predložiti ono što smatra za
7
opravdanim. Molim vas nemojte kasnit. U 10 manje 20 da ste ovdje na svojim mjestima.
Hvala.
Pauza
PREDSJEDATELJ
Nastavljamo sa sjednicom. Klub vijećnika SDP-a, HNS-a i Hrvatske stranke
umirovljenika je završio sa svojim konzultacijama u skoro pa predviđenom vremenu i dajem
riječ gradonačelniku koji me je zamolio za riječ. Izvolite gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih dao obrazloženje na način da ću
prihvatit prijedlog, dakle, opozicije u ovom slučaju, radi toga šta je, prijedlog je, sastoji se od
jedne ključne riječi koja mi se u tome svemu skupa sviđa. Nije stvar jesmo li to napravili
prebrzo, jesmo li poštivali proceduru ili nismo poštovali proceduru, stvar je u tome da ove
stvari bi zaista trebale ići konsenzusom. Krenuli smo od početka ovoga Vijeća smo krenuli na
način da ključne stvari koje se tiču ideologije ipak idemo na konsenzus. Ja mislim da je ovo
obzirom na situaciju koja se u gradu evidentno počela pojavljivat, a to je podjela ljudi, podjela
stanovništva, to je zadnja stvar koja treba meni, a mislim i vama svima skupa, i tu se svi
skupa slažemo da nam ne trebaju ovakav tip podjela na temama koje su ideološke i koje su
nam bitne za mir stanovnika, da mogu normalno živjet. Možemo se svađati, raspravljati o
cijelom nizu stvari koje se tiču drugih stvari, ali u vezi ideologije danas u 21. stoljeću ja isto
mislim da nije red i da nije normalno da se oko toga ne dogovorimo. Obzirom na cijelu
situaciju, ja ću zamolit da se ova točka povuče, da se nakon toga svi skupa nađemo, dakle,
klubovi i predsjednici klubova da se nađu, da raspravimo kompleksno ovo, uvažavajući
također mišljenje koordinacije braniteljskih udruga koje su isto izjavile spremnost za
učestvovat u razgovoru i da kompleksno to riješimo i da to zaista još jedanput zauvijek
zahvaljujem se svima koji su mislili učestvovat ili koji su mi davali savjete, mislim da ste u
pravu, ajmo na to da nađemo jedno kompromisno, zajedničko rješenje i da Grad Split bude
primjer u državi Hrvatskoj kako treba nastupati u ime svih stanovnika bez obzira na različito
gledanje i lijeve i desne podjele i sve skupa. Pa će mo dakle ovo za sljedeću sjednicu ovo
pripremit, nastojat da izađemo svi skupa za zajedničkim rješenjem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospođo Majo nema replike, nemojte se, možete samo nešto
predložit.
MAJA DVORNIK
Samo ću predložit. Evo ja zahvaljujem, ja mislim da je ovo jako dobra ideja
gospodine gradonačelniče i samo bi vas zamolila jednu stvar da kad se sutra bude davala
ulica Prvom splitskom partizanskom odredu bez obzira kako ćete ga nazvat, on je bio Prvi
splitski partizanski odred, da bude u centru grada, jer antifašizam, ja imam na to pravo
PREDSJEDATELJ
Gospođo Majo
MAJO DVORNIK
Antifašizam ima, antifašizam, antifašizam nije nešto minorno. Antifašizam nije nešto
minorno u ovome gradu i on je u preambuli hrvatskog Ustava.
PREDSJEDATELJ
Gospodine gradonačelniče nema potrebe, ja ću odgovoriti, dovoljno je, dovoljno je,
samo čas, samo čas, dakle, otvorit će mo rasprave najdemokratskije i na najbolji način.
Molim vas, ne možemo ovako, ovo je zaista tema koja zahtjeva jedan seriozni pristup i zaista
ja cijenim gradonačelnika šta ako i želi da se o ovim stvari postigne konsenzus. To bi zbilja
8
bilo, nije još, moramo sad glasat. Prema tome, pa onda će mo dalje, dakle, sada stavljam
prijedlog gospodina Škorića na, dakle, prijedlog gospodina Škorića da se ova točka danas
skine sa dnevnoga reda, čuli ste obrazloženje gradonačelnika, čuli ste još izjavu, ne može
on povući, bože moj shvatite, dakle, gradonačelnik ne može povuć točku dnevnoga reda.
Predlagatelj je Komisija, mi možemo povlačiti, jer mi utvrđujemo dnevni red, možemo ga
natumbat kako hoćemo. Dakle, stavljam prijedlog gospodina Petra Škorića na glasovanje.
Tko je za njegov prijedlog da se ova točka povuče sa dnevnoga reda?
Ima li tko protiv? – Nema. Utvrđujem da je točka dnevnog reda povučena
jednoglasno, nije jednoglasno, 27 „za“, Vjeko je protiv, u redu je, kod dnevnoga reda nema
suzdržanih, pribraja se i tako dalje i onaj tko je protiv. Dobro. Idemo, molim vas, gospodin
Luka Podrug je vrlo nestrpljiv da da prijedlog. Gospodine Podrug izvolite.
LUKA PODRUG
Hvala. U ime kluba ja sam treba predložit nekoliko točaka dnevnog reda upravo da
bi dokazali, kazali i rekli da nešto je vrjednije od onoga u duhu onoga konsenzusa kad je
povuka gradonačelnik, ne bi ja sad inzistira, ali mislim da tražu odgovor te točke, pa možemo
se dogovorit kao što smo se i ovo dogovorili. Naime, na zadnjoj sjednici kroz vijećnička
pitanja, ja sam tražio točku o Prometu, točku od hospiciju, obećano je da će biti, obzirom da
je sjednica, njih nema, tražim jedan suvisao odgovor, ne treba nikakvu otvarat raspravu,
možemo se samo obvezat da to zaista bude na prvoj sljedećoj točki, Promet, da, ok, bio je
Promet i hospicij. Tako su bila postavljena pitanja, i znam da je gospođa zamjenica imala
jedan sastanak na temu hospicija i treća je točka koju smo želili predložit, a možemo danas
u duhu ovog konsenzusa imati bar osnovnu informaciju pa neka to bude na sljedećoj,
Turistička palača. Mislim, ne može se to događat opet bez odluke Gradskog vijeća. to je
nešto što prelazi taj iznos
PREDSJEDATELJ
Gospodine Podrug, moram vas prekinuti, imat ćete sad mogućnost pa možemo u
okviru pitanja postaviti to gradonačelniku.
LUKA PODRUG
Jedno je pitanje, drugo je točka dnevnog reda. Ali ne možete van dnevnog reda ne
možete raspravljat. Ali ja želim kazat zaključno bez obzira što se s kolegama nisam
konzultirao, mislim da je dovoljno da se ovog časa da se jedan suvisao odgovor za svaku
ovu točku u smislu informacije i da se mi obvežemo da na prvoj radnoj sjednici koja će se
skoro dogodit, sve tri ove teme zaslužuju svoju točku. Da li točku, da li tematsku sjednicu,
sasvim svejedno, ali ne može se radit Turistička palača bez odluke Vijeća, moramo imat
informaciju i točku o problemu vezano za hospicij, i za Promet. To je zaključak prošlog
Vijeća. ja ću zato morat intervenirat i u zapisnike, jer to tamo nije precizno navedeno. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. dakle, ako se ja ne varam, je li vi tražite da bude jedna točka dnevngo
reda di će vas gradonačelnik sada na ovoj sjednici usmeno informirati, nisam vas baš ubra.
LUKA PODRUG
Prijedlog je bio da tražimo tri nove točke dnevnog reda. Ja to sad korigiram na
dogovor, idem duhom konsenzusa, da nam se da informacija zašto te točke nisu sad na
dnevnom redu i kad će bit. Eto.
PREDSJEDATELJ
Dobro. To gradonačelnik može poslije u okviru pitanja i odgovora.
GRADONAČELNIK
Što se tiče Prometa. Promet je opsežna tema i zahtjeva tematsku sjednicu. Ona je
obećana krajem 9. mjeseca, vidjet će mo hoće li bit neposredno prije nove redovne sjednice
9
ili neposredno poslije redovne sjednice, manje-više je pripremljeno, ali to je zaista sjednica
koja traži nekoliko sati razgovora.
Za hospicij vam kolegica Aida može dat bazični odgovor, a šta se tiče Turističke
palače, ja mogu prihvatit da vam damo informaciju bez ikakvoga glasanja. Ako će mo uvrstiti
točku dnevnoga reda kao informaciju umjesto vijećničko pitanje, da stavimo i kao informaciju
za zadnju točku dnevnog reda. To možemo napravit.
PREDSJEDATELJ
To sam vas ja i pitao. Onda bi to bila 7. točka dnevnoga reda gdje će dobiti usmenu
informaciju od strane nadležnih iz Grada Splita o čemu se događa. Znači to je dakle vaš
prijedlog dopune dnevnog reda da umjesto povučene, da bude usmeno izvješće o Turističkoj
palači i hospicij. Eto ga. Dakle, sada sa ovom dopunom dnevnoga reda od gospodina
Podruga stavljam predloženi dnevni red uz dopune koje su vam dostavljene uz poziv za 16.
sjednicu Gradskoga vijeća na glasovanje.
Tko je za?- 22. ( ja bi vas molio pošto je samo jedna djelatnica da dignete ruke malo
duže). Dakle 22 „za“.
Tko je protiv? – 1.
MARIJANA PULJAK
Ispričavamo se. Nismo znali je li ovo za ukupni dnevni red sa ovim? Jel ukupno za
dnevni red glasamo, ili smo za ove točke?
PREDSJEDATELJ
Dakle, utvrđujem da je jednoglasno, odnosno s 1 glasom protiv, prihvaćena dopuna
dnevnoga reda sa prijedlogom gospodina Podruga.
Sada cjelokupni dnevni red, sa svim dosad izrečenim dopunama i povlačenjima
stavljam na glasovanje.
Tko je za? 17 za.
Tko je protiv?
Utvrđujem da je sa 18 glasova prihvaćen dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća
Grada Splita sa predloženim dopunama dnevnoga reda.
Rekli smo da nećemo čitati dnevni red, on je tu, i sada prelazimo na vijećnička
pitanja.
Ad 1. Vijećnička pitanja i odgovori
Da vidim kojim su redoslijedom išli. Imamo ukupno 16 prijavljenih. Netko mi je
oduzeo moje pravo na pitanje prvo, pa ću ja reći da je nulto.
Dakle, imam ja pravo postavit pitanje, školsko pitanje, odnosno pitanje školske
naravi gradonačelniku. Gradonačelniče, poznata vam je ulica od Hotela Park do teniskih
terena. Izrovana je, neuredna je. Pitanje postavljam – kada ćete urediti tu ulicu? Put Firula.
Možete odgovoriti što hoćete. Ovo je školski primjer. Bilo šta.
GRADONAČELNIK
Dobit ćete u pisanom obliku kad provjerim sa službama.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. šta sam htio? Molim vas, dakle, čekajte, samo čas, šta sam htio.
Molim vas! Gojko! Šta sam htio s ovim reć? Dvije izjavne rečenice i jedna upitna.
Gradonačelnik je odgovorio. Ja mogu reći hvala, zaprimit ću vaš odgovor, ili reći gospodine
gradonačelniče neozbiljni ste, ja želim da mi tu ulicu što prije popravite jer me podsjeća na
dane studentske kada je ondje bili kamp kućice. Šta vam s ovim želim reć? Prekidat ću vas,
molim vas, pitanja da budu potkrijepljena sa par izjavnih rečenica i jednom upitnom.
10
LJUBICA VRDOLJAK
Ali i odgovori.
PREDSJEDATELJ
I odgovori, slažem se. Slažem se. Normalno kad ga vi razvalite, e. dakle, molim vas
u protivnom ću ja upotrebljavati usklične rečenice pa će biti oj, ej, eto. Nadam se da mi ne
zamjerate na ovoj malo šali. Ja bih vas zaista zamolio zbog sviju nas ovdje zbog gledatelja,
zbog vremena, da zaista nastojimo ta pitanja postavljati ono što bi ga mi rekli – u sridu.
Zahvaljujem. prvi je na redu gospodin Jakov Prkić. Izvolite.
JAKOV PRKIĆ
Hvala gospodine predsjedniče.
PREDSJEDATELJ
Kome postavljate pitanje?
JAKOV PRKIĆ
Dobro jutro kolegice i kolege, postavio bi pitanje vama. Vama, znači, predsjedniku
Gradskog vijeća. vama. Zašto vama? Vi ste stari, iskusan pravnik, imovinac, odnosno stari,
ne mislim po godinama koje imate, nego po godinama staža. A zasigurno najbolje poznate
Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, pa bi ja pitanje uputio vama, pa da mi vi kažete
vaše mišljenje, vrlo kratko, jel. Znači ovako, gradonačelnik je donio zaključak o raspisivanju
javnog natječaja za osnovanje prava plodouživanja na Turističkoj palači na osnovu kojega je
raspisan javni natječaj. Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi kaže da
gradonačelnik može odlučivati najviše do iznosa od milijun kuna, a iznad toga odluku mora
donijeti Gradsko vijeće. Kako se ovdje radi o značajno većim iznosima, otprilike 7,5 milijuna
kuna same investicije, rekonstrukcije, i više od 30 milijuna potencijalnog više od 30 milijuna
kuna prihoda, vi mi sad recite je li zaključak gradonačelnika, odnosno raspisivanje javnog
natječaja za plodouživanje Turističke palače u skladu sa zakonom? Naravno vi mi kažite
svoje mišljenje, a ja bi samo podvukao da smo mi na prošloj sjednici Vijeća raspravljali o
prostorima gradskima na Bačvicama da se dodijeli gradskoj komunalnoj tvrtki, a ovdje u
ovom natječaju nije predviđeno da raspravljamo kako će se upravljati sa ovom gradskom
imovinom, nego se pred Vijeće samo donosi prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja,
da Vijeće odluči o tome tko je najpovoljniji ponuđač. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. nažalost, nije u nadležnosti predsjednika Vijeća, posebno na Vijeću da
dade, da daje tumačenje pojedinih zakonskih odredbi, ja kao predsjednik Vijeća mogu
zaprimiti predstavku, bilo građanina, bilo vijećnika, i u tom smislu ću ja pokrenuti postupak
spram gradonačelnika i nadležnih službi u smislu traženja pravne osnove i opravdanja
jednoga takvoga postupka. A svatko oni koji bude zadovoljan ili nezadovoljan, posebno onaj
koji bude nezadovoljan, može u okviru zakona pokrenuti odgovarajuće postupke, no
nemojmo zaboraviti da tu imamo i sigurnost u državnoj upravi, a čujte…., ali u svakom
slučaju svaki građanin, pa tako i svaki vijećnik može dati inicijativu za pokretanje ustavnosti
nekog podzakonskog propisa ako je to podzakonski propis, jel, iz zakona. Nažalost, ja vam
tu ne mogu odgovorit, ali ako vi to meni uputite, ja ću to pitanje u svakom slučaju putem
službi i Gradskog vijeća, proslijediti gradonačelniku.
JAKOV PRKIĆ
Hvala. Molit ću dobiti pisani odgovor na ovo što ste sad rekli.
PREDSJEDATELJ
Može, u svakom slučaju. Drugi po redu je gospodin Gojko Čepo. Izvolite.
11
GOJKO ČEPO
Hvala predsjedniče. Pozdravljam predstavnike medija, kolegice i kolege vijećnike,
gradonačelnika i njegove zamjenike. Ja ću isto tako postaviti pitanje predsjedniku Gradskog
vijeća ali u skladu sa Poslovnikom, za razliku od kolege, dakle, iz djelatnosti rada
predsjednika Gradskog vijeća. Naime, Poslovnikom Gradskog vijeća u članku 30.koji je jako
kratak pa ću ga citirati: „U Vijeću se mogu osnovati klubovi vijećnika, prema stranačkoj
pripadnosti, ili koalicijskoj pripadnosti dviju ili više stranaka, te klubovi nezavisnih članova.
Klubovi iz stavka 1. ovog članka obvezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika
Vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima“. Obzirom na protekla događanja i
ono što možemo pratiti u medijima da prilikom formiranja vijeća gradskih kotara su se u
gradu Splitu pojavile nove političke koalicije, razvidno je da dvije političke grupacije a ovdje
mislim na nezavisne vijećnike gospođe Marijane Puljak i vijećnike HDZ-a, koji su formirali
veći broj kotarskih vijeća zajedno, a u nekim kotarevima su čak podijelili mandate po pola, pa
prepostavljam da su u skladu s tim i potpisali nekakav koalicijski sporazum ili se to
dogovaralo onako ispod stola.
PREDSJEDATELJ
Pitanje.
GOJKO ČEPO
U tom svjetlu me zanima da li kolege nezavisne liste Marijane Puljak i kolege iz
HDZ-a sukladno članku 30. Poslovnika o radu Gradskog vijeća formirali i klub u Gradskom
vijeću i da li su sukladno drugom stavku toga članka Poslovnika obavijestili predsjednika
Gradskog vijeća o osnivanju zajedničkog kluba i priložili svoja pravila rada i podatke o
članovima kluba?
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. evo pitanje je upućeno predsjedniku, predsjednik odgovara – nisam
dobio nikakav zahtjev, niti od strane Nezavisne liste gospođe Marijane Puljak, niti od strane
HDZ-a. Hvala.
GOJKO ČEPO
Pošto ste rekli maloprije da vijećnik može bit zadovoljan ili nezadovoljan, ja bi vas
molio da provjerite sa službama još jednom da li je takav dokument o osnivanju zajedničkog
kluba došao. Ukoliko nije, ja bi vas molio da upozorite kolege na poslovničke odredbe po
kojem radi ovo Gradsko vijeće jer bi sve suprotno tome bilo nekorektno prema građanima
koji su nas izabrali, a između ostaloga i prema nama ovdje koji sjedimo, a da ne znamo koji
klubovi postoje u ovom Gradskom vijeću. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Idemo dalje. Molim vas, molim vas, samo da kažem, gospodine
Marušiću, dakle, vijećnik kad dobije odgovor, on može izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo
tim odgovorom. Dakle, to ste svi koristili, neko više, neko manje, a ima ih koji uopće to nisu
koristili. Dakle, treći po redu je gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Gospodine gradonačelniče, je li tu gradonačelnik, ajde može Aida zamijenit
dostojno, evo gospođo zamjenice gradonačelnika moje pitanje može biti glas vapijućem u
pustinji, ali može i urodit plodom ako proradi savjest svih nas ovdje. Naime, moje pitanje je
vezano za školske knjige. Jednom, ja ću reći nedovoljno pametnom da ne kažem bešćutnom
odlukom Vlade ove godine svi učenici svih osnovnih škola moraju tj. njihovi roditelji kupit
nove knjige. U ovom teškom, kriznom trenutku mnogi gradovi iznalaze način subvencionirat,
plaćat, onoliko koliko mogu, ja znam da Grad Split ima odlično razrađen socijalni program i
da onim najpotrebitijima to i radi, ali moj je prijedlog i ako ima razumijevanja kod vas koji
vodite Grad, a posebno evo što u zadnje vrijeme čujemo i neke pozitivne trendove u smislu
12
punjenja blagajne gradske, moj prijedlog da Grad ipak pokuša iznać bez obzira što je godina
na pragu, iznać načina da ove godine, sama ove godine kupi školske knjige. Moj bi prijedlog
bio svima, a pod b) podredno makar korisnicima dječjih doplataka. Naime, kad kažem svima,
onda je to samo ovaj put, jer buduće će knjige sadašnje nove važit. Njih treba kupit jednom,
to kupuje Zagreb i gradovi koji mogu. Ja vjerujem u ovoj teškoj gospodarskoj situaciji,
nažalost ima dosta naših sugrađana kojima to predstavlja zaista problem, a neću, završit ću,
neću poticat, ali moram napomenut da je ustavno pravo, ustavna obveza, ustavno je pravo
besplatno školovanje osnovnih škola. Ona je na ovaj način postala komercijalno. Moje je
pitanje ima li način i može li Grad iznać po cijenu ako treba da se zaduži ili da se negdje
preraspodjelom unutar proračuna ove godine, samo ove godine, kupimo sve školske knjige
svim učenicima svih osnovnih škola?
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. tko će dati odgovor? Gospođa Ganza. Izvolite.
INES MILINA GANZA, pročelnica Službe za obrazovanje i znanost
Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani vijećnici, zamjenici gradonačelnika,
osnovne škole grada Splita pohađa cirka između 15 i 16000 učenika. Udžbenici za ovu
godinu su izmijenjeni, to nam je svima poznato i uvažavajući cijene komplete koje se kreću
od 500 do 1300 kuna zavisno o razredu koji učenik pohađa, ukoliko bi Grad Split financirao
udžbenike za sve svoje učenike, u proračunu Grada Splita bi trebalo osigurati cirka
12.600.000 kuna što su iznimno velika sredstva. Za ovu godinu gradonačelnik je donio
zaključak o dodjeli novčanog bona za sve prvašiće koji će biti cirka 1700 u gradu Splitu i
osim učenika prvih razreda novčani bon je predviđen i za sve učenike koji, čije obitelji se
mogu uklopiti u našu Odluku o socijalnoj skrbi grada. Temeljem ove mjere planira se
obuhvatiti cirka oko 1000 učenika, a što se tiče primatelja dječjeg doplatka, trebalo bi
napraviti jednu analizu koliko uopće je takvih kategorija i koliko bi to bilo nužnih sredstva
osigurati u proračunu Grada jer sami znamo da je ovo Gradsko vijeće donijelo proračun za
2014.godinu, znamo kolika je ta stavka u Odjelu socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, prema
tome, napravit će mo analizu i izvijestiti. U ovom trenutku stvarno ne možemo reći koliko bi
dodatnih sredstava trebalo osigurati. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jeste li zadovoljni gospodine Podrug odgovorom.
LUKA PODRUG
………. kazali, i zato mislim da bi ili gospođa zamjenica ili gospodin gradonačelnik
trebali odgovorit. Sve je ovo točno što vi kažete, ovo je moja inicijativa, mi smo izglasali taj
proračun, ja sam svjestan, znam koliko ima novca, ali obzirom na situaciju u državi, obzirom
na situaciju ako hoćete jednog pozitivnog trenda punjenja, to je popularno reć kod Hajduka
da je pozitivan trend, pa amo reć i u Gradu tako. ja bi molio da razmislite o inicijativi ako ima
prostora. Mi smo vijećnici ti koji možemo vrlo lako napraviti rebalans proračuna. Ova opcija
b), a) svih 12 milijuna za Grad Split su ogromni novci, ali to bi bio jedan izuzetno korektan
gesta u ovom trenutku, a kod dječjeg doplatka vjerujem da bi to bila otprilike trećina, to nije
problem provjeriti. Ja bi molio da se grad i gradonačelnik i zamjenica ili uprava gradska u
tom smislu, ako ne sada, očitujemo, bez obzira što je školska godina počela, mi možemo i
naknadno, ako ne može cijeli iznos, recimo 500 kuna dat svima. Ali ja jednostavno vjerujem
da moramo pokazat jednu dozu, višu dozu osjetljivosti u ovom trenutku, posebno što je to
samo ova godina. To nije kao ranije, od dogodine se te knjige koriste. Ove godine svi, baš
svi moraju kupit nove knjige.
PREDSJEDATELJ
U redu je. Evo ovako. Zamolila je zamjenica gradonačelnika, ona će rado odgovorit,
s tim što onda nemate pravo na intervenciju. Molim vas samo kratko upoznajte vijećnike.
Izvolite, gospođo Aida Batarelo.
13
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Poštovani gospodine Podrug, poštovani vijećnici, shvaćajući zapravo bit ovog
vašeg izlaganja mogu samo reći da će mo zaista napraviti jednu analizu u kojoj će mo
razmotriti tu situaciju. Upravo zbog fiskalne odgovornosti gradonačelnika, vi znate da mi ne
možemo izglasavati nikakve odluke, odnosno gradonačelnik ne može donijeti odluku koju on
ne može izvršiti. Dakle, prije bilo kakve odluke, nužna je jedna ozbiljna analiza i svakako će
mo voditi računa da našim sugrađanima pomognemo koliko god možemo.
PREDSJEDATELJ
Evo. Zahvaljujem. idemo dalje. Gospodin Ivan Banović. Izvolite.
IVAN BANOVIĆ
Hvala. Evo ja pozdravljam sve kolege vijećnike i vijećnice, gospodina
gradonačelnika i zamjenike i posebno građane koji nas prate putem medija. Moje vijećničko
pitanje se odnosi, odnosno postavljam gospodinu Goranu Kovačeviću. S obzirom na veći
broj upita građana i vlasnika obrta koji djeluju u staroj gradskoj jezgri, molim vas možete li
objasniti što se dešava s prijevozom roba kroz staru gradsku jezgru? Unaprijed zahvaljujem
na odgovoru.
PREDSJEDATELJ
Izvolite odgovor. Gospodin Kovačević Goran, zamjenik gradonačelnika
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Lijep pozdrav svim vijećnicama i vijećnicima Grada Splita, zahvaljujem na
postavljenom pitanju. Dakle, upoznati smo sa problemom da prijevoz roba sa takozvanim
karijolama i drugim pokretnim spravama kroz staru gradsku jezgru nije bio do sada reguliran
od strane Grada Splita, te je na takav način pokrenuta i donesena odluka u koju su obavljeni
više razgovora sa vlasnicima tim prijevoznih sredstava da u skladu sa zakonom dobiju sve
potvrde i dozvole i dobiju određene vremenske periode koji su potrebni za dostavu kako se
ne bi odvijala tijekom cijeloga dana na predviđenim satima kad su velike gužve i frekvencije
posjetitelja po staroj gradskoj jezgri, nego vjerojatno će mo odlučiti dva puta dnevno, ranije
ujutro ………(kraj 1A kazete) …….. bude i pod kontrolom Grada Splita. Također je
dogovoreno i sa električnim vozilima koji su prevozili goste kroz nedozvoljene ulice stare
gradske jezgre, da će imat određena stajališta do kojih će moć doć sa svojim vozilima kako
ne bi njihovo prometovanje po staroj gradskoj jezgri izazvalo dodatne gužbe ili ne daj bože
neku nesreću vezano za veliki broj turista, posjetitelja grada Splita.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jeste li zadovoljni odgovorom? Treba li pisani?
IVAN BANOVIĆ
Ne treba pisani odgovor. Zadovoljan sam s odgovorom i drago mi je da se radi na
uvođenju reda u staru gradsku jezgru. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Idemo dalje. Gospođa Slavica Bartulović Barač. Izvolite.
SLAVICA BARTULOVIĆ BARAČ
Hvala. Pozdrav svim prisutnima. Moje pitanje je također za gospodina Kovačevića,
znam da je malo više angažiran na ovoj problematici, pa, mene zanima, ova ::: od zelenih
površina Grada Splita na kojima je dozvoljeno išetavanje pasa su u jako lošem stanju,
pomalo su čak i opasne, dosta su zapuštene, opasne su za pse, a isto tako i za vlasnike, pa
me zanima da li Grad Split, da li imate plan urediti te površine? Hvala. Izvolite odgovor.
14
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Poštovana vijećnice, grad Split je odredio koje su to površine za išetavanje pasa i
kućnih ljubimaca u gradu Splitu. Također smo svjesni toga da sve te površine unutar
kotareva nisu ono što su i određene, nisu ujedno i prilagođene i uređene kako bi bile
najadekvatnije za nesmetano išetavanje pasa i njihovih pasa koji bi imali tu jedno normalno
okruženje u kojemu bi mogli zajedno sa svojim kućnim ljubimcima imat te površine. To je
prva faza, to je isto veliki iskorak da imamo odluku i ta mjesta. Adekvatno tome smo
pokrenuli izradu troškovnika i locirali smo, neka jesu uređenija, neka su manje uređenija,
neke zbilja kao što ste rekli nisu tome uopće adekvatna te po izradi troškovnika po prioriteta
potrebe i frekvencije broja vlasnika pasa koji tu išetavaju, će mo pokrenuti i uređenje tih
prostora. Iskreno se nadam da će mo započet već ovu godinu bar sa nekoliko tih prostora
dovesti ih primjerenoj svrsi, a da će mo onda kroz sljedeću godinu u skladu sa našim
financijskim mogućnostima sve te prostore adekvatno uredit, a čak planiramo ih i ogradit i na
taj način da se ne događaju situaciju da ne znaju točnu crtu gdje se smije išetavat pasa, gdje
ne, jer smo pokrenuli kao što znate u onoj Odluci o komunalnom redu, i kažnjavanje ukoliko
se ne drži propisa, pa ……čim se malo pomakne s tog područja koje nije jasno definirano da
netko dobije kaznu.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Tražite li pisani otpravak odgovora?
SLAVICA BARTULOVIĆ BAČAR
Pa može, i hvala na odgovoru.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Dakle i pisani odgovor. Slijedi gospodin Hrvoje Marušić. Izvolite
gospodine Marušić. Pitanje je upućeno?
HRVOJE MARUŠIĆ
Gradonačelniku Splita. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, pozdravljam sve
nazočne. Gospodine gradonačelniče pitanje je vezano za izgradnju istočnog pristupa
Kliničkoj bolnici Split, odnosno rodilištu splitskome. Dugo godina se tamo radi, pokušava
radit, koliko znam izdana je građevinska dozvola. Gradilište je otvoreno kao takvo, međutim
tamo se ne događa ništa. I sad me zanima šta se poduzima po tom pitanju i taj ulaz do
bolnice je neophodan, potreban i bez njega bolnica teško funkcionira. Pa evo ja vas molim
da meni i javnosti objasnite dakle nakon što je izdana građevinska dozvola i sve skupa, gdje
škripi, šta bi trebalo učiniti da se to pokrene. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. izvolite gospodine gradonačelniče odgovor.
GRADONAČELNIK
Mislite na ulicu Put iza nove bolnice, jel na to mislite? Dakle, mjesecima
pregovaramo sa prostora dva vlasnika zemljišta koja se nalaze na trasi i mislim da smo to
konačno doveli do kraja i da će mo danas dva mjeseca konačno završit. Bilo je nekoliko
obrata u toku tih razgovora, dogovora, pregovora koji nisu jednostavni, inače da su bili
jednostavni već bi davno se to riješilo. Dakle, samo su, naime, troje ih je ostalo. Zaista sam,
doveli smo cijelu priču do kraja, mi očekujemo u roku od dva do tri mjeseca završimo to i da
cesta bude početa sa radom prije nove godine. Detalje vam ovoga momenta još uvijek ne
mogu reći jer nam fale još dva, tri elementa. Ali ću vam vrlo rado dati izvještaj, možda već u
9.mjesec kompletan izvještaj šta je sa Putom iza nove bolnice. Dakle, godinu dana
pregovaramo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jeste zadovoljni sa odgovorom? Želite li pisani?
15
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa. Evo čuli smo nekakav rok da će izvješće bit u 9.mjesec, pa eto
očekujemo šta će biti s tim. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Sljedeći na redu gospođa Daša Dragnić. Izvolite. Pitanje upućujete?
DAŠA DRAGNIĆ
Pitanje upućujem gospodinu gradonačelniku. Dakle, gospođa Batarelo je rekla da
će za udžbenike se napraviti ozbiljna analiza šta je naravno u redu i potrebno, pa onda bi se
moglo i zaključiti da je isto napravljeno i da postoji po pitanju Turističke palače. Naime,
pitanje je ekonomske opravdanosti, jer po grubom izračunu investicije i rekonstrukcije
Turističke palače za 1000 m2 korisnog prostora otprilike bi investicija mogla iznositi 7,5
milijona kuna, a uz minimalan prosječan najam prostora od 20 eura/m2 ova investicija bi se
mogla vratiti za manje od 5 godina. I po kojem onda to izračunu je zapravo model
plodouživanja i to na 30 godina Gradu više isplativ od samostalne investicije upravljanja
ovim prostorom, odnosno po kojem izračunu se došlo da početna cijena najma iznosi 12500
eura mjesečno, ako trenutno mjesečni prihod od tog prostora iznose cirka 27000 eura. Rok
od 30 godina ne samo da je suprotan ekonomskoj logici,
PREDSJEDATELJ
Pitanje gospođo Dragnić. Pitanje.
DAŠA DRAGNIĆ
Pitanja su sad bila već dva o ekonomskoj isplativosti i računici, a rekli ste da postoje
izjavne rečenice, jel da? E pa ovo je sad izjavna uz ta pitanja.
PREDSJEDATELJ
Ali vijećnik ima pravo na jedno pitanje. Vi ste već postavili dva, idete dalje. Dajte
molim vas postavite pitanje gradonačelniku.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle, rok od 30 godina je suprotan ekonomskoj logici za koju tražimo izračun, a ne
samo to, nego i zamrzava stanje tako vrijednog prostora i pitamo da li je ovo primjer
savjesnog ili nesavjesnog upravljanja gradskom imovinom i to u potpunoj suprotnosti manira
dobrog gospodarstvenika.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. molim odgovor gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Obzirom da smo dogovorili da je to posebna točka dnevnoga reda, ja mislim da bi to
bilo pametnije ostaviti za posebnu točku i onda elaboriranje na vaš odgovor trajala bi koliko i
sama točka.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem na odgovoru gospodinu gradonačelniku. Sljedeća je za postavit pitanje
se javila gospođa Marijana Puljak. Izvolite gospođo Puljak. Pitanje postavljate?
MARIJANA PULJAK
Zahvaljujem. pitanje je zapravo o statusu projekta škole Pazdigrad, pa evo gospođa
dogradonačelnica može ili gospođa Ganza možda zna odgovorit. Ali evo, prije nego krenem
s pitanjem, evo nema kolege Čepe, samo bi mu htjela reć da evo večeras ima priliku
16
konstituiranje kotara, Vijeća kotara Žnjan, pa evo priliku da možemo i surađivat i sa SDP-om
ako želi možemo konstituirati Vijeće kotara Žnjan za
PREDSJEDATELJ
Gospođo Marijana molim vas nemojte dištonavat, idemo
MARIJANA PULJAK
Dištonajem malo, priznajem. Evo, status projekta škole Pazdigrad, dakle, na prošloj
sjednici sam zapravo sa gospođom Ganza malo popričala, moram priznat da nisam točno
razumjela u kojem smo to statusu, jer prošlo je već dugo vremena od kada je škola
Pazdigrad kao projekt na kandidacijskoj listi projekata koje bi se možda mogle financirati iz
EU fondova, te kao jedan od kandidata za financiranje prema modelu javnog privatnog
partnerstva. Dakle, molimo status ovoga projekta obzira da će građevinska dozvola, evo
moram upozorit, dakle građevinska dozvola ističe u svibnju sljedeće godine, dakle, jesmo li
spremni za to, dakle, u okviru toga statusa evo očekujemo koje su radnje poduzete do sada,
je li Agenciji CEI dostavljena sva potrebna dokumentacija, kad će na Gradsko vijeće doći
prijedlog modela po kojem će se graditi ova škola i zapravo ima li šanse da se škola počne
gradit prije svibnja sljedeće godine? Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Tko će odgovoriti? Gospođo Ganza izvolite.
INES MILINA GANZA, pročelnica Službe za obrazovanje i znanost
Hvala lijepa. Što se tiče građevinske dozvole, građevinska dozvola je važeća. O
modelima izgradnje ove škole Grad je stvarno učinio sve i tu školu pokušava iznaći rješenje
kako bi se financirala na dva postojeća načina ukoliko država i grad nisu u mogućnosti
izgraditi sami vlastitim sredstvima. Ovaj prvi način putem javno privatnog partnerstva, Grad
Split je dostavio svu potrebnu dokumentaciju i pokušao je okrupljavanjem projekta sa ostalim
gradovima u Republici Hrvatskoj, odnosno našim najbližim susjedima, umanjiti cijenu ovog
projekta. Pokušali smo i dali smo suglasnost zajedno s gradom Solinom, međutim ….
županija i ta priča nije završila kako treba. Drugi naš pokušaj je bio, okrupljavao se s Gradom
Šibenikom, međutim Grad Šibenik ima nekakve poteškoće vezano za realizaciju svojih
projekata putem modela javnog privatnog partnerstva. Što se tiče drugog modela
financiranja putem EU fondova, nominirali smo izgradnju ove škole iz izvora europskog, iz
Fonda za regionalni razvoj i radi se o realizaciji projekata u razdoblju od 2014.-2020.godine.
naš projekt je na indikativnoj listi i nakon toga više nemamo neku podrobniju informaciju da li
taj projekat ide, odnosno da li će se škola realizirati po ovom modelu. Kod usvajanja
proračuna za 2015. godinu mi će mo se dakle već morati odrediti o statusu i načinu
dovršetka ovog kapitalnog projekta. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jeste li zadovoljni s odgovorom? Tražite li pisani?
MARIJANA PULJAK
Molila bi pisani odgovor. Zapravo bi samo htjela konstatirat da smo u ovom statusu
ovakvom kakvom jesmo smo nekako pre dugo, a dolazi svibanj sljedeće godine, ako padne,
ovo je već jedanput produžena građevinska dozvola, ako do svibnja ne krenemo s gradnjom
morat će mo ono ponovno projekt, ponovno sve živo, tako da nekako bi morali ubrzat malo
vezu. Hvala. Molim pisani odgovor.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospođo zamjenice gradonačelnika Aida Batarelo.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
17
Poštovana vijećnice Puljak, neće propast građevinska dozvola, krenut će mo s
izgradnjom po jednom od modela. Sve što radimo, istražujemo koji je najpovoljniji za Grad
Split. Šibenik je bio vrlo izvjestan, međutim, oni imaju imovinsko pravnih problema. To je
zakočilo projekt. Nećemo dozvoliti niti da nam ta situacija projekt zakoči, znači, iznać će mo
modele i načine. Imamo još uvijek mogućnost dogovora sa Ministarstvom. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Idemo dalje sa pitanjima. Gospodin Petar Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo pitanje gospodinu gradonačelniku. Naime, loša porezna politika
SDP-ove vlade baca Grad Split na koljena, evo tim povodom je u petak u Splitu boravio i
ministar gospodarstva Grčić koji je da bi to amortizirao iznio hrpu inicijativa, različite
programe, projektima koje kani realizirati, međutim, bez navođenja ikakvih rokova i načina,
vjerojatno smatrajući da bi se narodu nakon pustih praznih lažnih obećanja još jednom
mogao povući za nos i povjerovati ovoj nesposobnoj vlasti. Najnoviji primjer takvog
djelovanja su najavljene promjene poreza na dohodak čime se zapravo samo fiktivno
povećao standard naših građana. Naravno da podržavamo svaku mjeru kojom će se
građaninu povećati standard i porezno rasterećenje, međutim, ovom reformom SDP-ova
vlada je priznala da je do sad
PREDSJEDATELJ
Gospodine Škoriću, .., moram vas prekinuti, ovo nije Sabor RH, nego Gradsko
vijeće Grada Splita.
PETAR ŠKORIĆ
Međutim s ovim novim poreznim promjenama Gradu Splitu po nekim projektima ….
više od 65 milijuna kuna poreza na dohodak. Smatram da je to izuzetno važno pitanje jer
evo maloprije smo spominjali da za knjige svim učenicima treba 12 milijuna kuna, ovdje je
riječ od 65 milijuna kuna koji se izbijaju iz gradskog proračuna. Prema tome, postavljam
pitanje trenutno vladajućim socijal demokratima, da li zastupaju interese socijale ili bogate
klijentele? Je li to ta nova pravednost, ako će najmanje dobiti oni sa malim plaćama, a
najviše oni sa visokim. Gdje je tu socijalna pravda, ali evo da se vratim konkretno dakle,
poštovanom gospodinu gradonačelniku dakle pitanje – očekivali smo reakciju na ovaj
prijedlog …..blagajne Grada Splita i budući da nismo čuli tu reakciju u javnosti, zanima me
na koji način mislite nadoknaditi tu rupu u proračunu Grada Splita, tko će platiti, kome ćete
oduzeti, da li socijali, da li zdravstvu, školstvu, sportu? A budući se evo planiraju ukinuti i
povlastice za reinvestiranu dobit, kako mislite da će se odraziti na investicije kojih ionako
nema, odnosno, je li mislite da će potencijalni investitori ulagati ako im se ukidanje nove
povlastice povećava porez na dobit od 20%? Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Ni Ekonomski fakultet ne bi mogao baš na ovo odgovorit. Izvolite gospodine
gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Obzirom da je pitanje bilo više upućeno u saborsku proceduru, mi će mo se zadržat
samo vezano onaj dio za Grad, pa bi molio kolegicu Aidu vezano za ovaj naš dio da
odgovori.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Poštovani vijećniče Škorić, točno je da bi zapravo izmjena i preraspodjela na neki
način odnosno povećanje neoporezivog dijela dohotka smanjio priliv u gradsku blagajnu za
nekih 60-etak milijuna kuna, međutim, govorimo sada samo o jednom dijelu priče. Vi niste
spomenuli da je ministar Grčić napomenuo dok je bio ovdje u gradu Splitu isto tako da će
18
Ministarstvo financija napraviti analizu u okviru cijeloga poreznog sustava, dakle, govorimo o
analizi poreznog sustava cijelog, na koji način će se način dio prihoda koji sada u gradsku,
odnosno iz gradske blagajne, ne ulazi u gradsku blagajnu nego u državnu, napraviti
preraspodjela da se vrati u korist Grada. Nakon što dobijemo takvu analizu mi će mo moći
točno reći koliko je i ta prihodovna i rashodovna strana zapravo Grad Split u plusu odnosno
minusu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jeste zadovoljni odgovorom gospodine Škorić?
PETAR ŠKORIĆ
Nisam zadovoljan, pogotovo u ovom dijelu jer svi mogu, svatko normalan kad ide u
nekakvu reformu radi analizu ranije prije donošenja bilo kakvih odluka. Znamo što znači
fiskalna i pravna nesigurnost, takoreći svakodnevne izmjene pravila igre rastjeruju i
potencijalne investitore. Tko će ulagati ako ne zna što će sutra izmisliti ova eksperimentalna
Vlada. Prema tome, smatram da je ovo promašeno, a evo na svima nama i na građanima
Splita preostala je zabrinutost kako pokrpati ove proračunske rupe. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo samo ja bi nešto reka. Dakle, kad se donose propisi, najavljeno
donošenje propisa ne znači da će taj propis zaživit. Imate de lage late, de lage ferenda i tako
dalje, kad oni tek izađu onda možemo razgovarati, no, u svakom slučaju svaki normalan
čovjek, a posebno vijećnik će se interesirati kakve će reperkusije najavljene izmjene ili
dopune zakona imati. I zbilja ukoliko je točno da će bit određenog manjka, ja bi isto volio čuti
i gospodina gradonačelnika. Izvolite.
GRADONAČELNIK
Ono što ste mi shvatili, naravno da će biti manjak, i to nema uopće diskusije da
neće bit. Međutim, ja napominjem da su dio vaših kolega iz HDZ-a financijski stručnjaci
među kojima je bivša ministrica je pozdravila ovaj prijedlog shvaćajući u kojem smjeru se ide
s tim. A nadopunio bi da bi trebalo još nekoliko zakona, sa nekoliko zakona nadopuniti cijeli
paket s čim se recimo ja isto tako slažem. Dakle, ovo je jedan pokušaj da se izvuče dio
sredstava iz lokalne samouprave, smanjuje se pritisak na centralnu državu, prebacujući pri
tome ta sredstva u opticaj kod najvišeg srednjeg sloja koji je i najzastupljeniji u strukturi
dakle stanovnika i govorimo o milijun ljudi koji će dobiti povećanje neto osobnog dohotka od
300 do 1500 kuna. Pitanje analizu mi nismo radili, ali vjerujem da su kolege u Ministarstvu
napravili da bi taj višak novca ukoliko bude pravilno korišten da će potaknit proizvodnju,
potrošnju i da bi pri tome bio povećan i PDV i cijeli još niz drugih stvari kao jedna od mjera za
izvlačenje cijele naše ekonomije, odnosno gospodarstva iz dugotrajne recesije. Naravno,
ukoliko poslodavci odluče da zadrže taj dio prihoda, opet s druge strane i konačno će to
rezultirati sa pojačanom prihodima, stabiliziranje njihovoga poslovanja, a možda i sa
investiranjem. Jednim dijelom se mogu s vama složiti vezano za ukidanje ovoga
neoporezivanja na reinvestiranje, ne znam kako će to biti, to će mo morat zaista svi mi skupa
vidit šta će to značit, na koji način će se to odrazit na ukupnu recesiju. Međutim ključni dio ja
zaista pozdravljam, mislim da će to rezultirati izvlačenjem iz recesije, povećanjem broja
radnih mjesta. Šta se mene tiče, najveći doprinos u ovome svemu skupa bilo bi
zapošljavanje jer je to rak rana gospodarstva, dakle, veliki je broj nezaposlenih. Svako
zapošljavanje će nam dobro doć. Naravno da će lokalna samouprava, Grad Split, između
ostalog trpit posljedice, ono što je rekla kolegica morat će mo se malo preraspodijelit, malo
će mo vidjet gdje će mo nešto nać, ali sam siguran isto tako da će mo na temelju ovog prije
rečeno da će mo dobit neka dodatna sredstva od centralne države, pa će mo vidit.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite, jeste li zadovoljni s odgovorom? Kratko molim vas.
19
PETAR ŠKORIĆ
Ostalo je toliko otvorenih pitanja i nažalost volio bih da smo dobili nekakvo rješenje
da znamo na koji način ćete to pokrpit, ova rupa od 60-etak milijuna kuna jer sve ostalo je
ostalo samo na pretpostavkama.
GRADONAČELNIK
Naravno, ali dajte da vidimo da li će zakon bit izglasan. U kojoj formi će bit izglasan,
kad će stupit na snagu. Mi smo počeli radit na tome, dakle, počeli smo već se pripremat za
alternativna rješenja po sistemu a), b), c), d) i tako dalje, ali imamo još cijeli niz unutar grada
i ta lokalna samouprava ima cijeli niz drugih mogućnosti da mi nešto poduzmemo ukoliko
vidimo da nam je zaista nenadoknadivo tih 60 ili 65 milijuna kuna. Ali pričekajmo da vidimo
stvarno kako će, koje će se stvari događat. Sve mjere ili protumjere će mo i onako morat na
ovom Vijeću izglasavat.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Tražite li pisani odgovor? Zahvaljujem. sljedeća će postaviti pitanje
vijećnica Danira Matošić Matičević. Izvolite.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Moje pitanje se odnosi na status projekta Split EPK 2020. Iz medija doznajemo da
je više hrvatskih gradova, naročito Varaždin i Rijeka, odmakli prilično daleko s pripremama
prijave za europsku predstavnicu kulture. U posljednje vrijeme spominje se grad Osijek kao
izgledan kandidat, a očekuje se da se i grad Zagreb kandidira. Molimo vas da nas izvjestite u
kojem je statusu prijava Grada Splita za europsku prijestolnicu kulture i to nakon više od
godinu dana razgovora, konzultacija, uzajamnih posjeta predstavnika bivših i budućih
prijestolnica. Isto tako da nas obavijestite tko su članovi koordinacijskog odbora koji se bave
pripremama, te da li je izrađen akcijski plan sa kojim će Grad Split stići pripremiti svoju
prijavu do travnja 2015. kao i kulturna strategija financijskog ….. koji su vezani uz nju. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. odgovor će dati zamjenik gradonačelnik gospodin Kovačević. Izvolite.
GORAN KOVAČEVIĆ
Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, što se tiče Europske predstavnice kulture, prijava
kao što ste rekli, prijava na Europsku predstavnicu kulturu je u travnju prošle godine. Sve
aktivnosti koje su do sada poduzete i one koje će se poduzimat do tada su aktivnosti koje će
biti na izradi …. i aplikacije. Ono što je preduvjet, šta želim sad informirat kao jednu novost
što smo pokrenuli jeste i izrada strategije u kulturi Grada Splita, dakle, izrada strategije u
kulturi Splita je započela i …. stoji Grad Split i sve njene institucije zajedno sa cijelom
neovisnom kulturnom scenom, udrugama i civilnim društvom. Primili smo od svih institucija i
udruga njihove planove i strategije u kulturi Grada Splita za naredni period. Mi smo predali
vijećima u kulturi na evalvuaciju nakon čega će se oni dati naravno na raspravu i uvide i
očekujemo da bi do kraja godine čak i prije sa akcijski planovi, ali evo da budemo, uvijek se
to malo pomakne, da će mo po prvi puta u gradu Splitu imat jedan vrijedan dokument koji je
zapravo osnova i u skladu s kojim se razvija i razvijat će se i postavit će se aplikacija za
EPK. Sve aktivnosti koje su obavljene do sada …… pošto su cijeli niz aktivnosti sastanaka,
konzultacija do sad napravljena, da vam u pismenom dijelu odgovorimo kronološki na taj dio,
a svi timovi koji su formirani do sada bili su na savjetodavnoj osnovi, a koordinacije koje
spominjete i restrukturiranje kandidacijskog odbora čiji sastanak sa užim dijelom je obavljen,
kako sam informiran isto tako konsenzusom je dogovoreno kako će se sad reformirati u niz
operativnih timova po šprancama kako je nama sugeriraju sve ove gradove koji su dobili
europsku prijestolnicu kulture, a u tom savjetodavnom odboru koji je do sada besplatno
konzultanski savjetovao Grad Split na način kako postavit aplikaciju, između ostalih, na što
sam posebno ponosan, nam se pridružio i dobitnik jedan od najuspješnijih europskih
20
prijestolnica kulture Liverpoola koji je nedavno boravio u gradu Splitu i aktivno surađuje s
nama na tom procesu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. jeste li zadovoljni s odgovorom? Imate li kakvu primjedbu?
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Zahvaljujem na odgovoru. Znači vezano uz koordinacijsko tijelo, zna li se koji je broj
članova konačan i ko su članovi tog Koordinacijskog odbora?
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Znači ponovit ću vam još jedan put. Nema službenog koordinacijskog tijela, samo
savjetodavna tijela su postojala. U dogovoru sa Kandidacijskim odborom i njihovim užim
tijelom koji će cjelokupni sastav biti uključen sada u formalna tijela koja su nakon što smo
završili i evolvuirali, mislim da će mo već na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća ić službeno i
zatražiti od vas vijećnika i na neki način dozvolu da se prijavimo i da idemo u taj postupak,
će mo imat sva formirana tijela koja će onda i savjetodavnih i kandidacijskih odbora preć
zapravo u formalna operativna i savjetodavna tijela prema onakvim hodogramima i
šprancama aktivnosti kakve sugeriraju potrebe aplikacije izrade Europske prijestolnice
kulture.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Zahvaljujem se na odgovoru. Shvatila sam zapravo da to znači nije formalnizirano,
sastav tih tijela nije formaliziran, ali bit će uskoro, jel. Dobro.
PREDSJEDATELJ
Gospođo Danira tražite li pisani odgovor.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Molim vas lijepo da, hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Sljedeći je na redu gospodin Tonči Blažević. Izvolite Blaževiću.
TONČI BLAŽEVIĆ
Zahvaljujem predsjedniče, pozdrav svima. Pitanje za gradonačelnika i molim pisani
odgovor, a glasi: u tisku smo nedavno pročitali da je Grad Split dva vanulična parkirališta
dodijelio na upravljanje poduzeću Splitska obala. Kao što je svima poznato do sada su sva
ulična i vanulična parkirališta bila dodijeljena na upravljanje Prometu d.o.o. Molim vas da
odgovorite koji su razlozi doveli do ove odluke? Postoji li ekonomska ili neka druga računica
koja opravdava ovu odluku? Molim vas da nam i obrazložite. I jedna izjavna rečenica –
logika stvari nalaže da je isplativije isto bilo dodijeliti onom gradskom poduzeću koji već ima
iskustvo i ljudske kapacitete za obavljanje poslova vođenja parkinga. Eto toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. izvolite gospodine gradonačelniče odgovor.
GRADONAČELNIK
Gledajte, na Rivi, parking na samoj Rivi, na Matejušci, već je bio dodijeljen na
upravljanje i rukovođenje Splitskoj obali, obzirom da se tamo nalazi jedan dio ribara. Dakle
ribari sa kamionima. I …. je to trebalo rukovodit s tim šta je Prometu predstavljalo određenu
poteškoću. Oni imaju jedinstveni sustav upravljanja i mi smo mislili da je bolje da ostavimo to
i dalje u nadležnosti Splitske obale, a ne da dajemo to Prometu. Splitska obala je tamo
stavila rampu, podijelila je kartice koje su različite, dakle, ribari imaju pravo bit tamo do 13
sati, sa tim karticama, a nakon toga ide redovni komercijalni parking. Ova druga dva
21
parkinga koja smo dali to su parkinzi koji donose minus. Jednostavno dali opet Splitskoj obali
radi toga što donose minus da ne opterećujemo dalje Promet, jer bi, izgleda vam naopaka
logika, međutim Splitska obala je firma u drukčijoj poziciji od Prometa. Promet je onako i
onako opterećen sa cijelim nizom problema. Inače, taj parking, ta dva parkinga to su dva
mala parkinga s kojima smo ustvari više htjeli dovest red u okolici zgrade Koteksa,
takozvanoga Koteksa, jer tamo se ljudi više nisu imali gdje parkirat i samo smo iskoristili
mogućnost postojećega fizičkoga prostora, di je bio nered samo smo uveli red. Ali tamo
nema komercijalne zarade, jel.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Blaževiću da li ste zadovoljni? Imate li kakvu opservaciju?
TONČI BLAŽEVIĆ
Nisam završio tu tehniku, ali možda ću Dašu pitat, ona će mi objasnit poslije kako to
…. Možda smo ipak trebali malo bolje razmislit, treba stavit tamo neke ljude i tako dalje,
Promet ih ima, ali eto ajde, čuli smo odgovor, vama na dušu.
PREDSJEDATELJ
Pisani odgovor? Dobro. Znači pisani odgovor na pitanje od gospodina Tončija
Blaževića. Sljedeći se za postavit pitanje javio vijećnik Vojko Božulić.
VOJKO BOŽULIĆ
Pozdravljam sve prisutne. Moje pitanje bi bilo za gospođu dogradonačelnicu
Batarelo, tiče se vrtića ako je moguće. Vrlo kratko – kakvi su rezultati upisa u dječje vrtiće
obzirom na ove novine u provedbi postupka, odnosno po Zakonu o općem upravnom
postupku?
PREDSJEDATELJ
Izvolite odgovor.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Zahvaljujem na pitanju poštovani gospodine vijećniče, dakle, kao što ste i sami rekli
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju iz srpnja
prošle godine, određeno je da se na postupak upisa djece u vrtiće primjenjuje Zakon kojim
se uređuje upravni postupak. Donošenjem rješenja po žalbama roditelja na postupak upisa
djece u prvom stupanju u predškolske ustanove Grada Splita je okončan. Dakle, rezultat je –
od ukupno upisane u predškolske ustanove Grada Splita za ovu pedagošku godinu - 4782
djece. 98 djece je ostalo neupisano, to je negdje oko 7%. Eto toliko.
VOJKO BOŽULIĆ
Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Tražite li pisani odgovor?
VOJKO BOŽULIĆ
Ne treba.
PREDSJEDATELJ
U redu. Hvala lijepo. Gospodin Tomislav Prljević je odustao od svog pitanja. Na
redu je gospođa Maja Dvornik. Izvolite gospođo Dvornik. Pitanje je upućeno?
MAJA DVORNIK
Hvala lijepa. Pozdravljam sve nazočne. Pitanje se odnosi dakle na prije više od tri
mjeseca svi gradski vijećnici zaprimili su prijedlog Društva Marjan za uvrštenjem teme zaštite
22
Park šume Marjan u dnevni red od narednih sjednica. U tom prijedlogu sadržan je prijedlog
zaključka koji bi se po tome uputio nadležnom Ministarstvu ovisno o ishodu glasovanju
gradskih vijećnika. Kako smo imali prilike doznati iz medija, Grad je naručio izradu programa
sanacije bespravnih objekata, a najavljena je tematska sjednica o istima, o legalizaciji, dakle,
građevina u Park šumi Marjan, ali o zaštiti same Park šume Marjan nema ni riječi. Pitanje je
– namjerava li se tema zaštite Park šume Marjan uvrstiti kao jedna od točaka dnevnog reda
ovog Gradskog vijeća? Te još jedno pitanje – tko će snositi troškove izrade sanacije
programa sanacije, odnosno hoće li građani Splita platiti program sanacije koji će
pojedincima omogućiti legalizaciju njihovih bespravnih građevina? Hvala vam lijepa. Dakle,
tražim pisani odgovor, ali me najviše zanima posebno ovo drugo pitanje – tko će platit
program sanacije?
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem? tko će odgovoriti? Gospodin Teo Vojković. Jesam dobro rekao?
Jesam.
TEO VOJKOVIĆ, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo
Dobar dan, da, ja sam Teo Vojković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno
uređenje i graditeljstvo. Dakle, kako ste rekli, Grad Split je od Građevinskog fakulteta naručio
u 7. mjesecu analizu stanja nelegalno izgrađenih objekata na području Park šume Marjana.
Dakle tom analizom koja nam je potrebna da bi stručne službe i ostala tijela Grada Splita
donijela odluku šta i kako dalje postupati, bez prejudiciranja na koji način će se ići u daljnje
postupanje, šta može biti izrada programa sanacije, izmjena prostorno planske
dokumentacije, bilo na razini Grada, bilo na razini prema Županiji, jer se radi o području koji
je na određeni način i u nadležnosti Županije. Dakle, ovo što je do sada napravljeno
jednostavno tehnička analiza stanja. Kako i na koji način će se dalje postupat, to će Grad
Split i tijela Grada Splita donijeti odluku u budućnosti u ovisnosti o rezultatima analize.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. imate li potrebe šta dodati gospodine gradonačelniče?
GRADONAČELNIK
….sam reka da tamo postoje različiti bespravni graditelji, kao što postoje na cijelom
nizu drugih lokacija. Zbog toga o Zakonu o legalizaciji neki će biti legalizirani, neki, jedan dio
njih bitno neće biti legaliziran, ali ne bih ih ja drukčije tretirao nego što tretiramo druge ljude
koji su isto tako cijeli niz bespravnih građevina iz razno raznih razloga gradili i u Splitu i u
drugim gradovima. Prema tome, nemojmo ih stavljat u kategoriju nekakvih presudnih, pa
rekao bi čak i malo previše ih optužujemo. Tamo ima ljudi koji će sigurno biti legalizirani,
njihovi objekti su po onome što sam ja vidio do sada, zaista vrlo skromni, ljudi žive u njima,
mogu biti legalizirani, ali obzirom se nalaze unutar granice Park šume Marjan, razmišljali
smo i sa Ministarstvom smo našli način da ipak vidimo, da pristupimo sanaciji i legalizaciji.
Da li će biti svi, konačno ovo Vijeće će o tome i odlučivat, mi će mo davat naše prijedloge,
naša mišljenja. To je zaštita Marjana. Ja bi napomenuo samo da je evidentno da Društvo
Marjan i Društvo Merjan su u potpunoj koliziji, dakle, Društvo Marjan traži da se zaštiti njihovi
interesi, Društvo Merjan traže da se zaštite čiji interesi? Ne bi se ja s vama složio na taj
način. Mislim da se tu radi o jednom načinu, i ovo su naši interesi, jer to su isto građani
ovoga grada koji imaju po Zakonu o legalizaciji pravo na legalizaciju ili da im se barem kaže
– ne može vam se legalizirati. A ne da im se a priori odbije bilo kakva mogućnost da dobiju
odgovor.
MAJA DVORNIK
Ako mogu
PREDSJEDATELJ
Možete, imate pravo na mišljenje odgovoru.
23
MAJA DVORNIK
…..a priori nešto odbit, međutim, očito odlučivat će se od slučaja do slučaja.
Međutim, fakat je u tome da mi u ovome trenutku i toga ovi građani ovoga grada trebaju biti
svjesni, za razliku od drugih bespravnih graditelja kojima mi ne plaćamo određene programe
da se vidi da li se nešto može legalizirat ili ne, a također nešto što se gradi u Park šumi, jer
nikad vas ne poznavanje zakona ne eskulpira od nečega. Dakle, kad se nešto gradi u
zaštićenom području to je krivično djelo, a kada se gradi na drugim područjima to je prekršaj.
I to je vrlo bitna razlika. Hvala lijepa. Ne bi dalje o ovome, mislim da sam dovoljno rekla.
GRADONAČELNIK
…..je kolegice, ali ne možemo govorit o krivičnom djelu tamo dok se ne dokaže da
su oni počinili krivično djelo. I to je isto prejudiciranje cijele situacije. Prema tome, zato smo i
naručili jer se radi o specifičnom prostoru i mislim da Grad Split može sebi dozvolit obzirom
na sredstva koja će inkasirat od ukupne legalizacije. A unaprijed govoriti o krivičnom djelu je
stvar koju će opet procijenit neko drugi a ne mi.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. idemo dalje. I posljednji za pitanje gospodin Ćosić Damir. Pitanje
postavljate?
DAMIS ĆOSIĆ
Hvala predsjedniče. Pitanje bi postavio pročelniku za informatiku, gospodinu Jukiću,
ne znam da li je tu, Hrvoje.
PREDSJEDATELJ
Zvat će mo ga.
DAMIR ĆOSIĆ
Mogu ja pitat? Uglavnom moja primjedba se odnosi na rad Službe za informatiku. I
prvo kao gradskog vijećnika, i drugo kao predsjednika Vijeća gradskog kotara. Ja i gospodin
Hrvoje smo se čuli prije par dana i sad bi ja s obzirom da sam ponukan natpisima u medijima
da Služba za informatiku ima 16 službenika, ja smatram da je taj broj ljudi, da je dovoljan za
mnogo veći sustav od gradske web stranice koja je nažalost jučer uoči sjednice nije uopće
radila. Ako se ne varam, mislim da sam u pravu.
Ujedno pitam što će vam savjetnici za izradu weba, dakle, za izradu weba, koji je
već izrađen. Dakle, postoje vam savjetnici za nešto što je već gotovo. I sada bih još ja na
kraju postavio pitanje što uopće rade ti zaposlenici u vašem Odjelu, i da li su zaista potrebna
dva zaposlenika da objave jednu jedinu vijest na web stranici? Iako smo se mi čuli prije par
dana, ja kao predsjednik Vijeća gradskog kotara do sad sam imao, …, imao sam Internet, na
taj način sam komunicirao sa građanima kao i svi ostali predsjednici, međutim Služba za
gradske kotare, pročelnik Butorović je nama ukinuo dakle te cijele internetske veze koje smo
mi plaćali od svojih sredstava. Obrazloženo mi je, odnosno odgovoreno mi je da postoje
sustavi koji su ugrađeni u gradske kotare i ti su sustavi stvarno ugrađeni za vrijeme
gradonačelnika Keruma, to su najmoderniji sustavi, optički kabeli koji svaki gradski kotar ima
one velike kutije, međutim, to ništa ne funkcionira. Na moj upit zbog čega kotari nemaju te
besplatne internete, vi ste mi rekli da ne poznajete, da niste sigurni koje su tehničke
mogućnosti, na šta sam vam ja rekao na telefon – ako niste sigurni, ne znate, onda dajte
ostavku na vašu dužnost.
PREDSJEDATELJ
Pitanje gospodine Ćosiću.
24
DAMIR ĆOSIĆ
Pitanje – kad gradonačelnik misli uvest reda u informatičku službu? Zbog čega je 16
ljudi zaposlena, a praktički vidimo da ne rade ništa. Hvala lijepo.ž
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Tko će odgovorit? Gospodin gradonačelnik za početak.
GRADONAČELNIK
Informatička, kolega Jukić je došao nedavno. Služba zaista ima 15 zaposlenika, ali
svega iz troje radi na web stranici koji nisu dio te Službe, nego su dio službe Kabineta
gradonačelnika. A usput rečeno i ta priča o broju zaposlenika u Kabinetu je isto pretjerivanje
pogotovo kad se ide na prepisivanje telefonskog imenika. Što se tiče ovoga drugog, nitko
nije oduševljen sa informatikom u gradu Splitu, međutim, radimo na tome, i od kad je došao
kolega Jukić, uz pomoć bivših kolega pokušavamo napravit nešto u okviru sredstava s
kojima raspolažemo. Cijela priča nije baš toliko loša i ne bih se složio da smo mi najgori.
Recimo u tom smislu gledajući ostale gradove. Međutim, informatika zahtjeva relativno velika
sredstva, dakle, nove investicije, a to neće baš tako lako ić.
PREDSJEDATELJ
U redu. Da li ste zadovoljni? Kakvo je vaše mišljenje o dobijenom odgovoru.
DAMIR ĆOSIĆ
Htio sam samo čuti od gospodina Hrvoja. Postoji sustav koji je plaćen skupo,
konačno u prošlom sazivu gradonačelnika. Postoji jedno dugme koje se zove enter. Ja sam
samo tražio od njega da mi stisne to dugme ovdje u Banovini, tako da ja imam signal u
gradskom kotaru koji je besplatan interneta, međutim, od toga se pravi problem. Pa bi njega
volio čut da li se to može riješit, da li on može stisnuti enter? Ok. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine Jukiću odgovor.
HRVOJE JUKIĆ, pročelnik Službe za informatiku
Poštovani, pozdrav. U pravu ste, izgradnja vlastite mreže širokog dosega je u fazi
izrade. Gradski kotarevi su spojevi na gradsku mrežu i to je bilo u skladu sa prvim planom
spajanja i u skladu sa financijskim mogućnostima. Što se tiče korištenje interneta, telefona i
spajanja na gradsku mrežu, gradski tajnici, odnosno tajnice imaju tu mogućnost. Međutim,
da bi se predsjednicima gradskih kotareva ta mogućnost, da bi im se to omogućilo, treba
napraviti određene zahvate na mreži koji nisu jednostavni i uključuju sigurnost prilikom
spajanja, uključuju određena pravila koja se trebaju poštivat za sigurnost spajanja na
gradsku mrežu. Tako da to je u fazi izrade.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. tražite li pisani odgovor gospodine Ćosiću?
DAMIR ĆOSIĆ
Tražim pisani odgovor s obzirom da nisam zadovoljan s njegovim odgovorom. On
priča da je nešto u fazi izrade, a sve je izrađeno. Dakle ja ga molim da obiđe teren, da se
uvjeri na terenu da je sve gotovo, samo treba onaj njegov enter.
PREDSJEDATELJ
Nema problema, dobit ćete pisani odgovor. Evo imamo još jedno obzirom da imamo
vremena, imamo još jedno pitanje od gospodina Stanka Ćudine. Izvolite. Vi postavljate
pitanje?
25
STANKO ĆUDINA
Hvala gospodine predsjedniče, postavio bi pitanje i svima vijećnicima, pozdravljam
ih sve zajedno, ali postavljam pitanje, amo kazati trojici. Luki Podrugu – broj jedan, Petru
Škoriću – broj dva, onda i mom zamjeniku Goranu Kovačeviću …..
PREDSJEDATELJ
Gospodine Ćudina, molim vas, molim vas, gospodine Ćudina, to nije u skladu sa
Poslovnikom, da vijećnik vijećniku postavlja pitanje. Molim vas. Gospodine Ćudina, samo
čas,
STANKO ĆUDINA
Moje je pitanje upravo za ovu gospodu, a ono se odnosi da je županijska cesta kao
županija, mi znamo ko upravlja županijskom cestom, da, da, Luka Podrug, dogovorio sa
Pointom, ne znam ja kako i šta, znam ja koliko i šta, da su trebali izvršiti radove one koje su
trebali izvršiti a nisu ih izvršili i svakako da je puno toga plaćeno. Ova vlast i ovo Gradsko
vijeće čini mi se da nije baš toliko upoznato s time u prošlosti kao što je bilo prošlo Gradsko
vijeće, a Luka POdrug će dati odgovor na to, pa i gospodin Škorić koji je danas direktor
svega toga.
PREDSJEDATELJ
Pitanje glasi?
STANKO ĆUDINA
Postavljam pitanje i glasi – kada će se završiti Poljička cesta u Srinjinama koja je
bila županijska cesta i onda su je prebacili vrući krompir na Grad Split na ulicu, a ta ulica je
devastirana, upropaštena, dosta uloženo, ništa napravljeno, Isuse bože neka kažu kada
ćedu moji građani, moji mještani zapravo, ispričavam se za građane, mi smo mjesni odbor,
moji mještani kada ćedu moći doći u svoje garaže, u svoje kuće, bez smetanja i da ne slome
noge preko prelaza nogostupa kojega smo izgradili ga mi, a oni ga sorili i njega više nema.
Izvolite gospodo odgovorite mi na ovo pitanje.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodine Ćudina. Evo vidite šta se događa kad predsjednik poštuje
godine i tako dalje. Dakle, nije poslovnički da vijećnik vijećniku postavlja pitanje. Međutim
evo postavili ste pitanje koje se tiče ipak građana Srinjina i tako dalje, onaj prvi dio ću
zanemarit, pa ukoliko žele, ali bez polemika, mogu odgovorit. Ukoliko ne žele vi ćete ostat
uskraćeni za to pitanje. Zato kažem (obraća se g. Podrugu) a onda će mo dati riječ onome
kome je pitanje trebalo biti upućeno, a to je zamjenik gradonačelnika. A kako ste prozvani
onda, ajde, onda mislim da je građanski red, gospodine Luka samo malo
LUKA PODRUG
Ok, kolegi Stanku, bez obzira što formalno ja to ne bi moga, ali mi smo to zajedno
radili, ja sam kao djelatnik Županijske uprave za ceste tamo vodio imovinske odnose, i
moram kolegi izuzetno zahvalit i dijelu stanovnika, a Stanku posebno, na jednoj korektnoj
suradnji. Činjenica je, ozbiljan je ovo problem, bez obzira na ovu našu formalnu nedostatak
mogućnosti da ovako, ali kad već ste dopustili, naprosto se promijenio zakon. 27. srpnja
2011. po Zakonu o velikim gradovima sve ceste kategorizirane na području velikih gradova
to su u našoj županiji grad Split i grad Kaštela, su prešle u nadležnost tih gradova. Samim
time sva prava i obveze kako smo imali u tijeku te radove, Županijska uprava za ceste u
dogovoru s Gradom nastavila praktički to financirati još pola i sljedeće cijele godine, i
praktički zaista nije postojala ni jedna normalna mogućnost. Kolegino Stankino pitanje je
potpuno na mjestu, i mislim da u suradnji ako hoćete i mi smo predali svu dokumentaciju da
Grad Split od investitora treba tražiti, ne od investitora, nego od izvođača, da što prije tu
prometnicu dovede do kraja. Ona je pred završetkom, prvi sloj je postavljen, ali praktički ona
je vrlo prometna dionica kroz naselje, alternativni pravac za Omiš u sred turističke sezone i
26
mislim da je to jedan ozbiljan problem koji Grad sve treba učiniti da završi, ali ono ozbiljno i
ovako kolegijalno ako hoćete i uz malo šale, nažalost, Županijska uprava za ceste, i mi koji
smo slučajno ovdje vijećnici, od 21. srpnja 2011. nemamo nadležnost nad njom i nažalost ne
možemo ništa učiniti. Ali vjerujem da će gradske službe, zamjenik gradonačelnika,
komunalne i sve službe, uz pritisak nas vijećnika i uz ovo vaše pitanje, na sljedećoj sjednici,
što prije tu dionicu završiti, jer to je zaista neophodno za sigurnost građana grada Splita.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Znači ipak interes građana Srinjina je na prvome mjestu, pa bi ja
zamolio gospodina zamjenika gradonačelnika …….(kraj 1B kazete)…stanje ove prometnice.
Izvolite gospodine Kovačeviću.
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Ja se također u potpunosti mogu složiti da je potrebno da se hitno nađe rješenje i ta
prometnica se dovrši. S tim ciljem Grad Split zajedno i sa Županijom, odnosno naše službe
zajedno sa Županijskom upravom za ceste imamo planiran sastanak već sutra, vjerujem da
će biti potvrđen, i evo pozivam vijećnika kao i stanovnika Srinjina da se pridruži tom sastanku
i da svi zajedno nađemo najbolje i najbrže rješenje kako bi čim prije ta prometnica se stavila
u funkciju.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodine Ćudina jeste zadovoljni sa odgovorima.
STANKO ĆUDINA
Zadovoljan sam ako tako bude.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. dobro, vi ste dali jednu lijepu inicijativu i zaista o stanju sigurnosti na
prometnicama puno ovisi, ni jedan ljudski život ne može se mjeriti, svaki je trošak
beznačajan ako će mo ga zaštiti.
Štovane vijećnice i vijećnici, ovime smo iscrpili naša vijećnička pitanja. Obzirom da
ima vremena, ima li još netko volje postaviti neko pitanje? Utvrđujem da nema. Idemo na
točku 2. dnevnoga reda:
Ad 2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Istog ste dobili, da li ima primjedbi? Izvolite gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
Ma jedna kratka primjedba, kod vijećničkih pitanja, ovo zadnje moje vijećničko
pitanje navedeno je da sam postavio dopunsko u vezi hospicija, a pitanje je u stvari bilo
Promet. Pitanje je bilo vezano za Promet, a dopunsko vezano za hospicij uz obvezu da se
jedno i drugo stavi na neku od sljedećih točaka dnevnog reda. Mislim da je to korektno ipak
u tom smislu jednu malu korekciju napraviti.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo upisala je gospođa Blaže vašu primjedbu. Ima li još primjedbi?
Sada stavljam Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita uz ovu primjedbu
gospodina Podruga na glasovanje.
Tko je za? – Utvrđujem da je zapisnik utvrđen jednoglasno sa 24 glasa za prisutnih
vijećnika.
27
Ad 3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Plan operativnog i
financijskog restrukturiranja Tenis kluba Split
Izvjestitelj za ovu točku dnevnoga reda jeste gospodin Hrvoje Akrap, pročelnik
Službe za sport i sportsku infrastrukturu Grada Splita. Gospodine Akrap izvolite.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu Grada Splita
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane vijećnice i vijećnici, Plan
operativnog i financijskog restrukturiranja Teniskog kluba Split je nakon dugotrajnih
razgovora i pregovora usuglašen sa Službom za sport i sportskom infrastrukturom Grada
Splita. Ovaj Plan ste dobili znači u sklopu papira za, dokumenata za Gradsko vijeće.
Osnovna značajka Plana da ne govorim o samim iznosima su sljedeće – znači utvrđena
dugovanja Teniskog kluba Split su u ukupnom iznosu od 6.537.000 kuna. Najveći vjerovnici
znači imamo tri grupe, Grad Split je najveći vjerovnik, Ministarstvo financija i ostali vjerovnici
koji spadaju u treću skupinu. Prijedlog predstečajne nagodbe zasniva se znači na isplate
tražbine vjerovnicima sljedećom dinamikom: Grad Split kao najveći vjerovnik znači trebao bi
u periodu od 10 godina dobiti pola 40% od ukupnog duga, u deset jednakih godišnjih rata, uz
poček od godinu dana. Ministarstvo financija, iznos od 30% ukupnog duga na rok od 4
godine uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% koja se obračunava tijekom otplate glavnice i
ostali vjerovnici iznos od 40% ukupnog duga na rok od 10 godina, u deset jednakih godišnjih
rata uz poček od godinu dana. S obzirom na navedeno Teniski klub Split je predložio plan
poslovanja za sljedećih 5 godina iz kojeg je vidljivo da su mjere operativnog i financijskog
strukturiranja realna i ostvarive. Plan je usklađen s napucima Službe za sport i sportsku
infrastrukturu, a osnovna težnja plana da se Teniski klub Split u sljedećem razdoblju
organizira na način da prvenstveno osnaži školu tenisa te poveća broj djece u klubu u svim
kategorijama, kako bi osnovna djelatnost kluba, a to je sportsko natjecanje bila što bolje
realizirana. Time bi ujedno prihodi kluba od članarina u sljedećih nekoliko godina bili
višestruko veći, te bi se financijski moglo realizirati sva zaduženja i obveze. Sa rashodovne
strane, gledajući sa rashodovne strane, budući da Grad Split, odnosno Javna ustanova
Sportski objekti preuzima održavanje i brigu o terenima na Tenis centru Firule, time se
ujedno smanjuju troškovi kluba vezani za održavanje na terenu, stoga sa rashodovne strane,
znači smanjene su bruto plaće zaposlenicima. Sukladno navedenim smjernicama znači
napravljena je projekcija računa prihoda i rashoda kao i proračun financijskog tijeka iz kojih
je vidljivo da Teniski klub Split u predviđenom periodu restrukturiranja osigurava višak
novčanih sredstava iz kojih će plaćati reprogramirane obveze. Treba istaknuti da nova
uprava kluba u proteklim mjesecima je napravila iskorak naprijed u organizaciji poslovanja
kluba kao i organizaciji kompletnog omladinskog pogona, te je ostvarila sve preduvjete da se
buduća organizacija poslovanja kluba može provesti na navedeni način. Iz svega navedenog
razvidno je da Teniski klub ima budućnost te da bi se prihvaćanjem predstečajne nagodbe
svi sudionici isto našli u povoljnijem položaju u odnosu na okolnost da se nad društvom
provede stečajni postupak. Stoga se ovom Gradskom vijeću predlaže zaključak kojim se
usvaja predloženi plan operativnog i financijskog restrukturiranja Teniskog kluba Split.
Ukoliko imate pitanja stojim vam na raspolaganju.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Akrapu i otvaram raspravu po ovoj točci
dnevnoga reda. Javili su se gospođa Daša Dragnić, gospodin Podrug, gospodin Čepo i
gospodin Škorić. Izvolite gospođo Dragnić.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle načelno za razliku od mnogih dosadašnjih predstečajnih nagodbi ova
pogotovo Plan restrukturiranja ima smisla, rađen je realno, dakle, diskusija i komentari ne idu
kontra samom prijedlogu. Međutim ono što je nedopustivo, a stvarno nedopustivo, što se tiče
ovoga Vijeća, jer da nam ovakav prijedlog ili bilo kakav prijedlog dolazi ne sad više ni dva
prije ko što je, ko što su dolazili prošli, nego na dan kad ističe rok. To, nova uprava i sve se
28
priprema deset mjeseci, a mi ovo dobivamo ovo na stol danas, a danas je rok. To je van
svake pameti, jer da bilo šta, da mi sad imamo najgenijalniju ideju kako možda popraviti,
poboljšat ovaj plan, bilo šta, mislim zašto to radimo. Zašto dozvoljavamo da o važnim
stvarima raspravljamo na dan, sa omčom, sad će neko valda nakon točke trčat tamo i donit
da smo donili odluku. To je nezobiljno, smiješno, dobro da se desilo nešto jučer, nije se
desilo jučer, radi se na tome deset mjeseci. To je načelno pitanje.
Drugo, znamo da se potpisao novi sporazum sa Javnom ustanovom Sportski
objekti, dakle Tenis klub, a kako je to sastavni dio ovog restrukturiranja, dakle budućeg
poslovanja, smatram da je to trebao biti sastavni dio ove dokumentacije i tražimo da nam se
dostavi naknadno, odnosno ako je moguće tijekom same ove sjednice. Dalo bi se raspravljat
zašto su bili obračunavani komunalne naknade na otvorene terene, bla, bla, ali recimo da je
sad to tako, recimo da se ovim dogovorom zapravo i onako otpisuju kamate i slično, tako da,
znači, što se tiče samog plana, ono što je nama najvažnije, je u svakom slučaju realnost
njenog ispunjenja i daljnjeg življenja Teniskog kluba koji je stvarno zaslužuje živjeti dalje i
donio je puno velikih imena i Split je poznat i po Teniskom klubu, a ne samo po Hajduku.
Tako da u svakom slučaju Teniski klub Split zaslužuje živjeti dalje i po ovoj logici i
animiranjem dalje djece i mladih u svakom slučaju to ima svoju budućnost i pozdravljamo
ovaj trend koji je krenuo sada sa novom Upravom. Međutim, postavit će mo kao i uvijek do
sada jedno dodatno pitanje, znamo da to nije sastavni dio predstečajne nagodbe, međutim,
postavljamo pitanje da li se pokreće ili da li će se pokrenuti pitanje odgovornosti za
dotadašnje stanje, dakle, odgovornost ne vođenja kluba, ne transparentnog stanja i tako
dalje. Eto ga. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. evo prije odgovora izvjestitelja imali smo jednu repliku na vaše
izlaganje
DANIRA MATOŠIĆ
A da nije Čepo?
PREDSJEDATELJ
Gospodin Čepo Gojko. Vi ste vidoviti. Svaka čast.
GOJKO ČEPO
Ne znam kolegice zašto ste pretpostavili da ću ja replicirat, možda zbog toga jer ste
i sami uočili da ste nekoliko kardinalnih grešaka rekli u svom izlaganja kao i obično. A
govoriti nešto da je neozbiljno i smiješno, referirajući se na nekoga drugoga i na posao koji je
on odradio, ja se slažem da su neke stvari ovdje neozbiljne i smiješne a meni su to u pravilu
izlaganja koja dolaze s te strane. I prošlo je godinu dana i mislim da je bilo vrijeme da više se
nauči kako funkcionira Poslovnik Gradskog vijeća, pa da se nauči kako funkcioniraju druge
procedure. Ja nisam doktor ekonomskih znanosti kao vi, neke kolegije ekonomske jesam
položio, Grad Split ne izrađuje Plan operativnog i financijskog restrukturiranja nego ga
izrađuje Udruga koje Grad Split nije vlasnik. Kompletna procedura od kad je krenula od
travnja mjesečni izvještaj imate na stranicama FINE. U slučaju na predstečajnih nagodbi to
je jedini način na koji FINA funkcionira. Nikome ne dostavlja ništa drugo. A na kraju vaš
visoki C gdje bi mi valjda trebali tražit odgovornost nekoga u nekoj udruzi s kojom Grad Split
nema apsolutno nikakve veze. Nije osnivač. Grad ima potraživanja prema toj Udruzi ko što
ima prema 100.000 građana za komunalnu naknadu u gradu. Grad ima fakturiran račun, to
je sve što Grad Split ima s njima. Vi tražite da ovaj grad traži odgovornost od nekoga ko
nama nije odgovoran. Tražite da mi mijenjamo plan restrukturiranja financijskog koji nije u
nadležnosti Grada nego njih, oni su predložili plan financijskog restrukturiranja. Mi ga
možemo prihvatiti ili ne prihvatit, a šta mislim o tome trebamo li da ga prihvatimo reć ću u
svojoj redovnoj raspravi za koju sam se prijavio.
29
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. imate pravo odgovor na ovu repliku.
DAŠA DRAGNIĆ
Prešutit ću sve ono što bi rekla, šta nije zapravo interesantno ni građanima ni nama
ovdje, i pokušat ću biti samo ozbiljna. Ako nemamo ništa s tim, zašto je na ovom Vijeću.
GOJKO ČEPO
Vjerovnik smo.
DAŠA DRAGNIĆ
Ajde? A je li vjerovnik ima ikakvog udjela u predstečajnoj nagodbi? Je li ima? S kim
se radila predstečajna nagodba? Ja neću raspravljati o takvim stvarima svaki put dan prije
roka. Jel to neozbiljno? Pa nemoj me više prozivat sa takvim tonom, jel ti to jasno! Pa mislim
ono. To je stvarno, ma ne, ovo je prevršilo svaku mjeru. Ovo je prevršilo svaku mjeru.
Obzirom da je Grad najveći vjerovnik, on ima i te kako ulogu u predstečajnoj nagodbi. Pa s
kim se potpisuje nagodba nego sa vjerovnicima. Pa nemojte mi rušiti osnovnu logiku i prava.
Ne znam šta ste završili od prava osim onih par kolegija ekonomije.
GOJKO ČEPO
(nije uključen mikrofon)
PREDSJEDATELJ
Dobro je, dakle, što se tiče prepucavanja vijećnika, Bobis je tu dolje ispod, pa
slobodno se udaljite. Činjenica je da vijećnik ima pravo na repliku, ja se jedino ne slažem sa
onom konstatacijom visoki C, nije u redu, ni vaša reakcija, neka bude malo smirenija, vi
vidite kako se na Vijeću stvari odvijaju, da nekad malo zaiskri sa ove ili one strane, ali to je,
GOJKO ČEPO
….. ovo je ozbiljna rasprava, zašto da idemo u Bobisa, ovo je ozbiljna rasprava.
PREDSJEDATELJ
To je gospodine Čepo, vi mene prekidate i nemojte to raditi. Dakle, dakle, u trenutku
kada sam dao riječ gospođi Daši Dragnić, vi ste tri puta njoj upali u riječ i ostvarili ste dijalog
mimo predsjednika. Predsjednik se strašno naljutio i evo ne zna šta bi sad napravio. Dobro.
Nemojmo tako. Pazimo, ja sam zaista da kritikujemo bilo koji stav do kraja, bezrezervno i
tako dalje, samo pazimo na dostojanstvo svakoga od nas. To je nešto najljepše što možemo
u jednom dijalogu ostvariti. Ja mislim da ova intervencija za sada dovoljna. Evo gospođa sad
će vam odgovoriti izvjestitelj gospodin Akrap. Izvolite.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu Grada Splita
Zahvaljujem. što se tiče roka o kojem kažete, znači, za plan, za usuglašavanje
plana treba naravno obje strane. Plan kakav smo mi dobivali mjesecima, da je došao na ovo
Gradsko vijeće, ja bi prvi kao izvjestitelj bio protiv njega. Znači naputke koje smo davali od
starta nisu bili poštivani. Pa mjesec, pa dva, pa tri, pa četri, pa pet, i došli smo na kraju do
roka koji je bio jedini mogući. Znači, jedino nam je ostalo ili klub poslati u stečaj, da smo
predložili onakav plan kakav su oni predlagali, ili znači ispuniti naputke koje je Grad dao. Na
kraju su ti naputci ispunjeni, i osnovi je bilo da se vodi računa o sportskom napretku kluba o
razvoju djece šta mi to u startu nismo imali. I uz jednu stvar koju ste kasnije spomenuli a to je
raskidanje ugovora o korištenju objekta. Taj ugovor je bio sklopljen 2008. na period od 10
godina bez suglasnosti Grada. Znači jedan ajmo reć naš naputak je bio da se taj ugovor
raskine. I sporazumno je raskinut. Znači mi nemamo trenutno ugovor sa Tenis klubom Split o
korištenju teniskog centra, taj ugovor će biti sklopljen, ali ne način kao što je to bilo do sada,
nego na način da će Tenis klub Split dobit sve potrebne termine za realizaciju svojih
sportskih aktivnosti. Dapače, po prvi put će mo voditi računa o tome i oni će vodit računa o
30
tome da djeca ne budu iza rekreativaca, nego da budu ispred rekreativaca. I to je osnova
ovoga i radi toga se došlo ovakav cajtnot. Znači ne radi gradske službe, nego radi druge
strane. Isto tako smo tražili i mi odgodu od FINE međutim nismo je na kraju dobili. Zbog toga
smo na kraju došli sa ovakvim planom koji je usuglašen i koji je realan i ostvariv, kao što ste i
sami rekli, mislim da su brojevi u redu. Eto to je jedini mogući razlog. Inače da je ovaj plan
bio prije 4 mjeseca da su oni prihvatili naputak, znači naš naputak kako neke stvari napravit,
onda bi on prije 4 mjeseca bio na ovom Gradskom vijeću. Eto. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. idemo dalje sa raspravom. Gospodin Podrug Luka, izvolite.
LUKA PODRUG
Uz sva ova obrazloženja ja ću se također pridružiti onom čuđenju kolegice zašto
nam to dolazi zadnji dan, pa makar riskira da me Čepo napadne, ali neće, on je specijaliziran
samo za vijećnike Marijane Puljak. Nekoliko logičnih pitanja koje mi se nameću, osobno ću
za ovo glasat, mislim da treba klubu pomoć i to je značajan klub za grad Split, ali mi neke
stvari nisu jasne. Naime, kaže glavni dug od 4.800.000 s kamata je Grad Split. Kaže da ima
komunalne naknade iz '97. Pa zašto ta komunalna naknada nije naprosto otpisana jer je
zastara? Kaže, da od 2011. ili koje već godine, od 2001. im se obračunava komunalna
naknada na otvorene sportske terene. Mislim zašto je taj Tenis klub u jednoj poziciji, a svi
drugi sportski klubovi u drugoj poziciji. Šta bi bilo sa Hajdukom, sa Splitom, sa svim drugim
klubovima kad bi im to obračunavali. Oni bi bili već davno ugašeni. Mislim, je li Grad u ovom
slučaju vodio neke privatne ratove sa nekim tamo i dan danas zašto ne otpisuje ono što je
za otpisat, a slično postavljam čak i dug vezan za Ministarstvo financija, i tu kaže da su
obveze nastale prije 2006. Ako su prije 2006. vjerojatno su i većina tih obveza ušla u
zastarne rokove. Ovo je nekakvo upozorenje što smatram, bez obzira, ja ću osobno za ovo
glasat, mislim da je Plan napravljen korektno i daje mogućnost da Klub opstane, ali ipak traži
se odgovor na nekoliko ovih logičnih pitanja. Zaključno, zašto nije otpisana ona obveza koja
bi trebala zbog zastare bit otpisana? I zašto je, bez obzira što kolega kaže, donilo odluku
Gradsko vijeće, nije sigurno Gradsko vijeće donilo odluku samo za Tenis klub Split, zašto je
Tenis klub Split u jednoj poziciji, a drugi sportski kolektivi u drugoj poziciji? Mislim da bi
njihove obveze kad bi se korigira ovaj iznos Grada Splita koji je ovako meni kao vijećniku na
vrlo nekorektan način objavio od strane Grada Splita nametnuta je jedna ogromna obveza, a
s druge strane i prema Ministarstvu financija, mislim da bi oni bili u puno manjim problemima.
Ali s druge strane, bez obzira na sva ova moja pitanja, ako ovaj predstečajni plan daje šansu
da klub kroz sljedećih 10 godina ozdravi, oživi, vrati sve svoje dugove, obveze. Ja ću
svejedno za ovo glasat, ali bi svejedno volio da mi netko odgovori na ova pitanja. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. evo izvolite gospodine Akrap.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu Grada Splita
Evo samo ću gospodinu Podrugu znači ukratko odgovorit, znači, Gradsko vijeće je
donijelo odluku o podizanju komunalne naknade, naplati komunalne naknade na terenu što
nije slučaj sa ni jednim drugim sportskim klubom, ali isto tako početkom ove godine to je i
ukinuto. Što se tiče znači otpisa i tako dalje, znači mi prema zakonu ne možemo otpisati
kamate, međutim, kroz ovaj period i ono što mi smo razgovarali s njima u startu, pazite, i oni
su korisnici na neki način i gradskog proračuna, jel tako, budući mi dajemo na temelju
aktivnosti kluba i za razvoj i škole tenisa i tako dalje, i ubuduće će mo hvala bogu davat
vezano normalno uz kvalitetu njihovih programa i njihovog rada, tako da u ovom periodu
znači s jedne strane mi će mo naplatit komunalnu naknadu, s druge strane isto Teniskom
klubu će mo dat znači za provođenje njihovih problema, jel.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. izvolite.
31
LUKA PODRUG
Bez želje da ulazim u veliku repliku, ja kažem, normalno, ja osobno ću glasovat za
ovo ako je nešto dogovoreno, obostrano prihvaćeno, i logično mi je. Ali svejedno, ostaje mi,
ako vi sad precizno kažete onda je to očito tako, ja sam živio u uvjerenju da Gradsko vijeće
je donijelo neku generalnu odluku da se naplaćuje svim, znači izuzev Tenis klub Split, i samo
zbog njega je donesena takva odluka, to je malo začuđujuće moram priznat. Zašto bi jedni
plaćali a drugi ne bi plaćali? I priznat ću da mi baš nije sjelo to, ta temeljna teza da ne
možemo mi otpisat. Mislim, dužni smo otpisat. Mi ne možemo obratno od toga. Ja ne mogu
vjerovat da mi možemo naplaćivat neku obvezu iz '97. a koja je davno zastarjela. To smo bili
dužni otpisat. Međutim, nevezano za to, šta se mene osobno tiče, ja ću glasat za ovo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. izvolite gospodine Akrap.
HRVOJE AKRAP, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu Grada Splita
Mi smo ovaj dio potkrijepili ovrhama, zbog toga ne možemo ništa otpisat, jel. A s
druge strane, vi ste i gradski vijećnik, prema tome, ja mislim da znate zašto ste tada glasali
za podizanje komunalne naknade.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Čepo, sad ćete doći na red. Izvolite. Sad ste vi na redu.
GOJKO ČEPO
Ja bi zamolio da pročelnici ne ulaze u političke rasprave s vijećnicima kad su o
čemu kako glasali. Vezano uz ovaj Plan operativnog i financijskog restrukturiranja, bez
obzira na njegov tajming, mislim da je ovaj Plan napravljen dobro i da u ovom slučaju
predstečajne nagodbe Grad otpisivanjem 60% potraživanja zapravo ne gubi ništa. Tim više
što je ukupno dugovanje Tenis kluba prema Gradu se sastoji u većem dijelu od kamate, a
manjim dijelom od potraživanja, a koja su proizašla upravo iz onoga o čemu je govorio
kolega vijećnik Podrug, a to je komunalna naknada koju je Tenis klub zaista nepravedno
plaćao. Mi smo nešto ranije, mislim da je to bilo u 4. mjesec prošle godine na ovom
Gradskom vijeću o Tenis klubu Split konačno vratili ono na što oni imaju pravo. Mislim da za
razliku od niza predstečajnih nagodbi sa neizvjesnim ishodom, da se ovdje radi o jednom
planu financijskog restrukturiranja za koje je evidentno da će klubu donijet jedan novi
početak i da sa svim brojkama koje su ovdje priložene nama vijećnicima je jasno da je ova
predstečajna nagodba zapravo spas za klub. Zbog toga mislim da ne bi trebali mi kao
vijećnici sada cijepati dlaku uzduž i gledati tajming kada nam je Tenis klub dostavio ovo, ako
njima nije kasno da mi raspravljamo danas o ovome, a plan je za nas prihvatljiv, mislim da je
to zaista sporedna stvar, tim više što mislim da ovo Gradsko vijeće ne treba ulaziti u brojke
jer Plan ovog financijskog restrukturiranja je potpisao predsjednik Tenis kluba Split dr. Željko
Matutinović, a nama na našem dokumentu ovdje i stoji da mi kao Gradsko vijeće samo
dajemo suglasnost na taj plan i evo ja molim kolege vijećnike da ovo podržimo i da Tenis
klubu Split damo mogućnost za novi početak za koji sam uvjeren da će bit pozitivan. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. ima li potrebe za dodati od strane izvjestitelja? Nema. Ja samo mogu
nadodati da ja nisam osjetio da je gospodin Akrap ikakvu političku opasku dao ili tako nešto.
Idemo dalje. Gospodin Škorić Petar.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Pa evo gospodin Akrap je iznio ovaj Plan operativnog i financijskog
restrukturiranja Tenis kluba. Zanima me vezano za prijedloge koliko će Grad platit, koliko
Ministarstvo i koliko ostali vjerovnici. Kod Ministarstva financija stoji dakle kamatna stopa od
4,5% dakle, zanima me zašto je, je li to zakonska kamata ili? Dobro.
32
Sljedeća stvar iz svega ovog iznijetog je razvidno da bi klub u 2015. vratio 106.000
kuna, a sljedeće tri godine po 316, dakle, a preostalih 6 godina po 209. Mišljenja sam da je
stvaranje tolikog viška prihoda na rashodima nerealno i neostvarivo. Zašto? Zato što
struktura prihoda predviđa godišnje prihode između 850 i 1.250.000 kuna, što je jako teško
za ostvariti, posebno zato što su ovi prihodi koji su bili ranije od zakupa terena dodijeljeni u
budžet Javne ustanove Športski objekti. Dakle to su bili izrazito važni prihodi Tenis kluba i
Tenis klub je u biti ta sredstva uprihođivao od zakupa ovih natkrivenih konstrukcija, onih
balona na tri terena, koja je nažalost preuzela lizing kuća zbog nemogućnosti vraćanja
kredita, i struktura rashoda vidimo snažna smanjenja, ali se ne znaju detalji na koji način se
to misli riješiti. Dakle, možemo mi ovdje puno, detalja ima koji su za raspravu, ali je ključno
da će Klub izrazito teško, odnosno gotovo nikako imat mogućnost i pozitivno poslovati, volili
bi da nam se to dematira. Dakle, mislimo da su vrlo izvjesni, da su prihodi predimenzionirani,
a rashodi smanjeni u odnosu na realnost i smatramo da je plan trebao biti realniji kako bi
dobili solventan i likvidan klub, a ne da se ovaj nekoć slavni klub ubrzo nađe u stečaju. U
svakom slučaju, mi će mo podržati ovaj plan jer želimo na svaki mogući način pomoć klubu.
Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Škoriću. Obzirom da nema više prijavljenih. Ukoliko
izvjestitelj smatra da bi još nešto trebalo nadodati vizavi ovih diskusija – ne smatra, prema
tome, zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda, tri, i stavljam Prijedlog zaključka o
davanju suglasnosti na Plan operativnog i financijskog restrukturiranja Tenis kluba na
glasovanje.
Tko je za?
Ima li tko protiv?
Suzdržan?
Utvrđujem da je prijedlog usvojen jednoglasno sa 23 glasa prisutnih vijećnika.
Zahvaljujem.
Ad 4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća
Grada Splita
Odbor za statut, poslovnik i propise na svojoj 10. sjednici, održanoj 25. kolovoza
jednoglasno je sa 6 glasova za od prisutnih 6, donio zaključak kojim je mišljenja da je
navedeni Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Splita
sukladan zakonima i drugim propisima. Izvjestitelj po ovoj točci dnevnog reda je gospodin
Drago Davidović, pročelnik Ureda Grada Splita. Ja bi ga molio da dade uvodno izlaganje.
Izvolite gospodine Davidoviću.
DRAGO DAVIDOVIĆ, pročelnik Ureda Grada
Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane vijećnice, poštovani vijećnici, na prošloj
sjednici iz srpnja ove godine, Gradsko vijeće je prilikom rasprave o Prijedloga odluke o
donošenju Detaljnog plana uređenja za dio obuhvata donijela zaključka da se za sljedeću
sjednicu pripremi Prijedlog izmjena Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita
na način da se Komisiji za urbanizam propiše nadležnost davanja prijedloga i primjedbi u fazi
pripreme nacrta prijedloga akata iz nadležnosti Gradskoga vijeća, što bi jednostavnije značilo
da u situaciji kad služba pripremi nacrt prijedloga, da taj nacrt prijedloga ide najprije Komisiji
koja bi raspravljala o toj temi i istome dala svoje primjedbe, a nakon toga kad se usklade
stavovi, išlo bi kod gradonačelnika na utvrđivanje koje on dalje dostavlja Gradskome vijeću.
Povodom toga mi smo napravili izmjene i dopune i predlažemo ovom Gradskom vijeću da
iste po naputku zadnje sjednice prihvati. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Davidoviću. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnoga reda.
Utvrđujem da nije bilo prijavljenih za raspravu i ujedno zaključujem raspravu po ovoj točci
33
dnevnoga reda. Stoga stavljam na glasovanje Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnim
tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita na glasovanje.
Tko je za?
Protiv?
Suzdržan?
Utvrđujem da je točka 4. usvojena sa 23 glasa za prisutnih vijećnika Gradskoga
vijeća.
Ad 5. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat
P21
Ja bi vas molio da podijelite ovo šta su stanari. Imate na mailu, znam da imate, oni su
me zamolili, mislio sam ako želite. Onda u redu. Onda nema potrebe. Ko želi može uzesti, u
redu je. Da vas ne zamaram sa viškom materijala.
Dakle, stali smo bolnica Firule, pojedinačni zahvat P21. Komisija za urbanizam na
svojoj 4. sjednici održanoj 21. kolovoza većinom je glasova 4 „za“ i 2 suzdržana od ukupno 6,
donijela sljedeći zaključak – prihvaća se Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja uz Poljičku ceste sjeverno od kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat
P21. Komisija za urbanizam je uz ovu točku usvojila još jednu sugestiju koju će vam pročitati
predsjednica Komisije za urbanizam Danira Matošić Matičević, jasno, nakon izvještaja.
Izvjestiteljica po ovoj točci dnevnog reda je gospođa Ružica Batinić Santro i molim je da
dade uvodno obrazloženje po ovoj točci dnevnoga reda. Izvolite gospođo Santro.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Hvala lijepa. Temeljem važećeg Detaljnog plana oznake P21 izgrađeni su dvije
građevinske čestice, građevinska čestica oznake 2 i 3. Investitor namjerava gradit građevinu
na građevinskim česticama označe 5 4.1 i 4.2. odnosno, ovaj istočni dio ovog detaljnog
plana. Obzirom da je prije izdavanja građevinske dozvole za izgradnju građevina potrebno
ishoditi građevinsku dozvolu za pristupnu prometnicu, a na dijelu Šoltanske ulice, planske
oznake 7.2. nisu riješeni imovinsko pravni odnosi i investitor odnosno Ora-mont obratio se
Gradu Splitu sa zamolbom da se donese izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja na
način da se građevna čestica planske oznake 7.2. koja predstavlja dio Šoltanske, podijeli u
dvije građevinske čestice, tako da se omogući gradnja građevina odnosno izdavanje
građevinske dozvole za građevine uz dio Šoltanske ulice na kojoj su riješeni imovinsko
pravni odnosi. Isti dopis Ora-mont je uputio i Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva i
dobio je mišljenje da je takva izmjena moguća. Na temelju stava Službe za pripremu i
izgradnju, imovinsko pravnu pripremu i izgradnju zemljišta, mišljenja Ministarstva,
gradonačelnik je dana 21.srpnja donio zaključak da se prihvaća inicijativa firme Ora-mont
d.o.o. i da se zadužuju stručne službe da pripreme odluku o izradi izmjene i dopune
Detaljnog plana. Znači ovom odlukom se samo građevinska čestica koja je dio Šoltanske
ulice planske oznake 7.2. dijeli u dvije građevinske čestice, trasa prometnice ostaje ista, i svi
ostali parametri unutar Detaljnog plana ostaju isti. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem na uvodnom izlaganju. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnoga reda.
No prije, samo da upišem, no prije nego što dam riječ vijećnicima, moram postavit pitanje da
li imaju predsjednici klubova vijećnika imaju li šta za reć odnosno predsjednica matičnog
tijela nakon izvjestiteljice ima pravo na davanje svog mišljenja i tumačenja, uz onu obvezu
jasno da upoznate vijećnike sa zaključkom Komisije. Utvrđujem da nema prijavljenih
predsjednika klubova, pa dajem riječ gospođi (dobro, u redu je, onda ćete vi kao vijećnica, u
redu je). Izvolite gospođo Danira Matošević.
34
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Matošić.
PREDSJEDATELJ
Matošić. Skužajte. Ja sam pogriješio u prezimenu.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Komisija za urbanizam je na svojoj sjednici raspravila o Prijedlog odluke o izradi
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku ceste sjeverno od kompleksa
bolnice Firule – pojedinačni zahvat P21, i na temelju provedene rasprave usvojili smo i
sugestiju koja glasi ovako: Osnovni ciljevi i interesi Grada u široj predmetnoj zoni koje je
potrebno je realizirati u što skorijem vremenskom periodu su:
1) ostvarivanje cestovne veze između Puta iza Nove bolnice i Bušićeve ulice, znači
kontinuiteta trase Šoltanske ulice, što se ovim detaljnim planom zapravo sada
trenutno na neki način ne odgađa
2) pokretanje aktivnosti na izradi UPU-a južno od Šoltanske ulice
3) omogućiti provođenje postojećeg predmetnog Plana i gradnju sukladno njegovim
odredbama .
Što bi se treće ovo zapravo odnosilo na to da se, da je Komisija za urbanizam dala
pozitivno mišljenje isključivo zbog toga da se parametri plana mogu primjenjivati da se mogu
ishodit dozvole za onaj dio prometnice za koje trenutno su vlasnički odnosi riješeni. Ja
moram napomenut da je zapravo naglasak odnosno primarni interes Grada u ovom slučaju
bi zbilja bio da se kontinuitet Šoltanske ulice ostvari, da se sporna situacija oko vlasničkih
odnosa na ovome novoformiranoj građevnoj čestici 7.3. zbilja riješi u što skorijem
vremenskom periodu. Da se ne desi da imamo plan, odnosno da imamo prometnicu
izgrađenu sa jedne i sa druge strane i ne spojenu u sredini. Pa moja sugestija bi bila da uz
ukoliko se ovaj prijedlog odluke usvoji, da uz njega ide i zaključak Komisije odnosno moja
sugestija kao dio toga zaključka, znači da se obveže Grad da što prije ostvari kontinuitet
čitave prometnice nekadašnje prometnice 7, koja je sada rasparcelirana na tri parcele.
PREDSJEDATELJ
U vezi ovoga prijedloga, što kaže predlagač?
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Prihvaćamo.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Prihvaćamo.
PREDSJEDATELJ
U redu je. Međutim ovo je bilo vrlo korektno izneseno i to je bilo zaduženje od strane
Komisije. Sada bih, molim?
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Jel mogu iskoristit svoje pravo za raspravu pa pitat u stvari bez da se prijavljujem
PREDSJEDATELJ
Možete, ali ja bi vas molio da se onda kao vijećnica javite. Evo ja ću vas upisat poslije
vaše kolegice gospođe Puljak. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnoga, zapravo već sam
je otvorio, dakle, nastavljamo sa raspravom. Prvi se javio gospodin Blažević Tonći.
Gospodine Blaževiću izvolite.
35
TONČI BLAŽEVIĆ
Hvala predsjedniče. Idem direktno odmah u glavu. U samome objašnjenju stručnih
službi ja ne isčitavam kao, možete vi to izglasat, a možete se slikat da ćete to napravit. To je
prevod na hrvatski jezik. Ono što je napisano u obrazloženju u vezi ovog dokumenta. A
idemo sad direktno na pitanje te familije Lovrić koja je poslala papire i koja je s time dala
pravo javnosti tim papirima, pa bi reka dvi stvari. Prva stvar je da je njima investitor ponudio
otkup zemljišta po cijeni od 800 eura, uz zamjenu stambenog prostora, znači koliko ima
kvadrata, toliko dobije stambenog prostora, ali mu ne plaća zemljište ispod kuće, a ostatak
zemljišta plaća po 800 eura. I na toj su ponudi stali i jedni i drugi. Ovi nisu prihvatili. Tako da
možda malo povedemo raspravu o tome šta to znači u ovome gradu otkup zemljišta za neke
stvari i koliko koga neko ucjenjuje u nečemu. Volio bi da se i po tome pitanju očitujemo.
Ovdje je Luka Podrug godinama uvik govorio o tom izvlaštenju, izvlaštenju, izvlaštenju i tako
dalje, zanima me mišljenje stručnih službi, dobro, to je odnos između investitora i onoga od
koga otkupljuje zemljište, ali imam dojam, kažem, ljudi su dali papir koji je znači javan pa
triba komentirat. ….vrlo povoljna ponuda, i da stvarno koji put postaje koji put suludo, ne
može se ništa u ovom gradu napravit. I svako misli da ima pravo dokle god hoće i kako god
hoće. Dakle, je li ovim glasovanjem mi na neki način ništimo interese tih ljudi ili oni stvarno
pretjeruju? Možda je ovo pitanje za sve nas ako ste me dobro razumili. Eto ga. Baš me ono
ponukalo kad sam vidio koja je lova
PREDSJEDATELJ
Izvolite. Dakle, očito nema potrebe za odgovorom. Pretpostavljam da je to ipak odnos
između budućeg investitora ili mogućeg potencijalnog i građana koji …a to je iz jednostavnog
razloga, što pazite, urbanizam vam određuje pravni status zemljišta i pravni režim koji će tu
bit. Dakle, ne ulazi u imovinsko pravne odnose. Oni se rješavaju na jedan drugi, specifičan
način koji na koncu konca koji dođe do spora završavaju ondje gdje završavaju. No ja se
nadam da će mo u toku daljnje rasprave
TONĆI BLAŽEVIĆ
Ispričavam se, samo ako mi mogu komentirat onaj prvi dio pitanja i to samo mišljenje
stručnih službi. Prvi dio mog pitanja, da, znači mišljenje stručnih službi o ovome materijalu
koji smo dobili, koji doslovno se čita, sve je to tako lijepo, ali nismo sigurni da će se išta moć
od toga napravit. Ja sam ga tako pročita. Dobro, ja nisam urbanista, ….
PREDSJEDATELJ
Vrlo, vrlo korektno sa vaše strane kao vijećnika. Izvolite gospođo Santro.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Ja vam ne mogu odgovorit kad će se riješit pošto Služba za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša donosi planove, ne rješava imovinsko pravne odnose. Ovdje kolega Službe za
imovinsko pravne odnose i izgradnju koji rade pregovore sa vlasnicima zemljišta na trasi
prometnice. Prema tome, koliko je plaćeno, kako, urbanizam niti o tome raspravlja, niti zna
tko su vlasnici.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. idemo dalje u raspravi. Za riječ se javila gospođa Vrdoljak Ljubica.
Izvolite gospođo Vrdoljak.
LJUBICA VRDOLJAK
Ovdje u materijalima i cijeli ovaj projekt pri samom kraju, znači radi se o izgradnji
infrastrukture, vrlo je teško povezivat različite vlasnike i rješavat imovinsko pravne odnose, a
na ovaj način mi bi ustvari zakočili projekt koji smo mi dali zeleno svjetlo da se gradi. Mislim
da ovdje ne ostavlja puno dvojbe. Normalno je stav Komisije da se usporedo rješavaju put
prema staroj bolnici, a znamo koji su tu problemi oko imovinsko pravnih, koji su to iznosi
36
potrebni za rješavanje da tamo imaju i nekoliko suvlasnika u vrlo maloj kvadraturi. Prema
tome ja ne bi vezivala sve ono što se imovinsko pravno može rješavat bez vezivanja za
susjede i druge, mislim da to treba rješavat na način da se omogući izgradnja infrastruktura,
a posebno kod objekata koji su uplatili i komunalni doprinos i sve ono, i koji su pri kraju s
izgradnjom. Uostalom infrastruktura je uvijek interes Grada Splita u kojem god se naselju
radilo, pa evo ovdje i u ovom, ja ću apsolutno podržat ovu izmjenu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospođi Vrdoljak. Na redu je gospodin Čepo Gojko, izvolite.
GOJKO ČEPO
Hvala. Mene zanima vezano uz ovo što je već spomenuto, a to je kontinuitet
Šoltanske ulice, obzirom da ovim izmjenama mi dopuštamo mogućnost stvaranja slijepe
ulice. A obzirom da sam na neki način vezan uz vatrogastvo, a nisu samo vatrogasna vozila
ta koja moraju imat mogućnost pristupa u svaku ulicu, zanima me na koji način je prometno
rješenje napravljeno u slučaju izgradnje dijela ulice, odnosno okretanja vozila, svih vozila,
mislim da je najveće vozilo u gradu koje imamo onaj četvero…. vatrogasni, pa me zanima taj
dio, ukoliko budemo imali slijepu ulicu, na koji način je to riješeno?
PREDSJEDATELJ
Izvolite. Dogovorili smo se da odmah uslijedi odgovor na pitanje.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
U pravu ste, znači, kad pogledate ovaj grafički dio, ako se ide na građevinsku dozvolu
za …., znači ovdje se građevinska dozvola za prometnicu 8, 9 i nova 7.3., ostalo je riješeno
7.2. naravno, ova ulica je veća od 100 metara i potrebno je nekakvo …. okretište. Jer ljudi
koji tu uđu u garažu, uć će i izać, ali bilo ko ko zaluta tu mora imat mogućnost okretanja.
Pored toga, vatrogasno vozilo, ni jedna kuća ne može dobit građevinsku dozvolu ako ne
može pristupit vatrogasno vozilo, ako se ne može okrenut vatrogasno vozilo. Vidite u članku
9. Odluke da će u izradi izmjene i dopune plana sudjelovati sva javna pravna tijela koja inače
sudjeluju u planovima. Znači pored njih i Ministarstvo unutarnjih poslova, Sektor upravnih i
inspekcijskih poslova civilne zaštite. Znači plana nema ako ne dobijemo sve suglasnosti.
Naravno, cesta nije samo asfalt. Ceste su i sve instalacije. Ukoliko dobijemo od Vodovoda da
je nemoguće napravit recimo ovaj dio, ove tri građevinske čestice za koje sam rekla, prije
nego što se napravi 7.2. neće se donit plan. Znači kroz proceduru plana će se to utvrdit, a
pored toga investitor plana, investitor ove građevnih čestica je dostavio Gradu Splitu,
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo nekakav idejni projekat koji je
izradio izrađivač plana Biro Ante Kuzmanić, kako bi se ustvari napravilo privremeno okretište
ukoliko se do izgradnje prometnice 8, 9 i 7.3. ne realizira prometnica 7.2. odnosno ne napravi
se Šoltanska ulica u kontinuitetu od Puta iza nove bolnice pa sve do spoja sa Bruna Bušića,
odnosno podvožnjaka sa istočnim dijelom Šoltanske ulice. Znači imamo mišljenje Upravnog
odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo koji kažu da im je dostavljeno rješenje
privremenog okretišta. …(kraj 2A kazete).
GOJKO ČEPO
……..odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo je isto tako među javno pravnim
tijelima koji moraju dati prethodne suglasnosti. Ja bi molio da se vodi računa da Grad Split
prije nego izda suglasnost da zatraži, da to bude točno formulirano. Privremeno može značit
bilo šta. Ja bi osobno volio da tu stoji, da nije privremeno, nego da stoji „do otvaranja ostatka
Šoltanske ulice“. Odnosno, dok je god ona u režimu jednosmjerne ulice, jer je to ipak
privatno zemljište i nama se može desiti za dvije godine da neko kaže to je bilo privremeno i
sad se više tu ne može okretat. Dakle, da dobijemo suglasnost u kojoj će stat da se na toj
površini može obavljat okretanje svih vozila pod jednakim uvjetima do puštanja pune
37
prometnice, do stvaranja kontinuiteta
jednosmjerne ulice, slijepe ulice.
Šoltanske
ulice,
odnosno
ukidanja
režima
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. idemo dalje. Gospođa Marijana Puljak.
MARIJANA PULJAK
Zahvaljujem. evo gospodin Čepo mi je zapravo rekao ono što sam i ja htjela pitat
ovdje i naglasit, pa zahvaljujem. Ali generalno, zapravo bi htjela jedan komentar generalni na
uopće ovaj urbanizam naš u posljednjih 20 godina. Nekako uvijek idemo u izrade planova, u
izmjene planova, koje na kraju ti planovi dobiju nekakvo ime, zovemo ih ili po Ori, ili po
Andabaki, ili po nekom drugom investitoru, ne znam, Elaniji, Dal-koningu, ili kome god, ovo je
jedno pitanje, dakle, kad će odjel naš gradski odjel za urbanizam krenuti u izradu planova
samostalno, dakle, bez poticaja nekog investitora. Nekako se stalno te izmjene, imamo
dojam da nekako pogodujemo investitoru da oni rješavaju imovinsko pravne probleme koje
zapravo možda Grad trebao. Znači Grad je u obavezi izrade komunalne infrastrukture, pa i
cesta, ne može to riješit, prebaci to na investitora, investitor ne može, pa onda radimo
ovakve nekakve rupe i privremena rješenja koja će, koja evo svjedoci smo i po Žnjanu, tamo
postaju trajna, jel. Znači evo postavio je kolega Čepo ovo pitanje o tim požarnim putevima, a
drugo pitanje, sad kad smo dobili ove materijale, je li, sad ovdje kad vidim, dakle ova
originalna po GUP-u, ova Ulica Šoltanska dakle trebala je skretati u onaj pothodnik dolje.
Dodali smo, u jedno od izmjena je dodana i izlaz na Brune Bušića. Zbog čega to? I drugo
pitanje mi je – kako se ovo što smo dobili zapravo od vlasnika ova lokacijska dozvola koja je
rušena, kako to utiče na ovo, je li ima uopće ikakvog utjecaja, znači oni su srušili lokacijsku
dozvolu u jednoj fazi, kakve to veze ima, ima li to utjecaja na ovaj plan? Samo da pojasnite.
Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. izvolite gospođo Santro.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Na prvo vaše pitanje, znači službe vode procedure izrade planove, ne izrađuju
planove. Znači mi nismo zavod da radimo prostorne planove. Mi samo provodimo proceduru.
A naručujemo izradu prostornih planova svih razina od firma koje imaju licencu za izradu
prostornih planova.
Drugo vaše pitanje, ovo je rađena jedna izmjena, zatražena je, uz prometno
obrazloženje, znači do, ne znam koja je bila izmjena, spojena je Šoltanska na Bruna Bušića,
ali je ostao pothodnik, znači ostao je pothodnik, ostala je mogućnost skretanja desno, desno
ulaz izlaz na i spojena na ulicu Bruna Bušića. To je bila izmjena koja je usvojena, koja je
prošla proceduru kakvu je prošla.
A što se tiče okretišta, rekla sam, ono može biti privremeno, u stvari kod izdavanja
građevinske dozvole, jer tu nije samo bitno za okretanje osobnih automobila, nego je bitno
da mora pristupit vatrogasno vozilo, mora pristupit vozilo Čistoće koje mora doć, okrenut se,
to će se rješavat kroz izdavanje lokacijske dozvole.
MARIJANA PULJAK
….koja je rušena ovdje, što smo dobili u materijalima,
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Lokacijska koja je srušena, to je bila lokacijska dozvola, evo kolega Ante je ovdje do
mene, koja je bila za cijelu Šoltansku ulicu, jel tako, ona je srušena, ona više ne vrijedi, ide
se u nove postupke, a koliko se ja sjećam bila je srušena iz razloga što nije ostavljena
mogućnost postojećeg pristupa ovim spornim kućama na dijelu čestice zemlje 7.2. Znači
38
nema veze sa detaljnim planom. Ovdje vidite na detaljnom planu di je ova cesta kojom se
pristupa. To je upravo na dijelu čestice zemlje 7.2. Znači treba vodit računa da ostane pristup
ovim kućama iako mislim interes Grada Splita je da se što prije riješi i ovaj dio i da se ostvari
kontinuitet Šoltanske ulice. O tome da će to biti dvije godine, ja se nadam da će se riješiti
imovinsko pravni odnosi na čestici 7.2. prije nego što se izgradi bilo koja od ova tri objekta na
4.1., 4.2., i 5.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. imate li vi potrebu
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Uz napomenu da pored žalbe na lokacijsku dozvolu, bila je žalba i na izmjene
detaljnog plana i sud je uredno potvrdio detaljni plan, odbačene su žalbe. Znači vodio se i
upravni spor i za detaljni plan.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospodine Krželj imate li vi potrebe za intervencijom? – Nema. Idemo
dalje sa raspravom. Gospođom Danira Matošić Matičević. Izvolite.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Zahvaljujem. znači nastavno na temu vatrogasnog pristupa i ovih privremenih
okretišta. Sad sam ja shvatila, vi ste rekli, znači investitor je dostavio idejno rješenje tih
privremenih okretišta za novo planirane čestice
PREDSJEDATELJ
Molim vas hoćete li samo malo razgovjetnije Danira
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
7.1. i 7.3. Jel moram sve ponovit? Znači ja sam sad razumjela da ste rekli kako imate
idejno rješenje za, odnosno i prometno idejno rješenje koje uključuje i ta privremena okretišta
odnosno vatrogasne pristupe na ovaj način novoformirane čestice. Mi smo o tome
raspravljali na Komisiji za urbanizam, meni je žao da vi to idejno rješenje ako ste ga imali
nama niste pokazali i ako je ono dostavljeno zapravo na mišljenje komunalnoj službi, mene
zanima koje mišljenje je znači služba za komunalu ispostavila, odnosno što je njezino
mišljenje.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Znači, naknadno je stiglo mišljenje, taj idejni projekat je dostavljen upravo Upravnom
odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, jer smo mi kao služba tražili njihovo mišljenje
obzirom da se radi o izmjeni detaljnog plana koji se mijenja samo prometnica, građevinska
čestica prometnice. To mišljenje je dostavljeno i iz tog mišljenja kaže da je Ora-mont
dostavio idejni projekat, odnosno nekakvo idejno rješenje okretišta. Ja to nemam, ali ukoliko,
imam dopis mišljenje službe, ukoliko je potrebno, može se dopis, ali mislim da, to nije
kategorija koja se rješava kroz detaljni plan. To se rješava kroz izdavanje građevinske
dozvole za svaku od parcela.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Koliko ja znam, ukoliko postoji okretište ono mora biti dovoljno široko, prema tome
parcela mora gabaritno zadovoljavat uvjetima. Mislim, to jest tema detaljnoga plana okretišta.
Ona će svakako biti sadržana u rješenju, odnosno u nekakvom konačnom prijedlogu. Da bi
uopće dobila suglasnosti od MUP-a.
39
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Krivo smo se razumjeli, odnosno, ovako, po Zakonu o prostornom uređenju, detaljni
planom se definiraju čestice i to je konačno rješenje. Ako mi u detaljni plan stavimo okretište,
onda nema čestice 7.2. Znači to jednostavno se ne može. Ovo je samo faza izgradnje. Dalje
ostaje trasa ista, samo je podjela u više građevinskih čestica. Ako mi sad stavimo okretište,
ne možete imat dva planska rješenja, ne možete na jednu građevinsku česticu imat planiranu
stambenu zgradu, prizemlje i dva kata, i poslovni neboder. Ili jedno, ili drugo. Znači, ovim
planom, gdje ostaje prometnica takva kakva je, građevinska čestica se cijepa u dvije, ali kroz
davanje građevinskih dozvola za svaku od kuća, odnosno za prometnice, mora se omogućit
okretanje, ulaz, izlaz, iz ovog područja. Ukoliko se do tad ne riješi i ova građevinska čestica
7.2. Ukoliko se riješi, okretište neće biti.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Je, ali tu je ključna riječ ukoliko. Ja se ispričavam, ja zloupotrebljavam ovo pravo za
raspravljanje. Mislim, …, da li ja sad vas dobro razumijem, formiranje cjelovite trase
Šoltanske ulice zapravo mora se desiti prije ishođenja uporabne dozvole za ove objekte?
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Ne. Krivo.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Onda ne govorimo isto. Mislim, sad ste mi maloprije objasnili drugačije. Ako nije tako,
onda će ta okretišta trebat postojat u planu kao rješenje.
PREDSJEDATELJ
Hoćete upalit molim vas mikrofon.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
……. Zakon o prostornom uređenju definira šta su planska rješenja. U planu ne
možete imat privremena rješenja ovakva, onakva. Znači, u planu morate imat rješenje takvo
kakvo je. Svi znamo da bi bilo najidealnije da sve prometnice od početka do kraja, ne znam,
svoje trase, imaju jednu građevinsku česticu, jedan broj. Međutim, to se nikad ne može
riješit, upravo zbog imovinsko, neriješenih imovinsko pravnih odnosa. Znamo da je Bračka
ulica, ima jedno 15 lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, koje su poništavane, prestale
važit, rađene nove, i upravo zbog tog se i radi da se dijeli prometnica u više faza zbog
rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Jer po današnjem Zakonu o gradnju ne možete dobiti
građevinsku dozvolu, odnosno ako dobijete, ne možete provest parcelaciju ako niste vlasnik.
A uvjet, preduvjet izdavanja građevinske dozvole za zgradu je rješavanje pristupnog puta do
zgrade. Prema tome to je tako. znači ne možemo imat u planu takva rješenja. Možemo kod
izdavanja dozvole. Privremena rješenja plan ne poznaje.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imate li još kakvu? Gospođo Vrdoljak znam da malo oskačemo, ali
pošto se radi zbilja o jednoj specifičnoj problematici ja želim da se bilo kakve nedoumice
eliminiraju. To mi je jedina želja.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Ja se ispričavam evo još jednom. Znači, na razini diskusije na Komisiji za urbanizam
kad smo razgovarali o ovome problemu, znači o temu požarnoga pristupa, stali smo na tome
da plan neće moći biti donesen ukoliko ne dobije sve potrebne suglasnosti. Između ostaloga
i suglasnost MUP-a, jel tako. to je dovoljno bilo nama da donesemo zaključak da se ide u
izradu ovoga plana, međutim, sad razgovaramo o konkretno, znači da li uopće ima smisla da
40
mi donosimo ovakvu odluku ako se ne može provest. Mislim ako se na osnovu odredbi iz
plana ne može ishodit dozvola jer neće se moć ishoditi svi potrebni uvjeti vezano za gradnju.
PREDSJEDATELJ
Ništa. Morate ponovit opet. Izvolite.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Ja ću ovako ponovit. Znači plan se ne može donijet ako su svi ovi koji su nabrojani u
članku 9. ne daju suglasnost. Znači bilo ko da negativno mišljenje - nema plana. Ako
protupožarci daju pozitivno mišljenje, znači da će se omogućit rješavanje protupožarnih
uvjeta. Svaka građevinska dozvola, svaki projekt za građevinsku dozvolu, ne može dobit
građevinsku dozvolu ako nema riješeno protupožarnu zaštitu. Prema tome, ovo je samo
odluka o izradi plana. Hoće li se plan donijet, to će mo vidjet kad se provede procedura.
Znači, nismo mogli tražit uvjete prethodne jer zakon predviđa da se uvjeti od javno pravnih
tijela traže nakon odluke o izradi plana.
PREDSJEDATELJ
U redu je. Zahvaljujem. idemo dalje sa raspravom, s tim što bi dao gospodinu Čepu
repliku na izlaganje gospođe Santro. Izvolite.
GOJKO ČEPO
Zapravo iskoristio sam jer gospođa Santro upravo govorila, a replika je i na obadvije
kolegice, meni je zadovoljstvo u vijećnici slušat ovakve rasprave koje su stručne i
argumentirane, ali bez obzira na to, mi moramo shvatit da smo mi ovdje političko tijelo i
predstavničko tijelo, a ne stručno, kažem, iako iznimno volim čuti mišljenje obadvije kolegice
i mislim da je na nama tu da mi s onim što je nama dano, a dano nam je dovoljno, možemo
dati zeleno svjetlo da se krene u ovo. A onda postoji desetak javno pravnih tijela koji trebaju
dati suglasnosti i koji to odrađuju profesionalno. Tako da ne vidim razloga da mi sada
postavljamo pitanje da li će MUP dat, odnosno protupožarci da li će dat suglasnost ili neko
drugi. Ako je ne da, onda neće ići plan.
PREDSJEDATELJ
U redu je. Zahvaljujem. u svakom slučaju to će ovisiti od nadležnih tijela i mi ne
možemo utjecati na bilo što tu. Idemo dalje. Gospodin Šundov Jure. Izvolite.
JURE ŠUNDOV
Poštovane vijećnice i vijećnici,gospodine predsjedniče Gradskoga vijeća ja vas
pozdravljam, evo ja sam uzeo doista udjela u raspravi na Komisiji za urbanizam na kojoj ste i
vi bili nazočni vezano za ovaj predmet i evo tražim da u ime kluba mi odobrite 10 minuta,
možda ću ja i manje govorit, mislim da je veoma važno to što ću izreć. Naime gradski
vijećnici se u prošlom sazivu sjećaju da sam ja osobno kao zamjenik gradonačelnika
pohvalio javno na ovome mjestu u ovoj sobi ispred ovog predstavničkog tijela, poduzetnike
koji su imali hrabrosti u ovom teškom recesijskom vremenu uhvatit se u koštac sa tako
teškom situacijom i proizvoditi ono što je njihova temeljna djelatnost u ovom slučaju gospodin
Ora proizvodi poslovne prostore i stanove. Ja sam taj put pohvalio Ora-mont, Elaniju i Quatro
company. I ovom zgodom mislim da to što su oni uradili u proteklom vremenu doista
predstavlja jednu veliku poslovnu hrabrost, jedan veliki rizik, ali rezultati njihovog rada su
doprinijeli da blagajna Grada Splita ne bude još siromašnija nego što je u ovim teškim
recesijskim vremenima. Dakle, sudjelovao sam osobno u cijelom jednom nizu razgovora
između investitora i vlasnika ovih prostora koji se nalaze sada u zahvatu ovoga što mi
nazivamo dio puta 7.2. ili čestica označena brojem 4, molio da nađu zajednički interes i tako
dalje. Da bi svi u ovom Vijeću shvatili zapravo o čemu se radi, evo ja ću pokušat to slikovito
prikazat zato što nisu svi imali prilike bavit sa ovim predmetom onoliko dugo eto koliko sam
ja imao priliku, a naročito naši gledatelji i slušatelji koji zapravo prate sjednice Gradskoga
41
vijeća. Ovaj mali trokutić koji ulazi u ovu česticu 7.2. koliko se meni čini ako dobro govorim
iznosi površinu od 9 kvadratnih metara. Međutim, taj trokutić predstavlja kantun kuće, dva ili
četri vlasnika koji tamo žive, dakle, kad bi mi srušili taj mali kantunić jer 9 kvadrata nije
nikakav problem, onda bi se dogodilo ono što se događa kad vi iz jednoga volta izbacite onaj
zaglavni kamen, onda se cijeli volat sruši, zapravo nema više niti kuće. Dakle, interes Grada
Splita je otkupiti 9 kvadratnih metara od tih vlasnika da bi mogao napraviti prometnicu koja
se zove Šoltanska ulica. Javni interes ovoga grada je izgradit Šoltansku ulicu koja povezuje
dvije bolnice. U ovom slučaju, ovo rješenje koje je ponuđeno nama na stol, zapravo ne
rješava taj javni interes Grada Splita jer je već izgrađen dio sa zapadne strane do čestice
7.2., a onda bi se sad krenulo sa istočne strane i Grad Split proizvodi jedan get. U tom getu
bi trebali živjeti i dalje ti ljudi na čestici 4., a ono što je najtragičnije u cijeloj ovoj situaciji, ako
možete zamisliti, dakle ta Šoltanska ulica, ta cesta, se diže u odnosu na postojeću kuću cirka
2 metra, sad ne znam je li 2 i nešto ili 1,60 i nešto, dakle kuće ostaju u rupi, cesta se diže
gore, ona je divelirana u odnosu na kuću. Dakle to apsolutno nije rješenje. Ono što je
najvažnije ovdje, dakle taj javni interes naprosto neće biti realiziran. Bit će realiziran privatni
interes. Ja poznajem osobno investitora i zato sam i išao onako oprezno sa riječima hvale za
tog investitora jer doista imao je hrabrosti i radi, ali nije pod svaku cijenu. Dakle, mi naprosto
radimo jedan postupak koji je prvo neuobičajen, a drugo, vrlo ružan. Dakle, nećemo riješiti
izgradnju Šoltanske ulice, nego će mo omogućiti investitoru da on gradi, a Šoltanska ulica je
javni interes sad u ovom slučaju ulazi u drugi plan. U prvi plan ulaze dva interesa. Prvi je
interes investitora ili grada, investitora za izgradi svoj objekt, da ga može ponudit na tržište
što je logično i normalno, i interes Grada Splita da naplati komunalni doprinos i u svoju
blagajnu unese nekakve novce. Ali opet se postavlja pitanje onog moralnog dijela može li
grad koji je jednako bi bar trebao biti u poziciji prema svojim investitorima i prema svojim
privatnim vlasnicima i vlasničkom pravu, može li se i smije postavljat na nekakvim možda
osnovama koje nisu u potpunosti iste. Ja mislim da treba jednako štitit onoga tko ima 10 ili
onoga tko ima 100. U ovom slučaju tog privatnog vlasnika ili nekoga ko želi investirat, dakle,
ne smijemo praviti razliku. Da je to bilo moguće riješiti jednostavno, vjerujete, ili ikako, mi bi
to u protekle četiri godine riješili. Sve smo učinili kao vlast da se iziđe u susret investitoru. A
opet govorim ne po svaku cijenu. Moje mišljenje je, i to sam iznio kao moje mišljenje osobno,
na Komisiji za urbanizam i naravno bilo je u manjini, demokratski je većina donijela mišljenje
da ipak ovo može ić, ja ga iznosim ovdje pred Gradsko vijeće, ja mislim da bi trebalo zadužiti
dodatno Grad, investitora, da pokuša i sa ovim vlasnicima u jednom realnom vremenu naći
rješenje koje će ponudit ovom Gradskome vijeću cjelovito Šoltansku ulicu za izgradnju. Ako
se to ne može, možda da se da mjesec ili dva, ako to ne uspiju, onda neka dođu ovdje i onda
će mo imat svi čistu savjest i reći će mo ok, imali ste još jednu priliku, niste se dogovorili,
idemo u postupak kako kaže zakonodavac. Ja moram još nešto reć, službe koje predstavlja
gospođa Ružica Batinić Santro i Ante Krželj su službe u čiji rad ja uopće ne sumnjam. Dakle,
zakonitost i ispravnost papira koje su stavljene ovdje apsolutno ne dovodim u pitanje,
dapače, mislim da su oni sve napravili što je moguće da bi zadovoljili, prvo, zadaću
gradonačelnika grada Splita koji želi da mu se u gradsku blagajnu slije novac i investitora koji
traži nešto. Dakle, napravili su sve kako treba, ali ja sam nazvao ovaj, ovo rješenje vrlo
neobičnim jer se odstupa od onog glavnog interesa. Glavni interes je izgraditi cijelu
Šoltansku ulicu, povezati dio bolnice i da ona bude jedna normalna, prohodna ulica, pa gdje
mi nećemo razgovarati o nekakvim protupožarnim rješenjima, okretištima,ili voziš naprid pa
se onda moraš vratit 50 metara nazad da bi se onda na rikverc uvukao lijevo ili desno i
mogao izić i tako dalje. Dakle, da ponovim, pozdravljam investitore, pozdravljam da Grad
zaradi novac kroz komunalni doprinos, ali ne pod svaku cijenu. I evo moj bi bio prijedlog da
se ova točka nakon rasprave zapravo u određenom smislu eliminira i da se zaključak donese
drukčije i da se obvezuje Grad i investitori ti vlasnici da u narednom roku od možda mjesec ili
dva koliko bi se to eventualno moglo dati, pokuša dati zajedničko rješenje, pa ako ne, onda
ću i ja dignuti ruku za ovaj postupak i neka onda ide u proceduru i neka onda bude što bude.
A naročito stoga što ovaj postupak izvlaštenja barem do sad nije bilo tako, traje u određenom
smislu neograničeno, jer mi zapravo ne znamo da li se on može dovršiti u realnom vremenu,
jel to mjesec, dva, tri, godina, pet ili deset godina. Što ako se izgradi još i ovaj istočni dio,
42
zapadni je već izgrađen, imat će mo jedan get u tipu i smislu te čestice 4 koju smo zapravo
mi vijećnici dizanjem ruke omogućili. Ja ne vidim da je to baš nekakav suvremeni odnosno
bilo kakav urbanizam i nisam sklon da bi ja podupirao takav urbanizam i takvu vrstu
urbanizma. Evo, hvala lijepa, ako sam bio dug ispričavam se.
PREDSJEDATELJ
Niste. Fali minuta i po. Evo imamo dvije replike. Gospodin Hrvoje Marušić i gospođa
Ljubica Vrdoljak. Izvolite. Pretpostavljam na izlaganje gospodina Jure Šundova. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo pomno i pažljivo sam slušao izlaganje
gospodina Šundova. Smatram da su ovo teme koje bi trebale dominirat na ovom Gradskom
vijeću koje su razvojne za grad. Upravo stoga me čudi, ja sam ovo sad izlaganje gospodina
Šundova doživio kao zamjenu teza. Dakle, ovdje se govori o 9 kvadrata jedne kuće, gdje bi
cijeli grad trebao biti taoc tih 9 kvadrata te kuće koja je privatna, neosporno privatna, to nitko
ne spori. Četiri godine to sve skupa stoji, ovo je jedina avenija splitska, ne Šoltanska, nego
ova cesta gore dakle uz koju se trebaju sagradit i nekakve zgrade, poslovni objekti i tako
dalje. Šoltanska nije tema samoj sebi, naravno da je bitna i smatram da je treba završit, ali
ne može grad biti taoc 9 kvadrata jedne privatne kuće. Dakle, ako se o javnom interesu
govori ovdje, onda je apsolutno u javnom interesu ovaj projekt privest svrsi kako je došao
prijedlog od strane Grada Splita. Ne bi dalje možda postavljao pitanje postoji li nekakva
sveza između predlagatelja ovoga i osoba koje tu žive. Jer to nije moje da se u to miješam,
ali ako govorimo o javnom interesu grada, onda smatram da i te kako je javni interes zaposlit
operativu, zaposlit ljude, napunit proračun, završit fasadu uz glavnu gradsku aveniju i privest
funkciji Šoltansku ulicu koliko god je to moguće. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Skoro pa dvije minute. Možete, gospodine Šundov imate pravo na
repliku. Izvolite.
JURE ŠUNDOV
Slažem se ja u potpunosti sa svim što je gospodin Marušić ovdje iznio. Nemam
nikakvih odnosa koje bi mene osobno natjerali da ja nastupam ovako kako nastupam. Dakle,
kad bi Grad zbog svojih 9 kvadrata riješio problem i onih preostalih kvadrata koje ne ulaze u
prometnicu, onda je to rješenje koje je ok. Kad bi vlasnik koji ima namjeru gradit tamo zbog
onih preostalih kvadrata na čestici 4 riješio i ovih 9 i to bi bila odlična kombinacija, ali niko
sebi ne uzima za pravo tu mogućnost. Ja znam u kakvom je stanju blagajna grada Splita, pa
i nije jednostavno zbog 9 kvadrata kupiti dodatnih kvadrata koji bi sad koštali toliko i toliko.
Zato i govorim o ovom načinu koji sam ovdje naveo, da bi bilo dobro da zapravo da se ovo
dodatno vrijeme da, da se nađe jedno pravo rješenje. Naravno da sam spominjao da je
interes upravo Gradu Splitu da se dovrši ova prometnica i ništa se i ne može staviti ispred
tog interesa. Na niti jedan način nisam to doveo u pitanje. Dapače.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospođa Ljubica Vrdoljak.
LJUBICA VRDOLJAK
Samo vrlo kratko. Ja ne mislim da bi trebalo sabotirat ako hoćete ovakvu jednu
odluku Grada Splita gradski vijećnici, zbog čega, jer čekajući da se riješe imovinsko pravni
odnosi mislim da prolongiramo sve. Ova odluka ne priječi Grad Split da i dalje bude u
kontaktima sa drugim vlasnicima, i da korak po korak rješava stvari. Znači ništa mi ne
dobivamo ako prolongiramo ovu odluku, jedino otvaramo sebi mogućnost da dalje
razgovaramo sa vlasnicima, s onima koji su zanimljivi na ovoj trasi i da rješavamo. Nikad
nećemo u jednom momentu imat sve riješene pa tada kazat – je, sad možemo slobodno
prolazit. Prema tome, ja ne mislim da bi trebalo prolongirat ovu odluku i da ovu odluku treba
43
donijet, a onda vjerujem da će onda omekšat možda vlasnike pa da će se lakše rješavat ove
druge stvari.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospođo Danira nemate pravo repliku na repliku. Dakle, ovdje jedino
može gospodin Šundov ukoliko smatra da potrebnim dati odgovarajući odgovor. I zadnji se
prijavio za raspravu gospodin Hrvoje Marušić. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Vraćajući se na prijedlog Grada, dakle vezano
za Šoltansku ulicu i ovaj projekt, upravo ova tema i ova točka je povezano i s mojim
vijećničkim pitanjem, dakle, rješavanje pristupa bolnici, kako bi se na taj pristup mogla vezat
buduća ova Šoltanska ulica kako bi tad grad dobio definirana urbanistička obilježja koja
pripadaju i koja su predviđena po ovom planu. Jedino što u cijelom ovom planu možda nije
direktno sad tema, ali bi volio da sad kad o tome pričamo da se obrati pažnja, a to je
prijedlog ovog pothodnika koji se spušta ispod Ulice Bruna Bušića, koji po meni, a i po
mnogim ljudima koji se čak i tom strukom bave, nema apsolutno nikakvog smisla. Dakle,
skup je, neučinkovit je, ne vodi nigdje i jednostavno on uzima prostor za nešto puno
pametnije i iskoristivije, pa ako hoćete ne ni građevinu ni bilo šta drugo, nego recimo da se
posadi par stabala. Ova Šoltanska predložena ovako mislim da je prihvatljiva jer još u
prethodnoj replici što sam kazao, tu je bitnije što se događa uz ovu ulicu veliku gore, nego
Šoltanska sama sebi. Šoltanska sama sebi je sad jedna prateća prometnica koja svoju
funkciju ima, u budućnosti će imati puno veći, ali za sada je bit urbanizirat ovaj prostor uz
glavnu splitsku aveniju, a to je Poljička cesta, je li tako. Prema tome, smatram da ovaj plan
apsolutno treba podržat, treba ga realizirat što prije i trebali bi ovo održat i investitoru
omogućit da što prije počne radit. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jel vi to repliku želite? Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Jedna replika koja je zapravo
PREDSJEDATELJ
Recite na čije izlaganje. Gospodina Marušića, hvala.
MARIJANA PULJAK
Gospodina Marušića. Zapravo bi iskoristila i pitanje na izlaganje gospođe Batinić
Santro.
PREDSJEDATELJ
Ne možete se referirati na izlaganje gospođe Santro, možete samo replicirati
gospodinu Hrvoju Marušiću.
MARIJANA PULJAK
Evo repliciram gospodinu koji kaže dakle trebamo podržati ovakvo rješenje. Meni
jedan problem imam sa podržavanjem ovog rješenja koji mi nije jasan, kaže ovako – u planu
rekli smo da u planu ne mogu biti privremena rješenja, govorili smo o ovim okretištima, ne
mogu biti privremena rješenja, međutim, kod izdavanja građevinskih dozvola za kuće,
odnosno zgrade, morat će se riješit pristup i ta okretišta. Sad evo meni nije jasno, nisam
stručnjak, nije mi jasno, dakle za podržat izradu ovakvog plana, ako u planu ne mogu biti
rješenja, kako god građevinske dozvole se ona mogu, građevinska dozvola podrazumijeva i
mogućnost privremenih rješenja. Dakle, imam problem s ovim podržavanjem i ovakve izrade
plana na ovaj način, je li, dobivamo nekakve dvije slijepe ulice koje će moć ili neće moć imat
nekakva okretišta, odnosno moć će mo ili nećemo moć dobit one potrebne suglasnosti.
44
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospodine Marušiću ja vas moram pitat, ja sam pažljivo vas slušao,
jeste li vi govorili o okretištima?
HRVOJE MARUŠIĆ
Mislim da replika nije definitivno upućena meni, prema tome ja odgovorit na to ne
mogu. Ukoliko gradske službe po riječima gospođe Ružice Batinić Santro odrade zakonski
posao kako treba, onda ja nemam razloga sumnjat i da to okretište koje vi spominjete i
smatram da je važno, ne marginaliziram ga uopće, ali ako službe tvrde da se ne može dobit
nikakva dozvola bez toga, onda ja kao vijećnik nemam razloga njima ne vjerovat. I ako to
prođe kako treba, onda je sve u redu, a detalje ovoga plana obrazlagat, to ćete morat
stvarno pitat službe. Načelno ja za plan jesam i podržat ću ga. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Vjeko Ivanišević se u međuvremenu prijavio. Izvolite.
VJEKOSLAV IVANIŠEVIĆ
Meni se čini da ovdje nije sporno jer se nastavlja proces koji je davno započet. To je
proces strategije i vizije rješenja južne fasade Poljičke ulice. Ako je taj proces započet sa
natječajem, ako je prvonagrađeni rad dobio priliku da se realizira, ako je temeljem toga rada
izrađen detaljni plan uređenja i ako se može realizirati a on se evidentno može i realizira,
onda bi bilo stvarno čudno onemogućit zbog toga što se ne može realizirat potez u cijelosti
odmah. Ovdje je možda, sigurno ne prvi put, i sigurno ne zadnji put, da se ovakvi stvarno
ozbiljni građevinski potezi moraju realizirati postupno sukcesivno i uz veliku domišljatost i
uistinu značajni angažman Gradskog vijeća i uprave grada. Na koncu konca ovaj potez
rješava i onaj prije spomenuti u upitu spoj istočni za Klinički bolnički centar. Ovo ne govorim
radi rodilišta što može neko mislit, nego govorim radi Kliničkog centra. Bolnica koja nema
ulaz i izlaz, koja nema protok vozila, ne može funkcionirat. Mi definitivno i konačno moramo
to riješit. Zaboravljamo da je tamo napravljena Zdravstvena škola. Dakle, na ovaj potez se
vezuje ozbiljna gradska infrastruktura i jedna od najljepših gradskih ulica. Mislim da će mo
sigurno podržat ovo rješenje, pa u dubokome uvjerenju da će se realizirati i ovi izostali
komadići. Jer će sam život ih dovest ljude u realne okvire i mislim da će mo jednoga dana
imat tu kvalitetnu fasadu dobre arhitekture.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem, evo imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Gospođa Danira
Matošević
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Zapravo mi je prilika da se referiram na izlaganje kolege Ivaniševića na temu
dubokog uvjerenja da će bit znači jedanput ta trasa u cijelosti riješena i vlasnički izgrađena
nakon toga. Zapravo mislim da nije dovoljno, znači ponavljam, nije dovoljno da sad u ovom
trenutku kad nam je prilika, ostajemo u dubokom uvjerenju, nego da donesemo odluku koja
će osigurat da se to što prije desi. Znači, u najmanju ruku da uz odluku o donošenju ovoga
plana, dopunimo sa zaključkom, odnosno obavezom da se ti vlasnički odnosi ako je moguće
da riješe u nekom roku, odnosno da damo rok, a ako ne, znači da sročimo načelno da se to
treba što prije riješiti. Znači, u svačijem je interesu. Interes investitora kao što vidim, plan
neće, velika mogućnost postoji da plan uopće ne prođe ako se taj vlasnički problem ne riješi.
Znači pitanje je uopće da li znači ova odluka o donošenju plana, izradi plana ima smisla
ukoliko se negdje paralelno sa cijelom procedurom ishođenja dozvole i svega, ne riješe
vlasnički odnosi.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Ivanišević odgovor na ovu repliku.
45
VJEKOSLAV IVANIŠEVIĆ
Odgovor samo utoliko mislim da je više literarno tumačen moj tekst nego realno i
stvarno. Ovo je u biti stezanje obruča. Stezanje obruča. I moramo pomoć da se taj obruč u
tolikoj mjeri stegne da dobijemo ono što smo natječajem i planom zacrtali da će mo dobit.
Dakle, sada usporiti građenje bi bilo apsolutno pogrešno. Zbog toga ne radi se o tome da će
mo ić putem eventualne mogućnosti da se nešto realizira, nego mi realiziramo veliki dio
zahvata i do sigurno ovakvim planom.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. U međuvremenu nije bilo prijavljenih za raspravu. Utvrđujem da ih
nema i stavljam ovu točku dnevnog reda nakon ovako iscrpne rasprave, odgovora i replika
na glasovanje. Dakle, stavljam na glasovanje Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule –
pojedinačni zahvat P21, na glasovanje.
Tko je za? –
Tko je protiv?
Suzdržan?
Dakle, utvrđujem da je Prijedlog prošao sa 22 glasa za, 3 protiv i 2 suzdržana.
Zahvaljujem. Evo ovako, ja bi sad predložio pauzu od 1 sat. Ajte vidite samo.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Ja se ispričavam, ja sad opet ne radim nered mimo da mi netko daje riječ, ali koliko
se sjećam na početku rasprave smo usvojili zaključak da će se znači za ovu odluku dopunit,
predlagatelj je to prihvatio. Znači da se dopuni Odluka zaključkom da se što skorije realizira
cjelovita trasa Šoltanske ulice, ovo kako je navela Komisija za urbanizam, a to nismo sad
kad smo glasali o tome, izrijekom rekli.
PREDSJEDATELJ
…..dozvoljavam ti da kažeš šta želiš
GOJKO ČEPO
Kolegice u najboljoj namjeri i kad bi željeli prihvatiti ono što vi sada predlažete, mi
smo ispred sebe imali izrađeni akt u kojem nam je stalo da je nacrt prijedloga odluke o izradi
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa
bolnice Firule. Dakle, mi trebamo ovaj akt izglasat da bi on bio objavljen u Službenom
glasniku. Uz ovaj akt ne može ići napomena. Ovo je, može ići zaključak Gradskog vijeća
poseban, ali ovo je Prijedlog izmjena DPU-a koji je akt za sebe i koji ne može sadržavat
pomoćne još nekakve zaključke.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Ali je predlagatelj prihvatio zaključak onako kako je predloženo, prema tome to bi
trebalo sad ovu točku dopuniti zaključkom, mislim, da se ne desi da propustimo, da smo
zaboravili.
PREDSJEDATELJ
Ne mora to, ali će ići uz to. Dakle, točno, bez daljnjega, ići to uz to, zato sam vas i
zamolio da vi odmah na početku kažete. No, evo ja bi zamolio da idemo još ove dvije točke o
prvokupu pa će mo onda imati kraću pauzu. Točka 6. dnevnog reda:
Ad 6. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest. zgr. 962/1/3 Z.U.
1536 K.O. Split, kuća dvor i magazin u Splitu, Teutina 7
Odbor za proračun i financije na svojoj 9. sjednici,održanoj 25. kolovoza
jednoglasno je sa 6 glasova za od 6 prisutnih, donio sljedeći zaključak – prihvaća se
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest. zgr. 962/1/3 Z.U. 1536 K.O. Split,
46
kuća dvor i magazin u Splitu, Teutina 7. Molim izvjestitelja gospodinu Ivicu Pavića da dade
uvodno izlaganje. Izvolite.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi vijećnici, temeljem članka 37. stavka Zakona
o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, vlasnik koji želi prodati nekretninu a nalazi se u
zaštićenoj zoni, dužan je tu istu ponuditi gradu, državi, županiji ukoliko je vrijednost preko
milijun kuna. S obzirom da je vrijednost preko milijun kuna, molim vaše očitovanje.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem izvjestitelju. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Utvrđujem da
nema prijavljenih. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda i istu stavljam na
glasovanje.
Tko je za? – Utvrđujem da je točka 6. dnevnoga reda usvojena jednoglasno sa 26
glasova „za“.
Ad 7. Prijedlog Zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2642 Z.U.
1692 K.O. Split, u naravi stan površine 67,78 m² na I. katu zgrade u Splitu na adresi
Obala HNP 12
Odbor za proračun i financije na 9. Sjednici održanoj 25. kolovoza jednoglasno je sa 6
glasova za od prisutnih 6, donio sljedeći zaključak – prihvaća se Prijedlog zaključka o
odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2642 Z.U. 1692 K.O. Split, u naravi stan površine
67,78 m² na I. katu zgrade u Splitu na adresi Obala HNP 12. Molim gospodina Ivicu Pavića,
izvjestitelja, da dade uvodno izlaganje.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala gospodine predsjedniče. Pravni osnov je isti, vrijednost preko milijun kuna.
Molim očitovanje Vijeća. hvala.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po točci 7. dnevnoga reda. Javio se gospodin Ćosić Damir. Izvolite.
DAMIR ĆOSIĆ
Ja mislim da bi bilo korektno kao što je u Županiji tako da bude i ovdje. Tamo je
uobičajeno kad se nečega odriče županije, da se u materijalima stave fotografije objekta,
odnosno stana, odnosno pročelja, tako da vidim u ovom slučaju nemamo nikakvu fotografiju,
pa bez obzira što je to nekakva rutina, odricanje prava prvokupa, volio bi da vijećnici znaju o
čemu se radi malo detaljnije. Mi ovdje ne znamo u biti o čemu se radi osim u tekstu.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Paviću da li je moguće u buduće izaći u susret jednom ovakvom
prijedlogu?
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
U 90% slučajeva stavljamo fotografije. Ovdje slučajno nema, prema tome, sama bi
slika, to je stan, teško je sad ući čoviku pa ga slikavat unutra. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. ima li prijavljenih za raspravu dalje? Utvrđujem da nema. Zaključujem
točku 7. dnevnoga reda i istu stavljam na glasovanje.
Tko je za? –
Protiv?
Suzdržan?
Utvrđujem da je točka 7. dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 25 glasova vijećnika
za. Zahvaljujem. A sad bi imali jednu pol satnu pauzu. Molim vas ovdje u 1 sat. Zahvaljujem.
47
Pauza
PREDSJEDATELJ
Nastavljamo sa sjednicom Gradskog vijeća, ukupno je prisutno evo sa gospodinom
Gjurkovićem 22 vijećnika, dakle imamo potreban kvorum. Prelazimo na točku 8. dnevnog
reda koja je sad, budući je 8. povučena, 9 je postala 8, to je
Ad 8. Prijedlog odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Generalnog
urbanističkog plana Splita za područje Trsteničke uvale, jugoistočni dio
i ujedno Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna, sad sam dobio pojašnjenje.
Rasprava će biti jedinstvena za jednu i drugu, mi će mo glasati za svaku točku dnevnog reda
zasebno. Dakle, Prijedlog odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Generalnog
urbanističkog plana Splita za područje Trsteničke uvale jugoistočni dio. Komisija za
urbanizam na svojoj 4. sjednici održanoj 21. kolovoza nije ovu točku usvojila kao dopunu
dnevnog reda pa nije o njoj ni raspravljala, ali je Gradsko vijeće danas donijelo odluku da se
dnevni red danas nadopuni kao što je i napravljeno. Molim izvjestiteljicu gospođu Ružicu
Batinić Santro da dade uvodno obrazloženje. Hvala.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Hvala lijepa. Gradsko vijeće na 2. sjednici održanoj 2. kolovoza 2013. godine
donijelo zaključak kojim je prihvatilo inicijativu „Imperator Dioklecijan“ d.o.o. za izradu
zajedničke odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna GUP-a Splita i Izmjena i dopuna
Detaljnog plana priobalnog područja Trstenik – Radoševac. Na 7. sjednici održanoj 25.
studenog isto Gradsko vijeće donijelo je zajedničku odluku o izradi ova dva navedena plana.
Obuhvat izmjena i dopuna GUP-a je zapadni dio bivšeg kampa južno od hotela Split, dio
Trsteničke uvale, a obuhvat izmjena i dopuna Detaljnog plana ………(kraj 2B kazete)
…..temeljem same Odluke Generalnog urbanističkog plana Splita. Temeljem članka 11.
Zajedničke odluke o izradi izmjena i dopuna planova prikupljene su sve, dostavljene su u
stvari tijelima i pravnim osobama određeni posebnim zakonom. Dokument za izradu izmjena
i dopuna planova upućen je poziv da dostave posebne uvjete. Nacrt prijedloga izmjena i
dopuna planova je na inicijativu Grada razmotrila i Komisija za urbanizam na 2. sjednici
održanoj 12. 6. 2014. na kojoj su bili prisutni i predstavnici stručnih izrađivača i nositelja
izrade i dala određene smjernice za dopunu odredbi. Stručni izrađivači su pripremili
dorađene odredbe izmjena i dopuna, i prema smjernicama Komisije za urbanizam koja je
tako promijenjene odredbe prihvatila svojim očitovanjem. Gradonačelnik je 23. lipnja 2014.
godine utvrdio Prijedlog izmjene i dopune Detaljnog plana Trstenik – Radoševac, s tim u vezi
Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna GUP-a Splita. Javni uvid trajao je 8 dana i to od 3. srpnja
do 10. srpnja 2014. godine, javno izlaganje provedeno je 7. srpnja 2014. godine. U tijeku
javne rasprave zaprimljena je samo jedna primjedba. Ishođena su sva mišljenja javno
pravnih tijela koja sudjeluju u izradi plana na konačni prijedlog planova, ishođena je
suglasnost Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije. Temeljem istog je
na, izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Splita ishođena suglasnost
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a na izmjene i dopune Detaljnog plana
Trstenik – Radoševac mišljenje, odnosno suglasnost župana Splitsko-dalmatinske županije.
Znači, kompletno je provedena procedura. Ja bi molila sad predstavnika izrađivača ova dva
plana, gospođu Ivanu Bojić da da kratko pojašnjenje.
PREDSJEDATELJ
Dakle, referirali ste se koliko ja vidim na oba plana. Oba prijedloga. Zahvaljujem.
gospođo Bojić izvolite.
48
IVANA BOJIĆ, predstavnica IGH d.d. – izrađivač Plana
Hvala lijepa. Kao što je gospođa pročelnica Batinić Santo napomenula na inicijativu
zainteresiranog investitora ovo Gradsko vijeće je prošle godine donijelo odluku o izradi
izmjena Generalnog plana i s tim u vezi izmjena Detaljnog plana Trstenik Radoševac.
Naime, investitor je vlasnik zemljišta cirka 8000 kvadrata u jugoistočnom dijelu Trsteničke
uvale, za koju je veći dio tog zemljišta oko 7000 kvadrata nešto manje, je u zoni T1
umanjena, dok je krajnji jugoistočni dio je pokos, bivšeg auto kampa Hotela Split, koji je u
Generalnom planu i u Detaljnom planu tretiran kao zona Z3. Inicijativa investitora je
prihvaćena uz napomenu da je već u odluci o izradi navedeno da taj dio pokosa, a koji je
vlasnički unutar granica obuhvata, da bude definiran i dalje kao zelena površina, ali u okviru
građevinske čestice. Takvim izmjenama Generalnog plana koje su omogućene odlukom o
izradi, mijenjani su grafički prikazi Generalnog plana i tekstualni dio odredbi na način da je u
karti korištenje i namjena površina, u površini namjene T1 je ona povećana za cirka 1230
kvadrata na račun površine Z3 dosadašnje, s tim što to sada predstavlja pojedinačni prema
ovom prijedlogu, pojedinačni obuhvat P29 za koji su definirani vrlo detaljno uvjeti uređenja
prostora, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji koji je vrijedio do kraja
prošle godine i na temelju kojeg se ova izmjena radi, i također u skladu sa novim Zakonom o
prostornom uređenju koji je vrijedio od 1. 1. ove godine. Dakle, ta zakonska odredba definira
da je i za područja koja predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište, moguće ukoliko se
detaljno definiraju uvjeti gradnje, izdavanje dozvola za gradnju da je moguće na temelju
planskog dokumenta te kategorije, dakle, Generalnog urbanističkog plana. Na taj način, ovim
izmjenama, je predviđeno da se taj zahvat od cirka 8000 kvadrata definira kao pojedinačni
zahvat P29 na kojem bi se gradio hotel, kongresni hotel sa maksimalno 200 soba, sa
određenim koeficijentom izgrađenosti 0,45 i koeficijentom iskorištenosti 2,1 sa minimalno
30% površine zelenila od tih 7950 kvadrata, od čega minimalno 20% mora biti procjerna
površina, dakle, ne može to biti zelenilo ispod kojeg su bilo kakve podzemne etaže ili
popločane površine, parkirališta i slično. Detaljno su definirani i uvjeti gradnje na način da se
kod definiranja tih uvjeta vodilo računa o Hotelu Split čiji je apartmanski dio ovaj najzapadniji
je vizavi ulice Put Radoševca, da je ova građevina, njena maksimalna visina je za dvije i po
etaže niža od izvedenog dijela Hotela Split, apartmanskog dijela- Također se vodilo računa o
parceli sa sjeverne strane ovog građevinskog zahvata P29 na način da je uvjetovano da
objekti u središnjem dijelu mora imat cezuru kako bi se omogućilo da građevina u budućnosti
na sjevernoj parceli ima također dobre vizure i mogućnost vizualnog kontakt prema moru.
Prema istoku granična parcela je potok Trstenik za koji su uvjeti također definirani vrlo
detaljno uvjeti postupanja u skladu sa uvjetima Hrvatskih voda, a u odnosu na obalni dio na
šetalište, priobalno šetalište Ivana Pavla II. je definirano da se jedan tampon i pokos
postojeći zadrži u zelenom obliku, to je površina koja ulazi u pomorski, u granicu pomorskog
dobra i parcela hotela na taj način nije neposredno vezana na šetalište, dakle, formira se i
jedan tampon zelenila koji garantira odgovarajući …. korištenju plažnih površina u uvali, u
Trsteničkoj uvali. Treba napomenuti da je ova parcela ovog hotela je u padu od sjeveroistoka prema jugo-zapadu na način da ona od 17 metara
PREDSJEDATELJ
Molim vijećnike malo tiše, pojedine.
IVANA BOJIĆ, predstavnica IGH d.d. – izrađivač Plana
……… na način da ona pada prema jugo-zapadu, a zapravo središnji dio ove
površine je na kvoti 8 metara nad morem. Dakle, veliki dio ove površine koja ulazi u
koeficijent iskorištenosti će biti defacto ukopan u terenu što građevini s obzirom na njen
karakter, na činjenicu da se radi o hotelu kongresnog tipa koji će imati kongresne dvorane, a
uz to potrebe za rješavanje parkirališta, odnosno garažiranje vozila prema propisima, dakle,
veliki dio tog hotela će biti ukopan u teren. Definirane su maksimalne kvote …. jedinica
građevine. Građevina je visine prizemlje i 5 etaža i samo na ovom sjevero-istočnom dijelu je
omogućeno nadgrađe u površini od 40%. Središnji dio građevine bi trebao biti isti prema
uvjetima upravo radi kažem osiguravanja uvjeta korištenja parcela na sjevernom dijelu. Što
49
se tiče izmjene detaljnog plana Trstenik-Radoševac ona je rađena zapravo jer je njen jugozapadni dio bio sastavni dio tog plana i on je bio tretiran kao zelena površina nekadašnjeg, te
padine nekadašnjeg auto kampa i sav taj dio 1230 kvadrata koji zapravo iz zone Z3 prelazi u
zonu T1 ali po uvjetima ostaje zelena površina i u okviru građevinske čestice hotela, se
izuzima iz obuhvata detaljnog plana Trstenik – Radoševac. Na taj način omogućila bi se,
ukoliko bi se ova odluka prihvatila, omogućila bi se ishođenje dozvola i gradnja hotela ne
čekajući usaglašavanje stavova i interesa građana unutar vlasnika zemljišta, unutar
Trsteničke uvale, jer treba napomenuti da je Grad Split 2008. godine usvojio program
natječaja, naručio pa onda i usvojio program natječaja za izradu kompletne Trsteničke uvale,
da je proveden natječaj, da je odabran prvonagrađeni rad i da je u travnju 2009. godine
Gradsko vijeće odobrilo sklapanje ugovora sa tvrtkom koja je trebala raditi detaljni plan za to
područje, ali upravo iz razloga što građani, vlasnici unutar Trsteničke uvale nisu im bila
prihvatljiva rješenja velikih hotela na velikim parcelama što je podrazumijevalo objedinjavanje
većeg broja vlasničkih parcela, izrada tog plana je obustavljena što je onda rezultiralo tome
da investitor koji zaista želi graditi, želi gradit hotel kongresnog tipa je zapravo onemogućen
dok bi se takav plan donio. Ukoliko bi se ove izmjene prihvatile, ta obaveza čekanja na
razrješenje kompletne situacije nije više zapreka, a s druge strane omogućava se i da se u
daljnjem postupku revidiraju dosadašnja rješenja koja očito nekim ljudima iz te Trsteničke
uvale prema natječajnom radu nisu bila prihvatljiva. Evo. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospođi Bojić. Otvaram raspravu, dakle, objedinjena je rasprava po obe
točke ovoga dnevnoga reda. Prva se javila gospođa Danira Matošić Matičević. Drugi
gospodin Sučić.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Vezano za ovu točku dnevnog reda imam potrebu kazati par stvari s obzirom da
sam odmah u startu došla u par čudnih situacija na ovu temu pa da o tome raspravimo. Za
početak zahvaljujem gospođi Bojić koja je zbilja kvalitetno odradila posao i u skladu sa
napucima Komisije odnosno u skladu sa napucima sa onih sjednica kada smo na ovome
predmetu radili i ovome raspravljali, zapravo materijale pripremila. Međutim, kao što sam
rekla na samom početku, znači kad se glasalo da li će mo o ovome danas raspravljat i da li
će ovo biti točka dnevnog reda. Komisija za urbanizam je izglasala većinom glasova na
svojoj zadnjoj sjednici da o ovome neće raspravljati iz razloga što materijali nisu pripremljeni
na vrijeme i što to nije profesionalan pristup. Nakon te moje tvrdnje gospođa pročelnica je
zapravo ustvrdila suprotno i to je prva stvar na koju se želim referirat, znači, nakon što sam
ja ne u svoje vlastito ime, nego u ime Komisije kao predsjednica Komisija rekla da mi o
ovome nismo raspravljali i navela razloge zašto nismo, gospođa pročelnica je ustvrdila da
jesmo, da jeste, da je Komisija za urbanizam na ovome raspravljala. Vi mi gospodine
Ćurkoviću niste dali priliku da ja zapravo opovrgnem tu, to što je gospođa Batinić Santro
kazala, mada ste i sami član Komisije i znate što se na Komisiji odvijalo i da mi zbilja nismo o
o tome raspravljali. Smatram da je to šteta za Komisiju jer se ruši autoritet i vjerodostojnost
Komisije koja je radno tijelo ovoga Gradskoga vijeća koja zapravo je ustanovljena da bi
pomogla rad ovoga Gradskoga vijeća. To je znači jedna stvar. Smatram da to nije korektno.
Druga stvar, ponavljam znači, i stav Komisije, odnosno sad govorim o vlastitom
stavu. Smatram da nije korektno ni prema Gradskome vijeću čije radno tijelo je Komisija za
urbanizam, a niti prema investitoru koji je zaslužio da se kvalitetno obrade materijali koji se
njega tiču i koji se u krajnjem slučaju tiču milijunske investicije, da se raspravlja o donošenju
plana na način da se materijali ne dobiju na vrijeme znači barem sedam dana ranije, nego da
se materijali čekaju na licu mjesta, odnosno na samoj Komisiji. Znači to je druga stvar koju
želim kazat. Mi smo te materijale čekali zapravo uz obrazloženje da se čeka suglasnost
Ministarstva da bi se materijali kompletirali.
Moram napomenut da su u dopuni materijala za ovu sjednicu Gradskoga vijeća,
koju smo primili, kad, u petak, na CD-u, suglasnosti Ministarstva uopće nema. Ja ne znam jel
to propust, slučajno, šta je, nema je među ovim alegatima koji su nam pristigli. To je treće.
50
I četvrto, s obzirom, mislim da nema smisla da zapravo poništavamo vlastite
procedure, procedure koje smo mi ustanovili. Znači, maloprije smo donijeli odluku o tome na
koji način će Komisija za urbanizam funkcionirat, da će biti uključena u sve faze procedure
donošenja plana. Znači, ovdje se radi o, odnosno izradi plana, pardon, ovdje se radi o
utvrđivanju prijedloga odluka o donošenju plana. Nakon ove odluke plan je na snazi, jel tako.
Mislim da je za to i za ovu točku znači konačnu, finalnu točku, donošenje plana u proceduru,
donošenje plana potrebno vrijeme da se ona kvalitetno sagleda i da se o njoj raspravlja kako
spada. Zbog toga mi će mo, odnosno naša inicijativa neće sudjelovat u ovoj raspravi jer je to
sukladno našem stavu da zapravo ova točka nije trebala biti na dnevnom redu. Eto ga.
Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem vama. Normalno slijedi ispravka netočnog navoda. Ja vam se nisam
dao referirati, to je točno, na izlaganje gospođe Ružice Batinić Santro. Zašto? Zato što je ona
rekla da je na jednoj od ranijih sjednica ovo raspravljano. A ja sam glasno i jasno na početku
kad sam stavljao na dnevni red rekao da Komisija na svojoj sjednici od 18. kolovoza nije
podržala i nije htjela da se ova točka dnevnog reda stavi na dnevni red, ali da sam ja tu točku
stavio. Mislim da tu nema ništa sporno. A gospođa Batinić je rekla koliko se meni čini, postoji
tonski zapis pa će mo provjeriti vrlo rado, da je ova točka dnevnoga reda između ostaloga
bila na jednoj od ranijih sjednica. Možda sam ja pogriješio. Izvolite gospođo Batinić.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Ja se ispričavam ako ste vi krivo razumili, ali ja čitam, imate u materijalima, vi me
ispravite ako je greška. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna, nacrt, je bio dostavljen Komisiji
koja je raspravlja 12. 6. 2014. Nacrt! A ovo je Prijedlog odluke. Naravno, samo sam ja rekla
da je Nacrt i Prijedlog odluke isti. Identičan. Ali Komisija je raspravila Nacrt.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Niste rekli točno tako. Niste kazali kako ste sada kazali. Rekli ste da je Komisija o
ovome raspravljala. Komisija nije o ovome raspravljala. Ja sam imala potrebu precizirat, nije
mi dopušteno, mislim da je to štetno, kažem vam, za vjerodostojnost i autoritet tijela koje je
ovo Gradsko vijeće ustanovilo.
PREDSJEDATELJ
Dobili smo na znanje. Dobit ćete zapisnik. Imat ćete pravo uvida u tonski zapis, pa
ćete onda još moći naknadno intervenirat ukoliko bude potrebno. Izvolite tko se dalje javlja
za raspravu? Gospodin Goran Sučić. Gospodin Blažević Tonći.
GORAN SUČIĆ
Hvala najljepša. Ma htio sam jednu sugestiju odnosno pitanje. Vidim da su stručno
obrazložene ove teme i problematike, međutim nama vijećnicima koji nismo baš u tom vješti
možda nije loša sugestija da se čini za naše vrijeme prezentacijom jednom da uđemo u taj
problem vizualno i tako dalje. Evo. Hvala vam najljepša.
PREDSJEDATELJ
Jeste vi završili gospodine Sučić? Zahvaljujem. gospodin Blažević Tonći.
TONČI BLAŽEVIĆ
Predsjedniče red je kazat, žao mi je što su kolege otišle sad, vidit će mo šta će mo
mi napravit, ali činjenica je, bar sam ja tako shvatio, stvarno kolegica pročelnica je rekla da
se materijal raspravlja na prijašnjoj sjednici, i da je isti materijal došao. Dakle, da se materijal,
ona je govorila o ovom materijalu, nije govorila da se raspravljao na sjednici. Moramo reći
istine radi. Tako sam ja doživio, ne znam kako su druge kolege i kolegice doživijele, točno
sam tako čuo. Sad s čime se ja ne slažem, to je drugi par postola, ali to je tako. eto ga.
51
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Vjeko Ivanišević. Tako sam i ja razumio gospodine
Blaževiću. Šta drugo da kažem. Izvolite gospodine Ivanišević.
VJEKOSLAV IVANIŠEVIĆ
Pitanje šta je procedura, pitanje šta je smisao. Smisao investitora je da napravi što
veću kuću koja će donijet što veći profit. On ima računicu po kojoj različito radi. Da bi se
ostvario taj smisao koji je često puta napregnut, dolazimo često puta i u situaciju da se može
kazati o pogodovanju ili govoriti o pogodovanju. S druge strane, što se tiče urbanizma, čitava
jedna struka visoko cijenjena u svijetu osim kod nas, komponira grad. Komponirati grad znači
odrediti volumene koji se negdje nalaze i odrediti namjene koji se negdje izvode. Postavlja se
pitanje te konačne ljepote koju mi želimo doseć, a to znači da želimo doseć uređeni grad, s
jedne strane, s druge strane pitanje profita od kojega živimo. I često puta smo u raskoraku, i
često puta urbanizam govori jedno, a politika mora ili hoće odlučiti drugo. Odlučiti drugo
znači negirati stav struke u jednom segmentu iz drugih često puta se to zvalo viših razloga. E
sada, Gradsko vijeće mora znat da je to tako, mora znat da je političko tijelo, ali da je isto
tako mora štititi interese drugih građana. Činjenica da investitor kad je kupovao ovaj teren,
kupio je teren znajući vrlo dobro šta je namjena pojedine parcele. Dakle, nije kupovao
zatvorenih očiju, nego vrlo jasno i sa punom spoznajom. Drugo, kad je kupovao zelenu
površinu onda je ta zelena površina za njega bila nešto što je ulaganje u budućnost. Za nas
je to pokos, za nas je to zaštitno zelenilo, za nas je to prelazak kolektora, ali je za nas i
kontakt sa pomorskim dobrom odnosno sa obalom ili kupalištem. E sada, što se tiče same
metodologije načina na koji smo došli do odluke, davno smo već donili zaključak da će mo
prethodno razgovarat da ne dovodimo sebe u situaciju da smo skupili sve suglasnosti, sve
izradili, sve učinili, a onda je kao Gradsko vijeće jedina rampa koju još treba proć. Na taj
način nam se otežava rad, nemamo pravo intervencije. Ovaj put čak i na način da Komisija
nije o tome donijela svoj zaključak. Kad sam ja pitao članove koalicije koju su članovi ujedno
i naše koalicije, koju su ujedno članovi i Komisije, ili Odbora, kako god hoćete, prije je to bio
Savjet, onda je rečeno – toga neće biti na Gradskome vijeću. Dogovorili smo se da to neće
biti točka na Gradskome vijeću. I ja se nisam pripremio. Dakle, imate danas jednog
nepripremljenog vijećnika. I sad kako će razgovarat nepripremljeni vijećnik i donosit ozbiljnu
odluku o tome što će biti sa Trsteničkom valom, Trsteničkim potokom, njegovim jablanima i
čitavom poviješću toga kraja koja je toliko bogata i pitoreskna da nemate pojma. A onda se
sada vratimo na način na koji smo došli do rješenje. Rješenje smo dobili tako da je Grad
mislio da na čitavom području mora napraviti natječaj. Dakle, neka struka je rekla – ovo će
mo komponirati odvojeno, jer je posebno vrijedno i posebno važno. Onda je taj natječaj išao
u izradu Detaljnog plana koji do danas nije napravljen pa se odustalo. A onda se od granica
Detaljnog plana iz Generalnog urbanističkog plana koji je isto financiralo Grad, bez
konzultacije sa izrađivačima Generalnog plana izdvojio jedan komad. Drugi riječima, taj
Detaljni plan i nije morao biti ovakvog obuhvata, mogao je biti i bez ovog obuhvat. Je li to
invalidni plan, a program i izradu, sve je to već platio ovaj grad. I sada se mi odmičemo od
detaljnog plana, odnosno od UPU-a, da bi mogli riješit problem investitora. Dobro. Nama
treba novaca, mi će mo riješit i problem investitora, ali smo izbrisali zelenilo. E sada ću ja
samo postaviti dva pitanja jer nisam uša u materijale nažalost. Prvo je pitanje – da li se
garantira definitivno i upotrijebit ću jednu riječ koja je samo vezana uz Hajduka, vječno,
prolaz građana kroz ovaj zeleni pojas na pomorsko dobro? Da li je to ušlo u plan? I još ću
napomenuti drugim vijećnicima, da sve što je ispod zemlje se ne vidi. Nije bitno. Ali je bitno
da ova kuća ima suteren, prizemlje i 5 katova. To znači da prema moru imate zid od sedam
etaža. 7 x 3 minimum plus 2 metra je 21 do 23 metra zida, u neposrednoj blizini trsteničke
plaže, dva koraka od Trsteničkog potoka i mi počimamo gradit taj Grimo i šta ja znam. Znači
sve ono što su drugi napustili, mi počimamo graditi u ime profita. Ja bi radije poveo
koeficijent izgrađenosti, pa rekao ne da je to 50% iskoristivosti i izgrađenosti, nego da je to
više od 50% terena, a samo da bude dva kata niže. A sada čujem da će mo tamo gdje se
zgrada zakopava, a ima gore ravni vijenac, pa baš me briga što je u zemlji, ali gore je još i
52
neko nadgrađe. Je li to znači da imamo suteren, prizemlje, 5 katova i nadgrađe? S toga
nadgrađa će se moći lijepo gledat pejsaž, vidi se Brač i Šolta, ispod pomorsko dobro. I
zamislite, imat će mo zeleni pojas prema pomorskome dobru na pomorskome dobru. A
nacrtan je red stabala koji nam garantiraju da će posadit. Izgubili smo parkiralište iz
Detaljnog plana uređenja. Bilo je parkiralište građana, sad je to vjerojatno inkorporirano u
tkivo građevine. I iskreno govoreći, mislim da smo samom procedurom uputili i pokazali svim
građanima da novac kola vodi, da profit usmjerava naše artikuliranje ovoga grada i njegovih
dijelova. Da struka nije bitna, nego da je nužno zlo, i da će politika o tome odlučit. I danas će
o tome politika o tome odlučit, ali neki ovdje neće.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. S tim što bi, evo mora samo predsjednik reći ukoliko želi, ja bi samo
jednu ispravku gospodine Vjeko Ivanišević. Ja sam glasno i jasno, 21.-og na Komisiji rekao
da ću ja ovo staviti kao dopunu dnevnoga reda da vijećnici mogu odlučiti hoće li i uvrstiti tu
dopunu dnevnoga reda ili neće. Dakle, znalo se da ide, i išao je nalog prema stručnoj službi
da se to svima pošalje. Ja ne dvojim da jedan takav materijal čak i za struku predstavlja
jedan izazov u smislu isčitavanja i tako dalje, i tako dalje, ali je činjenica da su svi bili sa tim
upoznati, a danas je Vijeće jednostavno moglo i odbiti da to uvrsti u dnevni red. U svakom
slučaju zahvaljujem. gospodine Škorić izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo naš vijećnik kolega Ivanišević se, dao je osvrt i kazao je otprilike
što mi mislimo općenito o ovoj problematici, dakle, mi ne želimo zaustavljati projekte, ali
želimo s druge strane da se poštuju i određene procedure. Stavljanje uopće u proceduru i
podrškom ovom projektu pokazali smo da smo za nove investicije. Znamo da se u Splitu
ništa ne gradi, da ga ne želimo stopirati, znamo da je ovo stvar i kompromisa i svega ostalog.
Žao mi je, kažem, ova točka, odnosno ovi materijali nisu došli na vrijeme na Komisiju da se o
tome dodatno ljudi koji na to struka, da rasprave, da izanaliziraju, da provjere u biti ono što
kažu da se ništa nije promijenilo, da smo to i ranije raspravljali, da je ovo u biti samo
usklađeno, ali mislim da su ljudi iz struke trebali to pogledati. Dakle, protiv smo toga da u biti
radimo bilo kome nekakve daljnje prečace ili bilo što ako smo otvorili projekat i krenuli u
proceduru, mislim da se svi oni koraci koji su potrebni trebaju kroz jednu redovnu proceduru
ispoštovati i da se uloga ove Komisije ne smije marginalizirati. Dakle, to je jedini razlog u biti
zbog čega smo protiv ovoga, ali smo za investicije. Dakle, protiv smo ovakvog pristupa radu i
investitora i gradske službe koje na tome rade, mislim da trebaju uskladiti djelovanje, a ne
dovodit nas u situaciju da praktički zbog kašnjenja materijala, vijećnici nemaju dovoljno
vremena ni proučiti, ni pripremiti, a pogotovo to mislim na stručne službe. Prema tome, u ime
našeg Kluba mi nismo evo ni detaljno ni razgovarali, ali biti će mo protiv ovoga prijedloga.
Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ja samo mogu reći sljedeće – prva od, dobro, gruba je riječ
pogodovanje, dakle, prva sjednica Gradskog vijeća koja nije bila konstituirajuća bila je na
dnevnom redu upravo ovaj Radoševac Trstenik, i moja želja kao predsjednika, šahovskim
rječnikom da se izrazim, da ne gubimo na tempu. Dakle, to je jedan od osnovnih razloga uz
puno uvažavanje stava stručnih službi da je sve ispravljeno što je rečeno i da nema nekih
većih promjena. Jasno, ja uvažavam sve primjere koje ste i vi gospodine Škoriću i gospodin
Vjeko Ivanišević iznijeli, bilo bi puno sretnije rješenje da je ovo došlo par dana ranije. No na
svakome od nas kao vijećnika je ovdje sad prilika da se složimo ili ne složimo sa jednim
ovakvim pristupom. A ja se nadam da su stručne službe iz ovoga izvukle pouku i da budući
materijali, posebno u ovlasti urbanizma, komunale, imovinsko pravnih odnosa, zaista dolazi
na vrijeme kako bi se mogli detaljno raspraviti i otkloniti sve nedoumice. Izvolite gospodine
Prljeviću.
53
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Diskusija. Nisam se mislio čak ni javiti jer se kolega prvi javio i sve obrazložio, ali
čudi me da na njegovo izlaganje u biti nema ništa reć pročelnica. Znači, dovoljno je znači
samo premučat, jel. Aha, ok, hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem vijećniku Prljeviću na pomoći, dakle, evo gospodin Luka se javio i kako
po običaju ide, referirat će se stručne službe. Izvolite gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
Ja bi želio iskoristit ovu priliku samo pojačat ono o čemu smo razgovarali onako
šturo kod usvajanja točke dnevnog reda. Naime, podsjetit ću sve kolege vijećnike da smo mi
na početku mandata ovoga Vijeća upravo formirali Komisiju za urbanizam koja nije postajala,
da se ne bi događalo ovo što se danas događa. Jer smo kazali da je to problematika koja i za
sve nas, ja sam tu godinama u Vijeću, bez obzira koliko mi bili iskusni, to je jedna specifična
problematika u kojoj nama ljudi od struke moraju uvijek dobro to proanalizirati i dat jedno
mišljenje, i vijećnik, ja uvijek ću ponovit jednu stvar koju govorim godinama, vijećnik treba biti
pošten čovjek koji poštuje onu prisegu koju smo i dali i koju vjerujem stručnim službama koje
su nešto pripremile, Komisija za to i postoji, odbori, da bi oni to prethodno blagosloviti. I sad
samo povežemo dvi stvari, predsjednica Komisije za urbanizam kaže mi o ovome nismo
željeli raspravljati, ona uopće ne tvrdi da je to možda dobro ili nije dobro, ali nisu stigli niti
raspravljat, mi sad to negdje bez kršenjem određenih pa ako hoćete i dobrih pravila i bez
nekakvog logičnog obrazloženja stavljamo preglasavanjem, pukim preglasavanjem na
dnevni red, jer ono što sam ja želio reć kod dnevnog reda i kaza sam, sad ću još jednom
potvrdit, uvijek se točka može staviti i zadnji čas, ali piše u našim aktima ako postoji za to
opravdani razlog. Ako nešto traje godinama izmjena Generalnog plana ili detaljnog plana,
bez obzira što kažete da je ovo nešto ima godinu dana započeto i mi smo čekali, ali to su
toliko ozbiljne stvari da to nikad ne može ići po hitnom postupku, tu treba uvik rasprava i tu
treba Komisija. Znači ja ništa ovim javljanjem nisam želio reći novo osim apelirat i na
predlagatelje i na ostale kolege vijećnike, umjesto da stvara se slika da je neko od nas za
neki projekt koji je za razvoj grada Split, netko nije za neki projekt za razvoj grada Splita, kao
što smo na početku na jedan tolerantan način neke dvojbene točke skinuli, tako i ovdje
zaključujem – ova specifična materija naprosto ne može doći na odlučivanje prije mišljenja
Komisije. A ovdje je nije bilo. I zato ja evo govorim sad i u svoje ime, kolega Petar je govorio
u ime cijelog našeg kluba vijećnika, i mi unutar sebe svi imamo u nekim stvarima ista,
nekima i različita mišljenja, ali zbog prosvjeda ili protesta zbog nametanja jedne točke koja
nam ne treba, apsolutno ću glasat protiv. I mi dolazimo u poziciju da se tu idemo prebrojavat
na ozbiljnim temama na koje mislim ne bi trebali, jer je urbanizam uređenje grada i
budućnost. Mislim da bi puno korektnije bilo ako treba još raspravit, ali u svakom slučaju
vratit to nekim zaključkom u proceduru, dat mogućnost našoj matičnoj komisiji da se očituje i
ako to sve stoji, ja znam da je ovo sve što ste vi rekli da je to više-manje nije nešto specijalno
promijenjeno i tako dalje, ali, ali, razlog više, razlog više. Mi vrlo skoro moramo imat danas
što smo kod dnevnog reda utvrđivali i točku dnevnog reda, i tematske sjednice i sad je pauza
ljetna prošla, mi će mo nekim pojačanim ritmom za 5, 10, 15 ili 20 dana tu imat jednu, pa
treba imat i više sjednica Gradskog vijeća. Moj apel je još jednom da poštujuć procedure,
procedura vam je demokracija, znate. Ne dovodite nas u poziciju da glasujemo na slijepo jer
bi nekom trebali vjerovat, već da glasujemo prema proceduri i da ovu točku ako je već nismo
skinuli s dnevnog reda nekim zaključkom jer ja ne bi htio da se ona ne izglasa, onda je 6
mjeseci ne možete staviti na dnevni red. Puno bi korektnije bilo da nekim zajedničkim
zaključkom tražimo potrebne, potrebna pojašnjenja, očitovanje matične Komisije i na
sljedeću sjednicu stavit na dnevni red. U protivnom ja osobno ću glasat protiv.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još šta, šta izvjestitelji kažu, ima li potrebe za odgovoriti? Izvolite
gospođo Santro.
54
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Hvala lijepo. Ja ću samo na dio gospodina Ivaniševića odgovoriti, na plansko
rješenje ne. Vi ste pitali je li zagarantirano da ostaje prolaz do, sa Put Trstenika do mora? To
je u odluci, članak 4., ne znam koji stavak kaže – obvezna je izvedba pješačke veze,
skalinada s Puta Radoševca prema Šetalištu pape Ivana Pavla II. Ova pješačka veza kroz
građevnu česticu hotela mora imati javni režim korištenja, a pri projektiranju isto se pozicija
na zapadnoj granici katastarske čestice 10 000/5 mora uskladiti s pozicijom pješačke veze
P1.18, iz DPU-a priobalnog područja Trstenik – Radoševac.
Drugo je bilo pitanje parkiralište u Detaljnom planu Trstenik-Radoševac. Evo ga,
parking ostaje. Istina, skraćeno za jedno parkirališno mjesto. Znači ostaje parking.
Što se tiče rješenja, ne znam hoće li gospođa Bojić odgovorit, ali ja moram ponovno
moram reć, pročitat – Nacrt prijedloga o čemu mi danas raspravljamo je Prijedlog odluke,
Nacrt prijedloga je Komisija za urbanizma na sjednici 12. 6. 2014. godine raspravljala,
prihvatila, znači, Komisija je dala određene smjernice za dopunu odredbi, stručni izrađivači
su pripremili dorađene odredbe Izmjena i dopuna GUP-a prema smjernicama Komisije za
urbanizam koja je tako promijenjene odredbe prihvatila svojim očitovanjem. I ne da nije bilo,
da je bilo većih ili manjih izmjena, nego to što se zvalo Nacrt prijedloga, samo se promijenio
naziv, sad je to Prijedlog odluke, a sadržaj je isti. Znači nije se promijenio niti u Odluci niti
jedna točka, ni zarez, ni jedno slovo, a ne nekakva rečenica. Sve je isto. Znači Komisija za
urbanizam je raspravila, samo se to zvalo Nacrt prijedloga plana i dala svoje mišljenje, i bili
smo u ovoj vijećnici, ne znam, ima ovdje prisutnih članova, prema tome.
PREDSJEDATELJ
Moram dopustit gradonačelniku kao predlagatelju da on da svoje obrazloženje.
GRADONAČELNIK
Predsjedniče ja razumijem vijećnike osobito kolegu Luku koji je dugo vremena
ovdje. Međutim, ako će mo iskreno govorit, Luka, kolega Luka i još neki ste u malo drukčijoj
poziciji. Vi ste ovo rekli, proučili ste ovo, imate proceduralnu zamjerku. Kolegice koje su
izašle ne bi pomogle još 4 komisije. Njihov načelni stav je to – nikad nije dovoljno informacija,
treba još, treba još. Bez obzira što nisu tu ali moram reći ovo, mislim, njima ne bi pomoglo
još jedno 7 komisija. Meni je žao to reći ali to je tako. dakle, ja sam svjestan da ste vi proučili
ovo, imate svoje mišljenje, možemo se sad držat procedure. Međutim jasno mi je da imate
svoje mišljenje o tome. I ono uopće …. negativno, ja to poštujem. Međutim, neću povlačit
točku zbog da bi bili ucijenjeni od strane Komisije koju smo mi izglasali da bi nam olakšala
život, a ne da bi zakočila kompletan razvoj grada. Radi se upravo o tome da je Komisija
postala antiprotivna. Pri tome ne mislim na kolege koji su dali svoje mišljenje, koje je jasno
definirano, slušao sam, pa znam o čemu govorite. Ja se nažalost mogu složit ili ne složit, ali
imate svoje mišljenje koje poštujem. Ali ovdje nam je Komisija postala važnija nego stvarni
život, a ovo je investicija koju ja ne želim izgubit. A govorim o tome da zaista investitor može
reći – pa čekajte mjesec, pa mjesec, pa mjesec, pa smo rastegli to na godinu dana. Meni je
žao, ali ja zaista neću radi procedure izgubit mogućnost. Ako izglasate protiv, onda bar
znamo na čemu smo. Ali zbog procedure, ne bi želio.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. U svakom slučaju, ali moram gospodinu Vijeki dat jednu repliku,
moram.
VJEKOSLAV IVANIŠEVIĆ
Odmaralište djece Osijeka kraj hotela Park je privatni donator donirao na takav
način da je ugovor donatorski stavio dok ima djece u Osijeku. To garantira da će trajno ta
kuća biti u istoj uporabi. A onda se ja pitam da li sljedeća izmjena Detaljnog plana uređenja
može onemogućit javni prilaz. Pa predlažem da se tu stavi dok ima građana Splita.
55
PREDSJEDATELJ
Gradonačelnik je saslušao repliku.
GRADONAČELNIK
Ma sticajem okolnosti znam o čemu govorite, i nažalost moram vam reć da je Crveni
križ Osijeka koji je vlasnik toga to odlučio kroz neko vrijeme ponudit na prodaju. Ja ne znam
koji su detalji, međutim oni imaju problem tamo, tako da je sve promjenjivo. U datim
okolnostima nažalost je promjenjivo sve. Ja sam razgovarao osobno s njima jer imaju
ozbiljne financijske probleme i oni su to pokušali prodat, iznajmit. Dakle, promijenili su
suštinu ovoga o čemu smo rekli. Ja vjerujem da je to točno, ali. Nažalost.
PREDSJEDATELJ
Izvoli. Ivan Banović.
IVAN BANOVIĆ
Evo znači koliko sam ja moga shvatit to je Komisija već pregledala jedanput, službe
su ispravile u skladu s tim što je Komisija dala naputke, i sada Komisija ponovno traži, meni
se tu pari samo odvlačenje vremena. Ništa dalje. Doslovno izvlačenje vremena i tjeranje
investitora.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Zahvaljujem. Utvrđujem da više nema prijavljenih za raspravu i zaključujem
raspravu po ove dvije točke, s tim što će mo za svaku od točaka glasovati odvojeno.
Stavljam na glasovanje Prijedlog odluke o donošenju ciljane Izmjene i dopune Generalnog
urbanističkog plana Splita za područje Trsteničke uvale (jugoistočni dio) na glasovanje.
Tko je za? 15 za.
Tko je protiv? 11
Tko je suzdržan? 1 suzdržan.
Utvrđujem da je točka 8. dnevnoga reda kako je i obrazložena izglasana sa 15
glasova za, 11 protiv i 1 suzdržanim.
Stavljam na glasovanje točku 9., bivšu 10, Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik – Radoševac na glasovanje.
Tko je za?
Protiv? -11.
Suzdržan? -1.
Utvrđujem da je i točka 9. kako ste čuli prihvaćena sa 15 glasova za, 11 protiv i 1
glasom uzdržanim. I sada prelazimo, zahvaljujem izvjestiteljicama i sada prelazimo na točku
10 dnevnoga reda usmena informacija gospodina gradonačelnika, zaboravio sam upisat,
pomozite Luka, u vezi Turističke palače i hospicija. Gospodine gradonačelniče tko će biti
izvjestitelj. Dakle izvjestiteljica, zamjenica gradonačelnika gospođa Aida Batarelo. Izvolite.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Poštovani vijećnici, evo, sukladno usvojenom dnevnom redu na redu su informacije
vezano za hospicij i za Turističku palaču, pa bi ja počela od hospicija. Naime, imali smo
nekoliko sastanaka sa časnom sestrom Ljiljanom Todorić iz Katoličke udruge Lovret. Na
tragu ideje kako da zapravo jednu vrlo osjetljivu temu kao što hospicij odnosno boravak
starijih ljudi i teško bolesnih ljudi koji nemaju niti financijskih mogućnosti, da im na neki način
Grad pomogne. Ja ću vam reći koji su zaključci naših sastanaka – dakle, Grad je svakako
podržao realizaciju projekta osnivanja hospicija u objektu na Kili, međutim, sama realizacija
odnosno dinamika realizacije uvjetovana je postojećim propisima. Naime, zakonska
regulativa za osnivanje ustanova za palijativnu skrb te tehničkom, to su vlasnički odnosi, i
financijskim pitanjima postojeće obaveze odnosno dugovi Katoličke udruge Lovret. Imali su i
određena dodatna početna ulaganja, tekuće održavanje i slično, tu su sve teme koje zapravo
zahtijevaju vrlo jasnu analizu kako ih međusobno riješiti. Sukladno dosadašnjim razgovorima
56
………(kraj 3A kazete)………odnosa, odnosno vlasništva samog odgoja, objekta, oprostite,
vlasništvo samog objekta budući da Grad Split može financirati …….. O osnivačkim pravima
koje smo isto tako takli u razgovoru sa Županijom isto nismo došli do kraja rješenja, jer je
Županija direktno odbila sudjelovat na neki način ulaziti u zajedničko sa Gradom u rješavanje
probleme. Što se tiče vlasničkih odnosa između Grada Splita i Katoličke udruge Lovret,
dogovorili smo se da Udruga Lovret pripremi ugovor ili jedan dokument kao prijedlog u vezi
međusobnih vlasničkih odnosa, na način da objekt na Kili, odnosno cijela zgrada sa cijelim
zemljištem, okućnicom i opremom postane vlasništvo Grada, s tim da se Katoličkoj udruzi
Lovret ostavlja upravljanje na kuhinju. U to ime smo iz Grada poslali Josipa Šituma, to je
zaposlenik Grada, koji je trebao izvršiti detaljan pregled i procjenu objekta i da vidi što je sa
mogućnošću rješavanja priključka objekta na redovnu kanalizacijsku mrežu. Dakle, i to je
problem. Časna sestra Ljiljana Todorić je trebala predložiti izradu troškovnika odnosno
projekcije za troškove 12 do 16 palijativnih bolesnika na godišnjoj razini jer se radi o
socijalnom programu koje bi Grad financirao. I to je trebala pripremit Katolička udruga Lovret.
I konačno bismo morali riješiti postojeće dugove Katoličke udruge Lovret. To je prema
podacima koje smo dobili negdje trenutno 497.000 kuna, koji su potrošeni za izgradnju
objekta i izgradnju ograde. I to će mo se dogovoriti na sljedećem sastanku. Dakle, tu se
postavlja pitanje načelnog rješavanja režijskih troškova odnosno održavanje samog objekta.
U konačnici smo došli do jednog zaključka na sugestiju časne sestre Todorić da sastanak
održi gradonačelnik, župan i nadbiskup. Kada se dogovore, onda će mo vidjeti što će mo
dalje. Evo to vam je internacija što se tiče hospicija. Kolega Podrug jeste zadovoljni?
PREDSJEDATELJ
Sad će mo čuti. Izvolite gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
Osobno sam zadovoljan, ali nije ovo naravno moj problem, svih nas, i hvala na
informacijama. Ono zadnje što ste vi rekli bez obzira je li to na razini gradonačelnik, župan, ili
nadbiskup, ili neka druga razina, ali je velika prednost, korak naprijed, od onog zadnji put
pisanog odgovora koji je od vaših stručnih službi došao na način otprilike – Grad nije
nadležan, Županija digla ruke, i praktički od toga nema ništa. Znači, dobili smo na poklon
dobrom voljom sestara jednu vrijednu nekretninu, Grad je uložio značajne novce, to je nešto
što je Gradu potrebno, postoje ozbiljne prepreke zakonske, ali ovim smjerom kao što ste rekli
ako se razgovara, traži rješenje, uz potpunu i maksimalnu suradnju na razini Katoličke
udruge, pa time i Crkve, Županije i Grada, ja očekujem da će to rješenje doć. U tom smislu
sam ima potrebu samo ponovit ono što ste vi rekli, mene apsolutno veseli da se ide putem
jednoga rješenja i bio bi radostan da u što skorije vrijeme se stavi u funkciju. Najapsurdnije bi
bilo da dobijemo na poklon nešto s čim ne znamo upravit i da smo potrošili nekoliko milijona
koji nisu u funkciji. Ovako hvala na informaciji i očekujem da će budući sastanci na bilo kojoj
razini dovest napokon do rezultata. Prema tome, ja osobno sam više nego zadovoljan.
Hvala.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Gospodine Podrug, novac nije uzalud utrošen. On je utrošen u vrlo jasnu svrhu.
Pitanje je samo što će mo dalje. Taj problem će postojati, postoji već danas, on će biti
vremenom samo intenziviran, želimo na neki način preduhitriti nove probleme i u skladu sa
zakonom i uz dobru volju časne sestre Ljiljane Todorić nać neko zajedničko rješenje. A
rješenja će morat završit na dogovoru između gradonačelnika, župana i nadbiskupa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. ima li još kakvih pitanja vezano za ovu informaciju? Ukoliko nema, ja bi
zamolio izvjestiteljicu da dade informaciju vezano za Turističku palaču. Izvolite gospođo Aida
Batarelo.
57
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani vijećnici, budući da su se danas
pojavila dva vijećnička pitanja u vezi prostora u Turističkoj palači, odnosno u vezi natječaja o
raspisivanju, raspisanog natječaja o osnivanju prava plodouživanja na Turističkoj palači u
Splitu, ja ću vam dati par informacija. Međutim, prije svega ću ispraviti jednu netočnu
informaciju što je u samom pitanju navela vijećnica Daša Dragnić. Naime, ona je rekla da je
trenutni prihod u Turističkoj palači 27.000 eura. To vi vam bilo negdje 205.000 kuna. Ja ne
znam tko vam je te informacije dao, ali od 205.000 kuna u odnosu na 65.253,15 koliko kaže
naša financijska služba, to je zaista velika razlika. Čak i u okolnostima da je greška u samom
PDV-u jer je 65.000 kuna bez PDV-a, budući da se radi o čistom prihodu, sa PDV-om to
iznosi 81.516,00 kuna. Dakle, taj podatak nije ispravan. Kolega Marušić sada spominje
štekate, ja vam moram reći da je natječaj za plodouživanje na samoj zgradi. Štekati
predstavljaju javnu površinu i pravo na iznajmljivanju štekata zadržava Grad Split. Dakle,
natječaj obuhvaća zgradu koja ima 800 kvadrata. Zašto plodouživanje? Pa zaključak o
raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava plodouživanja se temelji i na Zakonu o
vlasništvu, i na osnovu Uredbe o procjeni vrijednosti nekrenina. To je nova uredba koja je iz
6. mjeseca ove godine. Vi svi znate kako izgleda Turistička palača, da je to sve samo ne
palača i da je u konačnici na kraju Rive koja je uređena, ako gledate cijeli jedan potez od ove
naše zgrade pa do Rive, ona je ostala zapravo kao jedna opasna ruševina, ružna zgrada.
Ona je ružno pače, a ne palača. I ono što je vrlo važno da je boravak u njoj opasan. Za
slučaj bilo kakve nesreće, posljedice bi snosio Grad Split. Pravno ugovori su osim dva, ovaj i
prošli istekli svima. dakle, izabrali smo vrijeme, bilo je i takvih pitanja zbog čega se u 8.
mjesecu raspisuje natječaj. Natječaj se raspisao u najrazumnije moguće vrijeme za one koji
u palači rade na način da dobiju dvije sezone. Ovu sezonu rade, i iduću opet rade. U
međuvremenu je rekonstruiramo. U tijeku ove prošle godine prikupili smo sve moguće uvjete
od konzervatorskih, dakle, mi smo tu pravno u vlasništvu 1/1. To je jedan vrijedan resurs u
gradu koji će postati siguran za svoje građane i još ljepši. U svrhu realizacije rekonstrukcije,
Grad Split je osnovao pravo plodouživanja uz naknadu na rok od 30 godina. Ploduživatelj je
dužan o svom trošku rekonstruirati Turističku palaču u skladu sa pravomoćnom
građevinskom dozvolom od 30. 4. Dakle, mi od 30. 4. imamo pravomoćnu građevinsku
dozvolu. Protekom roka na koje je osnovano pravo plodouživanja, nositelj prava
plodouživanja je dužan bez prava na naknadu tržišne vrijednosti i pravo na naknadu za
izvršena ulaganja u rekonstrukciju i tekuće odražavanje predati Gradu Splitu u posjed
cjelokupnu građevinu Turističke palače u ispravnom i funkcionalnom stanju. Bez ikakvih
tereta. Eto to je ono što vam ja mogu osnovno reći. Spomenula se i cijena zapravo kvadrata.
Procijenjeni kvadrat je 25 eura. To je više od svakog ugovora koji je sada na snazi, odnosno
koji je istekao prošli mjesec. Sukladno Uredbi o procjeni vrijednosti nekretnina, osnov su za
samo vrednovanje nekretnina, je tržišna vrijednost nekretnine koja se utvrđivala prema
propisanim metodama za procjenu vrijednosti nekretnina. I po definiranom Pravilnikom, jer
upravo se Pravilnikom i razrađuju metode procjene vrijednosti nekretnina. U svrhu provedbe
odredbi Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina. Eto. Ukoliko imate neko tehničko pitanje,
ovdje je još gospodin Pejković, savjetnik koji je zapravo koordinator u ovom poslu i Grad Split
je odlučio da iskoristi Uredbi, mogućnosti koje mu ona daje i da je na neki način eventualno
koristi i u nekom budućem poticanju na privredne aktivnosti i da time ne opterećuje svoj
proračun.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. za raspravu su se javili redom gospodin Marušić, gospodin Ivanišević,
gospodin Prljević,
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Još nešto, samo da vam kažem, ovo vam je samo informacija. Nemojte miješati
informaciju u raspravu radi toga što natječajni postupak traje do 1. 9., 01. 09. u 12 sati mi
otvaramo ponude. Dakle, vodite računa da ovo nije rasprava nego informacija. I da na
sljedećoj sjednici Gradskog vijeća upravo vijećnici odlučuju što će mo kad otvorimo ponude.
58
DAŠA DRAGNIĆ
………… dakle, ma evo smijem primjetit da sam se naučila nešto. ……..
PREDSJEDATELJ
Gospodine Marušić vi ste poznati kao džentlmen.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle, ja bi ponovila, ok, možda smo mi imali krivu informaciju, ali sam sa
postojećim informacijama napravila ponovno izračun. Dakle, govorimo o 800 metara
kvadratnih zatvorenog prostora, međutim, postoji teresa, jel da, koja je isto tako će biti u
funkciji i na raspolaganju. Ali čak da ostanemo na ovih 800 zatvorenog prostora (šta?), 800
metara kvadratnog prostora puta 20 eura metar kvadratni u najmu, to je 16.000 eura. Jel
tako? i to je onda 192.000 i investicija od milijun se vraća za 5,2 godine. I to je sad
matematički pitanje – zašto i gospodarstveno i upravljački dakle nekoga ko ima imovinu, koju
kad uloži milijon to može vratiti najduže moguće za 5 godina, a nakon toga uživati tolike
prihode. A ponavljam samo sam računala ovih 800 zatvorenog prostora. Zašto dajemo na
plodouživanje i zašto dajemo na 30 godina? Tih 30 godina možda još gore pitanje je od
ovoga zašto, ok, nema love, nećemo se zaduživat, dobro, uvijek neko investira, pa naravno
da mu treba to se isplatit, pa ima jedno razdoblje plodoživanja. Al' 30 godina? Za nešto što
se vraća u 5, je totalno van ekonomske logike. I ja sam tu ekonomsku logiku odnosno
objašnjenje tražila.
PREDSJEDATELJ
Evo odgovor slijedi.
DRAŽEN PEJKOVIĆ, savjetnik gradonačelnika za urbanizam
Dva su pitanja koja ste uputili. Ono što je sa krovnom terasom - ……. vremenom
gradnje, '64. kada je turistički proizvod napravljen, on je izvorno bio javna površina. Na
temelju suglasnosti Konzervatorskog odjela u želji grada, krovna površina i dalje ostaje javna
površina na kojoj će biti omogućeno 150 metara kvadratnih prostora za iznajmljivanje. To je
vezano uz krovnu terasu.
Što se tiče modela upravljanja, gospođa zamjenica je rekla da će mo na idućoj
sjednici Gradskog vijeća kada Komisija odradi sve prispjele ponude, dati temeljitu
argumentaciju i obrazloženje modela kojeg smo izabrali u ovom trenutku. Ukoliko se vijećnici
temeljem rasprave koju ste sada vodili upitom u drugom smjeru, moguće je da se i on
primjeni. Inače, model pravo plodouživanja je građenje model koji se rašireno koristi u
Zagrebu, u Rijeci pogotovo za objekte poput ovog našeg. Ili kade se grade od nula na
građevnoj čestici, ili kada se neki objekti rekonstruiraju. Iskustva su vrlo pozitivna i temeljem
tih smo iskustava smo upravo se odlučili primijeniti ovaj model prvi put u Splitu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospodine Luka prijavite se, ne bi, …., vrlo rado ću vam dati ponovno,
mislim nema problema, informacija je. Izvolite.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Samo sam nešto zaboravila napomenuti. Dakle, u službi kod pročelnika Ante
Krželja na neki način je otvorena linija za sve upite. Do sada je iskazalo interes što se tiče
informacija više od 20 subjekata. Oni su svi dobili cd, mada su informacije o samom
natječaju na web stranicama grada i odlučili smo da odgovore na pitanja koja se ponavljaju i
koji su na neki način specifični u tehničkom smislu, što su ljudi najčešće postavljali, stavimo
na Internet. Tako da će biti dostupni svima i onima koji su bili zainteresirani a ništa nisu pitali,
moć će otvoriti web stranicu Grada i još se bolje informirati.
59
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodine Marušiću izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo nekoliko stvari mi ovdje nije jasno.
Načelno jesam za rekonstrukciju tog objekta, naravno, to uopće nije sporno, ono nije lipo
vidit, ono je opasno i sve ono što ste kazali stoji, ali sam način i pristup mi je malo nejasan,
pa bi volio par pitanja da mi se odgovori na njih. Natječaj mi sam malo nije jasan, dakle,
natječaj ste pripremili, napravili sve skupa, a kažete Vijeće onda može praktički …. Zašto
nismo prije stavili to na Vijeće, definirali sve uvjete i onda natječaj proveli kako treba, a ne da
se investitori sad javljaju, a da ne znaju uopće da li će procedura bit dovedena do kraja.
Logičnije bi mi bilo da smo mi ovdje na Vijeću dogovorili sve ono što mislimo da treba, a da
onda gradske službe raspišu natječaj koji do kraja treba provest. To je broj 1. Stvar je dakle
procedure. Zgrada sagrađena prije 50 godina, tada je sagrađena praktički pa privremeno
onako neka bude nešto, grad je Split prije 50 godina znamo otprilike koliki bio i kako je
izgledao. Ta takozvana Turistička palača u to vrijeme je vjerojatno izgledala i velebno i
moderno i svakako nekako, dok danas 2014. godine je praktički faksimilno obnavljat po meni
a i stav je ljudi i struke baš i nema nekog smisla. Naime, mislim da bi taj prostor koji bi se
mogao upotrijebiti u nešto puno ljepše i interesantnije sa istom namjenom naravno, al da ona
više ni estetskih kriterija ne zadovoljava a i u gabaritima je takvima koji bi se mogli možda
malo i promijenit. 7 milijuna kuna cca, investicija i tako jedan visoko profitabilni objekt s
poduzetničke strane gledajući je upravo nevjerovatno da Grad ne može isfinancirati sam i tu
investiciju isplatit kako se mi sad zbrajamo između 3 i 5 godina. Dakle, 25 godina nekome,
bilo kome, potencijalno dajemo plodouživanje kako vi kažete, i raspolaganje gradskom
imovinom gdje bi Grad mogao ta sredstva uprihodit. Dakle, za poduzetničke investicije
apsolutno jesam, zagovornik sam jedan od glasnijih dakle investicija, ali po meni je
poduzetnička investicija na vlastitom zemljištu sa vlastitim projektom. Ovo po meni je grad
veličine Splita s proračunom koji ima grad Split, mogao isfinancirati bez ikakvih problema ne
ograničavat se na 30 godina prema nekome, bilo kome, tom zgradom upravljat manirom
dobrog gospodara i uprihodit znatno veća sredstva nego što će uprihodit ovako. Što se tiče
zgrada ovakvog tipa kako ste vi rekli gospodine Pejkoviću, Rijeka, Zagreb, ne znam gdje, da,
naročito, evo, ja bi to uporedio sa školom koju planiramo graditi, koja je neprofitna institucija,
koja nema zarade, grad te novce mora potrošiti u onom fizičkom smislu ih nikad neće vratit.
Naravno, javno privatno partnerstvo, 30 godina će tu bit škola, Pazdigrad, već gdje god, kud
god, to sve štima, i to je pozitivno i prihvatljivo. Ali ovo je visokoprofitni centar na sred Rive.
Zašto se Grad odriče tih sredstava da bi najprije zacimentirao sebi taj prostor na 30 godina
bez obzira u kom smjeru će se razvijat grad, da se zakupoprimcima ne jamči ponovno
djelatnost koja će biti unutra, znači može se promijenit. Može doć kockarnica, može doć
banka, može doć svemirski centar, bilo šta, ovisno ko plati više, i imamo dva zakupoprimca
kojima nisu istekli ugovori. Jeste li sigurni da će oni izać vani? Prema tome, ovdje ima niz
neriješnih pitanja za koje meni stvarno nije jasno zašto se na ovaj način rade, odnosno da se
procedura trebala raditi drukčije, u korist Grada, a privatne investitore ostavit kao takve i
privatnim investitorima otvorit sva vrata, ali na način da grade na svojoj zemlji, sa svojim
projektima, sa svojim novcima, s tim se potpuno slažem, ali ovo je gradski projekt u toliko
minimalnog uloga, a maksimalnog prihoda. Tako da nije mi baš ovo sve skupa jasno. Eto,
hvala.
PREDSJEDATELJ
Gospođa Aida Batarelo. Izvolite.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Ja vas još jednom podsjećam da ovo nije ugovor o kojem će raspravljat Gradsko
vijeće. Cijena od 12500 eura je u natječajnom postupku spomenuta kao početna cijena, ali to
je više od onoga što grad trenutno uprihodi, dakle toliko o tome da li je onda dobra ili nije.
Dakle, sama početna cijena za koji se očekuje da će biti veća, natječajni postupak je
60
definirao da će izabrani ponuditelj biti onaj koji plati više. Ta početna cijena je veća od onog
što trenutno uprihodimo. Što se tiče pak faksimilne obnove, vi znate na kakvom mjestu je
Turistička palača. Turistička palača se nalazi ispred Dioklecijanove palače. I svaka druga
gradnja, a ne rekonstrukcija, bi vrlo izvjesno dovela do toga da se radovi započnu i zaključe
od strane konzervatora. To je recimo procjena. Zato se išlo na rekonstrukciju, dakle, osiguraj
ono što imaš da bude građevina na sigurno i da bude nešto ljepša. Tako da to je jedna priča.
A drugo vi znate da je sasvim slučajno nakon što je cijeli postupak od prihođenja
dokumentacije započeo, došlo do zapravo presude Visokog upravnog suda koji je stavio
zapravo veto na 19 točaka u ovom gradu. Jedna od njih bi bila i Turistička palača da nismo
išli u rekonstrukciju. Mislim da sam vam odgovorila uglavnom na
GRADONAČELNIK
…..vi ste raspravljali, podatke ste čuli, ali kao što svi znate, bilo što napraviti u
ovome gradu, zbog stečenih prava i stečenih pozicija postaje misaona imenica, postaje
nemoguća misija. Po ovoj logici, mislim, po kojoj se primjenjuje sa strane neću reći ulice, ali
jednog određene vrste privatnika i korisnika u gradu, gotovo se ništa ne bi moglo promijeniti.
Prema tome ja ću ovdje vezano za Turističku palaču još jedan put ono što smo napravili.
Javno ću vam reći, obećao sam i obećajem svima koji su sadašnji korisnici da će zaista imat
pravo tamo ući u vlastite prostore koji će biti uređeni. Inače, u startu odustali vi od toga, na
primjer prvokupa, naravno da moraju ugovorom, naravno da moraju ispuniti određene
preduvjete koji će mo mi, dakle mi će mo te preduvjete staviti i onome koji je uspio pobjedit
na natječaju. I na Vijeću ćete konačno dobit sve informacije pa će mo zajedno vidit šta je
najbolje. S druge strane, ovo što ste vi kolega Marušić rekli - Grad je moga to financirat.
Istina je to, međutim u ovoj situaciji kad je izvjesno da će mo ostat bez cirka 60-etak milijuna
kuna zbog duga porezne politike, a ne znam koliko će mo kompenzirat, da li će to biti 10, 20,
40 ili svih 60 milijuna kuna. Ovih 7 do 10 milijuna kuna će mo ipak morat preusmjerit u neke
druge stvari. Prije smo govorili o školskim knjigama, kolega Podrug je govorio vrlo ispravno o
školskim knjigama za djecu – 12 milijuna kuna. Završetak Zapadne obale i šetnica – 14
milijuna kuna. Škola Pujanke i Pazdigrad, koju ni jedan poduzetnik ne želi ući u javno
privatno partnerstvo jer zna da tamo nema interesa jednostavno. Kod ovoga naravno da
postoji interes, …. postoji mogući profit. Naše je da taj profit dovedemo u nekakve normalne
okvire na ime interesa i privatnog poduzetnika koji će istovremeno godinama investirat u
održavanje zgrade. Ova zgrada je propala zato što nikad niko nije kune uložio u nju. Sličnu
situaciju imamo sa stadionom Poljud. Niko. Ni Grad, ni "Hajduk" nisu kune uložili osim par
malo pituravanja. Trebate ić doli pa vidit šta je to. Dakle, mi kao vlasnici, Grad kao vlasnik,
Grad je bio korisnik, nikad ništa nije ulagao u prostor u kojima su bili. Ovoga momenta imate
više od polovinu gradskih prostora u kojima se nalazi neko od korisnika koji su ta stečena
prava svatili da to jednostavno ne dirate, inače odma da ne kažem prijetnje i sve ostalo, a u
koje oni nisu ni kune uložili. Naravno nije ni Grad. Tako da imate kompletni nekretninski fond
u relativno lošem stanju. Baš zbog toga što smo iznajmljivali, pa mi nismo održavali,
poduzetnici nisu htjeli održavat, najmoprimci su rekli nemamo novaca, i tako dalje, i tako
dalje. Mislim, širu sliku ako želite u vam pojednostavnit – ne vidimo načina da na ovaj način
se nastavi dalje. Mi idemo na ovaj način samo zato da vidimo sistem javnoga privatnoga
partnerstva na jedan, drugi ili treći model, ovo je jedan od modela, da bi s tim novcima koje
nije malo 7 do 10 milijuna kuna, to nisu mali novci da bi to reinvestirali u nešto drugo tamo di
privatni partneri nemaju nikakvoga interesa. A to vam je sigurno Zapadna obala, to nema
niko interesa da to završava. To je čisto Grad. Nekoliko trgova treba pod hitno urediti da ne
kažem nekoliko ključnih cesta koje isto tako trebamo uredit, mi već sada imamo minus u
komunalnoj službi za investicijsko održavanje i tako dalje, i tako dalje. Tako da to sve skupa
kad uzmete i oduzmete, nije lako sa financijama Grada dok nemate investicija. Zato
prethodna točka je isto bila na istoj logici da pokušamo nešto napravit da dobijemo neke
novce onda bi bilo lakše. Međutim mi ne vidimo da će to tako brzo bit, a osim toga imate
dugova. Mi jesmo doveli financije na nulu, ali nismo anulirali dugove. 60 i nešto milijuna kuna
za Karepovac i dalje nam visi. Hajdukov kredit, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, govorim vam
samo širu sliku, i vi je znate kad pogledate bilancu znate je, znate da negdje moramo počet,
61
krenit, da bi javnim privatnim partnerstvom šta više sredstava dobili, prvo bi zaposlili
poduzetnike, a drugo da bi financijsku situaciju stabilizirao. Ne znam koliko sam uspio
približit, ali sve ovo će vam se vratit, razgovarat će mo, odlučit će mo, i ne isključujemo
mogućnost da promijenimo i jedno, i drugo i treću. Ostajemo mi na tome da će ovo Vijeće u
konačnici ipak odlučivat. Pa će mo možda i promijenit ako vidimo zajedno, jer i meni je ovo,
ovo je vrući krumpir, nikad nismo radili ovo. Ovo je jedan od modela. Sjest će mo, razgovarat
će mo, mi će mo se pripremiti, vi ćete isto tako dobit, pa će mo zajednički vidit je li to to.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gradonačelniku. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Sve što ste vi rekli stoji. Znači, ne mogu ja reći da sve što ste vi rekli nije tako. tako
je, ali je opet stvar procedure, početka kad idemo. Zašto nismo raspravili najprije na Vijeću
pa raspisali javni natječaj. Nego smo raspisali javni natječaj i sad koje Vijeće može osporit,
korigirat ili, ali dobro, to je vaša odluka kako vi volite reć, jel. 7 milijuna kuna za investiciju
koja se vraća u 3 godine, to je fantastična priča, to je šteta dat javno privatnom partnerstvu.
A ovo što govorimo, škole i to, to mi je jasno. Naravno da ćete ići u javno privatno
partnerstvo. Ali ovdje Grad može 25 godina, 26 godina zarađivat solidne novce, od tih
novaca održavat. Imate DMC, imate sad te firme, zašto ne biste njima to dali. Evo to je
konkretno pitanje. To su oni mogli radit. Ali ovo je konkretno stvar da bolje da kontrolira
gradska tvrtka koja će uprihodit novce u grad. Ovo za javno privatno partnerstvo je
preminorna investicija s obzirom na profit koji će se tu ostvarit. Eto. A vi napravite, ok.
GRADONAČELNIK
Još je nešto tu bitno. Ponavljam, obećali smo ljudima koji sada rade tamo da na
mirni način izađu i da će na mirni način imat pravo prvokupa pod određenim preduvjetima,
što znači da nema toliko velike zarade. Veliku zaradu na tom mjestu možete ostvariti ako
stavite cijenu iznad 50 eura po kvadratu, ali u tom slučaju više od 2/3 onih djelatnosti neće
moć radit. Ako stavite 50 eura, znate ko tamo može bit – banke, eventualno neko od
mobilnih operatera i kockarnica. Ja, nema šanse da tamo stavim kockarnicu. Javno ću vam
reć, ponovit, nema teorije da tamo dozvolim bilo koji oblik igara na sreću koju ja inače ne
volim, a tamo ne bi nikad dozvolio. Ne tamo, nego ne bi u širem okruženju dozvolio bilo koji
oblik igara na sreću, a nikako kockarnice. Mogu se sad privatnici koji imaju ljutit na mene, ali
ja tamo ne bi dozvolio. Prema tome, ono je zona da budu turističke agencije koje rade sa
minimalnim profitom. Tamo trebaju doći dvije, tri naše tipa Jadrolinije i tako dalje, koje
nemaju profita, koje rade jednu vrstu servis, tamo vam dio ugostitelja koji će radit, neće više
imat one prihode jer više neće biti restorana onoga tipa jer nije primjereno da bude restoran,
dakle, i tamo će se smanjit prihodi i sve skupa. Dakle, ako će mo govorit o lokaciji koju smo
zamislili, ona zaista mora biti servis grada i turizma. To je znači isključivo cijeli niz djelatnosti
automatizmom ne isključuje. Kako ćete isključit to. Ne možemo sad baš sve propisat. Ali
možemo cijenom to definirat da oni koji jesu da mogu prihvatit tu cijenu, a ne da im sad
pustimo cijenu 50 eura, bilo bi bolje da smo rekli više nećete ući unutra. Eto to je razlog zbog
čega nema toliko visokog profita. Tamo ga neće ni bit. A problem je u tome što to održavanje
te zgrade da smo ga uzeli mi, tko, Stanouprava ili dali opet komunalnom poduzeću, tko će
upravljat s njim? Mislim, mora netko upravljat. Mi nismo sposobni, vi znate, evo inače
razmišljam o tome da većinu poslovnih prostora i stanova mi stavimo u prodaju. Nema
smisla kažem vam, ne možemo održavat to. Propada. Kad nam poduzetnici ili korisnici vrate
prostor nakon 10 ili 15 godina, pa više košta uređenje nego što smo iznajmili. Komplicirana
procedura. Ja ne vidim svrhe tome više. Ali to je isto stvar Vijeća, jel.
PREDSJEDATELJ
Idemo dalje. Sad je gospodin Ivanišević, pa gospodin Prkić, pa gospodin Podrug, pa
gospodin Blažević, pa gospođa Marijana Puljak.
62
VJEKOSLAV IVANIŠEVIĆ
Ispada da je teško jel, ali mene brine još nešto. Ja ću imat 97 godina kad isteče ova
koncesija. Projektirano je kao privremena građevina prije nego što sam se zaposlio u
urbanistički zavod. Dakle, privremena građevina od '64. zato izgrađena u čeliku ka materijalu
koji se najlakše može reciklirat i demontirat, postala je građevina koju će mo rekonstruirat.
Na najkomercijalnijoj točki u ovome gradu. Ako neko zna komercijalniju točku ili građevinsku
parcelu neka se javi, koja je 1/1 gradska. Na toj građevinskoj parceli se može izgraditi ne 800
nego 2400 kvadrata. Na toj građevinskoj parceli su prošla dva natječaja. Zadnji natječaj je
tretirao i Trg Franje Tuđmana i istočni dio Rive kao anketni dio. Da li je neko pogledao
možda šta je u tim anketama se nudi u volumenu, u kvadraturi, u namjeni i rješenju. I da li je
slučajno promislio da bi mogao programirat trostruku kvadraturu sa daleko većim estetskim
efektom, sa daleko interesantnijom strukturom, zajedno sa prvonagrađenim autorima. Na taj
način jedna ozbiljna točka u gradu koja je u direknoj relaciji sa jugoistočnom kulom
Dioklecijanove palače, koja nužno mora biti izgrađena jer se definitivno davno odlučilo ne
rušiti Lučku kapetaniju, iako ona početak jednoga bloka, ima slijepe zabate, pa ih treba
kompenzirati jer stoji onako usamljena, i sad kad vi to povežete u jednu cjelinu, onda se
pitam je li jedan grad ka Split, drugi grad u Hrvatskoj, može isprogramirat 2400 kvadrata
sadržaja suvremene građevine koja će biti u funkciji turizma, turističke zajednice, turističkoga
centra, relaksacije, agencija i to u javnom privatnom partnerstvu, ako ne može sam, izgraditi,
pa tu i pravo prvootkupa, useliti i tih bijednih 800 sada kvadrata. Da na tom dijelu Rive šta mi
očekujemo desetljećima da se uredi, digne razinu i urbane opreme i urbanističko
arhitektonskog rješenja i da nam Split postane taj grad prijestolnice europske kulture. Mi u
biti će mo potrošit 20 kamiona knaufa, obojit i rasvijetlit, napravit mali Las Vegas ondje, ne
mislim na kockarnicu, nego na niz reklama, koji će i dalje nosit teret prošlosti privremene
građevine. Tako će mo jednoga dana rješavat i usjek pruge jer niko neće da iseli, jer niko
neće i pod prijetnjom hoće da tu ostane. A onda se pitam šta je tih 800 kvadrata. Je li to
izvornih 800 kvadrata, je li to legaliziranih 800 kvadrata, šta je u početku bila Turistička
palača, koliko se bespravno nadogradilo i sve su to pitanja koja zadiru malo i u korektan
poslovni odnos. Šta mi to iznajmljujemo? Danas sam puno negativan pa mi je ža govorit.
Eto.
PREDSJEDATELJ
Dakle meni kao predsjedniku, ja sam čak rekao da pripreme i kavu, mislim, ja znam
u kojem to pravcu ide, međutim došli smo u situaciju da vijećnici informiraju vijećnike. Dakle,
zatražena je informacija od strane gradonačelnika i stručnih službi. No meni ne smeta,
dapače, ako ni vama ne smeta, onda mi možemo razgovarati, zaista nema problema. Nego
ovako bi ja zamolio da se govornici izredaju i onda da se da jedna završna informacija od
strane predlagača, odnosno informatora na način da vi nemate pravo ni na repliku, niti više
na pitanja, pa će mo za sljedeću sjednicu eventualno otvarat neka nova pitanja i tako dalje.
Jel se slažete? Gospodin Prkić.
JAKOV PRKIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Ovako, ja bi najprije pitao, nema gradonačelnika, tu
je zamjenica, gdje se može vidjeti ovaj zaključak koji je napisao gradonačelnik o raspisivanju
javnog natječaja za osnivanje prava plodouživanja, klasa ta i ta, urbroj taj i taj. Naime, ja sam
tražio po internetu, po web stranicama Grada, nema nigdje toga zaključka na temelju kojega
je povjerenstvo raspisalo natječaj. Znači to mi je prva stvar. I .....ovi sada natječaj da se
poziva na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj upravi i lokalnoj i područnoj
samoupravi, i taj članak 48. stavak 1. kaže da gradonačelnik, odnosno župan, priprema
prijedlog općih akata. A tu se zaboravlja na ovaj članak 7. koji kaže da sve što je preko
milijun kuna o tome odlučuje tijelo predstavničke vlasti, znači mi, Gradsko vijeće, a ne
gradonačelnik. To se negdje izgubilo, ne znam di, zato bi volio vidjeti taj zaključak. Nemate
ga nigdje na internetu. Ja sam danas poslao zahtjev za pravo na pristup informacijama da
date taj zaključak.
63
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Gospodine cijenjeni vijećniče
PREDSJEDATELJ
Gospođo Aida molim vas, nije završio. Molim vas polako.
JAKOV PRKIĆ
Dajte molim vas da govorim. Ovako, aha, o čemu Vijeće odlučuje ovdje po ovome
natječaju, Vijeće odlučuje o tome hoće li prihvatit najpovoljnijeg ponuđača ili neće. Očito se
nije dovoljno puta ponovilo. Ovo predstavničko tijelo treba odlučivati o načinu kako će se
upravljat tom imovinom gradskom. Ako smo mi na prošloj sjednici odlučivali o tome da kako
će mo dati na upravljanje poslovni prostor na Bačvicama gradskom poduzeću, onda jednako
tako moramo odlučivati o tome da će mo ove prostore mi odlučiti kako će se s njima
raspolagati, a ne zaključak gradonačelnika jer on na to nema zakonsko pravo. Tko će
garantirat svim ovima koji sad tamo koriste te prostore istu cijenu? Neće nitko. Problem je
grada našega što nikad nije dobro upravljao s time. Zašto jedan tamo vrhunski ugostitelj
plaća samo 15-etak eura po kvadratu, a čini vjerojatno ljeti 100.000 kuna prometa. To je naš
problem upravljanja imovinom, a ne njegov. Mi smo ti koji smo to trebali reć. Naravno tu je
još i problem privatnih prostora. Tamo postoje dva prostora navodno koja su u privatnom
vlasništvu. Ne znam kako ćete to riješit. Kaže gradonačelnik da neće biti kockarnica.
Vjerojatno naš gradonačelnik ne bi tamo ni dopustio kockarnicu. A što će biti s onim drugim
gradonačelnikom, trećim, četvrtim, petim, šestim, sedmim, osmim i po, gradonačelniku za 30
godina. Osmi i po gradonačelnik. Što će s njima dalje bit. Hoće oni jednoga dana reć da to
stoji u ovome natječaju da Grad može odlučiti da tim prostorima mogu da taj sadržaj koji se
sad zahtjeva da bude unutra. Pa će biti 6 …….., 7 kockarnica, 8 kladionica, čega sve ne.
Dobro je, odlično je reka kolega Ivanišević. Temeljna i osnovna stvar kako mi gledamo taj
prostor na sljedećih 30 godina. A ne da ga sad zabetoniramo i bacimo u trošak. Radi čega?
Radi milijun eura i prilike koliko to košta. Vi ste sami rekli gospođo dogradonačelnice na ovoj
istoj presici gdje se najavili plodouživanje, da je Grad u plusu 8 milijuna kuna. Pa zašto sad
gradonačelnik kuka i plače da nema novaca? Vidite da ima. Vi ste rekli da ih ima. Koja to
banka ne bi Gradu dala kredit od milijun eura koji će on vratit bez problema u 4, ili 5 ili u 6
godina? Pa neka je 8, pa neka je 10, ali to je onda naše, mi upravljamo s time, ako ste već
odlučili ostaviti tu rugobicu sa dva kamiona knaufa, malo stakla i rasvjetom. Ali prva i
osnovna stvar je ovo što je kolega Ivanišević rekao. A drugo, pa dajte držimo se zakona. Ako
je milijun eura, mene zanima, neko je u Gradu rekao, neko je u Gradu ekao da je ovo pravno
ispravno. Pa ko je ta osoba? Dovedite ga ovdje da nam taj pravnik objasni kako je on to
protumačio Zakon o lokalnoj upravi članak 48. i rekao da je ovo pravno ispravno. Ne može
ovo biti pravno ispravno nikako. Nemojte se krit. Dođite i recite. Dajte taj zaključak da ga
vidimo. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Polako. Izvolite gospođo Batarelo. Molim vas prijavite se. Dakle, informacija je
slobodna prostor
……………………………….. (više glasova, nisu uključeni mikrofoni)
Gospodine Čepo, gospodine Čepo molim vas, nemojte trenirat moje strpljenje, niste u pravu.
Dogovorili smo se na ovaj način. Ja mogu i prekinit sjednicu i reć, dobili ste informaciju, jeste
li zadovoljni – jeste, ako niste – niste, to je vaš problem. Međutim, jesmo li se dogovorili? Pa
onda poštujte minimum jednih drugih. Jedni druge. Evo gospodin Prkić je rekao što je rekao.
Gospođa Aida je to saslušala i sada će mu odgovoriti. Izvolite.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Odgovorit ću vam, da. Gospodine Prkiću, na samom početku smo rekli da je ovo
informacija, a vi i ja kao da ne sjedimo na istoj sjednici. Kao da ne sjedimo na istoj sjednici,
odnosno vi ne želite čut ono što ja govorim. Rekla sam da su svi relevantni podaci na
internetu. Ono što se nije moglo skinut sa internetu dole je na cijeli niz cd-ova kod kolege
64
Ante Krželj presnimio. O zaključku koji ste rekli da ne postoji – postoji. Izišao je 7. kolovoza.
Klasa: 340-03/14-01/2, URBROJ: 2181/01-01-14-34 i možemo li mi
JAKOV PRKIĆ
………………
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Otiđite u Službu kod gospodina Ante Krželja i uzmite cd. Ako ste zainteresirani što
se ovdje događa. S druge strane, s druge strane, uporno govorimo da o svemu odlučuje
Gradsko vijeće temeljem ugovora. Što se tiče odnosa sa trenutnim zakupoprimcima, odnosi
s njima će biti definirani ugovorom. I ako vi ugovorom kažete da imaju prvozakupci prava, oni
će ih i imati. Bez obzira da li se radi o 30, 50 ili 100 godina. Spomenuli ste da unutra postoje
dva prazna prostora, dva privatna prostora. Ja ću vam reći što unutra postoji. Unutra je Grad
Split u nekom trenutku, ne znam kojeg gradonačelnika, prodao 83 kvadrata poduzeću Isa
exing i onda ga je nakon toga gradonačelnik Buličić zamijenio drugim ugovorom o zamjeni
nekretnina. Što znači da je Grad Split i prodao i kupio. Podaci na sudu kažu da je Grad
vlasnik 1/1. Eto.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Podrug.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
A što se tiče same, nisam završila, a što se tiče same gradnje ili rekonstrukcije. Ja
se ponovno vraćam na tu priču, '64. godine kada je napravljena privremena Turistička
palača, od '64. do 2014. kad je došao gradonačelnik Baldasar, niko nije htio prekinuti tu
privremenost. Sad se našla jedna garnitura koja to želi završit u okolnostima koje su
moguće. Moguće su kroz rekonstrukciju jer gradnja tri kata ispred Dioklecijanove palače nije
moguća.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Većina toga je rečena, ali pokušat ću sažet onaj naglasak što sam želio reći, a svelo
bi se u bitnome (oprostite, možemo li se malo slušat?) u bitnome moje temeljno pitanje je bilo
ono što je postavio kolega Hrvoje Marušić, a moram priznat da mi se izuzetno svidilo ono što
je gospodin Vjeko Ivanišević kazao. I to je jedini razlog zašto se javljam. Naime, za pozdravit
je da se s time neko uhvatio u koštac. Za pozdravit je da se to radi. Vrlo je logično
obrazloženje – nemamo novaca, idemo dat nekom privatniku. Ali ja moram sad ovdje i
gospođi Aidi, zamjenici, dat iz pozicije vijećnika jedan prigovor - nepotrebna vam je nervoza
kad vas vijećnik pita ono što bi vas ja pitao i svaki normalni vijećnik pita. Zašto ne idemo po
proceduri? Zašto mi prije ne raspravimo, pa kad se složimo, jer na primjer ja ovu ideju, meni
je genijalno ovo što je govorio gospodin Vjeko Ivanišević, ja bi više volio da mi strateški
razgovaramo o čini mi se najvrjednijem komadiću nekretnine na sred sredine grada Splita i
prostoru koji se komercijalno sigurno najbolje može iskoristit i ne bi smjeli zbog trenutne krize
u gradskoj blagajni to dat za neki sitniš kad po onome što je on vrlo logično rekao – to bi
moglo biti puno bolje. Ali logično je i vaše mišljenje kad vi kažete, obrazlažete, znači,
osnovna teza zašto smo tražili ovu informaciju, mislim da će mo mi dosta toga danas saznat,
je činjenica da mi upravo zato što mi upravljamo ovim, bi trebali prije vidit te eventualne
mogućnosti, jel tamo ostajemo na 800 kvadrata, radimo li na nešto 2000 kvadrata, je li to
ovaj ili onaj prostor. Kad kažete, vi bi morali formalno pravno znat kakvu razinu ugovora i na
koliko godina imaju korisnici današnjeg prostora. Ja sam potpuno razumio gradonačelnika,
ali na nama je da mu mi tu držimo leđa i da prestane to šerifsko ponašanje u gradskim
prostorima. Kao pravnik, apsolutno sam, i kao vijećnik sam za to da se svako zaštiti ko je
zaštićen jednim kvalitetnim ugovorom. Ali isto tako ne može neko bit šerif pa kazat ……..(kraj
65
3B kazete) ……prostorima, da dobiju za nešto, ne plaćaju ni to nešto, koriste 5 puta više, i
onda, ne znam, bi se tukli, ili revoluciju dizali kad im rečete šta bi vi s time napravili. Želim
povuć nekoliko pitanja koji su i druge kolege rekle i sažet ću zaista u dvije rečenice. Ja isto
sam mišljenja da smo mi ovo trebali prije raspravit a onda ić natječaj, a ne zato što vi ne
možete natječaj prije raspravit, nego baš zato što i kolega i svi su dali na to naglasak, i
posebno kolega Ivanišević. Mi bi trebali raspravi strateški kako upravljat tim prostorom.
Jesmo li mi zadovoljni da se to samo tako rekonstruira sa malo knaufa, svjetla, reklama šta
smo rekli, ili se tu može napraviti nešto vrjednije, od čega bi se možda umjesto 3, 4 ili 5
milijuna trebali uložit 10, ali bi zato zarada bila strostruko veća. Ali moram postavit isto
pitanje, bez obzira što vi gradonačelniče s pravom kažete - oni imaju pravo prvokupa. Ali
gledajte kako to izgleda u praksi – ja ne znam koliki su to iznosi, ali banalizirat ću stvar radi
primjera – neko sad plaća 10 eura, vi sutra raspišete natječaj i dobijete cijenu od 50 eura, i vi
ovome korisniku od 10 kažete izvoli ti sad plati 50 ako ćeš uzet, a on ne može platit 50,
naravno da je to, a nije ni Gradu interes da neko plaća 5 kad može postić cijenu od 50. Ja ne
znam, jer taj prostor meni je vrjedniji od Marmontove i od Rive. Ako se on kvalitetno uredi, to
je najkorisniji prostor u gradu Splitu. Evo, zbog ovih nekoliko tema, mislim da je ova rasprava
koristila, koristi, i koristit će. I osobno bi volio bez ikakvog prejudiciranja da se u
međusobnom poštovanju svi kažemo ono što mislimo, a da ljude od struke, vi ste gospodine
predsjedniče Gradskog vijeća maloprije rekli, ja ću bez uvrede ikome, ja bi volio od
predstavnika Grada da sam čuo ono što sam od kolege Ivaniševića. Apsurdno je da mene
više informira kolega drugi vijećnik ili medij ili neko drugi od vas predstavnika Grada. Što ne
znači, ja nisam htio reć da vi niste u pravu, ali morate sagledat i druge mogućnosti,
sagledajmo svi sve mogućnosti i zaključimo ovako – takva nam je trenutno kriza da moramo
trenutno za zaradit koji milion i to žrtvovat. To otprilike, moram na sport prebacit, kad je
"Hajduk" prisiljen svakog mladog igrača prodat za nešto malo da bi moga skrpit, preživit
godinu. Jesmo li mi baš u takvoj situaciji? Ja vjerujem da nismo, čak ste se malo i hvalili da
neki prilivi dolaze, i tako dalje. Mislim da bi o toj, evo, ja završavam, mislim da ta nekretnina
ili ta čestica ili taj komadić našeg vlasništva na najljepšem dijelu grada Splita zaslužuje našu
malo širu pažnju, strateško razmišljanje i zajedničku odluku.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Zahvaljujem. Gospodin Pejković je zatražio pa će on dati odgovor, pa Aida,
pa može i gradonačelnik ukoliko želi.
DRAŽEN PEJKOVIĆ, savjetnik gradonačelnika za urbanizam
1964. željelo se srušit Lučku kapetaniju i napravljen je projekt turističkog paviljona u
prvoj fazi i u drugoj fazi proširenje ne dijelu tlocrta Lučke kapetanije. Turistički paviljon ili
palača kako je mi zovemo je izvedena i 15 godina nakon '78. prilikom pisanja univerzalne
vrijednosti temeljem koje je UNESCO proglasio Split i dodijelio mu status, ušao je u sastavni
dio povijesne jezgre Splita. Ingerencije nad prostorom povijesnom jezgrom Splita imao je
Konzervator. '95. i 2005. provođena su dva urbanistička arhitektonska natječaja s namjerom
da se upravo na prostoru Turističke palače dogodi značajna izgradnja i tlocrtu iznad. Pred
70-etak dana Visoki upravni sud u Zagrebu temeljem tužbe Društva prijatelja kulturne
baštine, poništio je izmjene i dopune provedbenog plana povijesne jezgre Splita koji
omogućavaju izgradnju značajnih garažnih kapaciteta. To prevedeno u praksu koja će biti u
narednih desetljeća znači da u povijesnoj jezgri neće biti moguće značajno dograđivat bilo
koji tip izgradnje bez pripadajućih garažnih mjesta. S druge strane, s druge strane konačnu
suglasnost za bilo koji zahvat daju konzervatori, odnosno Konzervatorski odjel u Splitu koji je
u sastavu Uprave za kulturnu baštinu Ministarstva kulture. I tu smo ali doslovno temeljito
ispitali sve mogućnosti koje su nam bile na raspolaganju. Rezultat ovoga što smo u
pravomoćnoj građevinskoj dozvoli sa pripadajućim suglasnostima dobili jest realno stanje.
Eto imao sam potrebu samo reći nekoliko informacija koje spadaju u onu sferu – ne mi
mislimo, ili će biti, dakle, ništa kondicionalno, to je realno stanje. Hvala.
66
PREDSJEDATELJ
Gospođa Batarelo. Izvolite.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Evo ja osjećam potrebu da kažem nešto još kolegi Prkiću, a na to me podsjetio
maloprije Luka Podrug kad je rekao da smo se pohvalili da imamo novaca, zašto ne radimo
sami. Pa kolege vijećnici znate šta? Imali smo se čime i pohvalit. Ali to ne znači da imamo
novaca, jer smo vratili kredit. Ono čime smo se pohvalili to je da je Grad prvi put u godini
dana poslovao bez minusa. Dakle, izašli smo iz minusa i ostali u tom trenutku 8 milijuna u
plusu. Ali to ne znači da smo imali para. Mi smo jednostavno vratili kredit. Dakle, nemamo
obavezu. A novca imamo koliko imamo, i ovo održavamo sve dalje iz tekućih priliva.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospodin Blažević.
TONČI BLAŽEVIĆ
Kolege su sve rekle, ja ću samo jednu stvar kazat. Prvo, ovo me podsjeća na onu
priču s parkinzima da nećemo zaradit ništa. Druga stvar, naša gradska vlast pokazuje da
nema dovoljno hrabrosti za jedan iskorak pa da se mi uhvatimo u koštac s time. Ovo mi
djeluje kao ono – pa šta bude. Samo toliko. Nema uopće smisla više razgovarat o tome.
I da – kršenje je zakona. Ovo je trebalo prvo doći na Gradsko vijeće. I nemam šta
više pričati o tome. Eto.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospođa Puljak.
MARIJANA PULJAK
Ma evo, već je sve rečeno, ali i Tonči sada sa ovim zacimentirao. Nekako sumarno
ova cijela rasprava, dakle, iz te rasprave vidite da nismo kontra rekonstrukcije objekta koji
zahtjeva rekonstrukciju, ovo nekome će past na strop ako se to ne rekonstruira, ali isto kao i
kod prethodne točke gdje smo izbjegli Komisiju za urbanizam, ovdje isto inzistiramo na
proceduri koliko god to vama mrsko bilo i koliko god imate skandalozne izjave, dakle, da
želite da ono zaobiđemo proceduru i Komisiju da ne bi zaustavili investitore ili tako dalje, tako
i ovdje nešto zaobilazimo proceduru, pa čak evo upitno i zakon. Dakle, ne izlazimo na
Gradsko vijeće sa temom i sa projektom sa aktivnosti koja dakle nadilazi vaše ovlasti. Znači
prva stvar, jedna recimo još nulta koja isto ovdje gospodin Pejković je ovdje spomenuo,
konzervatore, u tijeku je i ona izrada strategija plana upravljanja gradskom jezgrom koja bi
trebala i definirati šta se uopće na ovom prostoru želi, a mi sad ovdje cementiramo taj
prostor, 30 godina unaprijed. Šta ako oni, dobro, možda sam u krivu, vi ćete to komentirat, ali
evo, recimo da zanemarimo sve to, znači, osnovna stvar trebalo je doći prije nego se išlo u
natječaj, trebalo je doći na Gradsko vijeće, o tome raspraviti, a pogotovo ovih 30 godina je
jako upitno, jedno privremeno rješenje, cementirati 30 godina unaprijed kad se investicija
isplati evo za 10 godina, jel. Eto, hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. kojim će redoslijedom? Nema niko ništa. Dobro, informacija je
pružena, iznesene su brojne dileme, pitanja, sugestije, gradonačelnik i njegovi suradnici su
to primili na znanje i vidjet će mo sad dalje kako će se situacija razvijat.
GRADONAČELNIK
……………
PREDSJEDATELJ
Pitao sam. Je, je, izvolite, ali poslije ovoga ne bi trebalo više odgovarati. Jer se radi
o informaciji.
67
GRADONAČELNIK
Upravo to, radi se o informaciji koju ste tražili. Mi smo vam sve ono što smo znali,
sve smo vam rekli. Možda neki od vas misle da je ponovno kršenje zakona što je već
uobičajeno postala praksa kod nekih vijećnika. Ja tvrdim da nije kršenje zakona, a oni koji
misle suprotno neka ponovno idu na MORH i na policiju, odnosno na DORH i na policiju. A
neka onda neko drugi odlučuje je li ja kršim zakon ili ne kršim zakon. Ovo sve ostalo smo
objasnili. Zahvaljujem se, pogotovo nekolici kolega, gospodin Vjeko, gospodin Luka, dapače
Hrvoje isto tako, mislim to su konstruktivni prijedlozi, pitanja, koja smo pokušali objasnit, s tim
da napominjem da nije gotovo. Dakle, mi se vraćamo na Vijeće sa konkretnim prijedlozima,
financijama, brojkama, ponudama i svim ostalim. Jer da smo išli, dakle, naravno i ugovoru,
jer da smo išli obratnim postupkom kao što ste rekli, vi bi nam rekli – a di su vam brojke. Di
su ponude, kako vi znate ko će neko ponudit, kako neće ponudit. Dakle, ovo vam je biranje
između dva zla na neki način. Bilo bi krasno da smo unaprijed imali sve odgovore kako
uglavnom vi tražite, ali ne možemo imat to, ali će mo zato donijet nakon ove informacije sve
ono što dobijemo kao ponudu temeljem javnog natječaja. I te ponude možemo razgovarat i
pitanje da li će mo se onda odlučit za isti model o kojemu sada govorimo i koji je stavljen kao
javni natječaj. Jer život donosi nešto, život donosi određene probleme, ali život nam nudi i
određena rješenja, prema tome, opet će vijećnici o tome odlučivat. Možda će mo se drukčije
dogovorit, ja ne želim sad reći – ne, bit će tako. Ali smo išli jednom drugom logikom da vam
znamo prenijet na stol sa svim konkretnim podacima, brojkama i financijama koje će mo
onda zajednički vidit. Pa će mo razgovarat, danas mjesec dana, malo više od mjesec dana.
Eto. Samo toliko. Nastavit će mo. Nije gotovo, jel.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ne može, pazite, rekli smo da nećemo, gradonačelnik će sve završit.
Samo bih vas molio, dakle, imate sada zadovoljni ili nezadovoljni. Imate elemenata da
možete postavljat pitanja na sljedećem Gradskom vijeću. No prije nego što zaključim ovo
Gradsko vijeće, želim vas izvjestit da je gospodin Ivica Grubišić ponovno aktivirao svoj
mandat u, Ivan Grubišić, skužajte, Ivan Grubišić, malo je koncentracija popustila kad moram
vas smirivat tu, dakle, Ivan Grubišić, ispričavam se gospodinu Grubišiću, i ja bi htio ovom
prilikom našoj vijećnici gospođi Maji Dvornik zahvaliti na njenom uloženom trudu, na njenom
obziru spram ostalih svojih kolega i kolegica, i od srca joj zahvaliti što je uzela učešće u
ovom šestomjesečnom radu Gradskoga vijeća. Majo, puno hvala.
MAJA DVORNIK
Ja vam zbilja, ja svim kolegama zahvaljujem i zaista mi je bila čast i zadovoljstvo bit
s vama ovih 6 mjeseci i nadam se da će kolega Grubišić nastavit evo gdje sam …., da će to
biti sve u redu. Eto. Hvala vam lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zaključujem sjednicu u 15 sati manje dvi minute.
Sjednica je završila s radom u 14,58 sati.
Sa kazeta reproducirala:
Marina Trogrlić
68
69
Download

16. sjednica GV