Godišnji izveštaj aktivnosti ORS-a
za 2011. godinu
Beograd, januar 2012.
Januar
¾
¾
¾
Dobijena prostorija u okviru Specijalne bolnice za reumatske bolesti Novi
Sad - Jodna banja, za dežurstva i lakšu komuninakciju sa članovima
Podružnice Novi Sad.
Održana Generelna skupština udruženja na kojoj su predstavljeni godišnji
izvrštaji, usvojen novi Statut, izneti planovi za 2011. godinu i održano
predavanje na temu "Značaj psihoterapije u obolelih od reumatoidnog
artritisa i drugih reumatskih oboljenja", dr Tija Đeldum Jovanović –
neuropsihijatar-psihoterapeut.
Započelo se sa izvođenjem pregleda u okviru projekta"Srbija protiv raka" u
Podružnici Niš, pri čemu su aktivno bili uključeni i aktivisti ove
podružnice. Ovaj projekat je finansiran od strane Ministarstava zdravlja RS.
Održavana predavanja o prevenciji malignih oboljenja kod obolelih od
reumatskih bolesti i deljena brošura svim pregledanim pacijentima na istu
temu. Brošuru je napisla, kao i održala predavanja dr Olivera Gavrilović,
spec. opšte medicine-onkolog.
Februar
¾
Nastavilo se sa radom na projektu "Srbija protiv raka" i u drugim
podružnicama, u Novom Sadu i Beogradu. U Beogradu su u svim
aktivnostima učestvovali aktivisti udruženja, koji su pozivali pacijente
telefonom, kako bi ih podsetili na preglede, ali i dežurali na mestu pregleda.
Nastavljeno je i sa održavanjem predavanja na temu prevencije malignih
oboljenja.
¾
Predstavnica ORS-a je prisustvovala međunarodnom sastanku u
Frankfurtu*, koji je organizovan i finansijski podržan od strane
farmaceutske kompanije Roche.
Podružnica VMA dobila prostoriju u okviru Vojno medicinske akademije
za dežurstva, kroz koja se lakše i brže komunicira sa članovima ove
podružnice.
Mart
¾
April
¾
¾
Održan sastanak na Institutu za reumatologiju, na kome je podnet
preliminarni izveštaj o projektu "Srbija protiv raka". Održano je i
predavanje na temu: " Značaj terapije bola u obolelih od Reumatoidnog
artritisa i drugih reumatskih oboljenja", prof. dr sci. med. Radmila Petrović,
reumatolog.
Na Kolarcu u organizaciji Podružnice VMA održan je sastanak i predavanja
na nekoliko tema. "Značaj psihološke podrške obolelima od reumatskih
bolesti", prim. dr Mirjana Lapčević predsednica ORS-a; „Depresija i
2
¾
¾
¾
osteoporoza“, p/p prof. dr med. sci. Milan Petronijević, reumatolog sa
VMA i „Alexthymia - i integrativni model nastanka psihosomatskih
bolesti“ akademik, prof. dr Vladeta Jerotić, psihijatar-psihoterapeut.
Konkurisano kod EULAR-a za dobijanje finansijskh sredstava u okviru
programa edukativne posete. Za ovaj projekat je poslata aplikacija u
saradnji sa Nemačkom Reuma Ligom.
Održan sastanak Podružnice Niš u Niškoj banji na nekoliko tema.
Predavanje o reumatoidnom artritisu je održala mr.sci. dr Bojana
Stamenković, spec. interne medicine-reumatolog, o biološkoj terapiji je
govorila prof. dr Jelena Vojinović, pedijatar-imunolog, o uticaju
balneoterapije i fizičkog vežbanja na reumatske bolesti je govorila je dr
Mirjana Karadžić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, dok je na temu
hirurgije, kao metode lečenja reumatskih bolesti govorio dr Goran
Đorđević, spec. plastične hirurgije.
Članica ORS-a učestvovala je u Seminaru za zastupnike prava pacijenata u
Valjevu, u organizaciji Inicijative snaga pacijentima. Kroz prezentaciju,
koju je održala tokom seminara, članica ORS-a je predstavila dotadašnji rad
našeg udruženja.
Maj
¾
¾
¾
Članovi Udruženja iz centralne kancelarije, Podružnice VMA i Podružnice
Novi Sad, prisustvovali su sastanku održanom na Vojno-medicinskoj
akademiji, u organizaciji Klinike za reumatologiju, VMA. Tema predavanja
je bila "Upotreba i delovanje nesteroidnih antiinflamatornih lekova
NSAIL", moderator ovog predaavanja je bio pukovnik prof. dr Dušan
Stefanović, reumatolog, a predavači puk. prof. dr sci. med. Antić, p/p Prof..
dr Petronijević-reumatolog i ass. mr. sci. med. Gorica Ristić-reumatolog.
Tri članice udruženja prisustvovale jednodnevnom seminaru "Zapošljavanje
i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i socio-ugroženih grupa u
reciklažnoj industriji", u organizaciji Privredne komore Beograda.
Dve članice Udruženja su prisustvovale 12. EULAR-ovom kongresu* u
Londonu gde su bile u mogućnosti da prisustvuju brojnim predavanjima i
radionicama, kao i da aktivno razmenjuju iskustvo sa ostalim
predstavnicima organizacija pacijenata iz cele Evrope. Njihov odlazak na
ovaj kongres su finansijski podržale farmaceutske kompanije Roche i MSD.
Jun
¾
¾
Odobren projekat EULAR-ovog programa edukativne posete. Počinje se sa
pripremom detalja posete u saradnji sa Nemačkom Reuma Ligom - Severna
Rajna-Vestfalija.
Organizovan sastanak u Beogradu na sledeću temu: "Fizička aktivnost kod
bolesnika sa reumatoidnim artritisom", NS dr sci. med. Slobodan
Branković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. U okviru ovog
sastnka održana je i pokazna radionica fizičkih vežbi Tai Chi Chuana - Saša
3
¾
¾
Balanesković. Deljena je i brošura "Artritis traži vežbanje", koju smo po
odobrenju Australijskog udruženja "Arthritis NSW" preveli na srpski jezik
i štampali uz pomoć farmaceutske kompanije Abott..
Planira se organizovanje besplatnih vežbi Tai Chi-a za članove udruženja na
Institutu za reumatologiju.
Prestavnica ORS-a iz Podružnice Niš je prisustvovala međunarodnom
skupu mladih obolelih od reumatskih bolesti* u omladinskom kampu
Kloogarnna, u Estoniji. Cilj skupa, čiji je naziv bio "Let's act now", je bio
edukacija mladih, kao i sklapanje poznanstava, koja bi omogućila razmenu
iskustava
Jul
¾
¾
Neki članovi udruženja vežbaju na Kalemgdanu, u organizaciji kluba Snake
Style Tai Chi Chuan skola Peng.
U Podružnici Novi Sad počinju pripreme za obeležavanje Svetskog dana
borbe protiv artritisa. Vode se razgovori sa podpredsednicom Skupštine
APV, prof. dr Branislavom Belić, kako bi se obezbedila sala u Skupštini
Vojvodine za ovaj sastanak.
Avgust
¾
¾
¾
¾
Članovi nastavljaju da vredno vežbaju Tai Chi.
Nastavljaju se pripreme u Podružnici Novi Sad za Svetski dan borbe protiv
artritisa. Rezervisano je mesto za noćenje članova ORS-a iz Užica i Niša,
kako bi mogli da prisustvuju sastanku 12. oktobra. Dogovorene su teme sa
predavačima.
U toku su pripreme za planirani izlet članova ORS-a u Ivanjicu, na
Nušićijadu.
U ime ORS-a je konkurisano za projekat o bolu, za koji je konkurs raspisan
od strane EULAR-a. Za ovaj projekat smo odbijeni zato što predlogom
projekta nismo predvideli da projekat obuhvati više država, tj. da bude
multinacionalan, kako je bilo traženo u projektu. U popunjavanju ove
aplikacije je pomogla Tanja Paunović, koja je prevela sa srpskog na
engleski sve što je bilo potrebno i svoj rad je donirala udruženju.
Septembar
¾
¾
¾
U toku je završna faza priprema za Svetski dan borbe protiv artritisa, u
Podružnici Novi Sad.
Članovi ORS-a prisustvovali manifestaciji "Nušićijada", u Ivanjici. Svi su
poneli lepe uspomene sa prvog izleta u organizaciji ORS-a.
Dve članice Udruženja su prisustvovale Osnivačkoj skupštini Agore*,
saveza, koji okuplja organizacije pacijenata sa reumatskim bolestima Južne
Evrope. Ovaj sastanak je održan u LaValeti, glavnom gradu Malte.
4
¾
¾
¾
Osnovana je nova podružnica ORS-a u Kragujevcu. Predsednica Ove
Podružnice je Jasmina Simonović.
U ovom mesecu je i bila najveća posećenost ORS-ovog sajta - www.ors.rs
Predsednica ORS-a je uspostavila kontakte sa prof. dr Aleksandrom
Vuksanovićem, direktorom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
Srbije i Ministrom zdravlja prof. dr Zoranom Stanković.
Oktobar
¾
¾
¾
¾
Finalizuje se priprema Svetskog dana borbe protiv artritisa (12. oktobar),
kako u Novom Sadu, tako i u Beogradu. Članovi ORS-a gostuje u raznim
televizijskim emisijama, najavljujući aktivnosti povodom 12. oktobra.
12. oktobra se otvora novi dijagnostički centar za ranu dijagnozu RA na
Institutu za reumatologiju. Prvi put su akcije udruženja podržane od strane
Ministra zdravlja RS prof. dr Zorana Stankovića i predstavnika RFZO-a,
pomoćnika direktora za medicinske poslove dr Zorana Jovanovića.
Održana je i prezentacija rukavice, koja simulira ograničenja u kretnjama
šaka, koja imaju oboleli od reumatskih oboljenja. Rukavice su isprobali
Ministar zdravlja prof. dr Zoran Stanković i dr Zoran Jovanović, čime su
imali mogućnost da se uvere u teškoće, koje imaju oboleli pre obavljanju
nekih svakodnevnih poslova, kao što je npr. otvaranje flaše.
Predavanja povodom ovog velikog datuma u našem kalendaru održana su u
velikoj sali Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine. Program je vodila
Olga Vasić, predsenica podružnice ORS-a Novi Sad. Prisutne je pozdravila i
prof. dr Belić, prof.dr Nemanja Damjanov, predsednik Udruženja
reumatologa Srbije i generalni sekretar EULAR-a i prim.dr Mirjana
Lapčević, predsednica ORS-a. Predavanja su održana na sledeće teme:
"Vojvođani i pristup reumatizmu danas", prim. dr Milijanka Lazarević
reumatolog, "Značaj fizičke aktivnosti kod bolesnika sa artritisom", prim. dr
Biljana Erdeljan, reumatolog. Tokom sastanka je i pokazno predstavljen
"Tai Chi program za artritis", Dragan Petrović ucitelj Tai Chi. Nakon
predavanja i koktela u Skupštini, organizovan je zajednički ručak u
restoranu "Naš salaš". I ove godine ORS je imao podršku reumatologa.
Sastanku su prisustvovali: prof. dr Nemanja Damjanov, prof. dr Dušan
Stefanović, prof. dr Jelena Vojinović i dr opšte medicine iz doma zdravlja
Novi Sad. Takođe u Novi Sad su došli članovi iz svih podružnica:
Kragujevca, Niša, Užica i VMA. I farmaceutske kompanije Roche, MSD,
Abbott, Pharma Swiss su bile sa nama.
Raspisan je konkurs za najbolju priču, napisanu od strane obolelih od
reumatskih bolesti. Vredne nagrade za ovu akciju pripremila je kompanija
Roche. Prva nagrada je put u Berlin, na Kongres EULAR-a, druga
fotoaparat, a treća boravak u banji.
Tri predstavnice ORS-a i prevodilac Bojana Vaisavljević su bili u
edukativnoj poseti Nemačkoj Reuma Ligi u Esenu. Tokom četvorodnevne
posete, članovi ORS-a su imali prilike da steknu uvid u rad jedne stabilne
organizacije, koja broji 30000 članova i postoji 37 godina i ima značajnu
5
¾
ulogu u lečenju i životu obolelih od reumatskih bolesti u Severnoj RajniVestfaliji.
I u ovom mesecu sajt ORS-a beleži veliku posećenost. U oktobru je
zabeleženo najveće skidanje podataka sa sajta.
Novembar
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Predstavnice ORS-a prisustvovale 14. jesenjoj konferenciji EULAR-PAREa*, u Atini, glavnom gradu Grčke.
U okviru Podružnice Novi Sad vrše se pregovori i pripreme za otvaranje
novih centara ORS-a u Somboru, Zrenjani i Sremskoj Mitrovici.
Aktivisti Podružnice Novi Sad kompletiraju podatke o članovim iz Novog
Sada, kako bi mogli da podnesu zahtev za beneficirani gradski prevoz u
Novom Sadu.
Završen je i poslat Izveštaj iz Essena, koji je ORS bio obavezan da pošalje
EULAR-u.
Konkurisali smo za organizaciju Jesenje konferencije 2013. godine.
Odgovor na naš predlog još nismo dobili.
Članovi udruženja prisustvovali sastanku sa prof. dr Aleksandrom
Vuksanovićem, direktorom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
Srbije. Na ovom sastanku su predstavljeni zaključci edukativne posete
Nemačkoj Reuma Ligi, kao i budući planovi ORS-a.
Decembar
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Članice ORS-a prisustvovale promociji kampanje "Čvrsto sam rešila", koja
je namenjena povećanju svesti o problemima koji se javljaju kod
osteoporoze i mogućnostima njene prevencije.
EULAR-u je poslat i finansijski izveštaj. Naš izveštaj je izabran od strane
EULAR-PARE-a da bude pokazni primer dobro napisanog izveštaja, koji je
poslat svim organizacijama pacijenata u Evropi.
Članice ORS-a prisustvovale sastancima sa medicinskim tehničarima
Instituta za reumatologiju, kako bi im prenele saznanja stečena tokom
edukativne posete Nemačkoj organizaciji.
Članice ORS-a prisustvovale sastancima sa reumatolozima i direktorom
Instituta za reumatologiju, kako bi im prenele saznanja stečena tokom
edukativne posete Nemačkoj organizaciji i sagledale mogućnosti da
udruženje dobije nove vrste pomoći od strane reumatologa.
U Podružnici Novi Sad se nastavljaju aktivnosti vezane za organizovanje
novih centara.
U Niškoj banji je otvoren novi dijagnostički centar za ranu dijagnozu RA,
čijem je otvaranju prisustvovao i Ministar zdravlja RS prof. dr Zoran
Stanković. Tom prilikom je održan i Izborna Skupština Podružnice ORS-a
Niš, na kome je izabran Novi Upravni odbor ove podružnice. Nova
predsednica Podružnice Niš je Tamara Mladenović.
6
¾
¾
U Užicu je održan sastanak ove podružnice na kome je prim. dr Danica
Bešević upoznala skup sa aktivnostima ORS-a, dr Vesna Ristanović,
internista-reumatolog, održala je predavanje o savremenoj terapiji RA, a dr
Snežana Pajević, fizijatar, predavanje o fizikalnoj i kineziterapiji obolelih
od zapaljenskog reumatizma.
Održan je sastanak u Beogradu, na Institutu za reumatologiju, na teme:
"Tumačenje pravilnika o rehabilitaciji o trošku RZFO-a u banjsko
rehabilitacionim centrima u Srbiji" i "Značaj kontinuiranog fizičkog
vežbanja po završenoj rehabilitaciji u rehabilitacionim centrima", dr sci.
med. Vesna Knežević, specijalista opšte medicine i fizikalne medicine i
rehabilitacije iz Institut za rehabilitaciju ,,Selters“ i "Izveštaj o Edukativnoj
poseti Nemačkoj reuma ligi", prim. dr Mirjana Lapčević, predsednica ORSa.
Paralelno sa svim aktivnostima je redovno su održavana dežurstva na Institutu za
reumatologiju, Klinici za reumatologiju, VMA i Specijalne bolnice za reumatske bolesti
Novi Sad - Jodna banja, tokom cele godine.
Sve aktivnosti u toku godine gde je bilo potrebno, propraćene su finansijskom
evidencijom od strane Zore Radović, člana Upravnog odbora ORS-a.
Tokom cele godine odvijala se odlična saradnja sa lekarima Instuta za reumatologiju, koji
su odgovarali na pitanja pacijenata postavljenih kroz Forum i preko telefona, kao i
reumatolozima u drugim medicinskim centrima.
Veliko hvala upućujemo farmaceutskim kompanijama Roche, MSD, Abbott, Pharma
Swiss, bez kojih sve naše aktivnosti bi bile značajno umanjene, čak skoro onemogućene.
* Svi izveštaji sa sastanaka u inostranstvu, na kojima smo prisustvovali mogu se naći na
našem sajtu - www.ors.rs.
Beograd, 10.01.2012.
Izveštaj sastavila
Marija Kosanović
Predsednica udruženja
Prim. dr Mirjana Lapčević
7
Download

Godišnji izveštaj aktivnosti ORS