UDRUŽENJE REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
UDRUŽENJE OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI (ORS)
GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH
BOLESTI (ORS) SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
KOPAONIK
„MK MOUNTAIN RESORT“
4 - 7. Septembra 2013. godine
POČASNI ODBOR KONGRESA
ministar zdravlja Republike Srbije
prof. dr Slavica Đukić Dejanović, predsednik
Članovi:
prof. dr Zoran Anđelković, prof. dr Momčilo Babić, prim. dr Milica Budimir,
prof. dr Marina Deljanin Ilić, prof. dr Lazar Ivković, prof. dr Milica Lazović,
prim. dr Đorđe Lukačević, prof. dr Dragan Mitrović, prof. dr Pavle Milenković,
prof. dr Vlastimir Mladenović, prof. dr Radmila Petrović, prof. dr Nada Pilipović,
prof. dr Milan Popović, prof. dr Periša Simonović, prof. dr Aleksandra Stanković,
prof. dr Radoje B. Čolović
Organizacioni odbor Kongresa
prof. dr Nemanja Damjanov, predsednik
Klin. asist. dr Predrag Ostojić, generalni sekretar
dr Nikola Gavrilov, sekretar
Gordana Ristanović, tehnički sekretar
Članovi:
dr Snežana Jovanović, prim. dr Milijanka Lazarević, prim. dr Mirjana Lapčević,
prof. dr Igor Mitić, asist. dr Jovan Nedović, doc. dr Marija Radak Perović,
doc. dr Goran Radunović, dr Vesna Ristanović, prof. dr Dušan Stefanović
prim. dr sci. med. dr Gorana Sušić, n.sar., doc. Mirjana Šefik Bukilica,
prof. dr Jelena Vojinović
Naučni odbor Kongresa
prof. dr Roksanda Stojanović, predsednik
Članovi:
prof. dr Branislav Bobić, prof. dr Nemanja Damjanov, prof. dr Aleksandar Dimić,
prof. dr Tatjana Ilić, Prim. dr Milijanka Lazarević, doc. dr Aleksandra Lučić Tomić
prof. dr Milan Petronijević, doc. dr Bojana Stamenković, prof. dr Dušan Stefanović,
dr sci.med. dr Ljudmila Stojanovic, viši n.sar, prof. dr Jelena Vojinović,
prof. dr Nada Vujasinović Stupar
TEME KONGRESA:
Epidemiologija reumatskih bolesti
Reumatoidni artritis i drugi artritisi
Sistemske bolesti vezivnog tkiva
Metabolička oboljenja kostiju
Dečije reumatske bolesti
Degenerativna oboljenja zglobova i kičmenog stuba
Druge reumatske bolesti
Dijagnostičke metode
Pozvani predavači:
Doc. dr Zoran Baščarević, Srbija
Prof. dr Branislava Glišić, Srbija
Prof. dr Fransis Guillemin, Francuska
Dr sci.med. dr Nikica Daraboš, Hrvatska
Prof. dr Ruxandra Ionescu, Rumunija
Prof. dr Alberto Martini, Italy
Prof. dr Matija Tomšić, Slovenija
Rukovodioci radionica
Prof. dr Aleksandar Dimić, Niš
Prim. dr Milijanka Lazarević, Novi Sad
Prof. dr Dušan Stefanović, Beograd
Prof. dr Roksanda Stojanović, Beograd
DOBRODOŠLI NA GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I UDRUŽENJA OBOLELIH
OD REUMATSKIH BOLESTI - KOPAONIK 2013. GODINE
Poštovane koleginice i kolege,
Predsedništvo Udruženja reumatologa Srbije je, sledeći primer Evropske lige
protiv reumatizma (EULAR) i želeći da dodatno doprinese uspešnom radu Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS), odlučilo ova dva udruženja
zajednički održavaju svoje godišnje Kongrese. Ove 2013. godine, sa velikim zadovoljstvom vas dočekujemo na zajedničkom Godišnjem kongresu Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije.
Ovogodišnji Kongres se održava na Kopaoniku, u hotelima MK Montain Resort od 04 - 07, Septembra 2013. Na oko 1700 metara nadmorske visine, u izuzetnom okruženju prelepe planinske šume i vrhova Kopaonika, nadajući se dobrim
vremenskim uslovima krajem leta, verujem da ćemo imati odlične uslove za rad
i druženje.
Naučni odbor kongresa, na čelu sa prof. dr Roksandom Stojanović, potrudio se
da osmisli zanimljiv program vrhunske naučne i stručne vrednosti. Niz izuzetnih
predavača iz Srbije i inostranstva, dobro osmišljene teme plenarnih predavanja,
radionica i prijavljeni originalni radovi, kao i prateći program kongresa doprineće
odličnoj razmeni iskustava i sticanju savremenih znanja i stavova u oblasti reumatologije. Program namenjem obolelima od reumatskih bolesti će biti odlična
prilika za sticanje novih znanja i još uspešniji rad njihovog Udruženja.
Trudili smo se da i ove godine pažljivo isplaniramo vreme za druženje i odmor
i da time dodatno doprinesemo vašem uspešnom radu i ugodnom boravku.
Želim Vam prijatan boravak i uspešan rad.
Dobro došli!
Predsednik Udruženja reumatologa Srbije
Prof. dr Nemanja Damjanov
Održavanje Kongresa svojim učešćem su pomogli:
ZLATNI sponzor Kongresa
ABBVIE
SREBRNI SPONZORI KONGRESA
GOODWILL PHARMA
Roche d.o.o.
Richter Gedeon Nyrt
OSTALI SPONZORI
PharmaSwiss d.o.o.
Merck Sharp&Dohme Idea, Inc. AG
Abbott Laboratories SA
Teva Serbia d.o.o.
Pfizer
Les Laboratories Servier
Aleksandar MN
Pharmanova d.o.o.
Berlin Chemie
Takeda
PANACEA BIOTEK
Alvogen
BLAGOLEKS
Tim Co.
UNIFARM
QUATALIA D.O.O.
SADRŽAJ:
SREDA, 04.09.2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČETVRTAK, 05.09.2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PETAK, 06.09.2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SUBOTA, 07.09.2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
POSTERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
OPŠTA OBAVEŠTENJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PROGRAM UDRUŽENJA OBOLELIH
OD REUMATSKIH BOLESTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
PROGRAM PRATEĆIH SADRŽAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
PROGRAM KONGRESA
SREDA 04.09.2013
13.00-14.00
RUČAK (u hotelu gde je smeštaj)
14.00-15.30
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana 33)
15.30-15.45
PAUZA
Predsedništvo:
Nemanja Damjanov,
Roksanda Stojanović,
Branislava Glišić
15.45-16.15 PL 1. KOMORBIDNA STANJA U REUMATSKIM
BOLESTIMA
Prof. dr Branislava Glišić, Klinika za reumatologiju
i kl. imunologiju, VMA, Beograd
16.15-16.25
DISKUSIJA
16.25-16.35
PREDSTAVLJANJE VODIČA ZA GIHT
Prof. dr Branislava Glišić, Klinika za reumatologiju
i kl. imunologiju, VMA,Beograd)
16.35-16.55
PREDSTAVLJANJE VODIČA:
Glikokortikoidima indukovana
osteoporoza (GIOP)
Prof. dr Dušan Stefanović i sar. Klinika za reumatologiju
i kl. imunologiju, VMA, Beograd
16.55-17.05
DISKUSIJA
17.05-17.45
USMENA SAOPŠTENJA
9
US 01. PROJEKAT EULAR-a: PREVALENCIJA
REUMATOIDNOG ARTRITISA U SRBIJI
M. Zlatković-Švenda 1, R. Stojanović 1,2,, S. GrujičićŠipetić 2,3, L.j Šolević 4, V. Petrović 5, D. Nerić-Porubović
6
, V. Ristanović 6 , F. Guillemin 7
¹Institut za reumatologiju, 2Univerzitet u Beogradu
Medicinski fakultet, 3Institut za epidemiologiju,
4
Opšta bolnica, Zdravstveni centar u Kruševcu,
5
Opšta bolnica, Zdravstveni centar u Čačku,
6
Opšta bolnica, Zdravstveni centar u Užicu,
7
INSERM – CIC-EC, Department of clinical
Epidemiology and Evaluation- University Hospital,
and Université de Lorraine, Nancy, France
US 02.MEĐUZAVISNOST LIPIDNOG STATUSA I
PARAMETARA SISTEMSKE INFLAMACIJE
BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
J.Nedović, B. Stamenković, S. Stojanović, Valentina Živković, N. Dimić, J. Jocić, A. Dimić
Institut za lečenje i rehabilitaciju ‘Niška Banja’
US 03.DEPRESIVNOST I KVALITET SOCIJALNIH VEZA
OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA
S. Stojanović, J. Nedović, B.Stamenković, A.Dimić,
S.Milenković, V.Živković
Institut za lečenje i rehabilitaciju ‘Niška Banja’
US 04.HETEROGENOST KLINICKE SLIKE
PSORIJAZNOG ARTRITISA I TERAPIJSKI
PRISTUP
F.Kočan1, R. Petrović2
1
Opšta bolnica Novi Pazar, Odeljenje za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju, Novi Pazar 2. Institut za
reumatologiju, Beograd
US 05.KLINIČKA SLIKA, TOK I ISHOD
PSORIJAZNOG ARTRITISA; ANALIZA
60 BOLESNIKA
M.Jeremić1, R.Petrović1,2, R.Stojanović1,2
1
Institut za reumatologiju Beograd,2
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Beograd
10
17.45-18.00
PAUZA
18.00-19.05PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana 33)
20.00
SVEČANO OTVARANJE
20.30
KOKTEL DOBRODOŠLICE
(restoran Garden - hotel Grand)
ČETVRTAK 05.09.2013.
08.30-09.15
Predsedništvo:
JelenaVojnović,
Vera Milić,
Valentina Živković
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana 34)
09.15-09.45 PL 2. TOWARD NEW NOMENCLATURE AND TREAT
TO TARGET APPROACH IN JIA
Prof. Alberto Martini, Pediatrics Ospedale Gaslini,
Genova, Italy
09.45-09.55
Diskusija
09.55-10.35
USMENA SAOPŠTENJA
US 06.Anti-dsDNA, anti-nukleozomska i antiC1q antitela kao markeri aktivnosti
bolesti kod bolesnika
sa sistemskim eritemskim lupusom
V. Živković¹, A. Stanković¹, T. Cvetković², J. Nedović¹,
B. Mitić², B. Stamenković¹, S. Milenković¹
¹Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”-Niš;
²Klinika za nefrologiju, KC Niš
11
US 07.DIJAGNOSTIČKA TAČNOST MORFOMETRIJSKE
ANALIZE BIOPSIJE PLJUVAČNOG TKIVA KOD
SUSPEKTNOG SJOGRENOVOG SINDROMA
V. Milić1,4, R. Petrović1,4, G. Radunović1,4, I.Boriči2,4,
Jeremić P³, N. Damjanov1,4
1
Institut za reumatologiju, 2Institut za patološku
anatomiju, 3Institut za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju,
4
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
US 08.UTICAJ Fok I POLIMORFIZMA GENA ZA
VITAMIN D RECEPTOR (VDR) NA ISHOD
BOLESTI U JUVENILNOM IDIOPATSKOM
ARTRITISU
J. Vojinović 1, D. Lazarević1, G. Sušić2,
J. Bašić- Milošević3
1
Dečija interna klinika KC Niš, Medicinski fakultet
Univerziteta u Nišu;2Institut za reumatologiju
Beograd;3Institut za biohemiju, Medicinski fakultet
Univerziteta u Nišu
US 09.VREDNOST INTERLEUKINA-17 U SERUMU
KOD BOLESNIKA SA JUVENILNIM
IDIOPATSKIM ARTRITISOM
G. Vijatov-Đurić1, I.Mitić2, A. Doronjski1, J. Tomić1
1
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
Novi Sad, 2Klinički centar Vojvodine, Novi Sad,
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
Novi Sad,
US 10.EFEKAT JEDNOGODIŠNJE PRIMENE
ETANERCEPTA NA MINERALNU
GUSTINU KOSTI KOD BOLESNIKA SA
JUVENILNIM IDIOPATSKIM ARTRITISOM
G. Sušić 1, G. Radunović 1,2, N. Damjanov 1,2, D.
Novaković1,N. Đurović 1, R. Stojanović 1,2
1
Institut za reumatologiju , Beograd; 2Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu
12
10.35-11.00
PAUZA
11.00-11.45
RAZGLEDANJE POSTERA SA DISKUSIJOM (I)
11.45-12.25
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana 34)
12.25-15.00
PIKNIK – RUČAK (Restoran Honey-Banney)
15.00-16.15
RADIONICA 1.
16.20-17.35ZAPALJENSKE MIOPATIJE
Prof. dr Dušan Stefanović, asist. dr Gorica Ristić, prof.
dr Milan Petronijević, Klinika za reumatologiju i kl.
imunologiju,VMA, Beograd
15.00-16.15
RADIONICA 2.
16.20-17.35GLIKOKORTIKOIDIMA INDUKOVANA
OSTEOPOROZA (GIOP)
Prof. dr Aleksandar Dimić, Asist. dr Sonja Stojanović,
Doc. dr Bojana Stamenković
Institut za lecenje i rehabilitaciju “Niška Banja”
17.35-17.50
PAUZA
17.50-18.35
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana 34)
19.30VEČERA (Sala hotela Anđela)
13
PETAK 06.09.2013
08.15-09.00
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana 35)
Predsedništvo:
Francis Guillemin,
Matija Tomšič,
Roksanda Stojanović
09.00-09.30 PL 3. DESTRCRIPTIVE EPIDEMIOLOGY OF MSK
DISEASESOVERVIEWS AND DIFFICULTIES
Prof. dr Francis Guillemin,
University of Lorraine, Nancy , France
09.30-09.40
DISKUSIJA
09.40-10.00 PL 4A.RHEUMATOID ARTHRITIS REGISTRY
Prof. dr Matija Tomšić, UKC Ljubljana, Interna
klinika,Klinični oddelek za revmatologijo, Ljubljana,
Slovenija
10.00-10.05
DISKUSIJA
10.05-10.20
PAUZA
10.20-11.35
11.40-13.05
RADIONICA 3.
EPIDEMIOLOGIJA: CASE-CONTROL STUDIJE
Prof. dr Roksanda Stojanović1,2, mr sci. dr Mirjana1
Zlatković-Švenda, Professor Francis Guillemin3
1
Institut za reumatologiju, 2Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, 3University of Lorraine, Nancy,
France
10.20-11.35
RADIONICA 4.
11.40-13.05
TERAPIJA BOLA U REUMATSKIM BOLESTIMA
Prim. dr Milijanka Lazarević1, prof. dr Nada Naumović2,
prim.dr Tanja Janković1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad1
Institut za fiziologiju KC Vojvodine, Novi Sad2
14
Predsedništvo:
Nada Vujasinović Stupar,
Milan Petronijević,
Bojana Stamenković
13.05-13.45 USMENA SAOPŠTENJA
US 11.SEKUNDARNA PREVENCIJA
OSTEOPOROTIČNIH PRELOMA NAKON PRELOMA KUKA U GERIJATRIJSKOJ
POPULACIJI - DA LI SMO USPEŠNI?
E. Dubljanin-Raspopović 1,2, N. Krstić 1, S. Tomanović 1,
M.BumbaširevIć2,3
1
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS;
2
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;3Klinika za
ortopedsku hirurgiju i traumatotologiju, KCS
US 12.TERAPIJSKI EFEKAT ZOLENDRONSKE
KISELINE U OBOLELIH OD M.PAGET
S. Stević-Carević, D. Jandrić, D. Stefanović, B. Glišić,
M. Petronijević, J. Ćeranić, B. Knežević, K. Gardašević
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju,
Vojnomedicinska akademija. Beograd.
US 13.PROCENA ISHEMIJE PRSTIJU ŠAKA
PRIMENOM ANGIOSCINTIGRAFIJE I
SCINTIGRAFIJE PULA KRVI KOD
BOLESNIKA SA RAYNAUDOVIM
FENOMENOM – PILOT STUDIJA
S. Pavlov-Dolijanović1, N. Petrović2, N. Vujasinović
Stupar 1,3, T. Radnić-Živanović1,G.Radunović1,3,
M.Zlatanović1,R.Stojanović1,3, K. Simić-Pašalić1,
N. Damjanov1,3, V. Artiko2, D. Šobić-Šaranović2,
P. Obradović2,
1
Institut za reumatologiju, Beograd;2 Institut za
nuklearnu medicinu, Klinički centar Srbije, Medicinski
fakultet Univerziteta u Beogradu;3 Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu
15
US 14.POREĐENJE ULTRAZVUČNE I KLINIČKE
AKTIVNOSTI REUMATOIDNOG ARTRITISA
KOD BOLESNIKA NAKON DVOGODIŠNJE
PRIMENE ANTI -TNF TERAPIJE
S. Prodanović1, G. Radunović1,2, S. Živojinović1, S. Šerić1,
N. Damjanov,1, 2
1Institut za reumatologiju Beograd, 2Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu
US 15.POREĐENJE STEPENA INFLAMACIJE NA
ŠAKAMA U BOLESNIKA SA SISTEMSKOM
SKLEROZOM I REUMATOIDNIM ARTRITISOM,
PRIMENOM MAGNETNE REZONANCIJE
B. Stamenkovic1, A. Stankovic1 , J. Nedovic1,
S. Stojanovic1, A. Dimic1, S. Milenkovic1, V. Živković1,
N. Damjanov2
1
Klinika za reumatologiju, Institut “Niška Banja”,
1
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu; 2Institut za
reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u
Beogradu
13.45-14.30
RAZGLEDANJE POSTERA SA DISKUSIJOM (II)
14.30-15.15 PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana 35)
15.30-16.30
RUČAK (Restoran Garden - hotel Grand)
16.30 – 19.30 IZLET NA KOPAONIKU
20.30SVEČANA VEČERA I DODELA NAGRADA
(sala hotela Anđela)
16
SUBOTA 07.09.2013.
08.30-09.35
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana 36)
Predsedništvo:
Dušan Stefanović,
Zoran Baščarević
Marija Radak-Perović
09.35–09.55 PL 4B.REGISTRI SpA
Prof. dr Ruxandra Ionescu, „Carol Davila“ University
of Medicine and Pharmacy-Deparmtnet of Internal,
Medicine and Rheumatology, Sf. Maria Hospital,
Bucharest, Romania
09.55-10.00
10.00-10.30
DISKUSIJA
PL 5. HIRURŠKO LEČENJE ZGLOBOVA U
REUMATSKIM BOLESTIMA
Prof. dr Zoran Baščarević, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Institut za ortopedske i
hirurške bolesti “Banjica”, Beograd
10.30-10.40
DISKUSIJA
10.40-10,55
PAUZA
10.55-11.25
PL 6. AUTOLOGI KONDICIONIRANI SERUM
- primena u reumatskim bolestima
Dr Nikica Daraboš, Klinika za traumatologiju,
Zagreb, Hrvatska
11.25-11.35
DISKUSIJA
11.35-11.50
PREDSTAVLJANJE VODIČA ZA REUMATOIDNI
ARTRITIS
Doc. dr Goran Radunović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, nb. Institut za reumatologiju,
Beograd
17
11.50-12.05
EULAR PREPORUKE ZA LEČENJE
REUMATOIDNOG ARTRITISA
Prof. Nemanja Damjanov i radna grupa
12.05-12.15
“ZAKLJUČCI BRISELSKE DEKLARACIJE”
Prim. dr Mirjana Lapčević, predsednik ORS-a 12.15-13.20
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana 36-37)
13.20-14.00
SKUPŠTINA UDRUŽENJA
14.00-15.00
RUČAK
15.30POVRATAK (autobusom)
18
POSTERI
REUMATOIDNI ARTRITIS I DRUGI ARTRITISI
P 01.
KARAKTERISTIKE BOLA KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
S. Tomašević-Todorović1; K. Bošković1;M.Grajić2, K. Filipović3; J. ZvekićSvorcan3; D. Filipović1
1
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za medicinsku
rehabilitaciju, Klinički centar Vojvodine, 2Medicinski fakultet, Univerzitet
u Beogradu, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, 3Specijalna bolnica za
reumatske bolesti, Novi Sad, Srbija
P 02.
ANATOMSKA OŠTEĆENJA ZGLOBOVA ŠAKA I MINERALNA
KOŠTANA GUSTINA KOD BOLESNICA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
N. Krstić1, S. Šerić2, D. Palić-Obradović2, R. Stojanović2,3
1
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS, 2 Institut za reumatologiju
Beograd, 3Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
P 03.
UTICAJ METABOLIČKOG SINDROMA NA DESETOGODIŠNJI RIZIK
ZA OBOLEVANJE OD KORONARNE BOLESTI KOD BOLESNIKA SA
REUMATOIDNIM ARTRITISOM
P. Ostojić1, A. Cvijović1, D. Bartolović2, B. Ivanović3
1
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2
Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije
3
Klinika za kardiologiju, Klinički Centar Srbije, Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu
P 04.
FUNKCIJSKI STATUS BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
I OBOLJENJEM ŠTITASTE ŽLEZDE
L. Obradović Bursać1 , N.Pilipović 2
1
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „G.Trepča“,2Medicinski fakulteta Univerzitet
u Beogradu, n.b. Institut za reumatologiju, Beograd
19
P 05.
UČESTALOST NEŽELJENIH DOGAĐAJA TOKOM LEČENJA
METOTREKSATOM KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
M. Zlatanović1 , S. Subin-Teodosijević2, B. Erdeljan3,T. Janković3, M. Mitić4,
V. Ristanović5, S. Simonović-Becarević6, I. Nikolić7, A. Jovanovski8, V. Petrović9,
M. Mijailović8, N. Krasić7, M. Karadžić10, V. Skakić10, V. Bošnjaković10,
S. Stojanović10, S. Božilov10, S. Milenković10, J. Nedović10, A. Mladenović11
1
Institut za reumatologiju Beograd, 2Opšta Bolnica “Đorđe Jovanović”
Zrenjanin, 3Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad,4Zdravstveni
centar Vranje,5Opšta bolnica Uzice,6Zdravstveni centar Bor,7Opšta bolnica
Leskovac,8Opšta bolnica Šabac, 9Opšta bolnica Čačak,10Institut Niška
Banja,11Roche
P 06.
UPOREDNA EFIKASNOST ALFAKALCIDOLA I PREDNIZONA
TOKOM 3 MESECA LEČENJA 35 BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
K.Simić-Pašalić1, T.Živanović-Radnić1, N. Damjanov1,2 , J. Vojinović 3
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Medicinski Fakultet Univerzitet u Beogradu,
3
Dečja klinika KC Niš, Medicinski Fakultet Univerziteta u Nišu
P 07.
UČESTALOST promene biološkog leka kod bolesnika
sa reumatoidnim artritisom lečenih u Institutu za
reumatologiju
S. Živojinović1; N.Damjanov1,2; M. Gajić3
1
Institut za reumatologiju, Beograd; 2Medicinski fakultet Univerzitet u
Beogradu, Institut za statistiku, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu
P 08.
UDRUŽENA POJAVA UROĐENE HIPERHOMOCISTEINEMIJE
I ANTIFOSFOLIPIDNIH ANTITELA KOD BOLESNIKA SA
REUMATOIDNIM I URIČNIM ARTRITISOM -prikaz slučaja
A.Kadić,, G. Radunović, D. Palić-Obradović
Institut za reumatologiju, Beograd
20
P 09
POKAZATELJI AKTIVNOSTI BOLESTI I NJIHOVA POVEZANOST SA
FUNKCIJSKOM SPOSOBNOŠĆU PACIJENATA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
M. Grujić1, G. Radunović1,2, V. Milić1,2, M. Zlatanović1, S. Prodanović1
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
P 10.
ISPITIVANJE KVALITETA SPAVANJA KOD PACIJENATA SA
REUMATOIDNIM ARTRITISOM KOJI KORISTE ETANERCEPT
I. Jeremić1, S.Baltić1
1
Institut za reumatologiju, Beograd
SISTEMSKE BOLESTI VEZIVNOG TKIVA
P 11.
NOVA BAZA PODATAKA ZA PRAĆENJE BOLESNIKA SA
SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
S. Stojković1, M. Vrbavac2, R. Stojanović3,4
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, 2Opšta bolnica Loznica,
3
Institut za reumatologiju Beograd, 4Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet,
Beograd
P 12.
ODGOVOR NA TERAPIJU MIKOFENOLAT MOFETILOM KOD
PACIJENTICE SA TEŠKIM OBLIKOM SISTEMSKOG ERITEMSKOG
LUPUSA-PRIKAZ SLUČAJA
Lj. Božić-Majstorović, D. Jović, M. Vukčević, S. Milovanović
Klinički Centar Banja Luka
P 13.
SISTEMSKI ERITEMSKI LUPUS I PERZISTENTNI TIMUS
-prikaz bolesnika
S. Stević-Carević, B. Glišić
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska akdemija,
Beograd
21
P 14.
TRANSVERZALNI MIJELITIS KOD BOLESNICE SA SISTEMSKIM
ERITEMSKIM LUPUSOM
J. Ćeranić, B.Knežević, D. Stefanović, M.Petronijević
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, VMA, Beograd
P 15.
RHUPUS, PRIKAZ BOLESNIKA
B.Knežević, J. Ćeranić, M.Petronijević, D. Stefanović
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska akademija,
Beograd
P 16.
RENALNA TUBULSKA ACIDOZA KOD BOLESNIKA SA PRIMARNIM
SJÖGRENOVIM SINDROMOM
J.Ćeranić, B.Knežević, M.Petronijević, D.Stefanović.
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska akademija,
Beograd
P 17.
PRIKAZ BOLESNIKA SA STILLOVOM BOLEŠĆU U ODRASLIH I
POČETNOM AMILOIDOZOM BUBREGA LEČENOG ACTEMROM
V. Milić¹ ², R. Petrović¹ ²
1
Institut za reumatologiju, 2Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
P 18.
PLUĆNA FIBROZA UDRUŽENA SA ANCA POZITIVNIM
VASKULITISOM - prikaz slučaja
B. Dejanović1, I. Andrijević2, D. Rašić1, Lj.Smiljić1, G Nikolić1, Z. Petković1,
D.Stefanović3; B.Knežević3
1
KBC Priština-Gračanica; 2Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska
kamenica; 3Klinika za reumatologiju i imunologiju Beograd VMA
P 19.
LIMFOM U PRIMARNOM SJÖGRENOVOM SINDROMU
- prikaz bolesnika
S.Stević-Carević, B.Džudović, B.Glišić
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska akademija,
Beograd
22
PEDIJATRIJSKA REUMATOLOGIJA
P 20.
PRIKAZ BOLESNIKA DEČJEG UZRASTA SA BOLOM U LEĐIMA
M.Stanković
Opšta bolnica Vrbas- Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Vrbas, Srbija
DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I
KIČMENOG STUBA
P 21.
REZULTAT LEČENJA BOLESNIKA SA GOJAZNOŠĆU I
NESPECIFIČNIM LUMBALNIM SINDROMOM
M. Terek1, M. Zlatković-Švenda1, N. Đurović1, G.Radunović1,2
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
P 22.
GLUKOZAMIN-SULFAT U DOZI OD 1500mg DNEVNO ZNAČAJNO
REDUKUJE SIMPTOME U POSTTRAUMATSKOJ ARTROZI RUČNOG
ZGLOBA NAKON OSTEOPOROTIČNE FRAKTURE PODLAKTICE
V. Iriški
Dom zdravlja “Dr Milorad-Mika Pavlović” Inđija
P 23.
INTRAARTIKULARNA PRIMENA HIJALURONSKE KISELINE KOD
OSTEOARTRITISA KOLENA
V. Skakić, A.Skakić , A. Mađar
Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja, Univerzitet u Nišu, Medicinski
fakultet
P 24.
PLANTARNA FIBROMATOZA (LEDERHOSEOVA BOLEST)
-prikaz bolesnika
S. Šerić1, M.Šefik Bukilica1,2, S.Janjić1 ,N.Gavrilov1.
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
23
P 25.
BERTOLOTTIJEV SINDROM UDRUŽEN SA SPONDILOLIZOM
B.Dejanović, D.Rasić, Lj.Smilić, G.Nikolić, Z.Petković
KBC Priština-Gračanica
METABOLIČKA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KIČME
P 26.
UČESTALOST I LOKALIZACIJA OSTEOPOROTSKIH PRELOMA
KOD OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA ILI
DEGENERATIVNOG REUMATIZMA
S. Novković¹, G. Marinković², M. Basarić¹, S. Prodanović¹, V. Stoiljković¹
1
Institut za reumatologiju, 2Dom zdravlja Zvezdara, Beograd
P 27.
FRAX® (Fracture Risk Assessment) – MOGUĆNOST KOJA SE RETKO
PRIMENJUJE NA NIVOU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
M. Todorić1, S. Stojanović2
1
Dom zdravlja Rakovica, Beograd, 2Visoka zdravstvena škola stukovnih studija u
Beogradu
P 28.
UČESTALOST VERTEBRALNIH OSTEOPOROTIČNIH PRELOMA U
ODNOSU NA STAROSNU DOB PACIJENATA
J. Vasić1, F. Gojković, J. Elez, J. Zvekić-Svorcan, K. Filipović,V. Vojinović-Ćulafić
1
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnice Srbije, Beograd; 2Specijalna
bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad
P 29.
TRABECULAR BONE SCORE“ ANALIZA KOŠTANOG TKIVA
U SISTEMSKOJ SKLEROZI – POVEZANOST SA KLINIČKIM
MANIFESTACIJAMA
K. Simić Pašalić1, G. Marinković2, T.Milić1, N. Damjanov3
1
Institut za reumatologiju, 2Dom zdravlja Zvezdara, 3Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Beograd
24
DRUGE BOLESTI – DIJAGNOSTIČKE METODE
P 30.
SONOGRAFSKI ZNACI ARTRITISA I TENOSINOVITISA KOD
BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM BEZ KLINIČKOG
NALAZA UPALE ZGLOBOVA I TETIVA
V. Pajić
Dom zdravlja, Lučani
P 31.
UČESTALOST LEZIJA ROTATORNE MANŽETNE RAMENA –
ULTRASONOGRAFSKA ANALIZA
K. Filipović1, J. Zvekić-Svorcan1, K. Bošković2,B. Erdeljan1, M. Lazarević1,
S. Tomašević-Todorović2
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad, Medicinski fakultete
Univerzitet Novi Sad, 2Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Medicinski fakultete
Univerzitet Novi Sad
25
OPŠTA OBAVEŠTENJA
Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Udruženja reumatologa
Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti, održava se u hotelu „MK MOUNTAIN RESORT“ na Kopaoniku, u periodu od 04. do 07.09. 2013. godine.
Izvršni organizator Kongresa je turistička organizacija “Mondorama”- Niš.
Zlatni sponzor Kongresa je Abbvie d.o.o.
Registracija
Registracija učešća obezbeđuje se uplatom kotizacije. Kotizacija za učesnike kongresa iznosi 200 evra u dinarskoj protivvrednosti plus PDV. Plaćena kotizacija
omogućava prisustvo kongresu, kongresni materijal, ID kartice i predviđeni društveni program.
STRUČNI RAD KONGRESA
Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u hotelu „Grand“, 04.09.2013. godine od 12 časova i narednih dana Kongresa.
Početak stručnog rada predviđen je za 04.09.2013. godine u 14 časova, a završetak
07.09. 2013. godine u 14.00 časova.
Plenarna predavanja, usmena saopštenja i „kliničke radionice” održavaće se u
Kongresnoj sali hotela „Grand”.
Vreme izlaganja plenarnih predavanja je 30 minuta, a originalnih saopštenja do
5 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije ograničeno je na 3 minuta. Za usmena
saopštenja na raspolaganju je video bim.
Postere treba postaviti u sredu 04.09.2013. godine u periodu od 12.00 do 14,00 h,
a skinuti 07.09.2013. godine nakon završetka rada kongresa. Predviđena veličina
postera je 1,00 m visine x 0,80 m širine.
Drugog dana Kongresa (05.09.2013.), u sali za postere, u periodu 11.00-11.45 časova biće organizovana diskusija sa autorima postera, kao i trećeg dana kongresa
06.09.2013. u periodu 13.45-14.30 nakon čega će svi učesnici Kongresa anonimno
glasačkim listićima ocenjivati kvalitet postera, nakon čega će biti proglašen i nagrađen najbolji poster.
U okviru stručnog programa biće organizovana četiri kliničke radionice sa temama posvećenim aktuelnim reumatskim problemima, pod rukovodstvom stručnjaka
iz oblasti koje obrađuju radionice.
Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1710/2013) i
svi učesnici Kongresa dobiće uverenje (sertifikat) sa odgovarajućim bodovima za
svoje učešće (pozvani predavači 13, usmena saopštenja-11 bodova, poster prezen-
26
tacija-9 bodova, pasivno prisustvo -7 bodova).
Sertifikat će dobiti učesnici Kongresa koji imaju uplaćenu kotizaciji i koji su izneli
svoja predavanja, odnosno usmena saopštenja ili poster, odnosno prisustvovali
Kongresu i Radionicama.
Skupština Udruženja reumatologa Srbije održaće se u subotu, 07.09.2013. god.
u 13.20 h. Molimo sve članove Udruženja reumatologa da obavezno prisustvuju
ovom sastanku.
NAGRADE
U toku rada Kongresa, biće dodeljena nagrada za najbolji poster na predlog učesnika Kongresa. Pored ove nagrade dodeliće se nagrada “Zagorka Berović” mladom
autoru (do 40. godine starosti) koji je u periodu između dva kongresa, odnosno od
septembra prošle do 1. avgusta ove godine, objavio najviše radova i publikacija u
kategorijima M21, M22, M 23, M 31 i M 33 po pravilniku Ministarstva za nauku,
obrazovanje i tehnološki razvoj RS. Fotokopirane objavljene radove ili dokaze da
su prihvaćeni za štampu treba dostaviti do 31.08.2013 godine na adresu „Naučni
odbor Godišnjeg kongresa reumatologa”, Udruženje reumatologa Srbije, Resavska
69, 11000 Beograd ili na mail :[email protected] odnosno [email protected]
DRUŠTVENI PROGRAM
Sreda, 04.09.2013. godine
20.00 SVEČANO OTVARANJE KONGRESA
(Kongresna sala)
20.30 KOKTEL DOBRODOŠLICE
(restoran Garden - hotel Grand
Četvrtak, 05.09.2013. godine
12.25-15.00
PIKNIK - RUČAK (Restoran Honey-Bunney)
19.30 VEČERA (sala hotela Anđela)
Petak, 06.09.2013. godine
15.30-16.30 RUČAK (Restoran Garden - hotel Grand)
16.30-19.30IZLET NA KOPAONIKU - po ličnom izboru: vožnja
žičarom, spa popodne (bazen, sauna i sl.) vožnja
skuterom, pešačka tura, kuglana
20.30 SVEČANA VEČERA I DODELA NAGRADA
(sala hotela Anđela)
Nadamo se da će i ovaj Kongres biti prilika za sve učesnike da pored napornog
rada nađu vremena za druženje i uživanje u umetničkom i zabavnom programu
koji je planiran u toku Kongresa.
27
PROGRAM UDRUŽENJA OBOLELIH
OD REUMATSKIH BOLESTI RS (ORS):
Kopaonik, 06-07.09.2013.godine
PETAK, 06.09.2013.godine
13:00 – 14:00 RUČAK
14:00 – 14:30 LEČENJE REUMATSKIH BOLESTI
NESTROIDNIM ANTIINFLAMATORNIM LEKOVIMA, KORTIKOSTEROIDIMA I
LEKOVIMA KOJI MENJAJU TOK BOLESTI
Klin. asist. dr Predrag Ostojić, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Institut za reumatologiju,
Beograd
14:45 – 15:15 ULOGA IZABRANOG LEKARA U PREVENCIJI
I LEČENJU REUMATSKIH BOLESTI
Prim. dr Mirjana Lapčević, ORS, DZ Voždovac, Beograd
15:15 – 15:30 DISKUSIJA
15:30 – 16:00 LEČENJE ZAPALJENSKIH REUMATSKIH
BOLESTI BIOLOŠKIM LEKOVIMA
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Institut za reumatologiju,
Beograd
16:00 – 16:15 DISKUSIJA
16:15 – 16:30 KAFE PAUZA
16:30 – 17:00 PREZENTACIJA RADA „POKRENI SE I BIĆE
BOLJE“, o modnoj reviji koju je ORS organizovao
povodom Svetskog dana borbe protiv artritisa 2012.
godine.
Marija Kosanović, ORS
29
17:00 – 17:30 Izveštaj sa EULAR-ovog kongresa u
Madridu 2013.godine
Marija Kosanović, Tamara Mladenović i Živan Pavlović.
17:30 – 18:00 ZAKLJUČCI BRISELSKE DEKLARACIJE
Prim. dr Mirjana Lapčević, ORS, DZ Voždovac, Beograd
18:00 – 18:30 DISKUSIJA
(povodom poslednja tri izlaganja)
20:00 SVEČANA VEČERA
SUBOTA, 07.09.2013.godine
09:00 – 09:30 OSTEOPOROZA KAO BOLEST ZA SEBE I KAO
KOMPLIKACIJA REUMATOIDNOG ARTRITISA
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Institut za reumatologiju,
Beograd
09:30 – 09:45 DISKUSIJA
09:45 – 10:15 ISHRANA I ZNAČAJ VITAMINA D3 I
KALCIJUMA U REUMATSKIM BOLESTIMA
Prof. dr Jelena Vojinović, Dečija interna klinika KC Niš,
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
10:15 – 10:30 DISKUSIJA
10:30 – 10:45 FIZIČKA AKTIVNOST U REUMATSKIM
BOLESTIMA
Prim. dr Marija Terek, Institut za reumatologiju,
Beograd
10:45 – 11:00 DISKUSIJA
11:00 – 11:15 KAFE PAUZA
11:15 – 11:45 ULOGA MEDICINSKIH SESTARA U LEČENJU
I EDUKACIJI OBOLELIH OD REUMATSKIH
BOLESTI NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Olivera Mladenov, Dragica Šapić, medicinske sestre,
Institut za reumatologiju Beograd.
11:45 - 12:00 DISKUSIJA
12:00 – 12:30 “VEŠTINE OČUVANJA I POBOLJŠANJA
ZDRAVLJA - TAIĐI ĆUEN I ĆIGONG “
Saša Balanesković, Instruktor, Predsednik Ćigong saveza
Srbije
12:30 – 13:30 ČAS “ĆIGONGA” U PRIRODI (za članove ORS-a I
ostale zainteresovane)
13:30 – 14:00 Sastanak ORS-a, Obeležavanje Svetskog
dana borbe protiv artritisa 2013. godine
14:00
RUČAK
Ulaz za sve zainteresovane članove ORS-a je slobodan.
31
PROGRAM PRATEĆIH SADRŽAJA KONGRESA
SREDA, 04.09.2013
14.00-14.45
14.45-15.30
18.00-18.20
18.20-19.05
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Goodwill Pharma)
Izaberite pravu terapiju za pravog pacijenta. Da li
imamo izbor u terapiji osteoporoze?
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar1, prof. dr Branka
Kovačev - Zavišić2, prim. dr Milena Đurić3
1
Institut za reumatologiju Beograd, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, 2Klinički centar Vojvodine,
Medicinski fakultet Univerziteta, Novi Sad, 3Institut za
hirurško-ortopedske bolesti “Banjica”, Beograd
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Teva)
GLIKOKORTIKOIDIMA INDUKOVANA
OSTEOPOROZA (GIOP) u REUMATOIDNOM
ARTRITISU
Moderator: prof. dr Jelena Vojinović, Medicinski fakultet
univerziteta u Nišu, Dečja klinika KC Niš,
RA kao faktor rizika za nastanak GIOPa
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl.
imunologiju, VMA, Beograd
Alfakalcidol u prevenciji i lečenju GIOPa u RA
Dr Katarina Simić Pašalić, Institut za reumatologiju,
Beograd
SPONZORISANO PREDAVANJE (Takeda)
„AKUTNI BOL- PETI VITALNI ZNAK“.
Dr Theofilos Karachalios, Medical School of Health
Sciences, University of Thessaly, Greece (Ellas
Demokratia)
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Berlin Chemie)
Kontinuitet u razvoju gihta i novi pogled
Doc. dr Marija Radak Perović, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, nb. Institut za reumatologiju,
Beograd
Novine u lečenju gihta
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl.
imunologiju, VMA, Beograd
33
ČETVRTAK, 05.09.2013.
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Roche)
„NOVA ULOGA DEPLECIJE B LIMFOCITA“ –
Deplecija B limfocita i autoimune bolesti, ono što smo
iskusili
Prof. dr Branislava Glišić, VMA, Klinika za
reumatologiju I kl. imunologiju, Beograd
Deplecija B limfocita
Dr Slađana Živojinović, Institut za reumatologiju,
Beograd
Deplecija B limfocita u novoj ulozi
Prof. dr Branislava Glišić, VMA, Klinika za
reumatologiju I kl. imunologiju, Beograd
Lečenje vaskulitisa – korak napred
Prof. dr Tatjana Ilić, Klinički centar Vojvodine
08.30-09.15
SPONZORISANO PREDAVANJE (Richter Gedeon)
NSAIL- Da li ih dovoljno poznajemo? Saznaj šta znaš
a šta još ne znaš o nesteroidnim antireumaticima?
Klin. asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić, Medicinski
fakultet Univerziteta u Beogradu, n.b. Institut za
reumatologiju, Beograd
11.45-12.05
SPONZORISANO PREDAVANJE (Abbott)
“PRVA LJUBAV ZABORAVA NEMA!”
Doc. dr Daniela Bojić, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, KBC „Zvezdara“, Klinika za
gastroenterologiju, Beograd
Klin. asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić, Medicinski
fakultet Univerziteta u Beogradu, n.b. Institut za
reumatologiju, Beograd
12.05-12.25
17.50-18.35 SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Roche)
DA LI BIRAMO TERAPIJU PREMA POTREBI
BOLESNIKA?
Terapija metotreksatom – dva ugla gledanja
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, nb. Institut za reumatologiju,
Beograd
34
Da li su svi biološki lekovi isti?
Klin. asist. dr sci. med. Predrag Ostojić Medicinski
fakultet Univerziteta u Beogradu, nb. Institut za
reumatologiju, Beograd
Šta znamo o bezbednosti dugotrajne primene terapije
u reumatoidnom
artritisu?
Ass. dr Jovan Nedović, Medicinski fakultet Univerziteta u
Nišu, Institut „NiškaBanja“
Panel diskusija
PETAK, 06.09.2013
08.15-09.00
14.30-15.15 SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Goodwill Pharma)
OPŠTI PRISTUP PACIJENTU SA
OSTEOARTRITISOM. DA LI TREBA DA POSTOJI ALGORITAM ZA TERAPIJU
OSTEOARTRITISA
Prof. dr Nemanja Damjanov, doc. dr Marija Radak
Perović
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, n.b. Institut
za reumatologiju, Beograd
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Abbvie)
Adalimumab in SpA-tricks and tips
Prof. dr Marco Matucci, University of Florence, Denothe
Centre, Division of Rheumatology AOUC, Department of
Biomedicine, Florence, Italy
Adalimumab in JIA and more
Prof. dr Jelena Vojinović,
Dečija interna klinika KC Niš, Medicinski fakultet
Univerziteta u Nišu
35
SUBOTA, 07.09.2013.
08.30-09.15
09.15-09.35
12.15-12.35
36
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (MSD)
“GOLIMUMAB U LEČENJU HRONIČNIH
ARTRITISA- OD STUDIJA I VODIČA DO
KLINIČKE PRAKSE“
Uvodna reč moderatora
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Institut za reumatologiju
Golimumab od kliničkih studija do naših iskustva
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Institut za reumatologiju
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl.
imunologiju, VMA, Beograd
Primena leka Golimumab u lečenju bolesnika sa
zapaljenskim reumatskim bolestima- iskustva iz
Republike Hrvatske
Prof. dr Branimir Anić,Klinika za interne bolesti, Zavod
za kliničku imunologiju i reumatologiju, KBC Zagreb,
Hrvatska
SPONZORISANO PREDAVANJE (MSD)
“Uticaj bola na kvalitet života obolelih od
osteoartroze”,
Klin. asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić, Medicinski
fakultet Univerziteta u Beogradu, nb. Institut za
reumatologiju, Beograd
SPONZORISANO PREDAVANJE (Panacea)
Nimesulid u kliničkoj praksi“
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju
i kl. imunologiju, VMA, Beograd
12.35-13.20
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Pfizer)
BIOLOŠKO LEČENJE – SADAŠNJOST I
BUDUĆNOST
Imunogenost bioloških lekova
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl.
imunologiju, VMA, Beograd
Mali molekuli
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, nb. Institut za reumatologiju,
Beograd
37
Download

P R O G R A M