Sadržaj
Organizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Suorganizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pokroviteljstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Organizacioni odbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Naučni odbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Četvrtak, 7. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Petak, 8. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Subota, 9. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nedelja, 10. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Poster sesija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Opšte informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1
Organizator
Udruženje internista Srbije
Suorganizatori
Udruženje kardiologa Srbije
Udruženje gastroenterologa Srbije
Udruženje reumatologa Srbije
Udruženje pulmologa Srbije
Udruženje za hipertenziju Srbije
Odbor za dijabetes endokrinološke sekcije SLD
Pokroviteljstvo
European Federation of internal Medicine (EFIM)
International Society of internal Medicine (ISIM)
2
Poštovane koleginice i kolege,
Imamo izuzetno zadovoljstvo i čast da Vam se u ime Udruženja internista Srbije i Udruženja kardiologa Srbije zahvalimo na prihvatanju poziva da
učestvujete na XII Kongresu internista Srbije koji će se održati od 7-10 Juna
2012. godine u Vrnjačkoj Banji u kongresnom centru Zvezda.Ovo je treća
uzastopna godina kako se kongresi UIS-a održavaju svake godine, tradicionalno početkom Juna meseca, i pokazalo se da je ovo prava odluka imajući u
vidu masovnost odaziva lekara za učestvovanjem u radu Kongresa.
Zadnjih godina se često postavljalo pitanje postojanja specijaliste interne medicine.Međutim, specijalista interne medicine u današnjoj eri, uprkos velikom napretku medicine i užoj profilizaciji lekara, zauzima vodeće
mesto jer omogućava širi pristup pacijentu i daje kompletnu medicinsku
zaštitu. Internista kao član tima za pružanje zdravstvene zaštite mora aktivno da učestvuje u koordinaciji zaštite pacijenta koju omogućavaju drugi
uži specijalisti interne medicine sa primarnim ciljem a to je dobrobit za pacijenta. U krajnjem, najvažniji zadatak interniste je postavljanje dijagnoze i
lečenje različitih multiplih problema obolelih a koji mogu biti složeni i najčešće
hronične prirode. Dakle, internista mora da bude osposobljen i u stanju da
prepozna simptome i znake različitih uglavnom internističkih bolesti.
Na prošlom kongresu smo uspostavili kao osnovu zadatak lekara na
“medicini zasnovanoj na pacijentima” uz „medicinu zasnovanoj na dokazima”
što internistu i pacijenta stavlja u prvi plan međusobnih odnosa. Prevencija
bolesti je jedan od najvažnijih zadataka koja zauzima centralno mesto u
praktičnom radu specijaliste interne medicine uz takođe ne manjeg značaja
i sekundarne zaštite. Stoga, ne treba zanemariti podatak da u većini mesta
u Srbiji celu specijalističku delatnost objedinjava i vrši specijalista interne
medicine, što sa svoje strane njemu nameće veliku obavezu kontinuirane
edukacije iz svih oblasti interne medicine, a Kongresi internista su jedan od
značajnih vidiva ovih edukativnih programa.
I na ovom kongresu uz organizatore Udruženja internista Srbije i
Udruženja kardiologa Srbije suorganizatori će biti Udruženje gastroenterologa Srbije, Udruženje za hipertenziju Srbije, Udruženje reumatologa Sr3
bije, Udruženje pulmologa Srbije, Udruženje alergologa Srbije, Udruženje
endokrinologa Srbije i Udruženje nefrologa Srbije.
Prethodni XI Kongres UIS-a je imao edukativni karakter u smislu šta internista treba da zna iz užih grana interne medicine a XII Kongres promoviše
concept šta internista mora da zna da bi adekvatno obavljao svoju vrlo
složenu delatnost u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji internističkih bolesti. U
tom smislu smo na ovom Kongresu organizovali 123 plenarnih predavanja
najeminentnijih predavača iz Srbije iz svih internističkih grana. Ovakav concept Kongresa je učinio i da ne pozovemo predavače iz inostranstva. Na Kongresu će takođe biti prezentovani i radovi u vidu usmenih saopštenja i poster
prezentacija čime smo dali mogućnost lekarima da prezentuju svoj lični rad
i svoja lična iskustva.
I ovaj put farmaceutske kompanije su propratile i podržale održavanje
Kongresa, ali u nešto manjem obimu nego ranijih godina, na čemu im se
svesrdno zahvaljujemo. Mada, uvažavajući posojanje ekonomske krize, ne
možemo da se otmemo utisku da su više zainteresovane da lekare povedu
na Kongrese u inostranstvu nego na domaće Kongrese; iako smatramo da bi
na domaćim Kongresima mogli značajno više da nauče, uzimajući u obzir i
jezičku barijru, ono što im je potrebno za svkodnevnu praksu.
Koncepcija predavanja a i dosadašnja iskustva nam garantuju da Ćete
osvežiti svoja znanja a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različitih oblast interne medicine. Takođe, smo sigurni da ćete uživati u druženjima i razonodi u
divnom banjsko turističkom ambijentu Vrnjačke Banje. Za sve Vaše vankongresne aktivnosti pobrinuće se TA Smart.
Dobro došli na XII Kongres internista Srbije.
Prof. dr Branko Lović
Predsednik Udruženja internista Srbije
4
Akademik Prof. dr Miodrag Ostojić
Predsednik naučnog odbora kongresa
Organizacioni odbor
Predsednik
Branko LOVIĆ
Članovi
Radmila ŽIVKOVIĆ
Živoslava BRANKOVIĆ
Aleksandar NAGORNI
Dušica ČELEKETIĆ
Dragan DJORDJEVIĆ
Nenad CRNČEVIĆ
Sekretari
Dragan LOVIĆ
Dimitrije JANKOVIĆ
Vesna STOJANOV
Zorica CVETKOVIĆ
Marija ZDRAVKOVIĆ
Ivana NEDELJKOVIĆ
Sekretarijat
Udruženje internista Srbije
TA Smart travel
5
Naučni odbor
Predsednik
Miodrag OSTOJIĆ
Generalni Sekretar
Branko BELESLIN
Tamara ALEMPIJEVIĆ
Sladjana ANDREJEVIĆ
Nebojša ANTONIJEVIĆ
Svetlana APOSTOLOVIĆ
Milika AŠANIN
Dušan BASTAĆ
Mirjana BOGIĆ
Ivana BOŽIĆ
Zorica CVETKOVIĆ
Branko ČALIJA
Dušica ČELEKETIĆ
Mirko ČOLIĆ
Djordje ĆULAFIĆ
Dragomir DAMJANOV
Nemanja DAMJANOV
Milica DEKLEVA
Aleksandra DUDVARSKI-ILIĆ
Nina DJUKANOVIĆ
Dragan DJORDJEVIĆ
Ana DJORDJEVIĆ-DIKIĆ
Snežana FILIPOVIĆ-STEPIĆ
Vojislav GIGA
Vladimir GLIGORIJEVIĆ
Milan GRUJIĆ
Višeslav HADŽI-TANOVIĆ
Saša HINIĆ
Nikola JAGIĆ
Goran JANKOVIĆ
Svetlana JELIĆ
Marija JEVTIĆ
Dijana JOVANOVIĆ
Dragana JOVANOVIĆ
Ivan JOVANOVIĆ
Veljko JOVANOVIĆ
Jasna JOVIĆ
Žikica JOVIČIĆ
Robert JUNG
Dušan KER
Goran KORAĆEVIĆ
Svetlana KOSTIĆ
Jelena KOTUR
Mirjana KROTIN
Miodrag KRSTIĆ
Marija KUTLEŠIĆ
Katarina LALIĆ
Nebojša LALIĆ
Mirjana LAUŠEVIĆ
Branko LOVIĆ
Dragan LOVIĆ
Jasmina MARIĆ-ŽIVKOVIĆ
Irena MATIĆ
Sanja MAZIĆ Branislava MILENKOVIĆ
Nikola MILINIĆ
Predrag MILJIĆ
Tomica MILOSAVLJEVIĆ
Aleksandar MILOVANOVIĆ
Marija MITIĆ-MILIKIĆ
Igor MRDOVIĆ
Nebojša MUJOVIĆ
Aleksandar NAGORNI
Ljudmila NAGORNI-OBRADOVIĆ
Radomir NAUMOVIĆ
Ivana NEDELJKOVIĆ
Milan NEDELJKOVIĆ
Goran NIKOLIĆ
Slobodan OBRADOVIĆ
Milan PAVLOVIĆ
Aleksandra PAVLOVIĆ-MARKOVIĆ
Tajana PEJČIĆ
Aleksandra PERIĆ-POPADIĆ
Jova PERUNIČIĆ
Svorcan PETAR
Milan PETRONIJEVIĆ
Radmila PETROVIĆ
Nada PILIPOVIĆ
Dejana POPOVIĆ
Dragan POPOVIĆ
Danica POPOVIĆ-LISULOV
Tatjana POTPARA
Milica PROSTRAN
Sanja RADOVANOVIĆ
Biljana RADOVANOVIĆ-DINIĆ
Milan RADOVIĆ
Sanvila RAŠKOVIĆ
Arsen RISTIĆ
Marina ROKSANDIĆ
Mirjana ŠEFIK-BUKALICA
Sanja SIMIĆ-OGRIZOVIĆ
Vesna ŠKODRIĆ-TRIFUNOVIĆ
Dragana ŠOBIĆ-ŠARANOVIĆ
Jasminka ŠOJIĆ-RAJČIĆ
Aleksandra SOKIĆ-MILUTINOVIĆ
Jelena STEPANOVIĆ
Ruža STEVIĆ
Vesna STOJANOV
Siniša STOJKOVIĆ
Rajica STOŠOVIĆ
Svetomir STOŽINIĆ
Jelena SUZIĆ
Dino TARABAR
Ivan TASIĆ
Zoran TODOROVIĆ
Miloje TOMAŠEVIĆ
Dragan TOMIĆ
Danijela TRIFUNOVIĆ
Nada VASIĆ
Marta VELINOVIĆ
Jelica VIDENOVIĆ-IVANOV
Violeta VUČINIĆ
Bosiljka VUJISIĆ-TEŠIĆ
Miodrag VUKČEVIĆ
Dušan VULIĆ
Danijela ZAMAKLAR
Miroslava ZAMAKLAR
Marija ZDRAVKOVIĆ
Vladimir ŽUGIĆ
6
PROGRAM
XII KONGRES UDRUŽENJA INTERNISTA SRBIJE
7-10. JUN 2012.
7
Četvrtak 7. jun
PROGRAM
Sala 1
12.30 -14.00 Simpozijum gastroenterologija
Kolorektalni karcinom
implementacija screening programa u Srbiji
Moderator: I. Jovanović
Jovanović I. Uvod
Pavlović-Marković A. Razlozi za screening i vodiči dobre kliničke prakse
Jovanović I. Testovi za pregled stolice i pregledi debelog creva
Nikolić G.
Važna pitanja u vezi sa screening-om
(Kvalitet i praćenje bolesnika)
Kerber D. Skrining u Republici Srbiji
Jevtić M. Uloga državnih organa i institucija
u organizaciji screening-a CRC-a
14.00-15.00 Pauza
15.00-16.45 Simpozijum alergologija
Šta je neophodno znati iz alergologije i kliničke imunologije
Moderator: M.Bogić
Perić-Popadić A. Algoritam dijagnostike i terapije anafilaktičkog šoka
8
Bogić M.
Udružene bolesti disajnih puteva
Stošović R. Principi dijagnostike atopijskih bolesti
disajnih puteva
Šojić-Rajčić J.
Alergijske reakcije izazvane penicilinom
Jovičić Ž.
Hronična urtikarija i angioedem
Rašković S.
Sistemski eritemski lupusnajčešća sistemska bolest vezivnog tkiva
Andrejević S.
Najteže forme primarnih vaskulitisa –
ANCA vaskulitis
Četvrtak 7. jun
PROGRAM
16.45-17.00 Pauza
17.00-18.30 Simpozijum pulmologija
Šta bi internista morao da zna iz pulmologije
Moderator: M. Mitić Milikić
Žugić V. Bronhijalna astma: savremena terapija
Mitić Milikić M. Hronična opstruktivna bolest pluća: nove preporuke
Pejčić T.
Infekcije donjeg respiratornog trakta:
nove smernice za dijagnostiku i terapiju
Radovanović S.
Plućna arterijska hipertenzija:
dijagnostika i terapija
Nagorni-Obradović Lj.
Plućna tromboembolija: Algtoritam za dijagnostiku
Jovanović D. Plućne fibroze: savremeni koncept
Vukčević M. Šta je sindrom apnoje u spavanju
a šta hipoventilacioni sindrom?
18.30-19.30 Simpozijum
“Takeda u internoj medicini”
Moderatori: T. Milosavljević, M. Krstić
Žugić V. Inhalacioni kortikosteroidi
u terapiji bronhijalne astme
Milosavljević T.
Savremena terapija refluksne bolesti jednjaka
Krstić M. Gastroprotekcija
19.30 Svečano otvaranje Kongresa
9
Četvrtak 7. jun
PROGRAM
Sala 2
12.30-14.00 Simpozijum
Privatna lekarska praksa Srbije - 22 godine uspeha
Moderator: V. Hadži-Tanović
Hadži-Tanović V. Urgentna stanja u privatnoj internističkoj ordinaciji
kontraverze reanimacije na terenu
Bastać D. Rano otkrivanje subkliničke ateroskleroze
u privatnoj internističkoj praksi
Hadži-Tanović V. Prevenciji hipertenzije-kontraverze,
fizička aktivnost i medikamentozna terapija
Bastać D. Ehokardiografija u privatnoj lekarskoj praksikontraverze realnost i zablude
Stožinić S. Meteoropate fikcija ili stvarnost
Stefanović S. Dijastolna disfunkcija miokarda leve komore,
klinička i ehokardiografska procena bolesti
kod hipertenzivnih bolesnika
14.00-15.00 Pauza
15.00-17.00 Simpozijum pulmologija
Šta internista treba da zna o sistemskoj sarkoidozi?
Moderator: V. Vučinić
Videnović-Ivanov J. Dijagnostika sarkoidoze – dijagnostički algoritmi
najčešća stanja, akutna sarkoidoza.
Vučinić V.
Sličnosti i razlike - diferencijalna dijagnoza
tuberkuloze i sarkoidoze
Stević R.
Radiološka slika plućne sarkoidoze
Vasić N.
Problemi arterijske hipertenzije kod sarkoidoze
Marić-Živković J. Problemi plućne hipertenzije kod sarkoidoze
Škodrić-Trifunović V. Ultrazvuk u dijagnostici sarkoidoze
10
Četvrtak 7. jun
PROGRAM
Šobić-Šaranović D.
PET sken kod sarkoidoze
Filipović- Stepić S.
Terapija sarkoidoze
Dudvarski-Ilić A. Kako procenjujemo kvalitet života bolesnika
sa sarkoidozom?Zašto je to važno?
Milovanović A. Kako proceniti radnu sposobnost bolesnika
sa sarkoidozom?
17.00-18.30 Simpozijum kardiologija
Obstruktivni poremećaj disanja u toku spavanja OSA
Moderatori. M. Krotin , M. Vukčević
Krotin M. Hipertenzija i lečenje hipertenzije kod bolesnika
sa obstructive sleeap apneom
Zdravković M.
Poremećaj disanja u toku spavanja I CVI
Popović Lisulov D.Procena kardiovaskularnog rizika
u bolesnika sa OSOM
Vukčević M. Terapija kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom
i poremećajem disanja u toku spavanja
18.30-19.30 Simpozijum pulmologija
Osteoporoza kod bolesnika sa hroničnom
opstruktivnom bolesti pluća
Moderatori: B. Milenković, J. Kotur, A. Dudvarski-Ilić
Kotur J. Značaj vitamina D u nastanku hronične
opstruktivne bolesti pluća i osteoporoze
Milenković B. Povezanost hronične opstruktivne bolesti pluća
i osteoporoze
Božić I. Dileme pri dijagnostikovanju osteoporoze kod
bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća
Dudvarski-Ilić A. Kortikosteroidi i osteoporoza kod bolesnika
sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća
Jovanović V. Komplikacije osteoporoze kod bolesnika
sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća
11
Petak 8. jun
PROGRAM
Sala 1
9.00-10.00 Simpozijum hematologija
Šta bi bilo korisno da zna internista iz hematologije
Moderatori: D. Čeleketić, Z. Cvetković
Čeleketić D.
Trombocitopenije, Trombofilije, DIK,
Sideropenijske anemije,Megaloblastne anemije,
Hemolizne anemije, Diferencijalna dijagnoza
leukocitoze, leukemoidne reakcije i hronične
granulocitne anemije
Cvetković Z. Hronična limfocitna leukemija,
Lymphoma non Hodgkin, Lymphoma Hodgkin,
Multipli mijelom
10.00-11.00 Simpozijum reumatologija
Laboratorijska dijagnostika autoimunih bolesti
Moderator. M. Šefik Bukalica
Andrijević S. Autoimuna oboljenja jetre:serološka dijagnostika
Miljić P. Dijagnostika antifosfolipidnog sindroma od sumnje do potvrde dijagnoze
Šefik Bukalica M. Laboratorijska dijagnostika autoimunih
reumatskih bolesti
11.00-13.00 Simpozijum kardiologija
11.00-12.00 I deo
Statini i/za zdravo srce
Moderatori: E. Stokić, A. Nešković
12
Stokić E. Superstatin: očekivanja i stvarnost
Nešković A. Moć statina – umeće izbora
Petak 8. jun
PROGRAM
12.00 – 13.00 II deo
Moderatori: A. Damjanović, N. Čovičković Šternić
Damjanović A.
Depresija – uzrok ili posledica
kardiovaskularne bolesti?
Čovičković Šternić N. Mali krvni sudovi – veliki problem
13.00-14.00 Simpozijum Boehringer Ing.
Moderator: T. Potpara
Potpara T. Novi oralni antikoagulansi:
Od randomizovanih studija do kliničke prakse
14.00-15.00 Pauza
15.00-16.30 Simpozijum nefrologija
Moderator: R. Naumović
Naumović R. Multipli mijelom i bubreg
Laušević M. Sarkoidoza i bubreg
Jovanović D. Dijabetesna nefropatija
Simić-Ogrizović S.Bubrežne manifestacije sistemskih vaskulitisa
Radović M.
Kontrastna nefropatija
16.30- 17.30 Simpozijum kardiologija
Moderator: A. Ristić
Ristić A.
Telmisartan – više od antihipertenzivnog leka
13
Petak 8. jun
PROGRAM
17.30-18.30 Simpozijum reumatologija
Reumatoidni artritis i biološka terapija
Moderator: N. Pilipović
Pilipović N. Značaj rane dijagnoze i lečenja
Petrović R. Zašto biološka terapija u lečenju bolesnika
sa reumatoidnim artritisom
Petronijević M. Biološka terapija u Srbiji
14
Petak 8. jun
PROGRAM
Sala 2
9.00-11.00 Simpozijum gastroenterologija
Bolesti organa za varenje u internističkoj ambulanti izazovi i rešenja
Moderator: G. Janković
Janković G. Digestivne bolesti: problemi i greške
Damjanov D.
Gastroezofagealna refluksna bolest
Milinić N. Funkcionalna dipsepsija
Tarabar D.
Sindrom iritabilnog creva
Jović J. Žutica
Tomić D. Ćulafić DJ.
Tumačenje ultrazvučnog nalaza
Gastrointestinalno krvarenje
13.00-14.00 Simpozijum pulmologija
Izazovi u pulmološkoj praksi
Moderatori: D. Jovanović, M. Mitić Milikić
Jovanović D. MALT limfomi kao diferencijalno
dijagnostički problem
Grujić M. Aspergiloza pluća
Roksandić M. Pseudomonasna sepssa tokom teraspije
mikrocelularnog karcinoma pluća
Velinović M. Wegenerova grnulomatoza
kao dijagnostički problem
14.00-15.00 Pauza
15
Petak 8. jun
PROGRAM
15.00-16.30 Simpozijum kardiologija
Specifičnosti tretmana pojedinih oblika hipertenzivne krize
Moderator: G. Koraćević
Pavlović M. Hipertenzivna kriza i akutna srčana insuficijencija
Koraćević G. Hipertenzivna kriza i disekcija aorte
Apostolović S. Hipertenzivna kriza i akutni koronarni sindrom
Zdravković M. Perioperativna hipertenzivna kriza
Kutlešić M. Hipertenzivna kriza u eklampsiji
17.00-18.00 Okrugli sto: prevencija i rehabilitacija
Najnovije preporuke za prevenciju i rehabilitaciju
kardiovaskularnih bolesti – novine ili važnost primene
Moderatori: I. Tasić, D.Vulić
18.00-19.00 Okrugli sto:
Od primarne do sekundarne prevencije koronarne bolesti –
kroz prikaz slučaja
Moderatori: I.Tasić, M. Tomašević, S. Apostolović
16
Subota 9. jun
PROGRAM
Sala 1
8.30-10.00 Simpozijum gastroenterologija
Antibiotski proliv sa posebnim osvrtom na C. Dificcille infekciju
Moderator: A. Nagorni
Radovanović Dinić B. Prolivi uzrokovani antibioticima
Nagorni A. Pseudomembranozni kolitis
Gligorijević V.
Pseudomembranozni kolitis – naša iskustva
Krstić M. Terapija pseudomembranoznog kolitisa
10.00-11.00 Simpozijum kardiologija
Moderatori: P. Otašević, V. Stojanov , S. Apostolović
Otašević P. Lečenje ishemijske bolesti srca Kopernikova revolucija
Stojanov V., Apostolović S.
Borba sa hipertenzijom u Srbiji: Izazovi i rešenje.
Predstavljanje OPTITEN studije
11.00-11.45 Simpozijum kardiologija
Metabolički sindrom i hipertenzija
Moderatori: A. Ristić, B. Ivanović
Ristić A. Značaj rane kontrole krvnog pritiska
kod pacijenata sa komorbiditetima
Ivanović B. Primena kombinovane terapije ACEI i CCB u terapiji
hipertenzije udružene sa metaboličkim sindromom
17
Subota 9. jun
PROGRAM
12.00-12.45 Simpozijum kardiologija
Zofecard-samo još jedan ACE inhibitor?
Moderatori: M. Mirić, P. Otašević
13.00-13.45 Simpozijum kardiologija
Od hipertenzije do AKS: krivudavi put ili autoput
Moderatori: N. Despotović, M. Tomašević
14.00-15.00 Pauza
15.00-15.45 Simpozijum gastroenterologija
Moderatori: A. Nagorni, T. Milosavljević , M. Krstić
Nagorni A. Funkcionalna dispepsija – terapijski pristup
Milosavljević T. Savremeni aspekti primene probiotika
Krstić M. Primena Makrogolaxan-a u terapiji
hronične opstipacije
16.00-16.45 Simpozijum gastroenterologija
Moderatori: M. Krstić, T. Milosavljević
18
Krstić M. Colospa retard u terapiji sindroma
nadraženog creva (IBS-a)
Milosavljević T. Kreon, zlatni standard u lečenju
egzokrine insuficijencije pankreasa
Subota 9. jun
PROGRAM
17.00-19.00 Simpozijum gastroenterologija
Masna jetra – uvod u infarkt, šlog i karcinom
Moderator: M. Krstić
Krstić M. Epidemiologija nealkoholne masne bolesti jetre
Jelić S. Mesto masne jetre u metaboličkom sindromu
Ristić A. Masna jetra i koronarna bolest
Svorcan P.
Hepatitis C i masna jetra
Krstić M. Masna jetra i maligne bolesti
Alempijević T. Terapija masne jetre
19
Subota 9. jun
PROGRAM
Sala 2
9.00-10.30 Simpozijum kardiologija
Zanimljiva matematika (dijagnostika)ishemijske bolesti srca
Moderatori: B. Vujisić Tešić, M. Dekleva, A. Đorđević Dikić
Stepanović J., Giga V., Jovanović I.
Test fizičkim opterećenjem i stres ehokardiografija
u detekciji ishemijske bolesti srca i determinisanju
prognoze (sa prikazima slučajeva)
Giga V.
Stresna ehokardiografija u proceni
valvularnih regurgitacija
Kostić J.
Prikaz slučaja: Mitralna regurgitacija
Vujisić-Tešić B. Stresna ehokardiografija u proceni
valvularnih stenoza
Zamaklar D. Prikaz slučaja: Aortna stenoza
10.30-12.00 Usmena saopštenja originalnih radova
Moderatori: R. Živković, Ž. Branković
20
Gašanin I. Torakalni fibromiozitis kao čest uzrok bola kod
obolelih od sarkoidoze - etiologija, prevencija
i lečenje sa osvrtom na hipotetičku teoriju
o etiologiji sarkoidoze
Žujović D.
Poređenje efikasnosti, podnošljivosti
i bezbednosti ponavljanih inhalacija formoterola
preko Turbuhalera sa ponavljanim nebulizacijama
fenoterol/ipratropium bromida u akutnom
pogoršanju hronične opstruktivne bolesti pluća
Sretenović S.
Lumbalni sindrom ili nešto sasvim drugo
Antonijević N.
Stričević O. Važnost kliničklih faktora rizika za venski
tromboembolizam u proceni određivanju trajanja
antikoagulantne terapije
Oralna antikoagulantna terapija primena
u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Subota 9. jun
PROGRAM
Gašanin I. Rezultati lečenja pneumonije u dispanzeru plućnih
bolesti u 2011. godini sa osvrtom na ulogu
rashlađivanja u nastanku i razvoju pneumonije
i bronhopneumonije
Sretenović S.
Petogodišnja analiza obolelih od
Multiplog mijeloma - Jednostavna dijagnostika,
kasno prepoznavanje
12.30-14.00 Simpozijum kardiologija
Kardiopulmonalno testiranje:
od sporta do srčane insuficijencije
Moderatori: S. Mazić , M. Dekleva
Suzić J. Parametri koji su nam potrebni za procenu
funkcionalnog kapaciteta
Nedeljković I. Šta kažu preporuke:
Indikacije za primenu ergospirometrije
Mazić S. Ergospirometrija kao nezaobilazna metoda:
Sportska medicina
Dekleva M. Ergospirometrija kao nezaobilazna metoda:
Srčana insuficijencija
14.00- 15.00 Pauza
21
Subota 9. jun
PROGRAM
15.00-16.00 Simpozijum kardiologija
Ergospirometrija u ishemijskoj bolesti srca od dijagnostike
do rehabilitacije (sa prikazima slučajeva)
Moderatori: J. Stepanović, I. Nedeljković
Giga V. Parametri ergpspirometrije koji ukazuju
na miokardnu ishemiju
Nedeljković I. Procena funckije leve komore u ishemijskoj
miokardiopatiji
Popović D. Preporuke za rehabilitaciju bolesnika sa
ishemijskom bolešću srca 2012
Nikolić M. Prikaz slučaja: Detekcija miokardne ishemije
Nedeljković O. Prikaz slučaja: Ishemijska miokardiopatija
16.00-18.00 Simpozijum kardiologija
Najnovije preporuke:
od revaskularizacije miokarda do trudnoće
Moderatori: B. Vujisić-Tešić, M. Ostojić
Ostojić M., Stojković S.
Najnovije evropske i američke preporuke
za revaskularizaciju miokarda: sličnosti i razlike
Trifunović D., Zamaklar M.
ESC/EAS preporuke za lečenje dislipidemija
Ašanin M. Akutni koronarni sindrom bez ST elevacije:
Novine u ESC preporukama
Beleslin B., Stepanović J.
AHA prepuruke:
Seksualna aktivnost kod pacijenata sa KV bolestima
Vujisić Tešić B. 22
ESC prepuruke: Kardiovaskularne bolesti i trudnoća
PROGRAM
Nedelja 10. jun
Sala 1
9.00-11.00 Simpozijum kardiologija
Šta internista treba da zna o određenim temama
iz kardiologije
Moderatori: J. Peruničić, B. Beleslin
Beleslin B. Koronarna stenoza:
Funkcionalni vs. anatomski značaj
Đorđević Dikić A. Neinvazivna funkcionalna dijagnostika koronarne
bolesti: Od testa opterećenja do procene koronarne
rezerve protoka
Giga V. Prolaps mitralne valvule: Kako dijagnostikovati,
pratiti i kad zahteva posebnu pažnju?
Peruničić J. Akutni koronarni sindrom sa ST elevacijom:
Od prehospitalne trombolize do primarne PCI
Potpara T. Prevencija moždanog tromboembolizma kod
bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom
Ristić A. Miokarditis: Od kliničkih aspekata do biohemijskih
i seroloških testova
Mujović N. WPW sindrom: Od EKG dijagnostike do lečenja
23
Nedelja 10. jun
PROGRAM
11.00-12.30 Simpozijum gastroenterologija
Helicobacter Pylori infekcija:
Maasticht IV evropski konsenzus o dijagnostici i terapiji
Moderator: T. Milosavljević
Milosavljević T. Helicobacter pylori infekcija trideset godina kasnije
Popović D. Dijagnostika Helicobacter pylori infekcije
Sokić Milutinović A. Koga i kako lečiti?
T. Alempijević
Vandigestivne manifestacije
Helicobacter pylori infekcije
12.30-14.00
Okrugli stolovi na tri ćoška
Okrugli sto: „Stent For Life Initiative“ u Srbiji
Moderatori: M. Ostojić, R. Jung
M. Nedeljković, M. Ostojić, V. Vukčević, R. Jung, S. Hinić, S. Šalinger,
N. Jagić, I. Matić i O. Mićić
Okrugli sto: Dvojna i trojna antitrombocitna terapija u AKS
Moderatori: M. Ostojić, M. Prostran
M. Čolić, N. Antonijević, M. Prostran, S. Obradović, M Ostojić,
I. Mrdović, B. Čalija, N. Djukanović, Z. Todorović
24
Nedelja 10. jun
PROGRAM
14.00-15.00 Simpozijum kardiologija
Kardiovaskularna protekcija –
cilj lečenja arterijske hipertenzije
Moderator: B. Lović
Lović B. Uvod
Đorđević D. Hipertrofija leve komore u hipertenziji
Kostić S. Vaskularne promene u hipertenziji
Lović D. Rizik za nastanak atrijalne fibrilacije kod pacijenata
sa arterijskom hipertenzijom
Tasić I. Redukcija globalnog kardiovaskularnog rizika
u hipertenzivnih pacijenata: važnost monitoringa
i zaštite ciljnih organa u hipertenziji –
Pogled iz 2012 godine
15.00-16.00 Skupština Udruženja internista Srbije
25
Poster prezentacije
Subota 9. jun
Sala 3
Poster Sesija I deo
9.00-12.00
Moderator: M. Zdravković
P1
Kombinacije u definisanju metaboličkog sindroma
kod bolesnika sa koronarnom bolešću
A. Nikolić1,2, D. Nikolić1,3, V. Stanimirović4, D Micić1,5
1
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
2
Institut za kardiovaskularne bolesti - Dedinje
3
Kliničko-bolnički centar Bežanijska Kosa
4
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
5
Klinika za Endokrinologiju KCS
P2
Evaluacija rizičnih grupa bolesnika u proceni učestalosti
udruženog neželjenog događaja šest meseci nakon
kompletne revaskularizacije miokarda
A. Nikolić1,2, D. Nikolić1,3, V. Stanimirović4, M. Šumarac-Dumanović1,5
1
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
2
Institut za kardiovaskularne bolesti - Dedinje
3
Kliničko-bolnički centar Bežanijska Kosa
4
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
5
Klinika za Endokrinologiju KCS
P3
Snižene vrednosti HDL holesterola u predikciji kombinovanog
neželjenog događaja šest meseci nakon kompletne
revaskularizacije miokarda
D. Nikolić1,2, A. Nikolić1,3, V. Stanimirović4, M. Šumarac-Dumanović1,5
1
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
2
Kliničko-bolnički centar Bežanijska Kosa
3
Institut za kardiovaskularne bolesti - Dedinje
4
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
5
Klinika za Endokrinologiju KCS
P4
Hipoksija i metabolički sindrom
B. Lazović
Klinika za internu medicinu, Odeljenje pulmologije,
Kliničko-bolnički centar Zemun- Beograd
26
Poster prezentacije
Subota 9. jun
P5
Plućni absces ili eskavirani tumor? – prikaz dva slučaja
B. Lazović, Z. Gatarić
Klinika za internu medicinu, Odeljenje pulmologije,
Kliničko-bolnički centar Zemun- Beograd
P6
Metabolički sindrom – dijagnostikovan u ordinaciji primarne
zdravstvene zaštite
B. Vukašinović, S. Majstorović
Dom zdravlja Gornji Milanovac, Bolnica Čačak
P7
Hipertenzija kod osoba sa metaboličkim sindromom
B. Vukašinović, S. Majstorović
Dom zdravlja Gornji Milanovac, Bolnica Čačak
P8
Laboratorijski parametri kod pacijenata
sa hroničnom bolešću jetre različite etiologije
D. Đ. Popović1, N. Kovačević1,2, T. Alempijević1,2, M. Špuran1, I. Jovičić1,
R. Ješić1,2, M. Krstić1,2
1
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju,Klinički centar Srbije
2
Medicinski fakultet u Beogradu
P9
Uticaj konzumiranja alkohola i pušenja na kvalitet života pacijenata
sa hroničnom bolešću jetre
D. Đ. Popović1, N. Kovačević1,2, T. Alempijević1,2, M. Špuran1, I. Jovičić1,
R. Ješić1,2, M. Krstić1,2
1
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju,Klinički centar Srbije
2
Medicinski fakultet u Beogradu
P10
Uticaj težine alkoholne ciroze jetre na zamor
D. Đ. Popović1, N. Kovačević1,2, T. Alempijević1,2, M. Špuran1, I. Jovičić1,
R. Ješić1,2, M. Krstić1,2
1
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju,Klinički centar Srbije
2
Medicinski fakultet u Beogradu
27
Poster prezentacije
Subota 9. jun
P11
Izolovana hepatična sarkoidoza
I. Jovičić1, D. Đ. Popović1, Ž. Jovičić2,3, V. Vučinić3,4, Lj. Tončev1, N. Kovačević1,3,
S. Đuranović1,3, I. Boričić3, M. Micev5, T. Milosavljević1,3
1
Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju, KCS
2
Klinika za alergologiju i imunologiju, KCS
3
Medicinski fakultet u Beogradu
4
Klinika za pulmologiju, KCS
5
Služba patohistologije, Klinika za abdominalnu hirurgiju, KCS
P12
Prolongirano febrilno stanje i autoimuna hemolitička anemija
kao prvi pokazatelji sistemskog eritemskog lupusa - prikaz slučaja
Lj. Tadić1, J. Stanojković1, M. Ristić2
1
Vojna bolnica Niš, Odelenje za unutrašnje bolesti
2
Vojna bolnica Niš, Stanica za transfuziju krvi
P13
Prikaz slučaja urođene anomalije grudne aorte
D. Živić1, Lj. Matić2
1
Dom zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“, Lazarevac
2
Specijalistička ordinacija „Interna“, Lazarevac
P14
Mortalitet bolesnika sa ishemijskom kardiomiopatijom
i srčanom insuficijencijom prethodno lečenih hirurškom
revaskularizacijom miokarda ili perkutanom koronarnom
intervencijom
D. Miljković
Dom zdravlja Varvarin
P15
Učestalost infarkta miokarda u populaciji bolesnika
sa dijabetesom tipa 2
D. Miljković
Dom zdravlja Varvarin
P16
Metahroni kolorektalni karcinom – prikaz slučaja
Z. Joksimović1, H. Bašić2, D. Bastać3
1
Joksimović Zoran -Internistička ordinacija “Joksimović” Bor
2
Laboratorija “Biomarker” Niš
3
Internistička ordinacija “dr. Bastać” Zaječar
28
Poster prezentacije
Subota 9. jun
P17
Visceralna gojaznost u metaboličkom sindromu
B. Kostić-Inić¹, T. Novaković², R. Trajković¹, S. Milinić², G. Dželetović³
Z.Petković,²N.Đokić¹,S.Nikolić
1
Dom Zdravlja Gračanica
2
KBC Priština-Gračanica
3
ZZZZ,,RZ,, Srbije,Novi Sad
4
Dom Zdravlja Priština
P18
Gastrointestinalne smetnje kod pacijenata
sa hroničnim mijeloproliferativnim bolestima
E. Simonović, L. Mačukanović-Golubović, V. Colić, M. Mladenović
Opšta bolnica Leskovac – Odeljenje za hematologiju,
Klinika za hematologiju KC Niš
P19
Neurološki poremećaji kod pacijenata sa pravom policitemijom
E. Simonović, L. Mačukanović-Golubović, V. Colić, M. Mladenović
Opšta bolnica Leskovac – Odeljenje za hematologiju,
Klinika za hematologiju KC Niš
P20
Trombocitopenija kod pacijenata
sa hroničnom mijeloidnom leukemijom
E. Simonović, L. Mačukanović-Golubović, V. Colić, M. Mladenović
Opšta bolnica Leskovac – Odeljenje za hematologiju,
Klinika za hematologiju KC Niš
P21
Torakalni fibromiozitis kao čest uzrok bola kod obolelih
od sarkoidoze - etiologija, prevencija i lečenje sa osvrtom
na hipotetičku teoriju o etiologiji sarkoidoze
I. Gašanin
Dom zdravlja Sjenica
P22
Rezultati lečenja pneumonije u dispanzeru plućnih bolesti
u 2011. godini sa osvrtom na ulogu rashlađivanja u nastanku
i razvoju pneumonije i bronhopneumonije
I. Gašanin
Dom zdravlja Sjenica
29
Poster prezentacije
Subota 9. jun
P23
Mucinozni cistadenom jetre: prikaz slučaja
T. Radaljac1, D. Radaljac2
1
Služba za interne bolesti, Opšta bolnica Loznica,Srbija
2
Opšta bolnica Loznica, Srbija
P24
Učestalost Helicobacter Pylori infekcije
u obolelih od gastričnog i duodenalnog ulkusa
LJ. Stalević1, M. Popović2, S. Krstić2, D. Aleksovski2, J. Putica3
1
Infektivna klinika KBC Priština-Gračanica
2
Interna klinika KBC Priština-Gračanica
3
Dečija klinika KBC Priština-Gračanica
P25
Endoskopske karakteristike Helicobaker Pylori infekcije
M. Popović1, LJ. Stalević2, S. Krstić1, D. Aleksovski1, J. Putica3
1
Interna Klinika KBC Priština Gračanica
2
Infektivna klinika KBC Priština Gračanica
3
Dečija klinika KBC Priština Gračanica
P26
Stenokardija i učestalost gastroezofagealnog refluksa
S. Krstić1, LJ. Stalević2, M. Popović1, D. Aleksovski1
1
Interna klinika KBC Priština Gračanica
2
Infektivna klinika KBC Priština Gračanica
P27
Heparinom indukovana trombocitopenija - prikaz dva slučaja
J. Ljubičić1, M. Milosavljević1, G. Terzić2
1
Zdravstveni centar “Studenica“ Kraljevo, Interno odeljenje-hematologija
2
Zdravstveni centar “Studenica“ Kraljevo, Interno odeljenje-kardiologija
P28
Hiperlipidemije-važan faktor rizika u nastanku koronarne bolesti
D. Branković1, M. Branković1, D. Stanković2, V. Arandjelović³
1
Dom Zdravlja-Niš,
²Zdravstveni Centar-Vranje,
³Specijalna bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti-G.Toponica
30
Poster prezentacije
Subota 9. jun
P29
Uloga 24-časovnog ekg-e hollter monitoringa
u detekciji asimptomatske ishemijske bolesti srca -prikaz slučajaD. Branković1, M. Branković1, D. Stanković2, V. Arandjelović³
1
Dom Zdravlja-Niš,
²Zdravstveni Centar-Vranje,
³Specijalna bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti-G.Toponica
P30
Značaj biopsije jetre kod povišenih vrednosti aminotransferaza
nepoznate etiologije
M. Štulić1, Đ. Ćulafić1,2, M. Aleksić, I. Jovičić1, G. Janković1,2,
M. Krstić1,2, T. Milosavljević1,2
1
Klinika za gastroenterologiju, KCS
2
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
P31
Izolovana aneurizma ilijačne arterije
Lj. Matić1, D. Živić2
1
Specijalistička ordinacija „Interna“, Lazarevac
2
Dom zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“ Lazarevac
P32
Poređenje efikasnosti, podnošljivosti i bezbednosti ponavljanih
inhalacija formoterola preko Turbuhalera sa ponavljanim
nebulizacijama fenoterol ipratropium bromida u akutnom pogoršanju
hronične opstruktivne bolesti pluća
D. Žujović, D. Cvijanović, D. Mandić
Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd
31
Poster prezentacije
Subota 9. jun
Poster sesija II deo
15.00-18.00
Moderator: D. Bastać
P33
Ciroza jetre i trombofilija – prikaz slučaja
O. Simonović1, D.Tasić2
1
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju
2
Klinika za nefrologiju
3
Klinički centar Niš
P34
Značaj praćenja koeficijenta varijacije distribucije volumena
eritrocita kod pacijenata sa dijagnozom policitemije vere
O. Simonović1, L. Mačukanović-Golubović1, D.Tasić2
1
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju
2
Klinika za nefrologiju
3
Klinički centar Niš
P35
Trombocipenija uzrokovana primenom Imatinib mesylata prikaz slučaja
O. Simonović1, T. Vukićević1
1
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju
2
Klinički centar Niš
P36
Asimptomatska ishemija u toku testa opterećenja
i Holter monitoring EKG-a
G. Marić-Milošević
Zdravstveni centar Čačak, R.J. Bolnica-Interno odeljenje
P37
Poređenje efikasnosti, podnošljivosti i bezbednosti ponavljanih
inhalacija formoterola preko Turbuhalera sa ponavljanim
nebulizacijama fenoterol ipratropium bromida u akutnom pogoršanju
hronične opstruktivne
bolesti pluća
D. Žujović, D. Cvijanović, D. Mandić
Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd
32
Poster prezentacije
Subota 9. jun
P38
Kliničke manifestacije kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom
i oboljenjem stitaste zlezde
L. Obradović Bursać1, N. Pilipović2
1
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „G.Trepca“
2
Institut za reumatologiju, Beograd
P39
Pseudometastatska bolest jetre
Đ. Ćulafić1,2, M. Štulić1, V. Ćulafić Vojinović3, D. Mijač1,2,
I. Ranković1, G. Janković1,2
1
Klinika za gastroenterologiju, KCS
2
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
3
Zavod za zaštitu zdravlja železničara, Beograd
P40
Hronična tromboembolijska plućna hipertenzija
L. Jovanović1, N. Antonijević1,2, I. Živković1, N. Radovanović1,2, J. Peruničić1,2
1
Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije
2
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
P41
Akutni infarkt miokarda sa ST elevacijom Topličkom okrugu
u 2011. godini: terapijski pristup (PCI vs. konvencionalni
medikamentozni tretman)
M. Isailović-Keković, P. Keković, S. Gočmanac
Opšta bolnica „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
P42
Osobenosti hipertenzije u gojaznih bolesnika
sa Diabetes mellitusom tip II
M. Isailović-Keković, P. Keković
Opšta bolnica „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
P43
Ruptura interventrikularnog septuma u akutnom infarktu miokarda
inferoposteriorne lokalizacije prikaz slučaja
P. Keković, M. Isailović-Keković, S. Gočmanac
Opšta bolnica „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
33
Poster prezentacije
Subota 9. jun
P44
Evaluacija odnosa dijastolnih parametara i indeksa mase leve
komore u hipertenzivnoj bolesti srca praćenoj hipertrofijom
leve komore
S. Lazić, D. Čelić, S. Pajović, Z. Marčetić, M. Šipić, S. Sovtić
Interna klinika, Medicinski fakulteta Priština-Kosovska Mitrovica
P45
Odredjivanje kalcijum scor indeksa niskodoznim multi-dektorskim
pregledom srca: da li je moguć skriring u ishemiji srca ?
Ž. Marković1, A. Arandjelović2, A. Mladenović1, M. Dikić2, O. Šveljo3
1
Medicinski fakultet u Beogradu, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
2
Medicinski fakultet u Beogradu, Klinika za kardiologiju
3
Institut za onkologiju Sremska kamenica, Centar za imidžing dijagnostiku
P46
Klinički značaj karotidnog intima-media zadebljanja kod pacijenata
sa angiografski dokazanom koronarnom bolešću
J. Petrović, D. Petrović, S. Stojković
Zdravstveni centar Studenica Kraljevo
Institut za kardiologiju KC Srbije Beograd
P47
Komparacija endoskopskog nalaza svetlosnom i Narrow Band
Imaging kolonoskopijom u proceni neneoplastičnih lezija
kolorektuma
B. Petrović1, A. Nagorni1, A. Petrović2, G. Bjelaković1, B. Mladenović1, V. Brzački1
1
Klinika za Gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog Centra Niš
2
Institut za Histologiju i embriologiju Medicinskog Fakulteta Niš
P48
Pseudotumor pluća u srčanoj slabosti- prikaz slučaja
Z. Stajić, B. Lazović, V. Popović
Klinika za internu medicinu, Kliničko-bolnički centar Zemun- Beograd
P49
Zastupljenost najčešćih simptoma u obolelih od karcinoma pluća
sa Kosova i Metohije
D. Čelić, S. Lazić, S. Pajović, B. Krdžić, B. Mihailović, R. Stolić,
M. Šipić, Z. Marčetić, S. Milinić
Interna klinika, Medicinski fakultet Priština-Kosovska Mitrovica
34
Poster prezentacije
Subota 9. jun
P50
Značaj nifedipina u lečenju arterijske hipertenzije kod bolesnika
sa nejatrogenom sinusnom bradikardijom
V. Stoičkov1,2, S. Ilić1,2, M. Deljanin Ilić1,2, M. Stoičkov1, LJ. Nikolić1, M. Golubović2
1
Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš
2
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
3
Klinika za vaskularnu hirurgiju, Klinički centar, Niš
P51
Značaj 24-časovni pulsni pritisak u hipertenzivnih bolesnika
sa hipertrofijom leve komore - osmogodišnje praćanje
B. Lović¹, D. Lović¹, I. Tasić², M. Lović², D. Djordjević²
¹Specijalisticka internistička ordinacija InterMedica, Nis, Serbia
² Institut Niska Banja, Nis, Serbia
P52
Promene na karotidnim atrerijama i dejstvo antihipertenzivne
terapije - dvogodišnje praćenje
D. Lović¹, B. Lović¹, V. Stojanov3, I. Tasić², M. Lović², D. Djordjević²
¹Specijalisticka internistička ordinacija InterMedica, Nis, Serbia
²Institut Niska Banja, Nis, Serbia
3
Medicinski Fakultet Beograd, Klinički Centar Srbije
P53
Sleep Duration and Relationship Between Sleep Disorders
and Heart Rate in Hypertensive Women
R. Živkovic1, LJ. Surić Lambić2, M. Zdravković3, B. Ladjević1,
B. Obradović1, O. Milović1,
1
Medical center Stari Grad
2
Clinical Hospital Zemun
3
Clinical Hospital B. Kosa, Belgrade, Serbia
P54
Lutaući pretrkomorski vodič
D. Zanfirović1, A. Milojević2
1
Dom Zdravlja Priština, 2Dom Zdravlja Medicus Kruševac
P55
Značaj komorbiditeta u egzacerbaciji hronične opstruktivne
bolesti pluća
B. Joković¹, M. Vučurević¹, B. Saković¹, I. Ilić¹
¹DZ“Zvezdara“, Beograd
35
Poster prezentacije
Subota 9. jun
P56
Procena uspešnosti kardiovaskularne rehabilitacije pacijenata
nakon infarkta miokarda različitih lokalizacija
I. Nikolić Pavlović
Institut „Niška Banja“ Niška Banja
P57
Zastupljenost abdominalne gojaznosti kod pacijenata
sa akutnim infarktom miokarda
D. Stanković1, D. Branković2, M. Branković
1
ZC Vranje, Interno odeljenje
2
DZ Niš
P58
Dijastolna funkcija leve komore kod osoba
sa povišenom glikemijom našte
D. Stanković1, D. Branković2, M. Branković
1
ZC Vranje, Interno odeljenje
2
DZ Niš
P59
Varijabilnost QT-intervala i mortalitet kod bolesnika na hemodijalizi
Lj. Surić Lambić, V. Djurković, R. Marković, Lj. Komadina
Odsek dijalize KBC Zemun, Beograd
P60
Značaj preoperativne vrednosti serumskog
karcino-embrionalnog antigena za pojavu recidiva kod pacijenata
sa kolorektalnim karcinomom u II i III stadijumu bolesti
S. Marković1, I. Dimitrijević2, P. Svorcan1, D. Bojić1, V. Marković2, Z. Krivokapić2
1
Odeljenje gastroenterologije i hepatologije, Kliničko-bolnički Centar „Zvezdara“
2
Klinika za digestivnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije
P61
Dijagnostički pristup obolelima od sarkoidoze
J. Videnović-Ivanov
Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu KC Beograd
P62
Fiziološkog remodelovanja leve komore u ranom adolescentnom
dobu – da li je vreme za nacionalne preparticipacioni standarde ?
M. Zdravković1,2, M. Ristić2,3, M. Krotin1,2, J. Peruničić 2,3, S. Radovanović1,
M. Žaja1, J. Šarić1, B. Cakić1, D. Tejović1, V. Bisenić1
1
Kliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa”, Beograd
2
Medicinski fakultet u Beogradu
3
Klinički Centar Srbije, Beograd
36
Poster prezentacije
Subota 9. jun
P62
EKG evaluacija u preparticipacionom skriningu aktivnih sportista
u preadolescentnom period
M. Zdravković1,2, M. Ristić2,3, M. Krotin1,2, J. Peruničić 2,3, S. Radovanović1,
M. Žaja1, J. Šarić1, B. Cakić1, V. Bisenić 1, D. Tejović1
1
Kliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa”, Beograd
2
Medicinski fakultet u Beogradu
3
Klinički Centar Srbije, Beograd
P63
CT angiografija koronarnih arterija u patološkim stanjima
koronarnih arterija koja nisu vezana za koronarnu bolest
M. Zdravković1,2, M. Ristić2,3, M. Krotin1,2, J. Peruničić 2,3, S. Radovanović1,
M. Žaja1, J. Šarić1, V. Bisenić 1, B. Cakić1, D. Tejović1
1
Kliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa”, Beograd
2
Medicinski fakultet u Beogradu
3
Klinički Centar Srbije, Beograd
37
Opšte informacije
XII Kongres Udruženja internista Srbije održaće se u Vrnjačkoj Banji od 7-10. Juna 2012. g.
Kongresni centar Zvezda.
Službeni jezik
Službeni jezik Kongresa je srpski jezik.
Svečano otvaranje Kongresa
Svečano otvaranje Kongresa je u Četvrtak 7. Juna 2012, u 19.30h. Nakon otvaranja biće organizovan koktel dobrodošlice.
Registracija
Registracija učesnika je moguća preko on-line registracije ili za registracionim pultom za
vreme trajanja Kongresa.
Registracija na registracionom pultu je moguća u sledećim terminima:
7. jun 12.00-19.00
8. jun
8.00-19.00
9. jun
8.00-19.00
10. jun 8.00-12.00
Kotizacija
Cena kontizacije je 100,00 EUR-a u dinarskoj protivrednosti na dan uplate.
Kotizacija obuhvata: prisustvo svim sesijama i izložbenom prostoru, sertifikat, kongresnu torbu, bedž, prisustvo svečanom otvaranju i koktelu dobrodošlice.
Obrazac za registraciju na Kongresu mozete preuzeti sa sajta www.smart4.co.rs ili preuzeti
obrazac na registracionom pultu za vreme trajanja Kongresa.
Smeštaj učesnika
Rezervaciju smeštaja možete uraditi preko web sajta: www.smart4.co.rs
Mesto održavanja Kongresa
Kongresni centar Zvezda, Vrnjačka Banja
Radni deo Kongresa održavaće se u sledećim salama:
Sala 1 (Velika sala Kongresnog centar Zvezda)
Sala 2 (Mala sala Kongresnog centra Zvezda)
Sala 3 – Poster prezentacije
Sala 2 – Usmena izlaganja
Hol – izložbeni prostor
Tipovi sesija
Plenarne sesije
Usmene prezentacije originalnih radova
Poster sesije
38
Sponzori
Izložba farmaceutskih kompanija i medicinske opreme biće organizovana za
vreme trajanja Kongresa
Generalni sponzor
PharmaSwiss
Sponzori
Boehringer Ing, Takeda, Servier, Sanofi Aventis, Richter Gedeon,Abbott,
Ivančić i sinovi, Pfizer, Alkaloid, Actavis, BerlinChemie, Krka, Bayer,
Medico Uno, Bg Italiana, DEM, ICC Dr Pohl
39
Download

program - Udruženje Internista Srbije