İLİ
: BİTLİS
TARİH: 14.11.2014
tevekkül etmenin adıdır. Allah sevgisinin
olmaması ya da başka sevgilerin Allah
sevgisinden
üstün
tutulması
ise,
bütün
kötülüklerin başıdır.
Allah’ın öyle kulları vardır ki, bırakın
dünya sevgisini, cehennem korkusu veya cennet
aşkı bile onları Allah sevgisinden bir an dahi uzak
tutmaz. Allah sevgisi, insanların kurtuluşu, refaha
kavuşmaları için en büyük vesiledir. Nitekim bir
defasında bedevinin biri Resulü Ekrem (s.a.v)’e
gelerek kıyametin ne zaman kopacağını sordu.
Peygamberimiz (s.a.v) de –“kıyamet için ne
hazırladın? deyince, Adam, Öyle fazla namaz
kılmış, oruç tutmuş, sadaka vermiş değilim. Ancak
Allah’ı ve resulünü çok seviyorum dedi. Bunun
üzerine Peygamber Efendimiz; “Kişi sevdiği ile
beraberdir” buyurdu. Enes (ra); ”İnsanları,
hiçbir zaman bu hadisi işittiklerinde ki gibi
sevinçli görmemiştim”3 der.
KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR
Değerli Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Her kim şan ve şeref istiyorsa
bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir.
Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de
güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak
yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap
vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz
(s.a.v) şöyle buyuruyor: ”Bir kimsede şu üç
haslet bulunursa imanın tadını almış olur.
Allah ve peygamberinin kendisine herkesten
daha sevgili olması, sevdiği kimseyi sadece
Allah için sevmesi, Allah onu küfürden
kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe
atılacakmışçasına kerih görmesi.”2
Değerli Kardeşlerim!
Allah’ın bizi ne kadar sevdiğini anlamak
istiyorsak bizim Allah’ı ne kadar sevdiğimize
bakmamız gerekir. İnsandaki Allah sevgisi, kişinin
Allaha yapmış olduğu kullukla doğru orantılıdır.
Allah’ı en çok seven kişi, onun emirlerine en fazla
uyan, yasaklarından da en fazla kaçınan kişidir.
Allah’ı seviyoruz demek kâfi değildir. Bunun bir
belirtisi olmalıdır. O da gönderdiği son peygamber
Hz. Muhammet (s.a.v)’ e uymak, onun izinden
gitmek ve güzel ahlakı ile ahlaklanmaktır. Bu aynı
zamanda Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından
da sakınmak demektir.
Muhterem Cemaat!
Şeref ve itibarı yalnız mal ve makamda
aramayalım.
İtibarımızı
Allah
katında
yükseltmeye
çalışalım.
Bütün
iyiliklerin
güzelliklerin, dünya ve ahiret mutluluğunun
yegâna anahtarı Allah sevgisindedir. Öyleyse bu
sevgiyi hayatımıza manevi gıda yapalım.
______________________________________
1.
Kıymetli Kardeşlerim!
İnsanlar; mal, servet, makam ve otoriteye
sahip olarak güçlü olma arzusundadırlar. Nefis,
mal ve otorite ile tanrılaşma ihtirası içindedir.
Nefis; izzeti, şerefi, malı, mülkü ve makamı,
otoritede arar. İslam dini bize mülkün gerçek
sahibinin Allah olduğunu öğretir. Bunu idrak eden
mümin de, izzet ve şerefi Allah sevgisinde arar.
Allah sevgisi, Allah’a inanmanın O’nun
eşsiz büyüklüğü ve yüceliği karşısında duyulan
derin hayranlığın, içten bağlılığın, güvenip
2.
3.
Fatır-35 /10.
Riyazüs-salihin –C-1 /S-408.
Riyazüs-salihin-C-1/S-399
HAZIRLAYAN : Hacı Ergül BAYDAR
ÜNVANI
: Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü
BİTLİS
Redaksiyon : İL İRŞAT KURULU
Download

KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR Değerli