Sayın Milletvekilimiz
Milletimiz; Türkiye’nin aydınlık geleceğinden yana güçlü bir irade ortaya koyarak, yeni bir dönemin kapısını aralamıştır.
Seçmenin yüzde 98’inin tercihinin yansıdığı TBMM, Yeni Türkiye’nin inşa ve ihya yolculuğunun en büyük kazanımı
olmuştur. Toplumun tercihinin bu haliyle parlamentoya yansımış olması bütün siyasi partilerce dikkate alınması gereken
bir basiret örneğidir.
İnsanımızın huzur ve refahı için, siyasi partilerimiz önümüzdeki süreçte, söylem ve eylemleriyle demokratik ve evrensel
değerleri Türkiye’de hakim kılmaya katkı sunmalıdır. Bu temelde Türkiye’yi konjonktürlerin, antidemokratik müdahalelerin
esiri olmaktan kurtaracak, Türkiye’nin demokrasi çıtasını daha yükseğe taşıyacak, toplumsal kaynaşma ve ilke birliğini
tesis edecek, 1000 yıldan fazla sürede insanlığa barış, adalet ve güven tesis etmiş medeniyet ufkumuzu taşıyacak ve bu
kimliğiyle dünya nezdinde itibarımızı güçlendirecek bir Anayasa’nın önce bütün partilerin desteği ile parlamentodan, sonra
da milletimizin engin vicdanından geçmesi sağlanmalıdır.
Sayın Milletvekilimiz
Türkiye’nin geleceğine dair milletimizin hissiyatını temsil eden Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi
olarak, yeni dönemde sorumlu siyaset bilinciyle sivil anayasa başta olmak üzere işsizlik ve yoksulluğun en aza indirgenmesi,
ülkemizi tehdit eden her türlü teröre ve vesayet odaklarına karşı sonuna kadar mücadele edilmesi, ülkede kardeşlik ve barış
ikliminin tesis edilmesi, eğitim, sağlık ve insanımıza dokunan bütün sosyal hizmet alanlarında, halkımıza en iyi imkanların
sunulması amacı doğrultusunda gayret ederek, milletimizin emanetine layıkıyla sahip çıkacağınıza inancımız tamdır.
Sendikamız, demokratik katılımcılığı önemseyen kimliği ve üretkenliğiyle milletimizin temsilcilerinin destekçisi, paydaşı
ve yeri geldiğinde uyaranı olmaya devam edecektir. Bu noktada yaklaşık 500 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanını temsil
eden bir sendika olarak; sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak, ve çalışanlarımızın
beklentilerini gerçekleştirmek amacıyla hükümet ve siyaset kurumuyla bugüne kadar etkin çalışmalar yürüttük, reform
süreçlerinin paydaşı olduk. Bu kapsamda bugüne kadar bilimsellik ve akılcılık temelinde ortaya koyduğumuz taleplerimizden
bazıları gerçekleşmiş, ancak başta istihdam yetersizliği olmak üzere ivedilikle çözüm bekleyen pek çok sorun da yeni döneme
kalmıştır.
Sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyetini artıran son 13 yıldaki reform sürecinde, reformun mimarı sağlık
çalışanlarımıza yansıyan ve üstesinden gelinmesi her gün daha zorlaşan ciddi sorunlar gelişmiştir. Çalışanlarımızı tehdit
eden fiziksel, psikososyal ve ekonomik tabanlı sorunların çözümü ve mesleki tükenmişliği rehabilite edecek tedbirler, yeni
dönemin sağlık alanındaki öncelikleri arasında yer almalıdır.
Diğer çalışma sahamız olan sosyal hizmet politikalarında ise bireyi, aileyi ve dezavantajlı kesimleri, tarihsel ve kültürel
birikimimizden beslenen güçlü bir sistem içinde koruma ve güçlendirmek, yeni dönemin reform gerektiren en önemli
ihtiyaçlarından birisidir.
Önümüzdeki süreçte sağlık ve sosyal hizmet alanında devletimizin şu ana başlıklara öncelik vermesi elzemdir:
Sağlık ve sosyal hizmetlerde hizmetlerin kalite ve sürdürülebilirliğini temin edecek düzeyde istihdam sağlanmalıdır.
Toplumun en zor kesimlerine hizmet sunan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızı; iş yükü, iş sağlığı ve güvenliği,
mesleki eğitimi ve motivasyonunu gibi başlıklarda koruyan ve güçlendiren politikalar geliştirilmelidir. Sağlık ve sosyal
hizmet politikalarının insan merkezli dönüşüm yolculuğunun başarıyla devam edebilmesinde bütün toplumsal katmanların
bilinç ve sorumluluk gelişimlerini sağlayacak yol haritaları oluşturulmalıdır.
Sağlık çalışanları için; yıpranma payı çalışmalarının tamamlanarak hayata geçirilmesi ve ek ödemelerin emekliliğe
yansıtılmasını son derece önemsediğimizin bilinmesini istiyoruz.
Devlet/vatandaş ilişkisindeki geleneksel algının şekillendirdiği hizmetler veya beklentiler; bireyselleşmeyi önleyici, aile
ve toplum ilişkilerinin değerler sistemi içinde inşasını sağlayacak şekilde dönüştürülmelidir.
Bizler sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak, önümüzdeki süreçte Türkiye’nin aydınlık yarınları için, üzerimize
düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getireceğimizi, siyaset ve toplumla ilişkilerini güçlü tutarak çözümün ortağı
olacağımızı ve Yeni Türkiye’nin geleceğinin inşa ve ihya sürecinde ön safta mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez
daha ifade etmek isteriz.
Bu duygu ve düşüncelerle 26. dönem milletvekilliğine seçilmenizden dolayı şahsınızı kutluyor, milletimiz ve aydınlık
geleceğimiz için hep birlikte hayırlı hizmetler gerçekleştirmeyi diliyoruz.
Metin MEMİŞ
Memur-Sen Genel Başkanvekili
Sağlık-Sen Genel Başkanı
Download

Sayın Milletvekilimiz Sayın Milletvekilimiz - Sağlık-Sen