Kurum ve İşletmelerde
Yolsuzluk ve Yolsuzluk Önleme
Eğitimi
Eğitim Programının Amacı
Genel yolsuzluk teorisi ile çeşitli yolsuzluk türlerinin ve yolsuzlukların
önlenmesine yönelik önlemlerin aktarılması. İmza, faks, sözleşmeler gibi
konularda aksaklık ve yolsuzlukların engellenmesine ilişkin temel bilgilerin
verilmesi.
Kimler Katılabilir?
Müfettiş, müfettiş yardımcısı, iç denetçi, kurumlarında inceleme-soruşturma
sorumluğu olanlar ile,
Risk ve Uyum Yönetimi, Denetim Komitesi, Teftiş Kurulu, İç Denetim, İç
Kontrol, Soruşturma ve Güvenlik, Kayıp Önleme, Fraud Yönetimi, SOX, IT
Denetim, IT Güvenlik, Mali Denetim, Hukuk ve Mali İşler gibi diğer bölüm
çalışanları.
Eğitmen
Eğitim Tarihi
Mutabakatla sağlanacaktır
Eğitim Süresi
1 Gün ( 8 Saat )
Katılım Sertifikası
Dr. Bülent BALKAN
Eğitimin Yeri
Kurum bünyesinde
Eğitim Fiyatı
Akademi Network ile irtibata geçiniz.
Eğitimi tamamlayanlara Katılım
sertifikası verilecektir.
Eğitim Programının İçeriği
•
Yolsuzluk Teorisi ve Yolsuzluk üçgeni
•
Hile kavramı
•
Sahtecilik yöntemleri
•
Dolandırıcılar ve çalışma yöntemleri
•
Belgede sahtecilik(resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik)
•
Kimlik sahtecilikleri ve kimlik tespiti ve önleme yöntemleri
•
İmza hileleri ,imza sahtecilikleri
•
Vekaletname sahteciliği,
•
Kasa farkları, ödemeler, vezne, grup işlemleri
•
Kefaletteki riskli konular
•
Faksla yapılan işlemlerde sahtecilik
•
İçerden öğrenenlerin ticareti
•
Kredi ve Kredi Kartı Hileleri
•
Çek ve sahte ve tahrif edilmiş çekler, teminat çek , senetleri
•
Dolandırıcılıkların tespiti ve önlenmesi
•
Bilişim suçları
•
Tırnakçılık, Kaldırımcılık, Tantanacılık, Vaatçilik, Teminat Mektubu sahteciliği,
Sahte Hacizler
Dr. Bülent BALKAN
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi felsefe bölümü hazırlık bölümünü de
bitirmiştir. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde ‘’Bankacılıkta Temel Etik Yaklaşım’’ adlı
tezi ile , doktorasını da yine Marmara Üniversitesinde ‘’Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal
Yönetimin Krizlerin Çözümüne Etkileri’’ adlı çalışması ile tamamlamıştır.
1987 yılında İktisat Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak başladığı iş yaşamına Genel
Müdürlük Krediler Yöneticiliği ve şubelerde yöneticilik görevleri ile devam etti. 1997’de denetim
ve operasyon sorumluğunu üstlendiği Mepaş Medya Pazarlama AŞ’nde Genel Müdür Yardımcılığı
yaptı. 1998-2002 tarihleri arasında Tekstil Bank’ta yönetim kuruluna bağlı olarak Teftiş Kurulunu
yönetti.
Meslek Etiği Kavramları (Adalet Yayınevi Ankara 2014, Editör : Selçuk Atak ve Serdar Kenan
Gül) adlı kitapta Bankacılık Etiği bölümünü yazmıştır. Bankacılık, etik, hukuk, iç denetim
konularında bir çok makalesi bulunmaktadır.
Bülent BALKAN , Kurum içi etik yönetmeni sertifikasına (Ethics Resource Center-ABD işbirliği
ile TEDMER) sahiptir. Ayrıca Kurum içi Etik yönetmeni Eğiticiliği programını da tamamlamıştır.
Düzenlediği Kurum içi Etik Yönetmeni sertifika programları ile onlarca Kurum içi Etik
Yönetmeni Türk iş dünyasına etik konusunda katkı sağlamaktadır. Ayrıca kamu kuruluşlarına
yönelik etik programlar da gerçekleştirmiştir, ek olarak üniversiteler ve meslek odalarında etik
konusunda konuşmalar gerçekleştirmektedir.
Bankalara yönelik olarak ağırlıklı olarak hukuk, denetim ve etik konularında bu güne kadar 20 ye
yakın banka ve meslek örgütü ve düzenleyici otoritede 600 gün civarı eğitim gerçekleştirmiştir.
İstanbul Barosu Baro meclisi üyeliği ile vergi ve idare hukuku merkezleri ve Bankacılık ve finans
komisyonu üyeliklerinde bulunmuş , Tedmer Türkiye Etik Değerler Merkezi Yönetim Kurulu ve
İcra Kurulu Üyeliği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Etik Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen, Türkiye
İç Denetim Enstitüsü üyesi, The Institute of Internal Auditors üyesi , İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği üyesi ve TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu
Derneği üyesidir.
Download

Slayt 1 - Akademi Network