İL
: SAMSUN
TARİH : 14.03.2014
‫َو ََل تَقُولُوا ِل َم ْن يُ ْقت َ ُل ٖفى َس ٖبي ِل ه‬
َ‫اّٰللِ ا َ ْم َواتٌ َب ْل اَحْ َيا ٌء َو ٰل ِك ْن ََل تَ ْشعُ ُرون‬
‫سو ُل ه‬
‫سلهم‬
ُ ‫قال ر‬
َ ‫صلّى هللاُ َعلَ ْي ِه و‬
َ ‫اّٰلل‬
ْ
‫ه‬
ْ
ٌ
ٌ
‫ عيْن بكَت ِمن َخشي ِة ه‬: ‫ار‬
‫ وعيْن باتَت‬، ِ‫اّٰلل‬
ُّ ‫َان َل ت َم‬
ُ ‫س ُه َما الن‬
ِ ‫ع ْين‬
‫س في س ِبي ِل ِه‬
‫اّٰلل‬
ُ ‫تحْ ُر‬
ŞEHİTLİK
Değerli Kardeşlerdim!
İnsan, Allah’ın en güzel yarattığı, özellikli donattığı,
nimetlerini ikram ettiği,
yeryüzünde halife kıldığı onurlu
varlıktır.
İnsan değerleri ile yaşar. Bizi ayakta tutan milli ve
manevi değerlerimizdir. Bunlar; Din, İnanç, Kur’an, Ezan,
Bayrak, Vatan, Millet ve kültürümüzdür.
Merhum Necip Fazıl ne güzel ifade ediyor;
“Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi,
Gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi.”
Bu değerler bize Allah’ın en kutsal emanetleridir. Tarih
boyunca, varlığımıza yönelik tehditlerden, bütünlüğümüze
yönelik tehlikelerden, hep milli ve manevi değerlerimize sahip
çıkmak ve baş tacı ederek sadık kalmakla kurtulmuş ve
korunmuşuz.
İnsanın yuvası fert olarak ev, milletin yuvası da toplum
olarak vatandır. Vatan bizim her şeyimizdir. Büyüklerimiz, vatan
sevgisini imandan saymışlardır.
Nasıl sevmeyelim ki; sıcak aile ocağımız, minareleri
tevhidi simgeleyen camilerimiz, ilim irfan yuvası okullarımız,
şehirlerimiz, köylerimiz, kültürümüz, ecdat yadigarı milli-manevi
değerlerimiz, gönül mimarlarımız ve şehitlerimiz vatan
topraklarındadır.
Mehmet Akif ERSOY bize sesleniyor; Dinle,…
“Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer,
Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer.” …
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme yazıktır atanı,
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı!...
Kardeşlerim!
İnsan doğar, yaşar, ölür. Ölümün en şereflisi ise, Allah
için, dini, devleti, vatanı, milleti, namusu, için can feda
etmektir. Bu uğurda Şehid olmaktır.
Yüce Allah (c.c), Şehitlere ebedi mutluluk vaad ediyor.
“Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar
diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.” 1
“Şüphesiz Allah, Mü’minlerden canlarını ve mallarını
cennet karşılığında satın almıştır…..
“O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı
sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.”…2
Peygamber efendimiz (s.a.v) şu müjdeleri veriyor;
“Cennet’e giren hiçbir kimse, yeryüzünde olan her şey orada
varken, dünyaya dönmeyi istemez. Ancak şehid,
gördüğü
aşırı itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi, on defa
şehid olmayı ister.” 3
“Biri Allah korkusundan ağlayan, diğeri de Allah rızası
için gece nöbet bekleyen iki gözü cehennem ateşi yakmaz.” 4
“Allah yolunda ayağı tozlanan kimseye cehennem ateşi
dokunmaz.” 5
Kıymetli Kardeşlerim;
Bir milletin istikbali; milli ve manevi değerlerine,
vatanına,
milletine,
bayrağına,
dinine,
devletine,
mukaddesatına, istiklal ve hürriyetine, birlik ve beraberliğine
bağlılığı ve bu idealler için gönlünde taşıdığı hedeflerle
gerçekleşir.
Tarihin akışı içinde asil milletimiz inandığı
değerlere hizmetin peşinden koşmuş, hakettiği yeri canı pahasına
korumuştur.
Çanakkale’de hayatının baharında 253.000 genç şehit
verilmiş, Anadolu'da Lise son sınıflarına kayıt düşülmüştü:
“Bütün sınıf cephede vatan savunmasında şehid oldu...Mezun
verilemedi... Ruhları şad olsun... Vatan sağolsun...” ... Ecdad;
“Çanakkale geçilmez” diye tarihe not düştü... Başkumandan Gazi
Atatürk’ün ifadesiyle; “Milletin geleceğini, milletin azim ve
kararlılığı belirledi.
Hasta adam teşhisi konulan, ülkesi parsellenen, milli ve
manevi değerleri çiğnenmek istenen, tarihe gömülme planları
yapılan necip Türk milleti düşmanlarına unutulmaz bir ders daha
vermiş, tarih sahnesinde yerini ve rolünü yeniden almıştır.
Mehmetçiklerimizin çelik yürekleri, şehitlerimizin
mübarek kanları, ecdadımızın mukaddes emekleri, dedelerimizin
alın terleri, ninelerimizin duaları ve yetimlerimizin gözyaşları ile
yoğrularak bize emanet edilen cennet vatanımızı, rengini
şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı, gönlünü ve
gayretini yüksek ideallere adamış asil milletimizi canımızdan
aziz bilip sevmeli ve korumalıyız. Şehitlerimizle koyun koyuna
milli ve mukaddes emanetlerin bekçiliğini yapmalıyız. Ben, Sen,
yok! ..Biz varız...Nesillerimizi Vatan, millet, bayrak, din ve devlet
sevgisiyle, Milli ve manevi değerleri ile, herkesin inancına,
dinine, kültürüne ve yaşam tarzına saygılı, birlik ve beraberlik
içinde, barış ve kardeşlik duygularıyla
yetiştirmeli ve
yaşatmalıyız.
Şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
“Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış
duruyor peygamber.” (M. Akif)
____________________________________________
1
.Bakara, 2/154.
2
.Tevbe, 9/111.
3
.Buhari Cihad, 21.
4
.Riyazüs salihin, C.2/542.
5
.Buhari, Cihad, 16.
Hazirlayan : Nihat KAZEL, Baş Vaiz,
Redaksiyon : İl İrşat Kurulu
Download

cahillik