T.C. KAMU İHALE KURUMU
MAL / (DANIŞMANLIK) HİZMET ALIM İŞLERİ
Yaklaşık Maliyet Eşik Değer / Parasal Limit İlişkileri Grafiği
(01.02.2015 – 31.01.2016)
2.127.200 TRY
531.800 TRY
İtirazen Şikayet Aralıkları
( 53 j )
1. Adım
13 a (28*** - 40 Gün)
KİB
28.01.2015
Genel Bütçe İlan Adımları*
13 b/1 (7 Gün)**
13b/2 (14 Gün)
Diğer Bütçe Eşik Değer
1.539.538 TRY
13 a (28***- 40 Gün)
13 b/3 (21 Gün)
KİB ve 1 MG
KİB ve 1 MG
KİB ve 2 MG
5. Adım
13 b/3 (21 Gün)
KİB ve 1 MG
13b/2 (14 Gün)
KİB ve 1 MG
İ.Ş.Bedel: 12.763 TRY
1.539.538 TRY
4. Adım
3. Adım
2. Adım
13 b/1 (7 Gün)**
KİB ve 2 MG
İ.Ş.Bedel: 9.572 TRY
923.721 TRY
201.563 TRY
100.777 TRY
Şartname Kural Adımları
Diğer Bütçe İlan Adımları*
İ.Ş.Bedel: 6.381 TRY
İ.Ş.Bedel: 3.190 TRY
15.954.000 TRY
KİB
Genel Bütçe Eşik Değer
923.721 TRY
Yaklaşık Maliyet
0
100.000
Büyük Şehir
Dışı
28.01.2015
İdareler Doğrudan
Temin Limit
16.786 TRY
Büyük
Şehir
28.01.2015
Doğrudan Temin
Limit 50.385 TRY
250.000
Madde 21/f
28.01.2015
Azami Değeri
167.966 TRY
500.000
Sözleşme Onbinde beş
28.01.2015
Kurum Payı
Sınır Değeri 335.944 TRY
750.000
1.000.000
48. md. Kapsamında
28.01.2015
Danışmanlık İşleri
Hizmet Alım İhale Usulu
Limiti 806.252 TRY
1.250.000
1.500.000
7.000.000
3/g azami değeri
28.01.2015
7.726.990 TRY
* Belirtilen süreler açık ihale usulüne göre tespit edilmiştir. Belli istekliler arasında ihale usulü ön yeterlik ilanlarında; eşik değerin altındakiler için 7 günlük süre, eşik değere eşit veya
bu değeri aşanlar için 14 günlük süre, pazarlık usulünde; eşik değere eşit veya bu değeri aşanlar için 25 günlük süre, eşik değerin altındakiler için ise grafikteki süreler esas alınır.
** 07.12.2009 tarih ve 2009/DK.D-164 sayılı Kurul Kararı uyarınca KİB’de ücretsiz yayımlanır.
*** 4734/md.13 uyarınca elektronik ilan (7 gün) ve ihale dokümanının EKAP’tan tamamının indirilebilmesi (5 gün) ile ilan süresi 28 güne düşmektedir.
KİB : Kamu İhale Bülteni MG : Mahalli Gazete
ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ
2015
Download

mal / (danışmanlık) hizmet alım işleri