VIII. İHALE MEVZUATINA İLİŞKİN PARASAL LİMİTLER
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLER (01.01.2014– 31.12.2014)
İşlemin Türü
Basın İlan Kurumunca Yapılan İlanın Alt Parasal Limiti
Resmi Gazete ile İlanın Alt Parasal Limiti
Açık Teklif Usulü Parasal Limiti
Diğer ilçelerde
Pazarlık Usulü
İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir
Parasal Limiti
belediyesi sınırları içindeki ve nüfusu 50000’i
geçen ilçelerde
Kanuni Dayanağı
2886 s.K. md. 17/2
2886 s.K. md. 17/3
2886 s. K. md. 45
2886 s. K. md. 51/a
2886 s. K. md. 51/a
Tutarı (KDV Hariç)
530.000
1.600.000
1.600.000
29.000
58.000

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (01.02.2014-31.01.2015)
Alımın Türü
Kanunun
Maddesi
Uygulama Tarihleri
Mal ve Hizmet Alımları
3/g Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
7.264.940
Mal ve Hizmet Alımları
(Belediye, Öz. İd. ve Birlik)
8/b Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
1.447.479
Yapım İşleri (Belediye, Özel İd.
Ve Birlik)
8/c Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
31.844.702
Mal veya Hizmet Alımları
13/a-1 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
1.447.479 ve üzeri
Yapım İşleri
13/a-1 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
31.844.702 ve üzeri
Mal veya Hizmet Alımları
13/a-2 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
1.447.479 ve üzeri
Yapım İşleri
13/a-2 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
31.844.702 ve üzeri
Pazarlık Usulü Kamu İhale
Bülteni İlan Limiti (İhale
tarihinden en az 25 gün önce
en az bir defa)
Mal veya Hizmet Alımları
13/a-3 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
1.447.479 ve üzeri
Yapım İşleri
13/a-3 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
31.844.702 ve üzeri
Yerel Gazete İlan Limiti
(İhale tarihinden en az 7 gün
önce en az iki yerel gazetede
en az bir defa)
Mal veya Hizmet Alımları
13/b-1 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
94.751
Yapım İşleri
13/b-1 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
189.511
Mal veya Hizmet Alımları
13/b-2 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
94.751– 189.511 arası
Yapım İşleri
13/b-2 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
189.511– 1.579.327 arası
Mal veya Hizmet Alımları
13/b-3 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
189.511– 1.579.327 arası
Yapım İşleri
13/b-3 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
1.579.327– 31.844.702 arası
Büyükşehir Sınır İçindeki
İdareler
22/d Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
47.373
Diğer İdareler
22/d Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
15.783
21/f Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
157.923
53/j-1 Md.
01.02.2014 – 31.01.2015
315.856
01.02.2014 – 31.01.2015
01.02.2014 – 31.01.2015
01.02.2014 – 31.01.2015
01.02.2014 – 31.01.2015
01.02.2014 – 31.01.2015
01.02.2014 – 31.01.2015
01.02.2014 – 31.01.2015
1.429
2.861
4.292
1.429
2.861
4.292
5.727
01.02.2014 – 31.01.2015
175.297
Belediye Şirketleri
Eşik Değer
Açık İhale Usulü Kamu İhale
Bülteni İlan Limiti (İhale
tarihinden en az 40 gün önce
en az bir defa)
Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü Kamu İhale Bülteni Ön
Yeterlilik İlan Limiti (Son
başvuru tarihinden en az 14
gün önce en az bir defa)
Kamu İhale Bülteninde ve işin
yapılacağı yerde çıkan
gazetelerin birinde en az bir
defa (İhale tarihinden en az 14
gün önce)
Kamu İhale Bülteninde ve işin
yapılacağı yerde çıkan
gazetelerin birinde en az bir
defa (İhale tarihinden en az 21
gün önce)
Doğrudan Temin Usulü ile
Yapılacak Alımlar
Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar
İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı (Sözleşme
bedelinin onbinde beşi)
Mal ve
716.167 TL’ye kadar
Şikayette Bulunan
hizmet
716.167-1.306.988 TL
İsteklilerin Kamu
Alımları
1.432.337 TL ve üzeri
İhale Kurumuna
1.432.337’ye kadar
Yatıracakları Bedel
Yapım
1.432.337-14.323.396 TL
işleri
14.323.396 -28.646.792TL
28.646.792 TL ve üzeri
Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan
mühendis veya mimarların yapım ihalelerine girebilme limiti
53/j-2 Md.
53/j-2 Md.
53/j-2 Md.
53/j-2 Md.
53/j-2 Md.
53/j-2 Md.
53/j-2 Md.
62/h Md.
Tutarı (TL)
Download

İndirmek için tıklayın