Tehlikeli madde yükleri için tünel kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir
Tünel kısıtlama
kodu
B
B1000C
B/D
B/E
C
C5000D
C/D
C/E
D
D/E
E
-
Kısıtlama
B, C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır
Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesinin şunları aştığı taşıma işlemleri:
- 1.000 kg’yi aşanlar: B, C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;
- 1.000 kg’yi aşmayanlar: C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır
Tankla taşıma işlemleri: B, C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;
Diğer taşıma işlemleri: D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır
Tankla taşıma işlemleri: B, C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;
Diğer taşıma işlemleri: E kategorisindeki tünellerden geçiş
C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır
Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesinin şunları aştığı taşıma işlemleri:
- 5.000 kg’yi aşanlar: C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;
- 5.000 kg’yi aşmayanlar: D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır
Tankla taşıma işlemleri: C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;
Diğer taşıma işlemleri: D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır
Tankla taşıma işlemleri: C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;
Diğer taşıma işlemleri: E kategorisindeki tünellerden geçiş
D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır
Dökme halinde veya tankla taşıma işlemleri: D ve E kategorilerindeki tünellerden
geçiş yasaktır;
Diğer taşıma işlemleri: E kategorisindeki tünellerden geçiş
E kategorisindeki tünellerden geçiş yasaktır
Tüm tünellerden geçiş yapılabilir (BM No. 2919 ve 3331 için; ayrıca bkz. 8.6.3.1).
Tek harfli sıralama kodları aşağıda açıklanmıştır. Örnek olarak;
B
C
D
E
B, C, D, E tünellerinden geçişin yasak olduğunu ifade eder.
C, D, E tünellerinden geçişin yasak olduğunu ifade eder.
D, E tünellerinden geçişin yasak olduğunu ifade eder.
E tünelinden geçişin yasak olduğunu ifade eder.
Download

tünel geçiş kodları