Çocukluk Çağı Diyabet Program Hedefleri 20152020 ve Diyabetli çocukların temel sorunları
Prof.Dr.Şükrü Hatun
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı Başkanı
Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği
Çocuk Diyabet Grubu Başkanı
Ülkemizde 18 yaş altı Tip 1 diyabet
sıklığı
• İnsidans: Yüzbinde 10.84
• 2013 yılı toplam diyabetli
çocuk sayısı: 18190
• Prevelans: Onbinde 7.98
Ülkemizde Diyabetli Çocukların
Bakımında ilerlemeler
• 18 yaş altındaki diyabetli çocuklar büyük ölçüde Çocuk
Endokrinoloji ve Diyabet uzmanlarının liderliğindeki Çocuk
Diyabet Ekibi tarafından izlenmektedir.
• Sosyal güvence sorunu büyük ölçüde çözüldü
• Ülkemizde bütün bölgelere dağılmış 50 kadar çocuk endokrin
merkezi var
• Bu merkezlerde 50 dolayında hemşire ve diyetisyen çalışmaktadır.
• Ülkemizde (İstanbul Tıp, Kocaeli Tıp, Ege Tıp, Dokuz Eylül Tıp ,
Akdeniz Tıp ve Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun)
her yıl 7 diyabetli çocuklar kampı düzenlenmektedir.
• Bir çok merkez esnek diyabet tedavisi yöntemi ile hastalarını
izlemekte
• Buna rağmen…
Metabolik kontrol başarısı
(son 1yıldaki HbA1c ortalamasına göre)
35
30
25
İdare
eder
İyi
25,6
Kötü
Kötü kontrol
oranımız 3
kat yüksek ve
bunda geçiş
dönemindeki
grubun da
payı var.
22,8
%
20
Kabul
Edilebili
r 18,6
33,0
15
10
5
0
<7.5
Hvidore % 30,5
7,5 - 8
8,1 - 9
HbA1c grupları
% 24,8
%31,6
>9
%12
Süren çalışmalar
• Okulda Diyabet Programı
• Çocuklarda Diyabet Sıklığı ve
Kayıt Sistemi
• Çocuk Diyabeti Eğitici Rehberi
• Diyabetli Çocuk Kamplarının/Yaz
Okullarının Yaygınlaştırılması
• Çocuk Diyabet Ekibi Kursları
• Diyabetli Çocukların Erişkin
Kliniklerine Geçişi İçin Rehber
• Okul Kantinlerinin İyileştirilmesi
• Çocuklarda Diyabet Kamu Spotu
Temel Sorunlar
Erişkinliğe ve erişkin kliniklere geçiş
• Pubertenin hormonal etkileri-İnsülin direnci
• Çocuk ve erişkinlerde ve merkezlerinde
bakım/hizmet farklılıkları
• Metabolik kontrolün kötüleşmesi
• Düzenli izlemden kopma/kaçınma
• Akut komplikasyonlar
• Adolesan dönemine özgü psikososyal
özellikler
• Üreme sağlığı
• Madde kullanımı ve çeşitli “serkeşlikler”
• Kronik komplikasyon riski
• Aile merkezli, bağımlılığa dayalı modelden,
hasta merkezli ve bağımsızlığa dayalı yaşama
geçiş
Tip 1 diyabetlilerin yaşam boyu
desteklenmesi
• Tip 1 diyabetin bilinirliğinin arttırılması-Diyabetle
sorunsuz ve başarılı bir hayat sürdürülebilir.
• Tip 1 diyabetlilerde insülinin prim ödeme koşulu olmadan
yaşam boyu geri ödeme kapsamına alınması
• Kan ve idrar keton çubukları ile parmak delme
lansetlerinin geri ödemeye dahil edilmesi
• Gelişmiş insülin pompası (sensörlü olanlar dahil) ve kan
şekeri ölçüm sistemleri ile bunların sarf malzemelerinin
geri ödemesinin sağlanması
• İşe girmede “pozitif ayrımcılık”-Tip 1 diyabetli olma
raporu yeterli olmalı. Ayrıca özürlü raporu istenmemeli
• Diğer...
Yakın Zamandaki
Toplantılar
XIII: Çocuk Diyabet
Ekibi Kursu 4-7
Kasım 2014
Diyabet
Parlementosu-19
Kasım 2014
SGK yetkilileri ile
toplantı-16 Şubat
2015
Çalıştayın
amaçları
• Diyabetli Çocukların
erişkinliğe ve erişkin
kliniklerine geçişi ile
ilgili sorunları ilgili
kurumlar, diyabetliler,
diyabet ekibi ve
diyabetli çocukların
aileleri ile birlikte
tartışmak
• Uygulanabilir çözüm
önerileri üretmektir.
Program
Amacımız: Diyabetle barışık
yaşamak/Diyabetin önüne “arkadaşım”ı
eklemek
Şevval, Diyarbakır’da
yaşıyor.
Basketbol Yıldızlar
Milli Takım Oyuncusu
Doç.Dr.Oğuzhan
Deyneli,
Marmara Tıp
Fakültesi
“Arkadaşım Diyabet”; Diyabet Kamplarını ve
Diyabetle Barışık Yaşamayı Anlatan Belgesel
Youtube’dan seyredebilirsiniz
Download

Prof.Dr.Şükrü Hatun`un sunumu için tıklayınız