T.C. KAMU İHALE KURUMU
YAPIM İŞLERİ
Yaklaşık Maliyet Eşik Değer / Parasal Limit İlişkileri Grafiği
(01.02.2015 – 31.01.2016)
531.800 TRY
İ. Şikayet Aralıkları 53/j-2
2.127.200 TRY
15.954.000 TRY
İ.Ş.Bedel: 9.572 TRY
İ.Ş.Bedel: 6.381 TRY
İ.Ş.Bedel: 3.190 TRY
16.935.013 TRY
3.387.003 TRY
Şartname Kural Adımları
1. Adım
2. Adım
201.563 TRY
İlan Adımları
13 b/1 (7 Gün)**
*
33.870.025 TRY
4. Adım
3. Adım
1.679.772 TRY
13 a-1 (28***- 40 Gün)
13 b/3 (21 Gün)
KİB ve 1 MG
13 b/2 (14 Gün)
KİB ve 1 MG
KİB ve 2 MG
İ.Ş.Bedel: 12.763 TRY
KİB
Eşik Değer
33.870.025 TRY
Yaklaşık Maliyet
0
100.000
22/d Büyük
Şehir
28.01.2015
Dışı Doğrudan
Temin Limiti
16.786 TRY
22/d28.01.2015
Büyük Şehir
Doğrudan Temin
Limiti 50.385 TRY
200.000
500.000
1.000.000
2.000.000
5.000.000
10.000.000
20.000.000
30.000.000
62/h
Mühendis
28.01.2015
mimarların lisans
belgelerinin
her yıl için iş
53/j-1 Sözleşme Onbinde beş
deneyim değeri
28.01.2015Kurum Payı
186.445 TRY
Limiti 335.944 TRY
* Belirtilen süreler açık ihale usulüne göre tespit edilmiştir. Belli istekliler arasında ihale usulü ön yeterlik ilanlarında; eşik değerin altındakiler için 7 günlük süre, eşik değere eşit veya
bu değeri aşanlar için 14 günlük süre, pazarlık usulünde; eşik değere eşit veya bu değeri aşanlar için 25 günlük süre, eşik değerin altındakiler için ise grafikteki süreler esas alınır.
** 07.12.2009 tarih ve 2009/DK.D-164 sayılı Kurul Kararı uyarınca KİB’de ücretsiz yayımlanır.
*** 4734/md.13 uyarınca elektronik ilan (7 gün) ve ihale dokümanının EKAP’tan tamamının indirilebilmesi (5 gün) ile ilan süresi 28 güne düşmektedir.
KİB : Kamu İhale Bülteni MG : Mahalli Gazete
ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ
2015
Download

yapım işleri - Kamu İhale Kurumu