Test 1 17
33
Aynı Terimi Ekleyip- Çıkararak Çarpanlara Ayırma
1
5
x 4  x 2  25 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdaki-
a 8 + 4a 2  8
ifadesinin sadeleşmiş biçimi nedir?
a2 + 2
lerden hangisidir?
A)
x2  5
2
x2  5
C) x  x  5
2
2
D) x  3 x  5
E) x  x  5
6
5
4
a6  a5  a 4  4
B) a  a  4a  4
6
4
2
6
5
C) a  2a  4a  4
D) a  a  4
6
2
E) a  4a  2
B)
A)
2
6
x 4  64 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakiler-
a 4  14a 2 + 25
ifadesinin sadeleşmiş biçimi nedir?
a 2 + 2a  5
den hangisidir?
2
2
2
 4x  4
B) x  4 x  8
C) x  2 x  2
2
2
D) x  2 x  2
E) x  4 x  4
A) a
2
2
2
 2a  5
B) a  2a  5
C) a  a  5
2
2
D) a  a  5
E) a  2a  5
Ahmet YAZICI
A) x
3
x 4  x 2 y 2  y 4 x3  y 3
:
ifadesinin sadeleştirilmiş
x y
x3  y 3
biçimi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) x
2
y
B) 1
D)
C)
1
x y
E) x 
1
x  y2
2
lerden hangisidir?
A) x
2
1
D) x
A) 6a
2
 b 2  ab B) 6a 2  2a  4 C) 6a 2  a  5
2
2
2
D) 6a  b  ab E) 6a  2b  1
8
2a 2  3b 2 + a.b+ 3a +7b  2 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
B) x
2
aşağıdakilerden hangisidir?
y
x  x  x ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdaki4
36a 4  13a 2b 2 +b 4 ifadesinin çarpanlarından biri
2
4
6
7
 x 1
2
1
C) x
E) x
2
 x 1
2
 x 1
A) a  b  2
D)
B) a  b  2
C) a  b  2
2a  b  2
E) a  2b  1
D
B
D
E

C
A
A
B
34
ELEMENTLER
4.CİLT
9
13
2a 2  2b 2  3a.b  4a  7b  6 ifadesinin çarpan-
a 4 + a 3b  a 3  a  b+1
ifadesinin sadeleşmiş
a 3 + a 2b+ ab+b  1
larından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) a  b  2
D)
a b 2
C) a  b  2
2a  b  2
E) a  2b  1
biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A) a  2
10
2
C)
a2
D)
a
E)
a 1
2a 2  b 2  ab+ 3a + 3b  2
ifadesinin sadeleşmiş
2a +b  1
larından biri aşağıdakilerden hangisidir?
ab2
a  2b  1
C)
biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) a  b  2
D)
a b 2
C) a  b  2
2a  b  2
E) a  2b  1
B)
Ahmet YAZICI
A) 2a  3b  1
B) a  b  2
D) 2a  b  2
E)
b2
14
6a  3b  7 a.b  5a  13b  4 ifadesinin çarpan2
B)
15
11
a  a b  a.b  2a  3b  3 ifadesinin çarpanların-
4a 6  4a 3  4a 2  1 ifadesinin çarpanlarından biri
dan biri aşağıdakilerden hangisidir?
aşağıdakilerden hangisidir?
3
2
A) a  b  2
D)
a  b 1
C) a  b  2
2a  b  2
E) a  2b  1
B)
12
a 3  4a 2  9a  20 ifadesinin çarpanlarından biri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) a  2
B)
a  1 C) a  2 D) 2a  1
E)
a5
A) 2 a  a  1 B) 2a  2a  1
3
C) 2a  2a  1
3
D) 2a  a  1
3
E) 2a  2a  1
3
3
16
a 3  ab+ 3a 2 + a  3b+ 3 a + 3
:
ifadesinin sadea 2  b+1
a2
leşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) a  3
B)
b2
D
A
C)
B
a2
E

D)
E
a
B
E)
a 1
E
C
Download

örnek sayfalar - Ezbersiz Matematik