SPECIFIKACIJA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
koji se najčešće poručuje
1. registrator A4 široki FORNAX;
2. registrator A4 uski FORNAX;
3. heft mašine DELTA
4. municija za heft mašinu DELTA 24/6;
5. spajalice za papir DELTA;
6. košuljice za registratore FORNAX 1772 glos 1/100;
7. toner SAMSUNG 1052L 1910/4623 ORGINAL;
8. toner HP 35A ORGINAL;
9. toner HP 36A ORGINAL;
10.toner HP 85A ORGINAL;
11.hemijska olovka,
12.selotejp FORNAX 15x33
13.termo rolna 57 mm/ 30 m, 1+0, sa označenim završetkom;
14.termo rolna 38 mm/30 m, 1+0, sa označenim krajem;
15.nalog za uplatu rozi;
16.tekst marker 1/4;
17.papir A4 copy print 1/500;
18.papir A5 copy print 1/500;
19.fascikla sa lastikom CARDEX
20.memo stick papir
21.korektor
22.korektor u traci
23.etiketa za cijene
24.koverte male samoljepljive
25.koverte srednje samoljepljive
26.koverte velike samoljepljive
27.sveska A4 format
28.djelovodnik mali
29.djelovodnik veliki
30.plasticna fascikla sa mehanizmom
Download

specifikacija kancelarijskog materijala za poziv