, T,C"
r,$}
ÇORUM VALİLİĞİ
Gençlİk Hİzmetleri ve Spor İı vruoıırıııgtı
\ı_ffiwffi_11
\rr<§/
Sayı
Konu
: 63795553.l3-Spcİi
:HakemTayini
|601 1 054
2{.ıozızoıs
Sayın:
Badminton Hakemi
ÇoRUM
İlimiz Badminton il Temsilciliğinin24.02.2015 tarih ve20|4-20|5/03 sayılı kararı gereğince aşağıda
belirtilen tarih, yer ve saatlerde yapılacak olan Ortaokullu Yıldızlar ve Kış Kupası Gençler (K-E) Badminton
Müsabakalarında hakem olarak görevlendirilenlerin isimleri aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
ıvıÜsenerrNlN ADI
Ortaokullu Yıldızlar (K-E) İl Birinciliği
Kış Kupası Gençler (K-E) Badminton Müsabakalan
Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Spor Salonu
l0.00'da (Her iki gilnde)
03-04 Mart 2015 Salı - Çarşamba
ve
ıvrÜsegarANlN YERİ
MÜSABAKANIN SAATİ
MÜSABAKA TARİHLEN
cön4yıİ uırnvıı,nn
Ali KURT
METE
Turan KARATAŞ
Elmas ERDOĞDU
1- Mehmet
2- Rasim
34-
Ayrıntılı Bilgi için irtibat:
Adres : Karakeçili Mah. Gazi Cad. No: 97 ÇORUM
(0
Posta
: [email protected]
(0
223
10
24
ETel : 364) 223 l0 20 Fax : 36a)
Download

BADMİNTON HAKEM TAYİNİ OKUL SPORLARI VE KIŞ KUPASI