,r *-ş,
T.C._
{w\,
v ,,:
ÇORUM vaı,İı,İĞi
Gençlik Hizmetlerİ ve Spor il ırltıotırıııgıı
-y
sayı
Konu
:63795553.03-Spor2li Ü
:HakemTayini
7Ü
6?Cl
1
....ıozızoıs
Sayın:
Masa Tenisi Hakemi
ÇoRUM
Okul Sporları İl Temsilciliğimizin 201 5 Yılı faaliyet programı gereğince 1 0- l 1 Şubat 20l 5 tarihlerinde
yapılacak olan Ortaokullu Yıldızlar ve İlkokullu Küçükler (K-E) Masa Tenisi İl Birinciliğinde hakem olarak görevlenlerin isimleri aşağıya çıkarhlmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
MÜSABAKANIN ADI
MÜSABAKANIN YERi
MüSABAKANIN TARiHi
MÜSABAKANIN SAATİ
MüS. KATEGORİLERi
Ortaokullu Yıldızlar ve İlkokulul Küçükler (K-E) Masa Tenisi İl Birinciliği
Atatürk Spor Salonu
10-1 l Şubat 2015 Salı-Çarşamba
l0.00'da
Ortaokullu Yıldızlar ve İlkokulul KüçükIer
GOREVLI HAKEMLER
l- Cemalettin HOŞGÖR 12- Ahmet ÇELİK
l3- Hasan KIDIŞ
2-Davü SUBAŞI
14-Hamza GEYLAN
3- Satı rrÜcBı4- Metin KÜÇÜKAKMAN 15- Mustafa YEŞİL
5- Merve YALLIM
16- Alpaslan HOŞGÖR
17- ÜmitDEMİR
6- Sümeyye YALLIM
l8- Ünal YÜCE
7-Hatice BATIR
KAYMAZ
BAKAN
l0- Turabi ÖzcnNç
ÖzrÜnr
8- İsmail
l9_ Bülent
9- Mustafa
20- Mehmet
l
l- Bekir YILDLZ
AŞGIN
21- Sıtkı ARSLAN
22-EmreİpEK
NOT : Tüm hakemler müsabakadan yarım
saat önce görev yerlerinde hazır olacaklardır.
Hakemlerin Sarı, Krrmızı veBeyazkartlarını yanlarında bulunduracaklardır.
Spor Salonuna mutlaka spor ayakkabısı ile birlikte geleceklerdir.
Adres: Karakeçili Mah. Gazi Cad. NO : 97 ÇORUM
Tel : (0 364)223 l0 20 Fax: (0 364) 223 l024
Ayrıntılı Bilgi için irtibat:
E- Posta
:
[email protected]
Download

OKUL SPORLARI MASA TENİSİ HAKEM TAYİNİ