-T.C. "
r14\
§;i*ü
ayı
Konu
S
çoRuM
vaıiıiĞi
Gençlik Hizmetleri ve Spor İı ıııiıoiırıtıgtı
:63795553.03-Spor 160/
:HakemTayini
1g18
?3.lozaoıs
Sayın:
Atletizn Hakemi
ÇORUM
Atletizm İlTemsilciliğimizin 23,02,20|5 tarih ve 20l4-20l5l04 sayılı kararları gereğince 03-04 Mart
20l5 tarihlerinde Dr, Turhan Kılıçcıoğlu Stadında yapılacak olan Okullararası Küçükler ve Yıldızlar Puanlı
Atletizm İl Birinciliği Yarışmalannada hakem olarak görevlendirilenlerin isimleri aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
MÜSABAKANIN ADI
MÜSABAKA TARiHİ
MÜSABAKA PARKURU
MüSABAKA KATEGOnİı,BN
Okullu Küçükler ve Yıldızlar (K-E) Puanh Atletizm İl Birinciliği
03-04 Mart 2015 Salı-Çarşamba
Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı
Okullararası Küçükler ve Yıldızlar
cönBvıi rrarnı{r,nn
1-
Vahap SONMEZ
2-ErtanYILMAZ
3- Ömer AYKAÇ
4- Korkmaz ALBEN
5- Hasan KIDIŞ
6- Sami ÖNcBr
KAZANCI
GÜVELEK
9- İsmail KAYMAZ
l0- Uğur ARSLAN
7- Mustafa
8- Serdar
l1- Hüsniye Yıldız BAŞTAŞ
12- Gulşah
NCE
ŞAKALAKoĞLU
14_ Rifat CEYLAN
15- Zülfiye KURT
16- Zekeriya ATAK
13- Nermin
I7- AhmetHIZ
18- Hamza
GEYLAN
19- Hakan
ÇAKIR
AKTOPRAK
20- Yiğit Caner
TAŞI
22-Eyüp ÇAPRAZ
23- Recep ALTL]NGEYİK
24- GijlcanÇETN
25- Nurcan ÇETİN
21- Ümit
26- Demet
27-
ZENGN
SenaUNUTMAZ
PEHLİVAN
Halis Süleyman DURAN
28- Osman
29-
ÖzŞerıiN
31- ibrahim KEYVANOĞLU
30- Derya
32- Asım DOĞRU
33- Ümit İsmail TOPBACI
34- Güney YILMAZ
35- Dilaver SİNGER
Ayrıntılı Bilgi için irtibat:
Adres : Karakeçili Mah. Gazi Cad. NO : 97 ÇORUM
Tel: (0 364)223 l0 20 Fax: (0 364) 223 l024 E-Posta: [email protected]
Download

PUANLI ATLETİZM OKUL SPORLARI KÜÇÜKLER VE YILDIZLAR