13 Kasım 2014 – Perşembe
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
08:00 – 09:15
MUSTAFA HÜNER SALONU
MUZAFFER AYKURT SALONU
Panel 1
Genel Ortopedi
Femur başı osteonekrozu
Panel 2
SYADC
Menisküs koruyucu cerrahi
Oturum Başkanları:
Önder Yazıcıoğlu, Servet Tunay
Oturum Başkanları:
Ömer Taşer, Sualp Turan
Çetin Önder
Erken tanı yöntemleri
Sefa Müezzinoğlu
Menisküsü korumanın önemi ve endikasyonları
Fahri Erdoğan
Konservatif tedavi yöntemleri
Uğur Haklar
Menisküs tamir teknikleri
Fatih Parmaksızoğlu
Damarlı fibula grefti uygulaması
Emin Taşkıran
Menisküs kök tamirleri
Aykın Şimşek
Kalça koruyucu cerrahi
Yavuz Kocabey
Komplikasyonlardan korunma
Nejat Güney
Artroplasti uygulaması
09:15 – 09:30
Kahve Arası
Panel 3
Omuz - Dirsek
Omuz instabiliteleri
Oturum Başkanları:
Mustafa Karahan, Cem Zeki Esenyel
Umut Akgün
İnstabilite patogenezi, klinik muayene ve
görüntülemesi
09:30 – 10:45
Ulunay Kanatli
Travmatik anterior instabilite
Taner Güneş
Çok yönlu ve posterior instabilite
Mehmet Özbaydar
Kemik defektli instabilite
10:45 – 11:15
Kahve Arası
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
13 Kasım 2014 – Perşembe (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Panel 4
Pediatrik Ortopedi
Pediatrik kalça
MUSTAFA HÜNER SALONU

Oturum Başkanları:
Safa Kapıcıoğlu, Hakan Şenaran
Bartu Sarısözen
Türkiye’de GKD Tarama Programı: Neredeyiz?
Muharrem İnan
Adolesan ve çocuklarda kalça koruyucu
girişimler: nereye kadar?
Rudiger Krauspe
Pediatrik ortopedist gözüyle adölesan total kalça
protezi uygulamaları
11:15 – 12:30
Bülent Atilla
Erişkin rekonstrüktif cerrah gözüyle adölesan
total kalça protezi uygulamaları
Panel 5
Genel Ortopedi
Femoroasetabuler sıkışma:
Güncel tanı ve tedavi
Oturum Başkanları:
Mehmet Aşık, Okay Bulut
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
Panel 6
Travma
Sık görülen kırıklar: Güncel tedavi yaklaşımı
Oturum Başkanları:
Metin Türkmen, Özgür Yıldırım
Radius distal kırıkları
Selçuk Örsel
Klinik ve radyolojik tanı
Mümtaz Alpaslan
Mini açık teknikler ve sonuçları
Abdullah Göğüş
Güvenli dislokasyon ile cerrahi
Asım Kayaalp
Kalça artroskopisi ile tedavi
Hüseyin Demirörs
Ne zaman konservatif tedavi?
Eftal Güdemez
Ne zaman cerrahi tedavi?
Cemil Yıldırım Türk
Değerlendirme
Humerus kırıkları
Kemal Durak
Ne zaman konservatif tedavi?
Mehmet Arazi
Ne zaman cerrahi tedavi?
Oğuz Özdemir
Değerlendirme
Klavikula kırıkları
Murat Erdoğan
Ne zaman konservatif tedavi?
Sinan Zehir
Ne zaman cerrahi tedavi?
Hakan Özdemir
Değerlendirme
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
Panel 7
El Cerrahisi
Ortopedik cerrahide vaskülerize kemik grefti
kullanımı
Oturum Başkanları:
Hayati Durmaz, Nazım Karalezli
Mustafa Kürklü
Vaskülarize kemik grefti ile femur başı avasküler
nekrozu tedavisi
14:00 – 15:15
Kemal Özaksar
Üst ve alt ekstremite kemik defektleri tedavisi
Sinan Bilgin
Uzun kemik tümörü defektlerinin tedavisi
Tufan Kaleli
Karpal kemik problemlerinde vaskülarize greft
kullanımı
15:15 – 15:45
Kahve Arası
Panel 8
Genel Ortopedi
Sık görülen tendinopatiler
Oturum Başkanları:
Yüksel Özkan, Mehmet Can Ünlü
Ayhan Kılıç
Dirsek ve el bileği çevresi
Baransel Saygı
Kalça çevresi
Hakan Özsoy
Diz çevresi
Devrim Akseki
Ayak ve ayak bileği çevresi
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
13 Kasım 2014 – Perşembe (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
MUZAFFER AYKURT SALONU
Panel 9
SYADC
Patellofemoral eklem sorunlarına yaklaşım
Oturum Başkanları:
Burak Demirağ, Fuat Duygulu
Hüseyin Yercan
Patellofemoral ağrı sendromu
İlhan Özkan
İlk patella çıkığı
Yaman Sarpel
Patellofemoral instabilite
Nurzat Elmalı
Patellofemoral artroz
15.45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 19:00
Kahve Arası
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
14 Kasım 2014 – Cuma
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
MUZAFFER AYKURT SALONU
Panel 10
Genel Ortopedi
Ülkemizde allogreft kullanımı ve doku bankası
kurulması için neredeyiz?
Panel 11
El Cerrahisi
Pediatrik el yaralanmaları
Oturum Başkanları:
Ahmet Ekin, Mehmet Yıldız
Oturum Başkanları:
Metin Doğan, Mahmut Uğurlu
İ. Bülent Özçelik
Kırıklar (karpal, metakarpal, falanks)
Metin Doğan
Doku bankası neden gereklidir?
A.Emre Aksu
Tendon yaralanmaları
Kerem Başarır
Doku bankası nasıl olmalıdır?
08:00 – 09:15
Şükrü Şahin
Kompleks yaralanmalar
Feza Korkusuz
Doku bankası için yurtdışı modelleri ve yasal
düzenlemeler
Mehmet Alp
Replantasyonlar
Aslıcan Ağca
Ülkemizde yasal düzenlemeler ve günümüzde
son durum
09:15 – 09:30
ÖMER ÇELİKER SALONU
Haluk Özcanlı
Çocuklarda parmak ucu yaralanmaları
Kahve Arası
Panel 12
Genel Ortopedi
Kapalı kırık ve çıkıklara eşlik eden nörovasküler
yaralanmalara yaklaşım
Panel 13
Omuz – Dirsek
Dirsek travmaları
Oturum Başkanları:
Kadir Ertem, İstemi Yücel
Oturum Başkanları:
Aydın Yücetürk, Ahmet Pişkin
Ata Can Atalar
Koronoid kırıkları
Mehmet Ali Acar
Omuz ve Çevresi
Arel Gereli
Dirsek ve el bileği çevresi
Mehmet Armangil
Pelvis ve kalça çevresi
09:30 – 10:45
İlhami Kuru
Diz ve ayak bileği çevresi
10:45 – 11:15
Kahve Arası
Mustafa Özkan
Radius başı kırıkları ve Essex Lopresti Lezyonu
Ufuk Nalbantoğlu
Humerus alt uç kırıkları
Hayrettin Kesmezacar
Dirsek instabiliteleri
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
14 Kasım 2014 – Cuma
(Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Panel 14
Omurga
Servikal disk hernisi
11:15 – 12:30
MUSTAFA HÜNER SALONU
MUZAFFER AYKURT SALONU
Panel 15
Artroplasti
Periprostetik enfeksiyonlar
Panel 16
Genel Ortopedi
Sık görülen tuzak nöropatileri
Oturum Başkanları:
Haluk Berk, Burak Akesen
Oturum Başkanları:
Öner Şavk, Şükrü Solak
Oturum Başkanları:
Cihangir Tetik, Mehmet Akif Altay
Ömer Akçalı
Klinik ve doğal seyir
İbrahim Tuncay
Tanı ve değerlendirme algoritması
Serdar Tüzüner
Etiyoloji ve fizyopatoloji
Esat Kıter
Konservatif tedavi
Faik Altıntaş
Enfeksiyondan korunma yöntemleri algoritması
Hakan Gündeş
Kubital tünel sendromu
Jose Casamitjana
Anterior yaklaşımlar (disk protezi ve ASF)
Vasfi Karatosun
Tıbbi tedavi algoritması
Levent Yalçın
Karpal tünel sendromu
Serdar Kahraman
Posterior yaklaşımlar (key hole foraminotomi)
Şükrü Araç
Cerrahi tedavi algoritması
Erdem Bagatur
Tarsal tünel sendromu

Jose Casamitjana
Komplikasyonlar
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:15
Panel 17
El Cerrahisi
Kienböck hastalığı
Panel 18
Ortopedik Onkoloji
Patolojik kırıkların tedavisi
Oturum Başkanları:
Gürsel Leblebicioğlu, Sinan Adıyaman
Oturum Başkanları:
Nevzat Dabak, Burçin Keçeci
Taçkın Özalp
Etiyoloji, tanı, sınıflandırma
Bülent Erol
Selim tümörlere bağlı patolojik kırıkların tedavisi
Akın Üzümcügil
Artroskopik tedavi
Harzem Özger
Primer habis kemik tümörlerine bağlı patolojik
kırıkların tedavisi
Şadan Ay
Açık tedavi
Kahraman Öztürk
Geç vakaların tedavisi
Osman Rodop
Metastatik tümörlere bağlı patolojik kırıkların
tedavisi
Mehmet Ayvaz
Vertebra patolojik kırıklarının tedavisi
15:15 – 15:45
Kahve Arası
Panel 19
Genel Ortopedi
Normal dizilim, yönelim ve kinematik
Oturum Başkanları:
Vedat Şahin, Osman Tecimel
Namık Şahin
Normal alt ekstremite
15.45 – 17:00
İrfan Esenkaya
Olgu örnekleri
Gökhan Maralcan
Normal üst ekstremite
Yıldırım Türk
Olgu örnekleri
17:00 – 17:15
ÖMER ÇELİKER SALONU
Kahve Arası
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
15 Kasım 2014 – Cumartesi
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
Panel 20
Ortopedik Onkoloji
Pelvis yerleşimli tümörlerde tedavi
Oturum Başkanları:
Yener Sağlık, Şafak Güngör
Levent Eralp
Selim pelvik kemik tümörleri
08:00 – 09:15
Murat Hız
Habis pelvik kemik tümörleri
Dündar Sabah
Pelvik yumuşak doku tümörleri
Kerem Başarır
Pelvik metastazlar
09:15 – 09:30
Kahve Arası
Panel 21
Ayak – Ayak Bileği
Halluks valgus: Güncel tedaviler
Oturum Başkanları:
Haluk Yetkin, Meriç Çırpar
Ali Öznur
Lapidus girişimi
09:30 – 10:45
Kaan Irgıt
Scarf osteotomisi
Mustafa Ürgüden
Ludloff osteotomisi
Semih Ayanoğlu
Modifiye Chevron osteotomisi
10:45 – 11:15
Kahve Arası
Panel 22
Omurga
AO Spine: Omurga enfeksiyonları
Oturum Başkanları:
Emre Acaroğlu, Can Koşay
11:15 – 12:30
Alberto Diez Ulloa
Non-spesifik spondilodiskit
Ufuk Talu
Tüberküloz spondiliti
Metin Özalay
Cerrahi enfeksiyonlar
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği

OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
15 Kasım 2014 – Cumartesi (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
MUZAFFER AYKURT SALONU
Panel 23
Eksternal Fiksasyon
Pediatrik uzun kemik deformitelerinde tedavi
seçenekleri

Oturum Başkanları: Cemalettin Aksoy, Mehmet
Halıcı
Salih Marangoz
Hangi deformiteler izlenebilir?
14:00 – 15:15
Murat Oto
Hemiepifizyodezin yeri
Abdullah Eren
Akut düzeltme
Cengiz Şen
Tedrici düzeltme
15:15 – 15:45
Kahve Arası
Panel 24
Ayak – Ayak Bileği
Diyabetik ayak
Oturum Başkanları: Zafer Orhan, Bahtiyar
Demiralp
İlhan Satman
Diyabetik ayak nedir?
Önder Kılıçoğlu
Akut infeksiyon ve sonrası
15.45 – 17:00
Selçuk Baktıroğlu
İskemiye yaklaşım
Oğuz Durakbaşa
Charcot ayağı
17:00 – 17:15
Kahve Arası
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
15 Kasım 2014 – Cumartesi (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
17:15 – 18:30
MUSTAFA HÜNER SALONU
MUZAFFER AYKURT SALONU
Panel 25
Travma
Sık görülen kırıklar: Güncel tedavi yaklaşımı
Panel 26
Ayak – Ayak bileği
Ayak bileği artrozunda güncel tedaviler
Oturum Başkanları: Mehmet Subaşı, Atilla
Sancar Parmaksızoğlu
Oturum Başkanları: Ercan Çetinus, Tolga Atay
Pelvis kırıkları
Fuat Bilgili
Cerrahi dışı tedavi seçenekleri
Bülent Dağlar
Ne zaman konservatif tedavi?
Barış Kocaoğlu
Artroskopik tedavi
Yalçın Yüksel
Ne zaman cerrahi tedavi?
Nurettin Heybeli
Ayak bileği artroplastisi
Hakan Kınık
Değerlendirme
Kaya Akan
Ayak bileği artrodezi
Kalça ekleminin posterior kırıklı çıkıkları
Ertuğrul Akşahin
Ne zaman konservatif tedavi?
Ufuk Özkaya
Ne zaman cerrahi tedavi?
Güvenir Okçu
Değerlendirme
Tibia plato kırıkları
Nadir Özkayın
Dışarıdan tespit
Metin Küçükkaya
İçerden tespit
Mehmet Subaşı
Değerlendirme
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
Download

13 Kasım 2014 – Perşembe KEMAL BAYRAKTAR SALONU