GENEL KONİK DENKLEMİ
A,B,C,D,E,F reel sayı x ve y değişken olmak üzere;
Ax2 +Bxy+Cy2 +Dx+Ey+F=0 denklemine "Genel Konik Denklemi" denir. Bu denklemde,
= B2 - 4AC olmak üzere:


< 0
= 0
> 0
 elips , çember , nokta veya boş kümedir.
 parabol , paralel iki doğru veya çakışık iki doğrudur.
 hiperbol veya kesişen iki doğrudur.
< 0 için;
A = C ve B = 0  çember , nokta veya boş kümedir.Diğer durumlar da,elips,
nokta veya boş kümedir.
= 0 için;

Denklem çarpanlara ayrılabiliyorsa parlel veya çakışık iki doğru ; ayrılamıyorsa
parabol belirtir.
> 0 için;

Birinci dereceden iki çarpanlara ayrılıyorsa kesişen iki doğru ; ayrılamıyorsa
hiperbol belirtir.
-1Bu ders anlatımı Matematik Öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır.
Ekleme Tarihi : 01 Nisan 2014 Salı
-2Bu ders anlatımı Matematik Öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır.
Ekleme Tarihi : 01 Nisan 2014 Salı
-3Bu ders anlatımı Matematik Öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır.
Ekleme Tarihi : 01 Nisan 2014 Salı
-4Bu ders anlatımı Matematik Öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır.
Ekleme Tarihi : 01 Nisan 2014 Salı
-5Bu ders anlatımı Matematik Öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır.
Ekleme Tarihi : 01 Nisan 2014 Salı
-6Bu ders anlatımı Matematik Öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır.
Ekleme Tarihi : 01 Nisan 2014 Salı
-7Bu ders anlatımı Matematik Öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır.
Ekleme Tarihi : 01 Nisan 2014 Salı
-8Bu ders anlatımı Matematik Öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır.
Ekleme Tarihi : 01 Nisan 2014 Salı
-9Bu ders anlatımı Matematik Öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır.
Ekleme Tarihi : 01 Nisan 2014 Salı
-10Bu ders anlatımı Matematik Öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır.
Ekleme Tarihi : 01 Nisan 2014 Salı
-11Bu ders anlatımı Matematik Öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır.
Ekleme Tarihi : 01 Nisan 2014 Salı
-12Bu ders anlatımı Matematik Öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır.
Ekleme Tarihi : 01 Nisan 2014 Salı
Download

GENEL KONİK DENKLEMİ 