06.02.2015
Yumuşak Şankr
10.Sınıf
Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı
21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 )
1.) YUMUŞAK ŞANKR
2.) AİDS
Slayt No : 32
Ülserlerin ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra ,
tek taraflı Bubon adı verilen kasık lenf bezlerinde ağrılı
şişlikler meydana gelir.
2Bu şişliklerin üzerini örten deri kırmızıdır. Tedavi
edilmezse bu bezler kendiliğinden açılır ve buradan
cerahat çıkar.
2Lezyonlar kadında vulva, vajen, serviks ve perianal
bölgelerdedir . Primer veya metastatik lezyonlar
nadiren kalça, parmaklar, dudaklar, karın ya da
göğüste olabilir. Ayrıca ağız içi lezyonlar da
olabilir ancak son derece nadirdir.
4
Yumuşak Şankr
2
Yumuşak Şankr
YUMUŞAK ŞANKR (Şankroid/Ulcus Molle)
Cinsel temasla geçen, inkübasyon dönemi :3-7 gün
olan, Etkeni : Hemofilus Ducrey'in yapmış olduğu bir
hastalıktır. Etkeni gram negatif bir basildir.
2 Basilin giriş yerinde çapı 2 cm'ye kadar ulaşan ,
ağrılı, yumuşak, altı oyuk, sınırları belirgin ülserler
oluşur.
2 Ülserin tabanı, gri renkli bir eksuda ile kaplıdır,
kaldırıldığında altından iltihabi granülasyon dokusu
çıkar.
3
Yumuşak Şankr
5
Yumuşak Şankr
Bu hastalığın tedavisinde genellikle sulfanomidler
kullanılır. Tedavi seçeneklerinden
biri en az 10 gün olmak üzere ülser ve lenf nodülleri
tamamen iyileşene dek kullanılır.
Partner tedavisi şarttır. Ayrıca tedavide iyi genital
hijyen şarttır.
6
1
06.02.2015
Yumuşak Şankr
7
10
AİDS
8
11
9
12
2
06.02.2015
13
16
14
17
15
18
3
06.02.2015
19
22
20
23
21
24
4
06.02.2015
25
5
Download

Dosya 2