N.E. Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Program Özellikleri
 Toplam 4 program depolanabilir.
 Program hafızası 360Byte’ tır.
 Yeni bir program yazmak için veya önceden yazmış olduğumuz programı silmek için:
ve sonra program numarası
Programlamada Kullanılacak Semboller
Karşılaştırma ve Atlama Sembolleri
 Shift ve P‐CMD tuşlarına basarak çıkan menüde SAĞA kaydırma tuşuna basarak 
= ≠ > ≥ Goto
Lbl
Örnek Program 1: İkinci dereceden bir denklemin köklerinin bulunması
Lbl 1: ? A: ? B: ? C:
B2‐4AC D:
‐D>0 Goto 1:
(‐B+D)/2A
(‐B‐D)/2A
Örnek Program 2: Kosinüs Formülü
Download

Notlar-8