DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR
toplamı kaçtır?
www.ustunmatematik.com
A = tan10°.tan15°.tan20°.tan25°
B = tan65°.tan70°.tan75°.tan80°
olduğuna göre A.B çarpımı kaçtır?
A) 1 B) tan35° C) cot35° D) sin35°
ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) –cosx B) –sinx C) 1 D) secx
Örnek:
(secx + cosecx).sinx – 1
ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) –1
B)1
C) tanx
D) cotx
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
www.ustunmatematik.com
ABC eşkenar üçgeninde |AB| = |AC| = |BC| = 8
br olsun.
|BC| = 8 br olursa
3. |BC| = 8. |BE|
3.8 = 8.|BE|
|BE| = 3 br olur.
www.ustunmatematik.com
Download

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR