10. SINIF TRİGONOMETRİ
1.
AÇI ÖLÇÜLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ
6.
2 radyan kaç derecedir?
3
7.
4 radyan kaç derecedir?
3
8.
3 radyan kaç derecedir?
4
9.
2 radyan kaç derecedir?
5
2.
3.
4.
10. 45 derece kaç radyandır?
11. 120 derece kaç radyandır?
5.
12. 60 derece kaç radyandır?
10. SINIF TRİGONOMETRİ
13. 135 derece kaç radyandır?
21. Aşağıdaki açıların esas ölçülerini bulunuz.
14. 3605'' kaç derece ,dakika,saniyedir?
15. 4657'' kaç derece ,dakika,saniyedir?
o
ı
ıı
o
ı
16. A=17 25 16 , B=48 35 29
ıı
a)
520 ,
b)
730 ,
c)
987
d)
1045
e)
1240
f)
- 387
g)
-1257
h)
-4320
ise A+B=?
17. A=47o25ı 16ıı , B=38o35ı 29ıı ise 2A+B=?
18. A=57o25ı 16ıı , B=18o35ı 29ıı ise 3A+2B=?
22. Aşağıdaki açıların esas ölçülerini bulunuz.
a)
21
5
19. A=17o25ı 16ıı , B=48o35ı 29ıı ise 4A-B=?
b)
13
2
c)
38
4
20. A=22o25ı 16ıı , B=48o35ı 29ıı ise 5A-2B=?
10. SINIF TRİGONOMETRİ
24.
d)
19
3
e)
45
9
4
5
olduğuna göre sinx, tanx ,cotx
8
10
olduğuna göre sinx, tanx ,cotx
5
13
olduğuna göre sinx, tanx ,cotx
3
5
olduğuna göre cosx, tanx ,cotx
0<x<90 olmak üzere sin x  8
olduğuna göre cosx, tanx ,cotx
0<x<90 olmak üzere
cos x 
ifadelerini değerlerini bulunuz.
25.
0<x<90 olmak üzere
cos x 
ifadelerini değerlerini bulunuz.
f)
47
10
g)

21
5
26.
0<x<90 olmak üzere
cos x 
ifadelerini değerlerini bulunuz.
h)
19
3
i)

43
9
27.
0<x<90 olmak üzere
sin x 
ifadelerini değerlerini bulunuz.
j)
23.

48
7
0<x<90 olmak üzere
cos x 
3
5
olduğuna göre sinx, tanx ,cotx
28.
17
ifadelerini değerlerini bulunuz.
ifadelerini değerlerini bulunuz.
29.
0<x<90 olmak üzere
sin x 
ifadelerini değerlerini bulunuz.
2
3
olduğuna göre cosx, tanx ,cotx
10. SINIF TRİGONOMETRİ
30.
0<x<90 olmak üzere
3
4
tan x 
olduğuna göre sinx, cosx, ,cotx
ifadelerini değerlerini bulunuz.
36.
8
6
olduğuna göre sinx, cosx, ,tanx
4
3
olduğuna göre sinx, cosx, ,tanx
0<x<90 olmak üzere cot x  8
olduğuna göre sinx, cosx, ,tanx
0<x<90 olmak üzere
cot x 
ifadelerini değerlerini bulunuz.
31.
0<x<90 olmak üzere
3
4
tan x 
olduğuna göre sinx, cosx, ,cotx
ifadelerini değerlerini bulunuz.
37.
0<x<90 olmak üzere
cot x 
ifadelerini değerlerini bulunuz.
32.
0<x<90 olmak üzere
tan x 
8 olduğuna göre sinx, cosx, ,cotx
6
ifadelerini değerlerini bulunuz.
38.
15
ifadelerini değerlerini bulunuz.
33.
0<x<90 olmak üzere tan x  5
olduğuna göre sinx, cosx, ,cotx
12
ifadelerini değerlerini bulunuz.
39.
0<x<90 olmak üzere
cot x 
2
3
olduğuna göre sinx, cosx, ,tanx
1
3
olduğuna göre sinx, cosx, ,tanx
ifadelerini değerlerini bulunuz.
34.
0<x<90 olmak üzere tan x  8
olduğuna göre sinx, cosx, ,cotx
15
ifadelerini değerlerini bulunuz.
40.
35.
0<x<90 olmak üzere
cot x 
ifadelerini değerlerini bulunuz.
3 olduğuna göre sinx, cosx, ,tanx
4
0<x<90 olmak üzere
cot x 
ifadelerini değerlerini bulunuz.
10. SINIF TRİGONOMETRİ
41.
0x
 ,
4
cos x  olduğuna göret tan.cotx ifadesinin değeri
2
5
kaçtır?
30o , 45o , 60o nin trigonometrik oranları
ABC eşkenar üçgeninde; IABI=2br. , [AH] yükseklik
olmak üzere ;
AHC üçgeninde;
42.
0x
 ,
2
sin x 
3 olduğuna göret cosx.tanx
5
ifadesinin
değeri kaçtır?
43.
0x
 ,
4
tan x  olduğuna göret sinx-cotx ifadesinin değeri
2
3
Cos60o =
= Sin30o
Sin60o =
= Cos30o
Tan60o =
= Cot30o
Cot60o =
=
=Tan30o
ABC ikizkenar dik üçgeninde ;
kaçtır?
Sin45o =Cos45o =
1
2
Tan45o = Cot45o = 1
46.
44.
0x
 ,
2
cos x 
12 olduğuna göret tanx-cotx
13
ifadesinin
değeri kaçtır?
47.
45.
10. SINIF TRİGONOMETRİ
52. Aşağıdaki ifadeleri bulunuz.
Cos0=
Cos90=
Cos180=
Cos270=
48.
Cos360=
Sin0=
Sin90=
Sin180=
Sin270=
Sin360=
Tan0=
Tan90=
Tan180=
Tan270=
49.
Tan360=
Cot0=
Cot90=
Cot180=
Cot270=
Cot360=
53.
50.
51.
10. SINIF TRİGONOMETRİ
Trigonometrik özdeşlikler
Sin2α+cos2α=1
tan x 
sin x
cos x
sec x 
1
cos x
cot x 
cos x
sin x
Co sec x 
tanx.cotx=1
1
sin x
58.
54.
55.
59.
56.
57.
60.
10. SINIF TRİGONOMETRİ
61.
62.
66.
63.
67.
64.
65.
68.
10. SINIF TRİGONOMETRİ
69.
72.
73.
70.
74.
71.
75.
10. SINIF TRİGONOMETRİ
81.
76.
82.
77.
83. a = sin140°, b = cos200°, c = tan300°, d = cot242°
ise a, b, c ve d nin işaretlerini tespit ediniz.
78.
84. a = sin92°, b = cos100°, c = tan220° ve d = cot312°
ise a, b, c ve d nin işaretlerini tespit ediniz.
79.
80.
10. SINIF TRİGONOMETRİ
87.
88.
85.
89.
86.
10. SINIF TRİGONOMETRİ
90.
91.
92.
Download

10. sınıf trigonometri