T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre
devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili
mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (ulaşmak için tıklayınız), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi
ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını,
Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları
gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (ulaşmak için tıklayınız), özgeçmişleri, 4
fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin noter onaylı suretleri, askerlik durum
belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil
sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.
Genel Şartlar;
*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları
onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
MÜRACAAT TARİHİ; Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en
son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İLAN TARİHİ
:
SÖZCÜ GAZETESİ
10 KASIM 2014
RESMİ GAZETE
11 KASIM 2014
Birimi
Bölüm/Anabilim Dalı
Unvanı
Adet K/D Açıklama
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri / Genel
Cerrahi
Doçent
1
2
Genel Cerrahi alanında Doçentliğini almış
olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji
Doçent
1
1
Kardiyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.
Ziraat Fakültesi
Zootekni / Hayvan Yetiştirme
Yrd. Doçent
1
4
Saanen ve Kıl Keçisi melezleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Fatsa Deniz Bilimleri
Fakültesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
Mühendisliği / Deniz Bilimleri
Yrd. Doçent
1
3
Deniz jeolojisi ve palinoloji konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim /
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
1
Nane genotiplerinin kalite ve veriminde gübre
dozlarının etkisi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
Bilgi için tıklayınız
Yrd. Doçent
1
Download

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize