ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde
yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus
cüzdan sureti, 6 adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), doçentlik
belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6
(altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.
Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine,
özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, sağlık raporu, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylarından
istenmektedir), öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, noter onaylı), yayın listesi ile birlikte bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na
başvuracaklardır.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından
duyurulacaktır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı
hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların
yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.
Duyurulur.
Tel: 0 478 211 75 19
Unvanı
Der.
Ad.
Sanat Tarihi
Prof. Dr.
1
1
Tarih / Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi
Doç.
1
1
İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni
Türk Edebiyatı
Yrd. Doç.
4
1
İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni
Türk Dili
Yrd. Doç.
4
1
İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı / Eski
Türk Edebiyatı
Yrd. Doç.
4
1
Tarih / Eskiçağ Tarihi
Yrd. Doç.
5
1
Coğrafya / Fiziki Coğrafya
Yrd. Doç.
5
1
İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Rus Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doç.
5
1
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Sosyal Hizmetler / Sosyal
Hizmetler
Yrd. Doç.
4
1
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Sosyal Hizmetler / Sosyal
Hizmetler
Yrd. Doç.
4
1
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Sosyal Hizmetler / Sosyal
Hizmetler
Yrd. Doç.
5
1
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat / Uluslararası İktisat ve
Yrd. Doç.
İktisadi Gelişme
4
1
Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu
Hemşirelik
4
1
Birimi
İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Bölüm / Anabilim Dalı
Yrd. Doç.
Açıklama
Türkiye Himaye-i Eftal Cemiyeti üzerine doktora
yapmış olmak.
Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış
olmak.
Altay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi konusunda
doktora yapmış olmak.
Tasavvuf ve Budizm konusunda doktora yapmış
olmak.
Eskiçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.
Fiziki Coğrafya ve Doğal Ortam Özellikleri
konusunda doktora yapmış olmak.
Rus veya Slav Dili ve Edebiyatları konusunda
doktora yapmış olmak.
Sosyoloji, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış
olmak.
Sosyoloji, İktisat, Siyaset bilimi ve Kamu
Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış
olmak.
Sosyoloji, İktisat, Siyaset bilimi ve Kamu
Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış
olmak.
Ardahan ve Iğdır İllerinin Karşılaştırılmalı
Yapısal Analizi konusunda doktora yapmış
olmak.
Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
Download

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı