2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS ARA SINAV PROGRAMI
18.04.2014 - Cuma
21.04.2014 - Pazartesi
22.04.2014 - Salı
23.04.2014
Çarşamba
24.04.2014 - Perşembe
25.04.2014- Cuma
9:30 - 10:30
Coğrafi Bilgi Sis. ile Mekansal Analiz ve Mod.
(Yrd. Doç. Dr. O. Yalçın Yılmaz)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
(Prof. Dr. Yusuf Güneş)
Zararlılarla Savaş (Yrd. Doç .Dr. Ahmet Hakyemez)
Özel Nitelikli Bitkilendirmeler
(Prof. Dr. Hüseyin DİRİK)
Çevre Koruma Hukuku
(Yrd. Doç. Dr. Nimet Velioğlu)
Ağaçlandırma Ekonomisi (Prof. Dr. Ahmet Türker)
Mikro Dalga Uzaktan Algılama (Doç. Dr. Hakan Yener)
Orman Yangınları (Yrd. Doç. Dr. Ali Küçükosmanoğlu)
Ormancılık Turizm İlişkileri (Prof. Dr. Yalçın Kuvan)
10.40 - 11:40
Ormancılıkta çok ölçütlü Karar Verme
(Yrd. Doç. Dr. Taner Okan)
Bitki Üretme ve Yetiştirme Teknikleri
(Prof.Dr.C.Ünal Alptekin)
End. Plantasyonlarda ve Enerji Orm.Pln. İlkeleri
(Prof. Dr. Ahmet Yeşil)
Toprak Sistematiği ve Haritacılığı
(Prof. Dr. Doğanay Tolunay)
Ormanda Doğa Koruma ve Silvikültür (Prof. Dr. Alper
H. Çolak)
Havza Amenajmanında Veri Değerlendirme Sistemleri
(Prof. Dr. Ferhat Gökbulak)
Orman İşletmlerinde Üretim Planlaması (Prof. Dr. Kenan Ok)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Prof. Dr. Yusuf Güneş)
Meralarda Vejetasyon Analizi (Prof. Dr. Ferhat Gökbulak)
13.00 - 14.00
Orman Vejetasyon Bilgisine Giriş
(Prof. Dr. Gülen Özalp)
Yamaç ve Şevlerin Sağlamlaştırılması
(Prof. Dr. Hüseyin E. Çelik)
Arborikültür (Prof. Dr. Hüseyin DİRİK)
Yüksek Dağ Silvikültürü (Prof. Dr. Alper H. Çolak)
Karasal Mikrobiyal Ekoloji (Doç. Dr. H. Barış Tecimen)
Çevre Politikası (Yrd. Doç. Dr. Seçil Yurdakul Erol)
14:10 - 15:10
Orman Kadastrosu (Yrd.Doç.Dr. MuhittiN İnan)
Orman Yol İnşaatı Makinaları (Prof. Dr. Murat Demir)
Abiyotik Orijinli Orman Zararlıları (Doç. Dr. Zeynel
Arslangündoğdu)
Orman İşletmelerinde Mali Analizler (Prof. Dr. Ahmet
Türker)
Orman Kaynaklarının İzlenmesi
(Yrd. Doç. Dr. Ulaş Yunus Özkan)
Hidrometeorolojik Ölçmeler (Prof. Dr. Yusuf Serengil)
Zararlılarla Savaş (Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hakyemez)
Toprak Fiziği (Prof. Dr. M. Ömer Karaöz)
Kentsel ve Yarı Kentsel Havzalarda Hidro-ekolojik Pln.
(Prof. Dr. Yusuf Serengil)
Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi ve Araştırılması
Metotları (Prof. Dr. Doğanay Tolunay)
Görüntü Zenginleştirme Teknikleri (Doç. Dr. Hakan
Yener)
Orman Yolları (Etüt Proje ) (Prof. Dr. Mesut Hasdemir)
Orman Fonksiyonlar Teorisine Giriş
Serbest Ormancılık Esasları (Yrd. Doç. Dr. O. Devrim Elvan)
(Yrd. Doç. Dr. Sinan Destan)
Akarsu Koridorları İçin Hidroekolojik Etüt Yöntemleri (Prof.
Palinoloji (Yrd. Doç. Dr. Nurgül Karlıoğlu)
Dr. Yusuf Serengil)
Orman Yollarında Üst Yapı (Doç. Dr. Tolga Öztürk)
İstatistik Teknikler (Yrd. Doç.Dr. Ersel Yılmaz)
Öğle
15:20 - 16:20
RESMİ TATİL
Download

Orman Mühendisliği