Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
Bayrak
Ülke
Pazartesi, 5 Mayıs 2014
Veri / Dönemi
Önceki
Beklenti
Bora Tamer Yılmaz
[email protected]
Yorum
TCMB son enflasyon raporunda enflasyon tahminini %7,6 oranına
yükseltti. TCMB enflasyon tahminlerini iki yönde ıskalayabilmekte. Bu
nedenle biz %7,3 oranındaki tahminimizi korumaktayız.
10%
10:00
Türkiye
TÜFE
Nisan
%8,4
YoY
%8,9
YoY
Bu sene yıl sonunda
enflasyon
oranını
önceki yıllarda tecrübe
ettiğimiz
gıda
fiyatlarındaki oynaklık
yerine Türk Lirası’nın
ne
kadar
değer
kazanacağı
belirleyebilir.
2.60
8%
2.40
2.20
6%
2.00
4%
1.80
1.60
2%
0%
2007
Çekirdek Enflasyon
Sepet Kur (sağ eksen)
2008
2009
2010
2011
2012
1.40
1.20
2013
Euro Bölgesi’nde üretici fiyatlarındaki gelişmeleri girdi maliyetleri kadar
talep koşulları da belirlemekte. Ekonomik toparlanmanın zamana yaygın
gerçekleşmesi çıktı açığının IMF tahminlerine göre 2019 yılına kadar
süreceğine işaret ediyor. Dünya genelinde seyreden dez-enflasyonist
dinamikler Euro Bölgesi’nde bu kadarla sınırlı kalmayarak “deflasyonist”
risklere neden olmakta. Talep yetersizliğinde Avrupa Merkez Bakası ince
bir çizgide manevralar yapmakta.
Euro Bölgesi Enflasyon
5,000
10%
8%
12:00
Euro
Bölgesi
ÜFE
Mart
%-1,7
YoY
%-1,7
YoY
6%
4,000
4%
2%
3,000
0%
-2%
-4%
2,000
-6%
Metal Fiyatları
ÜFE
Çıktı Açığı
-8%
1,000
-10%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Diğer: Avustralya (TSİ 04:30) Konut Ruhsatları. Çin (TSİ 04:45) HSBC İmalat PMI. Rusya (TSİ 08:00) HSBC İmalat PMI. Macaristan (TSİ 10:00) Dış Ticaret
Dengesi. İsveç (TSİ 10:30) Sınai ve Hizmet Üretim Endeksleri. Euro Bölgesi (TSİ 11:30) Sentix Yatırımcı Güven Endeksi. Güney Afrika (TSİ 12:00) Kagiso
İmalat PMI, (TSİ 12:30) İşsizlik Oranı. ABD (TSİ 17:00) ISM İmalat Dışı.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
12:00
15:30
16:00
Bayrak
Ülke
Euro
Bölgesi
ABD
Meksika
Salı, 6 Mayıs 2014
Veri / Dönemi
Perakende
Satışlar
Mart
Ticaret
Dengesi
Mart
Tüketici
Güven
Endeksi
Nisan
Önceki
%0,8
YoY
-42,3
USD myr
88,8
Beklenti
%1,0
YoY
-40,0
USD myr
89,8
Yorum
Euro Bölgesi’nde güven endeksleri güçlü seyirlerini sürdürmekte. Özellikle
tüketici güvenindeki artışın gecikmeli açıklanan perakende satışlara
yansıması beklenebilir. Talep koşullarındaki iyileşme kriz öncesi
seviyelere ne kadar hızlı dönebilirse “deflasyon” riski de aynı oranda
azalacaktır. Kriz öncesinde %1,9 oranındaki ortalama yıllık artış kriz
sonrasında -%1 oranına kadar kötüleşti. Toparlanma zaman almakta!
Küresel
dengelenmenin ilk
işaretleri ABD ve
Çin
ticaret
dinamiklerinde
belirmekte.
ABD’nin
arz
tarafından Çin’in
ise
talep
tarafından
ekonomilerini
sürdürmeleri
gerekiyor.
Geçtiğimiz
yıl
ekonomi
yavaşlarken
yapısal reformları
tamamlamayı
başaran Meksika
bu seneye olumlu
bir
başlangıç
yaptı. Ekonominin
hem arz hem
talep tarafı güç
kazanmakta.
400
200
Arz fazlası
0
Talep fazlası
-200
-400
-600
-800
12 aylık toplam
Çin
ABD
-1000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
105
2014
10%
5%
95
0%
-5%
85
-10%
Tüketici Güveni
75
2008
Sınai Üretim (YoY)
2009
2010
2011
2012
2013
Merkez Bankası Alarmı: Avustralya (TSİ 07:30) Faiz Kararı. Bu ayki toplantıda kurmayların “nötr” duruşla faiz oranını %2,50’de sabit tutmaları mümkün.
PMI Günü! Nisan ayı için nihai PMI Hizmet endeksleri Hindistan, Euro Bölgesi ülkeler, İngiltere ve Brezilya için açıklanıyor olacak.
-15%
2014
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
09:00
09:45
Bayrak
Ülke
Almanya
Fransa
Çarşamba, 7 Mayıs 2014
Veri / Dönemi
Fabrika
Siparişleri
Mart
Sınai Üretim
Mart
Önceki
%6,1
YoY
%-0,8
YoY
Beklenti
%4,3
YoY
%0,5
YoY
Yorum
Almanya
sanayisi bu yıl
işlemeye
devam ediyor.
Yılın
ikinci
çeyreğinde
momentumun
korunması
Türkiye’nin %4
ile
uyumlu
büyüme trendi
için
yeterli
olacaktır.
30%
50%
20%
30%
10%
10%
0%
-10%
-10%
Türkiye Sınai Üretim
(1 çeyrek gecikmeli)
Almanya Fabrika
Siparişleri
-20%
-30%
-30%
-50%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fransa’da son iki aydır PMI verileri üretimde önemli artışlara işaret
etmekte. Resmi verinin PMI değerlerini teyit edip etmediği takip edilecek.
ABD’de öne çıkan iki tartışma konusundan birisi kısa dönem işsizlik
oranındaki gelişmelerin enflasyonist baskı oluşturup oluşturmayacağı. Kriz
sonrası süreçte ücretler yatay eğilim çizmekte. Bu haftanın öne çıkan
sürpriz verisi verimlilik artışı olabilir!
280
125
TÜFE
230
15:30
ABD
Verimlilik
Birim Maliyet
Ücretler
Ücret Trendi
115
105
95
%-0,1
%2,7
180
85
75
130
65
55
80
45
35
30
25
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014
Merkez Bankası Alarmı! Polonya Faiz Kararı. Otoritelerin faizi %2,5 oranında sabit tutması bekleniyor. Çek Cumhuriyeti (TSİ 14:00) Para Politikası Kurulu.
ABD / FED (TSİ 17:00) Başkan Yellen, Meclis Ekonomi Komisyonu’nu bilgilendirecek.
Diğer: Yeni Zelanda (TSİ 01:45) İşsizlik Oranı. Avustralya (TSİ 04:30) Perakende Satışlar. Çin (TSİ 04:45) HSBC Hizmet PMI. İsviçre (TSİ 08:45) İşsizlik
Oranı. Çek Cumhuriyeti (TSİ 10:00) Perakende Satışlar, Sınai Üretim. ABD (TSİ 14:00) MBA Mortgage Başvuruları. Brezilya (TSİ 15:00) Sınai Üretim.
Kanada (TSİ 15:30) Konut Ruhsatları.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
?
10:00
Bayrak
Ülke
Çin
Türkiye
Perşembe, 8 Mayıs 2014
Veri / Dönemi
Dış Ticaret
Dengesi
Nisan
Sınai Üretim
Mart
Önceki
7,7
USD myr
%-0,1
MoM
Beklenti
Yorum
18,8
USD myr
Yılın ilk iki ayında
takvim
etkisiyle
gerileyen dış ticaret
Mart
ayında
beklendiği
gibi
toparlandı.
Değer
kaybeden kurun dış
ticarete
katkı
yapması
da
muhtemel.
Hacim
kadar dış ticaretin
yapısı da belirleyici
olacaktır.
%-0,5
MoM
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
Dış Ticaret (USD milyar)
-40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ekonominin
arz 8%
tarafı %4 büyüme 6%
trendi ile uyumlu
seyretmekte. Sınai 4%
Üretim
serisinin 2%
oynak
yapısı 0%
nedeniyle
aylık
-2%
bazda
gerileme
istatistiksel
olarak -4%
sağlıklı
olacaktır. -6%
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sınai…
±2 Standart Sapma
TCMB’nin
ticari -8%
kredileri canlı tutan
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
politikası ve Euro Bölgesi gelişmeler sınai üretim için olumlu.
Merkez Bankası Alarmı! Norveç (TSİ 11:00) Faiz Kararı. Norveç’te para politikasının %1,50 politika faizinde sabit tutulması mümkün.
İngiltere / BoE (TSİ 14:00) Bu ayki toplantı da geçen ayki gibi etkisiz. 14 Mayıs Enflasyon Raporu piyasa tarafından beklenmekte.
Euro Bölgesi / ECB (TSİ 14:45) Şahinler güçlenen PMI verilerini ve tahminen Kredi Anketi’ndeki olumlu gelişmeleri öne çıkararak yeni bir
adım atılmaması gerektiğini savunacaklardır. Zira Euro Bölgesi’nde konut kredilerindeki artış ekonomik büyümeyi bir çeyrek önden takip
ederken diğer krediler ekonomiyi bir çeyrek geriden takip etmekte. Enflasyon beklentilerinin yüksek olması otoritelerin parasal genişleme
hamlesinin önündeki en önemli engel. Negatif faiz ya da politika faizinin 10 baz puana indirimi ilk aşamada devreye girebilir. Ardından özel
sektör tahvillerine yönelik bir program açıklanabilir.Piyasa Haziran ayı yeni tahminler öncesi bu ay kurmayların pas geçmesini beklemekte.
Endonezya Faiz Kararı. Banka’nın geçtiğimiz sene gerçekleştirdiği sıkılaştırmadan herhangi değişiklik yapması beklenmiyor.
Diğer: Avustralya (TSİ 04:30) İstihdam. Almanya (TSİ 09:00) Sınai Üretim. Macaristan (TSİ 10:00) Sınai Üretim, Dış Ticaret Dengesi. İsviçre (TSİ 10:15)
TÜFE. Norveç (TSİ 11:00) Sınai Üretim. ABD (TSİ 15:30) İlk İşsizlik Başvuruları. Meksika (TSİ 16:00) TÜFE.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
04:30
09:00
11:30
Bayrak
Ülke
Çin
Almanya
İngiltere
Cuma, 9 Mayıs 2014
Veri / Dönemi
TÜFE
Nisan
Dış Ticaret
Dengesi
Mart
Sınai Üretim
Mart
Önceki
%2,4
YoY
16,3
EUR myr
%2,7
YoY
Beklenti
%2,1
YoY
17,4
EUR myr
%2,4
YoY
Yorum
Dünya’daki dez- 14%
enflasyonist
12%
dalganın
başladığı
yer 10%
Çin. Atıl kapasite 8%
fiyatları
6%
baskılamakta.
4%
Buna karşın “tam
2%
istihdam”
0%
hedefinin
tüketici
-2%
fiyatlarına nasıl -4%
etki
edeceği
2000
önemli olacaktır.
Büyüme
2002
2004
Enflasyon
2006
2008
2010
2012
2014
Alman ekonomisinin de Çin gibi iç tüketimi artırması için uluslararası
camia baskı uygulamakta. Özellikle gelirlerin artmıyor olması Alman
ekonomisinin geleceğine yönelik bir risk unsuru.
İngiliz ekonomisi
dengeli
toparlanmasını
sürdürmekte.
Güçlü
Sterling
ihracatta istenen
toparlanmayı
engelliyor
gibi
gözükse
de
hizmet
sektöründeki
ihracat
eğilimi
geleceğe yönelik
pozitif gelişme.
25%
6%
20%
4%
2%
15%
0%
10%
-2%
5%
-4%
0%
-6%
-8%
-5%
-10%
-15%
2008
İhracat (YoY)
-10%
Sınai Üretim (YoY, sağ eksen)
-12%
-14%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Merkez Bankası Alarmı! Güney Kore (TSİ 04:00) Faiz Kararı. Geçtiğimiz ay göreve başlayan Lee Ju-yeol “şahin” mesajlar vermişti. Banka’nın bir süre daha
faizi %2,50 oranında sabit tutup yılın son döneminde sıkılaştırma adımları atması muhtemel. Meksika (TSİ 17:00) Toplantı Tutanakları.
Diğer: Fransa (TSİ 09:45) Bütçe Dengesi. Norveç (TSİ 11:00) ÜFE / TÜFE. İtalya (TSİ 11:00) Sınai Üretim. Kanada (TSİ 15:30) İşsizlik Oranı. ABD (TSİ 17:00)
JOLTS İş İlanları, Toptan Satış Envanterleri.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
Çekince
Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma
e-mail: [email protected]
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent – İstanbul +90 212 339 8080 / [email protected]
Şubeler
Merkez Şube
+90 212 514 0044
Ankara Şubesi
+90 312 466 8610
Kadıköy Şubesi
+90 216 360 3070
İzmir Şubesi
+90 232 489 6300
Yatırım Merkezleri
Adana Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Adana Şubesi
+90 322 352 1111
Beşiktaş Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Beşiktaş Şubesi
+90 212 259 0712
Galleria Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Galeria Şubesi
+90 212 559 3254
Samsun Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Samsun Şubesi
+90 362 432 0873
Antalya Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Antalya Şubesi
+90 242 312 3600
Bursa Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ulucami Şubesi
+90 224 220 4242
Karşıyaka Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Karşıyaka Şubesi
+90 232 369 4833
Ataşehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ataşehir Şubesi
+90 216 455 7108
Denizli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Denizli Şubesi
+90 258 261 2493
Kayseri Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Uğurevler Şubesi
+90 352 245 0039
Balıkesir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Balıkesir Şubesi
+90 266 239 1045
Diyarbakır Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Diyarbakır Şubesi
+90 412 224 0429
Kocaeli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Kocaeli Şubesi
+90 262 321 9110
İrtibat Büroları
Trabzon İrtibat Bürosu
Çarşı Mah. K.Maraş Cad.
Emek Apt. No:47 D:2
+90 462 323 0198
Müşteri Hizmetleri Merkezi
44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
Bandırma Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bandırma Şubesi
+90 266 713 0995
Eskişehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Porsuk Şubesi (Ek Şube)
+90 222 221 8202
Nazilli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Nazilli Şubesi
+90 256 313 1314
Download

ZiraatFX Haftalık Veri Takvimi