Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
05:00
Bayrak
Ülke
Çin
Bora Tamer Yılmaz
Pazartesi, 13 Ekim 2014
Veri / Dönemi
İhracat
Eylül
Önceki
%9,4
YoY
Beklenti
%12,0
YoY
[email protected]
Yorum
Eylül ayında Çin’in 80%
Almanya ihracatı
60%
zayıflamıştı.
Gerçekten
de 40%
Almanya’dan
gelen veriler ciddi 20%
bir
gerilemeye
0%
işaret ettiler. Sınai
üretim %4 ihracat -20%
Çin Almanya İhracatı
ise
%5,8 -40%
Almanya Sınai Üretim (YoY)
oranlarında
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
gerileme kaydettiler. Değer kaybeden Avro’nun Avrupalı üreticileri yeniden
harekete geçirmesi mümkün olabilir. Japonya’da Yen’in değer kaybetme
sürecinde (2013 yılı) Japon üreticiler kurdan destek alabilmişlerdi.
Sonuçlarını açıklamaya başlayacak olan Avrupalı üreticiler hem borsaların
hem de ekonominin toparlanmasını sağlayabilirler. Çin’den gelen veriler
Almanya’nın akıbeti için öncü gösterge niteliğinde.
09:00
15:00
Almanya
Hindistan
Toptan Satış
Fiyat Endeksi
Eylül
TÜFE
Eylül
%-0,2
MoM
%7,8
YoY
-
%7,2
YoY
Avro’nun değer kaybetmesi üreticilerin uluslararası piyasalarda rekabet
gücünü artırabileceği gibi girdi maliyetleri üzerinden iç piyasada fiyat
baskısı oluşturabilir. Avro Bölgesi’nin ihtiyacı olan enflasyon. Toptan
satışlar, tedarik zinciri kavramıyla enflasyonun ilk habercisi olabilirler.
Türkiye, 2012 yılında
TCMB’nin
politikalarıyla
Hindistan'a
göre
pozitif ayır sımıştı.
Ancak aradan geçen
sürede
Raghuram
Rajan’ın
merkez
bankasının
başına
gelmesiyle
gelişmeler Hindistan
lehine döndü.
12%
10%
TÜFE, YoY
11%
9%
10%
8%
9%
7%
8%
6%
Hindistan
7%
7/1/2012
Türkiye
5%
1/1/2013
7/1/2013
1/1/2014
7/1/2014
Rupi, merkez bankasının sıkı politikasıyla istikrar kazanırken enflasyon
keskin bir gerileme içerisinde. Türkiye’nin de tamamlanan kur geçirgenliği
ve gıda fiyatları üzerinden dez-enflasyon şansı bulunuyor.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
10:30
Bayrak
Ülke
İsveç
Salı, 14 Ekim 2014
Veri / Dönemi
TÜFE
Eylül
Önceki
%-0,1
MoM
Beklenti
%0,5
MoM
Yorum
İskandinavya, Avro
Bölgesi’ndeki
fiyat
gelişmelerinden
Doğu Avrupa ülkeleri
ve
İsviçre
gibi
olumsuz etkileniyor.
İsveç, deflasyonun
eşiğine
gelirken
Norveç'te de fiyat
seviyeleri
hedefin
altına
doğru
kaymakta.
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
NOK/SEK
-2.0
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
İsveç’teki gevşek ara politikasının Norveç’e yansıması beklenebilir. Bu
durumda iki ülke kuru arasındaki denge paritede oluşabilir. Norveç Kronu,
İsveç Kronu’na göre değer kazanmakta zorlanabilir.
12:00
Almanya
ZEW Beklenti
Anketi
Ekim
6,9
0
Almanya’da bu ay da
beklentilerin olumsuz
seyretmesi mümkün.
Ancak bir noktada
değer
kaybeden
Avro
üretim
koşulların
olumlu
etkileyerek
beklentilerin
ekonomi durgunluğa
düşmeden
normalleşmesini
11
80
9
40
7
0
5
-40
DAX
3
2006
ZEW Ekonomik Beklenti
-80
2008
2010
2012
2014
sağlayabilir. Ekim ve Kasım aylarında Almanya'nın ve Avro Bölgesi'nin
ekonomik seyri belirginleşecek.
12:00
Avro
Bölgesi
Sınai Üretim
Ağustos
%1,0
MoM
%-1,6
MoM
Ağustos ayında Para Birliği genelinde üretim koşulları olumsuz seyrettiler.
Birliğin genelini gösteren endeksin de gerilemesi normal.
Diğer: Hindistan (TSİ 09:30) Toptan Satış Fiyat Endeksi. İngiltere (TSİ 11:30) TÜFE. ABD (TSİ 14:30) KOBİ Kesimi Güven Anketi. Polonya (TSİ 15:00)
Ticaret Dengesi.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
04:30
Bayrak
Ülke
Çin
Çarşamba, 15 Ekim 2014
Veri / Dönemi
TÜFE
Eylül
Ödemeler
Dengesi
Ağustos
10:00
Önceki
Beklenti
%2,0
YoY
%1,7
YoY
-2,6
USD myr
-3,1
USD myr
Türkiye
İşsizlik Oranı
%9,1
-
Yorum
Dünya’da enflasyonun belirmesi için Güney-doğu Asya ekonomilerini takip
etmek gerekiyor. Dünya’nın ihracat merkezi Uzak-Doğu olduğu için ilk
önce enflasyonun geri dönmesi bu bölgede oluşabilir. Dolar’da değer
Kazancı uluslararası pazarlarda Dolar ile fiyatlanan hammaddelerin girdi
maliyetlerini artırmasıyla sonuçlanabilir. Dolar güçlenmesinin Uzakdoğu’da fiyat seviyelerinde artışı hızlandırması mümkün.
Türkiye’nin
dış
dengesi
hammadde
fiyatlarındaki
gerilemeden
olumlu etkileniyor.
Cari açık bu sene
GSYİH’a
göre
%5,5
oranına
kadar iyileşebilir.
Turizm gelirleriyle
160
140
120
100
80
60
40
20
Brent Petrol
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
beklentiden daha iyi bir değer oluşabilir.
15:30
ABD
Perakende
Satışlar
Eylül
%0,6
MoM
%-0,2
MoM
FED’in
temkinli 15%
duruşunun arkasında
10%
enflasyon bulunuyor.
Dolar’daki ani değer 5%
Kazancı
ABD’de
fiyat
istikrarını 0%
yeniden tehdit eder
hale geldi ve FOMC -5%
tutanaklarında
normalde Hazine’nin -10%
alanı
olan
ABD
-15%
Doları yer buldu.
2002
4%
3%
2%
1%
Perakende Satışlar (YoY)
Çekirdek Enflasyon (sağ eksen)
2004
2006
2008
2010
2012
0%
2014
ABD’de ekonomi hızlanma eğiliminde gözükse de fiyat seviyelerinin yeteri
kadar artmaması para politikası kurmaylarının en önemli gündem
maddesi.
Merkez Bankası Alarmı! Güney Kore (TSİ 04:00) Faiz Kararı.
Diğer: Güney Kore (TSİ 00:00) Dış Ticaret Fiyat Endeksleri. İngiltere (TSİ 11:30) ILO İşsizlik Oranı. ABD (TSİ 14:00) MBA Mortgage Başvuruları. Polonya
(TSİ 15:00) TÜFE. ABD (TSİ 15:30) FED New York Şubesi Empire İmalat Endeksi, (TSİ 15:30) ÜFE, (TSİ 17:00) Envanterler.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
12:00
Bayrak
Ülke
Avro
Bölgesi
Perşembe, 16 Ekim 2014
Veri / Dönemi
TÜFE
Eylül
(nihai)
Önceki
%0,1
MoM
Beklenti
%0,4
MoM
Yorum
200
Enflasyon
beklentileri
160
önümüzdeki
dönemde
120
finansal
varlıkların
80
kaderini
çizecek. Altın, 40
Dolar
0
güçlenmesi ya
da FED’in faiz
-40
artırımından
2009
çok enflasyon
1.60
5 Yıl Breakeven Makası
EUR/USD
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
2010
2011
2012
2013
2014
beklentilerindeki gerilemeyi fiyatlamakta. Benzeri şekilde parite de ABD ve
Avro Bölgesi arasındaki enflasyon beklentilerine göre şekillenmekte. ABD
ve Avro Bölgesi enflasyon beklentilerindeki fark ABD’den yana devam
ettiği sürece parite gerilemeyi sürdürecektir.
16:15
ABD
16:45
Sınai Üretim
Eylül
%-0,1
MoM
%0,4
MoM
Kapasite
Kullanımı
Eylül
%78,8
%79,0
FED
Philadelphia
Şubesi
Beklenti
Anketi
Ekim
22,5
22,0
Kapasite
kullanımı FED 10%
üzerinde önemli
5%
bir
baskı
unsuruydu.
0%
Üreticiler
-5%
kapasitelerini
arttırdıkça
-10%
yatırım
harcamaları
-15%
artma
yönündeydiler.
-20%
2006
Ancak önceki
85%
80%
75%
70%
65%
Kapasite Kullanım Oranı
Sınai Üretim (YoY)
2008
2010
2012
60%
2014
ay üretim hacmi ve kapasite kullanımı beklenmedik gerileme gösterdi. Bu
ayki veriler FED’in enflasyon konusunda yaklaşımını belirginleştirebilir ve
Ekim ayı sonundaki FOMC toplantısı karar metnin şekillendirebilirler.
Diğer: ABD (TSİ 15:30) İşsizlik Başvuruları, (TSİ 23:00) Uzun Dönem Sermaye Akımları.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
15:30
Bayrak
Ülke
ABD
Cuma, 17 Ekim 2014
Veri / Dönemi
Konut Verileri
Eylül
Önceki
%-14,4
MoM
Beklenti
%5,1
MoM
Yorum
ABD’de krizden
çıkışın anahtarı
konut piyasası.
Konut fiyatları
arttıkça
artan
teminatlar
ev
alım satımlarını
kolaylaştırıyor.
Yine de piyasa
kriz
öncesi
kadar hareketli
gözükmüyor.
240
8
220
7
200
6
180
160
5
140
4
120
Fiyat Seviyeleri (USD bin)
İkinci El Konut Satışları (sağ eksen)
100
1999
2004
2009
3
2014
Faiz oranlarının düşük seyri mortgage kredilerini cazip kılarken konut
talebini desteklemekte. Özellikle sene başında artan faizler, bu sene
piyasadaki toparlanmanın zorluklarla karşılaşmasına neden oldu. Yeniden
gerileme eğilimine giren piyasa faizleri konut sektörü için olumlu.
16:00
Meksika
İşsizlik Oranı
Eylül
%5,19
%4,80
Meksika,
yapısal
reformlarla
Hindistan
ile
birlikte
Gelişmekte
Olan
Ülke
gurubunda
olumlu
ayrışabilen bir
ülke.
7%
6%
İşsizlik Oranı
TÜFE (YoY)
Lineer Trend
Polinom Trend
5%
4%
3%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
İşsizlik oranı gerilemeye devam ederken enflasyon geçmiş trendinin
altında seyretmekte. Faizler düşük olmasına karşın fiyat seviyelerindeki
gelişme küresel dez-enflasyon konjonktürünü yansıtmakta. Meksika, ABD
ekonomisindeki ivmeden faydalanmaya devam edebilir.
Diğer: Türkiye (TSİ 14:30) Beklenti Anketi.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
Çekince
Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma
e-mail: [email protected]
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent – İstanbul +90 212 339 8080 / [email protected]
Şubeler
Merkez Şube
+90 212 514 0044
Ankara Şubesi
+90 312 466 8610
Kadıköy Şubesi
+90 216 360 3070
İzmir Şubesi
+90 232 489 6300
Yatırım Merkezleri
Adana Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Adana Şubesi
+90 322 352 1111
Beşiktaş Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Beşiktaş Şubesi
+90 212 259 0712
Galleria Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Galeria Şubesi
+90 212 559 3254
Samsun Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Samsun Şubesi
+90 362 432 0873
Antalya Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Antalya Şubesi
+90 242 312 3600
Bursa Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ulucami Şubesi
+90 224 220 4242
Karşıyaka Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Karşıyaka Şubesi
+90 232 369 4833
Ataşehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ataşehir Şubesi
+90 216 455 7108
Denizli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Denizli Şubesi
+90 258 261 2493
Kayseri Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Uğurevler Şubesi
+90 352 245 0039
Balıkesir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Balıkesir Şubesi
+90 266 239 1045
Diyarbakır Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Diyarbakır Şubesi
+90 412 224 0429
Kocaeli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Kocaeli Şubesi
+90 262 321 9110
İrtibat Büroları
Trabzon İrtibat Bürosu
Çarşı Mah. K.Maraş Cad.
Emek Apt. No:47 D:2
+90 462 323 0198
Müşteri Hizmetleri Merkezi
44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
Bandırma Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bandırma Şubesi
+90 266 713 0995
Eskişehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Porsuk Şubesi (Ek Şube)
+90 222 221 8202
Nazilli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Nazilli Şubesi
+90 256 313 1314
Download

ZiraatFX Haftalık Veri Takvimi