Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
07:00
10:00
Bayrak
Bora Tamer Yılmaz
Pazartesi, 2 Haziran 2014
Ülke
Endonezya
Türkiye
Veri / Dönemi
TÜFE
Mayıs
PMI
Mayıs
Önceki
%7,25
YoY
51,1
Beklenti
%7,30
YoY
-
[email protected]
Yorum
Enflasyon hedefini
tutturmakta
zorlanan
tek
merkez bankası
TCMB değil. Kur
geçirgenliğine
maruz
kalan
ülkelerde merkez
bankaları sıkı para
politikasıyla
kur
üzerinden
enflasyonu kontrol
etme arayışında.
Mayıs ayı verisi
Türkiye’de ikinci
çeyrek
üretim
koşullarını
netleştirecek.
Euro
Bölgesi’ndeki
ivme
kaybı
Türkiye’ye
yansımakta. Faiz
indiriminin
gecikmeli
etkisi
yılın ikinci
9%
Enflasyon
Ü. Bant
A. Bant
8%
Politika Faizi
Hedef
7%
6%
5%
4%
3%
2010
2011
2012
2013
Türkiye
Çin
2014
56
54
52
50
48
46
44
2012
2013
Euro B.
2014
yarısında kayıpların telafi edilmesini sağlayabilir.
Euro Bölgesi Enflasyon
15:00
Almanya
TÜFE
Mayıs
%1,3
YoY
%1,1
YoY
Şu andan sonra artık Euro Bölgesi fiyat seviyelerindeki gelişmelerin çok
önemi kalmıyor. Çünkü Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü adım
atacağının sinyallerini vermiş durumda.
PMI Günü! Mayıs ayı için nihai PMI İmalat endeksleri Çin, Güney Kore, Endonezya, Hindistan, Rusya, Türkiye, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Güney
Afrika, Brezilya, ABD, İngiltere ve Euro Bölgesi için yayımlanıyor olacak. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi için yayımlanan geçici değerler ile Euro Bölgesi’nde
imalat koşulları arasındaki farkların belirginliğini koruduğu anlaşıldı. Nihai değerlerde bir değişiklik beklenmezken Avrupa Merkez Bankası’nın alacağı önlemlerin
Para Birliği üyeleri arasındaki eşitsizlikleri dengelemeyi hedeflemesi muhtemel.
Diğer: Avustralya (TSİ 04:30) Konut Ruhsatları. Endonezya (TSİ 07:00) İhracat. Japonya (TSİ 08:00) Araç Satışları.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
02:00
10:00
Bayrak
Salı, 3 Haziran 2014
Ülke
Güney
Kore
Türkiye
Veri / Dönemi
TÜFE
Mayıs
TÜFE
Mayıs
Önceki
%1,5
YoY
%9,4
YoY
Beklenti
%1,6
YoY
%9,9
YoY
Euro Bölgesi Enflasyon
Yorum
Güney
Kore
Dünya’ya dezenflasyon ihraç
eden
merkezlerden.
Para politikası
fiyat
istikrarı
için çok sıkı
ancak finansal
riskler bankanın
hamle
yapmasına izin
vermiyor.
5%
TÜFE (YoY)
Faiz
4%
Hedef
3%
2%
1%
0%
2010
2011
2012
2013
2014
Hizmet
14%
enflasyonu
Temel Mallar
Hizmet
USD/TRY (YoY)
güçlü
seyrini 12%
sürdürürken,
temel
mal 10%
grubunda döviz
geçirgenliğinin 8%
artık
6%
tamamlanması
gerekiyor. Bu 4%
ay
endeksin
ulaşacağı değer 2%
yıl
sonu
0%
enflasyonunu
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
belirleyecek.
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
12:00
Euro
Bölgesi
TÜFE
Mayıs
%1,0
YoY
%0,9
YoY
Şu andan sonra artık Euro Bölgesi fiyat seviyelerindeki gelişmelerin çok
önemi kalmıyor. Çünkü Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü adım
atacağının sinyallerini vermiş durumda.
17:00
ABD
Fabrika
Siparişleri
Nisan
%0,9
%0,5
Önümüzdeki dönemde ABD’de yatırım harcamalarının artması
beklenebilir. Yatırım iştahındaki gelişmeler borçlanma talebine yansıyarak
borçlanma maliyetini yukarı çıkarabilir. Bu da güçlü Dolar demek.
Merkez Bankası Alarmı! Avustralya (TSİ 07:30) Endonezya (TSİ 08:30) Polonya. Üç bankanın da faizleri sabit tutması bekleniyor (Sırayla %2,5 %7,5 %2,5).
Diğer: Avustralya (TSİ 04:30) Ödemeler Dengesi, Perakende Satışlar.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
Bayrak
Ülke
Çarşamba, 4 Haziran 2014
Veri / Dönemi
Önceki
Beklenti
Yorum
5%
2014 vs 2013 Büyüme
4%
3%
%0,7
QoQ
Macaristan
%1,1
QoQ
2%
1%
0%
%0
-1%
10:00
BRICS
CEE
Türkiye
Euro B.
15%
10%
5%
Çek C.
GSYİH
1. Çeyrek
%1,8
QoQ
%0,0
QoQ
0%
-5%
-10%
2008
12:00
Euro
Bölgesi
%0,2
QoQ
%0,2
QoQ
2009
BRICS
CEE
Euro B.
Türkiye
2010
2011
2012
2013
-15%
-20%
2014
FED’in “Maestro” lakaplı eski başkanı Alan Greenspan’in geçtiğimiz sene
çıkardığı kitabında (“The Map and The Territory” / “Alan ve Harita”) hisse
senetlerinin iki değişkene bağlı fiyatlandığı görüşünü ortaya koymakta:
1. Büyüme
2. Enflasyon
Türkiye’nin “Büyüme Grubu” olarak değerlendirdiğimiz Doğu Avrupa
ülkeleriyle birlikte ele alınması gerektiği görüşümüzü koruyoruz. Euro
Bölgesi ile ticaret bağları üzerinden bahsettiğimiz ülkelerde büyüme
olumlu seyretmekte. Türkiye’nin Lira varlıklar üzerinden sermaye
akımlarına maruz kalması söz konusu olabilir. Bu da TCMB’nin faiz ve
rezervler üzerinden hamleler yapmasıyla sonuçlanacaktır.
PMI Günü! Nisan ayı için nihai PMI Hizmet endeksleri Hindistan, Euro Bölgesi ülkeler, İngiltere ve Brezilya için açıklanıyor olacak.
Merkez Bankası Alarmı! Kanada (TSİ 17:00) Banka’nın politika faizinde değişiklik yapmayarak %1 oranında sabit tutması bekleniyor. ABD / FED Bej Kitap.
Diğer: Avustralya (TSİ 04:30) GSYİH. ABD (TSİ 15:15) ADP Özel Sektör İstihdamı, (TSİ 15:30) Ticaret Dengesi, Verimlilik.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
09:00
12:00
Bayrak
Ülke
Perşembe, 5 Haziran 2014
Veri / Dönemi
Almanya
Fabrika
Siparişleri
Nisan
Euro
Bölgesi
Perakende
Satışlar
Nisan
Önceki
%1,5
YoY
%0,3
MoM
Beklenti
Yorum
%4,6
YoY
Almanya’da
30%
50%
ikinci
çeyrek
20%
üretim
30%
koşullarına ilişkin
endişelerin
ne 10%
10%
kadar haklı ya da
0%
haksız
olduğu
-10%
fabrika verisiyle -10%
Türkiye Sınai Üretim
belirginleşecek.
(1 çeyrek gecikmeli)
-30%
PMI verileri şu -20%
Almanya Fabrika
Siparişleri
ana kadar ivme -30%
-50%
kaybına
işaret
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
etmekte…
%0,0
MoM
Nisan ayında ABD’de tüketiciler bir miktar temkinli çıktılar. Mart ayında
son beş senenin en güçlü tüketim talebinin ardından gelen gerilemenin
Euro Bölgesi’nde benzerlik gösterip göstermeyeceği takip edilecek.
ABD’de tüketici güveni güçlenirken Euro Bölgesi’nde de 2007 yılından beri
tüketicilerin ekonomiye duydukları güven en yüksek seviyesinde.
Merkez Bankası Alarmı!
İngiltere / BoE (TSİ 14:00)
İngiltere Merkez Bankası artık para politikasını rölantiye almış durumda.
Piyasanın takip ettiği merkez bankasının vereceği sinyaller olacak. Bunun için
de 18 Haziran günü tutanakların yayımlanmasını beklemek gerekiyor. Zira
faizin seçimlerden önce artıp artmayacağı Sterling üzerinde etkili!
EUR/USD
Büyüme Farkı
(Euro B. – ABD)
Likidite = Bilanço Genişliği
(FED / ECB)
Faiz Farkı (ECB – FED)
Euro Bölgesi / ECB (TSİ 14:45)
Bu hafta projeksiyonların güncellenmesiyle Avrupa Merkez Bankası ilk
hamlesini gerçekleştirecek. İlk aşamada konvansiyonel yöntemlerin
uygulanması bekleniyor. Takip eden süreçte Başkan Draghi’nin de belirttiği
gibi uç yöntem olarak varlık alımlarının devreye girmesi söz konusu olabilir.
Euro’nun değerini ise maliyetinden çok miktarı belirlemekte. Bu nedenle bir
süre daha Euro dirençli kalabilir.
Diğer: Güney Kore (TSİ 02:00) GSYİH. Avustralya (TSİ 04:30) Dış Ticaret Dengesi. Çin (TSİ 04:45) PMI. Fransa (TSİ 08:30) İşsizlik Oranı. ABD (TSİ 15:30)
İlk İşsizlik Başvuruları. Meksika (TSİ 16:00) Tüketici Güveni.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
Bayrak
Ülke
Cuma, 6 Haziran 2014
Veri / Dönemi
Önceki
Beklenti
Yorum
40%
Sınai Üretim
Nisan
%3,0
YoY
%2,7
YoY
20%
0%
09:00
Almanya
Dış Ticaret
Dengesi
Nisan
15:30
ABD
Almanya Fabrika
Siparişleri
Almanya Sınai Üretim
-20%
İstihdam
Raporu
16,4
EUR myr
273bin
15,1
EUR myr
210bin
-40%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perşembe günü açıklanacak fabrika sipariş verisini Cuma günü somut
üretim takip edecek. Dış dengedeki fazla ise uluslararası camiayı
düşündürmeye devam ediyor.
ABD’de
soğuk
hava
nedenli
yavaşlama
tartışmalarının
yerini istihdamın
kalitesi ve konut
piyasası
almakta.
Para
politikası
kurmayları
istihdam
piyasası
gelişmelere
66%
1,500
64%
1,000
62%
60%
500
58%
56%
1990
Nüfusta İstihdam
Yeni Ev Satışları (bin adet, sağ eksen)
1995
2000
2005
0
2010
çekimser yaklaşıyorlar. Başkan Yellen, yarı zamanlı çalışanların
yoğunluğunu öne çıkarırken piyasa ise kısa dönem işsizliğin tarihi
ortalamasına ulaştığını ve enflasyonist baskıya neden olacağı görüşünde.
Faiz oranlarındaki iyileşmenin konut piyasasını yeniden canlandırıp
canlandırmayacağı ise ABD toparlanmasında belirleyici olacak.
Merkez Bankası Alarmı! Meksika (TSİ 17:00) Bu hafta, Meksika’nın da diğer Gelişmekte Olan Ülke merkez bankalarıyla birlikte faizleri %3,50 oranında sabit
tutması söz konusu.
Diğer: Macaristan (TSİ 10:00) Ticaret Dengesi. Çek Cumhuriyeti (TSİ 10:00) Ticaret Dengesi. İsviçre (TSİ 10:15) TÜFE.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
Çekince
Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma
e-mail: [email protected]
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent – İstanbul +90 212 339 8080 / [email protected]
Şubeler
Merkez Şube
+90 212 514 0044
Ankara Şubesi
+90 312 466 8610
Kadıköy Şubesi
+90 216 360 3070
İzmir Şubesi
+90 232 489 6300
Yatırım Merkezleri
Adana Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Adana Şubesi
+90 322 352 1111
Beşiktaş Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Beşiktaş Şubesi
+90 212 259 0712
Galleria Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Galeria Şubesi
+90 212 559 3254
Samsun Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Samsun Şubesi
+90 362 432 0873
Antalya Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Antalya Şubesi
+90 242 312 3600
Bursa Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ulucami Şubesi
+90 224 220 4242
Karşıyaka Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Karşıyaka Şubesi
+90 232 369 4833
Ataşehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ataşehir Şubesi
+90 216 455 7108
Denizli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Denizli Şubesi
+90 258 261 2493
Kayseri Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Uğurevler Şubesi
+90 352 245 0039
Balıkesir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Balıkesir Şubesi
+90 266 239 1045
Diyarbakır Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Diyarbakır Şubesi
+90 412 224 0429
Kocaeli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Kocaeli Şubesi
+90 262 321 9110
İrtibat Büroları
Trabzon İrtibat Bürosu
Çarşı Mah. K.Maraş Cad.
Emek Apt. No:47 D:2
+90 462 323 0198
Müşteri Hizmetleri Merkezi
44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
Bandırma Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bandırma Şubesi
+90 266 713 0995
Eskişehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Porsuk Şubesi (Ek Şube)
+90 222 221 8202
Nazilli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Nazilli Şubesi
+90 256 313 1314
Download

ZiraatFX Haftalık Veri Takvimi