Günlük Teknik Analiz Bülteni
Endeksler
Kapanış
06.02.2014
Değişim (%)
BIST 100 Endeksi
BIST 100
62.442
▼
-0,46
Destekler
BIST 30
75.613
▼
-0,63
Sınai
58.522
▼
-0,20
I
62.000
III
65.000
Mali
82.131
▼
-0,52
II
61.100
II
64.400
Hizmetler
48.636
▼
-0,43
III
60.700
I
63.800
Hareketli Ortalamalar
BIST 100
Dirençler
DESTEKLER
Teknik Hedefler
7 Gün
21 Gün
45 Gün
70 Gün
200 Gün
62.434
65.205
67.779
70.364
75.134
Kısa vadeli
67.000
I.Hedef
II.Hedef
Orta Vadeli
70.000
İşlem Hacmi (Bin TL)
Stop Loss Noktaları
3.651.669
Kısa vadeli
60.000
I.Stop Loss
Orta Vadeli
73.000
57.000
II.Stop Loss
54.000
Piyasa Yorumu
Salı gününden beri toparlanma hareketi içinde bulunan, gelişen ülke piyasalarda gözlenen toparlanmaların, kurlarda yaşanan gevşemenin olumlu etkilerini gördüğümüz BIST'in,
bugün de güne hafif yukarıda başlamasını beklemekteyiz. Güne başlarken yurtdışı borsalarda gözlenen yükselişlerin, kurlarda zayıf da olsa geri çekilme eğiliminin sürüyor
olmasının BIST'in açılışını olumlu etkileyeceği söylenebilir. Kısa vadeli göstergelerin olumluya dönmeye başlayan sinyalleri teknik açıdan da kısa vade için pozitif sinyaller
vermektedir.
ECB ve BOE'nin bugünkü faiz kararları ile ABD'de yarın açıklanacak Ocak ayı istihdam verileri de önemli görülmektedir. ABD ekonomisine ilişkin son dönemde zayıf gelen
verilerin FED'in varlık alımlarında azaltım politikasında bir değişikliğe gidebileceği algılamasını ortaya çıkardığı gözlenmekte, bu yöndeki algılamaların hafta başından beri
bir miktar fiyatlandığı takip edilmektedir. Zayıf veri akışının sürmesinin bu yöndeki algılamaların daha da güçlenmesini, gelişen piyasalarda, dolayısıyla Türkiye
piyasalarında kısa vade için olumlu sürecin devam etmesini sağlaması beklenebilir.
Orta vadeli risklerden dolayı BIST'te yukarı atakların kısa süreli kalmaya devam edeceğini düşünmekteyiz. Bundan dolayı BIST'te yukarı atakların mevcut pozisyonlarda
satıp, daha aşağıdan almak için fırsat olarak kullanılması yönündeki düşüncemiz devam etmektedir.
BIST'te orta vadeli alçalan hareket içinde ana direnç noktası olarak 67000 seviyesini takip etmekte, endekste toparlanma hareketi içinde önümüzdeki sürçete ilk etapta
65000-67000 aralığına denk gelen direnç bölgesinin test edileceğini düşünmekteyiz.
Piyasanın yaklaşık iki aydır yoğunlaşan satış baskısından kurtulabilmesi, olası yukarı hareketlerin daha uzun süreye yayılmaya başlayabilmesi için 67000 seviyelerinin
aşılması önemli olacaktır. Bu durumda, endekste bir üst hedef olarak 70000-73000 bandı gösterilebilir.
67000 seviyesinin aşılmasını sağlayacak güç oluşmadığı sürece, teknik olarak da yükselişlerin sınırlı kalması, endekste düşüş eğiliminin sürmesi beklenmelidir. Bundan
dolayı, endekste yukarı ataklarda mevcut pozisyonlarda satıp geri çekilme hareketleri içinde almak için ilk etapta 65000 ve üzerine yaşanabilecek hareketlerin
değerlendirimesini tavsiye etmekteyiz.
Ana destek noktası olarak ise 60000 seviyesi ön plana çıkmakta, BIST üzerinde etkili olacak satışların da, teknik olarak 60000 seviyesine yaklaştıkça durulmasını, bu
seviyenin üzerinden tepki niteliğinde yeni yukarı hareketlerin oluşmasını beklemekteyiz. Bu nedenle, endekste geri çekilme hareketi içinde tepki hareketlerinden
faydalanmak için de 60000 seviyesine stop loss konularak, bu seviyeye doğru sarkmaların da ilk etapta alış fırsatı olarak değerlendirilmesini önermekteyiz.
Alçalan haraket içinde 60000 seviyedeki desteğin bozulması, düşüş hareketinin daha uzun süreye yayılacağının, endeksin kısa vadede 57000 seviyesine, daha orta vadede
54000 seviyesine doğru yöneleceğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Hareketin bu yönde olması halinde, 60000 seviyesine doğru sarkmalarda alınacak
pozisyonların kapatılmasını, tepki hareketlerinden faydalanmak amacıyla yeni alış için sırasıyla 57000 ve 54000 seviyelerine yaşanabilecek sarkmaların gözlenmesini
tavsiye etmekteyiz.
Günlük Teknik Analiz Bülteni
BIST 100 Endeksi (TL)
BIST 30 Endeksi (USD)
06.02.2014
Günlük Teknik Analiz Bülteni
06.02.2014
Tekfen Holding
Temel Açıdan:
Tavsiye: AL
Hedef Fiyat : 5,80 TL
Teknik Açıdan:
Kısa Vadeli Hedef: 4,80-5,04 bandı
Orta Vadeli Hedef: sırasıyla 5,22-5,42 bandı ve 5,60
Ana Stop Loss: 4,40
Hissede kısa vadeli alçalan hareketin teknik açıdan sürdüğünü görmekteyiz. Ana destek noktası olarak orta vadeli yükselen trend
çizgisine denk gelen 4,40 seviyesi ön plana çıkmaktadır. Ara destek noktaları olarak 4,55 ve 4,49 seviyeleri takip edilebilir.
Hisse üzerinde son dönemde artan satış baskısının sürmesi halinde, 4,40 seviyesine yaklaştıkça durulması, bu seviyenin üzerinden
ilk etapta 4,80-5,04 aralığına denk gelen direnç bölgesine doğru yeni bir toparlanma hareketi içine girilmesi beklenebilir. Kısa vadeli
göstergelerin olumluya dönmeye başlayan sinyalleri bu olasılığı güçlendirmektedir. Bu nedenle, 4,40 seviyesine stop loss konularak,
hissede geri çekilme hareketleri içinde pozisyon alınabileceğini düşünmekteyiz.
Alçalan hareket içinde 4,40 seviyesindeki desteğin bozulması durumunda ise, düşüş eğiliminin daha uzun süreye yayılacağını, hissenin
yeni bir satış dalgası içine gireceğini düşündüğümüzden, alınan pozisyonların kapatılmasını tavsiye etmekteyiz.
Hissenin kısa vadeli alçalan trend baskısından kurtulabilmesi, olası yukarı atakların daha uzun süreye yayılmaya başlayabilmesi için
ise ana direnç noktası olarak etkili olacak 5,04 seviyesinin aşılması önemli görülmektedir. Bu seviyenin üzerinde, sırasıyla 5,22-5,42
bandı ile 5,60 seviyeleri hedeflenebilir. Ara direnç noktası olarak 4,90 seviyesi izlenebilir.
Hissede yukarı ataklarda satış için de kısa vadeli pozisyonlarda 5,04 seviyesine doğru hareketlenmeler değerlendirilebilir. Orta vadeli
pozisyonlarda satış için sırasıyla 5,22, 5,42 ve 5,60 seviyelerine oluşabilecek hareketler gözlenebilir.
Günlük Teknik Analiz Bülteni
06.02.2014
Teknik Analiz Tavsiyeleri (Kısa-Orta Vade)
Kapanış
Stop Loss
Kısa Vadeli
Fiyatı
Noktası
TCELL
11,01
10,40
11,70
THYAO
6,99
6,20
VAKBN
3,37
HALKB
Teknik Hedef
Destekler
Dirençler
I
II
I
II
11,00
10,80
11,25
11,45
7,37
6,96
6,83
7,15
7,31
3,15
4,25
3,34
3,28
3,49
3,56
11,20
10,70
13,00
11,00
10,70
11,65
12,05
ISCTR
4,12
4,00
4,90
4,10
4,00
4,25
4,33
ULKER
13,75
12,80
15,85
13,30
13,00
14,25
14,50
TTRAK
53,75
50,25
57,50
52,50
51,75
55,00
56,25
Günlük Teknik Analiz Bülteni
06.02.2014
Uyarı Notu
Burada yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“TEB Yatırım”) tarafından işbu rapor tarihi
itibariyle hazırlanmıştır. TEB Yatırım’ın bu tarihten sonra söz konusu bilgi ve görüşlerde meydana gelebilecek değişikliklerden yatırımcıları haberdar etme
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler burada yer alan şirketlerin menkul kıymetleri üzerinde piyasa yapıcısı konumunda veya o menkul kıymetler üzerine
yoğun olarak işlem yapıyor olabilirler olabilirler. TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler burada yer alan şirketlerin menkul kıymetlerinde işlemleri etkileyecek
şekilde pozisyon sahibi olabilirler veya bu şirketlere yatırım bankacılığı hizmeti sunuyor veya sunacak olabilirler. TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler
zaman zaman burada yer alan menkul kıymetlerden her hangi birinde pozisyon almış olabilirler ve bu menkul kıymetleri veya bunlara ilişkin opsiyonları kendi
ve/veya müşterilerinin hesabına alıp satabilirler.
Burada tartışılan yatırım seçenekleri tüm yatırımcılara uygun olmayabilir. Yatırımcılar burada bahsedilen şirketlerin menkul kıymetlerine ilişkin her hangi bir
yatırım kararını, kendi özel yatırım amaçları ve mali durumlarını göz önünde bulundurarak, o şirket tarafından onaylanmış izahnameyi, sirküleri, kendi
araştırmalarını ve bağımsız danışmanlarından aldıkları tavsiyeleri temel alarak yapmalıdır. Burada yer alan bilgiler hukuki, vergisel veya finansal tavsiye olarak
yorumlanamaz. Yatırımın döviz üzerinden olması halinde, döviz kurlarındaki değişikliklerin o yatırımın değeri, fiyatı veya o yatırımdan elde edilecek getiri
üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. Yatırımların getirisi istikrarsız olabilir. Geçmiş performans gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul
edilemez. Burada bahsedilen yatırımların fiyat ve değerleri doğrudan veya dolaylı olarak yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak artabilir veya azalabilir ve bu
durum yatırımcıların yatırdıkları anaparada kayba yol açabilir. Yatırımcılar burada bahsedilen yatırımlara ilişkin riskleri kaldırabilecek mali yeterliliğe sahip
olmalıdırlar.
Burada yer alan bilgiler halka açık kaynaklardan veya TEB Yatırım tarafından güvenilir addedilen diğer kaynaklardan derlenmiştir. TEB Yatırım bu bilgilerin veya
bu bilgilere dayalı olarak yapılan tahmin, çıkarım veya görüşlerin doğruluğu, tamlığı veya uygunluğuna ilişkin açık veya zımni hiçbir beyan veya taahhütte
bulunmamaktadır. TEB Yatırım, her hangi bir tarafın uğrayacağı doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı
kalmaksızın, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Burada yer alan hiçbir bilgi TEB Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her
hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez.
Bu rapor onu hazırlayan analistlerin raporda bahsedilen menkul kıymetlere ve şirketlere ilişkin kişisel görüşlerini içermektedir. Analistlere ödenen ücretlerinin
hiçbir kısmı kendilerinin bu raporda yer alan tavsiye ve görüşleri ile bağlantılı olmamıştır ve olmayacaktır. Burada yer alan bilgi ve görüşlere ulaşmakla yukarıda
yer alan uyarıları anlamış ve bunlara uymayı kabul etmiş addedileceksiniz. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları TEB Yatırım’a ait olup, hiçbir
şekilde TEB Yatırım’ın ön izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride
kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, TEB Yatırım uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 “ Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca
Yayımlanan Uyarı Notu
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TEB Kampus D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad. Sokullu Sok. No.7 Ümraniye 34768 İstanbul
Ticaret Sicil No : 358354 Mersis No: 2477-8312-4558-3728
İnternet site adresi : www.tebyatirim.com.tr
Tel: (0216) 636 44 44 Fax: (0216) 631 52 51
e-mail: [email protected]
Download

Günlük Teknik Analiz Bülteni