Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni
28.12.2015
Endeks 30 Aralık Kontratı
Kapanış
Hacim
(Bin TL)
90,950
Değişim
0,20%
▲
171.093
Endeks kontratlarınde iki haftadır etkili olan yükselen hareketin hafta başında da korunmaya çalışılacağını,
düzeltme hareketlerinin şimdilik sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Ancak yılın son haftası olması, global taraftaki
tatiller nedeni ile işlem hacminin düşük seyreceğini düşünüyoruz.
Aralık kontratında bugünkü direnç noktaları 91,300 ve 92,000 seviyelerindedir. Kontratta kısa vadeli yükselen hareket
içinde teknik açıdan ilk etapta 92,000 seviyesinin test edilmesini beklemekteyiz. Bu seviyenin aşılması, kontratın iki
aydır etkili olan alçalan trend baskısından kurtulmasını, yeni bir yükseliş ivmesinin yakalanmasını sağlayacaktır. Bu
durumda, vade sonu yaklaşırken yeni hedef olarak 95,000 seviyesi gösterilebilir.
Bugünkü ilk destek noktası ise 90,000 seviyesindedir. Diğer destek noktaları 89,300 ve 88,400 seviyelerindedir. Kontrat
üzerinde etkili olacak satışların da, ilk aşamada 88,400 seviyesinin üzerinde durulacağını düşünmekteyiz. Diğer
önemli bir denge bölgesi olarak 86,700 seviyesi izlenebilir.
Aralık kontratında 88,400 seviyesine stop loss konularak, kısa süreli trade amaçlı uzun pozisyon alınabilir. Fakat
bu seviyenin altına inilmesi halinde, iki haftadır etkili olan yükseliş eğiliminin bozulacağını, yeni bir satış dalgası içine
girileceğini düşündüğümüzden, 88,400 seviyesinin üzerinde alınan uzun pozisyonların tutulmamasını, kapatılmasını, yeni
pozisyon almak için 86,700 seviyelerine yaşanacak sarkmaların gözlenmesini öneriyoruz.
Kısa pozisyon almak için de 92,000 seviyesine stop loss konularak, ilk olarak 91,300 seviyesinin üzerine
yaşanabilecek hareketler beklenebilir. Olası bir yukarı harekette 92,000 seviyesinin aşılması durumunda ise, kısa
pozisyonun kapatılması, yeniden kısa pozisyon almak için 95,000 seviyesine doğru oluşabilecek hareketlerin
hedeflenmesi doğru olacaktır.
45 Günlük Hareketli Ortalama
96,084
3.Direnç
93,900
2.Direnç
93,100
Kısa Vadeli Hedef
92,000
SHORT İÇİN STOP LOSS
92,000
1.Direnç
91,300
Önceki Kapanış
90,950
20 Günlük Hareketli Ortalama
90,736
7 Günlük Hareketli Ortalama
90,404
1.Destek
90,000
14 Günlük Hareketli Ortalama
2.Destek
89,705
89,300
LONG İÇİN STOP LOSS
88,400
3.Destek
87,800
Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni
28.12.2015
Endeks 30 Aralık Kontratı
Destekler
Endeks 30
Dirençler
I
II
III
I
II
III
106,600
106,000
105,100
107,500
108,200
108,800
7
14
21
45
70
105,818
106,377
108,605
108,384
107,015
Hareketli Ortalamalar
Endeks 30
Stop Loss Noktaları
Seansiçi Stop Loss
Diğer Stop Loss Noktaları
I
II
III
Uzun Pozisyon
106,000
105,100
104,100
102,100
Kısa Pozisyon
108,200
110,000
110,800
112,400
Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni
28.12.2015
Dolar Aralık Kontratı
Kapanış
2,9207
Değişim
-0,19%
Hacim
(Bin TL)
▼
35.504
Destekler
Dolar
Hareketli Ortalamalar
Dolar
Dirençler
I
II
III
I
II
III
2,9150
2,9050
2,8970
2,9330
2,9485
2,9640
7
14
20
45
70
2,9305
2,9463
2,9382
2,9290
2,9694
Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni
28.12.2015
Uyarı Notu
Burada yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“TEB Yatırım”) tarafından
işbu rapor tarihi itibariyle hazırlanmıştır. TEB Yatırım’ın bu tarihten sonra söz konusu bilgi ve görüşlerde meydana gelebilecek
değişikliklerden yatırımcıları haberdar etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler burada yer alan sermaye piyasası araçları üzerinde piyasa yapıcısı konumunda veya o sermaye
piyasası araçları üzerine yoğun olarak işlem yapıyor olabilirler olabilirler. TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler burada yer alan
sermaye piyasası araçları işlemleri etkileyecek şekilde pozisyon sahibi olabilirler. TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler zaman zaman
burada yer alan sermaye piyasası araçlarından her hangi birinde pozisyon almış olabilirler ve bu sermaye piyasası araçlarını kendi ve/veya
müşterilerinin hesabına alıp satabilirler.
Burada tartışılan yatırım seçenekleri tüm yatırımcılara uygun olmayabilir. Yatırımcılar burada bahsedilen sermaye piyasası araçlarına
ilişkin her hangi bir yatırım kararını, kendi özel yatırım amaçları ve mali durumlarını göz önünde bulundurarak, kendi araştırmalarını ve
bağımsız danışmanlarından aldıkları tavsiyeleri temel alarak yapmalıdır. Burada yer alan bilgiler hukuki, vergisel veya finansal tavsiye
olarak yorumlanamaz. Yatırımın döviz üzerinden olması halinde, döviz kurlarındaki değişikliklerin o yatırımın değeri, fiyatı veya o
yatırımdan elde edilecek getiri üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. Yatırımların getirisi istikrarsız olabilir. Geçmiş performans gelecekte
elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Burada bahsedilen yatırımların fiyat ve değerleri doğrudan veya dolaylı olarak
yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak artabilir veya azalabilir ve bu durum yatırımcıların yatırdıkları anaparada kayba yol açabilir.
Yatırımcılar burada bahsedilen yatırımlara ilişkin riskleri kaldırabilecek mali yeterliliğe sahip olmalıdırlar.
Burada yer alan bilgiler halka açık kaynaklardan veya TEB Yatırım tarafından güvenilir addedilen diğer kaynaklardan derlenmiştir. TEB
Yatırım bu bilgilerin veya bu bilgilere dayalı olarak yapılan tahmin, çıkarım veya görüşlerin doğruluğu, tamlığı veya uygunluğuna ilişkin açık
veya zımni hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. TEB Yatırım, her hangi bir tarafın uğrayacağı doğrudan/dolaylı, maddi/manevi
zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Burada yer alan hiçbir
bilgi TEB Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir sermaye piyasası aracının alınması
veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez.
Bu rapor onu hazırlayan analistlerin raporda bahsedilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kişisel görüşlerini içermektedir. Analistlere
ödenen ücretlerinin hiçbir kısmı kendilerinin bu raporda yer alan tavsiye ve görüşleri ile bağlantılı olmamıştır ve olmayacaktır. Burada yer
alan bilgi ve görüşlere ulaşmakla yukarıda yer alan uyarıları anlamış ve bunlara uymayı kabul etmiş addedileceksiniz. Burada yer alan
bilgi ve raporların bütün yasal hakları TEB Yatırım’a ait olup, hiçbir şekilde TEB Yatırım’ın ön izni olmadan kısmen ve/veya tamamen
kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
Aksi halde, TEB Yatırım uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun No:III-37.1 "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i Uyarınca
Yayımlanan Uyarı Notu
İşbu materyalde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
İşbu materyal TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sadece bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır ve önceden bildirimde
bulunmaksızın değiştirilebilir. Bütün hakları saklıdır. Materyalin hiçbir bölümü TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı muvafakatı
olmadan herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sunulan materyali mümkün olduğunca
güncel kaynaklardan derlemiş olsa dahi, bütün bilginin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemekte ve güvenilir olduğunu iddia
etmemektedir. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., işbu materyalin içeriği ile ilgili, materyalin içeriğinden kaynaklanan ya da içerikle
bağlantılı olarak üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üçüncü kişi işbu materyalin içeriğinde yer alan materyali referans
olarak almayı tercih ederse bunun tamamen kendi riski olduğunu kabul eder.
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ticaret Sicil No
TEB Kampus D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad. Sokullu Sok. No.7 Ümraniye 34768 İstanbul
: 358354 Mersis No: 2477-8312-4558-3728 İnternet site adresi : www.tebyatirim.com.tr
Tel: (0216) 636 44 44 Fax: (0216) 631 52 51
Download

Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni