Günlük Teknik Analiz Bülteni
Endeksler
Kapanış
28.12.2015
Değişim (%)
BIST 100 Endeksi
BIST 100
74.189
▲
0,19
Destekler
BIST 30
90.751
▲
0,19
Sınai
75.614
▲
0,41
I
73.500
III
77.000
Mali
96.879
▲
0,15
II
72.600
II
76.200
Hizmetler
53.468
▼
-0,08
III
71.800
I
75.300
Hareketli Ortalamalar
BIST 100
Dirençler
DESTEKLER
Teknik Hedefler
7 Gün
21 Gün
45 Gün
70 Gün
200 Gün
73.555
73.675
77.310
77.216
79.360
Kısa vadeli
75.300
I.Hedef
II.Hedef
Orta Vadeli
78.000
İşlem Hacmi (Bin TL)
Stop Loss Noktaları
1.251.452
Kısa vadeli
71.000
I.Stop Loss
Orta Vadeli
80.000
69.800
II.Stop Loss
67.300
Piyasa Yorumu
BIST'te iki haftadır etkili olan yükselen hareketin hafta başında da korunmaya çalışılacağını, düzeltme hareketlerinin şimdilik sınırlı kalacağını
tahmin ediyoruz. Ancak yılın son haftası olması, global taraftaki tatiller nedeni ile işlem hacminin düşük seyreceğini düşünüyoruz.
Hafta başında önemli direnç noktası 75300 seviyesinde bulunmaktadır. Endekste 73500 seviyesinin üzerinde, kısa vadeli yükselen hareket içinde
teknik açıdan ilk etapta 75300 seviyesinin test edilmesini beklemekteyiz.
BIST'in iki aydır gözlenen alçalan trend baskısından kurtulabilmesi, 69190 seviyesinden başlayan hareketin daha uzun süreye yayılabilmesi için 75300
seviyesinin aşılması önemli. Bu durumda, yükselişin yeni bir ivme kazanması, endeksin 78000 seviyesine doğru hareketlenmesi beklenebilir.
Fakat kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgesine yönelmiş olması, endekste 75300 ve üzerine ataklarda piyasa üzerinde realizasyon baskısının
artacağını, kısa süreli yeni düzeltme hareketlerinin yaşanağı göstermektedir. Bundan dolayı, BIST'te 75300 ve üzerine bir hareket, mevcut kısa vadeli
pozisyonlarda satıp, daha aşağıdan almak için fırsat olarak değerlendirilebilir.
İlk destek noktası ise 73500 seviyesindedir. Diğer destek noktaları 72600, 71800 ve 71000 seviyelerindedir. Piyasa üzerinde etkili olacak satışların
da, ilk etapta 71000 seviyesine yakın dengeleneceğini düşünüyoruz.
Bu nedenle, BIST'te 71000 seviyesine stop loss konularak, trade amaçlı yeni pozisyon alınabilir. Olası bir geri çekilmede 71000 seviyesinin altına
inilmesi durumunda, iki haftadır etkili olan yükseliş eğiliminin bozulmasını, piyasanın yeni bir satış dalgası içine girmesini beklediğimizden, böyle bir
durumda bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alınan pozisyonların tutulmamasını, kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Daha orta vadeli denge bölgesi olarak
69800 seviyesi izlenebilir.
Günlük Teknik Analiz Bülteni
BIST 100 Endeksi (TL)
BIST 30 Endeksi (USD)
28.12.2015
Günlük Teknik Analiz Bülteni
Tavsiye
Tarihi/Fiyatı
Önceki
Kapanış
Fiyatı
Teknik Analiz
Hedefi (KV)
28.12.2015
Temel Analiz
Stop Loss
Hedef Fiyatı
(15 işlem
günü
ortalama)
Orta Vade (12
aylık)
Destekler
I
Dirençler
II
I
II
Yeni Teknik Tavsiyeler
Cari Teknik Tavsiye Listesi
GARAN
24.11.2015/7,71
7,330
7,900
8,770
7,130
7,240
7,130
7,480
7,570
YKBNK
18.11.2015/3,74
3,370
3,780
4,150
3,210
3,320
3,240
3,540
3,680
ISCTR
16.11.2015/5,19
4,690
5,260
5,940
4,470
4,590
4,520
4,820
5,030
Mevcut Model Portföy Tavsiyeleri
Tavsiye
Tarihi/Fiyatı
Önceki
Kapanış
Fiyatı
Teknik Analiz
Hedefi (KV)
Temel Analiz
Stop Loss
Hedef Fiyatı
(15 işlem
günü
ortalama)
Orta Vade (12
aylık)
Destekler
I
Dirençler
II
I
II
THYAO
08.12.2015/7,66
7,400
8,000
11,200
7,250
7,230
7,130
7,560
7,670
TKFEN
08.12.2015/4,05
4,080
4,310
6,200
3,880
4,050
3,960
4,200
4,310
TRKCM
08.12.2015/1,69
1,790
1,900
2,510
1,620
1,700
1,630
1,830
1,900
CCOLA
08.12.2015/38,06
39,980
40,700
49,500
36,200
39,600
39,000
40,700
41,300
TCELL
08.12.2015/10,89
10,170
10,720
14,000
10,330
10,120
9,970
10,400
10,720
YKBNK
08.12.2015/3,40
3,370
3,780
4,150
3,210
3,320
3,240
3,540
3,680
ISCTR
08.12.2015/4,70
4,690
5,260
5,940
4,470
4,590
4,520
4,820
5,030
HALKB
08.12.2015/10,74
10,740
11,500
14,300
10,210
10,650
10,500
11,050
11,250
ALBRK
08.12.2015/1,39
1,370
1,440
1,810
1,320
1,340
1,290
1,440
1,490
Günlük Teknik Analiz Bülteni
28.12.2015
Tavsiye Listesinden Çıkarıp Takip Etmeye Devam Ettiğimiz Hisseler (Model Portföy ya da Teknik Tavsiyeler)
Tavsiye
Listesinden
Çıkarılma
Tarihi/Fiyatı
Önceki
Kapanış
Fiyatı
Teknik Analiz
Hedefi (KV)
Temel Analiz
Stop Loss
Hedef Fiyatı
(15 işlem
günü
ortalama)
Orta Vade (12
aylık)
Destekler
I
Dirençler
II
I
II
TRGYO
08.12.2015/3,40
3,350
3,50
4,80
3,37
3,20
3,00
3,50
3,59
GARAN
03.12.2015/7,47
7,330
7,90
8,77
7,67
7,24
7,13
7,48
7,57
TTRAK
03.12.2015/73,70
69,350
72,20
82,50
69,87
67,75
66,70
70,00
71,50
TOASO
03.12.2015/20,48
19,960
20,30
22,40
18,15
19,50
19,12
20,30
20,50
Günlük Teknik Analiz Bülteni
28.12.2015
Uyarı Notu 1
Burada yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“TEB Yatırım”) tarafından işbu rapor tarihi itibariyle
hazırlanmıştır. TEB Yatırım’ın bu tarihten sonra söz konusu bilgi ve görüşlerde meydana gelebilecek değişikliklerden yatırımcıları haberdar etme yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler burada yer alan şirketlerin menkul kıymetleri üzerinde piyasa yapıcısı konumunda veya o menkul kıymetler üzerine yoğun
olarak işlem yapıyor olabilirler olabilirler. TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler burada yer alan şirketlerin menkul kıymetlerinde işlemleri etkileyecek şekilde pozisyon
sahibi olabilirler veya bu şirketlere yatırım bankacılığı hizmeti sunuyor veya sunacak olabilirler. TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler zaman zaman burada yer alan
menkul kıymetlerden her hangi birinde pozisyon almış olabilirler ve bu menkul kıymetleri veya bunlara ilişkin opsiyonları kendi ve/veya müşterilerinin hesabına alıp
satabilirler.
Burada tartışılan yatırım seçenekleri tüm yatırımcılara uygun olmayabilir. Yatırımcılar burada bahsedilen şirketlerin menkul kıymetlerine ilişkin her hangi bir yatırım
kararını, kendi özel yatırım amaçları ve mali durumlarını göz önünde bulundurarak, o şirket tarafından onaylanmış izahnameyi, sirküleri, kendi araştırmalarını ve bağımsız
danışmanlarından aldıkları tavsiyeleri temel alarak yapmalıdır. Burada yer alan bilgiler hukuki, vergisel veya finansal tavsiye olarak yorumlanamaz. Yatırımın döviz
üzerinden olması halinde, döviz kurlarındaki değişikliklerin o yatırımın değeri, fiyatı veya o yatırımdan elde edilecek getiri üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir.
Yatırımların getirisi istikrarsız olabilir. Geçmiş performans gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Burada bahsedilen yatırımların fiyat ve
değerleri doğrudan veya dolaylı olarak yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak artabilir veya azalabilir ve bu durum yatırımcıların yatırdıkları anaparada kayba yol
açabilir. Yatırımcılar burada bahsedilen yatırımlara ilişkin riskleri kaldırabilecek mali yeterliliğe sahip olmalıdırlar.
Burada yer alan bilgiler halka açık kaynaklardan veya TEB Yatırım tarafından güvenilir addedilen diğer kaynaklardan derlenmiştir. TEB Yatırım bu bilgilerin veya bu
bilgilere dayalı olarak yapılan tahmin, çıkarım veya görüşlerin doğruluğu, tamlığı veya uygunluğuna ilişkin açık veya zımni hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.
TEB Yatırım, her hangi bir tarafın uğrayacağı doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, hiçbir sorumluluk veya
yükümlülük kabul etmez. Burada yer alan hiçbir bilgi TEB Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin
alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez.
Bu rapor onu hazırlayan analistlerin raporda bahsedilen menkul kıymetlere ve şirketlere ilişkin kişisel görüşlerini içermektedir. Analistlere ödenen ücretlerinin hiçbir kısmı
kendilerinin bu raporda yer alan tavsiye ve görüşleri ile bağlantılı olmamıştır ve olmayacaktır. Burada yer alan bilgi ve görüşlere ulaşmakla yukarıda yer alan uyarıları
anlamış ve bunlara uymayı kabul etmiş addedileceksiniz. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları TEB Yatırım’a ait olup, hiçbir şekilde TEB Yatırım’ın ön
izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine
aktarılamaz. Aksi halde, TEB Yatırım uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun No:III-37.1 "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu
İşbu materyalde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin
risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
İşbu materyal TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sadece bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Bütün
hakları saklıdır. Materyalin hiçbir bölümü TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı muvafakatı olmadan herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz. TEB Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., sunulan materyali mümkün olduğunca güncel kaynaklardan derlemiş olsa dahi, bütün bilginin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemekte ve
güvenilir olduğunu iddia etmemektedir. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., işbu materyalin içeriği ile ilgili, materyalin içeriğinden kaynaklanan ya da içerikle bağlantılı
olarak üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üçüncü kişi işbu materyalin içeriğinde yer alan materyali referans olarak almayı tercih ederse bunun
tamamen kendi riski olduğunu kabul eder.
Uyarı Notu 2
Burada önerilen pozisyonların kapatılması için ayrıca bir uyarı notu gönderilmeyecektir. Stop loss seviyesinin altına inilmesi ya da yatırımda vade tercihine
göre (kısa vade / orta vade) belirtilen hedeflere ulaşılması halinde alınan pozisyonlar kapatılmalıdır.
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TEB Kampus D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad. Sokullu Sok. No.7 Ümraniye 34768 İstanbul
Ticaret Sicil No : 358354 Mersis No: 2477-8312-4558-3728
İnternet site adresi : www.tebyatirim.com.tr
Tel: (0216) 636 44 44 Fax: (0216) 631 52 51
e-mail: [email protected]
Download

Günlük Teknik Analiz Bülteni