Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
06:00
10:00
17:00
Bayrak
Ülke
Pazartesi, 3 Kasım 2014
Veri / Dönemi
Önceki
Beklenti
TÜFE
Ekim
%4,53
YoY
%4,70
YoY
İhracat
Eylül
%10,6
YoY
%-1,9
YoY
Endonezya
Türkiye
ABD
TÜFE
Ekim
ISM İmalat
Endeksi
Ekim
%8,86
YoY
56,6
%8,90
YoY
56,2
Bora Tamer Yılmaz
[email protected]
Yorum
Endonezya’nın dış ticareti, cevherlere uygulanan ticaret yasağı ve düşen
kömür fiyatlarından olumsuz etkilendi. Çin’deki yapısal yavaşlama da
(yatırımlardan tüketime dönüşüm) ülkenin ihracatına tesir etmekte. Fiyat
istikrarı baz etkisiyle birlikte yoluna giriyor. Enflasyon cephesindeki
kazanımlar merkez bankasının 2015 yılında %7,5 oranındaki politika
faizini düşürmesini sağlayabilir.
Ekim
ayında 10%
enflasyon
beklentilerden daha 9%
iyi gelebilir. Kasım
ayındaki istatistiksel 8%
yükselişin ardından
yapısal iyileşmenin 7%
başlaması mümkün.
Gıda fiyatları ve kur 6%
geçirgenliği
%2,5
oranında
dez- 5%
10/1/1412/1/14 2/1/15 4/1/15 6/1/15 8/1/15 10/1/1512/1/15
enflasyon
alanı
oluşturmakta.
FOMC
karar 3
ISM İmalat
ISM Fiyatlar
metninde
ekonominin
güçlü 2
seyri
kayda
1
geçirilirken
hammadde fiyatları 0
nedeniyle
enflasyonun bir süre -1
zayıf gerçekleşeceği
belirtildi. ABD faiz -2
artırımı
için
geri
-3
saymakta.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PMI Günü! Ekim ayı için nihai PMI İmalat endeksleri Çin, Güney Kore, Endonezya, Hindistan, Rusya, Türkiye, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Güney
Afrika, Brezilya, ABD, İngiltere ve Euro Bölgesi için yayımlanıyor olacak.
Diğer: Avustralya (TSİ 02:30) Konut Verileri, (TSİ 07:30) Hammadde Fiyatları.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
01:00
12:00
15:30
Bayrak
Ülke
Güney Kore
Avro
Bölgesi
ABD
Salı, 4 Kasım 2014
Veri / Dönemi
Önceki
TÜFE
Ekim
%1,1
YoY
ÜFE
Eylül
Ticaret
Dengesi
Eylül
%-0,1
MoM
-40,1
USD myr
Beklenti
%1,3
YoY
%0,0
MoM
-40,2
USD myr
Yorum
Enflasyon
gelişmelerini ülkelere
özel nedenler yerine
küresel
bazda
değerlendirmek
gerekiyor.
Çünkü
küreselleşme,
tedarik
zincirlerini
uluslararası boyuta
taşıdı. Genel atıl
kapasite
4
3
Avro Bölgesi ÜFE
Güney Kore TÜFE
2
1
0
-1
-2
-3
-4
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
talep tarafından fiyatlara baskı yaparken, hammadde fiyatlarının
gerilemesi de girdi maliyetlerini azaltmakta. “Ciddi yavaşlama” (secular
stagnation) tezi dahilinde ülkeler para politikasıyla fiyat seviyelerini ve
ticaret hadlerini canlı tutma arayışındalar. Güney Kore’de faizlerin düşmek
için daha yeri bulunurken, fiyat istikrarı Avro Bölgesi’nde negatif bölgedeki
faizler nedeniyle bilanço hamlelerinin reel ekonomiye
yansımaları
sonucuna bağlılar.
DXY, ABD Doları’nın
değerini
ticarete
göre
ağırlıklandırılmakta.
Dolar endeksi ise
basit ortalama alarak
Dolar’ın
değerini
ölçüyor. DXY / Dolar
oranı ABD’nin ticaret
şartlarını
yansıtmakta.
ABD
ürünlerine talep
9.2x
DXY/Dolar
Ticaret Dengesi (z-değeri)
2
8.7x
1
8.2x
0
7.7x
-1
7.2x
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
-2
Oluştukça DXY / Dolar oranı artmakta. Benzer şekilde sermaye ABD
dışına çıktığı dönemlerde ise oran düşmekte. ABD büyümesi ABD
Doları’nı güçlendirirken, sermaye de ABD’ye dönmekte.
Merkez Bankası Alarmı! Avustralya (TSİ 05:30) Faiz Kararı.
Diğer: Avustralya (TSİ 02:30) Perakende Satışlar. ABD (TSİ 16:45) ISM New York, (TSİ 17:00) Fabrika Siparişleri
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
10:15
Bayrak
Ülke
İsviçre
Çarşamba, 5 Kasım 2014
Veri / Dönemi
TÜFE
Ekim
Önceki
%0,1
MoM
Beklenti
%-0,1
MoM
Yorum
İsviçre
Merkez
Bankası’nın
rezerv
stratejisi
Avro’nun
değer
kaybettiği süreçte
belirleyici olabilir.
Pazar
günü
yapılan
referandumun
ardından
rezervlerin altına
kaydırılması
gündemde.
500
450
Rezervler (CHF myr)
EUR/USD
EUR/CHF
400
350
1.80
1.70
1.60
300
1.50
250
1.40
200
1.30
150
100
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.20
1.10
1.00
Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülke rezervlerini Avro’dan Dolar’a
çevirmekte. Avro / Frank paritesinin 1,20 çıpasına yaklaşması yeni alımları
da gündeme getirebilir.
12:00
15:15
Avro
Bölgesi
ABD
Perakende
Satışlar
Eylül
ADP Özel
Sektör
İstihdam
Ekim
%1,2
MoM
213
bin kişi
%-0,8
MoM
220
bin kişi
Avro Bölgesi’ndeki talep koşulları Türkiye ekonomisi üzerinde belirgin bir
etkiye sahip. Para Birliği henüz durgunluğa düşmedi. Ancak kırılganlıklar
ekonominin hassas bir denge üzerinde seyrettiğine işaret ediyor.
Hafta
sonundaki 3
Tarım Dışı İstihdam
ADP Özel Sektör
ISM İstihdam
değişimi
haftanın 2
risk olayı. Haftanın
ortasına gelindiğinde 1
ise
ISM
0
endekslerinden
istihdam
koşulları, -1
ADP’den ise özel
sektör
istihdam -2
değişimi
-3
belirginleşmiş
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
olacak.
Çarşamba akşamı Tarım Dışı İstihdam verisi beklentiler dahilinde
piyasada alınacak ya da satılacak.
Diğer: Çek Cumhuriyeti (TSİ 10:00) Perakende Satışlar. Macaristan (TSİ 10:00) Perakende Satışlar. ABD (TSİ 14:00) MBA Mortgage Başvuruları, (TSİ 17:00)
ISM İmalat-Dışı Faaliyet Endeksi.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
09:00
Bayrak
Ülke
Almanya
Perşembe, 6 Kasım 2014
Veri / Dönemi
Fabrika
Siparişleri
Eylül
Önceki
%-5,7
MoM
Beklenti
%2,2
MoM
Yorum
Ağustos
ayında 40%
beklenmedik şekilde 30%
gerileyen
fabrika 20%
siparişleri
Eylül
ayında bir miktar 10%
0%
toparlanabilir.
Fabrika
siparişleri -10%
Türkiye sınai üretimi
-20%
Almanya Fabrika Siparişleri
ile
eş
zamanlı
seyretmekte.
Bu -30%
Almanya Sınai Üretim
nedenle önümüzdeki -40%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
hafta açıklanacak
Türkiye sınai üretim verisi için Perşembe günü daha iyi bir fikir sahibi
olabileceğiz. Gerileyen Avro Alman ihracatına olumlu yansıyabilirse
Türkiye’nin üretimi için olumlu yansımalarını görebiliriz.
15:30
ABD
Verimlilik
3. Çeyrek
(ilk tahmin)
%2,3
%1,4
2008 Lehman krizi sonrasında ekonomilerdeki verimlilik kaybı “ciddi
yavaşlama” senaryosunun gündemde kalmasına neden oluyor.
Merkez Bankası Alarmı!
İngiltere / BoE (TSİ 14:00)
Önümüzdeki hafta yayımlanacak Enflasyon Raporu öncesinde 7 – 2 oy dağılımında
değişiklik olmayabilir. Ekonominin ivme kaybettiği, faiz artırım beklentilerinin ötelendiği
ortamda Kurul, Sterlin’in değerini daha fazla artırmak istemeyebilir.
Çek Cumhuriyeti (TSİ 14:00)
Avro Bölgesi / ECB (TSİ 14:45)
Bu ayki toplantı sene boyunca görmeye alışık olduğumuz şekilde yine beklentilerin
karşılanamadığı bir toplantıya dönüşebilir. Özel sektör tavihllerine yönelik uygulamaların
başlamasının ardından Kurul sonuçları görmeye çalışacaktır. İlk turda önceki hafta 1,7 milyar
Avro tutarında alım gerçekleştiren Banka’nın bilançoyu 2012 boyutlarına ulaştırması için
2015 yılında daha güçlü programlar uygulaması gerekebilir. Bundan sonra Avro Bölgesi’nin
geleceği merkez bankasının bilanço yapısına bağlı gözüküyor.
5%
14%
TÜFE (YoY)
4%
M3 (YoY, sağ eksen)
3%
2%
1%
0%
-1%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
12%
10%
8%
6%
4%
2%
-1%
-3%
-5%
Diğer: Avustralya (TSİ 02:30) İstihdam Verileri. Japonya (TSİ 07:00) Öncü Gösterge. Macaristan (TSİ 10:00) Sınai Üretim. Çek Cumhuriyeti (TSİ 10:00)
Sınai Üretim. İngiltere (TSİ 11:30) Sınai Üretim. ABD (TSİ 15:30) İşsizlik Başvuruları.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
Bayrak
Ülke
Cuma, 7 Kasım 2014
Veri / Dönemi
Sınai Üretim
Eylül
09:00
%-4,0
MoM
Beklenti
%2,0
MoM
Almanya
Ticaret
Dengesi
Eylül
15:30
Önceki
ABD
İstihdam
Raporu
Ekim
14,0
EUR myr
19,0
EUR myr
Yorum
IFO,
Alman 4%
ekonomisinin
durumunu öngörmek
için iyi bir endeks. 2%
Henüz,
ekonomik
faaliyet
durgunluk 0%
seviyesinde
gözükmüyor. Ancak
Avrupa
Merkez -2%
Bankası’nın
uygulamaları
kısa
-4%
süre içerisinde
115
110
105
100
95
Perakende Satışlar
(YoY, 6 ay HO, 2
çeyrek gecikmeli)
Ifo Beklenti Anketi (sağ
eksen)
90
85
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kredi kanalı üzerinden reel ekonomiye yansımaya başlamazsa ekonomi
içinden çıkması zor bir duruma düşebilir.
248
bin kişi
235
bin kişi
Haftanın risk olayı 600
Tarım Dışı İstihdam 400
olsa da FOMC karar
metninde
istihdam 200
0
piyasasındaki
gelişmelerin
-200
kayıtlara geçirilmesi
FED’in önümüzdeki -400
dönemde
yukarı -600
yönlü
sürprizlere -800
karşı risk algısını
-1,000
koruduğu yönünde
2002
düşünülebilir.
ADP Özel Sektör
Tarım Dışı İstihdam
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Daha önceki karar metinlerinde istihdamdaki verimsizliğe ve kalite
düşüklüğüne vurgu yapılmaktaydı. Bu nedenle piyasada FED’in ne kadar
geride kalabileceği endişesi hakimdi. Artık güçlü verilerin tartışması daha
az yapılacaktır. Çünkü, herkes biliyor ki FED ne olup bittiğinin fazlasıyla
farkında!
Diğer: Fransa (TSİ 09:45) Sınai Üretim. Macaristan (TSİ 10:00) Ticaret Dengesi. Meksika (TSİ 14:00) TÜFE.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
Çekince
Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma
e-mail: [email protected]
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent – İstanbul +90 212 339 8080 / [email protected]
Şubeler
Merkez Şube
+90 212 514 0044
Ankara Şubesi
+90 312 466 8610
Kadıköy Şubesi
+90 216 360 3070
İzmir Şubesi
+90 232 489 6300
Yatırım Merkezleri
Adana Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Adana Şubesi
+90 322 352 1111
Beşiktaş Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Beşiktaş Şubesi
+90 212 259 0712
Galleria Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Galeria Şubesi
+90 212 559 3254
Samsun Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Samsun Şubesi
+90 362 432 0873
Antalya Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Antalya Şubesi
+90 242 312 3600
Bursa Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ulucami Şubesi
+90 224 220 4242
Karşıyaka Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Karşıyaka Şubesi
+90 232 369 4833
Ataşehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ataşehir Şubesi
+90 216 455 7108
Denizli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Denizli Şubesi
+90 258 261 2493
Kayseri Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Uğurevler Şubesi
+90 352 245 0039
Balıkesir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Balıkesir Şubesi
+90 266 239 1045
Diyarbakır Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Diyarbakır Şubesi
+90 412 224 0429
Kocaeli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Kocaeli Şubesi
+90 262 321 9110
İrtibat Büroları
Trabzon İrtibat Bürosu
Çarşı Mah. K.Maraş Cad.
Emek Apt. No:47 D:2
+90 462 323 0198
Müşteri Hizmetleri Merkezi
44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
Bandırma Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bandırma Şubesi
+90 266 713 0995
Eskişehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Porsuk Şubesi (Ek Şube)
+90 222 221 8202
Nazilli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Nazilli Şubesi
+90 256 313 1314
Download

ZiraatFX Haftalık Veri Takvimi