Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
15:30
Bayrak
Ülke
ABD
Bora Tamer Yılmaz
Pazartesi, 22 Eylül 2014
Veri / Dönemi
FED Chicago
Şubesi Ulusal
Faaliyet
Endeksi
Ağustos
Önceki
0,39
Beklenti
-
[email protected]
Yorum
FED’in
Chicago
şubesi
tarafından
hazırlanan endeks
enflasyonist baskılar
ve resesyonla ilgili
analiz
yapılabilmesini
sağlamakta.
Endeksin üç aylık
hareketli ortalaması
0,75
değerine
yükselmesi
4
40
3
30
2
20
1
10
0
0
-1
-10
-2
-20
-3
-30
-4
Chicago
-5
2006
New York
Philadelpiha
-40
-50
2008
2010
2012
2014
ekonomideki enflasyonist baskılara işaret ediyor. Henüz bu değerden uzak
seyretmesi Yellen’ın konumunu meşrulaştırmakta. Ağustos ayında
yavaşlayan sınai üretim verisine karşın yükselen New York endeksi ise
ekonomideki canlılığı teyit ediyor.
16:00
17:00
Meksika
Avro
Bölgesi
İşsizlik Oranı
Ağustos
Tüketici
Güveni
Eylül
(geçici)
%4,84
-10,0
-
-10,5
Meksika ABD büyümesinin olumlu dinamiklerini kendi ekonomisine
aktarabilse de ABD’de artan borçlanma maliyeti şimdilik Peso’yu olumsuz
etkilemekte. Yine de güçlü ticaret bağları sayesinde bu durumun kalıcı
olmaması beklenebilir.
Fransa ve Almanya
üretim koşullarındaki
ayrışmanın tüketici
güveni
ile
ilgili
olmadığı
Başkan
Draghi’nin
açıklamalarıyla
ortaya çıktı. Yine de
nedensel bir bağlantı
olmasa dahi her iki
serinin
-5
6
Tüketici Güveni
Almanya - Fransa PMI Farkı (sağ eksen,
ters)
-10
3
-15
0
-20
-3
-25
-6
-30
-9
2012
2013
2014
hareketi Avro Bölgesi’ndeki toparlanmanın ne kadar dengesiz olduğunu
ortaya koymakta.
Merkez Bankası Alarmı! Almanya (TSİ 13:00) Aylık Rapor.
Diğer: ABD (TSİ 17:00) Konut Verileri.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
09:45
Bayrak
Ülke
Fransa
Salı, 23 Eylül 2014
Veri / Dönemi
GSYİH
2. Çeyrek
(nihai değer)
Önceki
%0,0
QoQ
Beklenti
%0,0
QoQ
Yorum
Fransa’da
Başkan
Hollande’ın
halk
nezdindeki
güven
oyu tarihin en düşük
seviyelerinde.
Kabinede değişikliğe
giden
Hollande,
genişlemeci maliye
politikalarından yana
kesimleri saf dışı
bıraktı.
Vergilerin
yüksek seyrettiği
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
Fransa
-6%
Almanya
-8%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fransa’da toparlanmanın nasıl gerçekleşeceği merak konusu. Not
konusunda ise yeni bir indirim ortaya acıkabilir.
11:30
İngiltere
Kamu Maliyesi
Ağustos
-1,1
GBP myr
10,2
GBP myr
İngiltere’de kamu maliyesi seçim sonrasına bırakılan bir saatli bombaya
dönüşebilir. Zira koalisyon hükümeti seçimler öncesinde popülist
yaklaşımla bütçeyi sıkmaktan kaçınıyor. Faiz artırımının da politik
tartışmalardan uzak kalması için mümkün olduğunca seçimlere yakın bir
tarihte gerçekleşeceği anlaşılmakta. Kamu maliyesi 2016 yılında İngiliz
ekonomisinin sırtına yük olmaya başlayabilir!
PMI Günü! Çin, Fransa, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD ekonomileri için geçici PMI verileri takip
edilecek. Çin’de Ağustos ayında hız kesen üretimin ne kadar toparlandığı piyasanın risk algısını
belirleyebilir. Avro Bölgesi’nde ise değerlerin çok fazla değişmesi beklenmiyor. Yılın ilk
çeyreğinde üretim koşulları iyileşirken soğuk hava koşulları ABD ekonomisinde daralmaya
neden olmuştu. Çin’de de yapısal yavaşlama sonucu büyüme %2 sınırına kadar geriledi. Zaten
küresel büyümenini%2 sınırına yaklaşması durgunluk habercisi. Yılın ikinci çeyreğinde ise hem
Çin’de büyüme beklentileri aşmış hem de ABD’de güçlü bir toparlanma yaşanmıştı. Buna karşın
Avro Bölgesi başta olmak üzere çeşitli ülkelerde üretim koşulları yatay seyretmiş ya da hız
kaybetmişti. Üçüncü çeyrekte ise biraz daha iyi bir başlangıç gözlemlendi. Eylül ayı PMI
verilerinin ortay acıkmasıyla üçün çeyrekte üretim koşullarının nasıl seyrettiğini ve küresel
büyümenin hız kazanıp kazanamayacağını anlama şansımız olacak.
Merkez Bankası Alarmı! Macaristan (TSİ 15:00) Para Politikası Kurulu.
Diğer: Meksika (TSİ 16:00) Perakende Satışlar. ABD (TSİ 17:00) FED Richmond Şubesi İmalat Endeksi.
6%
60
4%
55
2%
50
0%
45
-2%
40
-4%
35
Dünya Büyümesi
-6%
2005
Dünya PMI (sağ eksen)
30
2007
2009
2011
2013
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
Bayrak
Ülke
Çarşamba, 24 Eylül 2014
Veri / Dönemi
Önceki
Beklenti
Yorum
4%
11:00
Almanya
IFO Endeksi
Eylül
106,3
105,8
115
ZEW
ve
IFO
Almanya'nın
iki
ekonomi enstitüsü. 2%
Her iki enstitünün de
verileri Alman ve
Avro
Bölgesi 0%
ekonomileri için öncü
gösterge niteliğinde.
IFO
endeksindeki -2%
gelişmeler iç
110
105
100
95
Perakende Satışlar
(YoY, 6 ay HO, 2 çeyrek
gecikmeli)
Ifo Beklenti Anketi (sağ
eksen)
90
85
-4%
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
talebin bir miktar ivme kaybedebileceğine işaret etmekte. Zaten gerileyen
tüketici güveni, değer kaybeden Avro da bu yaklaşımı doğrulamakta.
İYA /
Kapasite
Kullanım
Oranı
Eylül
14:30
%74,7
-
Türkiye
İYA /
Reel Sektör
Güven
Endeksi
Eylül
106,0
-
Yatırımlar her ne
kadar küresel çapta
bir sorun olsa da
Türkiye
ekonomisinin
son
dönemde
hız
kaybetmesinin
başlıca
nedeni.
Yatırımların
canlanabilmesi
içinse
kapasite
kullanımının artması
gerekiyor.
80%
10%
8%
78%
6%
4%
76%
2%
74%
0%
Yatırımların GSYİH Büyümesine Katkısı
-2%
Kapasite Kullanımı (trend, 1 çeyrek
gecikmeli, sol eksen)
-4%
72%
70%
09Ç3
10Ç2
11Ç1
11Ç4
12Ç3
13Ç2
-6%
14Ç1
Talep tarafından baskı oluşmadıkça üreticilerin mevcut kapasitelerini
zorlamaları da kolay gözükmüyor. Yurt içinde uygulanan kredi disiplini,
yurt dışında ise jeo-politik gelişmeler toplam talep faktörlerini sınırlamakta.
Kapasite kullanımının seyri ekonominin büyüme ivmesinde önümüzdeki
aylarda belirleyici olabilir.
Diğer: Yeni Zelanda (TSİ 01:45) Ticaret Dengesi. Avustralya (TSİ 03:00) Conference Board Öncü Gösterge. ABD (TSİ 17:00) Yeni Konut Satışları.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
11:00
11:00
15:30
Bayrak
Ülke
Türkiye
Avro
Bölgesi
ABD
Merkez Bankası Alarmı!
TCMB / PPK (TSİ 14:00)
Çek Cumhuriyeti (TSİ 14:00)
Perşembe, 25 Eylül 2014
Veri / Dönemi
Turizm
Ağustos
Para Arzı
Ağustos
Dayanıklı Mal
Siparişleri
Ağustos
Önceki
%13,5
YoY
%1,8
YoY
%22,6
MoM
Beklenti
-
%1,9
YoY
%-18,0
MoM
Yorum
Ağustos
ayında
turizm
gelirlerinin
nasıl seyrettiği cari
açık üzerinde etkili
olacak. Önümüzdeki
sene Kuzey Irak
petrolündeki
gelişmeler ve genel
hammadde
fiyatlarının
seyri
dahilinde cari fazla
görebileceğimizi
düşünüyoruz.
50%
35%
40%
30%
25%
30%
20%
20%
15%
10%
10%
0%
5%
0%
-10%
-5%
-20%
-30%
2007
2008
2009
2010
2011
Diğer: ABD (TSİ 18:00) FED Kansas City Şubesi İmalat Endeksi.
2012
2013
-15%
2014
Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası bilançosunu 2012 yılında
kaydedilen 3 trilyona yaklaştırma amacında. Geçtiğimiz hafta 82 milyar
Avro ile beklentilerin bir hali altında talep gören likidite programı
sonrasında daha güçlü parasal genişleme bizleri bekliyor gibi.
Geçtiğimiz ay çok
ani
bir
sıçrama
yapan endeksin bu
ay
düzeltme
yapması
beklenmekte. Boeing
uçaklarındaki sipariş
nedeniyle
oluşan
dalgalanma
hariç
genel olarak ABD’de
ekonomi
olumlu
seyrini sürdürmekte.
50%
85%
40%
30%
80%
20%
10%
0%
75%
-10%
-20%
70%
-30%
Dayanıklı Mal Siparişleri (YoY)
Kapasite Kullanım Oranı
-40%
-50%
2000
2002
2004
2006
2008
FED’in çıkış sürecine girmek üzere olduğu bir dönemde Türkiye’nin sıkı para politikasını sürdürmesi
gerekiyor. Özellikle enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi olumsuzluğa neden olmakta. Böyle bir
durumda büyüme bir miktar baskılanabilir. Bu ay TCMB’nin para politikası parametrelinde değişiklik
beklemiyoruz. Makro-ihtiyati tedbirler ise kredi koşullarını rahatlamak için devreye girebilir.
Para Politikası Kurulu.
-10%
Gelir (%, YoY, USD mn)
Turist Sayısı (%, YoY)
2010
2012
65%
2014
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
02:30
Bayrak
Ülke
Japonya
Cuma, 26 Eylül 2014
Veri / Dönemi
TÜFE
Ağustos
Önceki
%3,4
YoY
Beklenti
%3,3
YoY
Yorum
Japonya, geç de
olsa ABD tarafındaki
dinamikle istediğine
kavuştu ve Japon
Yeni 108 seviyesinin
üzerine kadar değer
kaybetti. Yine de
istihdam
piyasasındaki
sıkışıklık enflasyon
oluşturmak
için
yeterli
seviyede
gözükmüyor.
5%
TÜFE (YoY)
1.25x
İstihdam Talebi
4%
3%
1.00x
2%
1%
0.75x
0%
-1%
0.50x
-2%
-3%
2004
0.25x
2007
2010
2013
ABD’de de faizlerin çok fazla yükselemeyeceğini göz önüne alırsak
merkez bankası yeni bir adım atabilir.
09:00
Almanya
İthal Mal Fiyat
Endeksi
Ağustos
GSYİH
2. Çeyrek
(3. tahmin)
15:30
%-0,4
MoM
%4,2
QoQ
%-0,2
MoM
%4,6
QoQ
ABD
16:55
Michigan Ün.
Tüketici
Güveni
Endeksi
84,6
84,7
Dolar güçlenmesin hammadde fiyatları Dolar ile işlem gördüğü için bir
noktada Güney Doğu Asya’dan başlayarak Avro Bölgesi'ni etkilemesi söz
konusu olabilir.
ABD
büyümesinde
oynaklığın
azalıyor olması
yeniden
90’lı
yıllardaki “great
moderation” ya
da “goldilocks”
dönemlerini
akla getirebilir.
Genel
olarak
oynaklığın
azalması
8%
7%
6%
5%
4%
Lehman
3%
2%
1%
0%
1953
Oynaklık
1963
1973
1983
1993
2003
2013
uzun dönem dinamikler için olumlu olsa da gündemdeki “secular
stagnation” (düşük büyüme) tartışması canlı kalmaya devam edecektir.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
Çekince
Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma
e-mail: [email protected]
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent – İstanbul +90 212 339 8080 / [email protected]
Şubeler
Merkez Şube
+90 212 514 0044
Ankara Şubesi
+90 312 466 8610
Kadıköy Şubesi
+90 216 360 3070
İzmir Şubesi
+90 232 489 6300
Yatırım Merkezleri
Adana Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Adana Şubesi
+90 322 352 1111
Beşiktaş Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Beşiktaş Şubesi
+90 212 259 0712
Galleria Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Galeria Şubesi
+90 212 559 3254
Samsun Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Samsun Şubesi
+90 362 432 0873
Antalya Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Antalya Şubesi
+90 242 312 3600
Bursa Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ulucami Şubesi
+90 224 220 4242
Karşıyaka Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Karşıyaka Şubesi
+90 232 369 4833
Ataşehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ataşehir Şubesi
+90 216 455 7108
Denizli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Denizli Şubesi
+90 258 261 2493
Kayseri Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Uğurevler Şubesi
+90 352 245 0039
Balıkesir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Balıkesir Şubesi
+90 266 239 1045
Diyarbakır Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Diyarbakır Şubesi
+90 412 224 0429
Kocaeli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Kocaeli Şubesi
+90 262 321 9110
İrtibat Büroları
Trabzon İrtibat Bürosu
Çarşı Mah. K.Maraş Cad.
Emek Apt. No:47 D:2
+90 462 323 0198
Müşteri Hizmetleri Merkezi
44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
Bandırma Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bandırma Şubesi
+90 266 713 0995
Eskişehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Porsuk Şubesi (Ek Şube)
+90 222 221 8202
Nazilli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Nazilli Şubesi
+90 256 313 1314
Download

ZiraatFX Haftalık Veri Takvimi