Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
11:00
Bayrak
Ülke
Almanya
Bora Tamer Yılmaz
Pazartesi, 27 Ekim 2014
Veri / Dönemi
IFO Endeksi
Ekim
Önceki
110,5
Beklenti
110,0
[email protected]
Yorum
Rusya
yaptırımları
ve
deflasyon
tartışması
Almanya’daki
beklentileri olumsuz
etkilese de mevcut
seviyeler
henüz
ekonominin
durgunluğa düşeceği
yerlerden
uzak.
PMI’ların ardından
veriler toparlanabilir.
4%
115
110
2%
105
100
0%
95
Perakende Satışlar
(YoY, 6 ay HO, 2
çeyrek gecikmeli)
Ifo Beklenti Anketi (sağ
eksen)
-2%
90
85
-4%
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.40
11:00
Avro
Bölgesi
Para Tabanı
Eylül
%2,0
YoY
%2,2
YoY
Draghi,
merkez
bankası bilançosunu
2012
seviyesine
çıkarma
peşinde.
Likidite programları
ve özel sektör tahvil
alımlarının önündeki
en büyük engel 2011
likidite programından
kalan geri ödemeler.
5%
Euro
M3 (YoY)
1.35
4%
1.30
3%
1.25
2%
1.20
1%
2011
2012
2013
2014
80%
TCMB İktisadi Yönelim Anketi
14:30
Kapasite
Kullanım
Oranı
Ekim
%74,4
-
Türkiye
Reel Kesim
Güven
Endeksi
Ekim
107,6
107,6
(mev. ar.)
-
-
Türkiye
ekonomisinin
78%
büyüme
trendini
%4’ün
üzerine
76%
çıkarabilmesi
için
yatırımların
74%
toparlanması
gerekiyor. Kapasite
kullanımı, yatırımlar 72%
için öncü gösterge
70%
işlevi görmekte.
10%
8%
6%
4%
2%
0%
09Ç3
10Ç2
Yatırımların GSYİH Büyümesine Katkısı
-2%
Kapasite Kullanımı (trend, 1 çeyrek
gecikmeli, sol eksen)
-4%
11Ç1
11Ç4
12Ç3
13Ç2
14Ç1
Diğer: Macaristan (TSİ 01:00) Güven Endeksleri. Güney Kore (TSİ 04:00) Mağaza Satışları. ABD (TSİ 15:45) Markit Hizmet Sektörü ve Bileşik PMI, (TSİ
16:00) İkinci El Konut Satışları, (TSİ 16:30) FED Dallas Şubesi İmalat Endeksi.
-6%
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
07:00
Bayrak
Ülke
Japonya
Salı, 28 Ekim 2014
Veri / Dönemi
KOBİ Güven
Endeksi
Ekim
Önceki
47,6
Beklenti
48,5
Yorum
Japonya’da
gündem
Yen’in değeri. Ekonomi
yönetiminin
amacı
enflasyon
oluşturabilmek. Bunun
bir yolu Yen’e değer
kaybettirmekten geçse
de kurdaki değer kaybı
vatandaşların ve KOBİ
kesiminin alım gücünü
düşürdüğü için Abe,
2
1
0
-1
-2
Z-değerleri, korelasyon = 0,81
-3
-4
-5
1998
KOBİ Güveni
2001
2004
GSYİH (4Ç HO)
2007
2010
2013
kur konusunda eskisi kadar keskin konuşmuyor. KOBİ ve tüketici güven
endeksleri Yen’deki seyri belirleyecekler gibi. Vergi düzenlemesinin
ardından istenen ivmeyi yakalayamayan ekonomide bir süre Yen
değerlenme sürecine girebilir.
09:00
15:00
Almanya
ABD
İthal Mal
Fiyatları
Eylül
Dayanıklı Mal
Siparişleri
Eylül
%-0,1
%0,4
%-0,1
%0,5
Hammadde fiyatları gerilemeyi sürdürdüğü için Almanya gibi ara-mal
ithalatçısı ülkelerde ithal mal fiyatları da düşmekte. Özellikle UzakDoğu’daki gelişmeler Avro Bölgesi’ndeki enflasyonist baskıları artırıyor.
Temmuz
ayında
uçak
siparişleriyle
ani
zıplama
gözlemlenen
siparişler, Ağustos
ayında normalleşti.
Eylül ayı verisi yılın
üçüncü çeyreğindeki
yatırım
iştahını
belirlemiş
olacak.
FED’in
yatırım
harcamalarına
gösterdiği özen
60%
85%
40%
80%
20%
0%
75%
-20%
70%
-40%
Dayanıklı Mal Siparişleri (YoY)
Kapasite Kullanım Oranı
-60%
65%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
ve kapasite kullanımı üzerindeki etkisi veriyi piyasa riski kategorisine
çıkarmakta.
Merkez Bankası Alarmı! İsveç (TSİ 10:30) Faiz Kararı. Macaristan (TSİ 15:00) Faiz Kararı.
Diğer: Japonya (TSİ 01:50) Perakende Satışlar. Çin (TSİ 03:30) Sınai Karlılık. İtalya (TSİ 11:00) Güven Endeksleri. ABD (TSİ 15:00) S&P Case/Shiller Konut
Fiyat Endeksi, (TSİ 16:00) Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Richmond FED.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
Bayrak
01:50
09:45
Çarşamba, 29 Ekim 2014
Ülke
Veri / Dönemi
Japonya
Sınai Üretim
Eylül
Fransa
Tüketici
Güveni
Ekim
Önceki
%-1,9
86
Beklenti
%2,2
86
Yorum
Japon ekonomisi Nisan ayındaki vergi artırımının etkilerini yılın üçüncü
çeyreğinde beklendiği kadar toparlayamadı. Veri akışındaki zayıflık
küresel risk iştahıyla birlikte NIKKEI’inin 16.375 seviyesinden dönmesine
neden oldu.
120
Avro Bölgesi’nin en 115
Tüketici Güven Endeksi
büyük
ikinci
Reel Kesim Güven Endeksi
110
ekonomisi zor bir 105
dönemden geçiyor.
100
Hollande’ın maliye 95
politikaları
faydalı
90
olmadıkları
gibi
devlet
başkanının 85
80
popülaritesi
tarihin
en
düşük 75
70
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
seviyesinde. Durumu
toparlayabilmek için sıkı politikalara muhalif kesimi hükümetten eleyen
Hollande, Manuel Valls’ı da Başbakan yaptı. Yine de politik istikrar
sağlanamamış. Hollande’ın, Valls’a yönelik “devlet başkanı olmadan da
insan hayatta başarılı olabilir” sözleri politik tansiyonu yansıtıyor.
Merkez Bankası Alarmı!
20%
FED / FOMC (TSİ 20:00)
15%
Ekim toplantısı, yeni projeksiyonların paylaşıldığı ya da Başkan 10%
Yellen’ın basın toplantısı düzenlediği bir toplantı değil. Büyük
5%
olasılıkla Bullard’ın açıklamalarına rağmen varlık alımları
sonlandırılacak. Aralık ayı toplantısı öncesinde ise iletişim için 0%
seçilecek dil çok güçlü olmayabilir. “Makul zaman” ya da
“kaynakların kullanımı” gibi ifadeler metindeki yerlerini -5%
koruyabilirler. Veriye bağlı hareket edileceği vurgusu artırılmaya
çalışılırken ABD Doları’nın ani değer kazancı FED’in sakin-10%
yaklaşımının nedeni.
-15%
Brezilya Faiz Kararı.
-20%
2002
-15%
-10%
-5%
0%
5%
Dolar değerli
10%
İhracat
2004
2006
Dolar Endeksi
2008
2010
2012
15%
2014
Diğer: İspanya (TSİ 10:00) Perakende Satışlar. Macaristan (TSİ 10:00) İşsizlik Oranı. Norveç (TSİ 11:00) İşsizlik Oranı. ABD (TSİ 13:00) MBA Mortgage
Başvuruları.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
10:00
10:00
14:30
15:00
Bayrak
Ülke
İspanya
Türkiye
ABD
Almanya
Perşembe, 30 Ekim 2014
Veri / Dönemi
GSYİH
3. Çeyrek
Tüketici
Güveni
Ekim
GSYİH
3. Çeyrek
TÜFE
Ekim
Önceki
%0,6
74,0
%4,6
%0,0
MoM
Beklenti
%0,5
-
%3,0
%-0,1
MoM
Yorum
Bill Gates ardından
da Soros İspanya’nın
toparlanmasına
yatırım
yaptılar.
İspanya toparlansa
da
hissedarı
oldukları
konut
şirketi FCC borçlarla
uğraşıyor.
Testlerden başarıyla
çıkan
İspanyol
bankalar toparlanma
ivmesinin süreceğine
işaret etmekte.
80%
1.0%
GSYİH (QoQ)
FCC
60%
0.5%
40%
0.0%
20%
-0.5%
0%
-1.0%
-20%
-1.5%
-40%
-60%
2008
-2.0%
2010
2012
2014
Ekim ayında güçlenen borsa, istikrar kazanan Türk Lirası geçen ay
yükselmeye başlayan tüketici güvenini Ekim ayında 75 seviyesine
yaklaşabileceğine işaret ediyor.
Conference
Board’un
yayımladığı endeks
ekonomik
faaliyeti
yansıtmakta.
Tüketici güvenindeki
güçlü
artış
göz
önüne
alındığında
Dolar
güçlenmesi
nedeniyle
ihracat
kaybı
olmadıkça
yukarı
yönlü
sürprizler
gözlemlenebilir.
15%
6%
10%
4%
5%
2%
0%
-5%
0%
-10%
-2%
-15%
-20%
-25%
1989
-4%
Öncü Gösterge
GSYİH (YoY)
-6%
1994
1999
2004
2009
2014
Almanya’da yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki ekonomik faaliyet kaybı çıtı
açığının artmasına neden olmakta. Girdi maliyetleri de hammadde fiyatları
nedeniyle düşük seyrettiği için fiyat seviyeleri gerileme riskiyle karşı
karşıyalar.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
Bayrak
Ülke
Cuma, 31 Ekim 2014
Veri / Dönemi
İşsizlik Oranı
Eylül
01:30
Önceki
%3,5
Beklenti
%3,6
Japonya
TÜFE
Eylül
%3,3
YoY
%3,3
YoY
Yorum
Japonya’da
kur
değersizleşmesiyle
işleri çözmek için
geç
kalınmış
olunabilir. Üretimin
ülke
dışına
taşınması
kurdaki
değer
kaybının
etkilerini azaltmakta.
Yapısal
reformları
temsil
5%
TÜFE (YoY)
4%
İstihdam Talebi
3%
1.25x
1.00x
2%
1%
0.75x
0%
-1%
0.50x
-2%
-3%
2004
0.25x
2007
2010
2013
eden üçüncü okun fırlatılmaması Abe’nin işlerini zorlaştırıyor. İşsizlik son
derece düşük olsa da ücretler artmıyor ve enflasyon oluşmuyor!
09:00
10:00
Almanya
Türkiye
Perakende
Satışlar
Eylül
Ticaret
Dengesi
Eylül
%2,5
MoM
-8,04
USD myr
%-0,9
MoM
-7,13
USD myr
Avro’nun değer kaybetmesi Alman ihracatı üzerinden iç talep koşullarına
olumlu destek olabilir. Dez-enflasyon da tüketicilerin alım gücünü artırıcı
destek yapmakta. Alman ekonomisi zor bir süreçten geçse de henüz
durgunluğa girecek kadar yavaşlamadı.
Sene
başında
gözlemciler
ticaret
dengesi ve buna
bağlı olarak cari
açıkta
yılın
son
döneminde
kötüleşme
beklemekteydiler.
Yapısal
önlemler
(tüketime
yönelik
kredi uygulamaları)
ve hammadde
2.8
2.6
2.4
Dış Ticaret Açığı (USD milyar,
3AHO, arındırılmış, sağ eksen)
Sepet kur (5 ay gecikmeli)
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
12
10
8
6
4
2
1.0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
fiyatlarının seyri Türkiye’nin dış dengesinden yana geliştiler.
Olumsuzlukları fiyatlayan Türk Lirası’nın toparlanmak için yeri var.
Merkez Bankası Alarmı! Japonya Para Politikası Kurulu. Rusya (TSİ 12:30) Faiz Kararı. Meksika (TSİ 17:00) Faiz Kararı.
Diğer: Avro Bölgesi (TSİ 12:00) TÜFE. ABD (TSİ 14:30) Kişisel Harcamalar, PCE Deflatörü, (TSİ 15:45) Chicago PMI, (TSİ 15:55) Michigan Ün. Tüketici
Güveni.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
Çekince
Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma
e-mail: [email protected]
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent – İstanbul +90 212 339 8080 / [email protected]
Şubeler
Merkez Şube
+90 212 514 0044
Ankara Şubesi
+90 312 466 8610
Kadıköy Şubesi
+90 216 360 3070
İzmir Şubesi
+90 232 489 6300
Yatırım Merkezleri
Adana Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Adana Şubesi
+90 322 352 1111
Beşiktaş Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Beşiktaş Şubesi
+90 212 259 0712
Galleria Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Galeria Şubesi
+90 212 559 3254
Samsun Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Samsun Şubesi
+90 362 432 0873
Antalya Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Antalya Şubesi
+90 242 312 3600
Bursa Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ulucami Şubesi
+90 224 220 4242
Karşıyaka Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Karşıyaka Şubesi
+90 232 369 4833
Ataşehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ataşehir Şubesi
+90 216 455 7108
Denizli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Denizli Şubesi
+90 258 261 2493
Kayseri Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Uğurevler Şubesi
+90 352 245 0039
Balıkesir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Balıkesir Şubesi
+90 266 239 1045
Diyarbakır Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Diyarbakır Şubesi
+90 412 224 0429
Kocaeli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Kocaeli Şubesi
+90 262 321 9110
İrtibat Büroları
Trabzon İrtibat Bürosu
Çarşı Mah. K.Maraş Cad.
Emek Apt. No:47 D:2
+90 462 323 0198
Müşteri Hizmetleri Merkezi
44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
Bandırma Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bandırma Şubesi
+90 266 713 0995
Eskişehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Porsuk Şubesi (Ek Şube)
+90 222 221 8202
Nazilli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Nazilli Şubesi
+90 256 313 1314
Download

ZiraatFX Haftalık Veri Takvimi