Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
03:00
Bayrak
Ülke
Güney Kore
Bora Tamer Yılmaz
Pazartesi, 1 Eylül 2014
Veri / Dönemi
Dış Ticaret,
İhracat
Ağustos
Önceki
%5,4
YoY
Beklenti
%-0,8
YoY
[email protected]
Yorum
Güney
Kore, 80%
Dünya’nın
60%
ihracat merkez
ve barometresi. 40%
Küresel
ticaret
hacmi ve yapısı, 20%
ülkelerin ihracat
0%
dinamiklerini
birbirleriyle
-20%
ilişkilendirmekte
Güney Kore
Türkiye
-40%
ve etkileşime
Yıllık ihracat artışı
-60%
sokmakta.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ağustos ayında
küresel ticaretin olumlu seyri, yılın üçüncü üçüncü çeyreğine ilişkin
görmeyi beklediğimiz ilk sinyallerden olabilir.
07:00
Endonezya
TÜFE
Ağustos
%4,53
YoY
%4,01
YoY
Endonezya’da merkez bankasının uyguladığı sıkı para politikası
sonuçlarını bu sene vermeye başladı. Geçtiğimiz ay merkez bankasının
hedef bandına iyileşen enflasyonun arından %7,5 oranındaki politika
faizinin yılın son çeyreğinde düşmesi mümkün hale gelmekte. Hindistan ve
Endonezya’nın faiz indirim döngülerine başlaması TCMB’nin işini
kolaylaştıracaktır.
60
PMI Günü! Ağustos ayı için nihai PMI İmalat endeksleri Çin, Güney Kore, Endonezya, Hindistan,
Rusya, Türkiye, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Brezilya, ABD, İngiltere ve Euro
Bölgesi için yayımlanıyor olacak.
55
50
45
PMI
Sameks
Diğer: Japonya (TSİ 08:00) Araç Satışları. Almanya (TSİ 09:00) GSYİH (nihai değer, yeni bilgi özelliği düşük). Brezilya (TSİ 21:00) Dış Ticaret.
07/01/14
04/01/14
01/01/14
10/01/13
07/01/13
04/01/13
40
01/01/13
Temmuz ayında çalışma gününün de etkisiyle azalan toplam üretimin Ağustos ayında nasıl tepki
vereceği önemli. Zira PMI değerleri mevsim etkisinden arındırılmasına karşın çalışma gününe göre
yeterli hassasiyet gösterememekte. Bunun sonucu olarak geleneksel tatil ayı Ağustos’ta artış görebiliriz
ve Eylül ayına kalmadan Türkiye ekonomisindeki büyüme endişeleri azalabilir. Hafta içinde MÜSİAD –
İTÜ tarafından takip edilen SAMEKS endeksinde toparlanma kaydetmiş olmamız PMI verisinde de
pozitif gerçekleşme olasılığına işaret etmekte.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
02:00
Bayrak
Ülke
Güney Kore
Salı, 2 Eylül 2014
Veri / Dönemi
TÜFE
Ağustos
Önceki
%1,6
YoY
Beklenti
%1,6
YoY
Yorum
Ekonomisi
önemli
ölçüde
ihracata dayalı
olan
Güney
Kore’de
Won
sene başından
beri
değer
kazanınca
geçtiğimiz
ay
merkez bankası
5%
TÜFE (YoY)
Faiz
4%
Hedef
3%
2%
1%
0%
2010
2011
2012
2013
2014
Politika faizini
indirerek belirli ölçüde Won’un aşırı değerli bölgede hareket etmesinin
önüne geçebilmiş oldu. Enflasyon ise hedefin alt bandı %2,5 oranının bir
hayli uzağında. Hükümetin genişlemeci maliye politikalarını önümüzdeki
aylarda yeni para politikası hamleleri takip edebilir.
12:00
17:00
Euro
Bölgesi
ABD
ÜFE
Temmuz
ISM İmalat
Endeksi
%-0,8
YoY
57,1
%-1,1
YoY
57,0
Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları Güney-doğu Asya ülkeleri gibi atıl
kapasite nedeniyle gerilemeye devam ediyorlar. Üretici fiyatlarındaki
gerilemenin bir diğer sebebi de Emtia fiyatlarındaki düşüş. Üretici
fiyatlarındaki dinamikler ekonominin talep tarafında da fiyatların baskı
altında kalmasına neden oluyor ve Gelişmiş Ülkeler’de tüketici enflasyonu
artmıyor.
ABD’de üretim
koşulları gücünü
korumakta. ISM
endeksinin
60
değeri
civarındaki seyri
bölgesel
anket
sonuçları
ile
uyuşuyor.
40
65
20
60
55
0
50
-20
45
-40
-60
-80
2006
40
ISM (sağ eksen)
Dallas FED
35
30
2008
2010
2012
2014
Merkez Bankası Alarmı! Avustralya (TSİ 07:30) Faiz Kararı. Başkan Stevens bir süredir Avustralya Doları’nın değerini düşürme yönünde sözlü müdahalelerde
bulunsa da para birimi güç kazanmaya devam etmekte. Avustralya ekonomisinden gelen veri akışı ise bazı alanlarda olumlu, bazı alanlarda zayıf sinyaller
vermekte. Ülkenin kötüleşen ticaret şartlarına güçlü kurun çok fazla dayanma şansı bulunmuyor.
Diğer: Avustralya (TSİ 04:30) Konut Ruhsatları. İsviçre (TSİ 08:45) GSYİH.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
10:00
Bayrak
Ülke
Türkiye
Çarşamba , 3 Eylül 2014
Veri / Dönemi
TÜFE
Ağustos
Önceki
%9,32
YoY
Beklenti
%9,36
YoY
Yorum
Ağustos ayında
baz dinamikleri
TÜFE’nin yıllık
bazda artmaya
devam etmesini
sağlayabilir. Göz
göre
göre,
verinin
açıklanmasına
bir hafta kala
TCMB de bir
12%
30%
10%
20%
8%
10%
6%
0%
4%
2%
0%
2006
-10%
Çekirdek Enflasyon (sağ eksen)
Sepet Kur (YoY, sağ eksen)
2008
2010
2012
-20%
2014
politika hatası yapmayarak politika faizini sabit tutu. Ağustos ayı TÜFE’nin
zirve yaptığı ay olması mümkün. Eylül ayı ile birlikte beklediğimiz geri
çekilme üç aylık bir gecikmeyle gerçekleşmeye başlayabilir.
12:00
17:00
Euro
Bölgesi
ABD
Perakende
Satışlar
Temmuz
Fabrika
Siparişleri
Temmuz
%0,4
MoM
%1,1
MoM
%-0,3
MoM
Euro Bölgesi’nde yılın ikinci çeyreğinde talep bileşenleri olumlu seyrini
sürdürmekteydi. Güçlenen Euro, tüketicilerin güvenlerini pekiştiriyordu.
Ancak Euro’daki değer kaybı Ukrayna'da derinleşen durumla birleşince
güven endeksleri zayıflamaya başladılar ve talep bileşenleri de zora girdi.
Yılın üçüncü çeyreğinde tüketici talebinin nasıl seyredeceği Bölge
ekonomisi üzerinde belirleyici olabilir.
%10,9
MoM
Olumlu
seyreden
üretim
koşulları
dahilinde ABD’de
sipariş verisinin de
kuvvetini koruması
söz
konusu.
Özellikle havacılık
sektöründeki
gelişmeler
ABD
imalatını
ayakta
tutmakta.
2%
5%
4%
1%
3%
2%
0%
1%
-1%
0%
-1%
-2%
-2%
-3%
-3%
-4%
2002
Fabrika Siparişleri (MoM, 4 çeyrek HO)
GSYİH (YoY, sağ eksen)
2004
2006
2008
PMI Günü! Haziran ayı için nihai PMI Hizmet endeksleri Çin, Hindistan, Euro Bölgesi ülkeler, İngiltere ve Brezilya için açıklanıyor olacak.
Merkez Bankası Alarmı! Kanada (TSİ 17:00) Faiz Kararı. ABD / FED (TSİ 21:00) Bej Kitap. Brezilya Faiz Kararı. Polonya Faiz Kararı.
Diğer: Avustralya (TSİ 04:30) GSYİH. Macaristan (TSİ 10:00) Perakende Satışlar, GSYİH. ABD (TSİ 16:45) ISM New York.
2010
2012
-4%
-5%
2014
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
Bayrak
09:00
Ülke
Almanya
Perşembe, 4 Eylül 2014
Veri / Dönemi
Fabrika
Siparişleri
Temmuz
Önceki
%-3,2
MoM
Beklenti
%1,5
MoM
Yorum
Haftasonu Rusya
konusunu
görüşmek için bir
araya
gelen
Avrupa’lı
diplomatlar
gerektiği takdirde
yaptırımların
daha
da
kuvvetlendirilebil
eceğini belirttiler.
40%
20%
0%
Almanya Fabrika
Siparişleri
Almanya Sınai Üretim
-20%
-40%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Alman sanayisi yeni koşullara kendisini adapte etmeye çalışıyor.
Yaptırımlar nedeniyle ekonominin %0,3 oranında sekteye uğraması söz
konusu. Yine de bu gelişmeleri Doğu Avrupa ve Türkiye’ye etkileri ara mal
ihracatı üzerinden dolaylı ve sınırlı kalmakta.
15:30
ABD
Verimlilik
2. Çeyrek
(nihai değer)
%2,5
%2,5
Merkez Bankası Alarmı! İsveç (TSİ 10:30) Faiz Kararı.
İngiltere / BoE (TSİ 14:00)
İngiltere Merkez Bankası para politikasını rölantide tutmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz ay iki çekimser oy kullanımı tüm piyasa için sürpriz olsa da İskoçya
bağımsızlık referandumu Sterlini zayıflatan unsur. Yılın ilk çeyreğinde faiz artırım
beklentimizi korumaktayız.
ABD’de tartışma, potansiyel büyüme etrafında şekilleniyor. Böyle bir
ortamda verimlilikle ilgili tüm veri akışı piyasalarda tepki bulacaktır. Bu tip
verilere, piyasanın refleks (“knee-jerk”) tepkiler vermesi pek beklenmez.
Ancak uzun dönem için fiyatlamaları doğrudan ilgilendirmesi beklenebilir.
1.70
1.60
14%
Euro
M3 (YoY)
10%
1.50
1.40
Euro Bölgesi / ECB (TSİ 14:45)
Geleneksel tatil ayı Ağustos’ta Avrupa Merkez Bankası bir kez daha pas geçti.
Ancak ay sonunda Jackson Hole sempozyumunda Başkan Draghi, genişleme
adımlarının sinyalini kamuoyu ile paylaştı. Bu ay başlayacak seçici likidite
programının sonuçlarına göre Kasım ya da Aralık aylarında Banka’nın varlık
alımlarına başlaması mümkün. Bu konuda güçlü bir sözle yönlendirme görebiliriz.
Japonya Faiz Kararı.
12%
1.30
8%
6%
4%
2%
1.20
1.10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0%
-2%
Diğer: Güney Kore (TSİ 02:00) GSYİH. Avustralya (TSİ 04:30) Perakende Satışlar, Ticaret Dengesi. Fransa (TSİ 08:30) ILO İşsizlik Oranı. ABD (TSİ 15:14)
ADP Özel Sektör İstihdamı, (TSİ 15:30) Ticaret Dengesi, İlk İşsizlik Başvuruları, (TSİ 17:00) ISM – İmalat Dışı.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
TSİ
10:00
Bayrak
Ülke
Macaristan
Cuma, 5 Eylül 2014
Veri / Dönemi
Sınai Üretim
Temmuz
Önceki
%1,8
MoM
Beklenti
-
Yorum
Doğu
Avrupa
ülkelerinin Rusya
yaptırımlarından
etkilenme
dinamikleri
Türkiye
ile
benzer.
Doğrudan
endüstriyel
ürünler
açısından
6%
15%
4%
10%
2%
5%
0%
0%
-2%
-5%
-4%
-10%
-6%
Sınai Üretim
-15%
-8%
Büyüme
-20%
-10%
2008
-25%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rusya pazar oluşturmuyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri
ihracatları üzerinden Doğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye Rusya
yaptırımlarından etkilenebilirler. Olası etkilenmenin de sınırlı olması söz
konusu. Ancak eğer Rusya yaptırımları Avrupa ekonomilerini olumsuz
etkileyerek iç talep koşullarında zayıflamaya yol açarsa yaptırımların
dolaylı etkisi artabilir. Macaristan'dan gelecek veri önümüzdeki hafta
Türkiye’de açıklanacak sınai üretim verisine ışık tutacaktır.
15:30
ABD
İstihdam
Raporu
Ağustos
209bin
225bin
Haftanın
risk
olayı
olmaya
aday
gelişme
ABD’de
istihdamın seyri.
FED’in
her
veriye güvercin
bakış
anlayışından
uzaklaşıyor
olması istihdam
750
500
250
0
-250
-500
-750
ADP
-1000
2002
2004
2006
NFP
2008
2010
2012
2014
verisindeki yukarı yönlü sürprizlerin piyasa etkisini artırması düşünülse de
bundan sonra artık ABD’de güçlü verilerin Gelişmekte Olan Ülke
piyasalarına olumsuz etki oluşturmasını beklemiyoruz.
Merkez Bankası Alarmı! Meksika (TSİ 17:00) Faiz Kararı.
Diğer: Japonya (TSİ 08:00) Ekonomik Faaliyet Endeksleri. Almanya (TSİ 09:00) Sınai Üretim. Euro Bölgesi (TSİ 12:00) GSYİH. Meksika (TSİ 16:00) Tüketici
Güven Endeksi.
Ziraat Yatırım
Makroekonomik Ajanda
Çekince
Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma
e-mail: [email protected]
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent – İstanbul +90 212 339 8080 / [email protected]
Şubeler
Merkez Şube
+90 212 514 0044
Ankara Şubesi
+90 312 466 8610
Kadıköy Şubesi
+90 216 360 3070
İzmir Şubesi
+90 232 489 6300
Yatırım Merkezleri
Adana Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Adana Şubesi
+90 322 352 1111
Beşiktaş Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Beşiktaş Şubesi
+90 212 259 0712
Galleria Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Galeria Şubesi
+90 212 559 3254
Samsun Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Samsun Şubesi
+90 362 432 0873
Antalya Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Antalya Şubesi
+90 242 312 3600
Bursa Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ulucami Şubesi
+90 224 220 4242
Karşıyaka Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Karşıyaka Şubesi
+90 232 369 4833
Ataşehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ataşehir Şubesi
+90 216 455 7108
Denizli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Denizli Şubesi
+90 258 261 2493
Kayseri Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Uğurevler Şubesi
+90 352 245 0039
Balıkesir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Balıkesir Şubesi
+90 266 239 1045
Diyarbakır Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Diyarbakır Şubesi
+90 412 224 0429
Kocaeli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Kocaeli Şubesi
+90 262 321 9110
İrtibat Büroları
Trabzon İrtibat Bürosu
Çarşı Mah. K.Maraş Cad.
Emek Apt. No:47 D:2
+90 462 323 0198
Müşteri Hizmetleri Merkezi
44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
Bandırma Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bandırma Şubesi
+90 266 713 0995
Eskişehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Porsuk Şubesi (Ek Şube)
+90 222 221 8202
Nazilli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Nazilli Şubesi
+90 256 313 1314
Download

ZiraatFX Haftalık Veri Takvimi