VERİMLİ DERS ÇALIŞMA
YÖNTEMLERİ
HAZIRLAYAN:
ARZU YILDIRIM
(Uzm.Psikolog)
ACIBADEM TÜRK TELEKOM ORTAOKULU
İSTANBUL, 2015
1. Ders Çalışma Alışkanlığı Nasıl Kazanılır?
2. Çalışma İsteği Nasıl Kazanılır?
3. Hedefli Çalışma
4. Planlı Çalışma
5. Önce Bedeninizi Hazırlayın
6. Çalışma Ortamı Nasıl Olmalı
7. Ders Kitabından Çalışma Yöntemi
8. Not Tutmak
9. Öğrendiklerinizi Unutmamak İçin…
10. Akılda Tutmak İçin Şunları Yapın:
11. Sınavlara Çalışmak İçin Nasıl Hazırlanılır?
12.Bir Sınava Nasıl Hazırlanılır?
13. Çoktan Seçmeli Sınavlarda Başarılı Olmak İçin
Öneriler
14. Uzun Cevap Gerektiren Sınavlarda Başarılı Olmak
İçin Öneriler
1. DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI NASIL
KAZANILIR?
Çalışmaya
başlamak
ve
sürdürmek
konusunda temel faktörlerden bir tanesi
kişinin hayatı ile ilgili sorumluluk ve kararları
alma konusundaki isteğidir.
Eğer hayatınızla ilgili sorumluluğu dış dünya
ve olaylara bırakırsanız çalışmanızı ve
başarınızı engelleyecek bir çok nedeniniz
olacaktır.
Bir gün öğretmeniniz sizi azarladığı için
çalışmak istemeyeceksiniz. Bir başka gün
hava içinizi karattığı için, arkadaşınızla
tartıştığınız için, sinemaya gitmek vb. liste
uzatılabilir.
Eğer hayatınızla ilgili sorumluluğun
bütünüyle size ait olmasını istiyorsanız o
zaman yukarıdaki nedenlerin hiçbiri sizin
günlük programınızı uygulamanıza engel
olmamalıdır.
Ayrıca öğrencilerin ders çalışmaya
başlayamamalarının
nedeni
"Niçin
çalışmalıyım?"
sorusuna
yanıt
verememelerinden
kaynaklanır.
Ders
çalışmanın da nedenleri öğrencinin kendisi
tarafından net bir biçimde ortaya konmalıdır.
Ders çalışmak,aslında istenen bir davranış
değildir. Hangi öğrenci ders çalışmanın,
televizyon
seyretmekten,
gezmekten,
eğlenmekten daha zevkli olduğunu söyleyebilir
ki? Öğrencilerin çoğu ders çalışmaktan
hoşlanmaz. Onu sadece yapılması zorunlu olan
bir davranış olarak algılar. Hele bir de ders
çalışmama gibi bir tercihi varsa bu tercihini hep
çalışmamaktan yana kullanır. İşin doğrusu ders
çalışmama gibi tercihi olduğunu düşünür. Aslında
böyle bir tercih söz konusu değildir.
Birçok öğrenci çalışma isteğinin ortaya
çıkması için "İlham" gelmesini bekler. Oysa
"İlham" yapılması istenen davranışlar için gelir.
Ders çalışmak istenen bir davranış olmadığı için
ilham gelmesini beklemek yanlıştır. Önce ders
çalışmaya
başlayın.
Sonra
onu
zaten
seveceksiniz ve devam ettireceksiniz..
Çalışma isteğini uyandırmak için çalışmaya
başlayın ve bunu sürdürmeye çalışın. Bir süre
sonra ders çalışmayı severek yapmaya
başlayacaksınız. Fakat sevme konusunda çok
acele etmeyin. Önce bir gün düzenli çalışmayı
başarmayı hedefleyin.
Çalışmayı
düşünce
olarak
kabulleniyorsak,
ama
ders
çalışmaya
başlayamıyorsak, o zaman sıkılsak bile dersin
başına oturacağız ve düşüncemizin derse karşı
nasıl olumlu bir duruma geldiğini göreceğiz.
Bu
düzenli
çalışmayı
aksatmadan
yaparsanız artık ders çalışmak sizin için
zevksiz ve sıkıcı bir uğraşı olmaktan çıkar.
2. ÇALIŞMA İSTEĞİ NASIL KAZANILIR?
1- Tören beklemeyin, eyleme geçin:
çalışmak için tören beklemeyin, kendinizi
zorlayın ve harekete geçin.
2- Hedefinize sıkı sıkıya bağlanın: Günlük,
haftalık,
aylık
hedefler
belirleyerek
(bitireceğiniz konular, çözeceğiniz soru
adetleri, deneme sınavlarında alacağınız
puanlar gibi) ana hedefiniz için bunları
basamak olarak kullanın.
3Arkadaş
çevrenizi
çalışan
öğrencilerden oluşturun:
Çevrenizdeki arkadaşlar çalışan, çalışmayı
seven, yarış edebileceğiniz nitelikte olsun.
Bu arkadaş çevresi içinde gıcık kaptığınız
(!) tipte olanlar da bulunmalı. Bu tip
arkadaşlarınıza kaç puan alacağınızı, kaç saat
çalışacağınızı, kaç soru çözeceğinizi söylerseniz
bunları yapmak için kendinizi zorlama ihtiyacı
hissedersiniz. Tabii ki onların dillerine
düşmemek için!
4- Başarıda kendinizi ödüllendirin,
başarısızlıkta ceza uygulayın
5- İyi bir teknik direktör edinin: Bu kişi,
üzerinizde etkisi ve yaptırımı olan bir
öğretmeniniz olabileceği gibi bir üniversiteli
büyüğünüz de olabilir. Özellikle bu kişinin sizi
denetleme görevi çok önemlidir.
6Çevrenizde
sizi
konuşma
ve
davranışlarıyla tetikleyecek kişiler olsun: Bazı
kişiler konuşma ve davranışıyla sizde etki yapar.
Onunla çok kısa bir süre de olsa bir arada
olmanız, konuşmanız sizin adınıza çalışma
isteğinizi kamçılayabilir.
7- Kendinize dert ortağı bulun
8- Ümitsizliğe düşmeyin
3. HEDEFLİ ÇALIŞMA
Ortalama bir insan, hedeflediği hemen her
şeye
ulaşabilir.
Yeteneksizlilik
veya
kapasitesizlik hemen hemen hiç problem
olarak ortaya çıkmaz, ama istediğimiz için
fedakarlık yapmak, değişmek ve gelişmek
asıl problemdir.
1- Yazılı değilse, hedef değildir. Yazılı
olmayan
istek
bir
rüyadır,
istektir,
gerçekleşmeyecek bir şeydir.
2Hedefler
inanılabilir
olmalı.
Eğer
hedefinizin gerçekleşeceğine inanmazsanız,
bunun için bedel ödemek istemezsiniz.
3- Hedefler yeni bilgiler doğrultusunda
yeniden gözden geçirilmelidir. Eğer çok
yüksek görünüyorsa hedefi küçültün, çok
kolay görünüyorsa, hedefi büyütün.
4- Her gün için hedef koyun ve her
akşam gerçekleşenleri gözden geçirin.
5- Kendinizi hedeflerinizi gerçekleştirmek
için eğitin. Hedeflerinizi gerçekleştirirken
kendinizi orada hayal edin.
4.PLANLI ÇALIŞMA
Yapılacak işlerin belli bir süre ve düzen içine
sokulmasına plan denir. Sınavlara hazırlık
ciddi bir iştir. Bu işte başarıya ulaşmak, planlı
bir çalışmayla mümkündür.
Plan; “nasıl”, “ne zaman” ve “nerede” , “hangi
derse çalışılacağına” karar verme demektir.
Plân yapılırken;
Günlük çalışma süreleri derslere uygun bir
şekilde ayrılmalıdır.
Hangi dersin hangi saatte çalışılacağı
kararlaştırılmalıdır.
• Öğrenilmesi zor olan dersler, zihnin algılama
gücünün
en
yüksek
olduğu
saatlere
yerleştirilmelidir.
• Öğrenilmesi kolay dersler, zihnin yorulduğu ve
algılama
gücünün
zayıfladığı
saatlere
yerleştirilmelidir.
• Her öğrencinin algılama gücünün en
yüksek
olduğu
saatler
farklılık
gösterebileceği gibi genelde zihnin
dinlenmiş durumda bulunduğu sabah
saatleri etkili öğrenmenin en verimli biçimde
olabileceği saatler olarak kabul edilmektedir.
• Planlama
yapılırken,
plana
yerleştirilen
derslerin okul derslerindeki plana uygun olması
öğrenmeyi artırır.
• Çalışma günleri planlanırken her günün aynı
saatlerine denk getirilmesi öğrencinin o
saatlerde
çalışmaya
motive
olmasını
sağlayacaktır. Bu aynı zamanda dikkatin
toplanmasına ve zamanla öğrencinin o
saatlerde çalışma isteğinin uyanmasını
sağlayacaktır. Planda yemeklerden sonraya
ders çalışma konmamalıdır. En az yarım saat
ara verecek şekilde planlama yapılmalıdır;
çünkü yemekten hemen sonra yapılacak bir
çalışma verimli olmayacaktır.
•Plan hazırlanırken ders çalışma süreleri 45–50
dakika tutulmalı ve 10’ar dakikalık aralar
verilmelidir. Uzmanlar, en etkili çalışma
yönteminin ara verilerek yapılan çalışmalar
olduğunu belirtmektedir.
• Ancak, dinlenme süresinin 10 dakikadan fazla
olması, dikkatin dağılmasına ve çalışmaya
karşı
isteksizliğin
artmasına
neden
olacağından bu süre aşılmamalıdır.
• Planlama yapılırken öğrenmede birbirine yakın
dersleri peş peşe koymamak gerekir. Örneğin;
matematik ve fen derslerin peş peşe gelmesi
yerine, matematikle Türkçeyi peş peşe
getirecek bir plan tercih edilmelidir. Kısacası
bir sayısal dersle bir sözel dersin peş peşe
geldiği bir plan daha uygundur.
• Plan yazılı hale getirilmeli ve sürekli görülüp
motive olunan bir yere asılmalıdır ki planlı
•çalışmayla ulaşılacak hedef her an akılda olsun.
PLÂN ÖRNEKLERİ
Yapılması gereken ön hazırlıklar vardır:
•Dokümanların belirlenmesi,
•Dokümanların sıraya konması,
•Hangi süre içinde bitirileceklerinin tespit
edilmesi.
BİRİNCİ YÖNTEM
• Bu yöntem herkes için kullanılabilecek
kolaylıktadır. Bu yöntemde günlük ne kadar
ders çalışılacağı belirlenir. Belirlenen çalışma
miktarı ise kişilerin uygun vakitlerine bırakılır.
Temel iş, günlük ders çalışma süresini
belirlemedir.
• Daha önce belirlenen dokümanlara, belirlenen
süreler kadar günlük çalışılır. Bu plâna göre
günde 4 saat sınavlara hazırlık, 1 saat de okul
dersleri için çalışma süreniz vardır.
• Buradaki sorun: “Biraz sonra başlarım, şu işten
sonra başlarım.” şeklinde bir yaklaşıma
gidilirse çalışacak sürenin kalmamasıdır.
HAFTALIK PLÂN ÇİZELGESİ ÖRNEĞİ
GÜNLER TÜRKÇE
PZT.
SALI
ÇRŞ.
PERŞ.
CUMA
CMT.
PAZAR
MAT.
FEN
SOSYAL
OKUL
SÜRE
İKİNCİ YÖNTEM
Bu yöntemde gününüzü dakika dakika
plânlarsınız. Plânladığınız bu aralıklara
derslerinizi
ve
diğer
etkinliklerinizi
yerleştirirsiniz. (Okul süreleri dahil). Burada
dikkat edilecek nokta; okul dışındaki boş
vakitlerin değerlendirilmesidir. Onun için
öncelikle okula gidiş geliş sürelerinizi belirleyip
plâna öncelikle yerleştirmelisiniz. Daha sonra
da kalan boşlukları ders ve ders dışı diğer
etkinliklere ayırmalısınız. Tabii bu plân
yapılırken televizyon izleme, dinlenme, yemek
7
yeme, teneffüs, uyku vb. faaliyetlerin süreleri
de belirlenmelidir.
GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI ÇİZELGESİ ÖRNEĞİ
HAFTA İÇİ
HAFTA SONU
SÜRE
İŞ
SÜRE
İŞ
08.30 - 12.40
13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 17.15
17.15 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 20.15
20.15 - 21.00
21.00 - 21.15
22.15 - 22.00
22.15 - 22.30
Dershane
Eve varış
Yemek
Dinlenme
Ders tekrarı
Ara
Ders tekrarı
Ara
Ders tekrarı
Kültür fizik
Yemek
Serbest
Soru çözümü
Ara
Soru çözümü
Ara
Ders çalışma
Serbest kitap
08.00 - 1.2.30
13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 17.15
17.15 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 -2 0.00
20.00 - 20.15
20.15 - 21.15
21.15 - 21.30
21.30 - 22.15
22.15 - 22.30
Okul
Eve varış
Yemek
Dinlenme
Okul dersi
Ara
Okul dersi
Ara
Ders
Kültür fizik
Yemek
Serbest
Sınavlara hazırlık
Ara
Sınavlara hazırlık
Ara
Sınavlara hazırlık
Serbest kitap
5. ÖNCE BEDENİNİZİ HAZIRLAYIN
Vücudunuzu ders çalışmaya önce bedensel
olarak hazırlamalısınız. İstenmeyen sıkıcı bir
davranış gerçekleşmeden önce genellikle
bacaklar dizlerden kırılmaya, sırt eğilmeye,
omuzlar çökmeye ve vücut coşkulu halini
kaybetmeye başlar. Vücuttaki canlılık yerini
bıkkınlığa ve isteksizliğe bırakır. Beyin de
vücudun şekline göre davranışa duygusal bir
boyut kazandırır. Bu süreçler sonunda oluşan
beden duruşunda isteksizlik ön plana çıkar,
öğrenci ders çalışmaya henüz başlamadan
çalışma isteği kaybolur.
Bu durumda çalışmaya başlasanız bile
bir süre sonra isteksiz oluşunuzdan
çalışmaya son verirsiniz. Vücudu coşkulu bir
duruma getirmeniz gerekir. Dik bir duruş,
alınan birkaç derin nefes, biraz gülümseme
bunu sağlayabilir. Bu durumda beyne
yapılacak olan davranışa istekli olunduğu
mesajı gider. Beyin gelen bu mesaja göre
ders çalışma davranışına olumlu bir
duygusal boyut kazandırır.
6. ÇALIŞMA ORTAMI NASIL OLMALI
Eğer Televizyon, bilgisayar, müzik seti ve
telefona
bağımlı
olarak
hayatınızı
sürdürüyorsanız ve bu saydığım makineler
çalışma temponuzu olumsuz yönde etkiliyorsa,
hiç vakit kaybetmeden odanızdaki bu araçgereçleri yok edin!
• Ders çalışırken müzik dinleme yanlışına
düşmeyin.
• Küçük kardeşi olanların ebeveynlerine çok iş
düşüyor. Anne babalarınızın siz çalışırken
kardeşlerinizi uzak tutmasını sağlayın.
• Eğer imkanınız varsa kendinize ait bir çalışma
odanız olsun.
• Oda imkanı olmayanlar kendileri için uygun bir
çalışma köşesi oluşturmalılar.
– Çalışacağınız
masa,
cam
kenarında
olmamalı.
–Odanızdaki ışık kaynağı (ampul, floresan vb.)
kesinlikle gözlerinizi yormayacak, dikkatinizi
dağıtmayacak bir güçte olmalı. Işığın gözünüze
doğrudan gelmemesine ve gölgenizin çalışma
masanızın
üzerine
düşmemesine
özen
gösterin.
–Odanızın ısı durumu, verimli ders çalışmaya
müsait olmalı.
–Ders çalışırken kullanacağınız materyaller
(kitaplar, testler, kalem-kağıt , su vb.) yanı
başınızda bulunmalı.
–Oturacağınız sandalyelerin masanın boyuna
uygun, sizi bedenen yormayacak nitelikte
olması gerekir.
–Bazı
öğrenciler
odalarını
görsel
malzemelerle zenginleştiriyor. Muhtelif boyda
ve ebatta posterler ve afişlerle duvarlarını
süslüyor. Bu öğrencilere söyleyeceğim şey, bu
seneki hedeflerine uygun afişlerle odalarını
süslemeleri.
–Elinizden geldiğince odanızı sade tutmaya
çalışın. Ne kadar çok uyarıcı olursa,
dikkatinizin dağılma riski o kadar yüksek
olacaktır.
7. DERS KİTABINDAN ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Göz gezdir: Bölümün bazı kısımlarını çabuk
okuyarak göz gezdirin. Bölümün uzunluğuna
bağlı olarak bu adım 5 dakikadan 15 dakikaya
kadar sürebilir. Göz gezdirmek ders kitabının
o bölümünde yer alan her şeyle ilgili bir fikir
olmasını sağlayacaktır. Göz gezdirme işlemini
şu şekilde yapabilirsiniz:
• Bölümün başlığını ve bütün diğer başlık ve alt
başlıkları okuyun.
• Bölümün ilk paragrafını okuyun.
• Her başlığın altındaki ilk paragrafı okuyun.
• Diğer paragrafların ilk cümlelerini okuyun.
•Bölümün özetini okuyun.
•Bütün resim, harita, tablo ve diğer görsel öğelere
göz atın. Bunların altındaki yazıları okuyun.
•Böl ve Oku: Ders kitabından okuma ödevi
olduğunda yapılacak iş size çok büyük geliyorsa,
başlamadan vazgeçebilirsiniz. Bunun çözümü işi
parçalara bölmektir
Bir bölümü okuması ve anlaması daha kolay
olacak şekilde kısım, parça ya da paragraflara
bölebilirsiniz.
Bir bölümün içindeki her paragraf, yazar
tarafından okuyucunun öğrenmesi amacıyla
yazılmıştır. Bunu en iyi şekilde yapabilmek için,
her paragrafı yavaş yavaş kelimelerin üzerinde
durarak yazarın ne demek istediğini ve önemli
olay ve bilgileri anlamaya çalışarak sindirmeniz
gerekir.
Nasıl Bölüp Okuyabilirsiniz?:
•Hiç durmadan bir sayfanın ardından öbürünü
okumak yerine, her seferinde bir paragraf
okunmalıdır.
•Her paragrafı okuduktan sonra durmalı ve
kendinize şu soruyu sormalısınız: Yazar bu
paragrafta benim hangi düşünce yada bilgiyi
anlayıp öğrenmemi istiyor? Sonra, şu cümleyi
tamamlayın. “Bu paragrafta yazar… diyor”
8. NOT TUTMAK
• Not tutmanın faydası derse olan ilgiyi
artırmasıdır. Böylece, dinlerken dikkatin uzun
süre diri kalması sağlanmış olur.
• Not tutarken kağıt konusunda cömert davranın.
Ufak kağıtlara, mikroskop yardımıyla okunacak
yazılarla not almayın.
• Not tutarken kağıdın alt, üst ve yanlarında
boşluk bırakınız. Bunun ne faydası olacak
derseniz, not alırken sizin aklınıza gelen
örnekleri,
cümleleri,
soruları
buralara
yazabilirsiniz.
•Bütün bunların yanında renkli kağıtlardan, renkli
kalemlerden yararlanırsanız, çalıştığınız dersten
zevk alabilirsiniz. Kısaca ders çalışmayı bir zevk
haline getirebilirsiniz.
•Yazdığınız notların belli soruları yanıtlar nitelikte
olması oldukça önemlidir. Böylece alınan notlar
fonksiyonel olma özelliği taşır. Alınan notlar
"Kim", "nerede", "ne zaman", "nasıl", "niçin",
"ne" gibi sorulara yanıt verecek şekilde
olmalıdır.
•Kendiniz için kısaltmalar yapın. Bu uygulama
zaman kaybını engelleyecek ve hızlı bir şekilde
not tutmanızı sağlayacaktır. Kendinize ait
şifrelemelere
başvurun.
Belli
kelimeleri
anlayacağınız şekilde kısaltarak yazın ("örneğin"
yerine "ör.", "bununla birlikte" yerine "+", "aynı
anlamda" yerine "=" gibi).
•Önemli olan kavramların, can alıcı noktaların
altını çizebilir ya da bunların yanına yıldız gibi
çeşitli işaretler koyabilirsiniz.
•Not tutarken karşılaştığınız ve anlamını
bilmediğiniz kavramların ne olduğunu öğrenip o
kelimeleri
sık
sık
kullanarak
hafızanıza
yerleştirmeye gayret ediniz. Unutmayın ki her
dersin kendine özgü terimleri vardır. Bunları
bilmeyen bir öğrencinin konuyu tam olarak
kavraması mümkün değildir.
•Derste tuttuğunuz notları, evde temize geçirin.
Böylece bir defa dinleyip iki defa not aldığınız
bilgiler kalıcı olacaktır.
9. ÖĞRENDİKLERİNİZİ UNUTMAMAK
İÇİN…
•Hedef belirleyin
•Dengeli beslenin
•Spor ve egzersiz yapın
•Okuyun
•Not tutun
•Dikkatle dinleyin
•Kendinize güvenin
•Akılda tutma tekniklerini öğrenin:
10. AKILDA TUTMAK İÇİN ŞUNLARI
YAPIN:
Günlük konu tekrarı, gün içerisinde çalışılan
konuların gözden geçirilmesidir. Yatmadan
yarım saat öncesini tekrarla geçirirseniz
unutmanız azalır.
• Tekrar
etmek
çok
önemlidir,
çünkü
öğrendiklerimizin %70”ini ilk bir saat, %80” ini
de bir gün içinde unutmaktayız. Mutlaka günlük
tekrar
yapılmalı
hatta
hafta
sonu
programımızda haftalık tekrar yer almalıdır.
Ayrıca ayda bir aylık tekrar yapmak da
unutmamızı
azaltacağı
gibi
konuları
özümsememizi
artıracaktır.
• Bunun yanında sınav tarihinden önce kendinize
belli bir tekrar dönemi ayırmalısınız.
• Her dersin sonunda (45 dakika) yaklaşık beş
dakikayı tekrara ayırmanız bilginin kalıcılığını
sağlamak açısından oldukça önemli. Bunun
ardından on dakika dinlenmek için kendinize
zaman ayırın.
• Yine yapacağınız bir başka önemli iş de sabah
kalktığınızda bir gün önceki dersleri tekrar
etmektir. Böylece bilgi daha kalıcı bir duruma
getirilmiş olur. Haftanın belli saatlerini, ayın belli
günlerini tekrar yapmak amacıyla belirleyin.
• Tekrar yaparken kendinizin yazdığı özet notları
kullanmanız teferruatta boğulmamanız için
önemlidir. Bunun yanında bir başkasına
anlatarak tekrar yapmanın da büyük faydası
vardır.
• Bu tekrarlar sonucunda konuyu ne derece
bildiğinizi ölçmenin yolu bol bol soru çözmektir.
Tekrar yaparken aynı tür dersleri (sayısal veya
sözel) çalışmanız sıkıcı olacağı için dikkat
dağılmasına neden olacaktır. Sözel ve sayısal
derslerin beraber tekrar edilmesi bu açıdan
faydalıdır.
•Not tutmayan ve bundan hoşlanmayan
öğrencilere bir atasözüyle cevap vermiş olayım.
"Alim unutur, kalem unutmaz."
11.SINAVLARA ÇALIŞMAK İÇİN
NASIL HAZIRLANILIR?
Uygun şekilde hazırlanıldığı takdirde sınav
korkularının çoğu ile başa çıkabiliriz. Şimdi
okuyacağımız ilkeler sayesinde sınavlara
daha iyi hazırlanacak ve sınav öncesi
yaşadığınız panikten kurtulacaksınız.
SINAV İÇİN HAZIRLIK ÖNERİSİ 1
Düzenli olarak çalışma ve tekrarlama yapmak
için saatler belirleyin. Bir sınav gününde hazır
olmak için, ders ve kitap notlarına çalışmak için
her hafta zaman ayırmalısınız. Örneğin şöyle
düşünebilirsiniz:
“Dişlerimi her gün fırçalamanın yararlarını
bana dişçi söyleyecektir,
ama bir dişçiye gitmeden
bir gece önce ne kadar macun
kullanırsam kullanayım, dişlerimi ihmal
ettiğim süre boyunca oluşan zararı
düzeltemem. Becerilerimi ve bilgimi de,
aynen dişlerimi fırçaladığım gibi düzenli
olarak tazelemeliyim”.
Haftanın başında yaklaşan ödevler ile
ilgili düşünün. Yakın zamanda gireceğiniz
sınav var var mı? Eğer varsa, bazı çalışma
ve tekrarlama seansları düzenlemesi
gerekir. Bir sınav hafta arasında bildirilirse
bunu Ödev defterine kaydedin. ve onun
için yeterli çalışma saatleri belirleyin.
SINAV İÇİN HAZIRLIK ÖNERİSİ2
Sınavın içeriğini öğrenin: Bir sınav için
çalışmaya başlamadan önce, sınavda
nelerden sorumlu olacağınızı bilmelisiniz.
Eğer öğretmen bunu açıklamamışsa, bunu
sorarak öğrenin.
SINAV İÇİN HAZIRLIK ÖNERİSİ 3
Sınava hazırlık için gerekli materyalleri
düzenleyin. Eğer sınava hazırlanmak için
bütün materyalleri düzenlenirse, çalışma
saati daha verimli geçer.
Sınav için gerekli malzemeleri düzenlemek
için öneriler: Belli bir sınava hazırlanmak için
gerekli her şeyi derleyin ya bir dosyaya yada
büyük bir zarfa koyun.
SINAV İÇİN HAZIRLIK ÖNERİSİ 4
Çalışma ortamı oluşturun: Bir sınava hazırlık
için güdülenmiş olmak, konsantrasyon ve
düzenlilik gerektirir. Sınava hazırlanma zamanı
geldiğinde şunları yapmalısınız:
•Radyo ve TV kapatılacak.
•Ailenin diğer üyelerinden uzağa
gidilecek
•
•
•
•
Sınava hazırlık dosyası çıkarılacak.
Belli bir süre çalışmaya karar verilecek
Olumlu bir yaklaşım yakınılacak
Başarıya hazırlanılacak
12.BİR SINAVA NASIL
HAZIRLANILIR?
Eğer bütün ödevler yapılmış, dersler
dikkatle dinlenmiş, iyi not tutulmuş, ders
kitaplarından not çıkarılmış ve sık sık
tekrarlama saatleri düzenlenmişse, gerçek
bir sınav için ders çalışma seansına
hazırsınız demektir. Sınavın türüne göre
aşağıdaki şeylere ihtiyacınız olacaktır.
Ders notları, Ders kitabı notları,
Eski sınav ya da testler, Ev
ödevleri, Boş kağıtlar.
Bazı öğrenciler anne yada babanın çalışma
saatinde onlara eşlik etmesini ve sorular
sormasını, sınav yapmasını isterler. Ailenizin
gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda yardımını
isteyin.
13. ÇOKTAN SEÇMELİ SINAVLARDA
BAŞARILI OLMAK İÇİN ÖNERİLER
Çoktan seçmeli sınavlarda şu şekilde
hareket etmeniz başarıyı arttıracaktır.
1. Soruyu oku ve seçeneklere bakmadan
cevaplamaya çalış. Eğer verdiğin cevap
seçeneklerden
biriyse
o
zaman
muhtemelen doğru cevabı bulmuşsundur.
2. Hemen cevaplayamadığın soruları atla ve
son soruyu bitirdikten sonra geri dön.
3. Bütün cevap seçeneklerini dikkatle oku.
Genellikle iki seçeneğin içinde benzer
kelimeler olur ve neredeyse aynı cevapmış
gibi görünürler.
4. Çeldiricilere karşı dikkatli ol. Çeldiricilerin
amacı senin düşünmeni sağlamaktır.
Çeldirici
olarak
kullanılan
bazı
kelimeler: Herkes, hepsi, hiç kimse, hiç
biri.
5. Çok muğlak ya da genel görünen
seçenekleri dikkate alma. Doğru cevaplar
genellikle içinde özel ve ayrıntılı bilgi olan
cümlelerdir. Diğer seçeneklerden daha
uzun ve daha düzgün ifade edilmiş de
olabilirler.
6. Çılgınca yada tuhaf gelen seçenekler
genellikle yanlış cevaplardır. Onlardan
uzak dur.
14. UZUN CEVAP GEREKTİREN SINAVLARDA
BAŞARILI OLMAK İÇİN ÖNERİLER
Bu tür sınavlar sizin kendinizi göstermeniz
için bir fırsattır. Bir yandan bilginizi, bir
yandan yazma becerinizi gösterecek, aynı
zamanda
da
düşüncelerinizi
ifade
edeceksiniz. Ama iyi bir uzun cevap
yazmak iççin bilgi ve düşüncelerden daha
fazlasına
ihtiyaç
vardır.
İçerik
iyi
düzenlenmeli, üzerinde iyi düşünülmeli ve
düzgün kurulmuş cümleler ve paragraflar
halinde ve kolay anlaşılır bir şekilde ifade
edilmelidir.
1. Talimatları dikkatle oku. Talimatlarda
kullanılan kelimelere çok dikkat et.
• Eğer talimatta “benzer yanları karşılaştır”
diyorsa iki yada daha fazla şey, kişi yada
olay arasındaki benzerlikleri yazmalısın.
• Eğer talimatta “farkları karşılaştır” diyorsa,
iki yada daha fazla şey, kişi veya olay
arasındaki farkları yazmalısın.
• Eğer talimatta “açıkla” diyorsa, anlatmalı
veya nedenler sıralamalısın.
• Eğer talimatta “belirt” diyorsa, kısaca ama
açık seçik bir şekilde bir ana fikri
tartışmalısın.
• Eğer talimatta “kanıtla” diyorsa, gerçekten
ve ayrıntılarla destekleyerek bir görüşü yada
kuramı savunmalısın.
• Eğer talimatta “çiz” diyarsa, bir tablo, grafik
yada resim çizerek bölümlerinin adlarını
yazmalısın.
• Eğer talimatta “özetle”, diyorsa, fazla
ayrıntıya girmeden veya ilgisiz konulara
değinmeden,
düşünce
ve
görüşleri
özetlemelisin. Yazmadan önce düşün.
Düşüncelerini derle topla. Bazı şeyleri not
al. Zamanını ayarla.
2. Soruyu cümle halinde ifade ederek yada
kısaca cevabını vererek başla.
3. Açık ve veciz cümleler kullan ve el yazının
okunaklı olmasına dikkat et.
4. Her paragrafta, o paragrafın ana
cümlesiyle
başla.
Sonra,
olaylar,
ayrıntılar, gerçekler, kurallar, düşünce
ve görüşlerle paragrafı doldur. Asla
gereksiz şeyler yazma. Son paragraf
cevabın tümünü özetler nitelikte olmalıdır.
6. Bitirdiğin zaman yazdıklarını tekrar oku.
Download

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ - İSTANBUL