DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ!
AÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI
(VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ
BAKIM VE ONARIM YAPABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS
HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.
Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik
çarpması riski oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı
konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.
Kullanım Kılavuzu
Yüksek
Çözünürlük
Ağ Kamera
Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan
önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla
kullanılmıştır.
FCC UYARILARI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretebilir veya kullanabilir. Kullanım kılavuzunda açıkça
belirtilmediği sürece ekipmanda değişiklikler, modifikasyonlar yapmak ekipmana zarar verecek girişimlere
neden olabilir. İzinsiz bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması durumunda, ekipmanı çalıştırma yetkisini
kaybedebilirsiniz.
YASAL BİLGİLER: FCC Bölüm 15
Bu ekipmanın, A sınıfı dijital cihazlar için belirlenmiş limitlere uygunluğu FCC Kuralları Bölüm 15’e göre test
edilmiş ve onaylanmıştır. Bu limitler, ekipmanın ticari bir ortamda çalıştırılması durumunda oluşabilecek zararlı
girişimlere karşı uygun bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve
kullanılmazsa, radyo haberleşmelerinde zarar verebilir.
Bu ekipmanın bir yerleşim yerinde çalıştırılması zararlı girişimlere yol açabilir ve bu durumda kullanıcının,
girişimi masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmesi gerekir.
•
Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice
okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın.
MODEL
LNU7210R serisi
Son kullanıcıdaki bu ürünün kablo girişlerinde uygun elektrik teli girişleri, irtibat kutusu kapağı veya
salmastra kutusu sağlanacaktır.
•
Dikkat: Pil düzgün biçimde değiştirilmezse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Yalnızca üretici tarafından
önerilen pil tipiyle veya eşdeğeriyle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın.
•
Yalıtılmış tellerin geçtiği metaldeki deliklerin düz ve düzgün biçimli yüzeyleri olacaktır veya manşonlarla
birlikte sağlanacaktır.
Uyarı: Ekipmanı, kitaplık veya benzeri bir birim gibi dar bir alana kurmayın.
Uyarı: Tel tertibatı yöntemleri Ulusal Elektrik Kodu, ANSI/NFPA 70 ile uyumlu olacaktır.
Uyarı: Bu A sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortamında radyo girişimine yol açabilir ve bu durumda kullanıcının
uygun önlemleri alması gerekebilir.
Uyarı: Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmurun altında veya nemli bir ortamda
bırakmayın.
Özellikler
LNU7210R serisi
Olay
Arayüz
Uyarı: Kamerayı montaj desteği dahil olmak üzere
kameranızın 5 katı ağırlığına dayanabilir bir tavan ya
da duvara kurun.
Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak
irtibat bürosu:
Dikkat: Bu kurulum, nitelikli servis personeli
tarafından yapılmalıdır ve tüm yerel kanunlara
uygun olmalıdır.
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
•
Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim
noktası OLMADIĞINI aklınızda bulundurun.
Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti
Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız
bayii ile temasa geçiniz.
Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için bölmeyi
açmayın. Servis için yalnızca nitelikli personele
başvurun.
Dikkat: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz
bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler
cihazın üstüne koyulmamalıdır.
1.
Dikkat: Kamerayı düşürmeyin veya fiziksel şoka
maruz bırakmayın.
Dikkat: Sensör bir lazer ışını tarafından yakılabilir,
bu nedenle lazerli ekipman kullanılırken, sensörün
yüzeyinin lazer ışığına maruz kalmadığından emin
olun.
2.
Dikkat: Nakil sırasında, kamera orijinal ambalajıda
paketlenmelidir.
NOT:
4.
Düzgün çalışmasını sağlamak açısından, cihazın
saçak altı gibi su taşkınına karşı koruma sağlanan
uygun yerlere monte etmeyi unutmayın. Bu ürün
IP66 standardı onaylıdır. Bununla birlikte, herhangi
bir su taşkını endişesi varsa, açık hava Muhafazası
kullanılması önemle tavsiye edilir. Kamerayı açık
hava Muhafazası içerisinde monte ederken,
aşağıdaki yöntemleri uygulayın:
1. Kamerayı takmadan önce Muhafazanın ön
camını çıkarın.
2. Muhafazanın ön camını konumunda tutmak
için, ön kapağı çıkarın ve ardından kamerayı
ön camın yakınına yerleştirin.
Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp
tenekesi sembolü ürünün
2002/96/EC Avrupa Yönergesi
kapsaminda olduğunu
gösterir.
Tüm elektrikli ve elektronik ükünler
hükümetin ya da mahalli yetkililerin
gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
Eski cihazınızın uygun biçimde atılması
çevreye ve insan sağlığına zararlı potansiyel
negatif sonuçlari önler.
Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı
bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle,
katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız
mağaza ile irtibata geçiniz.
3.
EEE Yönetmeliğine uygundur.
ÖNEMLİ GÜVENLİK
TALİMATLARI
1.
2. 3. 4. 5. 6. Ana şebekeden gücü kesmek için, ana şebeke
kablo fişini çekin. Ürünü kurarken, fişin kolayca
erişilebilir olduğundan emin olun.
8. 9. 10.
11.
Eski cihazınızın atılması
Dikkat: Kamerayı kullanmadan önce, güç kaynağı
geirliminin doğru olduğundan emin olun.
7.
Bu talimatları okuyun.
Bu talimatları saklayın.
Tüm uyarıları dikkate alın.
Tüm talimatları izleyin.
Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
Yalnızca kuru bir bezle temizleyin.
12.
Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üretici
talimatlarına uygun bir biçimde yerleştirin ve
monte edin.
Radyatör, şömine, soba veya ısı üreten diğer
cihazlar (amplifikatörler de dahil) gibi ısı
kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
Güvenlik amaçlı kullanılan kutuplu veya
topraklı fişleri engellemeyin. Kutuplu fişin
biri diğerinden daha geniş olan iki ucu
vardır. Topraklı fişin iki ucu ve topraklı sivri
bir üçüncü ucu vardır. Geniş uç veya üçüncü
sivri uç sizin güvenliğiniz içindir.Aldığınız fiş
prizinize uymuyorsa, prizi değiştirmesi için bir
elektrikçiden yardım alın.
Özellikle fişlerde, duylarda ve cihazın
çıkış noktasında güç kablosunun üzerine
basılmasını ve ezilmesini engelleyin.
Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/
aksesuarları kullanın.
Sadece üretici tarafından belirtilen veya cihazla
birlikte satılan araba, ayak, sehpa, destek veya
masayı kullanın.Araba kullanıldığında, araba/
cihaz kombinasyonu hareket ettirilirken
devrilerek yaralanmalara neden olmaması için
dikkatli olun.
Üniteyi kullanma
Üniteye su veya başka sıvılar dökmemeye dikkat
edin.
Gövdenin içine yanıcı veya metal maddeler
sokmamaya dikkat edin. İç kısmında yabancı madde
varken kullanılması durumunda kamera arızalanabilir
veya yangın ya da elektrik çarpması oluşabilir.
•
Lensin yüzeyindeki tozu veya kiri üfleyici bir
araçla giderin.
•
Gövdesini temizlemek için yumuşak ve
havsız bir kuru bez kullanın (cam temizleyici
gibi). Çok kirliyse, az miktarda nötr deterjanla
nemlendirilmiş bir bez kullanın ve sonra
gövdeyi silerek kurulayın.
•
Tiner, alkol, benzen ve böcek ilacı gibi
uçucu solventleri kullanmayın. Bunlar yüzey
kaplamasına zarar verebilir ve/veya kameraya
zarar vererek çalışmasını önleyebilir.
•
Bu kamera tavana veya duvara montaj için
tasarlanmıştır.Baş aşağı kurmanız durumunda
arızaya neden olabilir.
Çalıştırma ve saklama
konumu
Uzun süre boyunca çok parlak bir nesneyi (örn.
lamba) görüntülemekten kaçının. Üniteyi aşağıdaki
konumlarda çalıştırmayın veya saklamayın.
13. Yıldırım esnasında veya cihaz çok uzun süre
kullanılmayacağı zaman cihazın fişini prizden
çekin.
14. Tüm servis hizmetleri için nitelikli servis
personeline başvurun. Güç kablosu veya fişin
zarar görmesi, cihazın üzerine sıvı dökülmesi
veya bir nesnenin düşmesi, cihazın yağmura
veya neme maruz kalması, normal bir şekilde
çalışmaması veya cihazın düşürülmesi gibi
nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda
servis gereklidir.
•
Aşırı sıcak veya soğuk yerler (çalıştırma sıcaklığı
-10 °C ile 50 °C, ancak ünitenin 0 °C ile 45 °C
sıcaklık aralığında kullanılmasını tavsiye ederiz.)
•
Nemli veya tozlu yerler
•
Yağmura maruz kalan yerler
•
Güçlü titreşime maruz kalan yerler
•
Radyo veya TV vericileri gibi güçlü
elektromanyetik radyasyon üreticilerine
yakınlık.
•
Kamerayı klimayı açık ve kapalı konuma
geçirerek hızlı sıcaklık dalgalanmalarının
olduğu bir yerde kullanmayın.
Ethernet
RJ-45 10 / 100 BASE-T
a Lens Kapağı
Görüntü Algılayıcı
6.4 mm (1/2.8 türü) CMOS
Güvenlik
Şifre Koruma, HTTPS (SSL, TLS), IP filtreleme, IEEE 802.1X
Lens
3 mm ile 9 mm F1.2 (x3 Zoom)
Açık Protokol
ONVIF 2.2 Profili S, PSIA 1.1
Gündüz / Gece
ICR (Oto / Gün / Gece / Harici / Program)
IPv4 ve IPv6 : TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP,
ICMP, QoS, UPnP
Protokol
IPv4 : FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMP v1/v2c/v3, DDNS(LG)
Entegre Yazılım
LG Ipsolute VMS Suite / Mobil Uygulaması (iPhone, iPad,
Android)
d Kaydırma ayarlayıcısı
Bağlantılar
20’a kadar
e Güç giriş soketi
Güç Kaynağı
24 V AA, 12 V DA, PoE
Maksimum Güç
tüketimi
10.6 W (24 V AA), 9.1 W (12 V DA), 9.6 W (PoE)
f AUDİO GİRİŞ / ÇIKIŞ (Hat Seviyesi Giriş/Çıkışı)
Maksimum Giriş
akımı
670 mA (24 V AA), 750 mA (12 V DA), 200 mA (PoE)
Çalıştırma ısısı /
Çalışma Rutubet
Seviyesi
-10 ºC ile 50 ºC / 0 % RH ile 80 % RH
Koruma
IK10, IP66
Minimum
Aydınlatma
Renk: 0.03 lx @ F1.2 (1/30 saniyelik, 50 IRE)
WDR
Destekliyor
IR Mesafesi
30 m
Görüntü İyileştirme
Arka Işık Dengeleme, 2D+3D-DNR, Netleştir, Işıklama Kontrolü,
AGC, Beyaz Denge, Gizlilik Maskesi, Netlik, EIS, Pivot, Smart IR
Sıkıştırma
H.264, H.264_High, MJPEG
Çözünürlük
1920 x 1080 / 1280 x 720 / D1 (704 x 576) / CIF (352 x 240)
Ağ
S/B: 0 lx @ IR LED Açık
Maksimum Çerçeve
60 fps @ 1920 x 1080
Hızı
Video /
Audio
LG Electronics, bu ürün(lerin)
2004/108/EC ve 2011/65/EU
yönergelerinin ve diğer ilgili
maddelerinin gerekli şartlarını
yerine getirdiğini beyan
etmektedir.
Parça adları ve İşlevleri
Öğeler
Kamera
Uyarı: Emniyet ekstra düşük voltaj (SELV)
standardına uyabilecek güç adaptörünü kullanın.
IEC60950-1 ve Sınırlı Güç Kaynağı standardına
uygun olarak (modele göre)
12 V DA veya 24 V AA kullanan güç kaynağı.
b
cd
e
f
g h
b Açı ayarlayıcı
Kamera açısını ayarlar.
c Eğim ayarlayıcı
Eğim konumunu ayarlar.
Kaydırma pozisyonunu ayarlar.
Uygun kablo ile 12 V DA veya 24 V AA güç temin noktasına bağlanır. Bu kamera daima DA
12 V veya AA 24 V gerilim ile çalıştırılmalıdır. LPS ile uyumlu Onaylı/Tescilli Adaptör.
g ARM GİRİŞİ & ALARM ÇIKIŞ / ALARM GİRİŞ DÖNÜŞÜ & ALARM ÇIKIŞ DÖNÜŞÜ
Sensör ve Alarm/Röle için fiziki arabirim sağlar.
h ETHERNET / PoE Çıkış Bağlantı Noktası
Çoklu Akış
4’ye kadar
ROI (Akıllı-Kodek)
Destekliyor (8’ye kadar)
Video Çözümleyici
Hareket Algılama, Alarm ile oynanması, Yüz algılama,
Saldırı tespit, Geçiş çizgisi, Nesne sayma, Nesne kaldırma,
Nesne firar
Metin Yerleşimi
Destekliyor
Boyutlar (W x H x D) 92.1 mm x 89.8 mm x 338.6 mm
Audio Sıkıştırma
G.711, G.726
Ağırlık
2-yollu Audio
Destekliyor
Ses Algılama
Destekliyor
Olay Tetikleyici
Video Çözümleyici, Ses Algılama, Alarm Giriş
Olay Bildirimi
Röle Çıkış, E-posta, FTP
Olay Öncesi Ara
Belleğe Alınıyor
Destekliyor
Analog Çıkış
BNC Çıkışı
Audio Giriş/Çıkış
1/1
Alarm Giriş/Çıkış
1 Giriş / 1 Çıkış
SD Yuvası
micro SD (32 GB’ye kadar)
Genel
a
Bir bilgisayarı veya ağı RJ-45 konektörüne bağlı 10 BASE-T / 100 BASE-TX kablo ile merkezi
bir noktaya bağlar.
NOT:
Ethernet üzerinden Güç (PoE) LAN altyapısında güç veren bir teknolojidir. Ağ kamerası gibi
bir ağ aygıtına, ağ bağlantısı için kullanılan kablo üzerinden aynı zamanda güç verilmesini
de sağlar. Böylelikle, aygıtın bulunduğu noktada güç çıkış unsurlarının gerekliliğini ortadan
kaldırır ve daha kolay bir uygulama ile birlikte kesintisiz güç verilmesini sağlar (LPS).
1.54 kg (Güneşlik ile 1.7 kg)
i IR LED
NOT:
Çalışan IR LED’ine, tehlikeli mesafe içerisinde (1 m) uzun süre bakmayın.
Aksesuarlar
Kamera, CD (Yazılım ve Kullanım Kılavuzu), Kullanım Kılavuzu, Test monitörü kablosu, Anahtar,
Vidalar (3 Adet), Kurulum etiketi, Güneşlik ve Sabitleme Vidası
j IR Sensörü
k RESET (Sıfırlama) düğmesi
Bu düğmeye 3 saniyeden daha uzun bastığınızda fabrika çıkış ayarlarına dönülür.
l Video çıkış konektörü
Kameranın montajı sırasında görüntüyü taşınabilir monitörde kontrol etmek için bu jakı
kullanın.
m Koşu düğmesi
i
j
k
l m
n
Bu düğmeyi kameranızın Yakınlaştır / Odak kontrolü için kullanın.
n mikro SD kartı yuvası
Mikro SD kartı yerine yerleştirin.
Bağlantılar
Önlemler
Güç Kaynağına Bağlantı
•
Kurulum ve bağlantı yapmadan önce
cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Aşağıda listelenen yöntemlerden birini
uygulayarak güç bağlantısı yapın:
Kurulum yetkin servis personeli
veya sistem kurulumcusu tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Güç adaptörünün kullanımı
•
•
Güç ve bağlantı kablolarının, cihazınızda
oluşabilecek hasarları önlemek amacı ile
nemli ortamlarda bulunmamasını sağlayın.
DA 12 V veya AA 24 V güç kaynağını aşağıda
gösterilen şekilde güç giriş terminaline
bağlayın.
(DA 12 V veya AA 24 V / 1,5 A veya üzeri güç
adaptörü tavsiye edilir)
Ağa Bağlanma
Sistemi, ağ üzerinden izleyebilir ve kontrol
edebilirsiniz. Uzaktan kumanda ile (izleme)
sistem düzenlemesini değiştirebilir veya ağ
üzerinden görüntü seyredebilirsiniz. Kurulum
sonrasında, uzaktan kumanda ve izleme
işlemleri için ağ ayarlarını kontrol edin.
IP kamerayı ağınıza standart bir RJ-45 ağ
kablosu kullanarak aşağıda gösterildiği şekilde
bağlayın.
ETHERNET
With PoE
Alarm Aygıtının
Bağlanması
Mikrofon ve Hoparlör
Aygıtlarının Bağlanması
Alarm terminalleri, algılayıcılar, kapı düğmeleri
vb alarm (aktarma) aygıtların bağlanması için
kullanılmaktadır.
Opsiyonel olarak, içerisinde yükselticisi
bulunan etkin bir hoparlörü ve/veya
mikrofonu bağlayın. Her bir mikrofon ve
hoparlör GND ile bağlantılı olmalıdır.
ARM GİRİŞİ & ALARM ÇIKIŞ / ALARM GİRİŞ
DÖNÜŞÜ & ALARM ÇIKIŞ DÖNÜŞÜ (Sensör
Girişi/ Aktarım Çıkışı)
Mikro SD kartın yerine yerleştirilmesi
1.
Vidayı gevşeterek ana gövde üzerindeki
kapağı açın.
2.
Mikro SD kartını aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi dikkatlice yerine
yerleştirin. Mikro kartı yerine
yerleştirmeden önce mikro SD kart
terminal pozisyonu kontrol edin. Mikro SD
kartının arka tarafını son adıma kadar itin.
AUDIO IN
PoE (Eternet üzerinden Güç) kullanımı için
PoE kablosunu ünite üzerinde LAN çıkış
bağlantı noktasına bağlayın. “IEEE802.3af”
standart PoE aygıtı kullanmanız gerekmektedir.
Algılayıcı Aygıt
ETHERNET
With PoE
ETHERNET
With PoE
NOT:
•
Ağ, Güç ve Alarmı bağlarken, vidaları
yukarıda gösterildiği gibi sıkın.
•
Mikrofonu, uğultuyu önlemek amacı ile
hoparlörden uzakta tutun.
NOTLAR:
•
Mikro SD kartını yerine yerleştirirken
çok fazla güç kullanmayın. SD kart zarar
görebilir.
•
Mikro SD kartı yanlış konumda yerine
yerleştirirsiniz mikro SD kart zarar
görebilir veya mikro SD Kart Yuvasının
zarar görmesine neden olabilir.
•
Mikro SD kart terminal ucunu temiz
tutun. Mikro SD kartın terminal ucunun
tozlanmamasına dikkat edin.
•
Mikro SD kart sarf malzemesi
olduğundan ve belirli süre
kullanılabileceğinden dolayı belli bir
süre kullanımdan sonra üzerine veri
kaydedilemeyebilir. Bu durumda mikro
SD kartın yenisini alarak yerleştirin.
•
Kapağı kapatın ve aşağıda gösterildiği
gibi bir tornavida kullanarak vidayı
sağlam bir şekilde sıkın.
Mikro SD kartı çıkartın
1.
Mikro SD kartın arka kısmına basarak
kilidi açın.
DIKKAT:
•
Mikro SD karı kameraya taktıktan
sonra mikro SD kartı gösterge ışığı
yanarken çıkartırsanız, kartın çıkarılması
için the [System > Storage > Device
Management > Unmount] menüsünü
kullanabilirsiniz. Mikro SD kartını
[Unmount] fonksiyonunu kullanmadan
çıkaracak olursanız SD kart verileri veya
kamera normal olarak çalışmayabilir.
•
Mikro kartın takılışı veya çıkartılması
sırasında kullanıcı tarafından
hatalı kullanım nedeni ile verilerin
silinmesinden dolayı LG Electronics
herhangi bir sorumluluk almamaktadır.
Önerilen mikro SD kart özellikleri
Üretici
Mikro SD kartını kameradan dikkatlice
çıkartın. Kilitli pozisyonda çok fazla güç
uygulamanız durumunda SD kart veya
SD kart yuvasının arızalanmasına neden
olabilir.
NOT:
PoE aygıtını bağladıktan sonra kamera
çalışmaz ise, lütfen PoE aygıtının yeteri kadar
güç sağladığından emin olun.
Kurulum
Kameranın tavana veya duvara montajı için aşağıdaki talimatlara uyun.
NOT:
Foto MOS Aktarımı DA 20 V’da 100 mA’e,
AA 28 V ise 100 mA’dir.
3.
Kamerayı tavana M4 kılavuz vida kullanarak monte edin.
Kameranın Kurulumu
Verilen şablonu kılavuz olarak kullanarak, tavanda bir delik açın.
Kamera konumunu ayarlama
Güneşliği Takma
Kamera açısı konumu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ayarlanmalıdır. Kamera açısı konumunu
a ve b adımını izleyerek ayarlayın.
Güneşliğin konumunu ayarlayın, ardından güneşliği takın.
1.
Kaydırma ayarını yapın.
2.
Eğme ayarını yapın.
3.
Açı ayarını yapın.
Kamera kablolarını kamera üzerinde bulunan soketlere yerleştirin.
Kablo bağlantısı ve su geçirmezlik sağlanması
Butil bant kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyin.
1.
Kabloları bağlayın.
2.
Kabloları Butil bant ile sarın.
UYARI:
•
Kablolar tamamen su geçirmez özellikte değildir. Bu nedenle boru uçlarında ve kablo
çekirdekleri arasındaki kısımlarda sızdırmazlık sağlayın ve parçaları Butil bant ile birleştirin.
•
Butil bant kullanılmadığı takdirde, bir boşluktan su girişi ve bunun sonucunda yoğunlaşma ve
su sızıntısı meydana gelebilir.
NOT:
• Kamera Pan ve Eğme ayarlarını zorladığınız taktirde zarar görebilir.
• Vida sabit olduğunda, Pan / Eğim / Açıyı değiştirirseniz, kamera hasar görebilir.
• Panı ve Açıyı 360°’den fazla döndürmemeye dikkat edin, dahili kablo hasar görebilir.
32 GB’dan az
32 kbayt
NOT:
Okuma ve yazma hızı 10 MB/saniyeden daha
fazla (Sınıf 6)
PoE Aygıtı
(IEEE802.3af )
Geniş Bant
Hizmeti
Blok Boyutu
(FAT 32)
Transcend
Taşınabilir monitörü test monitörü kablosu
aracılığıyla video jakına bağlayın.
Yönlendirici
(router)
Kapasite
LG
Sandisk
2.
Taşınabilir Monitörü
Bağlama
Geniş Bant
Hizmeti
2.
Ağ bağlantısı kesilmiş olsa dahi gözetim
ortamınızı mikro SD kart ile kaydedebilirsiniz.
AUDIO OUT
Sensör cihazını ve alarm (röle) cihazını alarm
terminaline bağlayın. Alarm sinyali olay
meydana geldiğinde verilecektir.
Alarm (Aktarım)
Aygıtı
PoE Aygıtı
(IEEE802.3af )
1.
Mikro SD kartın kullanımı
Download

Yüksek Çözünürlük Ağ Kamera