EYKO
ARSA VE KONUT
YAPI KOOPERATİFİ
2013 YILI
ÇALIŞMA RAPORU
35
Bestekar Sokak 18/3 Kavaklıdere / ANKARA (06680)
Tel: (0312) 418 10 26 - Faks: (0312) 425 31 28
e-posta: [email protected] web: www.ey-ko.com
2
İÇİNDEKİLER
A-GENEL BİLGİLER
. Genel Bilgiler, Yönetim ve Denetim Kurulu, Banka ve Posta Çeki hesap numaraları..........5
. Genel Kurul’a Çağrı, Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündem................................................6
B -YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL BİLGİLERİ
1-) Yönetim Kurulu Üyeleri.....................................................................................................7
2-) Denetim Kurulu Üyeleri.....................................................................................................7
3-) Personelin /Sözleşmelinin Adı Soyadı . .............................................................................7
4-) Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler.................8
YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
1- Kilit Beton Parke Yol Yapımı ........................................................................................8
2- Trafoların TEDAŞ’a devri .............................................................................................9
3- Menfezler . ...................................................................................................................10
4- Bakım Onarım faaliyetleri............................................................................................11
5- Borçlu Ortaklar.............................................................................................................12
6- İcraya verilmiş Ortaklar................................................................................................13
7- Adreslerine tebligat yapılamayan ortaklar . .................................................................13
8- Tapu İşlemleri ..............................................................................................................13
9- Emlak Vergisi ..............................................................................................................14
10- Kur’a ile dağıtılan yarım parsellerin durumu ............................................................14
11- Sosyal Tesislerin durumu . .........................................................................................15
12- Elektrik, su ve kanalizasyon bağlantı ücretleri . ........................................................15
13- Ortaklara kendi hesaplarını internet üzerinden görebilmeleri için şifre verilmiştir ..16
14-Sosyal Tesislerde tatil imkanı .....................................................................................16
15-Tapulu istifa ve tapulu ihraç durumundaki ortaklardan alt yapı hizmet bedeli
alınması .....................................................................................................................16
5-) Önceki Dönem Bütçe Kalemlerindeki Gerçekleşmeler ........................................16
C - MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ
1- Bilanço ve Gelir – Gider Farkı Hesabı Kalemleri Hakkında Genel Bilgiler ...............19
BİLANÇO..........................................................................................................................19
GELİR-GİDER CETVELİ ...............................................................................................19
2-) Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir Ve Giderler ...........................................21
3-) Kooperatifin Giderlerinin Dökümü ...............................................................................22
4-) Kullanılan Banka Kredileri . ..........................................................................................24
5-) Kooperatif Borçları ..........................................................................................................25
6-) Dönem içi Demirbaşlara İlişkin Bilgiler..........................................................................25
7-) Tutulan Defterler, Türleri, Noter Açılış ve Kapanış Tasdikleri . ..................................25
Ç - ORTAKLIK İŞLEMLERİ
1-) Mevcut Ortaklar . .............................................................................................................25
2-) Genel Kurulca Belirlenen Aylık Aidat Miktarı, Ortaklardan Yapılan Aidat
Tahsilatı, Ortakların Aidat Borçları ..............................................................................25
3-) Genel Kurul Kararı ile belirlenen Gecikme Faiz Oranı Usul ve Esasları,
Gecikme Faizi Tahakkuk ve Tahsilat Miktarı ...............................................................26
4-) Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri ................................................................26
5-) Çıkarılan ortaklar ............................................................................................................27
6-) Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler ...........................................................28
3
D – ARSA, İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI
1-) Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili genel kurul kararı .............................................28
2-) Gayrimenkul alımı satımı tutarları ................................................................................28
3-) Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya
tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin
açıklamalar .......................................................................................................................28
4-) İnşaat yapım yöntemi . .....................................................................................................28
5-) Yapılan ihaleler .................................................................................................................28
6-) Arsa ve arazinin imar durumu . ......................................................................................28
7-) Hakedişler .........................................................................................................................29
8-) Yıl sonu itibariyle inşat seviyesi, inşatların tahmini tamamlama tarihi
ve tahmini maliyet..............................................................................................................29
9-) Kesin Maliyet.....................................................................................................................29
E - HUKUKİ FAALİYETLER
Davalar . ..................................................................................................................................29
2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇE..................................................................................................31
DENETİM KURULU RAPORU..............................................................................................33
2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI........................................................................................39
Tapu Talep Formu Örneği.........................................................................................................40
Tapu Talep Dilekçesi Örneği.....................................................................................................40
Tapu Talep Formu (Yarım parseller için)..................................................................................41
Kooperatif Hisse Devir sözleşmesi...........................................................................................42
EKLER
EK-1 Belediye İhale Komisyon Kararı . ..............................................................................43
EK-2 Gediz Edaş Geçici Kabul Tutanağı.............................................................................44
EK-3 Gediz Edaş’ın deviz teslim yazısı...............................................................................45
EK-4 Fotoğraflar...................................................................................................................46
Arazi Krokisi.............................................................................................................................48
4
S.S EYKO ARSA VE KONUT YAPI
KOOPERATİFİ
2013 YILI ÇALIŞMA RAPORU
A- GENEL BİLGİLER
Kooperatifin Adı
: S.S. EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Kuruluş Tarihi
: 21.04.1975
Ticaret Sicil No
: 30251
Adresi
: Bestekar sokak 18/3 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon No
: 0312 418 10 26 – 0533 316 27 42
Fax
: 0312 425 31 28
Web
: www.ey-ko.com
E-Mail
: [email protected]
YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Osman KAZANCI
Dr. Müh. Haşim ŞENYİĞİT
Haşim ÇARDAK
Adnan AYDIN
Hasan AVCI
Başkan
İkinci Başkan
Muhasip Üye
Üye
Üye
DENETİM KURULU
Murat ÇEVİK
Cengiz ORUÇ
KOOPERATİF HESAPLARININ BULUNDUĞU BANKA VE HESAP NUMARALARI
BANKA
İL VE ŞUBE
IBAN NO
HESAP NO
T.C. ZİRAAT BANKASI
ANKARA – KIZILAY
TR 560 001 000 6850 39008957- 5001
39008957- 5001
T.C ZİRAAT BANKASI
ANKARA – MALTEPE
TR 060 001 000 6840 39008957- 5004
39008957- 5004
T.C ZİRAAT BANKASI
İZMİR
TR 800 001 000 3870 39008957- 5006
39008957- 5006
T. VAKIFLAR BANKASI
ANKARA – YENİŞEHİR
TR 340 001 500 1850 0729 0530 776
530 776
T. İŞ BANKASI
İZMİR
TR 470 006 400 000 134 9600 37223
37223
– DİKİLİ
– ÇANDARLI
POSTA ÇEKİ HESAP NUMARASI : 888 222
5
ÇOK ÖNEMLİ NOT :
1-) Gerek Bankalara gerekse posta çeki hesabına para yatırırken ADINIZI, SOYADINIZI
ve ORTAK NUMARANIZI yazdırıp, “EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ”
ibaresinin doğru bir şekilde yazıldığını KONTROL EDİNİZ. Adı Soyadı ve Ortak Numarası
belirtilmeyen ortaklarımızın gönderdikleri paralar “BİLİNMEYEN ORTAKLAR” bölümüne
alınmakta, “EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ “ ibaresinin kontrol edilmemesi
durumunda, yatırılan paralar ELKO, ERKO vs. gibi benzer isimdeki Kooperatif hesabına
geçmektedir. Her iki durumda da ortaklarımızın aleyhine maddi kayıplar ortaya çıkmaktadır.
2-) ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİĞİNİZİ T.C NUMARANIZ İLE BİRLİKTE
LÜTFEN YAZILI OLARAK KOOPERATİF MERKEZİMİZE BİLDİRİNİZ. Bazı
üyelerimiz bu bildirimleri yapmadıklarından kendilerine ulaşmamız mümkün olamamaktadır.
S.S EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
GENEL KURULA ÇAĞRI
Sayın Ortağımız;
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Ana Sözleşmesi gereğince
Kooperatifimizin 2013 mali yılına ilişkin OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
aşağıda ki adreste 4 MAYIS 2014 PAZAR günü, aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır. Yasal
çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11 MAYIS 2014 Pazar günü aynı yer ve
saatte yapılacaktır.
TARİH
SAAT
YER
: 4 MAYIS 2014 PAZAR
: 10:00
: SÜRMELİ OTELİ
CİHAN SOKAK NO : 6 SIHHİYE/ANKARA
Tel : (0.312) 231 76 60
GÜNDEM
1- Yoklama, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
2- Divan Başkanlığı seçimi,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 31.12.2013 tarihli Bilanço ve gelir-gider farkı hesapları
ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bilanço ve gelir-gider farkı hesapları, Denetim Kurulu
raporu ile kurulların ayrı ayrı ibrası,
5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçimi ,
6- Ortaklık işlemlerinin görüşülmesi,
a- Yarım parselinde konut olan ortakların durumunun görüşülmesi,
b- Tam ve yarım parselleri imara uygun olmayan ortakların durumunun görüşülmesi,
c- Tapulu istifa ve tapulu ihraç durumunda olan ortaklardan altyapı hizmet bedeli
alınması,
d- Ortak olmadığı halde evi veya arsası olanların durumunun görüşülmesi,
7- Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi,
8- Gediz Edaş’a trafo ve elektrik hatlarının devrinin görüşülmesi,
9- Aidatların ve Yönetici Hakkı Huzurları ile Harcırahlarının görüşülerek karara bağlanması,
10- 2014 yılı tahmini bütçesi ve taslak çalışma programının okunması ve karara bağlanması,
11- Süre ile ilgili ana sözleşme değişikliğinin görüşülmesi,
12- Dilek, Temenniler ve Kapanış.
ZORUNLU NEDENLERLE TOPLANTIYA KATILAMAYACAK İSENİZ EK’TE
SUNULAN ÖRNEK YETKİ BELGESİ İLE KENDİNİZİ MUTLAKA TEMSİL
ETTİRİNİZ.
6
Genel Kurul Gündem konuları bitinceye kadar lütfen toplantı salonundan ayrılmayınız.
GENEL KURUL SALONUNA ULAŞIM
ADRES: SÜRMELİ OTELİ CİHAN SOKAK NO : 6 SIHHİYE/ANKARA
Tel : (0.312) 231 76 60
KIZILAY’A YÜRÜYÜŞ MESAFESİNDEDİR
OTOBÜS:
HER YÖNDEN SIHHIYE OTOBÜS DURAKLARI
NECATİBEY CADDESİNDEN GEÇEN OTOBÜSLER HANIMELİ SOKAK GİRİŞİ
ETİBANK ARKASI
METRO
SIHHIYE İSTASYONU (HERİKİ YÖNDEN) ETİBANK TARAFI MAVİ MASA ÇIKIŞI
B -YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL BİLGİLERİ
(1)
Yönetim Kurulu Üyeleri-Yeni
Görevi Dönemi
1
Prof. Dr. Osman KAZANCI-Başkan
03.06-31.12.2013
Yıllık Ödemeler
Toplamı Net(TL)
4.000,00
2
Dr. Müh. Haşim ŞENYİĞİT-İkinci Başkan
03.06-31.12.2013
2.000,00
3
Haşim ÇARDAK-Muhasip Üye
03.06-31.12.2013
2.000,00
4
Adnan AYDIN-Üye
03.06-31.12.2013
2.000,00
5
Hasan AVCI-Üye
03.06-31.12.2013
2.000,00
Yönetim Kurulu Üyeleri-Eski
1
Prof. Dr. Osman KAZANCI-Başkan
01.01-02.06.2013
2.000,00
2
Dr. Müh. Haşim ŞENYİĞİT-İkinci Başkan
01.01-02.06.2013
1.000,00
3
Haşim ÇARDAK-Muhasip Üye
01.01-02.06.2013
1.000,00
4
Adnan AYDIN-Üye
01.01-02.06.2013
1.000,00
5
Hasan AVCI -Üye
01.01-02.06.2013
1.000,00
(2)
Denetim Kurulu Üyeleri-Yeni
Görevi Dönemi
1
Murat ÇEVİK-Denetçi
03.06-31.12.2013
Yıllık Ödemeler
Toplamı Net(TL)
1.500,00
2
Cengiz ORUÇ-Denetçi
03.06-31.12.2013
1.500,00
Denetim Kurulu Üyeleri-Eski
1
Murat ÇEVİK-Denetçi
01.01-02.06.2013
750,00
2
Cengiz ORUÇ-Denetçi
01.01-02.06.2013
750,00
1
Adem GENÇ(Sigortalı)- Merkez İd.Müd.Vek.
01.01-31.12.2013
Yıllık Ödemeler
Toplamı Net(TL)
17.714,34
2
Şirin AKÇAY(Sigortalı)-Merkez Büro Elemanı
01.01-31.12.2013
12.081,07
3
Özkan GÖNÜL (Sözleşmeli)- Mali Müşavir
01.01-31.12.2013
19.035,00
4
Sami YILMAZ (Sözleşmeli)- Avukat
01.01-31.12.2013
22.302,00
(3)
Personelin /Sözleşmelinin Adı Soyadı-Çalışanlar
Görevi Dönemi
7
5
Latif YABAŞ(Sigortalı)- Çandarlı Bölge Sorumlusu
01.01-31.12.2013
24.778,97
6
Yaşar KURKAZ(Sigortalı)-Çandarlı Traktör Şoförü
01.01-31.12.2013
16.545,63
7
Efe Mühendislik- İşl. Sorumlusu Elkt. Mühendisi
01.07-31.12.2013
3.610,80
01.01-11.08.2013
11.641,24
Personelin /Sözleşmelinin Adı Soyadı-Ayrılanlar
1
Şefik ÇETİNKAYA (Sigortalı)-Merkez İd. Müd.
2
Abdullah Yüksel ATASEVER-Merkez Büro Elemanı
09.09-30.11.2013
2.207,72
3
Emine KURKAZ(Sigortalı)-Çandarlı Temizlik Gör.
13.05-24.07.2013
1.980,87
4
Aymetin ÖCAL (Sigortalı)-Çandarlı
01.04-11.11.2013
7.172,16
5
Meral ÇOBAN- Çandarlı Temizlik Görevlisi
02.08-17.09.2013
1.254,52
6
Mahmut ERKASAP(Sözleşmeli)-İşl.Sorum. Elk.Müh
01.01-31.03.2013
1.805,40
Abdullah Yüksel ATASEVER ve Meral ÇOBAN deneme safhasında işten ayrılmıştır. Emine
KURKAZ ve Aymetin ÖCAL mevsimlik çalıştırılmıştır.
(4) Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:
YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
EYKO Kooperatifi’nin değerli ortakları;
Çalışma raporunu sunmaya başlarken, şahsım ve yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve
sevgi ile selamlıyorum.
DEĞERLİ ORTAKLAR;
2013 yılını kapsayan ve Olağan Genel Kurul Toplantısında hazırlanan ve sizler
tarafından onaylanan taslak çalışma programı ve tahmini bütçede belirlenen konular şu şekilde
gerçekleştirilmiştir.
1- Kilit Beton Parke Yol Yapımı :
Yönetim kurulu olarak göreve gelir gelmez Kooperatifin temel görevlerinden olan
yol yapımı konusuna öncelik verilerek kısıtlı imkânlarla az bedelle neler yapabileceğimiz
araştırılmış ve bu konuda Çandarlı Belediyesi Başkanı Sn. Ahmet DAĞDELEN’ den destek ve
yardım istenmiş 30.12.2011 tarihinde 12.000 m2 kilit beton parke yol yapımı için(bordürü dahil)
Çandarlı Belediyesi ihale açmış ve ihale 189.875,00 TL+KDV toplam 224.052,50 TL bedelle
neticelenmiştir. Belediye ile yapılan sözleşmeye göre Belediye’ye kooperatifçe 132.912,50 TL
ödenmiş, bakiye 91.140,00 TL ise Belediye tarafından karşılanmıştır. İşin ihalesi, kontrollük
hizmetleri ve makine parkı desteği Belediye tarafından yapılmıştır. Belediye’nin bu ihaleye
ait Değerlendirmeye Esas Teklif Bedeli Cetveli 2012 Faaliyet Raporu ekinde verilmiştir. Bu iş
tamamlanmıştır.
Çandarlı Belediyesi ile 10.000 m2 kilitli beton parke yol yapımı için (bordürü dahil)
görüşmeler yapılmış ve Belediye bu iş için ihale açmıştır. Bu ihale de 210.525,00 TL+KDV
toplam 248.419,50 TL bedelle neticelenmiş, Belediye ile imzalanan 22.11.2012 tarihli protokole
göre, bu miktarın 117.894,50 TL’si kooperatifce ödenmiş, bakiyesi olan 130.525,50 TL’yi
ise Belediye karşılamıştır. Yine bu işin ihalesi, kontrollük hizmetleri ve makine parkı desteği
Belediye tarafından yapılmıştır. Belediye’nin bu ihaleye ait Değerlendirmeye Esas Teklif Bedel
Cetveli 2012 Faaliyet Raporu ekinde verilmiştir. Belediyenin imkanlarından istifade etmek
8
maksadıyla ilave yol yapımı için belediyeden talepte bulunulmuş, talebimizin belediyeden kabul
edilmesi üzerine 1.125 m2 kilit beton parke yol, dolgu ve ilave bordür için toplam 30.100,00 TL
belediyeye ücret ödenmiştir. Bu iş tamamlanmıştır.
Belediyenin bu imkânlarından son kez faydalanmak üzere(çünkü Büyük Şehir yasasına
göre Çandarlı Belediyesi kaldırılarak Dikili Belediyesine bağlanmıştır) yine iyi ilişkiler
çerçevesinde Çandarlı Belediyesi ile görüşmeler yapılmış ve Belediye bu iş için ihale açmıştır.
Bu ihale (15.000 m2 kilit beton parke, 3.500 m beton bordür, 1.000 m3 kazı, 2.500 m3 kalkerli
malzeme karşılığı olup yol genişliği ve dolgu miktarına göre miktarlar değişebilir) 376.000,00
TL+KDV toplam 443.680,00 TL bedelle neticelenmiştir. Belediye ile imzalanan 15.10.2013
tarihli protokole göre, bu miktarın 338.400,00 TL’si kooperatifçe karşılanacak olup, 100.000.00
TL’si peşin kalan ödemeler hakkediş miktarına göre yapılacaktır. Bakiyesi olan 105.280,00
TL’yi ise Belediye karşılayacaktır. Yine bu işin ihalesi, kontrollük hizmetleri ve makine parkı
desteği Belediye tarafından yapılmaktadır. Belediye’nin bu ihaleye ait Değerlendirmeye Esas
Teklif Bedel Cetveli ekte sunulmuştur (EK-1). Bu işe başlanmış olup iş devam etmektedir. Yol
yapıma ait bazı fotoğraflar ekte sunulmuştur (EK-4).
Bu üç ihalede kooperatif ödemesi ile Belediye’nin kontrollük hizmetleri ve makine parkı desteği
hariç net para katkısı aşağıda verilmiştir.
Beton kilit parke yol (m2)
EYKO ÖDEMESİ (TL) BELEDİYE KATKISI(TL)
Birinci ihale 12.000 m2
132.912,50
91.140,00
İkinci ihale 10.000 m2
117.894,50
130.525,50
Artış 1.125 m2(fazla bordür ve dolgu
30.100,00
19.584,00
ile)
Üçüncü ihale(Takribi 15.000 m2)
338.400,00
105.280,00
Toplam
38.125 m2
619.307,00
346.529,50
Netice olarak üç ihalede 38.125 m2 kilit beton parke yol yapımı için kooperatifçe 619.307,00
TL ödenmişken, eski yönetim tarafından aynı cins 12.531 m2 yol için (bordürü dahil) 576.732,70
TL ödenmiştir. Yani yönetimimiz döneminde yolun m2 maliyeti 16,24 TL, önceki yönetim
döneminde yolun m2 maliyeti ise 46,02 TL olmuştur.
2- Trafo ve Elektrik hatlarının GEDİZ EDAŞ’a devri faaliyetleri :
DEVİR İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞTIR
Kooperatifin en temel görevlerinden birisi de elektrik konusudur. Yıllardır bütün
gayretlere rağmen trafolar ve hatların Tedaş’a devri yapılamadığı için ucuz olan konut elektrik
tarifesine geçilememiş, ortaklar ve Eyko pahalı elektrik kullanmış ve sokak aydınlatması da
kooperatif tarafından ödenmiştir. Böylece kooperatif yüksek miktarda elektrik bedeli ödemiş ve
ödemektedir.
Diğer taraftan uzun yıllar trafo ve hatların bakımı yapılmadığı için elektrik arızaları artmış
ve bakım masrafları yükselmiştir. Ayrıca mevzuat gereği bir elektrik mühendisi ve bir teknik
eleman istihdam edilerek bu elemanlara yıllarca ücret ödenmiştir ve ödenmektedir. Tadilat,
tamirat ve arızaların giderilmesi için gerekli malzeme ve işçilik ücretleri de kooperatif tarafından
karşılanmış, böylece maliyetlerin yüksek olmasından dolayı gerekli yatırımlar yapılamamıştır.
Yönetim olarak bu meselenin çözümü için gayret gösterilmiştir. TEDAŞ GEDİZ ELEKTRİK AŞ
9
yetkileri ile yapılan görüşmelerden sonra, elektrik devir işlemleri başlatılmak üzere müracaatımız
yapılmış, akabinde adı geçen kurumun teknik yetkilileri kooperatif arazisindeki trafo ve hatlarda
inceleme yapıp, devir için yapılması gereken işlemleri rapor halinde vermiştir. Bunun üzerine
trafo ve hatlarda yapılması gereken işler için üç teklif toplanarak en uygun teklifi veren firma ile
165.000 TL bedelle sözleşme imzalanıp işe başlanmış ve bu iş tamamlanmıştır.
Teknik rapor doğrultusunda TR1 Trafosunun panoları, seksiyoner ayırıcıları değiştirilmiş,
Piri Reis güzergâhından besleme için enerji nakil müsaadesi alınmış, yine bu hattın eski direkleri
sökülüp, OG hattında 3 adet 8/12 beton direk, 1 adet 12/14 beton direk ve 1 adet de demir direk
dikilmiştir. Teknik raporda elektrik hatlarının sehimleri alınması, direk olup teli olmayan yerlere
tellerlin çekilmesi, 50 m. den fazla olan direk mesafelerinin 50 m.ye indirilmesi ve sıkı bağların
normal hale getirilmesi istenmektedir. Ancak elektrik hatlarının yıllardır bakımı yapılmadığından
zaman içerisinde sıkı bağlarda oksitlenme, tellerde de çürümeler olduğundan, sehim alınmaya
çalışıldığında teller kopmaktadır. Rüzgar sebebiyle çürümüş teller koptuğunda yangınlar
meydana gelmekte, bu da büyük tehlike oluşturmaktadır. Bundan dolayı eski tellerin değişmesi
gerekmektedir. Mali sıkıntıdan dolayı tadilat, tamirat ve gerektiğinde yenilemeler zamanında
yapılamamakta bu da devir işlemini geciktirmiştir. Piri Reis hattında OG direklerinden müşterek
tapulu yerlerde olanlar için kamulaştırma işlemi başlatılmıştır.
Ana besleme hattı olarak Denizköy tarafı köy şebekesi olduğundan(elektrik kesintisinin
fazla olması, arızaya geç müdahale edilmesi, şebekede gerilim dalgalanmalarının fazla olması
vb.) tercih edilmemiş, ortakların menfaati bakımından şehir şebekesi olan Çandarlı hattı tercih
edilmiştir. 14.04.2013 tarihinden sonra Çandarlı hattından elektrik alınmaya başlanmıştır.
Bu arada trafo ve hatların devir işlemlerinin önemli kısımlarından biri olan Proje onay
işlemi tamamlanmış olup çizdirdiğimiz proje 11.02.2013 tarih, 84 sayı ile TEDAŞ GEDİZ
ELKTRİK A.Ş tarafından onaylanmıştı.(2012 yılı faaliyet raporu kitapçığında EK-3 olarak
sunulmuştur). Daha sonra gösterilen gayretler neticesinde TEDAŞ GEDİZ ELEKTRİK A.Ş’nin
tamamlanmasını istediği eksikler tamamlanarak geçici kabul istenmiş ve 29.12.2013 tarihinde
TEDAŞ GEDİZ AŞ tarafından geçici kabul yapılmıştır (EK-2).
Geçici kabulden sonra Trafo yerlerini kamulaştırma işlemlerine başlanmış kooperatife
ait 1326 ada 1 parsel, 1327 ada 1 parsel, 1328 ada 1 parsel ve 153 ada 27 parselin TEDAŞ
Genel müdürlüğü adına irtifak hakkı tapuya tescil işlemi yapılmıştır. Ayrıca 3 adet direk tipi
trafo, 41 adet OG direkli hat, 420 adet direkli AG şebeke direkleri kamulaştırması Tedaş
tarafından yapılmış olup devir işleminin bitirilmesi için bütün imkanlar kullanılarak devrin
tamamlanmasına gayret gösterilmiş ve GEDİZ EDAŞ’ın 19.03.214 tarih, 1403190363 sayılı
yazısı ile trafo ve enerji nakil hattının devir işleminin yapıldığı bildirilmiştir (EK-3). Böylece
ortaklar, pahalı elektrik kullanmaktan, kooperatif de sokak aydınlatması, trafo bakımları ve hat
bakımları ve diğer masrafından kurtulmuştur. Şimdi ortakların abonelik işlemleri başlamıştır.
3- Menfezler
46-47-48-49 adalar önünde yağmur suyu geçiş boruları menfez ağızlarına beton atılmıştır.
102-105 ada arasındaki menfez sel felaketinde tıkanmış ve kullanılamaz hale geldiğinden tekrar
yapılmıştır. 56 ada önü yağmur suyu kanalları ve menfez önleri açılarak suyun rahat gitmesi
sağlanmıştır. Yağmur suyu menfez yol geçişleri için ALİAĞA’dan hurda gemi sökümünden
uygun fiyatlı borular alınmıştır. 48 ada önünde borulu yağmursuyu menfezi yapılmıştır.
Önceden yapılan yollarda yağmur suyu geçişleri için yeterli menfez konulmamasından
dolayı yollarda sel sebebiyle büyük hasarlar oluşmuştur. Bunu önlemek ve yeni yapılacak yollar
için yeterli menfez yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir.
10
4- Bakım Onarım faaliyetleri :
ALTYAPI VE YOLLARIN BAKIM VE ONARIMI
Arsa ve konutlarımızın mevcut altyapılarının muhafazası için zorunlu olan kanalizasyon,
elektrik hatları, su isale hatları, arıtma tesisleri, yollar, sosyal tesislerin altyapıları, sel sularının
mevcut yapılara zarar vermemesi için gerekli olan set, menfez ve kanalların bakım ve onarımları
bütçe imkânları içinde yapılmıştır.
YOLLAR
46-47 ada arasına merdiven yol yapılmıştır. 46 ada önü sahile iniş merdiveni tamiri
yapılmıştır. 51 ada yanı sahile iniş beton yol yapılmıştır. Kavur koyu iskelesi beton ile uzatılmıştır.
33 Ada yanına merdiven yol yapılmıştır. 37-39-44 adalar arkasında bozulan bordürler tamir
edilmiştir. 99-100- 186 adalar önündeki yol tesviye edilmiştir. 46-47-48-49 adalar önü yol
dolgusu yapılmıştır. Piri Reis’ten Trafo-1’e kadar olan bozuk asfalt 1 kamyon rotmiks malzeme
getirtilerek tamirat ve dolgu işlemi yapılmıştır.
TEMİZ SU HATLARI
36-28-33-156-49-118-1307 adaların ön ve arkalarındaki muhtelif zamanlarda oluşan su
patlakları ve arızaları giderilmiştir. Evini yapan üyelerimizin su bağlantıları yapılmıştır.
SOSYAL TESİSLER
Sosyal tesislerde duş ve WC’lerin bozuk bataryaları, kilitleri ve sineklikleri değiştirilmiştir.
Bahçe otları biçilmiş, palmiye ve diğer ağaçlar Belediye itfaiyesinden yardım alınarak budanmış,
sulamaları ve günlük temizlikleri yapılmıştır. Bozulan çamaşır makinesi tamir olmayacak duruma
geldiğinden 1 adet Altus marka çamaşır makinesi alınmıştır. İskelelerin emniyeti için can simidi
ve emniyet şeridi çekimi yapılmış ve iskele iniş çıkış merdiveni alınmıştır. Halderesindeki iskele
ayağına ilave beton atılmış, Kavur koyu akvaryum sahilinde ise çürüyen eski gölgelik sökülerek
yenisi yapılmıştır. Sosyal tesislere ilave çardak ve gölgelik yapılmıştır. Ayrıca sosyal tesislerin
pimapen kapı ve sineklikler tamir edilerek bakımları ile odaların iç ve dış boya badanaları
yapılmıştır. Sosyal tesislerde yaz döneminde gelen ortaklarımıza daha iyi hizmet verebilmek
amacı ile mevsimlik 2 işçi çalıştırılmıştır.
KANALİZASYON
53 Ada önünde 15 mt kanalizasyon borusu değiştirilmiştir. Sel felaketinden dolayı arıtma
tesisinin pompalarının yanan elektrik motorlarının tamir ve bakımları yapılmıştır. Yol yapılırken
gerekli yerlerde kanalizasyon muayene bacalarının alçaltma, yükseltme, tamir ve bakımları
yapılmıştır. Ayrıca ücretini ödeyen Konut sahibi ortaklarımızın kanalizasyon bağlantıları
yapılmıştır. Mevcut kanalizasyon hatlarının temizlik, bakım, onarım ve tamirleri yapılmıştır.
YAĞMUR SUYU GEÇİŞLERİ VE MENFEZLER
Kooperatifin mevcut yağmursuyu rögar ve kanallarının temizlik ve tamirleri yapılmıştır.
10.04.2013 tarihinde yağan şiddetli yağmur neticesinde oluşan sel suları yollara, içme suyu
şebekesine, bazı yerlerdeki istinat duvarlarına büyük miktarda zarar vermiştir. Hasar tespiti
çalışmalarında ve bazı önlemlerin alınmasında Belediyenin takdire şayan destekleri olmuştur. Bu
sel felaketinin hasarına ait Belediye Başkanlığının Kaymakamlığa yazdığı nakit talebi yazısına
(34 nolu faaliyet raporunda sunulmuştu) müspet cevap alınamamıştır.
Selden dolayı üzerleri açılıp parçalanan su sondaj borusu ve dağıtım ana borusunun
üzerine sağlamlaştırıcı beton atılmıştır. 102-105 ada arasındaki merdiven yolun yanına ve 106
ada önündeki menfez ağzına beton atılmıştır. Selden dolayı üzerleri açılan su ve kanalizasyon
11
borularının üzerleri 23 saat kepçe çalıştırılarak kapatılmıştır. Özlem kooperatifi sınırında ve
38 nolu yolda selin getirdiği moloz ve taşlar temizlenmiştir. Su patlak ve tamirleri için 3 gün
5 kişi yevmiyeli çalıştırılmıştır. Menfez üzerinden 3 kamyon moloz hafriyat çekilmiştir. 105
ada önündeki menfez dolgusu yapılmıştır. Sosyal tesislerde selin getirdiği taş, moloz, çamur
vs. temizlenmiştir. Sosyal tesislerin önündeki ve 40 ada önündeki kesme taşlı yolun bozulan
kısımları yeniden yapılmıştır. Sel nedeni ile bozulan diğer yollar tamir edilmiştir.
ELEKTRİK
TR 6 arkasına taş duvar örülmüş, TR 1, TR 2, TR 6 ve TR 7 trafolarının çatı tamirleri ve
yağmursuyu olukları yapılmıştır.
TR 2 ile TR 3 trafoları arasındaki enerji nakil hattının konutlara yakın olması sebebiyle
konutlardan uzaklaştırılması için 6 adet beton direk dikimi, iletkenlerin çekimi, topraklanması
ve diğer gerekli işlemler KDV dahil 30.000 TL bedelle yaptırılmıştır.
Çandarlı’dan gelen besleme hattında mevcut direklerden 4 tanesinin sökülerek yerine 4 adet
yeni direk dikilmesi, kablo tavası izolatörlerin takılması, ayırıcılar, kablo kanal kazısı, elektrik
hattındaki tadilat, tamirat ve topraklamaları 19.500+KDV bedel ile yaptırılmıştır.
Elektrik hatları ve trafoların Gediz AŞ’ ye devri için gelen teknik heyetin incelemeleri
sonucunda tutanakta belirtilen eksiklikler, 40.417,70 TL(KDV dahil) bedelle yaptırılarak kabule
hazır hale getirilmiştir.
Ücretini ödeyen Konut sahibi ortaklarımızın elektrik bağlantıları yapılmıştır.
Elektrik işleri(arıza giderme, bakım, onarım) için mevzuat gereği sözleşmeli 1 Elektrik
Mühendisi ve 1 Teknik sorumlu istihdam edilmiştir. Sokak aydınlatmalarında gün ışığına göre
gerekli ayarlamalar yapılmıştır.
ARITMA TESİSİNİN BAKIM VE ONARIMI
Arıtma tesisinin bakım ve onarımı yapılmıştır.
5- Borçlu Ortaklar :
500 TL’nin üstünde borcu olan 235 ortağa İhtarname çekilmiştir. Şubat 2014 ayı sonu
itibariyle ortakların borç durumu aşağıda verilmiştir.
BORÇ MİKTARI
ORTAK SAYISI-Kişi
TUTAR-TL
501 TL.’nın üstünde
181
234.912,10
401-500 TL arası
47
21.103,67
301-400 TL arası
78
27.303,73
201-300 TL arası
75
18.593,83
101-200 TL arası
125
17.654,19
51-100 TL arası
75
5.994,30
1 TL-50 TL arası
199
3.872,85
780
329.434,67
TOPLAM
104 Ortağımızın borcu bulunmamaktadır (sıfır), 582 ortağımızın da fazla para yatırdıkları
için kooperatiften alacağı bulunmaktadır. Bu ortaklarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür
ederiz.
12
6- İcraya verilmiş Ortaklar :
Bizden önceki Yönetim Döneminde 82 ortak 14.03.2011 tarihinde icraya verilmiştir. Bu
ortaklardan 52 ortak borcunu kapatmış, 9 ortağa tebligat yapılamamıştır. Dönemizde icraya
verilen ortak yoktur.
7- Adreslerine tebligat yapılamayan ortaklar :
Borçlu ortaklara çekilen ihtarnamelerden, adresleri yanlış olan 14 ortağa tebligat
yapılamamıştır.
8- Tapu İşlemleri :
Tapu talebinde bulunan ve evrakları tam olan 38 kişiye tapuları verilmiştir. Bu ortaklarımızın
listesi aşağıda verilmiştir.
SR
ADA
PARSEL
M²
İKTİSAP TARİHİ
1
AVNİ ACIMAZ (5445
ADI VE SOYADI
1
26
365
08.04.2013
HİSSE
TAM
2
MEHMET CEMAL SOLEYMAN (3254)
28
23
312
08.04.2013
TAM
3
SERDAR ÖZSAVCI (2477)
34
26
302
08.04.2013
TAM
4
NACİ TOKSOY (4451)
73
28
318
08.04.2013
TAM
5
LUT SUNGUR (1404B)
74
29
305
08.04.2013
TAM
6
MUSTAFA AVCI (3870)
123
24
300
08.04.2013
TAM
7
M. GÜNAY KARATAŞ (5356)
127
20
357
08.04.2013
TAM
8
NEJLA HANECİOĞLU (3614)
157
16
312
08.04.2013
TAM
9
NEJLA HANECİOĞLU (3614A)
158
11
322
08.04.2013
TAM
10
BASRİ KATIRCI (3387)
163
6
312
08.04.2013
TAM
11
M.ÜNAL NALBANTOĞLU (622)
167
7
301
08.04.2013
TAM
12
KEREM ORHAN (4612)
167
18
366
08.04.2013
TAM
13
İSMAİL SÖNMEZ (4303)
118
3
316
08.04.2013
TAM
14
FAİKA MÜNİFE SARIÇAM (4086)
161
11
386
08.04.2013
TAM
15
MECİT KAHRAMAN (5257)
155
4
386
08.04.2013
TAM
16
FİDAN ARSLAN (3928A)
28
15
304
08.04.2013
TAM
17
SERHAT CİHAN (2542)
161
14
358
08.04.2013
TAM
18
MUZAFFER ALGÜN (4324)
32
13
298
08.04.2013
TAM
19
SEVİM ALKENT (100)
109
2
706
08.04.2013
TAM
20
HASAN KARADAŞ (5399)
73
3
334
08.04.2013
TAM
21
EBRU BOZER (2567)
46
27
295
08.04.2013
TAM
22
İLHAMİ BAYSAL (319)
127
13
312
08.04.2013
TAM
23
SEMRA YILMAZ (5354)
112
12
303
08.04.2013
TAM
24
VOLKAN SÖNMEZ (4899)
111
9
350
08.04.2013
TAM
25
ÖZNUR YILMAZ (4886)
155
12
380
08.04.2013
TAM
26
GÜLİSTAN YILDIZ ALTUNAĞA (2792)
70
11
331
08.04.2013
TAM
27
TÜLİN ORUÇ (5451)
110
16
338
08.04.2013
TAM
28
FİGEN GÖZÜ (96)
122
26
334
23.11.2013
TAM
29
ZUHAL ESKİCİ (209)
112
5
309
23.11.2013
TAM
13
30
CENGİZ ÖZTÜRK (397)
119
12
316
23.11.2013
TAM
31
YÜKSEL DÖNMEZ (2534)
25
11
451
23.11.2013
TAM
32
TUGAY AKMUT (2908)
127
12
312
23.11.2013
TAM
33
AYLA KONEDRALI (4437)
162
25
296
23.11.2013
TAM
34
FATMA ÖZDEMİR (4721)
109
4
376
23.11.2013
TAM
35
FATMA ÖZDEMİR (4721A)
110
5
333
23.11.2013
TAM
36
ELİF POLAT (5444)
3
29
300
23.11.2013
TAM
37
GÜLTEKİN BİBAR (38)
38
ALPASLAN YEĞİNALTAY (5322)
2
9
324
23.11.2013
TAM
156
21
352
23.11.2013
TAM
02.06.2013 tarihinde alınan genel kurul kararına göre yarım parseller için tapu talebinde
bulunan ve evrakları tam olan 112 ortağa, 95 tapu(78 tanesi yarım parsel, 17 tanesi tam parsel)
verilmiştir. Bu ortaklarımıza tapu verme esnasında bazı ortaklarımızın yarım parsellerinin
üzerinde Orman Bakanlığının şerhi olduğu görülmüş, bu şerhin kaldırılması için Orman
bakanlığına hemen müracaat edilmiştir. Bu işlemin neticesi beklenmektedir. Bu tapular 2014
yılında verildiği için liste konmamıştır.
9- Emlak Vergisi :
2014 Yılı Emlak Vergisi 1. ve 2. taksitine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
Tapusu olan ortaklarımız, kendi arsalarının Emlak Vergisini Çandarlı Belediyesinin 0.232
673 30 35 / 114 nolu telefonunu arayarak öğrenebilirler. Öğrendikleri Vergi Borcunu Çandarlı
Belediyesinin hesap numarasına ödemeleri gerekmektedir.
Çandarlı Belediyesi Posta Çeki Hesap Numarası : 233245
Tapusu olan ortaklarımızın, Çandarlı Belediyesine ödeyecekleri tapulu arsalarının bedelinin
dışında, kooperatifimizin uhdesinde bulunan boş parseller için Kooperatife ödeyeceği miktar ile
tapusu olmayan ortaklarımızın 2014 Yılı Emlak Vergisi 1. ve 2. taksitine ilişkin vergi miktarları
aşağıda belirtilmiş olup bu vergilerin kooperatif hesabına yatırılması gerekmektedir.
2014 Yılı Emlak Ver. 1. Tak.
2014 Yılı Emlak Ver. 2. Tak.
Tapulu Ortak
25,00 TL
25,00 TL
Tapusuz Ortak Son Ödeme Tarihi
52,00 TL
31 / 05 / 2014
52,00 TL
30 / 11 / 2014
10- Kur’a ile dağıtılan yarım parsellerin durumu :
Bilindiği üzere kooperatif uhdesindeki 818 adet boş parsel, Ankara 18. Noterliğince
14.09.2009 tarihinde çekilen kur’a ile ortaklara dağıtılmıştır. Kur’a çekiminin şerefiye
tespiti yapılmadan çekildiği gerekçesiyle 3 ortak tarafından kur’a çekiminin iptali için
iki ayrı dava açılmış, daha sonra bu davalar aynı mahiyette olduğu için tek dava olarak
birleşmiştir. Bilirkişi raporunda, şerefiye tespiti yapılmadan 818 boş parselin ortaklara kur’a
ile dağıtılmasının ana sözleşmenin 61. ve kooperatifler kanunun 23. maddesine açıkça aykırı
olduğu, bu sebeple kura çekiminin iptalinin gerektiği bildirmiştir. Mahkemenin istemiş olduğu
ek bilirkişi raporunda da kur’a çekiminin iptal edilmesi gerektiği görüşü tekrarlanmıştır.
Yine bilindiği üzere bu boş parsel için yıllarca bütün ortaklar eşit olarak aynı parayı ödemiş,
ancak kur’a çekiminde şerefiye dikkate alınmadığı için mesela bir ortağa 3.000 TL’lik arsa
çıkmışken, başka bir ortağa 30.000 TL değerinde bir arsa çıkmıştır. Yani ödemede bütün ortaklar
aynı parayı ödemişken, kur’a sonucu çıkan arsalarda şerefiye dikkate alınmadığı için eşitlik
sağlanmamıştır. Kooperatifler kanunun 23. Maddesi “Bütün ortaklar hak ve vecibede eşittir”
14
hükmüne amirdir. Bilirkişi, kur’a çekinin kanunun bu maddesine uyulmadığı için kanuna uygun
olmayan kur’a çekiminin iptali gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme devam ederken eski yönetim
kurulu tarafından 14.01.2011 tarih, 1444 sayılı bir duyuru ile “2 Aralık 2010 tarihinden itibaren,
kur’a ile dağıtılan parsellerin her türlü devir işlemleri, bu parsellere ait tapu çıkarma işlemleri,
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bu hisselerin aidatlarının alınması işlemleri geçici olarak
durdurulmuştur”. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Karar davacılar tarafından
temyiz edilmiştir. Yargıtay kararının karar kısmında “……kur’a ya konu arsaların m2 si ile
konumu itibariyle özelliklerinde farklılık bulunması halinde şerefiye bedellerinin Yönetim
Kurulunca oluşturulacak tespit komisyonunca ve ortakların itirazları halinde mahkemece
tespiti ile ortaklar arasındaki eşitlik kuralının tesisinin mümkün olduğu……” gerekçesiyle
davanın reddi onaylanmıştır. Yargıtay’ın bu kararına istinaden 02.06.2013 tarihinde
yapılan genel kurul gündemine şerefiye tespiti için madde konmuştur. Genel kurulda
şerefiye komisyonu kurulmasına ve şerefiye bedellerinin ödenmesinden sonra yarım parsellerin
tapusunun verilmesine karar verilmiştir. Komisyona şerefiye tespiti yaptırılmış ve bütün ortaklara
duyurulmuştur. Tapu verilmesine başlanmış ve devam etmektedir.
Devir işlemlerinde devir yapacak ortak, yasa ve ana sözleşme gereği kooperatifteki
ortaklık haklarının tamamını devretmeden devir işlemi mümkün değildir. Yani bir ortağın
tam parselini devir edip yarım parselin kendisinde kalması gibi bir durum hukuken
mümkün değildir. Böyle devirler yapılmamaktadır. Ortaklarımızın yapacakları devir
işlemlerinde bu hususa mutlaka riayet etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde devir işlemi
yapılmamaktadır.
11- Sosyal Tesislerin durumu :
Çandarlı’daki sosyal tesisler önceki yönetim döneminde firmalara kiraya verilmiştir. Yapılan
incelemede kooperatifin bu işten kazanç sağlamadığı, tesislerde kontrolün sağlanamadığı,
yapılan sözleşmelere tam uyulmadığı, ortakların da firma hizmetlerinden memnun olmadığı
görülmüştür. Bunun üzerine Mahkeme kanalı ile sosyal tesislerde mevcut durumun tespiti
yaptırılmıştır. Yargı safhasının uzayacağı ve bu arada ortakların mağdur olacağı düşünülerek
işletmeci firma ile yapılan görüşmeler sonunda karşılıklı olarak sözleşme fesih edilmiştir.
Sosyal tesislerin işletilmesi için firmalar ile görüşmeler yapılmış, firmalar bilhassa yatakhane
kısmını istemiş, yatakhane kısmı bizde kalması durumunda market ve fırın işletmesine sıcak
bakmamışlardır. Sosyal tesislerin (bilhassa yatakhane kısmının) başka bir firmaya kiraya
verilmesi durumunda ortakların sosyal tesislerden tam istifade edemeyeceği(çünkü firma daha
fazla para kazanmak için yatakları ortaklara değil öncelikle dışardan gelenlere vermektedir) ve
yine hukuki ihtilaflar çıkabileceği düşünülerek bu geçiş döneminde daha iyi olacağı görüşü ile
sosyal tesislerin kooperatif tarafından çalıştırılması kanaatine varılmış ve bu yol izlenmiştir.
Geçen yıl Sosyal Tesislerdeki odalar için yeni 15 adet mini buzdolabı ve 25 adet plastik
sandalye alınmıştır. Bu yıl bozulan çamaşır makinesi tamir olmayacak durumda olduğundan, 1
adet Altus marka yeni çamaşır makinesi alınmıştır Büfe-Çay Ocağı kiraya verilerek, Sosyal
tesislerde yaz döneminde tatil yapan ortaklarımıza daha iyi hizmet verilmiş, dönem kira bedeli
olarak 3.250,00 TL alınmıştır (harcanan elektrik ve su bedeli kiracıdan ayrıca alınmıştır).
Sosyal Tesislerin konaklama kısmı kooperatifimiz tarafından işletilerek ortaklarımızın tatil
yapması sağlanmış ve dönemde 14.755,50 TL gelir elde edilmiştir.
12- Elektrik, su ve kanalizasyon bağlantı ücretleri :
Evini yapmakta olan ortaklardan elektrik, su ve kanalizasyon bağlantısı için malzeme ve
işçilik dahil 750 TL alınmaktaydı. Bağlantı yerinin zemin durumu(toprak, taşlı toprak, kaya gibi)
15
ve mesafesi gibi şartlardan dolayı bu para bazı bağlantılar için yeterli, bazı bağlantılar içinde
çok düşük kalmakta, bundan dolayı kooperatif ilave harcama yapmaktaydı. Bunun için bağlantı
yerinin kazılması ve malzeme, evi yapan ortağa bırakılarak, kooperatif sadece bağlantı işçiliği
ve kontrolü için 150 TL (elektrik bağlantısı için 50 TL, su bağlantısı için 50 TL, kanalizasyon
bağlantısı için 50 TL) alarak bağlantılar yapılmaya başlanmıştır. Böylece hem ortaklar arasında
eşitlik sağlanmış, hem de kooperatiften ilave masraf çıkması önlenmiştir. Ortak olmadığı halde
tapulu arsasına ev yaptıran kişilerden bu miktarların %50 fazlası alınmaktadır.
13- Ortaklara kendi hesaplarını internet üzerinden görebilmeleri için şifre verilmiştir :
Ortakların internetten kooperatifteki borç-alacak durumlarını kendilerinin görüp takip
edebilmeleri için, her ortağa bir şifre verilmiştir. Böylece ortaklar kooperatifi arayarak borç sorma
durumundan kurtarılmış, internetten kendi hesaplarını takip edebilmeleri imkânı sağlanmıştır.
14 - Sosyal Tesislerde tatil imkanı :
Kooperatifimizin Çandarlı’da ki Sosyal tesislerimizde tatilini geçirmek isteyen ortaklarımız
faaliyet raporu ile birlikte gönderilen talep formunu doldurup gönderdiği takdirde talepleri
değerlendirilerek kendilerine netice bildirilecektir.
15- Tapulu istifa ve tapulu ihraç durumundaki ortaklardan alt yapı hizmet bedelinin
alınması.
Tapulu bir ortak ile Eyko arasındaki bir davanın kararının gerekçesinde “… ortak olmayan
kimselerin kooperatif hizmetlerinden yararlandığı ölçüde sebepsiz zenginleşme hükümlerine
göre sorumlu olacağı,………..kooperatifin, ortağı olmayan kimselerin arsaları nedeniyle verdiği
hizmetleri ayrı ayrı değerlendirilerek yararlandığı kooperatif hizmetlerini tespit edip bunun
karşılığında bedel isteyebileceği….” belirtilmiş ve Yargıtay bu kararı Onamıştır. Kooperatifte
tapulu arsası olan, ancak kooperatif ortağı olmayan bu kişiden bu karara göre kişinin arsasına
verilen hizmet bedeli hesaplanmış ve bu bedel bu kişiden tahsil edilmiştir.
Bu uygulamanın tapulu ihraç ve tapulu istifa durumundaki bütün ortaklara (42 kişi)
uygulanmasına karar verilmiş ve bu işlem başlatılmıştır.
Önceki Dönem Bütçe Kalemlerindeki Gerçekleşmeler:
(5) Önceki Dönem Bütçe Kalemlerindeki Gerçekleşmeler:
GELİRLER
Kasa
Bankalar Vadesiz Hesapta
Bankalar Vadeli Hesapta
Posta Çeki Hesapta
2013' e Devir Eden Alacaklar ve Olağan, Olağanüstü Gelirler
Aidat Gelirleri (2013' e Devir Eden Alacaklar)
Aidat Gelirleri
Ek Aidat Gelirleri
Şerefiye Gelirleri
ÖNGÖRÜLEN
326,92
11.109,33
1.641,00
124.568,51
710.550,00
300.000,00
Ortak. 2013' e Devir Eden Alacaklar ve Olağan, Olağanüstü Gelirleri
Elektrik Tüketim 2013' e Devir
16
4.399,24
GERÇEKLEŞEN
2.372,16
158.235,96
140.000,00
700,00
477.937,00
111.194,47
221.008,63
Elektrik Tüketim Geliri
Su Tüketim 2013' e Devir
Su Tüketiminden Geliri
Emlak Vergisi 2013' e Devir
Emlak Vergisinden Geliri
Genel Aydınlatma 2013'e Devir
Genel Aydınlatma Geliri
PTT. Taahhüt Mektup 2013' e Devir
PTT. Taahhüt Mektup Geliri
Elektrik, Su ve Kanalizasyon Katılım payı Geliri
Tapu Masraf Geliri
120.000,00
2.830,16
25.000,00
27.175,69
85.000,00
4.145,65
5.000,00
2.194,19
2.000,00
1.000,00
Aidat, Elek., Su, Emlak Verg., Gen. Aydın.v.s Geçik. Cez. 2013' e Devir
41.446,24
Aidat, Elek., Su, Emlak Verg., Gen. Aydın.v.s Geçik. Cez. Geliri
Baz İstasyon Geliri
Baz İstasyon Elektrik Geliri
Sosyal Tesisleri Kira, Su ve Elektrik gelirleri
Sosyal Kamp Gelirleri
M.Akif Cami Derneğin Elektrik, Su Geliri
Banka Faiz Geliri
Diğer Çeşitli Gelir
Şantiye Geliri
Zeytin Yağı Şatış Geliri
Kardeş Villa Arıtma Tesis Geliri
40.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
777,00
1.000,00
5.000,00
87.464,90
17.624,64
76.959,24
11.751,85
1.408,29
1.200,00
11.204,63
53.368,80
16.129,94
25.283,20
5.129,00
14.755,50
1.477,00
956,37
604,00
828,00
2.500,00
İstifa,İhraç edilenlerden Koop. Hizm. Sebebsiz Zeng. Katkı Payı geliri
1.738,91
İhraç Edilen Ortaklardan Noter Masraf Geliri
Meral Çoban Alacağından Gelir
Ortaklardan Apeli Yapılmamış Sermaye (Ort.Pay Taah. Borçları)
Arsa Satışı
GELİRLER TOPLAMI
GİDERLER
TİCARİ BORÇLAR (Gercek ve Tüzel Kişiler)
HL. Otomotiv Ltd.Şti. (Kesilen%5 Teminat Kesintisi)
Erkasap İnş. Ltd. Şti.
Ak Yıldız Elektrik
Av.Sami Yılmaz
Regaip Aydın (Maaş ve Tazminat.)
Temsa Yapı Malz.Ltd.Şti.
DİĞER BORÇLAR
İsimleri ve Ortak Numaraları Belli Olmayanlar
Ortak. Aidat, Elek., Su, Emlak Verg. Fazla Ödemeler
ÖDENECEK VERGİ FONLAR
Gelir, Damga ve Stopaj Kesintileri
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
SGK. Primi
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Yönt. Kurl. Huzur Hakkı Ücret ve Vergi Dahil
Dent. Kurl. Huzur Hakkı Ücret ve Vergi Dahil
Merkez Personel (Ücret, Vergi,Sigorta Primleri Dahil)
Çaandarlı Personel (Ücret, Vergi,Sigorta Primleri Dahil)
Merkez Elektik, Su, Doğalgaz ve Apt. Müsterek Giderler
Merkez Haberleşme Gid. (Posta, Telefon, Kargo ve İlan v.s
305,89
17,39
4.855,30
9.662,27
400.000,00
1.979.826,20
1.447.011,07
26.120,43
21.212,60
690,30
620,00
5.721,97
720,00
10.060,23
690,30
620,00
5.721,97
720,00
17.303,27
13.837,88
13.837,88
2.557,67
2.557,67
3.019,15
25.000,00
6.000,00
85.000,00
100.000,00
6.000,00
20.000,00
18.000,00
5.340,54
67.388,39
81.307,45
4.813,05
14.200,20
17
Mali Müşavirlik Hizm. Gid.
Hukuk Müşavirlik Hizm. Gid.
Teknik Müşavirlik Hizmer Gid.
Program ve Web Sayfası Hizm. Gid.
Merkez Tesis, Makine ve Cıhaz Gid.
Denetim Hizm. Gid.
Diğ.Dış.Sağ.Fayda ve Hizm. Gid.
Çaandarlı Elektrik Gid.
Sosyal Tesis. Bakım, Onarım ve Tadilat Gid.
39.259,98
180.000,00
15.750,00
18.900,00
12.517,99
1.481,10
1.044,30
12.500,00
2.441,26
178.375,99
5.000,00
925,12
Trafo, Elektrik ve Su Tesis. Bakım, Onarım Tadilat Gid.
10.000,00
13.725,84
Yol, Menfez, logar Kapakların Bakım, Onarım ve Tadil. Gid.
15.000,00
28.561,37
Araçların Bakım, Onarım, Akaryakıt ve Sigorta Gid.
İskelelerin Bakım, Onarım Gid.
20.000,00
25.000,00
10.000,00
2.000,00
1.500,00
15.000,00
25.326,54
Su Tahsil Giderleri
1.000,00
1.681,50
Kırtasiye, matbaa, Kartuş v.s. Gid.
5.000,00
4.679,11
Temsil Ağırlama Gid.
5.000,00
3.857,33
Diğer Sosyal Yardım Gid.
4.000,00
387,10
12.000,00
10.362,70
Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Gid.
Şehiriçi Yol Gid.
M ahkeme, İcra, Bilirkişi ve Noter Gid.
Havale, Mesaj ve Komisyon Gid.
1.000,00
391,40
20.000,00
9.185,78
1.500,00
716,38
Genel Kurul Gid.
25.000,00
22.299,65
Gider Sayılan Küçük Demirbaş Gid.
20.000,00
118,00
Tapu Masraf Gid.
1.114,06
Diğer Çeşitli Gid.
5.000,00
Emlak Vergisi Gid.
83.651,00
85.112,63
Damga Vergisi Gid.
2.500,00
1.220,87
Resim ve Harç Gid.
2.500,00
2.013,45
Amortisman ve Tükenme Payları
GİDERLER TOPLAMI
168.702,94
864.714,25
856.896,10
2013 YILI İÇİNDE YAPILAN YATIRIMLAR VE GİDERLER
Yol Yapımı
Su Depolarının Bakım ve Onarımı
Trafo, Elektrik Hatlarının Bakım, Tamir ve Yenilenmesi
400.000,00
50.000,00
150.000,00
101.415,85
İlave Kilit Beton Parke Yol, Bordür vs. Yapımı
30.100,00
Merdiven, yol ve Saha Düzenleme
13.867,95
Preston Harf. Ltd. Şti. (Bilirkişi Raporu Gereği. 2010' dan Kalan Borç)
33.725,00
YATIRIMLAR TOPLAMI
GENEL TOPLAM
18
600.000,00
179.108,80
1.464.714,25
1.036.004,90
C - MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ
1-) Bilanço ve Gelir - Gider Farkı Hesabı Kalemleri Hakkında Genel Bilgiler
31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO
AKTİF (VARLIKLAR)
AÇIKLAMA
ÖNCEKİ DÖNEM (2012)
CARİ DÖNEM (2013)
1- DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
13.105,57
1- Kasa
3- Bankalar
5- Diğer Hazır Değerler
301.308,12
355,24
2.372,16
11.109,33
298.235,96
1.641,00
700,00
D- Diğer Alacaklar
777,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar
777,00
H- Diğer Dönen Varlıklar
43.100,00
5- İş Avansları
43.100,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
56.982,57
301.308,12
11- DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
3.236,40
5- Verilen Depojito ve Teminatlar
3.236,40
3.236,40
3.236,40
B- Diğer Alacaklar
208.262,69
1- Ortaklardan Alacaklar
511.399,76
206.952,69
13.105,57
1.310,00
580.027,04
1.117.468,33
978.884,91
4.258.396,29
1.449.234,11
6.079.087,77
6.079.087,77
47.321.780,79
47.321.780,79
79.913,53
79.913,53
19.100.114,82
19.100.699,82
8- Birikmiş Amortismanlar (-)
-70.307.853,58
-70.476.556,52
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar
250.806,50
5- Diğer Çeşitli Alacaklar
D- Maddi Duran Varlıklar
1- Arazi ve Arsalar
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
3- Binalar
4- Tesis, Makine ve Cihazlar
5- Taşıtlar
6- Demirbaşlar
511.399,76
4.620.203,07
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
4.831.702,16
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI
4.888.684,73
111- NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
GENEL TOPLAM
4.671.627,83
1.117.468,33
5.186.263,99
5.487.572,11
4.888.684,73
5.487.572,11
BİLANÇO DİPNOTU:
AKTİF VARLIKLAR AÇIKLAMASI
I.DÖNEN VARLIKLAR
301.308,12
2.372,16
3- Bankalar
- Vz. Z. Bank. Kızılay Şb.
- Vz. Z. Bank. Maltepe Şb.
A- Hazır Değerler
1- Kasa
PASİF KAYNAKLAR AÇIKLAMASI
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.687,92
B- Ticari Borçlar
37.874,60
1- Satıcılar
- HL.Otomotiv Ltd.Şti.(Kesil.%5 Tem.)
118.343,62
26.120,43
5- Diğer Ticari Boçlar
- Erkasap Ltd.Şti.(Trafo, Elek. Tesis.)
11.152,37
19
- Vz. Z Bank. Dikili Şb.
3.809,00
- Vz.İş Bank.Çandarlı Şb.
- Efe Mühendislik Ltd.Şti.
21.235,43
- Vz.Vakıf Bank. Yenişehir Şb.
9.159,99
- Vd. İş. Bank. Çandarlı Şb.
- Diğer Hazır Değ. (Posta Çeki Hes.)
5- Diğer Çeşitli Boçlar
- İsim ve Ortak. Numa.Belli Olmayan.
17.744,27
700,00
- Ort.Aidat,elek.Su,Emlak Ver.Faz.Öd.
34.254,95
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
301.308,12
3.236,40
3.236,40
B- Diğer Alacaklar
511.399,76
1-Ortak. Aidat Alacağı
2.578,61
2- Öden. Sos. Güven. Kesin.(Sig.Prim.)
2.785,53
5.326,71
3.554.989,67
1- Ortaklar Borçlar
27.379,55
- Aidat Taahhüt Borçları
5- Ortak. Genel Aydın. Alcaklar
1.627,35
- Elektrik Tüketm Borçları
6- Ortak. PTT. Mektup Alacaklar
95.237,96
C- Diğer Borçlar
4- Ortak. Emlak Vergisi Alacaklar
785,90
7- Ort. Aid. Elek. Su, Eml. V.s(Gecik.Faiz
5.364,14
1- Öden. Vergi ve Fonlar (Muhtasar)
11- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.247,32
3- Ortak. Su Tüketim Alacaklar
F- Öden. Vergi ve Diğer. Yükümlükler
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI
131.176,76
2- Ortak Elekt. Tüketim Alacaklar
51.999,22
140.000,00
11- DURAN VARLIKLAR
5- Verilen Depojito Tem.(Tedaş)
601,80
C- Diğer Borçlar
3.174.766,67
5.247,32
- Su Tüketi Borçları
41.879,77
2.326,71
- Emlak Vergisi Borçları
27.379,55
8- Ortak. Şerefiye Alacaklar
256.370,87
- Genel Aydınlatma Borçları
1.627,35
9- Ortak. Ek Aidat Alacaklar
44.605,53
- PTT. Taah. Mektup Borçları
785,90
D- Maddi Duran Varlıklar
1- Arazi ve Arsalar
4.671.627,83
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
1.449.234,11
3- Binalar
6.079.087,77
4- Tesis, Makine ve Cihazlar
- Aid.Elek.Su,Eml.V.Gen.Ay(Gec.Faiz)
1.117.468,33
19.100.699,82
8- Birikmiş Amortismanlar (-)
70.476.556,52
- Ek Aidat Borçları
44.605,53
3.554.989,67
111- ÖZ KAYNAKLAR
79.913,53
6- Demirbaşlar
256.370,87
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI
47.321.780,79
5- Taşıtlar
41.879,77
- Şerefiye Borçları
A- Ödenmiş Sermaye
1.102.013,22
1- Semaye
155.800,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
1.009,69
3- Sermaye Düzeltme olumlu Farkları
947.222,91
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
2.373.475,67
2.373.475,67
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1.945.488,80
1.945.488,80
F- Dönem Net Karı (zararı)
1- Dönem Net Karı
307.344,39
307.344,39
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
5.186.263,99 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
1.837.344,48
AKTİF VARLİKLAR TOPLAMI
5.487.572,11 PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
5.487.572,11
GENEL TOPLAM
5.487.572,11 GENEL TOPLAM
5.487.572,11
PASİF (KAYNAKLAR)
AÇIKLAMA
ÖNCEKİ DÖNEM (2012)
CARİ DÖNEM (2013)
1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B- Ticari Borçlar
20
49.420,33
37.874,60
1- Satıcılar
26.120,43
26.120,43
5- Diğer Ticari Borçlar
23.299,90
11.754,17
37.583,12
C- Diğer Borçlar
5- Diğer Çeşitli Borçlar
51.999,22
37.583,12
51.999,22
5.576,82
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
5.364,14
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2.557,67
2.578,61
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.019,15
2.785,53
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI
95.237,96
92.580,27
11- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
C- Diğer Borçlar
3.269.656,95
3.554.989,67
3.269.656,95
1- Ortaklara Borçlar
3.554.989,67
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI
3.554.989,67
3.269.656,95
111- ÖZKAYNAKLAR
1.098.460,64
A- Ödenmemiş Sermaye
1- Sermaye
1.102.013,22
160.900,00
-
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları
155.800,00
9.662,27
-1.009,69
947.222,91
947.222,91
2.373.475,67
D- Geçmiş Yıllar Karları
2.373.475,67
2.373.475,67
1- Geçmiş Yıllar Karları
2.373.475,67
-2.106.381,86
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
-
1- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
-1.945.488,80
2.106.381,86
F- Dönem Net Karı (Zararı)
-1.945.488,80
160.893,06
1- Dönem Net Karı
307.344,39
160.893,06
307.344,39
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
1.526.447,51
1.837.344,48
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
4.888.684,73
5.487.572,11
4.888.684,73
5.487.572,11
1V- NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
GENEL TOPLAM
01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
AÇIKLAMA
ÖNCEKİ DÖNEM (2012)
CARİ DÖNEM (2013)
A- BRÜT SATIŞLAR
1- Yurtiçi Şatışlar
C- NET SATIŞLAR
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)
3- Genel Yönetim Giderleri (-)
707.394,22
832.918,87
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
707.394,22
F- DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR
3- Faiz Gelirleri
10-Diğer Olağan gelir ve Karlar
568,95
956,37
1.119.745,59
1.500,00
1.500,00
134.833,67
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
287.783,09
27.462,37
20.145,69
27.462,37
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
3- Diğer Olağandışı gider ve Zararlar (-)
1.120.701,96
843.158,94
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
832.918,87
843.727,89
G- DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
832.918,87
707.394,22
20.145,69
1.402,98
584,39
1.402,98
584,39
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
160.893,06
307.344,39
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
160.893,06
307.344,39
21
DİP NOTU: Ayrıntılı Gelir Tablosunun Giderler ve Gelirlerin Açıklaması
GİDERLER
GELİRLER
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1- Faiz Gelirleri
1- Yönt.ve Dent. Kurl. Üye. Huzur Hakkı Ücret Gid.
26.704,36
a- Banka Faiz Gelirleri
956,37
956,37
a- Yönet. Kurl. Huzur Hakkı Ücret Gid.
18.000,00
b- Yönet. Kurl. Huzur Hakkı Vergi Gid.
3.363,82
a- Aidat Gelirler
a- Dent. Kurl. Huzur Hakkı Ücret Gid.
4.500,00
b- Elektrik Tüketim Gelirleri
87.464,90
b- Dent. Kurl. Huzur Hakk Vergi Gid.
840,54
c- Su Tüketim Gelirleri
17.624,64
ç- Emlak Vergisi Gelirleri
76.959,24
d- Genel Aydınlatma Gelirleri
11.751,85
e- PTT.Taah.Mektup Gelirleri
1.408,29
2- Merkez ve Çandarlı İşçi Ücret Gid.
2- Diğer Olağan Gelir ve Karlar
148.695,84
a- Merkez Esas İşçiye Ödenen Ücret Gid.
40.724,62
b- SGK. Prim ve Vergi Gid.
26.663,77
a- Çandarlı Esas İşçiye Ödenen Ücret Gid.
48.234,10
b- SGK. Prim ve Vergi Gid.
33.073,35
f- Aidat,Elekt.Su,Emlak V.Gen.Aydın.
Gecik.Cez.Gelir.
3- Dışardan Sağlanan Fay. Ve Hizm. Gid.
Merkez Dış. Sağ.Fay.ve Hizm.Gid.
a- Elekt. Su, Doğalgaz ve Müşt. Gid.
- Elektrik Gid.
- Su Gid.
- Doğalgaz Gid.
- Apt. Müşterek Gid.
4.813,05
221.008,63
h- Ek Aidat Gelirleri
111.194,47
ı- Sosyal Tesis Kira Geliri
3.250,00
i- Sosyal Tesis Elektrik Geliri
1.879,00
j- Şantiye Elektrik Tüketim Geliri
604,00
665,10
k- Türkcell Baz İstas. Kira Geliri
7.994,41
l- Türkcell Baz İstas. Elektrik Tüketim
Geliri
2.455,05
580,00
14.200,20
8.135,53
n- Avea Baz İstas. Elektrik Tüketim Geliri
9.562,85
6.883,90
- Telefon Gid.
4.898,81
ö- Mehmet Akif Camii Elektrik Tuketi
Geliri
- Kargo Gid.
257,19
p- Mehmet Akif Camii Su Tüketim Geliri
r- Ortak. Elekt. Su ve Kanal. Katılın
Payı Geliri
2.064,52
95,78
s- Tapu Masraf Geliri
3.685,00
1.367,00
110,00
1.200,00
11.204,63
53.854,99 3- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
- Mali Müşavirlik Hizm. Gid. (Vergiler Dahil)
19.035,00
a- Zeytin Yağı Satış Geliri
- Hukuk Müşavirlik Hizm. Gid. (Vergiler Dahil)
22.302,00
b- Kardeş Villa Arıtma Tesis Geliri
- Teknik Müşavirlik Hizm. Gid.
12.035,35
m- Avea Baz İstas. Kira Geliri
- Posta Gid.
c- Müşavirlik Hizmet Gid.
c- İstifa, İhraç edil.Koop.Hizm.Sebepsiz
Zengin.Katkı Payı Gel.
12.517,99
ç- Program ve Web Sayfasi Hizm. Gid.
1.481,10
ç- Ortak.Sosyal Tesis Kamp Geliri
20.145,69
828,00
2.500,00
1.738,91
14.755,50
- Pramit Program Hizm. Gid.
890,00
d- İhraç Ortak. Noter Masraf Geliri.
305,89
- Web Sayfası Hizm. Gid.
420,00
e- Meral Çoban Alacağından Gelir
17,39
- Muh. Programı Hizm. Gid.
171,10
- Tesis, Makine ve Cıhaz. Bakım, Onar. Gid.
e- Denetim Hizmet Gid.
GELİRLER TOPLAMI
1.140.847,65
4- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
1.044,30
ZARARLAR (-)
d- Merk. Tesis, Makine ve Cıhaz. Bakım, Onar. Gid.
22
g- Şerefiye Gelirleri
o- Vodafone Baz İstas.Elrktrik Tükrtim
Geliri
- Türksat Gid.
53.368,80
1.112,90
b- Haberleşme Gid.
- İlan Gid.
1.119.745,59
477.937,00
1.044,30
a- Özel İşlem Vergisi Giderleri
12.500,00
584,39
584,39
- Ömer Karacabey' e Öde. Dent.Hizm. Ücret Gid.
- Özkan Gönül' e Öde. Dent. Hizm. Ücret Gid.
10.000,00
2.500,00
f- Diğer Dış.Fay. Fay. Ve Hizm. Gid. Merkez
- Diğer Dış.Sağ. Fay. Ve Hizm. Gid. Merkez
785,06
785,06
Çandarlı Bölgesi Dış. Sağ.Fay.ve Hizm.Gid.
a- Elektrik Gid.
b- Sosyal Tesis.Bakım, Onarım ve Tadilat Gid.
c- İskelelerin Bakım, Onarım ve Tadilat Gid.
ç- Trafo,Elek. Ve Su Tesis. Bakım, Onar. Tadil. Gid.
d- Yol, Menfez, Kanal, Logar Kapak. Bak. Onar.
Gid.
e- Araç Bakım ve Onarım Gid.
f- Araçların Akaryakıt Gid
257.022,37
178.375,99
8.426,01
925,12
13.725,84
28.561,37
18.544,17
6.157,57
g- Sigorta Gid.
624,80
h- Su Tahlil Gid.
1.681,50
i- Diğer Dış. Sağ. Fay. Ve Hizm. Gid. Çandarlı
- Diğer Dış. Sağ. Fay. Ve Hizm. Gid. Çandarlı
1.656,20
1.656,20
4- Diğer Çesitli Giderler
- Merkez Giderler
a- Kırtaye, Kartuş, Matbaa ve Diğer Gid.
- Kırtaye, Kartuş ve Diğer Gid.
- Matbaa Gid.
4.679,11
4.590,61
88,50
b- Sosyal Gid.
- Temsil Ağırlama Gid.
- Diğer Sosyal Gid.
4.244,43
3.857,33
387,10
c- Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Gid.
- Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Gid.
- Şehir İçi Yol Gid.
10.754,10
10.362,70
391,40
ç- Mahkeme, İcra, Noter ve Bilirkişi Gid.
9.185,78
- Mahkeme ve İcra Gid.
6.334,48
- Noter Gid.
2.851,30
d- Havale, Mesaj ve Komisyon Gid..
- Havale, Mesaj ve Komisyon Gid..
716,38
716,38
e- Genel Kurul Gid.
- Ortaklara Çağrı Posta Gid.
- Salon Kira Gid.
- Bakanlık Temsilci Ücret Gid.
22.299,65
10.998,70
4.825,00
199,45
- Genel Kurul Matbaa Gid.
4.956,50
- Tabildot, Çay, Meşrubat ve Diğ.Gid.
1.320,00
g- Gider Sayılan Küçük Demirbaş Gid.
- Gider Sayılan Küçük Demirbaş Gid.
118,00
118,00
ğ- Vergi, Resim ve Harç Gid.
- Emlak Vergisi Gid.
89.461,01
85.112,63
23
- Damga Vergisi Gid.
1.220,87
- Resim ve Harç Gid.
2.013,45
- Tapu Harç Gid.
1.114,06
h- Amortisman ve Tükenme Payı Gid.
- Amortisman ve Tükenme Payı Gid.
168.702,94
168.702,94
GİDERLER TOPLAMI
832.918,87 GELİRLER TOPLAM
DÖNEM NET KARI
307.344,39
GENEL TOPLAM
1.140.263,26
1.140.263,26 GENEL TOPLAM
1.140.263,26
2 -) Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir Ve Giderler:
1-GELİRLER TOPLAMI İLE GİDERLER ARASINDAKİ FARK:
2013 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN GELİR VE GİDERLER:
TUTAR TL
TOPLAM GELİRLER
1.140.847,65
TOPLAM GİDERLER ( Genel Yönetim giderleri) (-)
832.918,87
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ (-)
584,39
GELİR-GİDER FARKI
307.344,39
GELİRLER TOPLAMI İLE GİDERLER TOPLAMI ARASINDAKİ FARK:
1.140.847,65 – 833.503,26 = 307.344,39 TL dir.
BU GELİR FARKI DÖNEM NET KARIDIR.
2- 2013 YILI İÇİNDE YAPILAN YATIRIM GİDERLERİ
1) İlave kilit beton parke yol, bordür vs. yapımı
2) Menfez ve Yola Beton Dökülmesi
3) Trafolar ve Elektrik tesisatı, Onarım ve Yenileme (Ayza Elektrik)
30.100,00
8.319,00
23.010,00
4) Trafolar ve Elektrik tesisatı, Onarım ve Yenileme (Enerji Elektrik)
40.417,70
5) Preston Har. Ltd. Şti. (Bilirkişi raporuna göre 2010’dan devir eden borç)
6) Efe Müh. Ltd. Şti. (12.10.2013 tarihli sözleşme)
7) Erkasap Şti. Enerji Nakil Hattı Tadilatı ilave iş
8) Hasan Filiz Sosyal Tesislere Gölgelik ve Kamelya yapımı
9) Hasan Filiz Akvaryum Koyu Gölgelik yapılması
10) Temsa Halderesi iskeleye merdiven yapım
11) Öge Gemi Söküm Şti. Yağmursuyu geçişi için Plastik boru
TOPLAM
3-) Kooperatifin Giderlerinin Dökümü :
Kooperatifin arsa, proje ve inşaat giderleri ile bir harcaması yoktur.
4-) Kullanılan Banka Kredileri : Banka kredisi kullanılmamıştır.
24
33.725,00
30.000,00
15.000,00
3.200,00
4.100,00
1.121,00
1.420,00
165.571,70
5- ) Kooperatif Borçları :
1- HL Otomotiv Ltd. Şti. %5 Teminat Kesintisi
2- Er Kasap İnş.Ltd.Şti. (Trafo, Elektrik, Tesis Sözleşme)
3- Efe Elektrik Ltd.Şti.
4-Banka Hesabında ( İsimleri ve Ortak Numaraları belli Olmayanlar ortaklar)
5-Ortaklardan Aidat,Elektrik,Su,emlak Verg.Gen. Aydın.Fazla yatıranlar
6- Vergi Dairesine Ödenecek Vergi ve Fonlar
7- SGK’ na Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
BORÇLARIN TOPLAMI
26.120,43
11.754,17
601,80
17.744,27
34.254,95
2.578,61
2.785,53
95.839,76
6 –) Demirbaş ve Diğer Araçlara :
1- Çamaşır Makinası
585,00
7 –) Tutulan Defterler, Türleri, Noter Açılış ve Kapanış Tasdikleri ;
Defterin Adı
Tarih No. ve Noter (Açılış)
Tarih ve Noter (Kapanış)
Yevmiye Defteri
20.12.2012/15070 Ank. 26. Noter
18.02.2014/02721 Ank.17. Noter
Yevmiye Defteri Ek İlave
06.12.2013/14256 Ank. 26. Noter
Defter-i Kebir
20.12.2012/15071 Ank. 26. Noter
Envanter Defteri
20.12.2012/15072 Ank. 26. Noter
Yön. Kur. Karar Def.
20.12.2012/15073 Ank. 26. Noter
Demirbaş Amor. Def.
20.12.1995/73900 Ank. 18. Noter
Genel Kurul Müzakere Def.
20.12.2012/15074 Ank. 26. Noter
Ortaklar Kayıt Def. (8 Adet)
20.12.2012/15075-82 Ank. 26. Noter
20.01.2013 Ara Tasdik 17. Noter
Ç - ORTAKLIK İŞLEMLERİ
1 – Mevcut Ortaklar;
1- Mevcut Ortak Sayısı 1.410
2- Mevcut Ortaklık Sayısı(Birden fazla ortaklığı olanlar dahil)
1.558
Dönem içerisinde ortak kaydedilmemiştir.
2 – Genel Kurulca Belirlenen Aylık Aidat Miktarı, Ortaklardan Yapılan Aidat Tahsilatı,
Ortakların Aidat Borçları;
Genel Kurulca Belirlenen Aylık Aidat Miktarı (Birinci 6 aylık)
25,00
Genel Kurulca Belirlenen Aylık Aidat Miktarı (İkinci 6 aylık)
30,00
Yapılan Aidat Tahsilatı
477.937,00
Ortakların Aidat Borcu 2014 yılına devir
131.176,76
25
3 – Genel Kurul Kararı ile belirlenen Gecikme Faiz Oranı Usul ve Esasları, Gecikme
Faizi Tahakkuk ve Tahsilat Miktarı ;
Genel Kurulca Belirlenen Gecikme Faiz Oranı
%3
2012’den Devir Eden ve 2013’den Tahakkuk Edilen Gecikme Faiz
95.248,57
Yıl içinde tahsil edilen
53.368,80
2014 yılına devir
41.879,77
4 – ) Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri : 2013 yılında 56 ortağın devir işlemi
yapılmış olup, bunlar aşağıda verilmiştir.
1/1/2013 - 31/12/2013
TARİHLERİ ARASINDA DEVREDEN ORTAKLARIN LİSTESİ
26
SIRA
ORTAK
NO
NO
DEVİR EDEN
DEVİR ALAN
ADA/
PARSEL
M2
1
111
YUNUS EREN ERSU
HAYRİYE MELAHAT ERSU
1/18
300
2
640
SALİHA ELGİN
EROL KALKANLI
73/23
320
3
5055
AYHAN SÜER
HÜLYA DURAN
161/10
406
4
4893
MÜNEVVER ERENLER
SADIK KARATAŞ
107/7
300
5
4486
A.SEMA KANDIRMAZ
SÜLEYMAN BAYHAN
119/9
316
6
3479
AYŞE AKDOĞAN
GÜLNUR ÖZTUNCA
163/5
312
7
1931
NURULLAH ACAROĞLU
ZEYNEL ABİT/VAHİT GÜNER
71/1
378
8
5361
SEVGİ ANIK
MENDERES YILDIRIM
73/7
330
9
245
EYÜP SABRİ GÜR
AYSEL PEKER SÖNMEZ
110/10
354
10
1507
ŞULE ERSOY
İDRİS KALKANLI
58/10
311
11
636
MAHİR ALP ELGİN
İDRİS KALKANLI
158/13
323
12
1988
TARKAN ERDOĞAN
SÜREYYA KOCAKÖYLÜ
50/11
332
13
2534
AVNİ VAROL
YÜKSEL DÖNMEZ
25/11
451
14
345
MEHMET ÇİL
ESRA ÇİL
59/9
358
15
5375
AHMET H.YARDIM
CENK KAYNAK
54/13
313
16
3006
ÖZLEM TAŞ
M.HAKKI BALAMİR
26/20
300
17
984
HATİCE İ.YAMAN
HİKMET ÖZKAYNAK
51/9
301
18
3414
PERHOBOND SVENNINGSEN
EYÜP ERGÜN
59/21
365
19
3140
GÜLİZAR KAYHAN
FATMA ÜNLÜ
59/1
328
20
5109
ALADDİN AKSOY
58/27
332
21
38
MEHMET N.ARIKOĞLU
2/9
324
22
989
GÜROL KURT
F.GAYE AKSOY (ÖZER)
GÜLTEKİN BİBAR Vekaleten
CENK KAYNAK
MEHMET FETHİ ASLAN
186/3
313
23
1872
KEMAL ESEN
MUHARREM GÖREN
124/16
344
24
1982
DİLEK BALTA
ŞULE YEŞİLOVA
26/22
300
25
2624
MUSTAFA OĞRAŞ
MEHMET P.DEMİRBİLEK
26
4793
BERRİN BİLGİNER
SERHAN ŞAHİN
27
5361
MENDERES YILDIRIM
NURCAN GÜLGÜN
70/9
453
163/14
312
73/7
330
28
76
HALİL SÜHA MİRAHUR
MENDERES YILDIRIM
168/7
300
29
245
AYSEL PEKER SÖNMEZ
HAMZA AYDIN
110/10
354
30
922
MENDERES YILDIRIM
SERPİL D.SERTDEMİR
126/4
363
31
3524
MEHMET E.CAYMAZ
FİKRET KARABULUT
113/6
293
32
3970
HATİCE SÜAY ALTAY
MENDERES YILDIRIM
168/6
300
33
4973
MÜZEYYEN BİRGİLİ
İSMAİL SUNGUR
186/14
350
34
5258
AHMET UÇAR
ERDİNÇ MENKÜ
32/14
297
35
314
KAZIM TUTAL
AHMET BUDAK
29/20
354
36
1743
YÜCEL AKMAN
ADEM GENÇ
5/4
350
37
283
V.ERDAL SALTI
HAŞİM DURAN
58/16
303
38
2910
SELVARE SİSLİ
İBRAHİM KAYA
193/3
370
39
2775
MURAT BEŞLER
MENDERES YILDIRIM
74/5
350
40
5168
ZEKİ YILMAZ
EMRAH ÇOK
53/14
306
41
5491
KERİME ORUÇ
MERVE KANDEMİR
110/14
344
42
3472
MEHTEP ÖZKAN
ÜMİT ZORLU
28/10
296
43
2693
ERDOĞAN ERDOĞAN
CEVAT AKAR
29/11
425
44
2906
CEVAT AKAR
LATİF YABAŞ
28/19
370
308
45
1077
MUSTAFA KAYHAN
ŞAHİN KAYHAN
185/17
46
1081
MUSTAFA KAYHAN
ŞAHİN KAYHAN
185/20
302
47
3833
GİLMAN TURAN
ZÖHRE KAYHAN
186/6
314
48
5008
F.MÜJGAN ERDOĞAN
MEHMET YEGÜL
99/7
345
49
2618
BEKİR KAYA
MEHMET P.DEMİRBİLEK
50
2663
MERİÇTAN DİKMEOĞLU
ŞERİFE BELEVİ
51
2161
ARZU EFİLTİ
MESUT AKGÜN
54/4
313
52
174
MEHMET ÇAKIRGÖZ
PERİŞAN ÖZMENTEKİN
113/7
291
53
1404
İBRAHİM ARIÖZ
CELALETTİN ARIÖZ
120/3
300
54
1679
HESNA DOĞAN
36/35
313
55
1680
M.SELAHATTİN DOĞAN
3/7
300
56
1852
MUHARREM LAFÇI
130/24
317
SELAHATTİN C.DOĞAN/
OSMAN TUFAN DOĞAN
SELAHATTİN C.DOĞAN/
OSMAN TUFAN DOĞAN
MAHİNUR DEMET LAFÇI
3/10
300
115/20
346
5 – ) Çıkarılan Ortaklar : Kooperatifin 02.06.2013 tarihinde yapılan genel kurul kararına
göre tebligat ve basın yoluyla 21 ortak ortaklıktan çıkarılmıştır. Bu ortakların listesi aşağıda
verilmiştir.
Sıra
No
Ortak
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
86
361
532
548
1238A
1486
1608
1730
1807
3358
4178A
4240
4349
4726
4726A
4726B
Adı Soyadı
BAŞAK ATALAYSUN
HALİS BAŞARIR
EMİNE NEBAHAT PARKER
HATİCE ERGÜL EKE
PERİHAN GÜNDOĞDU
REMZİYE ÜNAL
AHMET DEDEOĞLU
GÜNAY KARADAĞ
GÜLEN AKDUMAN
MUSTAFA ÇİÇEKÇİ
ELMAS CUFFEE
MÜŞERREF ÖZFİDAN
ZÜBEYDE AKDULUM
ALİ MEŞE
ALİ MEŞE
ALİ MEŞE
Borç Bakiyesi
3.334,03
2.312.53
8.786,32
9.751,13
9.432,02
1.412,09
2.403,22
9.960,07
1.624,01
4.998,98
4.392,82
2.708,16
1.393,13
5.656,91
5.656,91
5.656,91
İhraç Tarihi
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
27
17
18
19
20
21
4814
4833
5141
5418
5473
NERİMAN ELTEMİZ
MEHMET ÇELİK
M.KÜRŞAT PALABIYIK
SEZİN KARADEDE AKDAĞ
MEHMET KIYASOĞLU
1.625,99
6.849,52
4.356,70
7.564,77
1.579,28
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
02.06.2013
Bu ortakların haricinde yine Genel Kurul kararına göre yarım parsellerden ortak yapılan, ancak
hiçbir zaman normal ortak olarak Hazirun cetvelinde yer almayan ve hiçbir zaman normal ortak
gibi oy kullanmayan 29 ortağın ortaklığı düşürülmüştür.
6 –) Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler : Dönem içerisinde ödeme
yapılmamıştır.
D – ARSA, İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :
1 – ) Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili genel kurul kararı : Dönem içerisinde
gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili genel kurul kararı yoktur.
2 – ) Gayrimenkul alımı satımı tutarları : Dönem içerisinde gayrimenkul alımı ve satımı
yapılmamıştır.
3 – ) Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya
şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar :
Dönem içerisinde böyle bir sözleşme yapılmamıştır.
4 – ) İnşaat yapım yöntemi : Dönem içerisinde inşaat yapılmamıştır. Çandarlı’da bugüne
kadar büyük çoğunluğu ortaklar tarafından yapılmış ve yapılmakta olan toplam konut
sayısı 242 tanedir.
5 – ) Yapılan ihaleler : Kilit Beton parke yol yapımı ile Trafo ve elektrik hatlarının
yenilenmesi ve bakımı ihalesi yapılmıştır.
Yapılan İhale
İmzalanan sözleşmenin tarihi ve
bedeli
Konusu
Taraflar
Kilit beton parke yol yapımı
31.12.2011 Bedel
132.912,50 TL
12 000 m2 kilit beton parke
Eyko-Çandarlı Belediyesi
Kilit beton parke yol yapımı
22.11.2012 Bedel 117.894,00 TL
İlave artış
Bedeli 30.100,00 TL
10 000 m2 kilit beton parke
1 125 m2 kilit beton parke
Eyko-Çandarlı Belediyesi
Kilit beton parke yol yapımı
15.10.2013 Bedel
15 000 m2(Takribi)
Eyko-Çandarlı Belediyesi
Trafo ve elektrik hatlarının
yenilenmesi, bakım ve onarımı
16.03.2012- Bedel 165.000,00 TL
03.10.2012(Ek) Bedel 15.000,00 TL
Trafo ve hatların yenilenmesi,
bakım ve onarımı
Eyko-Erkasap Şti.
TR2-TR3 arası direk ve tel
değişimi
28.10.2013- Bedel 30.000,00 TL
TR2-TR3 arası direk ve tel
değişiminin yapılması
Eyko- Efe Mühendislik
Tedaş'a devir için eksiklerin
tamamlanması
09.12.2013- Bedel 34.500,00 TL
İlave
Bedel 5.917,70 TL
Tedaş’a devir için raporda
istenen işlerin (OG,ENH, pano
vs.) tamamlanması
Eyko- Bergama Enerji
Elektrik
338.400,00 TL
6 – ) Arsa ve arazinin imar durumu : Dönem içerisinde bu konularla ilgili çalışma
yapılmamıştır.
28
7– ) Hakedişler : Hak ediş şeklinde ödeme yapılmamıştır. Diğer ödemeler tabloda verilmiştir.
Hakediş T. No
Müteahhit/Taşeron
Yapılan Ödeme(TL)(KDV dahil)
Kalan(TL)
10.06.2011 No:1
HL Otomtiv ve İnş. Şti
Sözleşme dışı olduğu için ödenmemiştir, yargı safhasındadır.
54.303,60
04.01.2012
Çandarlı Bel. Başkanlığı
Sözleşmeye göre Belediyeye tamamı 132.912,50 TL ödenmiştir
Yok
22.11.2012
Çandarlı Bel. Başkanlığı
Sözleşmeye göre Belediyeye tamamı 117.894,00 TL ödenmiştir.
İlave 30.100,00 TL
yok
15.10.2013
Çandarlı Bel. Başkanlığı
Sözleşmeye göre Belediyeye ödenecektir.
338.400,00
26.06.2013
Erkasap Şti.
Atık su Arıtma tesisi bakım ve tamir 8.750.00 TL ödenmiştir
yok
07.07.2013
Hasan Filiz
Akvaryum Koyu gölgelik yapımı 4.100,00 TL ödenmiştir.
yok
30.09.2013
Preston Hafriyat Şti.
Yol yapımından kalan (2010) bakiye alacak 33.725,00 TL
ödenmiştir.
yok
04.11.2013
As İnşaat
Merdiven yapım 8.319,00 TL ödenmiştir.
Yok
03.12.2013
Efe Mühendislik
TR2-TR3 arası direk ve tel değişimi 30.000,00 TL ödenmiştir.
Yok
15.04.2013
Ayza elektrik
Enerji nakil hattı tadilatı 23.010,00 TL ödenmiştir.
Yok
30.12.2013
Enerji elektrik
Tedaş'a devir için eksiklerin tamamlanması 40.417,70 TL
ödenmiştir.
Yok
8– ) Yılsonu itibariyle inşat seviyesi, inşatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini
maliyet : Dönem içerisinde inşaat yapılmamıştır.
9– ) Kesin Maliyet : İnşaat yapılmadığı için maliyet yoktur.
E - HUKUKİ FAALİYETLER :
Davalar :
1- Bergama Kadastro Mahkemesinin 2013/19 E (Dikili Kadastro Mahkemesi’nin 2004/1 E)
sayılı dosyası : Müvekkil Kooperatif tarafından, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü
aleyhine açılmış olan davadır. 162 No’lu Orman Kadastrosu Komisyonunca 1315 adet parselin
orman sınırları içerisine alınmış olması nedeniyle açılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde
görülmekte olan davanın sonuçlanması beklenmektedir. Dava devam etmektedir.
2-Dikili Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2006/260 E. sayılı dava dosyası : Dikili Asliye Hukuk
Mahkemesi’ndeki 1997/165 E. sayılı dosyasının Dikili Asliye Hukuk Mahkemesince kendisini
görevsiz sayarak Dikili Kadastro Mahkemesine 08.07.2004 tarihinde devretmiştir. Kadastro
Mahkemesi de Orman Bakanlığının açmış olduğu bu davayı görev noktasından reddine karar
vermiş, keza tapu iptali tescil davası yönünden davanın tefrikine, ayrı bir esasta kaydına dair
verilen karar üzerine, davacı herhangi bir işlem yapmadığı için dosya işlemden kaldırılmıştır.
3-) AHİM’ nde 8426/09 başvuru no.lu iptal davamız: 01.10.1950 tarih ve 5022 - 22 sayılı Orman
Bakanlığı olurlarıyla 160 hektar büyüklüğündeki arazinin orman vasfında bulunmadığından
sahiplerine iadesi kararı verilmiştir. Ancak, aradan 53 sene gibi bir zaman geçtikten sonra aynı
Orman Bakanlığı’nca 03.01.2003 tarih ve 02 no.lu olur ile “arazinin sahiplerine iadesine ilişkin
kararın iptaline” dair kararın iptali için açtığımız dava olup, halen AİHM.nde yargılama devam
etmektedir.
4-) İzmir 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/288 E. sayılı dava dosyası : HL Otomotiv
Nak. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından, S.S. Eyko Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine açmış
oldukları itirazın iptali davasıdır. HL Otomotiv Nak. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 2011 yılında kilit
beton parke yol işi için, yapılan kilit beton parke yol haricinde yaptığını iddia ettiği dolgu işçiliği
29
için 54.303,60-TL alacağı olduğu iddiası ile, İzmir 9. İcra Müdürlüğü’nün 2011/7951 E. sayılı
dosyasından icra takibi başlatmıştır. Söz konusu itiraza S.S. Eyko Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi
olarak itiraz edilmiştir. Bu sebeple, HL Otomotiv Nak. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. itirazın iptali
davası açmıştır. Bilirkişi raporuna itirazımız sonucu, Mahallinde yeniden inceleme yapılmasına
karar verilmiş olup, duruşma günü 15.05.2014’ dür.
5-) İzmir 13. Ticaret Mahkemesi’nin 2012/252 E. sayılı dava dosyası : Eski Yönetim tarafından,
ihale edilerek yaptırılan kilit beton parke işinin, geçici kabülü de yapılarak 4 hakediş tutarı
yine eski yönetim tarafından ödenmiştir. Yeni yönetim tarafından yapılan inceleme ve yaptırılan
tespitlerde, 10.02.2011 tarihli sözleşmeye göre, davalı HL Otomotiv Nak. Gıda İnş. Tic. Ltd.
Şti.’ne 153.248,68-TL fazla ödeme yapıldığı(bu miktar içerisinde sözleşme gereği kesilen %5
teminat miktarı dahil değildir.), ayrıca, firmanın işi geç teslim etmesinden dolayı, 1.250,00 TL
gecikme cezasına girdiği tespit edilmiştir bu sebeple alacak davası açılmıştır. İzmir 12. Asliye
Ticaret Mahkemesi2nin 2012/288 E. sayılı dosyası da, HL Otomotiv Nak. Gıda İnş. Tic. Ltd.
Şti. ile ilgili olması sebebiyle, bu dosya ile birleştirilmiştir. Birinci bilirkişi heyeti raporu ve ek
raporu alınmıştır. Tarafların itirazı üzerine ikinci bilirkişi heyeti incelemesi beklenmektedir.
6-) Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/428 E. sayılı dosyası : 17.06.2012 tarihli
genel kurulda geçmiş yılların işlemlerinin incelenmesine karar verilmiş, bu karar doğrultusunda
inceleme yaptırılmış ve inceleme raporları 02.06.2013 tarihli genele kurula sunulmuştur. Raporların
görüşülmesi sonunda genel kurulda sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve
kooperatifin uğratıldığı zararlar için tazminat davası açılmasına karar verilmiştir.
Bu karara göre eski yöneticilerden(Ertan ÇİÇEK, Nurdan Filiz BÜYÜKEFE, Veli AKKAYA,
Tevfik Kemal KAĞAN, Ahmet Şahabi DUMAN, Sadettin DEREKÖY, Bekir MARAŞ,
Regaip AYDIN) inceleme raporlarına göre kooperatifi uğrattıkları zararların (Mahkeme ve
icra masrafları, Regaip AYDIN’a satılan evdeki usulsüzlük, Güler HATUNGİL’e faiz ödemesi,
firmalara fazla KDV ödemesi, firmalardan tahsil edilmeyen elektrik ve su paraları,Ramazan
FEYULLAHOĞLU’dan tahsil edilmeyen kira, elektrik ve su bedeli, Regaip AYDIN’dan tahsil
edilmeyen elektrik ve su bedeli) tahsili için 204.730,98 TL’lik tazminat davasıdır. Mahkemenin
vermiş olduğu görevsizlik kararını Regaip AYDIN temyiz etmiş bulunduğundan dosya henüz
ticaret mahkemesine gelmemiştir.
7-) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu (Soruşturma No :2013/98980) : 6
maddede açıklanan sebeplerden dolayı suç unsuru oluşturan konularda eski yöneticiler(Ertan
ÇİÇEK, Veli AKKAYA, Ahmet Şahabi DUMAN, Sadettin DEREKÖY, Bekir MARAŞ,
Regaip AYDIN) hakkında Denetim Kurulu üyeleri tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.
Soruşturma devam etmektedir.
8-) Ankara 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/274 E. sayılı dosyası : 02.06.2013 tarihli
olağan genel kurulda yarım parsellerden ortak yapılan 29 ortağın ortaklığının düşürülmesine
karar verilmiştir. Bu ortaklardan Belma ERDEM ortaklıktan ihracının iptali için dava açmış olup
dava devam etmektedir. Duruşma günü 30.04.2014’dür.
9-) Dikili Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/67 E. sayılı dosyası : Regaip Aydın’ın özlük
haklarının(kıdem, ihbar, izin vb) ödenmediği iddiası ile kooperatife karşı açmış olduğu dava
olup, dava devam etmektedir.
Bu rapor kooperatifin 2013 yılı hesap ve işlemlerine ilişkindir.
30
30.03.2014
S.S EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Prof. Dr. Osman KAZANCI
Dr. Müh. Haşim ŞENYİĞİT
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu İkinci Başkanı
SS.EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2014 YILINA AİT TAHMİNİ
BÜTÇE
GİDERLER
TUTAR TL
TİCARİ BORÇLAR (Gerçek ve
Tüzel Kişiler)
TUTAR TL
GELİRLER
37.874,60 NAKİT TOPLAMI
HL Otomotiv Ltd. Şti. (Kesilen %5
Teminet Kesintisi)
26.120,43
Kasa
Erkasap Ltd. Şti.
11.152,37
Bankalar (Vadeli ve Vadesiz
Banka Hesapları)
Efe Mühendislik Ltd. Ştı. Teknik
Hizm.
601,8
İşimleri ve Ortak Numaraları belli
Olmayanlar
17.744,27
Ortak. Aidat, Elektrik, Su, Emlak
Verg. vs. Fazla Ödemler
34.254,95
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
2.578,61
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK
KESİNTİLERİ
SGK.' na Ödecek Sigorta Primi
Posta Çeki Hesabı
2013' den Devir Eden Aidat
Alacaklar
01.01-31.12/2014 Dönem
Aidat Gelir.(1558X30.00 TL.
X12 Ay)
ELEKTRİK TÜKETİM
2.578,61
GELİRLERİ
2013' den Devir Eden Elektrik
tüketim Alacaklar
2.785,53
2.785,53
Çandarlı İşçi Ücret Gid.
(Ücret,Vergiler ve SGK. Primi Dahil)
211.000,00
6.000,00
85.000,00
260.000,00
700,00
25.000,00
2013' den Devir Eden PTT.
Taah. Mektup Alacaklar
Hukuk Müşavirlik Hizm. Gid.
(Vergiler Dahil)
25.000,00
Teknik Müşavirlik Hizm Gid.
(Vergiler Dahil)
10.000,00
2.500,00
81.000,00
560.880,00
40.247,32
5.247,32
35.000,00
22.326,71
2.326,71
20.000,00
117.379,55
27.379,55
90.000,00
6.627,35
5.000,00
Mali Müşavirlik Hizm. Gid. (Vergiler
Dahil)
2.500,00
01.01-31.12/2014 Dönem
Genel Aydınlatma Gelirleri
PTT. TAAH. MEKTUP
ALACAK GELİRLERİ
Merkez Tesis. Makine ve Cıhazların
Bakım, Onarım Gid.
131.176,76
1.627,35
20.000,00
Progam ve Web Sayfası Hizm. Gid.
692.056,76
2013' den Devir Eden Genel
Aydınlatma Alacaklar
Merkez Haberleşme Gid.
(Posta,Telefon,ilan, Kargo v.s)
Çandarlık Elektrik Gid.
298.235,96
GENEL AYDINLATMA
GELİRLERİ
95.000,00
6.000,00
01.01-31.12/2014 Dönem Su
Tüketim Gelirleri
EMLAK VERGİSİ
GELİRLERİ
2013' den Devir Eden Emlak
Vergisi Alacaklar
01.01-31.12/2014 Dönem
Emlak Vergisi Gelirleri
25.000,00
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA
VE HİZMERLER
Merkez Elektrik, Su, Doğalgaz ve
Apt. Müşterek Gid.
2.372,16
SU TÜKETİM GELİRİ
2013' den Devir Eden Su
tüketim Alacaklar
GENEL YÖNETİM GİDERLER
YÖNT.DENT.Ve İŞÇİ ÜCRET
GİD: ( Ücret, Vergiler. Sigorta.
Prim. Dahil)
Yönt. Kurl. Huzur Hakkı Ücret ve
Gid. (Vergiler Dahil)
Dent.Kurl.Huzur Hakkı Ücret ve
Gid. (Vergiler Dahil)
Merkez İşçi Ücret Gid.(Ücret,
Vergiler ve SGK. Primi Dahil)
01.01-31.12/2014 Dönem
Elektrik Tüketim Gelirleri
01.01-31.12/2014 Dönem PTT.
Taah. Mektup Gelirleri
AİDAT, ELEKT.SU, EMLAK
VERGİSİ, V.S GECİK. CEZA
GELİRLERİ
2013' den Devir Eden Gecikme
Ceza. Alacaklar
01.01-31.12/2014 Dönem
Gecikme Ceza. Gelirleri
ŞEREFİYE GELİRLERİ
TUTAR TL
301.608,12
51.999,22 AİDAT GELİRLERİ
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
Gelir, Damga ve Stapaj Kesintiler
TUTAR TL
1.785,00
785,00
1,000,00
61.879,77
41.879,77
20.000,00
256.370,87
31
Çandarlı Sosyal Tesislerin Bakım,
Onarım ve Tadilat Gid.
İskelelerin Bakım, Onarım Tadilat
Gid.
Trafo, Elektrik ve Su Tesis. Bakım,
Onarım Gid.
5.000,00
10.000,00
Araçların Yakıt, Sigorta, Bakım ve
Onarım Gid.
20.000,00
Mahkeme, İcra, Noter ve Bilirkişi
Ücret ve Gid.
Diğer Dışdan Sağlanan Fayda ve
Hizmerler
256.370,87
EK AİDAT GELİRLERİ
2013' den Devir Eden Ek Aidat
Alacaklar
APELİ YAPILMAMIŞ
SERMAYE (Ort. Pay Taah.)
GELİRLERİ
2013' den Devir Eden Apeli
Yapılmamış Semaye Alacaklar
10.000,00
Yol, Menfez, Kanal, Logar Kapak.
Bakım, Onarım Gid.
Su Tahlil Gid.
2013' den Devir Eden Serefiye
Alacaklar
15.000,00
3.000,00
44.605,53
44.605,53
1.009,69
1.009,69
BAZ İSTASYON GELİRLERİ
36.000,00
15.000,00
Baz İstasyon Kira GelirLeri
16.000,00
10.000,00
Baz İstasyon Elektrik GelirLeri
20.000,00
ÇEŞİTLİ GİDERLER
79.000,00 SOSYAL TESİS GELİRLERİ
21.500,00
Merkez Kırtasiye, Kartuş, Marbaa ve
Diğer Gid.
8.000,00
Sosyal Tesis (konaklama,Kira)
20.000,00
Temsil Ağırlama
7.500,00
Elektrik ve Su Tüketim Geliri
1.500,00
Diğer Sosyal Gid.
4.000,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
Yurtiçi yol ve Seyahat Gid.
Şehir İçi yol Gid.
Havale, Mejat ve Komisyon Gid.
Genel Kurul Gid.
14.000,00
1.000,00
1.500,00
27.000,00
Gider Sayılan Küçük Demirbaş Gid.
8.000,00
Diğer Çeşitli Gid.
VERGİ, RESİM ve HARÇ
GİDERLER
Emlak Vergisi
8.000,00
Damga Vergisi Gid.
Tapu Harç Gid.
Diğer Vergi ve Harç Gid.
Diiğer Çeşitliİ Gelirler
122.000,00
2.000,00
Eelektrik abaonelik işlemleri
70.000,00
Tapu Harç gelirleri
50.000,00
BANKA FAİZ GELİRLERİ
Banka Faiz Gelirleri
5.000,00
5.000,00
137.500,00
92.000,00
2.500,00
40.000,00
3.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLER
TOPLAMI
YATIRIMLAR
Elektrik Abonelik işlemler (proje
vb)
SU DEPOLARI
15.10.2013 Tarihli Protokol (
Çandarlı Bel.)
Beton Yol Yapımı
Kilitli Beton Parke yol Yapımı
Menfez,yağmur suyu geçişleri
perde beton Kanal.ve Logar Kapak.
Tedil. ve Yenile. Gid.
GENEL GİDERLER TOPLAMI
32
947.358,71
70.000,00
120.000,00
338.400,00
125.000,00
225.000,00
68.958,71
1.730.096,67
1.730.096,67
GENEL GELİRLER
TOPLAMI
1.730.096,67 1.730.096,67
S.S EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN
2013 YILINA İLİŞKİN DENETİM KURULU RAPORUDUR
Sayın Ortaklar;
1163 sayılı kooperatifler Kanununun 66. ve 67. maddeleri ile Ana Sözleşmemizin,
denetim kuruluna verdiği yetki ve sorumluklar doğrultusunda, Kooperatifimizin 2013 yılına ilişkin
iş, işlem ve hesapları tarafımızdan ayrıntılı olarak incelenmiştir. İnceleme ve denetlemelerimiz
sırasında tarafımıza gereken kolaylık gösterilmiştir
Genel Kurul Toplantı Tarihi
: 04.05.2014
İncelemenin ait olduğu dönem : 01.01.2013 – 31.12.2013
Rapor Düzenleme Tarihi
: 22.03.2014
Yaptığımız incelemelerin sonuçlarını aşağıda belirtilen başlıklar altında bilgilerinize
sunuyoruz.
A. Yönetim Kurulu ve Kooperatif Personeline İlişkin:
1. Yönetim Kurulu aylık olağan toplantılarını düzenli olarak ve genellikle tam kadro olarak
yapmıştır. Alınan Kararlar karar defterine işlenmiştir.
2. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenen aylık huzur hakkı ile yolluk dışında ve
belirlenen tutarların üzerinde bir ödeme yapılmamıştır.
3. Yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif memurlarının kooperatif veya kooperatif konusuna
giren bir ticari işlemleri olmamıştır.
4. Kooperatif personeline ödenen ücretler kapsamında, ilgili sigorta primleri Sosyal Güvenlik
Kurumuna tam ve zamanında yatırılmıştır.
Alınan Personel Durumu
Adı Soyadı
Görevi
Giriş Tarihi
Düşünceler
Aymetin ÖCAL
Görevli Bahçe ve tesisat
01.04.2013
Sezon sonu
Meral ÇOBAN
Çandarlı Temizlik Görevlisi
02.08.2013
deneme
Emine KURKAZ
Çandarlı Temizlik Gör.
13.05.2013
deneme
Abdullah Yüksel ATASEVER
Merkez Büro Elemanı
09.09.2013
deneme
Şirin AKÇAY
Görevli
23.11.2012
Devam Ediyor
Ayrılış Tarihi
Ayrılan Personel Durumu
Adı Soyadı
Görevi
Şefik ÇETİNKAYA
Merkez İd. Müd.
Abdullah Yüksel ATASEVER
Merkez Büro Elemanı
30.11.2013
Deneme
Emine KURKAZ
Çandarlı Temizlik Gör.
24.07.2013
Kendi isteği ile
11.08.2013
Nedeni
Kendi isteği ile
Aymetin ÖCAL
Çandarlı Bahçe ve tesisat
11.11.2013
Sezon Sonu
Meral ÇOBAN
Çandarlı Temizlik Görevlisi
17.09.2013
Deneme
Mahmut ERKASAP
(Sözleşmeli)İşl.Sorum. Elk.Müh
31.03.2013
Kendi isteği ile
33
Halen Çalışan Personel Durumu
Sıra No.
Adı ve Soyarı
Görevi
1
Adem GENÇ
Merkez İd.Müd.Vek
İşe giriş Tarihi
15.12.2011
Durumu
Devam ediyor
2
Şirin AKÇAY
Merkez Büro Elemanı
23.11.2012
Devam ediyor
3
Özkan GÖNÜL
(Sözleşmeli)- Mali Müşavir
01.07.2011
Devam ediyor
4
Sami YILMAZ
(Sözleşmeli)- Avukat
01.07.2011
Devam ediyor
5
Latif YABAŞ
Çandarlı Bölge Sorumlusu
01.07.2011
Devam ediyor
6
Yaşar KURKAZ
Çandarlı Traktör Şoförü
09.07.2011
Devam ediyor
7
Faruk Kurtulmuşoğlu
(Sözleşmeli) İşl. Sorumlusu Elkt. Müh.
01.07.2013
Devam ediyor
B. Ortaklık İşlemlerine İlişkin:
1. Genel Kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen
bilgileri içermektedir.
2. 2013 yılında 56 ortağımız, ortaklığını devretmiş, devirler dışında yeni ortak kaydı
yapılmamıştır.
3. Kooperatife kayıtlı 1609 ortaktan, yarım parseller üzerinden ortaklığa alınmış olan,
29 ortağın ortaklığı, 02.06.2013 tarihli Genel Kurul kararı ile iptal edilmiştir. Ayrıca
21 ortak ortaklık şartlarını yerine getirmediği için noter ve basın yolu ile ihraç
edilmiş ve bu ihraçlarda 02.06.2013 tarihli Genel Kurul kararına bağlanmıştır.
2013 yılında tapulu bir ortağımız ise ortaklıktan istifa etmiştir. Böylece 2013 yılı
sonu itibariyle kayıtlı 1558 ortağımız bulunmaktadır.
4. Genel kurul toplantısına ilişkin düzenlenen ortaklar listesinin kooperatifin kayıtlarına
uygun olduğu görülmüştür.
5. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayanlar (İstifa-İhraç) ortaklar listesinde yer almamıştır.
C. Defter ve Belgeler Bölümü:
1. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan
Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter Defteri (Bilgisayar ortamında), Yönetim
Kurulu Karar Defteri ve Genel Kurul Karar Defteri tutulmuştur. Muavin ve Kasa
Defterlerinin de usulünce tutulduğu görülmüştür.
2. Yevmiye ve Envanter Defterlerinin noter açılış ve kapanış onayları, kanunda öngörülen
süre içerisinde yapılmış ve kayıt nizamına uyulmuştur.
2013 Yılı Defter Tasdikleri
Defterin Adı
34
Tarih No. Ve Noter(Açılış)
Tarih ve Noter (Kapanış)
Yevmiye Defteri
20.12.2012/15070 Ank. 26. Noter
18.02.2014/02721 Ank.17. Noter
Yevmiye Defteri Ek İlave
06.12.2013/14256 Ank. 26. Noter
Defter-i Kebir
20.12.2012/15071 Ank. 26. Noter
Envanter Defteri
20.12.2012/15072 Ank. 26. Noter
Yön. Kur. Karar Def.
20.12.2012/15073 Ank. 26. Noter
Demirbaş Amor. Def.
20.12.1995/73900 Ank. 18. Noter
Genel Kurul Müzakere Def.
20.12.2012/15074 Ank. 26. Noter
Ortaklar Kayıt Def. (8 Adet)
20.12.2012/15075-82 Ank. 26. Noter
20.01.2013 Ara Tasdik 17. Noter
3. Defterler ile saklanması zorunlu olan belgeler, Türk Ticaret Kanununda öngörülen
süre ile saklanmaktadır.
4. Muhasebe kayıtlarına esas olan tahsilatlar bilgisayar ortamında yazılan ve zorunlu
hallerde ise dip koçanlı seri numaralı ve iki (2) suret bastırılmış bulunan tahsilat
fişleriyle yapılmaktadır. Harcama belgesi olarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen
makbuz örneği kullanılmaktadır.
A.
Bilanço, Gelir - Gider Farkı Hesabı ve Mali Durum:
GELİRLER
1
2012 Yılından Devir
GİDERLER
2
Aidat Gelirleri
3
Gecikme Faizleri
53.368,80 3
Personel Ücretleri(Merkez)
67.388,39
4
Ortaklardan Su Tüketim Tahsilatları
17.624,64 4
Personel Ücretleri (Çandarlı)
81.307,45
5
Ortaklardan Elektrik Tüketim Tahsilatları
87.464,90 5
Merkez Elektrik
6
Emlak Vergisi tahsilatları
76.959,24 6
Merkez Su
7
Genel Aydınlatma tahsilatları
11.751,85 7
Merkez Doğalgaz
2.455,05
8
Türkcell Kira Tahsilatı
Posta Gideri
6.883,90
9
Turkcell Elektrik Tüketim Tahsilatı
Telefon
4.898,81
10
Avea Kira Tahsilatı
8.135,53 10
Kargo
11
Avea Elektrik Tüketim Tahsilatı
9.562,85 11
Türksat
12
Vodafon Elektrik Tük. Tahsilatı
3.685,00 12
Çandarlı Elektrik
13
Banka Faizi
14
Sermaye Artırımı Tahsilatı
15
Elektrik, Su, Kanal Katkı Payı Tahsilatı
16
Sosyal Tesis Kamp Gelirleri(ortaklardan)
17
Kardeş Villa Arıtma Tesisi Katılım Tahsilatı
18
19
20
Şantiye Elektrik Geliri
21
Ortaklardan yapılan Posta Masrafları Tahsilatı
22
Zeytin Yağı Satış Geliri
23
Tapu Masraf Tahsilatı
24
İst. İhr. Katılım Payı, Noter Masraf geliri
2.062,19 24
Program ve VEB sayfası alımı
1.481,10
25
Mehmet Akif Camii Elektrik ve Su geliri
1.477,00 25
Merkez Makine bakım, onarımı,
servis, temizlik
1.044,30
26
Şerefiye Gelirleri
221.008,63 26
Yangın, temizlik malzemeleri
2.441,26
27
Ek Aidat Geliri
111.194,47 27
Su analizi
1.681,50
28
Latif Yabaş avans iadesi
Büro giderleri
4.679,11
13.105,57 1
Yönetim Kurulu Huzur Hakkı
477.937,00 2
Denetim Kurulu Huzur Hakkı
7.994,41 8
12.035,35 9
956,37 13
21.363,82
5.340,54
1.112,90
665,10
257,19
95,78
178.375,99
Trafolar, Bakım, Onarımı
7.080,00
4.855,30 14
Elektrik
6.645,84
1.200,00 15
28.561,37
2.500,00 17
Su, kanalizasyon kapağı vs.
Sosyal Tesis, iskele Bakım
onarımı
Akaryakıt
Sosyal Tesis Kira Geliri
3.250,00 18
Araç Bakım, onarımı
18.544,17
Sosyal Tesis Elektrik Tahsilatı
1.879,00 19
Trafik Sigortası
624,80
604,00 20
Mali Müşavirlik
19.035,00
Hukuk Müşavirliği
22.302,00
Teknik Müşavirlik Hiz. Gideri
12.517,99
Denetim Gideri
12.500,00
14.755,50 16
1.408,29 21
828,00 22
11.204,63 23
3.100,00 28
TOPLAM
"
"
9.351,13
6.157,57
1.161.908,52 29
Apartman Ortak giderleri
580,00
30
Temsil Ağırlama giderleri
4.244,43
30
Yurtiçi seyahat, yolluk
31
Mesaj, Komisyon, Mahkeme ve
noter harçları, bilirkişi harçları
32
Genel Kurul giderleri
10.754,10
9.902,16
22.299,65
35
33
Demirbaş alımları
34
Emlak Vergisi
35
Damga vergisi ve harçlar
36
Kilit Taş yol yapımı
37
Menfez ve beton yol yapımı
Elektrik trafolarının bakımı,
yenilenmesi
Preston Bet. Hfr. Ödemesi
Ortaklardan fazla öd. Ve ismi
belli olmayan
Geçen yıl devreden borç
ödemesi
38
39
40
703,00
85.112,63
4.348,38
30.100,00
8.319,00
93.427,70
33.725,00
15.136,10
14.294,66
41
Özel İşlem Vergisi
584,39
42
Ödenecek ve ödenek vergi,
sigorta olumlu farkı
212,62
43
İlan Gideri
44
Nakit – Hazır değerler
Mevcudu
2.064,52
301.308,12
1.161.908,52
TOPLAM
Hazır Değerlerin Dökümü
Kasa
Banka
Posta Çeki
Toplam
2.372,16
298.235,96
700,00
301.308,12
Not: Nakit mevcudu tarafımızdan sayılmış, kasa, banka ve posta çeki hesabında mevcut olduğu görülmüştür.
1. Bilanço ve gelir-gider tablosu muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olup Kooperatifin
muhasebe defterlerine göre hazırlanmıştır.
2. Bir önceki Genel Kurulda görüşülerek kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilançonun
genellikle uygun olduğu görülmüştür.
3. Genel Yönetim Giderlerinin usulüne uygun, Kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olduğu
görülmüştür.
4. İş ve işlemler; 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşmesine uygun olarak
yapılmıştır.
5. “Hazır değerler” ile “Menkul Kıymetler” bilançoda “Dönen Varlıklar” bölümünde
belirtilmiştir.
6. Yasal takibat yapılmak zorunda kalınan alacakların, icra takibi ve tahsili kooperatif avukatları
tarafından yapılmaktadır. Yapılan tahsilatlar kayıtlara eksiksiz aktarılmış, gecikme cezası
tahakkuk ve tahsilatları yapılmıştır.
7. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler tam ve zamanında yerine getirilmiştir.
8. Genel yönetim giderlerinin usulüne uygun ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olduğu
görülmüştür.
9. Kooperatifin bilançosunda 307.344,39 TL olumlu gelir farkı oluşmuştur.
10. Devam eden davalarla ilgili açıklama faaliyet raporunda geniş olarak yer almıştır.
02.06.2013 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca, önceki Yönetim kurulu üyeleri hakkında
31.07.2013 tarihinde 204.730,98 TL tazminat davası Denetleme Kurulumuzca açılmış
olup dava devam etmektedir. Yine aynı Genel Kurul kararı uyarınca ilgililer hakkında
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup halen Cumhuriyet Savcılığı
incelemesi devam etmektedir.
36
11. Kooperatif Alacakları;
1
Ortaklardan aidat alacağı
2
Ortaklardan elektrik tüketim Bedeli alacağı
3
Ortaklardan Su tüketim bedeli alacağı
2.326,71
5
Ortaklardan Gecikme cezaları alacağı
41.879,77
6
Ortaklardan Genel Aydınlatma
7
Ortaklardan posta gideri alacağı
8
Emlak Vergisi alacağı
9
Ödenmemiş Sermaye alacağı
1.009,69
10
Ortaklardan Şerefiye alacağı
256.370,87
11
Ortaklardan Ek Aidat alacağı
TOPLAM
131.176,76
5.247,32
1.627,35
785,90
27.379,55
44.605,53
512.409,45
12. Kooperatifin Borçları;
1
HL Otomotiv’den kesilen %5 teminat tutarı
2
Ödenecek vergi ve fonlar
2.578,61
3
Ödenecek Sosyal Güvenlik kesintileri
2.785,53
4
Erkasap
5
Efe Mühendislik Teknik Müşavirlik
TOPLAM
26.120,43
11.152,37
601,80
43.238,74
E. Kooperatifin Arsa Alımı ve İnşaat Yapımı Faaliyeti Yoktur.
F. Yapılan İş ve İşlemler Bölümü:
Kooperatifin 2013 yılında gerçekleştirdiği iş ve işlemler, Yönetim Raporunda geniş bir
şekilde yer almıştır.
Özetle, Çandarlı Belediyesi ile yapılan protokoller gereğince;
2012 yılında, bordürleri dahil 12.000m2 parke taş yol 132.912,50 TL (m2.birim
fiyatı;11,08TL) bedelle yaptırılarak teslim alınmıştı. Bu yol için Belediye net 91.140TL
katkıda bulunmuştur.
13.09.2013 tarihinde, bordürleri dahil 11.125 m2 parke taş yol 147.994,50 TL (m2.
birim fiyatı;13,30 TL) bedelle yaptırılmış ve yol teslim alınmıştır. Bu iş için Belediye net
150.109.50TL katkıda bulunmuştur.
15.10.2013 tarihindeki protokol ile de bordürleri dahil takribi 15.000 m2. Parke taş yolun
338.400,00 TL (m2.birim fiyatı;22,56 TL) bedelle yaptırılması karara bağlanmış ve
protokol gereğince 100.000,00TL avans Belediyeye yatırılmıştır. Yol yapımı devam etmekte
olup işler tamamlandıkça düzenlenecek hak edişlere göre ödemeler yapılacaktır. Bu iş için
Belediye net 105.280.00TL katkıda bulunmayı taahhüt etmiştir.
Görüldüğü üzere, toplam 38.125 m2. yol 965.836,50TL bedelle yaptırılmaktadır. Bu
meblağın 619.307 TL’sı EYKO tarafından (%64,1), 346.529,50TL’sı ise Belediye
tarafından (%35,9) karşılanmıştır. Toplam maliyete bakıldığında, m2.birim fiyatının
ortalama 25,33 TL/m2 olduğu görülmektedir. Buna göre, geçmiş yönetimce 46,02 TL/m2 ye
yaptırılan parke taş yolun, 4 sene öncesine göre %45 daha ucuza yaptırıldığı gibi, Belediye
katkısı düşüldüğünde, yolun m2. birim fiyatının EYKO’ya 16,23 TL/m2 ye mal olduğu,
başka bir ifade ile önceki Yönetim Kurulu fiyatları ile 1.754.512,50TL’ye yaptırılacak
37
olan iş, 618.768,75TL bedelle yaptırılmak suretiyle Kooperatifimizin 1.135.743,75TL
tasarruf etmesi sağlanmıştır. Emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bozulan yağmur suyu, kanalizasyon kanalları ve su depolarında gerekli olan onarımlar
yaptırılmaktadır.
Elektriklerin TEDAŞ’a devredilerek şantiye elektriğinden konut elektriği tarifesine
geçilmesi konusunda yıllardır çalışma yapıldığı malumlarınızdır. 2012 yılı Raporunda
duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulu devir konusunu ciddiyetle takip etmeye başlamış
ve devir için, TEDAŞ-GEDİZ Elektrik yetkililerince istenen bakım, onarım ve tadilatlar
süratle yapıldığı gibi, elektrik hatları üzerinde bulunan Piri Reis gibi kooperatiflerde de
gerekli devir ve tadilatlar yaptırılmak suretiyle 29.12.2013 tarihinde devir işleminin geçici
kabulü sağlanmıştır. Elektrik tesisatının TEDAŞ-GEDİZ Elektriğe devri 17.03.2014 tarihli
onayla kesinleşmiştir.
Devir için %90 yapılaşma, eskimiş ve yıpranmış olan tüm tesisatın yenilenmesi şartı arandığı
dikkate alınarak, devir çabaları bir hayal olarak görülüyordu. Devir işlemini gerçekleştiren
Yönetim Kurulumuza ve Çandarlı Merkez Sorumlusu Latif YABAŞ’a takdir ve teşekkürü
bir borç biliyoruz.
Bu sayede komşu Kooperatiflerin elektriklerinin de TEDAŞ-GEDİZ Elektriğe devri
sağlanmıştır.
Devir ile birlikte her bir konutun GEDİZ Elektriğe abonelik yaptırması gerekmektedir.
İskan Raporu almış olan mevcut binaların elektrik tesisat projeleri, TEDAŞ tarafından
onaylanmamış olduğundan, her bir binanın yeniden elektrik projesinin çizilerek GEDİZ
Elektriğe onaylattırılması, mevcut saatlerin ise yeni saatlerle değiştirilmesi gerektiği ifade
edilmiştir.
Bu işlemler maliklere ek bir maliyet getirecektir. İşlemlerin, bina sahiplerinden bedeli
alınmak kaydıyla EYKO Yönetimi tarafından topluca yaptırılması halinde maliyetlerin
yarıya düşeceği tahmin edilmektedir. Konu Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmuştur.
G. Sonuç Bölümü:
Genel Kurulda üyelerimizin, Kooperatifin geleceği ile ilgili görüş, düşünce ve öneri
geliştirmelerinin faydalı olabileceği görüşündeyiz.
Sonuç olarak, Kanun ve ana sözleşme doğrultusunda kooperatif işlemlerini yürüten yönetim
kurulunun 2013 yılına ilişkin Bilanço, Envanter, Gelir-Gider hesaplarının İbra edilmesini Genel
Kurul tasvibine sunarız.
.
Saygılarımızla,
Denetim Kurulu Üyeleri
Cengiz ORUÇ
38
Murat ÇEVİK
2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
1. 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da masraflar en az düzeyde tutularak zorunlu
harcamalar dışında harcama yapılmayacaktır.
2. Kanalizasyon, Elektrik, Su şebekeleri ve yolların inşası, bakım - onarımları ve kilitli taş
kaplaması bütçe imkânları el verdiği ölçüde yapılmaya devam edilecektir.
3. Sel sularının zararsız bir şekilde denize ulaşması için set, menfez ve kanal çalışmaları bütçe
imkânları içinde yerine getirilecektir.
4. Orman alanı ile ilgili karşılıklı olarak açılmış bulunan davaların takibine devam edilecektir.
5. Kanalizasyon ve su şebekesi ile arıtma tesislerinin Belediyeye devri için gayret
gösterilecektir.
6. Ortaklarımızın tapu almaları teşvik edilecektir.
7. Önceki yıllarda olduğu gibi borcunu ödemeyen ortaklarımız hakkında yasal işlemlere devam
edilecektir.
8. Sosyal Tesislerin ve plajların iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
9. Belediye ile iyi ilişkilere devam edilecektir.
10. Ortaklarımızın Çandarlı konaklama tesislerinden istifade etmeleri sağlanacaktır.
TAPU TALEP DİLEKÇESİ
S.S. EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Kooperatifinizin ………………..no’lu ortağıyım. Bu ortaklığıma
Kayıtlı ……………..ada, …………… parsel, ………………….m2 taşınmazın,
29/05/1988 tarihli Genel Kurul Kararı Uyarınca tapuda adıma tescili için
gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Ev Adresi :
Tel
:
Tarih
:……./……/………
Adı soyadı :
İmza
:
İş adresi :
Tel
:
Cep tel :
EKLERİ :
1)
2)
3)
4)
1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
1 Adet tapu talep formu
Taahhütname
150 TL Banka dekontu veya posta çeki koçanı
39
TAPU TALEP FORMU
S.S. EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Bestekar Sk. No: 18/3 Kavaklıdere / ANKARA
Kooperatifinizin ……………………..no’lu ortağıyım. 1163 sayılı kooperatifler kanunu ve
bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 3476 sayılı kanun ile kooperatif ana sözleşmesinde yer
hükümler ve bu hükümler kapsamında yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
alınan kararlara kooperatif ortağı olarak aynen uymayı taahhüt ediyorum. Diğer taraftan, ortağın
yerine getirmesi gerektiği vecibelerden, ortaklık işlemleri ile ilgili kooperatife olan borçlarımı
zamanında ödeyeceğimi taahhüt ediyorum, ödemediğim takdirde kooperatif Yönetim Kurulu’nun
bu borçlarımı icra yoluyla tahsil etme yetkisini kabul ediyorum.
Ortaklığıma kayıtlı ………..ada,………..parsel, ……………m2 taşınmazın, 29/05/1988
Genel Kurul Kararı Uyarınca tapuda adıma tescili için gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Ev Adresi :
Tel
:
İş adresi :
Tel
:
Cep tel :
Tarih
:……./……/………
Adı soyadı :
Artak No :
İmza
:
TAPU TALEP DİLEKÇESİ
S.S. EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI’NA
Kooperatifinizin ……………….. no’lu ortağıyım. Ankara 18. Noterliğince 14.10.2009 tarih
27318 Yevmiye numarası ile çekilen kur’a da, …….. ada, …… parselin yarısı(½) (..…….m2)
ortaklığıma isabet etmiştir. Ortaklığıma isabet eden bu yarım(½) parsel taşınmazın, 02.06.2013
tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca (½) hisseli tapusunun tapuda adıma tescili için,
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Ev Adresi :
Tel
:
İş adresi :
Tel
:
Cep tel :
EKLERİ :
1)
2)
3)
40
1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
1 Adet tapu talep formu
150 TL Banka dekontu veya posta çeki koçanı
Tarih
:……./……/………
Adı soyadı :
İmza
:
TAPU TALEP FORMU
S.S. EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI’NA
Bestekar Sk. No: 18/3 Kavaklıdere / ANKARA
Kooperatifinizin ……….. no’lu ortağıyım. 1163 sayılı kooperatifler kanunu ve bu
kanunun bazı maddelerini değiştiren 3476 sayılı kanun ile kooperatif ana sözleşmesinde yer alan
hükümler ve bu hükümler kapsamında yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
alınan kararlara kooperatif ortağı olarak aynen uymayı taahhüt ediyorum. Diğer taraftan,
ortaklığıma isabet eden yarım parsele ait tapumu aldıktan sonra taşınmazımla ilgili devir, hibe,
trampa, temlik, ipotek, takyit gibi tasarrufi işlemlere girişmeden önce Eyko’ya yazılı olarak
bilgi vereceğimi, özellikle yeni malikin kimlik bilgilerini, kanuni ikametgahını kooperatife
yazılı bildireceğimi ve bu taahhütnameyi aynen imzalamasını sağlayacağımı, tapu aldıktan
sonra gerek benim, gerekse yeni malikin Eyko’nun yapmış ve yapılacak olan yol, su, trafo ve
elektrik, kanalizasyon, arıtma tesisi, telefon, sahil düzenlenmesi, saha tanzimi, genel hizmet
tesisleri gibi altyapı ve üstyapı tesislerinin bakım, onarım, tadilat, inşaat-imalat vs. dahil yapılan
giderlerinden ortak olmayan kimselerin kooperatif hizmetlerinden yararlandığı ölçüde hisseye
düşen ve düşecek miktarını sebepsiz zenginleşme sebebiyle müteselsilen ödeyeceğimizi, aksi
halde EYKO’nun tapu iptal davası açarak vermiş olduğu tapuyu iptal ve tekrar EYKO adına
tescil ettirme hakkının bulunduğunu, bu taahhüdün varislerimi de bağlayacağını, kooperatifin
ortağı olmadığı halde kooperatifde tapulu arsaları olan kişilerin bu arsaları için kooperatifin bu
arsalara verdiği hizmetlerini tespit edip ortak olmayan bu kişilerden bedel isteyeceğini kabul ve
taahhüt ederim.
Ortağın yerine getirmesi gerektiği vecibelerden, ortaklık işlemleri ile ilgili kooperatife
olan borçlarımı zamanında ödeyeceğimi taahhüt ediyorum, ödemediğim takdirde kooperatif
Yönetim Kurulu’nun bu borçlarımı icra yoluyla tahsil etme yetkisini kabul ediyorum.
Ankara 18. Noterliğince 14.10.2009 tarih 27318 Yevmiye numarası ile çekilen kur’a da,
…….. ada, …… parselin yarısı(½) (..…….m2) ortaklığıma isabet etmiştir. Ortaklığıma isabet
eden bu yarım(½) parsel taşınmazın, 02.06.2013 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca (½) hisseli
tapusunun tapuda adıma tescili için,
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Ev Adresi :
Tel
:
Tarih
:……./……/………
Adı soyadı :
Ortak No :
İmza
:
İş adresi :
Tel
:
41
KOOPERATİF HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ
DEVİR EDEN :
DEVİR ALAN :
Ben hissesini devir eden………………………ortağı bulunduğum S.S.Eyko Arsa
ve Konut Yapı Kooperatifi’ndeki …………nolu ortaklığımı tüm hak ve hisseleriyle birlikte,
tamamını bütün aktif ve pasifiyle devir alan…………………………..isimli kişiye ………TL
(yazıyla TL) bedel karşılığında devir ettim. Devir bedelini nakden ve tamamen aldım. Adı geçen
kooperatifle hiçbir hak ve hukukum kalmadı devir alanın benim yerime ortak olarak kayıt ve
tescilini kabul ediyorum bugüne kadar aidat borçları tarafıma ait iken bu tarihten sonra tüm
ödemeler ve yasal sorumluluklar devir alana ait olacağı hususunda mutabakatımızı arz ederiz.
DEVİR ALAN
…………………….
(İsim + İmza )
42
DEVİR EDEN
……………………...
(İsim + İmza )
43
44
45
KİLİT BETON YOL YAPIMI - SEL HASARI FOTOĞRAFLARI
46
47
48
Download

SS EyKo Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi