“Ortak vicdana, toplumsal uzlaşıya davet için”
Ekmeleddin İhsanoğlu’ BUTTİM’deydi
TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 • YIL: 4 • SAYI: 25 • Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi Yayın Organıdır. 2 ayda bir çıkar. ÜCRETSİZDİR
Tekstil ihracatımız arttı
◆◆ UTİB verilerine göre, ilk altı ◆◆ Bu oran geçtiğimiz yıla göre ◆◆ Bursa’dan ilk altı aylık verile-
ayda, 745 milyon 883 bin
028.25 dolarlık tekstil ihracatı
gerçekleşti.
miktar bazında % 1.25, mali
bazda da % 7.57 oranında artış gösterdi.
re göre toplam 74 milyon 534
bin 760.50 kg.’lık ürün ihraç
edildi.
PTT Merkez Müdürlüğü
BUTTİM’de
Merkez Müdürlüğü, BUTTİM’de yeni yapılan Peksa Plaza’da
yerini almaya hazırlanıyor.
◆◆ Cumhurbaşkanı
adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Bursa’da STK temsilcileriyle bir
araya geldi
◆◆ İhsanoğlu: Belediyelere başkan seçmiyo-
ruz, encümen üyesi seçmiyoruz, milletvekili seçmiyoruz. Tek bir makama 3 kişiden
bir aday seçiyoruz. Bizim parti tercihlerimiz ne olursa olsun, sağcı solcu, demokrat, sosyal demokrat olalım, ne olursa
olsun Ankara’ya göndereceğiniz insan
devletin tepesindeki sigorta olmalı”
♦➥Devamı 12. Sayfada
Değerli
◆◆ PTT
◆◆ Yeni
müdürlükte, posta, banka ve lojistik
ana hizmet dalları altında 400’e yakın hizmet verilecek.
♦➥Devamı 12. Sayfada
Altepe: Yeni rotamız
Şehir içi trafik akışını rahatlatmak,
çağdaş, konforlu ve süratli bir ulaşım sağlamak için atılan adımlara
bir yenisi daha ekleniyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin, Heykel-Kent Meydanı arasında çalışacak T1 Tramvay Hattı Projesi’nin
ardından T2 kodlu Kent Meydanı-Terminal-DOSAB hattına da
Demiryolları, Limanlar ve Hava
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nden onay çıktı.
13 kilometrelik yeni hatta 10 durak
yer alacak.
TERMİNAL’E
BAT-ÇIK’LA GİRİLECEK
Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, “Tramvay hattı
Yalova Yolu’nun orta refüjünde gidiş, geliş olarak projelendirildi. Terminal’e bat-çık’la
girecek tramvay, DOSAB’a da
köprülü kavşaktan geçecek.
Yeni hattın inşaat ihalesi yapıldıktan sonra raylar bu yaz
döşenmeye başlayacak” dedi.
Yalova
Yolu
BUTTİM’liler
Abdullah Biçen
Ülkemiz seçim heyecanıyla dolu bir yıl yaşıyor. Yerel seçimlerin ardından ilk kez halkımız Cumhurbaşkanımızı seçecek.
Öncelikle bu seçime aday olanlara başarılar diliyorum. Halkımızın ilk seçeceği Cumhurbaşkanımızın toplumuzun tümünü kucaklayan ve her kesime eşit uzaklıkta bulunan bir cumhurbaşkanı olmasını dilemekteyiz.
Bu arada kentimizin gözbebeği Bursasporumuzun
başına Genel Kurul’da Recep Bölükbaşı ve arkadaşlaru seçildi.
Yeni yönetim Bursaspor Teknik Direktörlüğüne ülkemize ilk kez Dünya 3.’lüğünü yaşatan başarılı teknik
direktör, Şenol Güneş’i getirdi. Ve takımımız Avrupa
Kupaları’nda ülkemizi temsil etme hakkını elde etti.
Başta yeni yönetim olmak üzere, yeni hocamız ve
Busasporumuza yeni dönemde ve Avrupa Kupaları’nda
başarılar diliyorum.
Mübarek Ramazan Ayı’nın içindeyiz. Önümüzde Ramazan Bayramı’mız var. BUTTİM Yönetim Kurulu olarak
sağlıkla nice bayramlar diliyoruz.
2
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
İşveren Tarafından Şirket
Çalışanlarına Konut
Kiralanması ve Tahsisi
Tuğrul Dirimtekin
Yeminli Mali Müşavir
Günümüzde gerek uzaklık nedeniyle gerekse teşvik gayesi
ile şirketlerin çalışanlarının oturumuna tahsis edilmek üzere konut kiralamaları ve bu konutları çalışanlarına lojman
olarak tahsis etmeleri karşılaşılan bir uygulamadır.
Böyle bir durumda şirketce kira ödemelerinin vergi tevkifatına tabi olup olmayacağı , kira bedelleri ve söz konusu
gayrimenkule ait elektrik, doğalgaz, telefon ve benzeri giderlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, çalışana tahsis edilen konutun ücret olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususları çoğu
zaman tartışma konusu olmuştur. Bu nedenle ,193 sayılı
GVK nun 23/9 uncu maddesini tekrar hatırlamakta yarar
olduğunu düşünerek konuyu aşağıdaki gibi ele alabiliriz.
“Bu madde ; genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve
bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken
olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların
100 m2’yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat
için bu istisna hükmü uygulanmaz); hükmünü içermektedir.
Madde hükmüne göre, ister firmanın kendisine ait konutlarının isterse üçüncü kişilerden kiralanan konutların çalışanlara lojman olarak tahsis edilmesi işleminde gelir vergisi
istisnası uygulanması için,
* Konut Tahsisini yapacak firmanın maden işletmesi
veya sanayi işletmesi olması, ya da
* Konut tahsisi yapılacak çalışanların özel kanunlar
gereğince kendisine konut tahsisi yapılması zorunlu
memur veya müstahdemlerden olması, gerekmektedir. Diğer yönüyle;
* Tahsis edilecek konutların firmanın kendi mülkiyetinde ve aktifinde olması halinde ise brüt alanın 100
m2 yi geçmemesi, gerekmektedir. Bu şartların bir arada olmaması halinde ise , çalışanlara
lojman olarak tahsis edilen konutlar GVK nın 23/9 uncu
maddesi kapsamında değerlendirilmesi olanaksızdır.
GVK nun 23/9 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyen konut tahsislerinin çalışanlara sağlanan menfaat olarak
ücret kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yine aynı kanunun GVK. 61 inci maddesi hükmüdür.
Netice olarak , gayrimenkul için ödenen kira tutarı ile sağlanan menfaatlerin brütleştirilerek bordroya dahil edilmesi
ve ücret olarak bu tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun
94 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir. Ücret niteliğindeki bu bedellerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür. Söz konusu lojman olarak kiralanan konutların gerçek kişilerden kiralaması karşılığı nakden veya hesaben yapacak
kira ödemeleri üzerinden de Gelir Vergisi Kanununun 94/5a maddesi uyarınca tevkifat yapması gerekeceği unutulmamalıdır. Çalışanlara teşvik ve destek amacıyla sağlanan bu menfaatin vergisel boyutunun da göz ardı edilmemesini tavsiye
ederiz.
Saygılarımla.
BTSO 125 Yaşını Devirdi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 125. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı geceye katılan Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz, “Türkiye’nin son 10 yılda başardığı en önemli işlerden biri kriz yaşamadan reform
yapmayı becerebilmesi oldu” dedi.
BTSO’nun 125. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Merinos AKKM’de düzenlenen geceye katılan Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz, tarihin çok önemli olduğunu
ifade ederek, “Burada, Osmanlı’dan günümüze son
derece önemli tarihi ağırlığı, tarihi birikimi olan bir
şehir olan Bursa’dan bahsediyoruz. Bu ağırlığıyla bu
kültürüyle bugünlere kadar geldi Bursa. Bursa’nın
zenginliği, farklılığı ve çeşitliliği çok önemlidir. Bursa
yeni yükselen Cumhuriyetin en önemli merkezlerinden
biri olmuştur. Cumhuriyetin gelişmesi açısından da son
derece önemli bir şehirdir. Bir hizmet, bir tarım ve her
şeyden önce bir sanayi ve üretim şehridir Bursa. Bu
üretim şehri olmak kolay olmuyor, 125 yıllık kültürle
oluşuyor. Bursa büyürse, Türkiye büyür. İkisini birlikte düşünmemiz gerekiyor. Nereden geldiğimizi, nerede olduğumuzu ve nereye gitmek istediğimi bilmemiz
gerekiyor. Bunlardan da önemlisi nasıl gitmek istediğimiz ve nereye gideceğimizdir. Nasıl sorusuna cevap
vermezsek hedeflerimiz havada kalır” diye konuştu.
“REFORMLARA DEVAM ETMEMİZ
GEREKİYOR”
Türkiye’deki son 10 yıldaki gelişmeleri rakamlarla
açıklayan Bakan Yılmaz, “Neresinden bakarsanız bakın Türkiye son 10 yılda çok büyük bir atılım yaptı.
Yüzde 5 reel büyüme sağladı. Bir taraftan da yoksulluğu azalttık. Bütün bunlar gerçekten önemli başarılar.
Ancak geldiğimiz noktadan dolayı rehavete kapılırsak,
hata yapmış oluruz. Reformlara devam etmemiz gerekiyor. Türkiye’nin son 10 yılda başardığı en önemli
işlerden biri kriz yaşamadan reform yapmayı becerebilmesi oldu” şeklinde konuştu.
“HEDEFLERİMİZE REFORM
YAPMADAN ULAŞAMAYIZ”
Bütün kesimleriyle Türkiye’nin 2023 hedeflerini benimsediğini kaydeden Bakan Yılmaz, “Daha fazla reform yapmamız gerekiyor. Hedeflerimize reform yapmadan ulaşamayız. Her alanda değişimi, dönüşümü
devam ettirmemiz şart. Dünyada ülkeleri gruplarına
göre sınıflandırıyorlar. Dünya Bankası yapıyor bunu.
Düşük, orta ve yüksek gelirli ülkeler var. Orta geliri de
kendi içinde ikiye ayırıyorlar. Düşük orta gelir ve yüksek orta gelir şeklinde. Son 10 yılda Türkiye her alanda düşük seviyelerden orta seviyelere doğru yükseldi.
Düşük teknoloji yapısından orta seviyeye geçti. Düşük
seviyeli bir demokrasiden orta seviyeli, normal seviyeli bir demokrasiye geçti. Düşük seviyeli bir sosyal
devletten daha güçlü bir sosyal devlete ulaştı. Birçok
açıdan orta gelire alıştık. Orta gelirden yüksek gelire
geçmemiz için kişi başına 13 bin dolar gerekiyor. Buna
da yaklaştık. Şuan 11 bin dolara yakın gelirimiz var.
Bu eşiği aştığımız zaman yüksek gelir gurubuna girmiş
olacağız. Bunu başarmak zorundayız. Peki bunu nasıl
yapacağız? Bu konuda biz onuncu 5 yıllık kalkınma
planının bir cevap olduğunu düşünüyoruz. 2023 vizyonu için bir plan hazırladık. 2 yıl boyunca bu plan üzerinde çalıştık. 10 binden fazla insanın katkısını aldık.
Bütün bölgelerden katkıları aldık. Bu planımız önümüzdeki ilk 10 yılın ilk 5 yılını kapsıyor. Bu planda 25
alan belirledik ve bu alanlarda reformlarımızı devam
ettirmek istiyoruz” dedi.
“İLK DEFA BİR PLANA İNSANLA
BAŞLADIK”
Bu planı 4 temel eksene oturttuklarını kaydeden Bakan
Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birinci eksenimiz nitelikli insan güçlü toplum. Yeni
insan odaklı bir kalkınma. Her şeyin odağında kalkınmanın da odağında insan olmalı. Eğitimin kalitesini
artırmak, sağlığı, adalet sistemini, demokratik standartları yükseltmeliyiz. Düşünce ve inanç hürriyetinin
olmadığı bir ortamda yenilikçi bir ortam oluşturamazsınız. Nitelikli insan güçlü toplum diyoruz. Türkiye bu
konuda epey yol aldı. Yol kat etmeye de devam ediyor.
İkinci eksenimiz ‘yenilikçi ve yüksek bir ekonomik
büyüme’. Önce insan sonra büyüme dedik. İlk defa bir
plana insanla başladık. ‘Yenilikçi büyüme’ diyoruz.
Türkiye artık eski tip büyüme modeliyle büyüyemez.
Bilgi, teknoloji temelli büyümeyi hepimizin odağa
koyması lazım. Araştırma harcamalarını arttırmak zorundayız. Daha fazla katma değeri olan alanlarda uzmanlaşmak durumundayız.”
“NİTELİKLİ İNSANIN KAÇTIĞI
YERLER KALKINMIŞ YERLER
DEĞİLDİR”
Proje eksenlerinin üçüncü sırasında ‘yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevrenin’ yattığını kaydeden Bakan Yılmaz, nitelikli insanların, nitelikli sermayenin
kaçtığı yerlerin kalkınmış yerler olmadığını belirterek,
“Artık şehirler yarışıyor. Nitelikli insanların ve nitelikli yatırımların cezp edildiği yerler kalkınmış yerlerdir. Bütün boyutlarıyla şehrimizin tanıttığı imkanları
tanıtmak, bu şehre insanları cezp etmek gerekir. Bu
çok önemlidir. Bunu başarınca, kalkınmış bir bölge,
3
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
ülke oluyorsunuz. Sermayeyi, yatırımları ve
insanları cezp edemediğiniz zaman aksine
kaçırdığınız zaman kalkınma yarışında da
geri kalmış oluyorsunuz. ‘Çevre ile birlikte
sürdürülebilir kalkınma’ için de sanayisini
devam etmesi lazım. Planda 4. eksenimiz ize
uluslar arası işbirlikleridir. Ne kadar gelişirseniz gelişin çevre komşu ülkeler başta olmak üzere dünya ile bağınızı güçlendiremezseniz yine kalkınma yarışında geri kalmak
durumundasınız” diye konuştu.
çalıştı. Ama şimdi daha da kolektif çalışmaya
ihtiyacımız var. Tüm kurumlarımız burada.
Bu ortak çalışmalarla Bursa Türkiye’de örnek olacaktır. Bursa her zaman öncü olacak.
Türkiye güçlü olacaksa bu güçlü yerel yönetimlerle olacaktır” dedi.
“El Ele Vererek Aşamayacağımız
Hiç Bir Hedef Yoktur”
“Başkentler Her Zaman
Başkenttir”
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,
Bursa’nın bir başka olduğunu ifade ederek,
“Başkentler her zaman başkenttir. Başkentli
olmanın farklı bir kültürü vardır. Çok
farklılık çok seslilik vardır. Bizde oda
kültürü 125 yıllık gibiymiş sanki Fransa’dan
almışız gibi söylüyoruz. Bizler oda sistemini
Avrupa’dan almışız. Ama bizim ahilik ve
localık kültürümüzü de Avrupa bizden almış.
Aslında oda sisteminin kurucusu sizsiniz.
Bursa ilk locanın kurulduğu şehrin tam
merkezidir. Tarih kültür her tarafınızdan
akıyor. Biz 125. Yılımızı kutlamıyor. 5
asırlık bir şeyi kutluyoruz. Aynı otellerde
olduğu gibi oda hizmetlerinde de yıldızlama
işini başlattık. Bugün Bursa’ya baktığımızda
Paris, Berlin, Londra üyelerine hangi
standartlarda hizmet veriyorlarsa BTSO’da
bu standartlarda hizmet veriyor” dedi.
“Yeni Orta Sınıf Patlaması
Bizim İçin Müthiş Fırsat”
TOBB olarak sıkıntıları çok iyi bildiklerini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bir sizin sıkıntılarını çözmek için çok yakın çalışıyoruz. Bursa
Türkiye için çok önemli. Son 10 yılda ihracatını 5 kat artırmış durumda. İhracatı 12 milyar dolara ulaşmıştır. Ben her Bursa’ya geldiğimde motive oluyorum. Biz buradan moral
alıyor Van’a Hakkari’ye götürüyoruz. 500
bin turist sayısı çok az. Sadece bu rakamlar
size yakışmıyor. Dünyaya en açık şehir Bursa’dır. Bursa’nın dünyada neler olup bittiğini
çok iyi takip etmesi gerekir. Dünyada finans
haritası, enerji haritası ve kuralları değişiyor.
Yeni bir orta sınıf patlaması var ki bu bizim
için müthiş bir fırsattır. Artık ülkeler değil,
şehirler yarışacak. Rekabet artık şehirlerde
olacak. Dünya ekonomisi, 10 yıl sonra yüzde
60’ı şehirlerde gelişecek. 600 büyük şehirde
2 milyar insan yaşayacak” diye konuştu.
“Artık Millet Girişimci İthal
Ediyor”
Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Silikon Vadisi’nde iş yapan girişimcilerin
yüzde 52’si ABD dışında doğmuş. Çalışanların yüzde 50’si de yine ABD dışında doğmuş.
Artık millet girişimci ithal ediyor. Mal ithal
edeceğine girişimci ithal ediyor. Artık herkes
şehrine ne kadar çok girişimci çekecek yarışı
içinde. Bursa’da her şey var. Türkiye’nin en
büyük şirketlerinin üretim üssünün Bursa’da
olması gerekir. Artık ekonominin bel kemiği internettir. Herkes artık interneti ticaret
için kullanıyor. Malını buraya koyuyorsun
bir saniye sonra Kanada’da Bolivya’da. İngiltere’nin ticaretinin yüzde 14’ünü e-ticaret
oluşturuyor. Bizimkisi ise yüzde 1. Millet
aya internetle giderken biz yaya kalmayalım.
Biz e-ticaret yaptığımızda vergi kaçakçısı
oluyoruz. Kalkınma Bakanım size bizzat bu
konuyu şikayet etmek istiyorum. E-tiracet
önündeki engeller kaldırılmalıdır. Biz dünyanın 17. ekonomisiyiz. Bizim 10. sıraya
çıkmamız için daha çok çalışmamız gerek.
Bizim reform ateşini yakmamız gerekir. Biz
Odanın kurucusu Osman Feyzi Efendi’ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan BTSO
Başkanı İbrahim Burkay, “BTSO, modern
ifadesiyle sürdürülebilmeyi başarmış, bugün
30 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük
odası olmuştur. 10 yıl öncesine kadar yarının
ne olacağını kestiremeyen ülkemiz bugün 50
yıl sonrasını planlayan hale gelmiştir. Dünyadaki global krize ek olarak iç siyaset sorunlarıyla karşı karşıya kalan ülkemiz dünya devi
Almanya’nın büyüme hızını 4’e katlamayı
başarmıştır. Milletçe el ele vererek, aşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Bizim DNA’larımızda dünyaya örnek olmuş atalarımız vardır. Artık kurala uyan değil kural koyan bir
Bursa olmak istiyoruz. İmparatorluk kumaşı
taşıyan bu kent daha iyisini hak etmektedir.
Dünyanın en büyük 10 ekonomisini izlediğimizde bunların otomobilden sonra uzay ve
savunma sanayinde öncü olduklarını gördük.
Ve biz de Bursa Gökmen projesini sektörümüzün önüne hedef olarak koyduk” dedi.
“Bizim Sağlam Bir İnancımız
Ve Gerçekleştirecek Büyük
Hayallerimiz Vardır”
Birçok projenin yanı sıra Payitaht projesini
hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Burkay, “Bursa Finans ve Ticaret Merkezi’nin
kurulması çalışmalarını başlattık. Marka
Örnek Dairemiz Hazır, Siz Görmeye
Hazır mısınız?
istihdam üstüne konmak istenen vergilerle
ezilir ve Türkiye rekabet gücünü kaybeder.
Bunun için huzur lazım. Zengin olmak istiyorsak önümüzü açacağız. Enerjimizi Türkiye’nin gelişmesi birbirimizin kardeşliği
üzerine odaklamamız gerekiyor.”
“Bursa Türkiye’ye Örnek
Olacaktır”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, Bursa’nın Türkiye’nin kalkınmasında damgasını vuran İstanbul’dan sonra 2.
il olduğunu ifade ederek, “Türkiye bugün
dünyaya örnek olduysa bunda İstanbul gibi
Bursa’nın da payı vardır. Hedeflerimiz büyük. Bundan dolayı kent olarak yapacak çok
işimiz var. Bursa büyüyor. Bugüne kadar
çok güzel şeyler oldu. Herkes kendi başına
bulvarı ise kentimize büyük bir armağan
olacaktır. Bizim sağlam bir inancımız ve
gerçekleştirecek büyük hayallerimiz vardır.
Türkiye’nin 7’sini hayata geçirdiğimiz 16
projemizin yanı sıra birçok makro projelerle
değişimi gerçekleştirip, geleceği fethetmek
için ilerlemekteyiz. Bursa büyürse Türkiye
büyür kararlığıyla sizleri saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.
Bursa Valisi Münir Karaloğlu’nun da konuştuğu gecede yaşayan en eski BTSO üyeleri,
görev yapmış yaşayan meclis ve yönetim
kurulu başkanları ve çalışanlara da plaketler
verildi. Bu arada Bakan Yılmaz, BTSO’nun
kurucusu Osman Feyzi Efendi adına vefa
ödülünü torunu Memduh Gökçen’e takdim
etti.
4
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
OKTORUNUZ
İYOR Kİ
Dr. Hüseyin H. SERDAR / [email protected]
Klima Hastalığı,
Serinlenirken Hasta Olmak
Yaz geldi diyoruz ama hala yağmurlar, seller devam ediyor. Kemiklerimizi ısıtacak güneşi göremedik.
Buna rağmen kapalı ortamlarda bunalmaya başladık.
*
Serinlemek için ofis, dükkan, ev, otel odası, alışveriş mekanları, salonlar, hastaneler, dershaneler, bakımevleri, kreşler, sosyal
mekanlar gibi kapalı alanlarda, tren, tramvay, metrobüs, otobüs,
uçak gibi toplu taşıma araçlarında klima kullanıyoruz.
Rahatlık ve konforun vazgeçilmezi olan bu cihaz dikkatli kullanılmazsa; soğuk havası doğrudan kişiye çarparsa kasları tutulmasına, hareketlerimizin sınırlanmasına, baş, boyun ve eklemlerde ağrıların olmasına ve yaşam kalitemizi bozulmasına
neden olur.
Düzenli bakımı yapılmadığında da enfeksiyon hastalığı oluşturur.
*
KLİMA HASTALIĞI
İlk defa ABD’de bir grup lejyon askerde tespit edilen enfeksiyon kaynağı bakteri ‘Legionella pneumophila’ olarak tanımlanmış, ‘lejyoner hastalığı’ veya ‘klima hastalığı’ olarak nitelendirilmiştir.
Bakteri doğal çevrede, göl, akarsu, yüzey suları, termal su banyoları ve çamurlarda yaygın olarak bulunmakta, klima filtrelerinde birikip üremekte, üflenen havayla da ortama yayılmakta,
banyo esnasında, el yıkarken ağızdan, burundan girip, akciğerlere yerleşip bulaşıcı ve ölümcül bir hastalığa neden olmaktadır.
Mikrop klima dışında otel, hamam, kaplıca, hastane ve evlerdeki duş başlıklarında, su sistem filtrelerinde birikir.
*
HASTALIK BELİRTİLERİ
Akciğer dokusuna yerleşen bakteri yakaladığı kişilerin %1 ila 5’
inde ciddi ve tehlikeli bir enfeksiyon oluşturur.
Güçlü ve sağlıklı insanlarda belirtiler hafiftir, hastalık ayakta
atlatılır.
Her yaş grubunda görülebilen Lejyonella küçük çocuklar ve
yaşlılarda daha ağır seyreder.
60 yaş üzerinde de başka akciğer hastalığı ile birleştiğinde ölüme yol açabilen ‘atipik’ bir zatürre tablosu oluşturur.
Bakteri, akciğere girdikten 2-10 gün sonra yorgunluk, halsizlik
ve hafif ateş ile kendini gösterir. Kuru, şiddetli, nadiren balgamlı
öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı yapar. Bulantı, kusma,
karında rahatsızlık hissi ve ishal görülebilir. Baş ağrısı, kaslarda ağrı, yorgunluk, huzursuzluk, dalgınlık, sıkıntı hissi, bilinçte
bulanıklık, koma ve solunum yetersizliği sonucu ölüm oluşur.
*
NASIL KORUNMALI
Klimalar konfor sağlarken hastalık saçabiliyor.
Serin havayla birlikte mikropları ortama salan klimaların, iklimleme cihazlarının, soğutma kulelerinin, filtrelerin, su depolarının, muslukların, kurnaların, duş başlıklarının, yapay su sistemlerinin, su tanklarının dezenfeksiyonu ve bakımları yapılmalı.
Depo suyunun bir saat boyunca 70 derecede tutulması ve duş
başlıklarında oluşan kireç katmanlarının temizlenmesi bakterilerin üreyememesi ve ölmesini sağlar.
Böylelikle sistemden etrafa mikrop saçılması önlenir.
*
Tedavide ağırlıklı olarak antibiyotikler kullanılır.
*
SAĞLIĞIMIZI KORUMALI
Evlerimizdeki su sistemlerinin bakımını yapmalı, seyahatte de
konaklayacağımız yerlerden hastalık kapmamak için sağlık kurumları tarafından ‘tesisin Lejyonella denetimlerinin yapılıp yapılmadığını, temiz ve güvenli olup olmadığını’ sorgulamalıyız.
Ücretli (Sigortalı) ve Aynı Zamanda
İşveren (Bağ-Kurlu) Olanların Sigortalılığı
Şerif Arı ♦ Yeminli Mali Müşavir
Ücretli çalışan kişilerin sigortalılıkları devam ederken aynı zamanda şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi ortak olması veya gerçek
kişi olarak müstakil bir işinin olması durumunda bazı ince noktaların gözden kaçırılması sonucu yıllar sonra sigortalılıklarının
iptali ile karşılaşılması söz konusu olmaktadır.
Bu sebeple iki çeşit sigortalılığı söz konusu
olanların aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde durumlarını gözden geçirmelerini önemle
tavsiye ediyorum.
4- Anonim veya limited şirkete 01.10.2008
tarihinden sonra işe giren idari veya teknik
eleman, 4/a (Ücretle çalışanlar) kapsamında
çalışırken, çalıştığı anonim şirketinde, ortak
ve yönetim kurulu üyesi, limited şirkette ortak olması halinde, 4/a (Ücretle çalışanlar)
kapsamında işten ayrılış bildirgesi verilmeli
ve 4/b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında işe
giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi gerekir.
-2-
B-) SİGORTALININ BAŞKA ŞİRKETE
A-) SİGORTALININ ÇALIŞTIĞI ŞİRKE- ORTAK OLMASI DURUMUNDA HANGİ
TE 01.10.2008 TARİHİ ÖNCESİ VEYA SİGORTALILIK GEÇERLİ OLUR.
SONRASI ORTAK OLMASI.
5510 sayılı Kanun’un 53 üncü maddesine
Hizmet sözleşmesi ile çalışan, çalıştığı şir- göre 4/a (ücretle çalışanlar) ve 4/b (Bağımkete 01.10.2008 öncesi veya sonrasında or- sız çalışanlar) kapsamında aynı anda çalıştak olursa, sosyal güvenlik açısından 5510 malarında hangi sigortalılıklarının geçerli
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci olacağı ile ilgili açıklamaları önceki sirküfıkrasının (a) (ücretle çalışan) bendine mi, lerimizde belirtmiştik. Söz konusu konuyu
yoksa (b) (Bağımsız çalışan) bendine mi tabi örnekle açıklayacak olursak.
olacak? sorularına karşılık aşağıdaki açıkla1- Limited şirkette ortak sıfatıyla, anomalara gerek duyulmuştur.
nim şirkette ortak ve yönetim kurulu üyesi
Yukarıdaki soru cevabı 5510 sayılı Kanuvasfıyla (4/b) işveren statüsünde çalışan
nun 53 üncü maddesinde düzenlenmiştir.
04.08.2013 tarihinde hizmet sözleşmesi ile
53.üncü madde hükümlerine göre:
ortağı olmadığı başka şirkette çalışmaya
1- Anonim şirkete 01.10.2008 tarihinden başladığında, bu şahsın, 4/a (Ücretle çalışan)
önce işe giren personel, SGK’lı olarak çalı- kapsamında işe giriş bildirgesinin verilmeşırken, 01.10.2008 tarihinde veya sonrasın- siyle, eski adıyla Bağ-Kur (4/b) sigortalılık
da çalıştığı şirkette pay sahibi olup, yönetim vasfı sona erecektir.
kuruluna seçildiğinde, yönetim kuruluna se2- 03.01.2013 tarihinde hizmet sözleşmesiyçildiği tarihten bir gün önce 4/a (Ücretle çalıle bir anonim şirkette çalışmaya başlayan sişan) sigortalılığı sona erer, eski adıyla BAĞgortalının, 4/a (Ücretle çalışan) kapsamdaki
KUR 4/b sigortalılığı başlar. Kısaca bu ortak
sigortalılığı devam etmekte iken, 04.08.2013
için 4/a (ücretle çalışan) kapsamında işten
tarihinde bir limited şirkete ortak olduğu
ayrılış bildirgesi verilmeli ve 4/b (Bağımsız
çalışanlar) kapsamında işe giriş bildirgesi ile halde, 4/a (Ücretle çalışanlar) kapsamındaki
sigortalılığı sona ermediği sürece, 4/b (BaKuruma bildirilmesi gerekmektedir.
ğımsız çalışanlar) kapsamındaki sigortalılığı
2- Limited şirkete 01.10. 2008 tarihinden başlatılmayacaktır.
önce işe giren personel SGK’lı çalışırken
01.10.2008 tarihinde veya sonrasında çalış- Ayrıca; İşveren yanında sigortalı çalışanlar,
tığı şirkette pay sahibi olması durumunda, (SOSYAL SİGORTALI) kendi adına ve he4/a (ücretle çalışanlar) kapsamında işten sabına bağımsız çalışanlar, (BAĞ-KURLU)
ayrılış bildirgesi verilmeli ve 4/b (Bağımsız Kamu idarelerinde çalışanlar (EMEKLİ
çalışanlar) kapsamında işe giriş bildirgesi ile SANDIĞI) emekli olduklarında, kendi adlarına müstakil işi varsa, yani vergi mükelKuruma bildirilmesi gerekmektedir.
lefiyse, anonim şirket yönetim kurulunda
3- Anonim veya limited şirkete 01.10.2008
olan ortaksa, limited şirket ortağı ise almaktarihinden önce işe girenler, 01.10.2008 tata oldukları aylıklarından %15’i oranında
rihinden önce, çalıştığı anonim şirkette orSOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ketak ve yönetim kurulu üyesi, limited şirkete
silir. Kesilme işlemini başlatmak için yazılı
ortak olanların, 4/a sigortalı çalışmalarında
müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu işlem
boşluk olmadığı müddetçe, (Herhangi bir
yapılmadığı için yıllar sonra birikmiş borç
ay 30 gün yerine 10 gün, 20 gün çalışması
ihbarnamesiyle karşılaşanların sayısı oldukdurumunda 4/a sigortalılığı sona erer. Çünça fazladır.
kü çalışılmayan günlerde bağkur devreye
girer.) 4/a (Ücretle çalışanlar) kapsamındaki Emekli aylığı alanların durumlarını incelesigortalılık halleri aynen devam eder. Sigor- melerini hatırlatıyorum. Çünkü hatır için
talılıklarında boşluk olduğunda 4/b (Bağım- veya şirketlerde ortak sayısını doldurmak
sız çalışanlar) kapsamındaki sigortalılıkları maksadıyla sembolik hisse ile ortak olanlarbaşlar.
da kesintiye tabidir.
5
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
2014’ün Ocak - Mayıs Döneminde % 8’lik Artış Hızıyla 251 Milyon 26 Bin Dolar İhracat Rakamına Ulaştı
UHKİB’den Rekor İhracat Artışı
◆◆ Döviz
kurlarındaki hareketliliğe rağmen, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyeleri, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 20’lik ihracat artışıyla 55.5 Milyon USD’lik ihracata imza attı. 2014 yılı için 550 milyon dolar ihracat hedefi belirleyen UHKİB (Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği),
Ocak-Mayıs döneminde 251 milyon 26 bin dolara ulaştı.
Yılın ilk 5 ayında sağladıkları başarı çizgisini devam
ettirdikleri takdirde 2014 yılı
sonunda 550 milyon dolar
ihracat rakamına kolaylıkla ulaşabileceklerini belirten
Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya, Mayıs ayında
sektör ihracatında yakalanan
ki ani artışın mevcut dengeleri
bozup birçok firmanın fiyatlandırma konusunda sıkıntıya
girmesine neden olduğunu ve
bu nedenle; iş çevrelerinin
daha istikrarlı ve enflasyon
oranında artış gösteren USD
ve € kuru beklentisi içinde
olduklarını belirtti. Şankaya
“Bunun yanında döviz kurla-
Türkiye en çok faiz ödeyen
2. ülke
Şankaya, ihracatçılar için faiz
konusundaki görüşlerini de şu
sözleriyle ifade etti: “Ülkemiz; son faiz indirimi ile gelişmekte olan ülkeler arasında
Brezilya’dan sonra en fazla
faizi ödeyen ikinci ülke konumunda. Faiz oranlarının düş-
ülkemizin ekonomisine katkı
sağlayacağı kanaatindeyiz.”
artış trendine en büyük katkının, Birleşik Krallık, İspanya
ve Almanya’ya yapılan ihracattaki artış ile geldiğini belirtti.
İstikrarsız Kur İhracatçıya Zarar
Veriyor
Hazırgiyim sektörünün cari
açığı azaltan sektörlerin başında geldiğini ve 2013 yılında 12 milyar dolar dış ticaret
fazlası verdiğini belirten Şankaya, son dönemde istikrarsız
bir şekilde artan döviz kurlarının ihracatçıya zarar verdiğini belirtti. “Döviz kurları; 17
milyar USD ile Türkiye’nin
en yüksek net ihracat geliri
sağlayan ve sağladığı istihdam ile ülkenin bir nevi sosyal sigortası olan Hazır Giyim
ve Konfeksiyon Sektörünün
ihracatı ve karlılığı için hayati
önem taşıyor.” dedi. Kurlarda-
rına istikrar getirmek için uygulanan %9,5’lik politika faiz
oranını da yüksek buluyor ve
yüksek faizin ülkedeki yatırımın önünde de bir engel teşkil
ettiğini düşünüyoruz.” dedi.
mesi cari açığı tetikliyor gibi
görünse de, kredi faizlerine
yansıyacak bir faiz indirimi
yanında; üreticinin, ihracatçının düşük faizli kredi ile desteklenmesinin uzun vadede
Şankaya ayrıca, yüksek kur
ile ilgili müşterilerin taleplerini de şu sözleriyle aktardı:
“Yükselen kurla birlikte ihracat yaptığımız ülkelerdeki
müşterilerimiz fiyatlarımızı
aşağı çekmemizi talep ediyorlar ancak maliyetlerimiz döviz kurundaki ani değişimler
kadar hızlı değişmiyor. Döviz
kuru ile maliyetlerimiz arasındaki geçişkenlik zayıf. İhracat yaptığımız ülkelerdeki
müşterilerimiz Türkiye’deki
kurları en az bizler kadar yakından takip ediyorlar. Döviz
kurlarındaki ani yükselişler
nedeni ile fiyatların aşağı yönlü revize edilmesi talep ediliyor, bu yüzden yüksek kurdan
yazılan siparişlerin bilançolara zarar olarak yansıma riski
yükseliyor. Türk Lirası’nın
istikrarsız bir biçimde değer
kazanması ile birlikte sektör;
uzun yıllar sonra yakaladığı
ihracat performansını ve karlılığı hızla kaybetme riski ile
karşı karşıya kalabilir.”
6
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
BUTTİM Bahçesinde Sünnet Şöleni
◆◆ BUTTİM, her yıl olduğu gibi bu yılda miniklerin er-
kekliğe ilk adım atışlarına ev sahipliği yaptı.
◆◆ Bursa’da 1948 yılında 5 yardımsever esnafın Pirinç
Han’da kararını aldığı toplu sünnet şölenini 14 yıldır BUTTİM bahçesinde gerçekleştiriliyor.
Bursa Uluslar arası Tekstil ve Ticaret Merkezi’nde 75 Çocuk
Sünnet Olarak Erkekliğe İlk Adımını Attı.
Bursa Uluslar arası Tekstil ve Ticaret Merkezi’nin bahçesi ev
sahipliğinde 75 çocuk erkekliğe adım attı. Aileleriyle birlikte
sünnet kıyafetlerini kuşanan çocuklar oyunlar ve halaylar eşliğinde eğlendikten sonra sağlıkçılar tarafından sünnet edilerek
erkekliğe ilk adımlarını attılar. Organizasyon alanında acil durumlar için bulundurulan, belediyemize ait ambulans ve sağlık ekipleri hazır halde beklerken sünnet şöleni sorunsuz bir
şekilde gerçekleşti.
Şölene Osmangazi Belediyesi Mehter Takımı ve Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Dansları topluluğu renk kattı. Sünnetin
ardından nohut pilav ikram edildi.
Minikler BUTTİM’de Hünerlerini Sergiledi
Velilerin
sevinç
gözyaşlarını tutamadıkları gösteriler boyunca bir
çok komik olayda
yaşandı.
◆◆ Bursa Uluslar arası-
Tekstil ve Ticaret Merkezi bünyesinde bulunan Kültür Merkezi her
yıl olduğu gibi bu yıl da
yıl sonu müsamerelerine ev sahipliği yaptı.
Özel Yiğitalp Anaokulu, Doğa
Koleji,İnci Tanesi Anaokulu
Beşevler Şubesi,Nilüfer Artı Eğitim Anaokulu ve Cankardeş
Ana okulları öğrencilerinin gösterilerine
ev sahipliği yapan
kültür
merkezimiz
renkli görüntülere şahit oldu.
M i n i k
öğrencilerimiz;bütün bir
eğitim-öğretim yılı
boyunca
uğraştıkları
ve velilerine
ser-
gilemek için hazırladıkları
gösterileri büyük bir şölen ile
izleyicileri ile buluşturdular.
BUTTİM Yönetim
Kurulu
Başkanı
Abdullah Biçen,
“Gelecek nesillerden
umutluyuz.
Ve
kendilerini
yalnızca bilimsel
derslerde
değil
sosyal
alanlarda
da geliştirdiklerini görmek, onları
şimdiden; gelecek
hayatlarında daha
iletişimi kuvvetli,
kendilerine
güvenen , sanata ve
ülkeye yararlı olabilecek birer birey
olarak sahnede izlemek heyecan verici. BUTTİM Kültür Merkezi’mizin
bu gösterilere ev
sahipliği yapması
bizleri çok mutlu
ediyor.” dedi.
7
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
S.S. Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret ve Alışveriş Merkezi
İşletme Kooperatifi Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Ali Tiryaki
Mali İşler Müdürü - SMMM
2.06.2014 Tarihinde Kooperatifimizin Mali genel
kurulumuz yapıldı. Kooperatifimiz; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine
göre faaliyetini sürdürmektedir.
Kooperatifimizin Ana
Sözleşmesinin Amaç ve Faaliyet Konuları Başlığının
5.maddesinde
belirtildiği
gibi “Kooperatifin amacı
ortaklarının sahibi bulunduğu iş yerlerinden oluşan
İş Merkezi ve İş Merkezi
sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, 634 sayılı
Kat Mülkiyeti Kanununa
göre yetki verildiğinde iş
yeri yönetimini üstlenmek,
İş Merkezini geliştirme ve
güzelleştirmek, ayrıca isteyen ortaklara ait iş yerlerinin
kiraya verilmesi hususunda
yardımcı olmak ve aracılık
etmek”te ve bu belirtilen
amaçlarına ulaşmak doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. BUTTİM
Koperatifi ortağı olabilmek
için Buttim dâhilinde işyeri
maliki, oturma hakkı sahibi
veya kiracısı olmak gerekmektedir.
Sama İnşaat ile yapmış
olduğumuz kat karşılığı sözleşme ile Sama BUTTİM İş
Merkezimiz yapı kullanma
iznini Ağustos 2014 tarihinde alacaktır. Burada kooperatifimize ait olan 187 m2
dükkan, 160 m2 ofis ve 80
m2 teras, iki bölümden oluşan 160 m2 artı 160 m2 2.
3. 4. katlardaki bağımsız bölümler kiraya verilecektir.
İbis Otel yanındaki lokanta kiraya verilmiş. 2013
yılındaki gelirlerimize ait
5.018.-TL kurumlar vergisi
ödenmiştir.
zelleştirmek, sakinlerimizin
ortak ihtiyaçlarını karşılamak gibi faaliyet konularına
ulaşabilmek için Mali açıdan
hedeflerine yaklaşmış yukarıya doğru ivme göstermeye
başlamıştır.
Ayrıca İbis Otel’den
2016 yılında 90 000$ (USD)
yıllık kira geliri elde edilecektir. Kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen Buttim
iş merkezini geliştirmek, gü-
BUTTİM kooperatifinin
Genel kurulunda 2013 yılına ait Yönetim ve denetim
kurulu raporları, bilanço ve
gelir tabloları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Buttim
yönetim ve denetim kurulu
oy birliği ile ibra edilmiştir.
2014 yılı bütçesi karara bağlanarak oy birliği ile kabul
edilmiştir.
BUTTİM iş merkezimizin fiziki şartlarının çok
uygun olduğu yıllardır bilinmektedir, bunların yanı
sıra 2014 yılında atılacak üç
kuleli Adalet Sarayı ile Ticari Şartlarının artacağı görülmektedir.
8
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
BUTTİM’in Genç Şairi:
Bursa Festivali
Melis
Leman
Tatlısı
53. Kez Kapılarını Açtı Bursa Tekstil ve Tica◆◆
ret Merkezi kat maliklerinden Yahya Temel
Tatlısu’nun kızı Melis
Leman Tatlısu’dan şiir
severlere güzel haber!
◆◆ Bursa
Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür Sanat ve
Turizm Vakfı (BKSTV) koordinasyonuyla gerçekleştirilen ‘53. Uluslararası Bursa Festivali’nin açılışı,
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda
görkemli bir konserle yapıldı.
◆◆ Felsefenin
aklını müziğin sezgileriyle buluşturan bir başyapıt olan
‘Kavafis Projesi’nin sanatseverlerle buluştuğu konser, Şef Hakan
Şensoy yönetiminde, (BBDSO) ve
Devlet Çok Sesli Korosu’nu aynı
sahnede bir araya getirdi.
Şehirler, kültürün ve sanatın
sahiplenildiği, yaşatıldığı ve
geliştirildiği oranda büyür ve
gelişirler. Şehrimizin değerlerine sahip çıkmak, onları
geliştirip gelecek nesillere
aktarmak görevlerimizdendir. Kent kültürü konusunda
dünyaya örnek bir şehir olan
Bursa’nın çağdaş bir kültür
sanat şehri olması yolunda
yatırımlarımızı sürdüreceğiz”
diye konuştu.
Ş
air Konstantinos Kavafis’in dünyaca ünlü
şiirleri, ünlü Yunanistanlı besteci Alexandros Karozas’ın besteleri, Yunan
müziğinin en önemli elçisi
George Dalaras’ın yorumu ve ünlü sanatçı Zuhal Olcay’ın
şiir okumalarıyla
Bursa’da yankılandı.
20.
yüzyılın başlarında yaşamış
ve bir dönemini
de Türkiye’de
geçirmiş olan
Kavafis’in Yunanistan, Türkiye ve Mısır’da
yazdığı şiirlerini usta sanatçıların yorumuyla dinleyen sanatseverler, keyifli programda
M
‘ONUR ÖDÜLÜ’ ÖZALP’E
sanatçıları alkışlarıyla ödüllendirdi.
BURSA’NIN KÜLTÜR GELENEĞİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, açılış
programında festivalin öneminde
değinerek, “Kültür ve sanatın
merkezi, tarih
kenti Bursa’da
yarım asırdır
gerçekleştirilen festival, kentin
53 yıllık geleneğidir. Mimari
özellikler ve doğal güzellikler
tek başına bir şehrin ruhunu
anlatmak için yeterli değildir.
Bursa Valisi Münir Karaloğlu da açılış töreninde yaptığı
konuşmada, Büyükşehir Belediyesi ve BKSTV çalışanlarını tebrik ederek, “Şehirlerin
de ruhları vardır. Şehirler bu
ruhla, kültürle, sanatla ve tarihle yaşarlar. Kadim şehir
Bursa’nın kültürel yaşamının kalkınmasından yanayız”
dedi. Vali Karaloğlu, konuşmasının ardından Bursa Eski
Büyükşehir Belediye Başkanı
merhum Teoman Özalp adına hazırlanan ‘Festival Onur
Ödülü’nü Özalp’in oğlu Prof.
Alper Özalp’e verdi. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı
Fatma Durmaz Yılbirlik de
festivalin özel bir programla sanatseverlerle buluşması
hedefiyle yoğun bir çalışma
yapıldığını vurguladı. Konuşmaların ardından Başkan
Altepe ve Yılbirlik, festivale
destek veren ana sponsorlar
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
(BTSO), Durmazlar Makina
ve Erbak Uludağ ile sponsorlar Acıbadem Sağlık Grubu,
Doğuş Oto ve Korupark AVM
temsilcilerine
plaketlerini
verdi.
Üç bölümden oluşan Güz Yangını,ilk bölümde şairin düz
yazıları, ikinci bölümde şairin
şiirleri ve son bölüm olan üçüncü bölümde ise anlamlı sözler
bulunmaktadır. Raflara hızlı bir
giriş yapan Güz Yangını kitabı İDEFİX, KİTAPYURDU,
D&R gibi birçok sitede satışta
olup, BKM kitap evinin raflarında da yerini almıştır.
Güz Yangını şiir kitabı, yazarın
yayınlanan ilk kitabı olup, Bursa şairleri antonolojisinde de
yazarın şiirleri yayınlanmıştır.
Henüz yayınlanmamış bir adet
romanı da bulunan yazar, en
kısa zamanda roman kategorisinde olan kitabını da yayımlamak istediğini belirtti.
elis Leman Tatlısu, 1995 yılında
Bursa’da doğdu.
İlk öğretimini Kükürtlü
Ticaret ve Sanayi İlk Öğretim Okulu’nda tamamlandı
ve orta öğretimine Hasan
Ali Yücel Lisesi’nde devam
etti. Bu yıl üniversite sınavına giren Tatlısu, edebiyat
bölümüne girerek iyi bir
yazar olmayı hedeflemektedir. Sanat sever kişiliği
ile ön plana çıkan genç
yazarımız şiirin yanı sıra
amatör ruhuyla profesyonelliği birleştirerek; karakalem ve yağlı boya resim
çalışmaları ile ilgilenmekte ayrıca müziğe olan ilgisini piyano çalarak taçlandırmaktadır.
Melis Leman Tatlısu,
şiiri ve sanata olan ilgisini
2014 Mayıs ayında “Güz
Yangını” isimli kitaba dönüştürmüştür.
www.buttim.org.tr
BUTTİM, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi
Yönetim Kurulu adına sahibi
Abdullah Biçen
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dilşat Yılmaz
Editörler
Dr. Murat Kuter
Duygu Özbekçi
Reklam ve Pazarlama
Duygu Özbekçi
Yeni Yalova Yolu 4. Km BUTTİM Ticaret Merkezi
E Blok Kat:5 No:1602 PK:16250 Osmangazi / BURSA
Tel: 0.224 211 14 16 Faks: 0.224 211 11 14
BUTTİM Arıza : 4646 - 4747
YAYINA HAZIRLIK
Kuter Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
BUTTİM C-4 1207 Osmangazi / BURSA
Tel: 0.224 211 11 62 Faks: 0.224 211 11 82
www.kuterpr.com
BASKI
Akmat Akınoğlu Matbaacılık A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı 2. Sokak No:1 PK. 16159 Nilüfer / BURSA
Tel: 0.224 243 29 29 pbx Faks: 0.224 242 51 00 www.akmat.com.tr
9
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Küresel Ekonomi
ve Bitkiler
Meryem ÇAYLAN / Peyzaj Mimarı
[email protected]
Çiçek, çağlar boyunca
dünyanın her yerinde duyguların anlatılmasında her zaman en güzel sembol olmuş
yaşamın zorluklarını, streslerini törpüleyen, sinirsel gerilimleri azaltan bir araç olarak
günlük yaşantımızda yer almıştır.
Konuya bu yönüyle bakan
ülkeler iklim ve toprak avantajlarını da kullanarak çiçekçilik endüstrileri oluşturulmuşlardır. Kolombiya, İsrail,
İtalya, İspanya, Kenya bunlara örnek olarak verilebilir.
Süs bitkileri genel anlamda ağaç ve ağaççıkları,
iç mekan bitkileri, soğanlı
bitkileri ve kesme çiçekleri kapsamaktadır. Çiçek soğanları gerek saksılı bitkiler
gerekse kesme çiçekler için
gerekli üretim materyalini
oluşturmaktadır. Süs bitkileri
içinde en önemli yere sahip
olan kesme çiçekler ise buket,
sepet, çelenk yapımında kullanılmak üzere kesilmiş taze
çiçekler olarak tanımlanabilir.
Üretimi ve ticareti yapılmakta
olan birçok kesme çiçek türü
mevcut olmakla birlikte, dünya üretimi ve ticaretinde en ön
sırada yer alan başlıca gül, karanfil, krizantem ve glayöldür.
Çiçek, dünyanın her yerinde ve huzur döneminde
duyguların anlatımının en
güzel yolu olmuş, özellikle
büyük kentlerdeki yoğun yapılaşmanın ve beton yığınlarının sebep olduğu zorlukları ve
stresleri azaltan bir araç olarak yaşantımızda yer almıştır.
Tüketimin artması; üretimi ve
dış ticareti olumlu yönde etkilemiştir. Birçok ülke iklim
ve teknoloji avantajını kullanarak ekonomilerine olumlu
katkılarda bulunmaktadır.
Ülkemiz iklim avantajlarını nedeniyle bu konuda
önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel, çeşitli
nedenlerle değerlendirilememiştir. Bu araştırmada kesme
çiçek üretim teknikleri ve
ihracatı ile ilgili teşvik araçlarının sektöre katkıları ele
alınacaktır.
İnsanlar yaşam mekanlarını oluşturma yönündeki
çabalarını çeşitlendirip sürdü-
rürken, doğal pek çok unsur
gibi, bitkileri de yakın çevrelere taşımışlardır. Oluşturulan bahçelerin büyüklüğü,
tur sayısı, ölen dikim mekanları oluşturma gibi nitelikler,
geçmişten günümüze önemli
farklılıklar göstermiştir. Geç-
miş alanlarda bitkisel dönemlerde belirli kişilere ait
konak, malikhane, villa, şato,
bağ gibi düzenlemeler yapılırken, günümüzde kamuya
açık alanlarda ki düzenlemeler yaygınlaşmıştır. Geçmiş
alanlarda bitkisel dönemlerde
başka yerlerden getirilmesi
ile sınırlı kalmıştır. Bu bahçelerin sürekliliğini sağlayan
bakım hizmetleri de daha çok
insan gücüne dayalı olup, kullanılan kimyasallar ile bölge
dışından taşınan materyaller,
(örneğin turf, saksı vb.) sınır-
belirli kişilere ait konak, malikhane, villa, şato, bağ gibi
alanlarda ki bitkisel düzenlemeler bu kişilerin istek ve olanakları, kullanılan bitki türlerinin çeşitliliği ise çevrede var
olması, üretilebilmesi veya
lı, kullanılan alet ve makineler
genelde yerel sanayi ve iş gücüne dayalıdır. Oysa 2.Dünya
Savaşında sonra ortaya çıkan
sosyo-ekonomik gelişmeler,
kentlerin geniş alanlara yayılması ve büyük boş alanlar ile
kamuya ait rekreason (eğlence-dinlence) alanların ortaya
çıkması ile sonuçlanmış ve bu
alanlarda kullanılacak bitkilere talep artmıştır. Bu dönemde
gelişen teknoloji ile birlikte
üretimi destekleyen yapıların
malzeme ve çeşitliliğindeki
artışlar bir örnek, kaliteli ve
çok sayıda bitkisel materyalin üretimine olanak sağlamış, bitki ıslah yöntemlerinin
yaygınlaşması ile istenilen
nitelikte ve amaca uygun bitkisel materyalin elde edilmesi
de kolaylaşmıştır. Ulaşım ve
iletişim hızının artması ile de
materyal değişimi kolaylaşmış ve dünya pazarında bir
mal olarak süs bitkileri değer
kazanmıştır. Günümüzde dış
mekan düzenlemelerinin yoğun yapıldığı alanlar kentlerdeki kamuya ait park ve bahçelerdedir. Kırsal alanlarda da
yıldız sayısı fazla hoteller ve
tatil köyleri gibi turistik bazı
alanlarda büyük ve kapsamlı
düzenlemeler yapılmaktadır.
Sorunlu alanlarda yapılan bitkisel onarım çalışmaları da
belirli ilkeler çerçevesinde
yapılan düzenleme örnekleridir. Tüm düzenlemelerde
bitki gelişiminde istenilen
estetik ve işlevsel niteliğin
sağlanabilmesi için bakım
işlemlerine gerek vardır. Bakım işlemleri düzenlemelerde kullanılan bitki türlerinin
gereksinimlerine göre ele
alınmaktadır. Düzenlemelerde girdi çeşitliliği arttıkça, bu
alanlardaki proje, uygulama
ve bakım hizmetleri de çeşitlilik kazanmaktadır. Küresel
aktörlerin etkinliğinin gittikçe
arttığı ülkemizde bu gereksinimlerinin büyük bir kısmının
söz konusu düzen içindeki
kaynaklardan
sağlamamak
mümkün değildir.
10
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Doğa ve Av Fuar’ını 47.655 Kişi Ziyaret Etti
Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından, Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası ve Bursa Büyükşehir
Belediyesi desteği başta olmak üzere, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü, Av Tutkusu Dergisi, Balık Dergisi, Av Adamı Tv ve
Güney Marmara Av ve Yaban Ha-
yatı Koruma Federasyonu ve
KOSGEB’in değerli destekleri alınarak hazırlanan BURSA
DOĞA, AV 2014 6. Uluslararası Doğa Sporları, Avcılık,
Atıcılık, Balıkçılık, Alternatif
Turizm, Arazi Araçları, Yaz
Sporları, Spor Giyim, Karavan ve Kamp Malzemeleri
Fuarı, 25 Mayıs 2014 Pazar
akşamı saat 19.00’da Bursa
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde sona erdi.
Av Sezonu öncesinde sektör ticaretine katkı sağlayan Bursa Doğa, Av
Fuarı, 100’e yakın firma ve firma
temsilciliğinin katılımı ile hazırlanmış olup ziyarete açık olduğu 4 gün
Yeni BUTTİM’liler ve BUTTİM’deki değişiklikler
Geçtiğimiz iki ay içinde hem BUTTİM’e yeni katılımlar oldu, hem bazı ofisler ve mağazalarımız el değiştirdi, bazıları da adres değişikliğine gitti. Aşağıdaki tablolarda bu değişiklikleri
izliyorsunuz.Bu arada yeni BUTTİM’lilere aramıza hoş geldiniz diyoruz. Bol kazançlar ve
hayırlı işler dileğiyle.
MAYIS 2014 TAŞINANLAR
A1 82 HABİBE YILMAZ
B1 104 SEBİLE DÜRÜS
C1 175 AHMET ASLAN (YALAVUZ TEKSTİL)
C1 194 EFKAN GANDAR
D1 262 GÖKHAN ERBEK
A2 339 ATİKER TEKSTİL SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
C2 490 GİBA DERİ TARIM HAYV.GIDA İNŞ.TEKS.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
D2 605 EVİMDEKO LTD.ŞTİ
D2 606 TUBA DURAK ÖNEN-BANU KÖPRÜLÜ YİĞİT
E2 647 AHMET CEMİL DİKMEN-CÜNEYT ERDEM
E2 659 CÜNEYT ERDEN VE AHMET CEMİL DİKMEN
B3 771 KADİR KOTAN
D3 903 METE FUAT ÇALPAN
E3 982 İBRAHİM DAVRANOĞLU
B4 1117 ŞENER KAYMAK
C4 1188 FATİH IŞIKDEMİR
D4 1246 KONFORSAN SOBA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
A5 1361 RAFET ŞAHİN
D4 1264 ZEYNEL GÜZELDAĞ TEKSTİL
SAN.TİC.LTD.ŞTİ
B5 1454 YASEMİN ÜSTÜNDAĞ
D5 1543 SERİKO GRP EMP.KUM.TEKS.
SAN TİC.LTD.ŞTİ.
P.001588 KORAY TAV
boyunca, yurtiçinden Türkiye’nin
dört bir yanından, yurtdışından ise
Avusturya, Çin, Irak, Kanada, Kuveyt, Libya, Rusya ve Suriye’den
gelen toplam 47.655 doğa ve av tutkunu tarafından ziyaret edildi.
2009 yılından itibaren her yıl olduğu
gibi bu yıl da sektördeki yenilikleri, gelişmeleri gösteren
Fuar, ülke avcılığında sektör
ticaretini hareketlendirerek
avcıların – balıkçıların - doğa
sporları tutkunlarının günlük
ihtiyaçlarını
karşılayacak
malzemeleri topluca sundu.
etkili buluşma; balıkçılık ve av malzemelerinden araç aksesuarlarına,
bıçaklardan kamp malzemelerine
kadar geniş kapsamı ile gelen ilgilileri bilinçlendirmeyi, yaban hayatın
korunmasına olanak sağladı.
Katılımcı firmaların yeni
müşterilere ulaşmasını sağlamak amacı ile hazırlanan
BUTTİM Kültür Merkezi’nde Çekirge Doğa A.L. Öğrencilerinden
Tosun Paşa Oyunu
Türk sinemasının unutulmaz
eserlerinden biri olan Tosun
Paşa, Muhsin Ertuğrul ve
Kartal Tibet tarafından 40 yıl
arayla iki ayrı film olarak yapılmıştı. Çekirge Doğa Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencileri,
Tosun Paşa oyununu BUTTİM
Kültür Merkezi’nde arkadaşları ve aileleri için sergilediler.
Genç sanatçı adaylarının sergilediği oyun büyük ilgi gördü
ve izleyenlerce dakikalarca alkışlandı.
HAZİRAN 2014 TAŞINANLAR
A1 39 TARHAN SEVEŞ
A1 63 SAFFET ÖZGÜMÜŞ
C1 168 HAZARİPEK TEKSTİL SAN. TİCARET LTD.ŞTİ.
C1 181 YAHYA TURĞUT
D1 271 ZEYNEP ÇAKMAK
E1 284 AHMET YILMAZ
E1 286 EFKAN GANDAR
A2 336 AHMET GÜLTEN
A2 364 MUSTAFA TÜRK
A2 374 İBRAHİM YILDIZ
B2 430 BEGÜM OZAN
D2 551 ESPOİR PLATİNUM G.MENKUL YTRM. A.Ş.
D2 604 KOZİPEK TEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
D2 608 MEHMET ER
A3 746 ERSİN AYDEMİR
A4 1043 HASAN ERYILMAZ
B4 1126 MEHMET KAMİL ÖZÇETİN
B4 1133 SERKAN GÜLER
B4 1141 MEHMET KAMİL ÖZÇETİN
C4 1171 ALİZ TEKSTİL DUYGU İZMİR
C4 1190 BURSA HÜKÜMDAR TEKS.MOB.
İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
A5 1363 İSLAM ABANOZ
A5 1377 S.ALPER GÜREN
C5 1481 REFİK UYGUN
D5 1529 ZAFER BİNGÖL
P.141641 PADUS NAKLİYAT LOJ.HİZ.SAN.TİC.AŞ.
P.151648 ŞERİF ARI
ACİL TELEFONLAR
Yangın110
Alo Büyükşehir
153
Polis İmdat
155
Alo Valilik
179
Doğalgaz187
Hızır Servis
112
Alo Trafik
154
Jandarma156
Elektrik Arıza
186
Bilinmeyen118
İşçi ve İş Bulma
180
Sağlık Danışma
184
BUSKİ185
Doğalgaz Arıza
187
Cenaze Hizmetleri
188
POLİS
Emniyet Müd.(Fomara)
Emniyet Müd.(Acemler)
Nöbetçi Müdürlüğü
Osmangazi Em.Müd.
Yıldırım Em. Müd.
Nilüfer Em. Müd.
SAĞLIK
Devlet Hastanesi
Tıp Fakültesi
Yük. İhtisas Hastanesi
Çekirge Devlet
Şevket Yılmaz Devlet
Pilot San.Poliklinikleri
Kızılay Kan Merkezi
BELEDİYE
Büyükşehir
270 50 00
233 96 30
271 21 58
222 33 70
361 81 81
245 80 10
220 00 20
295 00 00
360 50 50
234 48 48
368 43 43
239 37 00
221 15 08
225 18 09
Osmangazi
Yıldırım
Nilüfer
ULAŞIM OTOBÜS
Şehirler. Ter.
Almira Taksi
Altıparmak Taksi
Park Taksi
Setbaşı Taksi
Çekirge Taksi
Uludağ Taksi
Fomara Taksi
Kükürtlü Taksi
Çelik Palas Taksi
İhsaniye Taksi
Beşevler Taksi
VAPUR
Yalova
FERİBOT
Topçular
Eskihisar
HIZLI FERİBOT
Yalova
Yenikapı
DENİZ OTOBÜSÜ
BUDO
Mudanya
Kabataş
Yenikapı
BANKALAR
Akbank Bursa Bölge Al Baraka Türk
Asya Finans Kurumu
270 70 00
363 55 01
451 21 50
261 54 00(18 Hat)
252 86 38
222 16 44
236 67 05
328 90 91
236 71 04
222 35 14
222 04 38
235 12 96
233 27 79
247 47 33
451 28 28
(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(226) 655 00 31
(226) 811 13 23
(212) 516 12 12
444 99 16
544 30 60
(212) 410 66 33
(212) 516 12 12
224 14 04
220 97 60
225 14 80
HSBC
Denizbank Bursa Şb.
Denizbank Heykel
Fortis Bursa Şb.
Garanti Bankası Bursa
Halk Bankası Bursa
İş Bankası Bursa Şb.
İş Bankası Marmara B.
Kuveyt Türk
ING Bank Bursa Şb.
ING Bank Yıldırım Şb.
Şekerbank Bursa
TC Merkez Bankası
TC Ziraat Bankası Bursa
TEB Bursa Şb.
Turkish Bank A.Ş. Bursa
Yapı Kredi Bank. Bursa
Vakıfbank Marmara
ESNAF KEFALET KOOP.
BURSA
NİLÜFER
YILDIRIM
İŞ ADAMLARI
KURULUŞLARI
ANASİAD
ARSİAD
ASİAD
A.TİC.BORSASI
BTSO
BUGİAD
BUGÜMDER
BUSİAD
BUTTİM
BUYSAD
ÇASİAD
256 89 79
272 18 00
223 10 01
241 99 10
280 37 00
294 97 00
224 19 35
224 16 70
225 05 45
252 59 00
362 60 66
224 15 90
224 34 50
225 05 75
224 41 61
220 91 91
271 51 47
220 35 34
254 38 27
245 10 16
361 91 33
271 87 87
250 28 80
243 67 67
221 13 58
243 15 00
211 30 34
243 60 15
233 50 18
211 14 16
211 09 58
482 36 90
DESİAD
GESİAD
GÜSİAD
KALDER
KARSİAD
KSİAD
MOBSİAD
MÜSİAD
NİLSİAD
ORSİAD
RUMELİSİAD
SUSEB
TÜGİAD
UİB
UPB
URTEB
494 12 07
211 07 17
371 68 20
541 60 10
676 80 90
493 23 20
253 47 77
256 54 43
242 07 10
574 07 12
211 63 64
211 22 32
211 30 50
219 10 00
233 59 75
243 21 30
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİ
Beşevler Küçük San Sit.
Bursa Osb BUSEB
Demirtaşpaşa Org. San. Böl.
Gürsu OSB
HOSAB
İnegöl OSB
KOSAB
Nilüfer OSB
OTOSANSİT
441 25 53
243 15 00
524 86 89
261 00 40
376 01 46
484 23 10
714 86 00
373 06 51
411 09 00
346 06 10
MEDYA
Olay Gazetesi
EKO Haber Gazetesi
Bursa Hakimiyet
Kent Gazetesi
Bursa Haber
331 70 00
223 29 29
261 10 40
242 30 30
271 48 00
Meydan
Olay Tv
AS Tv
Flash Tv
LİNE Tv
234 80 00
331 70 00
261 10 40
273 37 00
211 70 90
OTELLER
Almira Otel
Anatolia Otel
Central Hotel
Çelik Palas
Gönlü Ferah Otel
Grand Yazıcı
İbis Otel
Kent Otel
Kervansaray Termal
Kırcı Otel
Otel Büyükyıldız
250 20 20
233 94 00
273 55 00
233 38 00
233 92 10
285 20 50
275 85 00
223 54 00
233 93 00
220 20 00
239 69 90
VALİLİK BURSA
Santral
256 64 20
DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ
Defterdarlık
Bölge Çalışma Müd.
Bölge İdare Mahk.Bçk.
Vergi Mah.Bşk.
İŞKUR
Gümrük Baş Müdürlüğü
PTT Baş Müdürlüğü
Sanayi Ticaret İl. Müd.
SKK Bölge Müd.
TSE Bölge Müd.
Turizm İl Müd.
ALO Tüketici Hattı
221 10 49
221 12 17
271 37 53
271 38 22
222 43 25
243 37 98
253 14 14
253 40 64
223 20 11
243 80 00
223 83 08
175
11
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
BUTTİM’den EVTEKS Çıkarması
◆◆ Bursa Tekstil ve Ticaret Merkezi firmalarını EVTEKS’e çıkarma yaptılar. Ev
tekstilinde öncü olan bir çok BUTTİM’li firma EVTEKS 2014’de tekstil sektörünün nabzını tuttu. BUTTİM’den 30 firmanın da yer aldığı fuarda, birçok
yerli yabancı iş bağlantıları kuruldu.
BUTTİM China Home
Life Türkiye’deydi
Tekstil ve ticaretin kalbinin attığı
Bursa Tekstil ve Ticaret Merkezi
sakinleri China Home Life fuarını kaçırmadı.
Ev Tekstili Sanayicileri ve
İş Adamları Derneği (TETSİAD)
Mayıs ayı sonunda gerçekleştirdiği dünyanın en büyük ikinci ev
tekstili fuarı EVTEKS Uluslararası
Ev Tekstili Fuarı ile sektöre büyük
katkı sağladı.
BUTTİM sakinlerinden 17 kişinin ziyaret ettiği fuarda, Çin’den
gelen ürünlerin tedarikçileri ile
tanışma imkanı buldular. Çin
tekstil ürünlerini inceleme fırsatı bulan sakinlerimiz bunun yanı
sıra bir çok bağlantıda edindiler.
◆◆ Türkiye
EVTEKS’e 114 bin ziyaretçi damgasını vurdu.
5 günde 79 ülkeden 38.875’i yabancı, toplamda 114 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda büyük iş
birlikleri kuruldu.
Türkiye’de ev tekstili sektörünün nabzını tutan,
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TETSİAD) EVTEKS Uluslararası
Ev Tekstili Fuarı ardından yaptığı açıklamada,
her yıl olduğu gibi bu yılda ziyaretçi sayısında
büyük artış olduğunu belirtti.
Fuar süresince 79 farklı ülkeden, 38.875’i yabancı, toplamda 114 bin kişinin ziyaret ettiği
fuarda başta Orta Doğu ve eski Doğu Bloğu
ülkeleri olmak üzere birçok farklı ülkeden sipariş alındığı açıklandı.
“Evteks Fuarı 1,5 milyar dolarlık
iş hacmi yarattı”
Fuar ardından bir değerlendirme yapan TETSİAD Başkanı Yaşar Küçükçalık; “Fuarımızı
yerli yabancı 114 bin kişi ziyaret etti. Bunların 38.875’i yabancıydı. Katılımcılarımız, fuar
süresince yurt dışından gelen pek çok alıcı ile
temas ettiler.
Bu görüşmelerin bir kısmı, aynı anda siparişe
dönüştü. Bazıları da ileriye yönelik olarak devam ediyor. En erken 3 ay içinde gelişmeler
ile ilgili değerlendirme yapılabilir. Ancak fuarımızın genel olarak 1.5 milyar dolarlık bir iş
hacmi yarattığını söyleyebiliriz.” dedi.
“Bu yıl daha önceki yıllara
nazaran Avrupalı ziyaretçi
sayısında artış vardı.”
Sözlerini şu şekilde sürdüren Başkan Küçükçalık; “Fuar sonrası en fazla sipariş Ortadoğu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A.S. T. TOPDAĞI TEKSTİL LTD.ŞTİ.
AHMET SABUNCULAR
BANİSAN TEKSTİL KONF.GIDA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BAYÇORA TEKSTİL SAN. TİC.LTD. ŞTİ.
BAYLANLARTEKSTİL TİC.SAN. AŞ.
BERTEKS PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
BYL TEKSTİL İNŞ. İTH. İHR.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ.
CELAL ATEŞ VE OĞULLARI TEKSTİL LTD.ŞTİ.
DİZAYN TEKSTİL -SERTEKS-FLOKSER - SERTEKS
E K T SABRİ EKEN TEKSTİL PAZ.SAN.ve TİC.A.Ş
EPENGLE TEKSTİL END. VE TİC.A.Ş.
EVİNÇ TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
FYZ DESEN
GİDER TEKSTİL
GÜNGÖRLER TEKSTİL SAN. LTD.ŞTİ.
GÜZELDAĞ MENS. İÇ-DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. FAVORİ HOME
HAMDULLAH ŞİMŞEK TEKS. SAN. VE TİC.
HARPUT TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İSBAY TEKSTiL SAN. TiC. LTD. STi
KÖKSAL TEKSTİL ALERAN
MELİKE TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZTUTUŞ DKM. ÖRME İPLİK TEKS. SN. TİC. LTD. ŞTİ.
PEKER TEKSTİL A.Ş.
REİSOĞLU DIŞ TİCARET TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
REKOR DOKUMACILIK SAN. VE TİC. AŞ.
SÜLEKLER TEKSTİL
TAMAM MENSUCAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SOLİNAS
TÜZEMEN MAK. GIDA TEKS. TURİZM OTO SAĞ,
İNŞ SAN.TİC.LTD.STİ WINBRELLA
YÜCEL MENSUCAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
ZİYAOĞLU TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ ROZABELLA
ülkelerinden alındı.
Bunu Rusya ve Eski Doğu Bloğu ülkeleri ile
Avrupa ülkeleri takip ediyor. Bu yıl Avrupalı
ziyaretçinin daha önceki senelerden daha yoğun bir şekilde fuarımıza ilgi gösterdiği söyleniyor. Fuar geçen yıla oranla daha yoğun iş
görüşmeleriyle geçti. Yabancı müşteri görüşmeleri bakımından da oldukça hareketliydi.
Ayrıca Fuar büyümeye ve bünyesine yeni markalar katmaya devam ediyor. “dedi.
5-8 Haziran 2014 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi Büyükçekmece İstanbul’da düzenlenen China Homelife fuarı 4 gün süresince tekstil,
hazır giyim, kumaş, dekoratif
kumaş, ev tekstili, inşaat malzemeleri, ev gereçleri, elektrikli
ev aletleri, mobilya, aydınlatma
ürünleri,inşaat malzemeleri, hediyelik eşya, mutfak ve banyo armatürleri başta olmak üzere pek
çok ürünün yer aldığı katılımcı
profiline ev sahipliği yaptı.
Bugün Çin, başka hiçbir ülkenin
sunamadığını sunmakta ve alıcıların olanakları ve ihtiyaçlarına
göre ihracat yapmaktadır. China
Homelife fuarı uzakdoğu potan-
siyelinden faydalanmak isteyen​​
girişimciler için önemli bir fırsat
oldu.
China Homelife fuarı 2009’dan
bugüne kadar Brezilya, Dubai,
Hindistan, Mısır, Polonya, ve
Ürdün’de Meorient Uluslararası
Fuarcılık tarafından düzenlenen
dünya çapında Homelife fuar serisinin Türkiye ayağıdır.
Türkiye ve Tüm Avrasya bölgesinden 10,000’in üzerinde profesyonel ziyaretçinin 500’ü aşkın
firma ile aynı platformda buluşacağı China Homelife fuarıda;
kontrolünden geçirilmiş, yüksek kaliteli 25.000’i aşkın seçkin
marka sergilendi.
Anadolu VIP Heyetleri
Anadolu firmaların sahipleri,
yönetim kurulu başkanları ve
genel müdürleri İstanbul’da ağırlanmakta ve fuarı ziyaret etmeleri sağlanmaktadır. Anadolu VIP
Projesi dâhilinde Adana,Ankara, Bursa, Denizli, Konya, Kayseri, Antalya, Eskişehir, İzmir,
Gaziantep, İzmit ve Tekirdağ/
Çorlu’dan 550 üst düzey yönetici
fuarda ağırlandı.
BURSA TÜYAP 2014 FUAR TAKVİMİ
BURTARIM 2014
14 - 18 Ekim 2014
Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk,
Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı
BURSA 7. ULUSLARARASI
HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI
FUARI
14 - 18 Ekim 2014
BURSA ENDÜSTRİ ZİRVESİ
KALIP AVRASYA 2014
04 - 07 Aralık 2014
Bursa 7. Kalıp Teknolojileri ve Yan Sanayiler
Fuarı
BURSA OTOMOBİL VE TİCARİ
ARAÇLAR YAN SANAYİLERİ FUARI
04 - 07 Aralık 2014
Otomobil ve Ticari Araçlar, Yedek Parça,
Aksamları Fuarı
BURSA METAL İŞLEME
TEKNOLOJİLERİ FUARI
04 - 07 Aralık 2014
U.arası Metal İşleme Makineleri,
Kaynak, Kesme, Delme
Teknolojileri, El Aletleri,
Pnömatik ve Hidrolik Fuarı
Depolama, İstifleme Özel Bölümü
İCAT 2014
04 - 07 Aralık 2014
2. Yeni Fikirler, Yeni Buluşlar Fuarı
BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
FUARI 2014
04 - 07 Aralık 2014
6. Sac, Boru, Profil İşleme Teknolojileri ve
Yan Sanayileri Fuarı
BELEX 2014
04 - 07 Aralık 2014
Bursa 12. Ul.arası Elektrik, Elektronik,
Otomasyon, Aydınlatma ve İletişim Fuarı
Kablo Özel Bölümü
Yenilenebilir Enerji Sistemleri Özel Bölümü
BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ
GÜVENLİĞİ FUARI 2014
04 - 07 Aralık 2014
“Ortak vicdana, toplumsal uzlaşıya davet için”
Ekmeleddin İhsanoğlu BUTTİM’deydi
♦ Baştarafı 1. Sayfada
Ekmeleddin İhsanoğlu, Bursa BUTTİM Kültür Merkezi’nde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle
bir araya geldi. Türkiye ekonomisinin 18. sıradan 19. sıraya gerilediğini ifade eden İhsanoğlu, “Seçilecek
cumhurbaşkanının yetkilerini anayasadan ve halktan alacak, halktan
alacağı gücü de kullanacak. Eğer
halktan aldığı gücü siyasi geleceği
için değil, milletin refahı huzuru için,
devlet kurumlarının ahenkli şekilde
çalışması için kullanacaksa o zaman
Çankaya’ya doğru adam göndermiş
oluyorsunuz. Ben bu ülke için şunları düşünüyorum, benim programım
şudur derseniz, ama meclisten, anayasadan geçmemişse o zaman sıkıntı
olacaktır. Yasama ile devlet reisi arasında sıkıntı olacaktır. Türkiye’nin
böyle sıkıntılara tahammülü yoktur.
Kendi içinde ötekileştirme, zıtlaşma
milleti germiştir. Milletin huzura ihtiyacı vardır. Türkiye’nin etrafındaki
sıkıntıları biliyoruz. Bizden başka
bürokratları, hatta TIR şoförleri kaçırılan başka ülke yok. Türkiye bu
itibarı tekrar geri almalıdır” şeklinde
konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin parlamento ya da belediye başkanlığı
seçimi olmadığını ifade eden İhsanoğlu, “Belediyelere başkan seçmiyoruz, encümen üyesi seçmiyoruz,
milletvekili seçmiyoruz. Tek bir makama 3 kişiden bir aday seçiyoruz.
Bizim parti tercihlerimiz ne olursa
olsun, sağcı, solcu, demokrat, sosyal
demokrat olalım, ne olursa olsun,
Ankara’ya göndereceğiniz insan
devletin tepesindeki sigorta olmalı.
Onun için lütfen siz bu gerçekleri Bursalı kardeşlerimize anlatınız.
Meclis seçimlerinde istediğine versin. Biz kimsenin partisini değiştirmesini istemiyoruz. Biz istiyoruz ki
sadakatimiz devletimize, anayasamıza olsun ve o yüce makama hak edeni göndermek olsun” dedi.
“HANIMLARIMIZA VE
GENÇLERİMİZE ÇOK
GÜVENİYORUZ”
“Hanımlar, genç kızlarımız, orta yaşlılarımız, ileri yaştaki büyüklerimiz,
başı açık, başı kapalı, farklı meşreplerden, farklı görüşlerden gelen kadınlarımız, benim etrafımı en çok sa-
ran ve en rahat konuşabilen hanımlar
olmuştur” diyen İhsanoğlu, “Hanımlarımıza ve gençlerimize çok güveniyorum. Gençler artık Türkiye’nin
büyümesi için çalışmak istiyorlar.
Başka maceralara, yurt içinde yurt
dışında sürüklenmek istemiyorlar.
Öfke dilini dinlemek istemiyorlar,
sevgiyi istiyorlar, saygıyı istiyorlar.
Onun için bizim hedefimiz, sevgi ekmektir, saygı ekmektir, dirlik ekmektir” ifadelerini kullandı.
Bursaspor’un yeni
başkanı Bölükbaşı
Bursaspor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda, 2 bin 53 oyun
bin 68’ini alan Recep Bölükbaşı,
Bursaspor’un yeni başkanı oldu.
Bursaspor’da Olağanüstü Genel
Kurul toplantısında Recep Bölükbaşı aldığı oylarla başkanlık
koltuğuna oturdu.
PTT BUTTİM Peksa Plaza’da
Yapılan seçim sonrasında yeni
yönetim şu isimlerden oluştu:
Başkan Recep Bölükbaşı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Nihat Sapan,
Hasan Gülayan, Nejat Çölek, İlyas Acar, Recep Güzeldağ, Yahya Bahadır, Abdülkadir Özgörüş,
Enver Kumova, Sadettin Garip,
Ali Turan, Sezer Sezgin, Ali Büyükkurt, Alper Tunga Çevik, Ni-
hat Akınoğlu.
Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı, yaptığı teşekkür konuşmasında, destek veren vermeyen
herkese teşekkür ederek, şunları
söyledi:
“Bursaspor taraftarı Türkiye’nin
en büyük taraftarı. Bazı yaşananlardan dolayı birbirimize küsmeyelim. Biz yeni bir dönem
bekliyor. Nu dönem birleşme,
kucaklaşma dönemi. Birleşelim,
elele tutuşalım, birbirimize sahip
çıkalım. Taraftarımızla bir olacağız. Taraftar olmazsa Bursaspor
da olmaz. Hepiniz hakkınızı helal
edin. Bize güvenen herkese teşekkür ederim.” dedi.
♦Baştarafı 1. Sayfada
BUTTİM Peksa Plaza’dan Tekin, çehresini değiştirmeye
başlayan ve Bursa için önemli
yana yaptı.
bir konuma sahip olan BUTBursa PTT Baş Müdürlüğü ile
TİM’de ve Yalova Yolu’nda
yapılan görüşmeler doğrultu- hizmet vermekten mutluluk
sunda, Müdürlüğün 2014 yılı duyacaklarını belirtti.
içerisinde, yeni Plazamızda
Tekin, ayrıca açılacak yeni
yerini alması için Buttim Yömüdürlükte de, posta, banka
netimi çalışmalara başladı.
Türkiye’nin en köklü kuruve lojistik ana hizmet dalları
luşlarından biri olan PTT’de Yapılan görüşmelerde, Bur- altında 400’e yakın hizmetin
merkez binası için tercihini sa PTT Baş Müdürü Osman yer alacağının altını çizdi.
Her zaman en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlayan ve
bu doğrultuda çalışmalarını
büyük bir titizlikle sürdüren
BUTTİM Yönetimi, geçtiğimiz yıl inşaatı başlayan BUTTİM Peksa Plaza’yı tamamladı.
30 Ağustos
Zafer Bayramı
Kutlu Olsun!
Download

Buttim Gazetesi 25 sayı