Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
Koç Holding Katılımcıları:
Funda Güngör Akpınar, Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü
Ahmet Çimenoğlu, Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü
Gökhan Dizemen, Finans Koordinatörü
Funda Güngör Akpınar:
İyi günler bayanlar ve baylar. Hoş geldiniz, Koç Holding’in 2014 yılı 1.çeyrek finansal sonuçlarını
görüşmek üzere bu öğleden sonra bize katıldığınız için teşekkür ederiz.
Bugünkü web-yayınımızda, ilk konuşmacımız Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü
Sayın Ahmet Çimenoğlu olacak. Sunumu sırasında Ahmet Bey kısaca küresel ekonomideki ve
Türkiye ekonomisindeki temel gelişmelerden bahsedecek. Onun sunumunu takiben, ben Koç
Topluluğu hakkındaki önemli gelişmeleri ve başlıca şirketlerimizin faaliyet sonuçlarını
anlatacağım. Ardından Finans Koordinatörümüz Sayın Gökhan Dizemen sizleri Koç Holding’in
2014 yılı 1.çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili bilgilendirecek. Her zaman olduğu üzere, sunumun
sonunda bir Soru-Cevap bölümümüz olacak.
Finansal sonuçlar ile ilgili sunumumuzu da içeren Yatırımcı Bültenimizi sizlere web-cast’imizden
az önce göndermiştik. Finansal tablolarımızı da herzaman olduğu gibi web sitemize Türkçe ve
İngilizce olmak üzere yükledik. Web sitemizde bu konferans görüşmesinin kaydını tekrar izleme
imkânı ile beraber konuşma metni ve sunumun bir kopyası da olacaktır.
Her zaman olduğu üzere, sunumumuz ve Soru-Cevap bölümümüz geleceğe yönelik ibareler
içerebilir. Tahminlerimiz şu an için öngördüğümüz varsayımlara ve şirketlerimizin mevcut
durumlarına dayanmaktadır ve bunlarda değişiklikler olabilir.
Şimdi izninizle sözü Sayın Ahmet Çimenoğlu’na bırakıyorum.
Ahmet Çimenoğlu:
Teşekkürler Funda. Herkese iyi günler diler ve hoş geldiniz demek isterim.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
1 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
Şubat ayındaki son konuşmamızdan beri küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere karşı risk
iştahında bir iyileşme gözlendi. Bununla birlikte yerel seçimler sonucunda politik belirsizliklerin
azalması ile finans piyasaları kayıplarının bir kısmını telafi etti. Böylece 3.Slayt’ta görüldüğü gibi
tahvil faizleri Mart ayındaki zirve seviyesinden 200 baz puan geriledi; hisse senedi piyasası
%20’den fazla yükseldi. Bu arada Türk Lirası değer kazandı ve döviz sepeti Türk Lirasına karşı %6
seviyesinde değer kaybetti. 2014 yılı bütçemizi hazırladığımız Ekim 2013 tarihinden itibaren
değişen küresel ve yurt içi koşullar sonucunda makro beklentilerimizi revize ettik. Artık USD/TL
kurunun yılsonunda 2,2 seviyesinde (önceki beklenti: 2,06), EUR/TL kurunun ise 3,0 seviyesinde
(önceki beklenti: 2,72) olmasını bekliyoruz.
4. Slayt’ta Türkiye’deki ekonomik aktiviteden bahsetmek istiyorum. 2014’ün ilk çeyreğinde kur,
enflasyon ve faiz oranlarındaki yükselişle birlikte ekonomiye duyulan güvendeki zayıflama
sonucunda iç talep olumsuz etkilendi. Ayrıca iç talebi yavaşlatmak için sene başında alınan
makro ihtiyati tedbirlerin de bu gelişmeye katkısı oldu. Buna rağmen durgun iç talep özellikle
Avrupa’da canlanan dış talep sonucunda kısmen telafi edildi. Böylece sanayi üretimi senenin ilk
çeyreğinde %5,3 büyüdü. Biz de bütçe varsayımlarımızın altında kalması yüksek ihtimal olan iç
talep ve yatırım rakamları nedeniyle 2014 GSYH beklentimizi %4 seviyesinden %2,5 seviyesine
çekiyoruz.
Slayt 5’te ise dış ticaret ve ödemeler dengesindeki trendleri açıklamak istiyorum. 2014 yılında
cari işlemler dengesi artan ihracat ve düşen ithalat sonucunda iyileşme gösterdi. Mart ayı
sonunda, yıllık cari işlemler açığı 2013 sonundaki 65 milyar dolar seviyesinden 59,7 milyar dolar
seviyesine geriledi. Yine 2014’ün ilk çeyreğinde Türk bankaları ve reel sektör şirketleri zorlaşan
piyasa koşullarına rağmen yurtdışından sağladıkları kredileri döndürmeyi rahatlıkla başardılar.
Biz bu trendin sene sonunca kadar sürmesini ve cari işlemler açığı/GSYH oranın 2014 sonunda
6,0-6,5% seviyelerine düşmesini bekliyoruz. (2013 sonu: 7,9%)
6. Slayt’ta görüldüğü gibi, 2014 yılında enflasyon yükselmiş ve Nisan ayında TL’deki değer kaybı,
Ocak ayındaki vergi zamları ve kötü hava koşulları sonucunda artan gıda fiyatları sebebiyle %9,4
seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca üretim sektöründe de maliyet baskıları devam etmiş ve üretici fiyat
endeksi (ÜFE) Nisan ayında %13 seviyesine ulaşmıştır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde iç talep
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
2 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
zayıf bile olsa enflasyonun sene boyunca yüksek seyredeceğini öngörüyoruz. Böylece sene sonu
enflasyon beklentimizi de %6,5 seviyesinden %8,5 seviyesinde çıkarıyoruz.
Bu noktada Merkez Bankası’nın Ocak ayındaki faiz artışından beri yürüttüğü sıkılaştırma
politikasının finansal piyasalardaki durgunluğa katkısını da vurgulamak isterim. Nitekim Merkez
Bankası Nisan ayında likidite koşullarını kısmen gevşetse de, Nisan ayı para politikası
toplantısında baskılara rağmen faizleri aynı seviyede tutmuştur. Enflasyonun hala resmi hedef
olan %5’in üzerinde seyrettiği şu konjonktürde zamanından önce yapılacak bir faiz indiriminin
Türk Lirası’nı baskı altında tutabileceğini ve enflasyon beklentilerde daha da kötüleşmeye yol
açabileceğini düşünüyoruz.
Böylece makroekonomik görünüm hakkındaki görüşlerimi noktalıyor ve sözü Funda’ya
bırakıyorum.
Funda Güngör Akpınar:
Teşekkürler Ahmet. Herkese iyi günler.
Ben 2014 yılının ilk çeyreğinde yaşanan gelişmeleri özetlemek istiyorum.
Öncelikle Koç Holding’in ilk çeyrekteki önemli bir başarısının altını çizmek isterim. Bu dönemde
Koç Holding, uluslararası derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Standard & Poor’s (S&P)
tarafından ‘‘yatırım yapılabilir’’ olarak verilen uzun vadeli kredi notunu ve görünümünü,
Türkiye’nin kredi notu görünümünün "Negatif"e çevrilmesine rağmen muhafaza etmiştir. Bu
gelişme, rating kuruluşlarının Koç Holding’in artan politik risk ve yavaşlayan ekonomik büyüme
ortamına gösterdiği yüksek dirençliliğe olan inançlarını kanıtlamıştır.
S&P, Şubat 2014’de Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu "BB+" olarak
teyit edip, not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir. Buna rağmen Nisan ayında
yaptığı değerlendirme sonucunda S&P, Koç Holding'in TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli
kredi notunu Türkiye’nin bir kademe üstünde (BBB-) yatırım yapılabilir seviyesinde muhafaza
etmiş, görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
3 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
Moody’s de 11 Nisan tarihinde Türkiye'nin kredi notu görünümünü "Durağan"dan, "Negatif"e
çevirmesine rağmen, 15 Nisan’da yaptığı açıklama ile Koç Holding’in uzun vadeli kredi notunu
"Baa3" olarak korumuş ve görünümünü ise "Pozitif" olarak teyit etmiştir. Moody's, "Pozitif"
görünümü koruma nedeni olarak, Holding’in finansal esnekliği ile temettü ödeyen ve iç piyasa
dinamiklerine farklı hassasiyet gösteren şirketlere sahip çeşitlendirilmiş yatırım portföyünü
göstermiştir. Böylece Koç Holding Moody’s tarafından "Pozitif" görünüme sahip tek Türk şirketi
olmuştur.
2014 yılının diğer önemli bir gelişmesi ise değişken politik ve ekonomik koşullara rağmen faaliyet
gösterilen her sektörde yatırımların planlandığı gibi devam etmesidir.
2,7 milyar dolar tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm projesi için toplamda 2,3 milyar dolar
harcanmıştır. 2014 yılı ilk üç ayında bu proje için yaklaşık 240 milyon dolar yatırım harcaması
gerçekleştiren Tüpraş, 1. çeyrek sonunda Fuel Oil Dönüşüm projesinin %94’ünü tamamlamıştır.
Projenin planlandığı şekilde Kasım 2014’de faaliyete geçmesi beklenmektedir.
Otomotiv sektöründe ise Ford Otosan’ın kapasitesini 330 bin araçtan 415 bin araca çıkaracak ve
tüm ürün gamını yenileyecek yatırım programının 2014 yılı sonunda tamamlanması
planlanmaktadır. 2014 ilk çeyreğinde 226 milyon TL yatırım harcaması yapan Ford Otosan’ın
geliştirdiği yeni Ford Courier için Gölcük’teki ikinci fabrikanın inşaatı tamamlanmış ve ön imalata
Mart ayında başlanmıştır. Mayıs ayında ise lansmanının yapılması planlanmaktadır. Yeni
Transit’in seri üretimine ise Ocak 2014’de başlanmış olup, ilk fazı Mart ayında piyasaya
sunulmuştur.
Şimdi ana şirketlerimize odaklanarak faaliyet gösterdiğimiz her sektördeki gelişmeleri özetlemek
istiyorum. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve şirketlere baktığımızda 1. çeyrek sonuçları
otomotiv sektörü dışında pozitif bir görünüm sergilemiştir.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
4 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
Slayt 9’da Enerji sektörü ve Tüpraş ile başlamak isterim.
Brent ham petrol fiyatı 2014’ün ilk çeyreğinde ortalama %4 azalarak ise 108,22 $/varil düzeyinde
gerçekleşmiştir. ABD rafinelerinin yakıt ve maliyet avantajları nedeniyle daha yüksek kapasitede
üretim yapmaları ile Asya ve Orta Doğu’da kapasitenin artması sonucunda Akdeniz bölgesine
motorin arzı artmıştır. Bu arada küresel piyasalarda motorin talebinin beklenenin altında
gerçekleşmesi sonucunda motorin ve akaryakıt ürün fiyatları gerilemiştir. Tüm bu gelişmeler
Akdeniz rafineri marjını olumsuz etkilemiş ve marj ilk çeyrekte 0,39$/varil seviyesinde
düşmüştür. (1Ç13: 2,83$/varil, 4Ç13: 0,3$/varil)
Bu negatif gelişmelere rağmen, artan kapasite kullanımı ve optimizasyonu, dolar kurundaki
artışın stoklarda oluşturduğu değer artışı ve harcama kalemlerinde sağlanan tasarrufların olumlu
katkısıyla Tüpraş net rafineri marjı 2014 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre
1,51$/varil artış göstererek 2,41$/varil seviyesinde gerçekleşmiştir.
Rafinaj üretim ve satışları açısından düşük sezon olarak nitelenen yılın ilk çeyreğinde, İzmit
Rafinerisinde Fuel Oil Dönüşüm projesi ile ilgili alt yapı bağlantılarının yapılabilmesi için, 4
kademeli planlı rafineri duruşunun önemli bir kısmı gerçekleştirilmiş; ham petrol kapasite
kullanımı kapasite kullanımı ise senelik 340baz puan yükselerek
%68,0 seviyesinde
gerçekleştirilmiştir.
Birinci çeyrekte yurtiçi satışlar 34 bin ton artarken, düşük marj nedeniyle azaltılan ihracattaki
215 bin ton düşüşün etkisiyle toplam satışlar geçen yıla göre 181 bin ton daha az gerçekleşerek
4,7 milyon tona ulaşmıştır. Ancak dolar kurundaki %24’lük artış sebebiyle gelirler yıllık bazda
%13 büyümüş, 9,3 milyar TL’ye çıkmıştır.
Artan kapasite kullanımı, azalan birim maliyetleri ve stoklardaki değer artışı ile 1Ç14 FAVÖK
rakamı 333 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. (1Ç13: 140 milyon TL) Yatırım teşviği sayesinde
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
5 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
sağlanan ertelenmiş vergi gelirlerinin katkısı ile net kâr 511 milyon TL seviyesine çıkmıştır. (1Ç13:
129 milyon TL)
Finansman maliyeti dâhil 2,7 milyar ABD doları tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm projesinin 2014
Mart sonu itibarıyla harcama tutarı 2,3 milyar ABD dolar olmuştur. 2014 Mart sonu itibarıyla
proje genelinde %94 ilerleme sağlanmıştır. 2014 yılı ilk üç aylık dönemde toplamda 739,4 milyon
TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Kasım 2014’te tamamlanması planlanan projenin,
Tüpraş’ın yıllık FAVÖK miktarını 550 milyon dolar arttırması beklenmektedir.
Mart sonu itibari ile Tüpraş satın alma finansmanı özel amaçlı şirketin (SPV’nin) toplam brüt
borcu 330 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu borcun kapatılması ile 2016 yılından itibaren
Tüpraş temettüsünün direk Koç Holding’e gelmesi beklenmektedir.
Sektöründe lider LPG şirketimiz Aygaz’a bakacak olursak 2014 ilk çeyreğinde yükselen ürün
fiyatlarının etkisiyle satışlarında %29 seviyesinde bir artış gözlenmiştir. 1Ç14 FAVÖK tutarı %9
büyüyerek 63 milyon TL olmuş, net kâr ise Tüpraş’ın yüksek kârlılığı sonucu %100’den fazla
büyüyerek 84 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.
Şimdi 10. Slayt’ta Otomotiv sektörüne geçebiliriz.
Türkiye otomotiv pazarı 2014’ün ilk çeyreğinde beklentilerimiz doğrultusunda senelik %24
daralmıştır. Yükselen kurlar nedeniyle artan araba fiyatları, binek araçlar için özel tüketim
vergisindeki zam, artan faizler, BDDK’nın taşıt kredilerine yönelik getirdiği sınırlamalar, yüksek
taban yılı, seçimler öncesinde düşük seyreden tüketici güveni gibi faktörler ilk çeyrekte satışların
yavaşlamasında etken olmuştur. Pazardaki daralma ilk çeyrekte hafif ticari araçlar için %32
olurken, binek araçlarda %22 olmuştur. Nisan ayında da pazar daralmaya devam etmiş, satışlar
%26 düşmüştür. Önümüzdeki dönem için 2014 beklentilerimizi değiştirmiyor ve otomotiv
sektöründe yaklaşık %25 daralma öngörüyoruz.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
6 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
Yılın ilk üç ayında, Ford Otosan’ın iç pazar satış adetleri %54 azalırken, bu daralma Tofaş’ta %34
seviyesinde olmuştur. Bunun nedeni Ford Otosan’ın 2014 yılındaki ürün geçişleri ve yeni
ürünlere bağlı olarak üretim temposunun düşüklüğüdür. İhracat, Avrupa ticari araç pazarının ilk
çeyrekte %10 büyümesi ile otomotiv şirketlerimizin ciroları için destekleyici olurken, Ford
Otosan yine yukarıda bahsi geçen ürün geçişleri ve yeni Transit üretiminin ilk çeyrekte düşük
olmasından dolayı ihracat adetlerinde de geçici bir daralma yaşamıştır. Ancak tüm farklı
modellerinin yılın ikinci yarısında devreye alınması ile Ford Otosan’ın ihracat adetlerinin pozitif
bir ivme kazanması beklenmektedir.
Bütün bu sektör ve şirket özellikli faktörler sonucunda 2014 ilk çeyreğinde Ford ve Tofaş’ın
ciroları sırasıyla %20 ve %2 azalmıştır. Ancak kârlılığa odaklı strateji doğrultusunda alınan maliyet
azaltıcı önlemler, arttırılan ithal araç fiyatları ve daha kârlı bir ürün gamı satışı sonucunda iki
şirketin de faaliyet kâr marjı senelik bazda artmıştır. 2014 ilk çeyreğinde Ford Otosan 203 milyon
TL, Tofaş ise 134 milyon TL net kâr elde etmiştir.
Türk Traktör ise 2014 ilk çeyreğinde artan iç talep doğrultusunda başarılı bir performans
sergilemiş ve şirketin ciro ve FAVÖK’ü senelik %18 artmıştır.
Şimdi ise Dayanıklı Tüketim sektörüne ve bu sektörde faaliyet gösteren lider beyaz eşya firmamız
Arçelik’ten (Slayt 11) bahsetmek istiyorum.
Arçelik birinci çeyrekte ciro ve brüt kârlılıkta büyümeye devam etmiştir. Türkiye Beyaz Eşya
Sanayicileri Derneği verilerine göre %14 daralan Türkiye beyaz eşya sektörü, Arçelik iç satışlarını
da negatif etkilemiş ve iç pazar cirosunda %5 seviyesinde bir küçülmeye yol açmıştır. Ancak
yükselen kurlar, uluslararası pazarlarda kazanılan pazar payları ve kuvvetli elektronik satışlarının
etkisi ile Arçelik ihracat gelirleri ilk çeyrekte %30 büyüyerek, toplam ciroyu %15’lik bir artışla 2,8
milyar TL seviyesine taşımıştır. İhracatın güçlü performansı sonucunda Türkiye’nin toplam
satışlardaki payı 2013 ilk çeyreğindeki %44 seviyesinden %37 seviyesine düşmüş ve %35 paya
sahip olan Batı Avrupa’ya çok yaklaşmıştır.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
7 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
2014 senesinin ilk çeyreğinde Arçelik hem beyaz eşya hem elektronik iş kollarında senelik bazda
brüt kârlılığını artırırken, yükselen faaliyet giderleri nedeniyle FAVÖK marjı 10,5% seviyesinde
olmuştur. Böylece ilk çeyrek FAVÖK %16 büyüyerek 293 milyon TL’ye ulaşmıştır.
2014 yılı için Arçelik yönetimi TL bazında %10 seviyesinin üstünde bir ciro büyümesi ve %10,5
seviyesinde bir FAVÖK marjı öngörmektedir.
Son olarak da Slayt 12’de Finans sektörünü ve Yapı Kredi Bankası’ndaki gelişmeleri incelemek
istiyorum.
Yapı Kredi Bankası yılın ilk çeyreğinde kredilerde %3,9 büyüyerek 103,3 milyar TL toplam hacme
ulaşmıştır. Bu dönemde Banka; bireysel ihtiyaç, konut, TL işletme ve KOBİ kredileri gibi katma
değer yaratan alanlarda pazar payını artırmıştır.
Mevduatta, yılın ilk üç ayında Yapı Kredi %2,2 büyüyerek 90,4 milyar TL’ye toplam hacme
ulaşmıştır. Yine aynı dönemde vadesiz mevduatta %3,3 büyüyerek sektörün üzerinde bir
performans sergilemiştir. (sektör:-%1) Aynı zamanda Yapı Kredi, hâlihazırda 900 milyon doları
aşan küresel orta vadeli tahvil programı ve 1,9 milyar TL değerinde Türk Lirası bono ihraçlarıyla
fonlama tabanını çeşitlendirmeyi sürdürmüştür. Bu doğrultuda 2014 yılı ek fonlama ihtiyacının
%75’i şimdiden tamamlanmıştır. Ayrıca, Banka 30 Nisan 2014 tarihinde 319 milyon dolar ve 853
milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden, 1 yıl vadeli toplam 1,5 milyar dolarlık
sendikasyon kredisi sağlayarak Nisan 2013’de sağladığı krediyi %100’ün üzerinde yenilemiştir.
Kredilerin mevduat ve TL bonolara olan oranı %110 gibi rahat bir seviyede kalmıştır.
Yapı Kredi ilk çeyrekte güçlü net faiz gelirleri ve tahsilat performansı sonucunda 1,938 milyon TL
gelir elde etmiştir. Net faiz marjı, kredi ve mevduatta dinamik fiyatlama yaklaşımı sayesinde
2014 yılının ilk çeyreğinde 13 baz puan artışla %3,4 seviyesine ulaşmıştır. Net kâr konsolide
bazda 429 milyon TL, ortalama maddi öz kaynak kârlılığı ise %10,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
8 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
Sağlam aktif kalitesi, tahsili gecikmiş alacak girişlerinde azalma ve tahsilatlarda artış sayesinde
korunmuş ve tahsili gecikmiş alacak oranı 2014 yılı ilk çeyreğinde %3,5 seviyesinde sabit
kalmıştır. Öte yandan, 2013 yıl sonunda %67 olan özel karşılık oranı %71 seviyesine yükselmiştir.
Kredi risk maliyeti, sağlam tahsilat performansının etkisiyle %1,11 seviyesine gerilemiştir.
Banka’nın sermaye yeterlilik oranı, sektörün üzerinde hacim büyümesi ve temettü dağıtımına
rağmen %15,9 ile sağlam bir düzeyde gerçekleşmiştir.
Bu noktayla birlikte sektör incelemesini ve şirketlerimizdeki önemli gelişmeleri sonlandırıyorum.
Şimdi de ilgili sektörlerdeki ve işletme ortamındaki bu gelişmeler ışığında, finansal
performansımızı Gökhan kısaca değerlendirecektir.
Gökhan Dizemen:
Teşekkür ederim Funda. Şimdi, izninizle, raporlanan rakamların analizini sizinle paylaşacağım.
14. Slayt’ta görüldüğü Koç Grubu, kombine bazda 2014 yılının ilk çeyreğinde 29,6 milyar TL gelir,
1,5 milyar TL faaliyet kârı ve 1,5 milyar TL net gelir kaydetmiştir. Kontrol gücü olmayan paylar
(azınlık payları) ve iş ortaklıklarının payları düşüldüğünde Koç Holding’in konsolide net geliri,
2014’ün ilk çeyreğinde 562 milyon TL tutarında olmuştur.
Şimdi segmentlerin gelirlerimize katkılarını analiz etmek üzere 15. Slayt’a geçiyorum. Daha önce
de belirttiğim gibi, toplam gelirlerimiz bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13 oranında
artarak 2014 yılının ilk çeyreğinde 29,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu büyümenin ana sebebi
yükselen kurlar ile ihracat gelirlerini arttıran Otomotiv ve Dayanıklı Tüketim sektörü ile dövize
bağlı fiyatlamaya sahip Enerji sektörü olmuştur. Bunun sonucunda Otomotiv sektörü dışındaki
tüm sektörlerde çift haneli büyüme gözlenmiştir. Otomotiv segmentindeki %9 seviyesindeki ciro
daralması ise Ford ve Tofaş’ın hem iç hem de dış pazarlardaki satış hacmi düşüşünden
kaynaklanmıştır.
16. Slayt’ta Koç Grubu’nun faaliyet kârı performansı gösterilmektedir. Kombine bazda faaliyet
kârı Enerji segmentinin güçlü performansı sonucunda senelik %6 büyümüştür. Enerji
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
9 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
segmentindeki ilk çeyrekteki bu artış hem stok değerlenmesinden hem de yükselen kurların brüt
karlılığa olan olumlu etkisinden kaynaklanmaktadır. İhracat ağırlıklı satışları nedeniyle yükselen
kurdan Otomotiv ve Dayanıklı Tüketim segmenti de faydalanmıştır. Diğer yandan Finans
segmenti faaliyet kârı düşen net faiz marjları nedeniyle daralmıştır.
17. Slayt’ta Grup’un kombine net gelir performansına geçtiğimizde %17’lik bir artış olduğunu
görüyoruz. Yine Enerji net kâra en çok katkıda bulunan segment olmuştur. Tüm segmentlerin
finansal giderleri yükselmiş ancak Ford Otoson ve Tüpraş’ın yatırımları nedeniyle sağladıkları
ertelenmiş vergi gelirleri toplam net kârı arttırmıştır.
Koç Holding’in konsolide net gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla performansı 18.
Slayt’ta verilmektedir. Grup’un 2014 yılının ilk çeyreğinde konsolide net geliri, bir yıl öncesine
kıyasla %24 oranında artarak 562 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Enerji segmenti %37 pay ile
konsolide net gelirlerde en yüksek paya sahip olurken, onu %30’luk pay ile Otomotiv ve %24 ile
Finans takip etmiştir.
19. Slayt’ta, ihracat ve uluslararası gelirlerdeki performansımız gösterilmektedir. Otomotiv
ihracat adetlerindeki daralma, hem ihracat hem de uluslararası gelirlerdeki senelik düşüşün ana
sebebidir. Özellikle Ford Otosan’daki ürün geçişleri ilk çeyrek ihracat performansını olumsuz
etkilemiştir.
Slayt 20’de, 2014 ilk çeyreğindeki toplam yatırımlarımızı görebilirsiniz. Grup’un kombine
yatırımları, özellikle Enerji ve Otomotiv Sektörlerine yapılan büyük yatırımlar ile 2014 yılının ilk
çeyreğinde 1,4 milyar TL civarında gerçekleşmiştir.
Şimdi de risk yönetimi konusuna geçelim. 21. Slayt’ta da gördüğünüz gibi, Holding şirketimizin
net nakit durumu, 2014 yılının Mart ayı sonunda 800 milyon dolardır. Bu tutar Türk Traktör, Zer,
Koçtaş ve Koç Finansman’dan birinci çeyrekte alınan temettüleri içermekte olup; Aygaz, KFS,
Arçelik, Tofaş ve Otokar’dan alınacak temettüleri hariç tutmaktadır. Ayrıca Koç Holding’in
ortaklarına yapacağı 490 milyon TL tutarındaki toplam temettü ödemesi yine bu tutar içinde
gösterilmemiştir. İkinci çeyreğin sonunda alınan ve verilen temettülerin sonuncunda net nakit
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
10 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
durumun yine 800 milyon dolar civarında olması beklenmektedir. Holding düzeyindeki brüt
toplam borç ise sadece Koç Holding’in 750 milyon dolarlık Euro-tahvil ihracını kapsamaktadır.
Finans sektörü dışındaki konsolide net borcumuz Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm için alınan yatırım
borçları sonucunda 3,7 milyar dolara çıkmıştır.
Bu noktada, Tüpraş satın alma finansmanı için kurulan özel amaçlı şirketin (Enerji Yatırımları
A.Ş.’nin) borcunun 1Ç14 itibari ile 330 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirtmekte yarar
olabilir. 2014 ikinci çeyreğinde Tüpraş’ın temettüsünün borç ödemesinde kullanılması ile birlikte
bu borcun yaklaşık 250 milyon dolar düşmesi beklenmektedir.
22. Slayt’ta görebileceğiniz üzere, Holding seviyesinde 180 milyon dolar tutarında küçük bir uzun
vadeli döviz pozisyonu taşıyoruz. Konsolide kısa vadeli döviz pozisyonumuz ise 3,7 milyar
dolardır ve bu 3,7 milyar doların 2,0 milyar doları Tüpraş ve Aygaz stoklarının döviz bağlantılı
fiyatlandırmasından kaynaklanan doğal korumalı döviz pozisyonlarına (natural hedge) tâbidir.
Gerçek konsolide kâr-zarar tablosunu etkileyen bir pozisyona yol açan, etkin ortaklık oranına
göre ağırlıklandırılmış döviz pozisyonu ise 1,5 milyar dolardır ve bunun yine önemli bir bölümünü
doğal korumalı döviz pozisyonları oluşturmaktadır. Öte yandan, kısa vadeli net döviz
pozisyonunun kâr-zarar tablosuna etkisi açısından bakıldığında, Tüpraş'ın Fuel Oil Dönüşüm
Projesi'nin finansmanı için aldığı borçtan doğan döviz kaybının Tüpraş'ın kâr-zarar tablosu
üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlı düzeyde kaldığı; çünkü ödenen ve tahakkuk eden faizleriyle
birlikte ilgili döviz kaybının "TL cinsinden gösterge kredinin" faiz maliyetine istinaden projenin
inşaat aşamasında sermayeye çevrilebileceği unutulmaması gereken diğer bir önemli noktadır.
Hep vurguladığımız gibi, bilanço yapısının güçlü olması hem Holding için hem de bağlı şirketleri
için azami öneme sahiptir.
Böylece sunumumun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Şimdi de Soru-Cevap bölümümüzü başlatabiliriz.
Soru-Cevap Bölümü:
OPERATÖR: İlk sorumuz UBS’den Mishankina’dan geliyor.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
11 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
MISHANKINA K: Sunum için teşekkür ederiz. Bu seneki borçlanma ve yatırım harcaması
planlarınızdan bahseder misiniz?
GUNGOR AKPINAR F: 800 milyon dolar net nakdimizi ve buna ilaveten bankada mevduatta
duran Euro-tahvil ihracından sağladığımız 750 milyon dolar tutarındaki nakdi göz önüne alırsak,
şu an borçlanma ihtiyacımız yok diyebiliriz. Bu nedenle bu konuda bir plan paylaşamayacağız.
Yatırım konusuna gelince sadece Grup şirketlerimiz için ayrı ayrı yatırım planlarını paylaşabiliriz.
Sermaye Piyasa Kurulu’nun yeni mevzuatına göre artık tüm sene için bir öngörü verebilmek için
Yönetim Kurulu kararı gerekiyor. O nedenle biz sadece Grup şirketlerimizin tahmini yatırım
miktarlarını açıklayabiliriz. Bunun dışında ilave bir rakam söyleyemeyiz.
DIZEMEN G: Ben de şu an devam etmekte olan büyük yatırımlarımızın (Tüpraş Fuel Dönüşüm
Projesi ve Ford Otosan yatırımı) finansman planlarının çoktan planlandığını ve açıklandığını
belirtmek isterim. Sonuç olarak bu yatırımlar için bir finansman ihtiyacı bulunmamaktadır.
MISHANKINA K: Tamam, teşekkürler.
OPERATÖR: Bir sonraki soru Barclays’den Bashtaeva’dan geliyor. Lütfen buyurun.
BASHTAEVA B: Merhaba benim iki sorum olacak. İlki bizi satın alımlar ve şirket birleşmeleri
projeleriniz konusunda günceller misiniz? Fenerbahçe Kalamış limanına teklif vereceğiniz doğru
mu ve bu projenin büyüklüğü nedir? İkincisi ise, Holding düzeyindeki net nakit durumunuz
hakkında olacak. Tüm temettü toplamaları ve ödemeleri sonucunda net nakit miktarı 800 milyon
dolar civarında olacak dediniz. Doğru mu?
GUNGOR AKPINAR F: Holding düzeyinde net nakdimiz ve Euro-tahvilinden elde ettiğimiz gelirler
ile 1,5 milyar dolar seviyesindeki brüt nakit pozisyonumuza baktığımızda, yeni yatırımlar ve
şirket evlilikleri konusunda güçlü bir ateşleme gücümüz olduğunu söyleyebiliriz. Bunun
sonucunda piyasadaki çeşitli satın alma ve birleşme fırsatlarını değerlendiriyoruz ve burada
kendimizi hiçbir sektör ve segment ile sınırlamak istemiyoruz. Bir yatırım holding şirketi olarak
hem Türkiye’de hem de yurtdışında farklı yatırım fırsatlarından kendimize en uygun olanını
seçme avantajına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Evet, Kalamış marina için teklif verdik ve hala
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
12 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
özelleştirme süreci devam etmekte. Bu nedenle Özelleştirme İdaresi açıklamadan, teklifler
hakkında hiçbir detay veremeyiz.
DIZEMEN G: Net nakit durumuna gelirsek önceden bahsettiğim gibi Mart sonu itibari ile 800
milyon dolar. İkinci çeyrekte alınan ve verilen temettülerin sonunda da net nakit durumunda
önemli bir değişiklik beklemiyoruz.
BASHTAEVA B: Teşekkürler. Kalamış marina ile ilgili bir sorum daha olacak. Bu ihale işletme
haklarını mı kapsıyor yoksa limana mülkiyet hakkı mı sağlıyor?
GUNGOR AKPINAR F: Bu teklif limanı 30 yıl süre ile işletme hakkı sağlıyor.
BASHTAEVA B: Tamam, teşekkürler.
OPERATÖR: Bir sonraki soru Merrill Lynch analisti Ali Yavuz Birdal’dan geliyor. Soruyu okuyorum:
İki sorum olacak. Nakdi nasıl kullanacağınız konusunda belirgin bir plan var mı? Perakende
sektörüne yatırım yapmakla ilgilenir misiniz? İkincisi ise, eğer Arçelik inorganik büyümeye devam
ederse Arçelik’e nakdi nasıl sağlamayı düşünürsünüz? Arçelik’teki KFS hissesini satın alarak mı
yoksa Koç Holding olarak holding düzeyinde direk bir yatırım yaparak mı? Teşekkürler.
GUNGOR AKPINAR F: Teşekkürler Yavuz. Öncelikle perakende veya diğer sektörlerdeki
yatırımları düşünürsek, biz Türkiye’deki her sektöre bakıyoruz. Yeni sektörlerde etkili ve ikna
edici bir yönü olduğu sürece faaliyet gösterdiğimiz sektörler dışındaki sektörlerdeki fırsatları da
araştırıyoruz. Bazı iş alanları nakit akışları konusunda, bazıları darboğazdan kurtulma öyküleri
konusunda, bazıları ise ölçek ekonomileri veya pazardaki konumları yönünden son derece güçlü
olabilirler. Biz iç pazarı çok iyi bildiğimizden, buradaki piyasa dinamiklerini yakından takip
edebildiğimizden ve çok geniş bir müşteri veri tabanına sahip olduğumuzdan, yeni bir iş alanına
atılsak bile, ilk günden itibaren çok güçlü bir konuma sahip olacağımıza inanıyoruz.
Eğer perakende derken hızlı tüketim perakendesinden bahsediyorsan, biz şu an faaliyette
bulunduğumuz sektörlerden daha yüksek iç verim oranına (IRR) sahip işlere bakıyoruz. Bu
nedenle kendimizi belli bir sektör veya iş kolu ile sınırlandırmak istemiyoruz. Bizim ana odağımız
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
13 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
yapacağımız yatırımların güçlü bir iç verim oranına sahip olması ve portföyümüz için doğuracağı
sinerjiler olacaktır.
Arçelik konusuna gelince, inorganik bir yatırım durumunda bu yatırımın nasıl finanse edileceği
tamamen yatırımın büyüklüğüne, zamanlamasına ve o sırada hem Arçelik’in hem de Koç
Holding’in bilanço durumuna bağlı olacaktır. KFS hisselerinin satın alınması, şirkete sermaye
konulması veya yatırım için yeni bir ortaklık gibi birçok seçenek bizim için düşünülebilir. Bu
seçeneklerden hangisinin kullanılacağı ise tamamen yatırım zamanında karar verilecek bir
mevzudur. Teşekkürler.
OPERATÖR: Bir sonraki soru Naresh Bilandani, JP Morgan’dan, geliyor. Lütfen buyurun.
BILANDANI N: Merhaba. Tüpraş SPV’de borç durumu şu an 330 milyon dolar demiştiniz.
Tüpraş’ın temettü ödemesinden sonra 2. çeyrek sonunda bu borç durumu ne kadar değişir? Bir
de bana borç ödeme planını tekrar hatırlatır mısınız? 2015 yılında borcun tamamının kapatılması
hedefleniyor ve böylece Tüpraş’ın temettülerinin 2016 yılından itibaren direk Koç Holding’e
gelmesi bekleniyor, değil mi?
GUNGOR AKPINAR F: Merhaba Naresh. Soru için teşekkürler. Gökhan’ın da bahsettiği gibi
SPV’deki borç şu an 330 milyon dolar civarında ve bu seneki temettü ödemesinden sonra 2.
çeyrekte 250 milyon dolara düşecek. Seneye yapılacak borç ödemesi tabii Tüpraş’ın bu seneki
net gelirine bağlı olacak. Tüpraş’ın 250 milyon dolar temettü ödemeyi sağlayacak net gelir
sağlaması durumunda SPV’deki borç tamamen kapatılacak. Eğer ufak bir borç kalırsa, bu borcu
uzatabilir
veya
Holding
düzeyinde
kapayabiliriz.
Bu
seçenekler
de
gelecek
sene
değerlendirilecek.
BILANDANI N: Çok teşekkürler Funda, çok açıklayıcı oldu. Bu arada neredeyse ikinci çeyreğin
ortalarına gelmişken, özellikle tüketim ve bankacılık sektörü ve bu sektörde faaliyet gösteren
şirketlerinizin durumu hakkında genel bir bilgi alabilir miyim?
GUNGOR AKPINAR F: Bankacılık sektöründe trendler beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşti.
Sene başında itibaren rakamlara bakarsak nominal kredi büyümesi senelik yaklaşık %27
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
14 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
seviyesinde olmuştur. Kurla düzeltilmiş kredi büyümesi ise %20 civarında olmuştur. Bildiğiniz gibi
bizim sene sonu büyüme beklentimiz %14 seviyesindedir. İlk çeyrekte ise yılbaşından itibaren
kredi büyümesi %3,9 civarında olmuştur. Bunu analiz edersek %14 kredi büyüme hedefimiz
rahatça ulaşılabilir gözükmektedir.
Mevduat büyümesi ise piyasa beklentilerinin biraz aşağısında kalmıştır. Biz senelik %13 mevduat
büyümesi bekliyorduk ancak aylık verilere baktığımızda geçen ay bir daralma gördük. Kısaca
yılbaşından beri mevduat büyümesi %1 civarında oldu. Önümüzdeki dönemde piyasalardaki
trendler mevduat büyüme hedefimize ulaşmamız konusunda belirleyici olacaktır. Bunların
dışında; takipteki krediler, net faiz marjları gibi diğer perspektifler beklentilerimiz doğrultusunda
gerçekleşmiştir.
Tüketici odaklı sektörlere baktığımızda, otomotiv sektörü beklentilerimiz doğrultusunda bir
performans göstermiştir. Biz tüm sene için %25 seviyesinde bir daralma bekliyorduk. İlk çeyrekte
ise %24 daralma yaşanmıştır. Binek araç pazarı %22 daralırken, hafif ticari araçlar pazarı %32,
ağır ticari araçlar ise %7 daralmıştır.
Dayanıklı tüketim sektörüne bakarsak, ilk üç ay beklentilerden daha zorlu geçmiştir. Arçelik’in
performansı pazarının üzerinde olsa da tüm pazarda bir daralma yaşanmıştır.
Diğer taraftan tüketim alanında faaliyet gösteren şirketlerimizin ihracat performansları kuvvetli
olmuştur. İç talebin zayıf olduğu dönemde satışlarını yurtdışı pazarlarına yöneltebilme esnekliği
sayesinde ihracatın tüm satışlar içindeki payı önemli ölçüde artmıştır. Örneğin ihracatın tüm
gelirler içinde oranı Ford Otosan için %76, Tofaş için %69 seviyesine yükselirken, iç pazarın
Arçelik’in satışları içindeki payı %37’ye düşmüştür.
Sonuç olarak kuvvetli ihracat performansı iç pazarda gerçekleşen bazı kayıpları telafi etmiştir.
Özellikle Arçelik’in ihracatı ilk çeyrekte %30 büyümüştür. Teşekkürler.
BILANDANI N: Arçelik’in satışlarında beklentilerden önemli bir sapma olmuş mudur?
Önümüzdeki dönem için satış beklentinizi özellikle ikinci çeyrek için paylaşır mısınız?
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
15 / 16
Koç Holding 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar – Internet Yayını Deşifre Metni
GUNGOR AKPINAR F: Biz Arçelik gelirlerinin tüm sene için %10 seviyesinin üzerinde büyümesini
bekliyoruz. Bu zamana kadarki trendler bu hedefimize uygundu ve ilk çeyrekte Arçelik’in gelirleri
%15 arttı. Bildiğiniz üzere çeyreksel bir tahmin paylaşmıyoruz ama dediğim gibi senelik %10’un
üzerinde bir büyüme bekliyoruz.
BILANDANI N: Tamam Funda. Çok teşekkürler.
GUNGOR AKPINAR F: Teşekkürler.
OPERATÖR: Bir sonraki soru çevrimiçi katılımcı Thomas Schmidt’den geliyor. Soru şu şekilde:
Tüpraş vergi cezaları sonrası Türkiye Vergi Daireleri ile ilişkileriniz ne durumda? Gelecekte bir
ceza daha gelebilir mi?
GUNGOR AKPINAR F: Vergi Daireleri veya hükümetle ilişkilerimize bakarsak ne yazık ki olumsuz
haberlerin olumlulardan çok daha fazla manşetlerde olduğuna inanıyoruz. Şirketlerimizde olan
incelemeler sadece Koç Grubu şirketlerine yönlendirilmiş incelemeler değil. Enerji, bankacılık ve
telekomünikasyon gibi bazı sektörlerde sürekli bir inceleme söz konusudur. Biz de Türkiye
pazarında önemli bir oyuncu olduğumuz için geçmişten beri bu tür soruşturmalara zaman zaman
tabi oluyoruz.
Bu tarz soruşturmalar devam ederken, biz aynı zamanda hem 2013 hem 2014 yılında çok önemli
vergi avantajları sağladık. Örneğin Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm Projesi, Ford Otosan’ın 1 milyar
doları aşkın yatırımı ve son zamanlarda Tofaş’ın yeni yatırım planı için aldığı yatırım teşvik
belgelerinin hepsi hükümet ve düzenleyici kurumlar ile ilişkilerimiz nazarında olumlu
gelişmelerdi. Teşekkürler.
OPERATÖR: Şu an başka soru kalmadı. Kapanış konuşmanızı yapabilirsiniz.
GUNGOR AKPINAR F: Bugünkü konferans konuşmamıza katıldığınız için hepinize teşekkür
ederim. Sunumlarımızın Türkçe ve İngilizce versiyonlarını web sitemizde bulabilir veya bir
sorunuz olduğu takdirde bizi arayabilirsiniz. Teşekkürler.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
16 / 16
Download

Transkript İndir