jyL
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
K u îia t v u
Sayı :
Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/91)
Kurumumuz ihtiyacı olan 2 Kalem malzeme 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi
doğrudan temin alım usulüne göre satuı alınacaktır.
Alım yapılacak 2 kalem malzeme için fırmanızca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat
teklifmizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 27/03/2015 tarih saat 10:00 kadar
kadar Kurumumuz satmalma doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
S.No
Malzemenin Adı
Miktarı
Birim Fiyatı
1
Güneş Kırıcı Stor Perde (Sun Screen)
462,26 M2
2
Karartma ( Black out) Stor Perde
75,28 M2
Toplam Fiyat
GENEL TOPLAM
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI
1-Fiyat Teklifmizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi
veya faks çekilerek iletilmesi
2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir.
3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarım mutlaka belirtilecektir.
4-Firma alnnı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt
edecektir.
5-Zamanmıda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir.
6-Silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır.
8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır.
Satınalm a Ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Sağlık Mah. Adnan Sayguıı Cad. No:55 A blok O da No: 117 Sıhhiye / ANKARA 06100
Telefon:(312) 565 51 10-1 1 F aks:(312) 565 50 91
Ayrıntılı Bilgi :(D oğrudan T em in B irim i)
E Posta:.....................@ saglik.gov.tr
GÜNEŞ KIRICI STOR PERDE (SUN SCREEN) TEKNİK ŞARTNAMESİ
12345678-
9101112131415161718-
UV Bloke
Geçirgenlik
Bileşim
: %95±5
: %5±1
:%37 ±3 Fiberglass,
%63 ±3 Vinly On Fiberglas
Kumaş Kalınlığı
:0,48 ±2 mm
: 484gr'±6 m2
Ağırlık
: 260Warp ±5 , 270FİİI ±5
Yırtılma Direnci
Uzama Direnci
: 200Warp ±5 , 240 Fiil ± 5
Ateş Direnci
: California U.S. Title 19 (small scale)
NEPA 701-1999 TM=1 (small scale)
NEPA 101 (class A Rating)
UCB (Class 1)
British, Standart 5867
NEPA 701 TM=2large scale
: A STM -G 21
Bakteri Direnci
ASTM-G22
Kumaşın mekanizmaya geçen kısmı orijinal kaynak kordonu ve fitille geçmeli olacaktır.
Mekanik sistemi ithal olacaktır.
Stor etek çıtası orjinal pres kaynağı ile presli olacaktır.
Kumaş ultrasonic lazer kesim olacaktır.
Her türlü temizlik malzemesiyle temizlenebilir olacaktır.
Açma kapama zinciri metal olacaktır.
Perde rengi idare tarafından belirlenecektir.
Montaj yapılmadan önce malzeme kontrolü teknik elemanlarımızın onayından geçmeden
montajına başlanmayacaktır.
Sistem çalışır halde teslimi yapılacak ve 10 günlük deneme süresinden sonra muayene
işlemine başlanılacaktır.
sn
yf
/
____
—
M
JLIĞ
IIIII
E
T
S
—
[
E
i
V
SIRA
NO
TAŞINIR
KAYIT KODU*
TALEP
1
G ÜN EŞ KIRICI STOR PERD E (SUN SCREEN )
2
K A R A R TM A (B LA C K O U T) STOR PERD E
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
*Taşinir Kayıt Kontrol Yetkilisi
lpi/SİİD B-SÖ H /01
tarafın dan dn ld ııru larak tır
MİKTARI
BİRİMİ
462,26
M2
75,28
M2
Download

S.No Malzemenin Adı Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat GENEL