Hollanda Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sayın Lilianne Ploumen Liderliğinde
Hollanda Çok Sektörlü Ticaret Misyonu
2 - 4 Haziran 2014
Katılımcı Listesi
FİRMA
İNTERNET SİTESİ
ÜRÜNLER/HİZMETLER
ARANILAN İŞBİRLİĞİ MODELİ
Agmi tüneller ve altgeçitler için yol
işaretleri, inşaatlar, güvenlik gereçleri
ve LED aydınlatma konularında
uzmandır.
 Tünel güvenlik gereçleri için sistem entegratörleri
(hükümet, imalatçı, ya da tedarikçi)
Royal HaskoningDHV www.royalhaskoningdhv.com
(ELC Group)
Royal Haskoning bağımsız proje
yönetimi, mühendislik ve danışmanlık
hizmeti sağlayıcısıdır
 İdari müdür ya da eş değer pozisyona sahip
müteahhitler, operatörler (liman, havaalanı),
endüstriyel girişimler
3
Estillon B.V.
www.estillon.nl
Estillon halı, laminat, döşemelik
muşamba, LVT ve vinly altı
kaplamada uzmandır.
4
Gasa Holland
www.gasagroup.com
5
Rent-All BV
www.rentall.eu
6
Robin Radar
Systems B.V.
www.robinradar.com
7
TNO
www.tno.nl
1
Agmi Traffic &
Lighting
2
www.agmi.nl
 Müşteriler: Döşeme ve aksesuar toptancıları, proje
kurucuları ya da halı/döşeme imalatçıları için
çalışan temsilciler
 Nihai Kullanıcılar: Oteller, tiyatrolar, kumarhaneler,
ofisler, evler (şahsi kullanım alanları)
Gasa iç ve dış mekanlar için bitki
 Merkezi dağıtım sistemleri organize gıda/gıda dışı
alanında uzmandır.
perakende satış şirketleri
 Bahçe merkezi ya da diğer market zincirleri
Rent-All ışık, ses, teçhizat ve video
 Televizyon, tiyatro, festival ve kurumsal etkinlik
donanımının kiralanmasında
alanlarında öncü organizatörler ve teknik yapım
uzmandır.
şirketleri
Robin Radar kuş hareketlerinin doğru  Havaalanları: Hava alan çevresi operasyonları
ve gerçek zamanlı bir şekilde
başkanı/müdürü ya da kuş kontrol birimi başkanı.
gözlemlenmesi ve kaydedilmesi
Vahşi hayat kazaları yönetiminden sorumlu uzman
odaklı radar sistemlerinin araştırılması  Rüzgar çiftlikleri: Öncelik: Çevresel etki
ve geliştirilmesi üzerine uzmandır.
değerlendirmesinden ve/veya inşaat ruhsatı ya da
çevre mevzuatından sorumlu kişiler
TNO Sağlıklı Yaşam yaşam için
 Gıda ve tıbbi ilaçlar alanlarında AR-GE odaklı
sağlık, gıda ve beslenme, iş ve
büyük firmalar
8
VU Medical Center
www.vumc.nl
www.vu.nl
9
YARD 9
www.yard9.com
istihdam, biyomedikal yenilikler
başlıkları altında araştırma ve
danışmanlık hizmeti vermektedir.
VU ilaç geliştirme ve tıbbi tarama
cihazları, sözleşme hizmeti ve
dönüştürülebilir araştırma altyapısına
erişim konularında uzmandır.
 İlaç geliştirme, kanser tedavisi, biyo-işaretler,
radyoaktifler, görüntü teknolojisi, dönüştürülebilir
araştırma, tıbbi cihazlar, PET, MR, CT vb. Başlıklar
hakkında aktif olan medikal ya da tıbbi ilaç firmaları,
KOBİ’ler ve kısmen yeniden yapılandırılmış şirketler
 Eş gelişim, klinik araştırma, sözleşmeli araştırma ve
yatırım dallarını kapsayanlar, hükümet ve
akademideki işbirlikçiler
Yard 9 yeniden çerçeve oluşturma,
 Büyük ve orta ölçekli imalat firmaları, ihraç eden
tasarım araştırması, trend öngörüsü,
imalat firmaları, müşterek yönetime tabi
ürün tasarımı, yenilik stratejisi,
teşebbüsler, kâr amacı gütmeyen yapılanmalar,
etkileşim tasarımı, tasarım,
ulaşım, otomotiv, yol bulma ve yön işaretleri,
mühendislik, perakende satış tasarımı
elektronik, medikal firmalar, bilgi ve iletişim
konularını içeren hizmetler konusunda
teknolojileri kapsamında faal olarak görev alan yerel
uzmandır.
yönetimler
Download

Hollanda Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sayın Lilianne Ploumen